Flyer SIMONA® SIMOPOR

Komentarze

Transkrypt

Flyer SIMONA® SIMOPOR
Bez ołowiu
i kadmu
Zgodne z RoHS
SIMONA® SIMOPOR
Grupa produktów lekkich płyt z PVC
swobodnie spienionego
SIMONA® SIMOPOR –
Grupa produktów lekkich płyt z PVC swobodnie spienionego
Do grupy produktów SIMONA®
Różnorodność zastosowań
Wyśmienite właściwości
SIMOPOR należą płyty ze swobod-
 budowa stoisk targowych
 niewielki ciężar
nie spienionego PVC, które cechu-
 budowa ekranów
 odporność na czynniki
je niska gęstość oraz niewielka
 tablice reklamowe
waga. Wszystkie rodzaje płyt nada-
 elementy fasad
 powierzchnie gładkie jak jedwab
ją się wyśmienicie do obróbki
 instalacje wewnątrz
 bardzo dobre rezultaty
i posiadają powierzchnie gładkie
pomieszczeń
 budowa mebli
jak jedwab.
Produkty SIMONA SIMOPOR
®
oferują wyjątkowo wysoką jakość
wychodzącą naprzeciw Państwa
oczekiwaniom, szczególnie pod
względem estetyki i lekkości.
atmosferyczne
drukowania w technologii
cyfrowej i sitodruku
 branża drukarska
 odporność na odkształcenia
 elementy konstrukcji
 długa żywotność
i aranżacji wnętrz
 i wiele innych.
 trudnozapalność (SIMOPOR-
LIGHT, SIMOPOR-DIGITAL)
 zgodne z REACH
(Stan: 18.04.2013)
 zgodne z RoHS
Bez ołowiu
i kadmu
Zgodne z RoHS
2
SIMONA®SIMOPOR 02/2014
SIMONA® SIMOPOR –
Rodzaje produktów
Grupa produktów SIMONA®
SIMONA® SIMOPOR-ULTRALIGHT
SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL
SIMOPOR oferuje różne rodzaje
SIMONA® SIMOPOR-ULTRALIGHT
SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL jest
produktów, dostosowane do
posiada jeszcze mniejszą gęstość
specjalnym typem do bezpośred­
Państwa wymogów:
i jest dzięki temu bardzo lekki
niego zadruku cyfrowego o lśniąco
oraz poręczny.
białych powierzchniach gwaran­
tujących otrzymanie bardziej żywych
SIMONA SIMOPOR-LIGHT
®
SIMONA SIMOPOR-LIGHT przeko-
SIMONA SIMOPOR-COLOR
nuje swoją wysoką sztywnością
SIMONA® SIMOPOR-COLOR to kolo-
przy niskiej gęstości. Lekkie płyty
rowe płyty ze swobodnie spie­
Indywidualne rozwiązania
ze swobodnie spienionego PVC
nionego PVC o dużej sztywności.
materiałowe
nadają się wyśmienicie do obróbki i
Kolory niebieski, żółty, zielony,
Oprócz naszego bogatego asor­
odznaczają się szczególnie este-
szary, czerwony i czarny oferują
tymentu oferujemy również
tycznym wyglądem powierzchni.
Państwu szerokie spek­trum
moż­liwość wyprodukowania płyt
możliwości w budowie stoisk tar­
o specjalnych właściwościach,
gowych, tablic i ekranów.
szerokościach i grubościach, zgod-
®
®
kolorów.
nie z Państwa wymogami.
02/2014 SIMONA®SIMOPOR
3
SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL –
ożywia kolory
Opracowany specjalnie do druku
Doskonała jakość powierzchni
cyfrowego wariant SIMONA
powoduje szczególnie dobre wchła-
SIMOPOR-DIGITAL gwarantuje
nianie farby, również przy naj-
drukarkach o płaskim prowa-
ze względu na swą recepturę
większych prędkościach obróbki.
dzeniu
®
bezpieczeństwa technologicznego.
SIMONA SIMOPOR-DIGITAL opra®
 bardzo dobry zadruk na wielu
 lśniąca biel dla doskonałego
optymalne rezultaty drukowania
przy zachowaniu najwyższego
Właściwości
Dzięki płytom SIMOPOR-DIGITAL
odwzorowania koloru
można wykonywać bezpośredni druk
 bardzo dobre wchłanianie farby
cyfrowy w sposób ekonomiczny.
 nadaje się do wszystkich
atramentów UV i solwentowych
cowano z wykorzystaniem specjal-
 stabilizowany na promienie UV
nego białego pigmentu, który
 właściwości antystatyczne
zapewnia doskonałe odwzorowanie
obrazu.
