Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
1
W tym numerze
11/12
Uroczystości .................................................................................................................................... 3
Uroczystość z okazji Święta Niepodległości ............................................................................................................. 3
Wigilijne kolędowanie ............................................................................................................................................... 4
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji .................................................................................... 5
Spotkanie z Sylwestrem Różyckim ........................................................................................................................... 5
Spotkanie z Adamem Wójcikiem ............................................................................................................................. 6
Spotkanie z Kornelem Morawieckim ....................................................................................................................... 8
Liga Klas ......................................................................................................................................... 9
Konkurs tańca cha-cha ............................................................................................................................................... 9
Multilingwalna Czternastka .................................................................................................................................... 10
Liga Klas - Żywy Obraz ......................................................................................................................................... 11
Scenki z komedii Fredry ......................................................................................................................................... 12
Sukcesy uczniów ........................................................................................................................... 13
Wolontariat ................................................................................................................................... 17
Wycieczki....................................................................................................................................... 20
Sport .............................................................................................................................................. 24
Internat .......................................................................................................................................... 29
Spotkania....................................................................................................................................... 31
Projekty ......................................................................................................................................... 32
Koło strzeleckie ............................................................................................................................. 34
Ocalić od zapomnienia ................................................................................................................. 36
Kalendarium ................................................................................................................................. 37
2
Uroczystości
06.11.
Uroczystość z okazji
Święta Niepodległości
06.11.2013 w auli odbyła się uroczystość z okazji
Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się
tradycyjnie wniesieniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem Hymnu Polski. Uczniowie klasy II C
przygotowali krótkie przedstawienie ukazujące rys
historyczny tego wydarzenia.
3
Uroczystości
20.12.
Wigilijne
kolędowanie
Organizacją Wigilijnego Kolędowania, które odbyło
się 20.12.2013 r., tym razem zajęła się klasa 1EF, a
reżyserii tego przedsięwzięcia podjęła się prof.
Agnieszka Smarzewska. Występ poprzedził tydzień
przygotowań, podczas którego soliści intensywnie
pracowali nad repertuarem, a klasa 1 EF zajęła się
wystrojem sali. Dzięki zaangażowaniu uczniów czternastki mogliśmy wysłuchać wiele pięknie wykonanych kolęd, takich jak Cicha Noc, Lulajże Jezuniu,
a także melodii, które od wielu lat towarzyszą magicznemu okresowi świąt Bożego Narodzenia, jak Let
it Snow, czy Uciekali z repertuaru musicalu Metro.
Wspaniałe wykonanie kolęd zawdzięczamy
chórowi składającemu się z uczniów klasy 1EF, soli-
Seredyńska, Babraba Franas, Alicja Tokoszewska,
Maria Dobrzycka, Natalia Lange, Monika Strugała,
Tadeusz Pleśniak i absolwent naszej szkoły Piotr
Mróz. Nieocenionych rad i wskazówek udzielił nam
dyrygent, Dawid Feliszek. Prowadzący spotkanie,
Olga Hromiak i Filip Lubiński, wprowadzili słuchaczy w świąteczny nastrój.
Tegoroczne Wigilijne Kolędowanie było zarówno dla słuchaczy, jak i dla wykonawców przyjemnym przerywnikiem, który pozwolił na chwilę oderwać się od nauki i codziennych spraw, by móc przygotować się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Gabriela Goroszkiewicz, klasa 1F
stom w składzie: Jagna Gonera, Marta Janik, Agata
Bartkowiak, Magdalena Pogorzelska, Aleksandra
4
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
13.11.
Sylwester Różycki –
aktor Teatru Arka
w Czternastce
z osobami niepełnosprawnymi. Wprowadził słuchaczy
w zagadnienia arteterapii, czyli leczenia przez sztukę.
Wymienił dobroczynne efekty płynące z tego rodzaju
oddziaływania na osoby chore: podnoszenie samooceny i samoświadomości, redukowanie stresu, rozwijanie
kreatywności, rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Aktor opowiadał też o dużym uznaniu, jakim
cieszy się Teatr Arka - głównie jednak za granicą,
gdzie takie instytucje mają zdecydowanie dłuższą tradycję i znacznie lepszy odbiór. Trudno jest być prorokiem we własnym kraju - powiedział pan Różycki - ale
nie trzeba się zniechęcać, jeśli widzi się słuszność tego,
co się robi. Zespół ma na swoim koncie wiele nagród brał udział w licznych konkursach, festiwalach. Otrzy-
Na kolejne z cyklu spotkań organizowanych
przez nauczycieli bibliotekarzy w czytelni zaproszony
został aktor wrocławskiego teatru Arka, pan Sylwester
Różycki. Aktor jest absolwentem dwóch wydziałów:
wokalno-aktorskiego (Akademia Muzyczna we Wrocławiu
2000-2005)
i
filozoficzno-teologicznego
(Papieski Fakultet Teologiczny 1993-1998). Występował w wielu teatrach i filharmoniach w kraju i za granicą, m.in.: w Wiedniu, Berlinie, Talinie, Amsterdamie, Kopenhadze, Zurychu, a ponadto w Bremen Theater, Stuttgart - Liederhalle, także w Aarhus, Aalborg,
również m.in. we Włoszech i Francji. Od września
2005 r. współpracuje z wrocławskim Teatrem Arka,
gdzie zagrał ostatnio brawurowo rolę lokatorki i księdza w "Moralności pani Dulskiej"( 2013), czym zyskał
sobie popularność wśród naszej młodzieży, która oglądała w październiku ten spektakl.
