Urządzenia komputerowe

Komentarze

Transkrypt

Urządzenia komputerowe
Urządzenia komputerowe 2006-2014
1. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 zapisana w systemie dwójkowym?
a) 3DAF
b) 3CBF
c) 3CAF
d) 3DFF
2. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to
a) serwer sieciowy.
b) drukarka atramentowa.
c) ploter.
d) dysk zewnętrzny.
3. Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?
a) 11000000.10101000.00000000.00100001
b) 11000000.00000000.00000000.00010001
c) 10101000.11000000.00000000.00100001
d) 10101000.00000000.00000000.00010001
4. Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów?
a) Praca ze zmiennymi sygnałami o określonej częstotliwości.
b) Małe gabaryty.
c) Wartość napięcia przebicia na poziomie 1 kV.
d) Układ odbiorczy bez własnego zasilania.
5. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
a) Mic in
b) Line in
c) Line out
d) Speaker out
6. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą
a) 333 MHz
b) 533 MHz
c) 400 MHz
d) 300 MHz
7. Rysunek przedstawia pamięć
a) SDRAM DIMM
b) DDR DIMM
c) Compact Flash
d) SIMM
8. W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem
1
a) 3
b) 5
c) 6
d) 7
9. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?
a) 264
b) 232
c) 322
d) 642
10. W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
11. Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w
trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?
a) 0,5 MB
b) 1 MB
c) 2 MB
d) 4 MB
12. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym x48?
a) 7200 kB/s
b) 4800 kB/s
c) 10000 kB/s
d) 480 kB/s
13. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
a) Procesor DSP.
b) Przetwornik A/D.
c) Mikser.
d) Syntezator.
14. Na rysunku procesor oznaczony jest numerem
2
a) 5
b) 3
c) 1
d) 8
15. Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to
a) BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków.
b) BIOS komputera poprawnie wykryje stację dysków.
c) stacja dysków ulegnie uszkodzeniu.
d) BIOS komputera wykryje stację dysków jako 2,88 MB
17. Złącze AGP służy do podłączenia
a) kart graficznych.
b) urządzeń wejścia/wyjścia.
c) modemu.
d) szybkich pamięci dyskowych.
18. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?
a) Punkty na cal.
b) Gęstość optyczną.
c) Punkty na centymetr.
d) Punkty na milimetr.
19. Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem
a) 4
b) 1
c) 7
d) 6
20. Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to
a) moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne.
b) zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych.
c) jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor).
d) zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało i
zmiennoprzecinkowych.
21. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
3
a) kontroler przerwań.
b) kontroler DMA
c) pamięć stałą ROM
d) pamięć Cache
22. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
a) chip wbudowanej karty graficznej.
b) kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem.
c) procesor z umocowanym radiatorem.
d) kontroler mostka południowego.
23. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
a) 110011000
b) 110011010
c) 100001100
d) 101100100
24. Oznakowanie CE informuje, że
a) wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.
b) wyrób spełnia wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
c) producent sprawdził produkt pod względem wydajności i ergonomii.
d) wyrób jest zgodny z normami ISO.
25. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
a) 4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
b) 2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
c) 3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
d) 2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
26. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G
a) można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP
b) nie można zainstalować karty graficznej.
c) można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express.
d) można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA
27. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 4116 Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.
a) 81
b) 75
c) 65
d) 91
28. Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia
a) pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz
b) przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s
c) pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz
d) przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s
4
29. Schemat blokowy przedstawia
a) napęd dyskietek.
b) streamer.
c) dysk twardy.
d) napęd DVD-ROM.
30. Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i
minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: Specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu
oznaczania pamięci.
a) PC100-322-60
b) PC100-323-70
c) PC100-333-60
d) PC100-332-70
31. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
a) automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez dłuższy czas nic były używane.
b) automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci.
c) automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry.
d) wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów.
32. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?
a)RAID 3
b)RAID 0
c)RAID 1
d)RAID 5
33. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
a) RS232
b) PS/2
c) LPT
d) USB
34. Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99
a) nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz.
b) przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem.
c) nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu.
d) ulegnie uszkodzeniu.
35. Zdjęcie przedstawia kartę
a) dźwiękową ze złączem PCI
b) telewizyjną ze złączem PCI
c) telewizyjną ze złączem ISA
d) sieciową ze złączem ISA
5
36. Na podstawie informacji z "Właściwości systemu"
Komputer:
1. Inter(R) Pentium
2. (R)4 CPU 1.8GHz
3. AT/XT Compatibile
4. 523 760 kB RAM
można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności
a) 512 MB
b) 523 MB
c) 128 MB
d) 256 MB
27. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
a)AND
b)ALU
c)RPU
d)FPU
38. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
a) liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.
b) adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.
c) liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.
d) liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu.
39. Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze
samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?
a) Igłowa.
b) Laserowa.
c) Sublimacyjna.
d) Atramentowa.
40. Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na
zdjęciu
a) D
b) B
c) C
d) A
41. Liczba 257 (dziesiętnie) to
a) FF (szesnastkowo)
b) 1000 0000 (binarnie)
c) 1 0000 0001 (binarnie)
d) F0 (szesnastkowo)
42. Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu
a) LPT
b) FDD
c) COM
d) IDE
43. Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty
a) sieciowej.
b) telewizyjnej.
c) faksmodemowej.
d) dźwiękowej.
6
44. Liczba FFFF (szesnastkowo) w systemie dwójkowym ma postać
a) 0010 0000 0000 0111
b) 1111 0000 0000 0111
c) 1111 1111 1111 1111
d) 0000 0000 0000 0000
45. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
a) RAM
b) ROM
c) CPU
d) I/O
46. Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.
a) Zegar czasu rzeczywistego.
b) Kontroler przerwań.
c) Układ generatorów programowalnych.
d) Kontroler DMA
47. Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy
a) napędu FDD
b) modemu.
c) pamięci.
d) kanału IDE.
48. Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
a) gniazdo zasilania do płyty AT
b) gniazdo zasilania do płyty ATX
c) połączenie do dysku IDE
d) połączenie do dysku SCSI
49. Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi
a) 64 bity
b) 72 bity
c) 32 bity
d) 36 bitów
50. Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to
7
a) mikroprocesor karty dźwiękowej
b) bufor RAM
c) przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM
d) przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM
51. Na zdjęciu przedstawiono kartę Karta Nvidia Riva 128 (uwaga: to pytanie może być niejednoznaczne)
a) Telewizyjną EISA
b) Graficzną AGP
c) Telewizyjną PCI Express
d) Graficzną PCI
52. Zamieszczony schemat przedstawia
a) demultiplekser
b) mieszacz
c) konwerter
d) multiplekser
53. Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje
a) niemożność pracy z napędem
b) trwałe uszkodzenie napędu
c) problemy z uruchomieniem komputera
d) błędy w zapisie na dyskietce
54. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu
a) EISA
b) AGP
c) ISA
d) PCI
55. Najkrótszy czas dostępu posiada
a)pamięć USB
b)pamięć cache procesora
c)pamięć RAM
d)dysk twardy
8
56. Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie AB16 wskaż postać tej liczby w systemie binarnym
a) 01010101
b) 10111010
c) 11111111
d) 10101011
57. Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza
a) PS 2
b) USB
c) RS 232
d) LPT
58. Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010. Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie
a) DD
b) BB
c) CC
d) AA
59. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
a) Przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM
b) Przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM
c) Pamięć RAM karty graficznej
d) Pamięć ROM karty graficznej
60. Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi
a) 533 MHz
b) 512 MHz
c) 400 MHz
d) 478 MHz
61. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem
wewnętrznym
a) 320 GB/s
b) 320 MB/s
c) 200 MB/s
d) 132 MB/s
9
62. Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera
a) napędy DVD
b) dyski SCSI
c) dyski ATA
d) napęd dyskietek 3,5 lub 5 1/4 cala
63. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
a) czasu dostępu do dysku twardego.
b) czasu oczekiwania pamięci.
c) czasu dostępu do napędu optycznego.
d) czasu opróżniania buforu systemowego.
64. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do
a) kalibracji danych.
b) przetwarzania danych.
c) wyprowadzania informacji.
d) przechowywania informacji.
65. W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz
emisja energii i elektromagnetycznej: pole elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie
a) alfa
b) beta
c) słoneczne
d) ultrafioletowe i czerwone
66. Pamięci DDR2 zasilane są napięciem
a) 1.8 V
b) 1.4 V
c) 2.5 V
d) 1.0 V
67. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń
a) USB
b) LPT
c) SCSI
d) IEEE-1394
68. Pamięć podręczna określana jest nazwą
a) Chipset
b) Cache
c) EIDE
d) VLB
10
69. W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?
a) Niewłaściwe napięcie zasilania procesora.
b) Źle skonfigurowana drukarka.
c) Zbyt dużo ikon na pulpicie.
d) Brak podłączonej myszki komputerowej.
70. Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem
a) ROM
b) EEPROM
c) RAM
d) IDE
71. Wartość liczby binarnej 1101 0100 0111 w kodzie szesnastkowym wynosi
a) D47
b) D43
c) C27
d) C47
72. Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za
a) prędkość obrotową dysku.
b) tryb pracy dysku.
c) napięcie zasilania silnika.
d) rodzaj interfejsu dyskowego.
73. Na zdjęciu przedstawiono kości pamięci
a) SIMM
b) SDRAM
c) RIMM
d) RAMBUS
74. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
75. Rysunek przedstawia wejście typu
a) LPT
b) COM
c) USB
d) FireWire
76. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą
a) 3
b) 2
c) 1
d) 4
77. Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2?
a) 533 MHz
b) 800 MHz
c) 233 MHz
d) 333 MHz
11
78. Który adres IP w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie
binarnym?
a)171.14.159.252
b)170.14.160.252
c)170.15.160.252
d)171.15.159.252
79. Zdjęcie przedstawia
a) chłodzenie pasywne chipsetu.
b) wentylator karty graficznej.
c) wentylator procesora.
d) chłodzenie aktywne chipsetu.
80. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
a) BIOS
b) POST
c) CPU
d) MBR
81. Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez
a) wyzerowanie bitów rejestru flag.
b) użycie sygnału RESET.
c) ustawienie parametru w BlOS-ie.
d) ustawienie licznika rozkazów na adresie zerowym.
82. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
a)wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie.
b)wielkości obszaru na którym wyświetla się 1024 pikseli.
c)odległości od początku jednego do początku następnego piksela.
d)wielkości obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor.
83. Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna
a) 201
b) 180
c) 402
d) 170
84. Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
a) D-USB
b) D-SUB
c) PCMCIA
d) BNC
85. Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?
a) 4
b) 9
c) 12
d) 25
86. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje
a)składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok.
b)spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze.
c)poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi.
d)neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie.
87. Na zdjęciu przedstawiono
a) kartę sieci bezprzewodowej.
b) kartę telewizyjną.
c) moduł łączący komputer z UPS.
d) modem kablowy.
12
88. Do porównywania liczb binarnych służą
a) demultipleksery.
b) sumatory.
c) multipleksery.
d) komparatory.
89. Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak-moduł 1 1111111ZM
a) -127
b) -100
c) 256
d) 128
90. Układ RAMDAC
a) stanowi stopień wyjściowy karty graficznej.
b) zawiera konwerter analogowo-cyfrowy.
c) jest charakterystyczny dla standardu S-ATA
d) jest charakterystyczny dla standardu ATA
91. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących,
nosi nazwę
a) FSB - Front Side Bus.
b) AGP - Accelerated Graphics Port.
c) PCI - Peripheral Component Interconnect.
d) ISA - Industry Standard Architecture.
92. Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
a) Złącza 1 i 2.
b) Złącze 2.
c) Złącze 1.
d) Żadne ze złączy.
93. Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?
a) 11000000.10101000.00000000.00100001
b) 11000000.00000000.00000000.00010001
c) 10101000.11000000.00000000.00100001
d) 10101000.00000000.00000000.00010001
94. Procesor Athlon 2800+ to
a) procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB
b) procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz
c) procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz
d) procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB
95. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
a) FireWire
b) COM
c) LPT
d) USB
13
96. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1 ?
a) Wzmacnia sygnał wyjściowy.
b) Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy.
c) Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy.
d) Wzmacnia sygnał wejściowy.
97. Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
a) Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela.
b) Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie.
c) Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła.
d) Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt.
98. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą
przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
a) Nibble Mode.
b) Byte Mode.
c) EPP Mode.
d) Compatilibility Mode.
99. We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od AOOOOh do BFFFFh.
Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym
a) 1011 0000 0000 0000 0000 - 1100 1111 1111 1111 1111
b) 1010 0000 0000 0000 0000 - 1011 1111 1111 1111 1111
c) 1001 1111 1111 1111 1111 - 1010 0000 0000 0000 0000
d) 1100 1111 1111 1111 1111 - 1110 1111 1111 1111 1111
100. Procesor RISC to procesor
a) z pełną listą rozkazów.
b) z główną listą rozkazów.
c) z kompleksową listą rozkazów.
d) ze zredukowaną listą rozkazów.
101. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
a) 20
b) 41
c) 21
d) 15
102. Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych.
Jaką drukarkę musi zakupić?
a) Termiczną.
b) Mozaikową.
c) Termotransferową.
d) Igłową.
103. Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows
widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?
a) Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
b) W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.
c) Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
d) System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
14
104. Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów
a) cyfrowych.
b) analogowych.
c) analogowo-cyfrowych.
d) cyfrowo-analogowych.
105. Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?
a) COM
b) LPT
c) RJ45
d) USB
106. Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego
a) z pamięcią cache 12 MB
b) o maksymalnym transferze zewnętrznym 300 MB/s
c) o pojemności dysku 32 MB
d) posiadającego 4 talerze
107. Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
15
108. Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej?
a) PCI-E
b) PCI
c) ISA
d) AGP
109. Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to
a) FAT
b) BOOT
c) MBR
d) PT
110. Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?
a) Typ chipsetu płyty.
b) Typ gniazda procesora.
c) Rodzaj obsługiwanych pamięci.
d) Rodzaj karty graficznej.
111. Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1?
a) Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy.
b) Zapamiętanie często używanych nastaw przy realizacji połączeń i transmisji.
c) Dopasowanie sygnałów analogowych do wymagań linii telefonicznej.
d) Sterowanie transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a buforem danych modemu.
112. Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium
oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji?
a) Pamięć lokalna karty
b) Interfejs magistrali
c) Mikrokontroler
d) Blok MAC
113. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
a) DVI-D
b) D-SUB
c) FIREWIRE
d) HDMI
16
114. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci
a) SRAM.
b) DRAM.
c) EEPROM.
d) ROM.
115. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
a) kodera priorytetu.
b) dekodera priorytetu.
c) demultipleksera priorytetu.
d) multipleksera priorytetu.
116. Liczbie 16 bitowej 0011110010101110 zapisanej w systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba
a) 3CBE
b) 3CAE
c) 3DAE
d) 3DFE
259. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
a)AGP
b)DVI
c)PJ-45
d)IrDA
118. fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do
a) prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA
b) płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
c) wydajności układów pamięci RAM.
d) efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej.
119. Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 4
17
120. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są
przesłania międzyrejestrowe?
a) 133 MHz
b) 266 MHz
c) 1 333 MHz
d) 2 666 MHz
121. "Gorące podłączenie" ("hot-plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
a)kompatybilne z komputerem.
b)sprawne zaraz po podłączeniu, bez konieczności wyłączania bądź restartowania systemu.
c)sprawne po zainstalowaniu właściwych sterowników.
d)sterowane temperaturą.
122. W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma
a) mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
b) większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.
c) większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
d) mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.
123. Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu
a) kompresji stratnej przy odtwarzaniu dźwięku i obrazu przez przeglądarki internetowe.
b) cyfrowej syntezy ścieżki obrazowej i ścieżki dźwiękowej plików multimedialnych.
c) programów lub sprzętu, aby zapewnić ciągłość odbioru przy nierównomiernym nadawaniu.
d) szyfrowania plików multimedialnych podczas ich wysyłania do sieci Internet.
124. Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów,
a) których obudowa posiada piny.
b) których obudowa posiada pola dotykowe.
c) które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do 1 333 MHz.
d) które zawiera mniej połączeń zasilających niż gniazdo dla procesorów w obudowie PGA
125. Suma liczb szesnastkowych 4C + C4 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
a) 273
b) 271
c) 270
d) 272
126. Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
a) Sieciową.
b) Graficzną.
c) Telewizyjną (TV).
d) Dźwiękową.
18
127. Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń
a) SCSI-12
b) USB
c) FireWire
d) LPT
128. Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?
a) PS/2
b) LPT
c) COM
d) USB
129. W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk
a) D
b) B
c) C
d) A
130. Termin SLI dotyczy
a) kart graficznych.
b) dysków twardych.
c) modemów.
d) kart sieciowych.
131. Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
132. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza
a) awaryjnego (UPS)
b) impulsowego komputera
c) impulsowego matrycy RAID
d) analogowego komputera
19
133. Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?
a) RS-232
b) RJ-11
c) DIN
d) 8P8C
134. Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć
a) SDRAM
b) SIMM
c) SIPP
d) RIMM
135. W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?
a) W akumulatorze.
b) W liczniku rozkazów.
c) We wskaźniku stosu.
d) W rejestrze flagowym.
136. Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to
a) lpi
b) cpi
c) dpi
d) dpc
137. Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej
szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.
a) USB 2
b) USB 1
c) 1394a
d) 1394b
138. Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA16. Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to
a) 01011010010110102
b) 10100101101001012
c) 01010101101010102
d) 10101010010101012
139. Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą
20
a) 5
b) 3
c) 2
d) 4
140. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem?
a)DFP
b)HDMI
c)DVI-I
d)DISPLAY PORT
141. Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta
a) DVD-RAM
b) DVD
c) CD
d) Blu-Ray
142. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana
a) pamięć fizyczna 0,50 GB i plik wymiany 1,00 GB
b) pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,20 GB
c) pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,22 GB
d) pamięć fizyczna 0,70 GB i plik wymiany 1,22 GB
143. Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw. jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU). Litery X i Y
oznaczają
a) wyjście z jednostki kontrolnej.
b) wejścia dla operandów.
c) wejścia z jednostki kontrolnej.
d) status wyjścia.
144. FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do
a) podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych.
b) komunikacji według standardu IEEE 802.22.
c) komunikacji według standard IEEE 1394.
d) komunikacji z prędkością większą niż 64 Mb/s
145. Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje się
a) gniazdo typu AGP.
b) gniazdo CPU socket lub CPU slot.
c) gniazdo rozszerzeń PCI.
d) złącze typu IrDa.
146. BIOS komputera nie pozwala na
a) zainicjowanie programu rozruchowego.
b) włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.
c) zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.
d) uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.
147. Liczba binarna 1111(2) w systemie dziesiętnym, to
a) 13
b) 14
c) 15
d) 12
21
148. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
a) demultipleksera.
b) dekodera.
c) kodera.
d) multipleksera.
149. Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz
a) płyta główna.
b) pamięć komputerowa.
c) dysk HDD
d) dysk FDD
150. Na chipset składa się
a) mostek południowy i wschodni.
b) tylko mostek południowy.
c) tylko mostek zachodni.
d) mostek północny i południowy.