(na zapytanie)
 niewielki ciężar
 wyśmienita sztywność
w poziomie
 trudnozapalny zgodnie
z DIN 4102 B1
 wysoka rentowność
www.simona.de/simopor-digital
Phone +49 (0) 67 52 14-0
E-Mail [email protected]
4
SIMONA®SIMOPOR 02/2014
SIMONA® SIMOPOR –
test na szybkie starzenie w warunkach atmosferycznych QUV
Wyraźnie lepsze
W teście na szybkie starzenie
Podczas gdy zwykłe płyty ze swo-
płyty SIMONA® SIMOPOR nie tracą
w warunkach atmosferycznych QUV
bodnie spienionego PVC wykazują
prawie wcale na bieli nawet
SIMOPOR-DIGITAL i SIMOPOR-
już po 1200 godzinach oddzia­
po przekroczeniu 3000 godzin.
LIGHT przekonują swą doskonałą
ływania promieniowania UV i kon-
odpornością na promienie UV.
densacji wyraźne zżółknięcie,
Test na szybkie starzenie w warunkach atmosferycznych QUV
0 h
300 h
600 h
900 h
1200 h
1500 h
1800 h
2100 h
2400 h
2700 h
3000 h
SIMONA SIMOPOR-DIGITAL
®
SIMONA® SIMOPOR-LIGHT
Zwykła płyta ze swobodnie spienionego PVC
Cykl: 4 godziny UV przy 50°C (światło UV w zakresie fal 340 nm) i 4 godziny kondensacji przy 40°C
02/2014 SIMONA®SIMOPOR
5
SIMONA® SIMOPOR –
program dostaw i parametry techniczne
Program dostaw
SIMONA®
SIMOPOR-LIGHT
SIMONA®
SIMOPOR-COLOR
SIMONA®
SIMOPOR-ULTRALIGHT
SIMONA®
SIMOPOR-DIGITAL
Płyty ekstrudowane (formaty/grubości w mm)
2000 x 1000
1 do 19
2440 x 1220
1 do 19
3050 x 1220
1 do 19
3, 5, 6
3, 5, 10
3050 x 1530
1 do 19
3, 5, 6
3, 5, 10
3050 x 2030
1 do 15
2 do 10
3, 5, 10 (czarny)
3, 5, 10
biały
biały
niebieski, żółty, zielony, szary,
czerwony, czarny
biały
Kolory
3, 5, 10
Wiele formatów i grubości jest dostępnych w standardzie magazynowym. Proszę zwrócić się odnośnie dalszych informacji na temat dostępności do naszego
działu sprzedaży: [email protected] Na zapytanie dostępne są inne formaty, grubości i kolory.
Parametry techniczne
SIMONA®
SIMOPOR-LIGHT
SIMONA®
SIMOPOR-ULTRALIGHT
SIMONA®
SIMOPOR-COLOR
SIMONA®
SIMOPOR-DIGITAL
0,550
0,460
0,600
0,550
Naprężenie przy granicy plastyczności,
MPa, DIN EN ISO 527
16
15
16
16
Wydłużenie przy granicy plastyczności, %,
DIN EN ISO 527
3
3
3
3
Moduł sprężystości, MPa,
DIN EN ISO 527
900
600
1000
900
Moduł sprężystości, MPa,
DIN EN ISO 178
1100
930
1400
1100
Udarność, kJ/m2,
DIN EN ISO 179
12
12
12
12
Twardość Shore’a D,
DIN EN ISO 868
49
40
49
49
0,7 x 10 –4
0,7 x 10 –4
0,7 x 10 –4
0,7 x 10–4
> 10 15
> 10 15
> 1015
> 1015
DIN 4102
B1 trudnozapalny
1 do 19 mm
normalnie
zapalny
normalnie
zapalny
B1 trudnozapalny
3 do 10 mm
NF P 92-501
M1: 3 do 10 mm
—
—
M1: 3 do 10 mm
nie
nie
nie
nie
0 do + 60
0 do + 60
0 do + 60
0 do + 60
Gęstość, g /cm3,
DIN EN ISO 1183
Średni współczynnik wydłużenia
termicznego, K–1, ISO 11359-2
Oporność powierzchniowa właściwa, Ohm,
IEC 60093
Palność
Obojętność fizjologiczna
Zakres temperatur użytkowych,°C
6
SIMONA®SIMOPOR 02/2014
SIMONA® SIMOPOR –
własności materiału korzystne dla Państwa
Doskonała podatność na obróbkę
cięcie piłą
sklejanie
skręcanie śrubami
termoformowanie
wiercenie
fazowanie na zimno
frezowanie
zadruk
kaszerowanie/
laminowanie
lakierowanie
cięcie strumieniem
wodnym
wykrawanie
Trudnozapalne
SIMONA® SIMOPOR-LIGHT jest zgodPowierzchnie gładkie jak jedwab
nie z DIN 4102 B1 trudnozapalny
Wyjątkowa powierzchnia SIMONA®
i jest dzięki temu opytmalnym mate-
SIMOPOR-LIGHT ma doskonałe
riałem do budowy stoisk targowych
walory optyczne, można ją kaszero-
i ekranów.
wać, lakierować i foliować.