Do czytelni przybyli uczniowie klasy II F i III
D wraz z wychowawczyniami - Dorotą Czają i Marzeną Siegieńczuk. Spotkanie otworzyli powitaniem zaproszonej osoby i krótkim zagajeniem uczniowie: Anna Zarobnik i Michał Mazur. Gość opowiadał o wieloletniej działalności teatru, którego specyfiką jest praca
mane nagrody to między innymi:
Nagroda specjalna na XVI Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży Korczak 2012
Wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
dla Renaty Jasińskiej, dyrektorki teatru
Nominacja w plebiscycie „Wpływowa Kobieta Dolnego Śląska 2012” dla Renaty Jasińskiej.
Nagroda Wrocławia dla Teatru Arka, Wrocław
24.06.2013 r.
Europejska Nagroda Obywatelska, Wrocław
20.09.2013 r.
Złota Odznaka Honorowa – Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego 2013 dla Renaty Jasińskiej
Uczniowie pytali, jaki jest stosunek aktora do
scen erotycznych pokazywanych w teatrze lub filmie.
Gość podkreślił, że erotyka jest częścią naszego życia i
od zawsze była przedstawiana w sztuce. Jest pięknym
darem, dlatego nie powinna być wulgaryzowana ani
pokazywana w sposób obsceniczny. Zadawano także pytania dotyczące specyfiki pracy z
aktorem
niepełnosprawnym
intelektualnie,
ruchowo. Na zakończenie gość przedstawił
najbliższe plany artystyczne zespołu
Bogusława Bednarz, Elżbieta Przeworska, Beata Pietras
5
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
21.11.
Adam Wójcik
i recepta na sukces
41 lat zakończył zawodową karierę). Uważał, że Adam
był jedynym polski koszykarzem, który mógł jako
pierwszy grać w NBA. Przy wzroście 208 miał niesamowitą motorykę i był groźny zarówno w grze pod
koszem, jak i na obwodzie. Przez wiele lat, razem
z Maćkiem Zielińskim i Dominikiem Tomczykiem,
byli podporą reprezentacji Polski i Śląska Wrocław.
Poza czysto koszykarskimi walorami Adama, był on
sportowcem godnym naśladowania, potrafiącym pogodzić naukę z codziennymi treningami, prowadząc przy
tym zdrowy tryb życia. Był wówczas wzorem do naśladowania przez wielu młodych ludzi, którzy chcieli
zostać zawodowymi koszykarzami. Autor biografii
„Czy można odnieść sukces, bazując jedynie na swoim poświęcił 3 lata na napisanie tej książki.
talencie?” - pytała młodzież z ZS Nr 14 podczas spo- Podczas gdy nasi goście odpowiadali na pytania, w tle
tkania ze swoim idolem. „To tylko 5% sukcesu, a po- widoczny był pokaz slajdów przygotowany przez nazostałe 95% to ciężka praca…” – uważa jeden z naj- szych uczniów. Prezentacja obejmowała czasy Gwardii
lepszych polskich koszykarzy, 149-krotny reprezentant
Polski, Adam Wójcik.
Dnia 21 listopada, o godz. 13.00 (6 godzina lekcyjna)
od-było się spo-tka-nie z Adamem Wójcikiem – legendą Śląska Wrocław oraz Jackiem Antczakiem - reporterem i felietonistą, autorem jedynej w Polsce książki
biograficznej o najlepszym polskim koszykarzu zatytułowanej „Rzut bardzo osobisty”.
Spotkanie przyciągnęło spore grono gimnazjalistów
i licealistów. Sala była wypełniona po brzegi (ok. 80
uczniów). Tematem spotkania stały się ciekawostki
z życia koszykarza, który w polskiej ekstraklasie rzucił
ponad 10 tys. punktów, był filarem reprezentacji Polski
oraz czołowych polskich i zagranicznych drużyn.
