Philosophy and Psychiatry: A Challenge for the Future

Transkrypt

Philosophy and Psychiatry: A Challenge for the Future
Sympozjum
Philosophy and Psychiatry:
A Challenge for the Future
którego głównym gościem będzie Profesor Bill Fulford,
we wtorek 10 maja
w sali im. Jana Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim
na ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
----------------------------------------Sympozjum poprowadzi Tomasz Stawiszyński. Spotkanie odbywa się w języku angielskim.
Wstęp wolny
-----------------------------------------
PROGRAM
9.30-11.30 - Wykład Profesora Billa Fulforda pt. Understanding Delusion and Spiritual
Experience: From 1950s Oxford Philosophy to Twenty-first Century Values-based Clinical
Care’
11.30-12.00 - Przerwa
12.00-13.30 - Panel dyskusyjny: Profesor Bill Fulford, prof. dr hab. Paweł Łuków, dr n. med.
Marek Balicki
----------------------------------------Organizatorzy: Instytut Filozofii UW, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Filozofii UMCS.
Opieka merytoryczna - dr hab. Andrzej Kapusta (Zakład Antropologii Kulturowej IF UMCS). Koordynacja - mgr
Jakub Tercz (Zakład Historii Filozofii Współczesnej IF UW)
----------------------------------------PROFESOR BILL (KWM) FULFORD
Doktor filozofii, członek Royal College of Physicians oraz Royal College of Psychiatrists. Wykładowca w St
Catherine’s College i członek Wydziału Filozofii Uniwersytetu Oxfrodzkiego, emerytowany profesor Filozofii i
Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Warwick, założyciel wydawnictwa i członek rady doradczej czasopisma
"Philosophy, Psychiatry, & Psychology", dyrektor The Collaborating Centre for Values-based Practice przy St
Catherine’s College w Oxfordzie.
PROF. DR HAB. PAWEŁ ŁUKÓW
Filozof, etyk i bioetyk; zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w Zakładzie Bioetyki i
Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik studiów
magisterskich Bioetyka na Uniwersytecie Warszawskim; redaktor naczelny półrocznika Etyka; członek Krajowej
Rady Transplantacyjnej, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN; stypendysta
m.in. fundacji: Fulbrighta, Rockefellera, A. W. Mellon; visiting professor w University of Notre Dame (2003).
Autor licznych artykułów poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz
książek: Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, Warszawa, WFiS UW 1997,
Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2005,
Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
„Semper”, 2012, Etyka medyczna z elementami filozofii, (T. Pasierski, współaut.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL
2013.
DR MAREK BALICKI
Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1978); specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i
psychiatrii (II st.).
Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie i asystent w II Klinice
Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
(kadencja 2015-2018), przewodniczący Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezes Stowarzyszenia
Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych.
Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi (m. in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”), dwukrotny minister
zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta.
W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych.