Karta dźwiękowa

Transkrypt

Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa
Czym jest karta dźwiękowa ? Karta dźwiękowa (muzyczna) służy do nagrywania i odtwarzania dźwięków. W raz z głośnikami komputerowymi odpowiada za podsystem audio. Najczęściej karta dzwiękowa jest zintegrowana z płytą główną jednak istnieje możliwość dołączenia jej jako karty rozszerzeń. Jak sprawdzić jakość karty dźwiękowej ? Aby zdefiniować jakoś karty dźwiękowej należy przyjrzeć się parametrom takim jak: ● Charakterystyka częstotliwości ­ określa zdolność odtwarzania i nagrywania ze stałą głośnością, im szerszy zakres tym lepiej. ● Współczynnik zniekształceń nieliniowych/całkowite zniekształcenia hamoniczne ­ parametr określający dokładność odtwarzanego dźwięku. Im mniejszy stopień zniekształceń tym lepsza karta dźwiękowa. ● Stosunek sygnału do szumu ­ mierzony w decybelach stosunek mocy sygnału dźwięku w stosunku do mocy tła (szumu), w tym samym paśmie częstotliwości. Im większa wartość tym lepsza jakość dźwięku. Struktura dźwięku ● Częstotliwość dzwięku ­ jest to częstotliwość wibracji rozchodzącej się fali opisywana w hercach. ● Natężenie dźwięku ­ parametr decydujący o głośności wyrażany w decybelach. ● Rozdzielczość próbkowania ­ parametr określający ilość bitów wykorzystywanych do zapisu pojedyńczej próbki. ● Częstotliwość próbkowania ­ odstępy czasowe w których wykonywane są kolejne pomiary parametrów dźwięku. Budowa karty dźwiękowej Karta dźwiękowa składa się z następujących komponentów: ● Przetworniki ADC i DAC, ● Procesor DSP, ●
●
●
●
●
●
Interfejs MIDI, Generator dźwięku, Pamięć ROM I RAM, Mikser dźwięku, Wzmacniacz sygnałów wyjściowych, Złącze magistrali ­ interfejs systemowy, Schemat budowy karty dźwiękowej