Zaproszenie

Transkrypt

Zaproszenie
Zaproszenie
Po raz szósty organizowany jest w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji
Niemieckojęzycznej pod patronatem Instytutu Goethego.
Der Dichter
Du entfernst dich von mir, du Stunde.
Wunden schlägt mir dein Flügelschlag.
Allein: was soll ich mit meinem Munde?
mit meiner Nacht? mit meinem Tag?
Ich habe keine Geliebte, kein Haus,
keine Stelle auf der ich lebe
Alle Dinge, an die ich mich gebe,
werden reich und geben mich aus
(Reiner Maria Rilke )
Szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjalne
Z przyjemnością informujemy, że szósta edycja konkursu odbędzie się 22 lutego 2008 r. o godz. 1000
w auli naszej szkoły.
Głównym celem konkursu jest dalsze propagowanie języka niemieckiego wśród młodzieży w
spotkaniu o charakterze kulturalno – cywilizacyjnym integrującym szkoły z całego regionu. W ramach
rozwijania zainteresowań młodzieży chcielibyśmy zachęcić młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną
do czytania wierszy wybranych poetów z literatury niemieckojęzycznej – w tej edycji wierszy
R. M. Rilkego , a przede wszystkim zachęcić do poetyckiego zaprezentowania wybranego wiersza.
"Wenn wir in Deutschland ´Dichter´ sagen,
denken wir an Reiner Maria Rilke".
/Stefan Zweig/

Podobne dokumenty