Na początku naszego spotkania Pan Jacek Antczak
opowiedział o tym, co skłoniło go do napisania biografii. Nie będąc dziennikarzem sportowym, czerpał ze
wszystkich możliwych źródeł – szukał kontaktów
z trenerami, którzy współpracowali z Adamem, kontaktował się z kolegami z drużyn, w których Adam
występował w czasie swojej długiej kariery (w wieku
Wrocław, w której Adam Wójcik rozpoczynał swoją
zawodową karierę, po grę w drużynie w Grecji, Hiszpanii, Włoszech czy Belgii. Wyświetlano również
zdjęcia koszykarza z planów filmowych – Adam zagrał
główną rolę w filmie „6 dni strusia” oraz pojawił się
epizodycznie w serialu „Rodzinka.pl”.
Nasz bohater opowiadał przy tym bar-dzo cieka-wie o miej-scach, w których przyszło mu
grać poza granicami naszego kraju, o mistrzowskim sezonie w Belgii, epizodzie
6
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
w Unicaja Malaga oraz grze w Peri- sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls grał na
21.11.
steri Ateny, którą wspomina niezwy- pozycji niskiego skrzydłowego, a nasz gość jako silny
kle miło ze względu na silne zżycie skrzydłowy, jednak w okresie, kiedy zdobywał laury
z kolegami z drużyny oraz trenera- na polskich czy europejskich parkietach, z powodze-
mi. Jak sam powtarzał, „chemia” w zespole jest nie- niem radził sobie również na pozycjach od 2 do 5
zwykle ważna. Nawiązywał do gry w Hiszpanii, gdzie (rzucającego obrońcy po centra).
koszykarz pomimo wcześniejszych zapewnień trenera, Ciekawym pytaniem przygotowanym przez Kasię i
pojawiał się rzadko na parkiecie i nie był tak blisko z Dawida było przypomnienie sobie przez naszego godrużyną, jak miało to miejsce w Grecji, Belgii czy we ścia rywala boiskowego, przeciwko któremu grało mu
Włoszech.
się najciężej i który został mu w pamięci do dziś. Tutaj
Uczniowie byli ciekawi opowieści koszykarza o jego też bez wahania odpowiedział, że najbardziej niewyepizodzie w Los Angeles Clippers, kiedy to jako godnym rywalem, z którym przyszło mu się zmierzyć,
pierwszy Polak poleciał na testy do ligi NBA. Niestety był Fabricio Oberto (z czasów, kiedy Wójcik grał w
był to okres, kiedy w najlepszej lidze świata grało tyl- Hiszpanii) oraz Pau Gasol (zawodnik Los Angeles
ko kilku koszykarzy z Europy i było niezwykle trudno Lakers), przeciwko któremu Adam wielokrotnie miał
przebić się do tego „innego”, jak sam nazwał, świata okazję grać jeszcze w reprezentacjach młodzieżowych,
koszykówki. Wspomina jednak ten okres niezwykle po klubowe rozgrywki w Hiszpanii czy podczas Mimiło i jest dumny z tego, że choćby przez chwilę miał strzostw Europy. Wychwalał obu za boiskową mądrość
okazję poczuć się jak zawodnik NBA. Ciekawą dla i umiejętność grania przodem i tyłem do kosza (co w
naszej młodzieży była historia, kiedy podczas pewnego przypadku wysokich graczy nie jest takie oczywiste).
zgrupowania kadry Polski na Tajwanie nasz gość, wraz Na koniec naszego spotkania był również czas na pytaz Maćkiem Zielińskim, próbował porwać ciężarówkę nia od publiczności i konkurs, przygotowany przez
i dostać się z hotelu do miasta. Adam nie miał wtedy zaproszonych gości, w którym do wygrania była książjeszcze prawa jazdy i po wielu perturbacjach koszyka- ka biograficzna – „Rzut bardzo osobisty”. Pytanie konrzom ostatecznie nie udało się pojechać do miasta w kursowe zadane przez redaktora Jacka Antczaka dotycelach turystycznych. Jedno z pytań zadanych przez czyło liczby zdobytych tytułów mistrzowskich Adama
naszych konferansjerów (Katarzynę Udałę i Dawida Wójcika ze Śląskiem Wrocław. Zgłosiło się kilku chętStrzelczyka) dotyczyło pseudonimu silnego skrzydło- nych, z których nasz gość wytypował jedną osobę. I
wego. Odnosiło się to do czasów, kiedy Adam był już tak, Jakub Filipek z klasy 3K wygrał książkę z osobistą
zawodowym koszykarzem, a ksywa była dosyć znana dedykacją koszykarza.