151. SIMM (ang. Single Inline Memory Module), to
a) pamięć przechowująca BIOS.
b) pamięć podręczna procesora.
c) generacja pamięci DRAM.
d) rodzaj pamięci DROM.
152. Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci
a) SDRAM
b) SIMM EDO
c) DDR DIMM
d) COMS
153. Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086
a) pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80386.
b) nie pozwala symulować działania analogicznego do innego procesora.
c) pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80486.
d) pozwala symulować działanie analogiczne do innego procesora.
154. Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)?
a) Mnożenia.
b) Enkapsulacji.
c) Odejmowania.
d) Dodawania.
155. Suma dwóch liczb binarnych 10012, 00112 wynosi
a) 1101
b) 1011
c) 1001
d) 1100
156. Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi 0094-009F, a w systemie dziesiętnym
a) 1168 - 3984
b) 73 - 249
c) 148 - 159
d) 2368 - 2544
157. Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej 1110001110010100. W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci
a) 7E92
b) E394
c) D281
d) 493E
22
158. Przedstawiony symbol graficzny oznacza
a) przetwornik analogowo-cyfrowy.
b) filtr dolnoprzepustowy.
c) generator dźwięku.
d) przetwornik cyfrowo-analogowy.
159. Na zdjęciu przedstawiono złącza karty graficznej. Złącze cyfrowe to
a) wyłącznie złącze 2.
b) wyłącznie złącze 3.
c) wyłącznie złącze 1.
d) złącze 1 i 2.
160. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?
a) USB
b) 8P8C
c) PS/2
d) HDMI
161. Ile maksymalnie dysków twardych można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, której fragment specyfikacji przedstawiono w ramce?
a) 4
b) 5
c) 2
d) 8
162. Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to
a) benchmark.
b) checkdisk.
c) sniffer.
d) exploit.
163. Na schemacie działania skanera numerem 1 oznaczono element, którego zadaniem jest
a) wzmacnianie sygnału elektrycznego.
b) zamiana sygnału optycznego na sygnał elektryczny.
c) zamiana sygnału analogowego na sygnał cyfrowy.
d) wzmacnianie sygnału optycznego.
23
164. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za
a) wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych.
b) wykonywanie operacji na blokach danych.
c) przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji.
d) przechowywanie wyniku operacji.
165. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej
a) przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym.
b) zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.
c) generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej.
d) zawiera matrycę znaków trybu tekstowego.
166. Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we
fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego
obciążania magistrali PCI?
24
a) 3
b) 1
c) 2
d) 4
167. Firma zajmująca się sprzątaniem musi drukować faktury tekstowe w czterech egzemplarzach jednocześnie, na papierze samokopiującym.
Jaką drukarkę powinna wybrać?
a) Laserową.
b) Igłową.
c) Atramentową.
d) Termosublimacyjną.
168. Jaką funkcję pełni pokazany na zdjęciu chipset (Southbridge)?
a) Pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń przerwań pomiędzy mikroprocesorem a układami wejścia/wyjścia.
b) Odpowiada za wymianę danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną oraz steruje magistralą PCI Express.
c) Realizuje połączenia procesora z napędami dysków twardych, magistralą PCI, sterownikiem DMA i sterownikiem przerwań
oraz portami zewnętrznymi komputera.
d) Przejmuje kontrolę nad magistralami na czas wymiany informacji, stając się zarządcą magistral (bus master).
169. Liczba 8,125(10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać
a) 0110,0100(2)
b) 0110,0010(2)
c) 1000,0010(2)
d) 1100,0001(2)
170. Karta graficzna nie realizuje
a) cieniowania.
b) filtrowania anizotropowego.
c) passerowania.
d) mapowanie wypukłości.
25
171. Na rysunku pokazano złącze typu
a) ATX 40 pin
b) AT
c) ATX v8
d) ATX 20 pin
172. Która z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA?
a) 50 Hz
b) 60 Hz
c) 78 Hz
d) 98 Hz
173. Technologia pozwalająca na skorelowanie pracy dwóch lub trzech kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu nosi nazwę
a) HDMI
b) MCA
c) DVI
d) SLI
174. Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD)?
a) 25 GB
b) 50 GB
c) 10 GB
d) 100 GB
175. Liczba ujemna [-16(10)] zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać
a) 0000110(2)
b) 110000(2)
c) 1000100(2)
d) -110000(2)
176. Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ do 3700+) i Sempron (od 2600+ do 3100+).
Podstawka ta jest typu
a) LGA775
b) ZIF PGA
c) AM2+
d) AM2
177. Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty
graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza
a) Bootstrap loader.
b) interfejs ACPI.
c) BIOS Setup.
d) procedura POST.
178. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie
a) ATX
b) WTX
c) AT
d) NLX
26
179. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
a) telewizyjnej.
b) dźwiękowej.
c) graficznej.
d) sieciowej.