Lekkie a mimo to odporne
na odkształcenia
Płyty SIMONA® SIMOPOR-LIGHT
wykazują przy niskiej gęstości dobrą
odporność na odkształcenia – decydująca zaleta dla wielu aplikacji.
Więcej kolorów – więcej możliwości
Sześć kolorów SIMONA® SIMOPORCOLOR otwierają przed Państwem szerokie możliwości do realizacji Państwa
pomysłów.
02/2014 SIMONA®SIMOPOR
7
SIMONA jest jednym z wiodących
Nasze produkty i usługi gwaran­-­
producentów i partnerów opra­
tują Państwu najwyższą jakość.
cowujących produkty z termopla-
Systemy zarządzania jakością,
stycznych tworzyw sztucznych.
środowiskiem i energią firmy
Dzięki naszej wyśmienitej tech­­no­
SIMONA AG posiadają certyfi­katy
logii procesów produkujemy płyty,
zgodnie z normami DIN EN
detale gotowe, profile, druty
ISO 9001, DIN EN ISO 14001
spawalnicze, pręty, rury, kształ­t-
i DIN EN ISO 50001.
Printed on Hello Fat matt by Deutsche Papier.
Witamy
firmie SIMONA –
SIMONAwworldwide
postawcie Państwo na kompetencję i jakość
­ki i armaturę dla najwyższych
SIMONA AG
PRODUCTION SITES
SALES OFFICES
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax
+49 (0) 67 52 14-211
[email protected]
www.simona.de
Plant I
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
SIMONA S.A.S. FRANCE
Z.I. 1, rue du Plant Loger
95335 Domont Cedex
France
Phone +33 (0) 1 39 35 49 49
Fax
+33 (0) 1 39 91 05 58
[email protected]
www.simona-fr.com
Plant II
Sulzbacher Straße 77
55606 Kirn
Germany
Plant III
Gewerbestraße 1–2
77975 Ringsheim
Germany
SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic
SIMONA ENGINEERING PLASTICS
(Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000
SIMONA AMERICA INC.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
Stafford ST16 3ST
Great Britain
Phone +44 (0) 1785 22 24 44
Fax
+44 (0) 1785 22 20 80
[email protected]
www.simona-uk.com
SIMONA AG SWITZERLAND
Industriezone
Bäumlimattstrasse 16
4313 Möhlin
Switzerland
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax
+41 (0) 61 8 55 9075
[email protected]
www.simona-ch.com
SIMONA S.r.l. ITALIA
UNIPERSONALE
Via Padana Superiore 19/B
20090 Vimodrone (MI)
Italy
Phone +39 02 25 08 51
Fax
+39 02 25 08 520
[email protected]
www.simona-it.com
SIMONA IBERICA
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Spain
Phone +34 93 635 41 03
Fax
+34 93 630 88 90
[email protected]
www.simona-es.com
SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan, Hong Kong
China
Phone +852 29 47 01 93
Fax
+852 29 47 01 98
[email protected]
www.simona-cn.com
SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
25101 Říčany -Jažlovice
Czech Republic
Phone +420 323 63 78 3-7/-8/-9
Fax
+420 323 63 78 48
[email protected]
www.simona-cz.com
SIMONA ENGINEERING PLASTICS
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone +86 21 6267 0881
Fax
+86 21 6267 0885
[email protected]
www.simona-cn.com
SIMONA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 36
Wojkowice k / Wrocławia
55-020 Żórawina
Poland
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax
+48 (0) 71 3 52 81 40
[email protected]
www.simona-pl.com
OOO “SIMONA RUS”
Prospekt Andropova, 18, Bl. 6
115432 Moscow
Russian Federation
Phone +7 (499) 683 00 41
Fax
+7 (499) 683 00 42
[email protected]
www.simona-ru.com
SIMONA AMERICA INC.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone +1 866 501 2992
Fax
+1 800 522 4857
[email protected]
www.simona-america.com
W chwili ukazania się nowego wydania wcześniejsze wydania tracą ważność. Miarodajną wersję niniejszej publikacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.simona.de.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy w dniu jej ukazania się i mają na celu informowanie o naszych produktach
i możliwych zastosowaniach (pomyłki i błędy w druku zastrzeżone).
02/2014 - 02/14 - 250 - PL - ODD
wymogów.