plik PDF

Transkrypt

plik PDF
REKOMENDACJA TRENERA / INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ DOTYCZĄCA
KANDYDATA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ
W GIMNAZJUM NR 19
Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rekomendującego: …………………………………………..............................
Kwalifikacje: trener piłki ręcznej; instruktor piłki ręcznej (niepotrzebne skreślić)
Dane o kandydacie zawodniczo uprawiającym piłkę ręczną:
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Preferowana
ręka
Obecny klub
Rok
rozpoczęcia
kariery
zawodniczej
Przebieg kariery zawodniczej, osiągnięcia:
Zawarte powyżej informacje zwalniają kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej Gimnazjum nr 19 z
obowiązku przystąpienia do testu sprawnościowego.
Podpis trenera / instruktora
piłki ręcznej:

Podobne dokumenty