180. Na rysunku przedstawiono tablicę prawdy bramki logicznej typu
a) NOR
b) NAND
c) EX-OR
d) EX-NOR
181. Na zdjęciu przedstawiono kartę
a) sieciową do gniazda PCI.
b) graficzną do gniazda PCI.
c) sieciową bezprzewodową do gniazda PCI.
d) muzyczną do gniazda PCI.
182. Dysk twardy o parametrach 250 GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ,16MB posiada:
a) pojemność 250 GB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 16 MB
b) pojemność 250 GB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 16 MB
c) pojemność 16 MB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 250 GB
d) pojemność 16 MB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 250 GB
183. Podczas pracy jednostki centralnej i płyty głównej z niesprawnym układem chłodzenia uszkodzeniu może ulec
a) klawiatura.
b) mysz.
c) pamięć zewnętrzna.
d) procesor.
184. Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu?
a) DDR2
b) SORIMM
c) SODIMM
d) SDRAM DIMM
27
185. Procedura POST (Power-On SelfTest) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za
a) predefiniowane typy schematów zarządzania energią oraz daje możliwość zdefiniowania własnych ustawień.
b) przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, wykonywanego przy każdym
uruchomieniu lub restarcie.
c) kolejność przeszukiwania zainstalowanych urządzeń w celu znalezienia sektora startowego podczas uruchamiania komputera.
d) włączenie lub wyłączenie automatycznego rozpoznawania urządzeń pracujących w standardzie P&P.
186. W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon™ XP 3000+ processor. Oznacza on, że płyta główna obsługuje
procesory Athlon
a) zgodne z Mobile Athlon 64
b) nie nowsze niż Athlon™ XP 3000+
c) wszystkie o częstotliwości poniżej 3000 MHz
d) wszystkie o częstotliwości powyżej 3000 MHz
187. Adres MAC karty sieciowej zapisany w postaci binarnej wynosi 00000000-00010100-10000101-10001011-01101011-10001010. Który z
zapisów jest postacią heksadecymalną tego adresu?
a) 00-14-85-8B-6B-8A
b) 00-12-85-8B-6B-8A
c) 00-16-83-8C-6B-8B
d) 00-14-85-8C-6C-8B
188. Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest
a) rozwinięciem systemu BlueTooth.
b) złączem szeregowym.
c) złączem pozwalającym transmitować dane na odległość do 100 m
d) złączem radiowym.
189. W czasie przeprowadzania procedury POST na ekranie pojawia się komunikat "CMOS Battery State Low". Co w takiej sytuacji należy
zrobić, aby komunikat nie pojawiał się w przyszłości?
a) Wymienić baterię na płycie głównej komputera.
b) Wymienić akumulatory laptopa na nowe.
c) Ustawić poprawnie opcje konfiguracyjne CMOS dotyczące zasilania.
d) Podłączyć zasilanie sieciowe.
190. Na schemacie, przedstawiającym budowę modemu, za funkcję modulacji i demodulacji odpowiada podzespół oznaczony cyfrą
a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
191. Któremu zapisowi heksadecymalnemu odpowiada zapis binarny adresu komórki pamięci 0111 1100 1111 0110?
a) 5DF6
b) 7BF5
c) 5AF3
d) 7CF6
192. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
a) dekodera.
b) multipleksera.
c) typowego licznika.
d) rejestru uniwersalnego.
28
193. W hurtowni materiałów budowlanych istnieje konieczność jednoczesnego drukowania faktur w kilku egzemplarzach. Należy użyć drukarki
a) termosublimacyjnej.
b) laserowej.
c) atramentowej.
d) igłowej.
194. Jaką funkcję pełni podzespół wskazany strzałką na schemacie chipsetu płyty głównej?
a) Umożliwią korzystanie z pamięci DDR3-800 i DDR2-800 jako Dual Channel.
b) Pozwala wykorzystać magistralę o szerokości 128 bitów do przesyłania danych pomiędzy pamięcią RAM, a kontrolerem
pamięci.
c) Umożliwia połączenie i korzystanie z pamięci DDR 400 jako DUAL Channel w celu zachowania zgodności z dual Channel DDR2
800.
d) Pozwala wykorzystać typowe pamięci DDR SDRAM.
195. Na zdjęciu przedstawiono kartę
a)sieciową PCI-E
b)sieciową PCI
c)dźwiękową PCI-E
d)dźwiękową PCI
196. Na rysunku przedstawiono gniazdo
a) FIREWIRE
b) HDMI
c) DVI
d) D-SUB
197. Prefetching to
a) wykonywanie przez procesor fazy pobrania następnego rozkazu w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu
poprzedniego.
b) cecha systemu operacyjnego umożliwiająca równoczesne wykonywanie kilku procesów.
c) właściwość procesorów umożliwiająca korzystanie ze wspólnych danych przez rdzenie, bez pośrednictwa pamięci umieszczonej na
zewnątrz procesora.
d) sposób pracy procesora polegający na przejściu do tryby pracy procesora Intel 8086.
198. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
a) tworzy partycję rozszerzoną.
b) tworzy partycję podstawową.
c) jest wykonywane przez producenta dysku.
d) umieszcza program rozruchowy w MBR.
29
199. W dokumentacji technicznej procesora Intel® Xeon® Processor E3-1220, producent podaje następujące parametry: Oznacza to, że
Menedżer zadań systemu Windows będzie pokazywał historię użycia dla
a) 2 procesorów.
b) 4 procesorów.
c) 8 procesorów.
d) 16 procesorów.
200. Dla dysku twardego, wartość współczynnika MTBF (Mean Time Between Failure) podawana jest w
a) minutach.
b) dniach.
c) godzinach.
d) latach.
201. Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się
a)pamięć RAM.
b)system operacyjny.
c)cache procesora.
d)chipset.
202. Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej
a) usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł.
b) tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku.
c) eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu.
d) zamienia sygnał audio na sygnał wideo.
203. Moduł pamięci RAM DDR3-1333 o oznaczeniu PC3-10600 posiada przepustowość wynoszącą
a) 13,3 GB/s
b) 1,3 GB/s
c) 1 GB/s
d) 10,6 GB/s
30
204. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną
a) do której nie istnieje możliwość zamontowania urządzeń PCI.
b) która posiada tylko jedno wyjście graficzne.
c) do której istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia dysków twardych w standardzie IDE.
d) która na panelu zewnętrznym nie ma wyprowadzonego portu S/PDIF.
205. Który z wymienionych parametrów informuje o częstotliwości, z jaką procesor jest w stanie komunikować się z innymi podzespołami
komputera?
a) MMU
b) FPU
c) ALU
d) FSB
206. Na rysunku przedstawiono wtyk czteropinowy typu "molex", stosowany powszechnie w komputerach do zasilania
a) urządzeń montowanych w jego wnętrzu
b) płyt głównych
c) zewnętrznych urządzeń zasilanych przez port USB
d) pamięci RAM
207. Złącze, które na rysunku wskazano strzałką jest
a) analogowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału audio.
b) cyfrowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału wideo.
c) analogowo/cyfrowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału wideo.
d) cyfrowym interfejsem służącym do przesyłania sygnału audio.
208. Na podstawie schematu blokowego architektury chipsetu H55 firmy Intel można stwierdzić, że
31
a) na płycie głównej nie znajduje się zintegrowana karta graficzna
b) chipset nie jest w stanie obsłużyć więcej niż 12 urządzeń USB
c) funkcje mostka północnego zostały zintegrowane w procesorze
d) funkcje mostka północnego nie zostały zintegrowane w procesorze
209. Na podstawie fragmentu specyfikacji drukarki można stwierdzić, że w trybie oszczędzania energii, drukarka zużywa mniej niż
a) 40 W
b) 0,45 W
c) 28 W
d) 2,8 W
210. Przedstawiona na rysunku naklejka umieszczana na obudowie laptopa informuje użytkownika, że w środku laptopa
a) pracuje jeden 64-bitowy jednordzeniowy procesor
b) pracuje jeden 64-bitowy, dwurdzeniowy procesor firmy AMD
c) pracują dwa 64-bitowe dwurdzeniowe procesory
d) pracują dwa 64-bitowe, jednordzeniowe procesory
211. Na rysunku przedstawiono
a) mostek południowy.
b) EEPROM.
c) procesor.
d) mostek północny.
212. Po wykonaniu konwersji dwójkowo-szesnastkowej liczby 01111011,00111001(2) otrzymamy
a) 7B,39H
b) 7B,93H
c) B7,93H
d) B7,39H
213. Na rysunku, strzałką wskazano złącze
32
a) DVI
b) S/PDIF
c) RS-232
d) PCMCIA
214. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
a) PCIe xl
b) PCI
c) PCIe xl6
d) AGP
215. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytą główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez
równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
a)PCIe
b)USB
c)SATA
d)PCI
216.Na fotografii przedstawiono
a)tester sieciowy.
b)zaciskarkę wtyków RJ45.
c)zaciskarkę do tulejek.
d)reflektometr.
33
217. Jeśli jednostka alokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmą na dysku
a)3 klastry.
b)4 klastry.
c)5 klastrów.
d)6 klastrów.
218. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
a)nadające się do recyklingu.
b)wielokrotnego użytku.
c)wyprodukowane z surowców wtórnych.
d)zgodne z normą TCO.
219. Na rysunku przedstawiono gniazdo
a)SATA
b)HDMI
c)DisplayPort
d)DVI
220. Na fotografii przedstawiono
a)taśmę barwiącą.
b)toner.
c)tusz.
d)kartridż.
221. Na rysunku przedstawiono złącze zasilania
a)stacji dyskietek
b)ATX12V zasilania procesora
c)dysków wewnętrznych S-ATA
d)Molex do dysków twardych
34
222. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
a)wymuszone.
b)aktywne.
c)pasywne.
d)symetryczne.
223. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
a)płyty głównej
b)kart rozszerzeń
c)dysków twardych
d)napędów płyt CD/DVD
224. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną
może być
a)skasowany BIOS komputera
b)uszkodzony kontroler DMA
c)dyskietka włożona do napędu
d)brak pliku ntldr
225. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
a)kartridż z tonerem.
b)przetwornik CMOS.
c)podajnik papieru.
d)pamięć wydruku.
226. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie
klawisza DEL spowoduje
a)usunięcie pliku setup.
b)wejście do BIOS-u komputera.
c)skasowanie zawartości pamięci CMOS.
d)przejście do konfiguracji systemu Windows.
227. W dokumentacji płyty głównej jest informacja "Wsparcie dla S/PDIF Out” Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
a)analogowe złącze sygnału wyjścia video.
b)cyfrowe złącze sygnału video.
c)cyfrowe złącze sygnału audio.
d)analogowe złącze sygnału wejścia video.
228. Suma liczb binarnych 1010+ 111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
a)18
b)16
c)17
d)19
229. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja
dotyczy
a)mikroprocesora.
b)karty sieciowej.
c)karty graficznej.
d)dysku twardego.
230. Plik ma rozmiar 2 KiB, jest to
a)2048 bitów.
b)16384 bitów.
c)16000 bitów.
d)2000 bitów.
231. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
a)napędu Blu-ray z kartą dźwiękową.
b)czytnika kart z płytą główną.
c)dwóch kart graficznych.
d)karty graficznej z odbiornikiem TV.
232. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
a)taśmy transmisyjne.
b)promienie lasera.
c)rozgrzane wałki.
d)głowice piezoelektryczne.
35
233. Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
a)Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie
laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
b)Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenia laptopa, instalacja systemu operacyjnego, montaż baterii, wyłączenie
laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
c)Montaż baterii, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego,
wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
d)Włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, wyłączenie
laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
37. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym
uruchomieniu komputera system będzie
a)działał szybciej.
b)uruchamiał się bez zmian.
c)resetował się podczas uruchamiania.
d)działał wolniej.
234. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
a)11111110
b)11111000
c)11111100
d)11110000
235. Która z wymienionych pamięci RAM wykorzystuje do przesyłania danych wznoszące i opadające zbocze sygnału zegarowego?
a)SDR
b)DDR
c)SIMM
d)SIPP
236. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs
a)DVI
b)HDMI
c)LFH60
d)IrDA
237. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
a)Molex
b)SATA
c)ATX
d)PCIe
238. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows.
Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
a)uszkodzone porty USB
b)uszkodzony kontroler klawiatury
c)niepoprawne ustawienia BIOS-u
d)uszkodzony zasilacz
240. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
a)255
b)250
c)248
d)254
241. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
a)USB na PS/2
b)USB na LPT
c)USB na COM
d)USB na RS-232
243. Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
a)4 GiB
b)2 GB
c)8 GB
d)1 GiB
244. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
a)RAID 3
b)RAID 2
c)RAID 1
d)RAID 0
245. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111(10) zapisanej w systemie dziesiętnym?
a)1111111
b)1110111
c)1111110
d)1101111
246. Postcardware to rodzaj
a)usługi poczty elektronicznej.
b)wirusa komputerowego.
c)karty sieciowej.
d)licencji oprogramowania.
36
247. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
a)16 bitów.
b)64 bitów.
c)128 bitów.
d)32 bitów.
248. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie posiada dysku twardego ani żadnych innych napędów
takich jak stacja dysków czy CD-ROM. Klient twierdzi, że w sieci firmowej komputery nie posiadają żadnych napędów i wszystko "czyta" się z
serwera. W celu zapewnienia utraconej funkcjonalności należy zamontować
a)w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Preboot Execution Environment.
b)w komputerze napęd CD-ROM.
c)w komputerze dysk twardy.
d)w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Postboot Execution Enumeration.
249. Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, każdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na
dysku o jednostce alokacji wynoszącej
a)4096 bajtów.
b)3072 bajty.
c)8192 bajty.
d)2048 bajtów.
250. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma
wartość dziesiętną
a)239
b)186
c)171
d)205
251. Suma liczb binarnych 1010+ 111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
a)18
b)16
c)17
d)19
252. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
a)TWAIN
b)OPC
c)USB
d)SCAN
253. Urządzeniem wskazującym jest
a)drukarka
b)ekran dotykowy
c)pamięć USB
d)skaner.
254. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
a)tusz.
b)toner.
c)pigment.
d)taśma barwiąca.
255. Wartość koniunkcji binarnej liczby 14 i liczby 4 wynosi
a) 1
b) 4
c) 0
d) 14
37

Podobne dokumenty

UTK -Egzamin zawodowy

UTK -Egzamin zawodowy Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela. Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie. Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła. Oblicza wygląd i położeni...

Bardziej szczegółowo