w polskim świadku mafijnym – nasz gość do dnia dzi- „Jestem przekonany, że gdyby w jakiś sposób przesiejszego nazywany jest „Oławą” (miejsca urodzenia). nieść Adama z jego najlepszych lat w dzisiejsze czasy,
Jak się okazało, tę samą ksywę nosił wtedy jeden z grałby teraz w NBA. Według mnie był najlepgroźnych polskich gangsterów, co było powodem nie- szym polskim koszykarzem” –
jednej dziwnej sytuacji, która spotkała koszykarza w Marcin Gortat, zawodnik Washington Wizards
tamtym okresie. Na pytanie o koszykarskiego idola
Koordynator spotkania: Artur Pełka
Adam Wójcik odpowiedział bez wahania, że osobą, na
Zdjęcia Ewa Serkowska
której się wzorował był Scottie Pippen. Co prawda
7
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
04.12.
Spotkanie Kornelem
Morawieckim.
kształt, jaki będzie nadany czasom nadchodzącym.
W rozważaniach prowadzonych przez naszego gościa
znalazło się wiele odwołań do historii, znanej z autopsji – przeżytej wojny, czasu systemu komunistycznego,
stanu wojennego, walki w podziemiu, okresu dekomunizacji…
Uczniowie mieli okazję obejrzeć takie dokumenty
historyczne jak wydawnictwa konspiracyjne, ukazujące
się w czasie stanu wojennego oraz książki o Solidarności, będące w posiadaniu biblioteki szkolnej.
Pan Morawiecki przekazał nam w darze dwie cenne
publikacje: „Czas bibuły” i „Solidarność Walcząca”.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy III F, II D,
Kornel Morawiecki: założyciel Solidarności Walczącej i redaktor Gazety Obywatelskiej.
II E wraz z wychowawcami. Na zakończenie gość
wpisał się do księgi pamiątkowej Szkoły.
B. Bednarz
Zdjęcia: Ewa Serkowska
Zaproszonym gościem był znany polski polityk,
działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej. Gościa
przywitali uczniowie klasy II D: Arkadiusz Borkowski
i Emilia Urbaniak.
Pan Morawiecki rozpoczął dialog z młodzieżą, w którym skupił się na analizie aktualnych
problemów
świata współczesnego, takich jak: demografia, produkcja i dystrybucja żywności, nadprodukcja dóbr, konflikty zbrojne, rozwój nowoczesnych technologii i ich
wpływ na spadek zatrudnienia, znaczenie usług, wartość pracy. Podkreślał wagę kondycji moralnej człowieka i jej znaczenie dla obrazu przyszłości i życia
przyszłych pokoleń; jako ludzie, naród, cywilizacja,
mówił, nie żyjemy dla siebie; takie podejście skazane
jest na niepowodzenie.
Polityk starał się wzbudzić w młodzieży pogłębioną
refleksję nad sobą, przeszłością historyczną i skomplikowaną przyszłością, jaka ją czeka, zarazem wywołać
poczucie odpowiedzialności młodego pokolenia za
8
Liga Klas
13.11.
Liga Klas dla gimnazjum – konkurs tańca
cha-cha
Z głośników popłynęły pierwsze dźwięki. Marysia
wyszła na scenę, przechadzając się powoli. Za nią wyłonili się pozostali tancerze, idąc zgarbieni w pozie jak
„żywe trupy”. Ustawili się w odpowiednich miejscach
i nagle muzyka ryknęła ze zdwojoną siłą. Zaczęli tańczyć, a reszta sali obserwowała ich ruchy. Cała 2M
trzymała kciuki. Chociaż pojawiło się kilka niedociągnięć, nikt, poza osobami znającymi układ, ich nie
zauważył. Gdy muzyka przestała grać, a nasi tancerze
ukłonili się i zeszli ze sceny, zdawało się, że klasa odetchnęła z ulgą.
Po występie czekał nas jeszcze jeden stres – podliczanie głosów i ogłoszenie wyników. Na szczęście jury
13 listopada 2013 roku w naszym gimnazjum odbyła zajęło to jedynie kilka minut. Drugie miejsce przypasię pierwsza konkurencja Ligi Klas – konkurs tańca dło klasie 2K, a pierwsze 2M oraz L. Choć nieco rozcha-cha. Już od pierwszej godziny wychowawczej czarowani tym, że musimy dzielić zwycięstwo, cieszywzięliśmy się do pracy, wymyślając kroki (w dużej liśmy się, że znów udało nam się wygrać.
mierze zasługa Marysi Dobrzyckiej), dobierając muzy- Później, ponieważ do dzwonka zostało jeszcze ponad
kę i stroje. Przez dwa miesiące prób wprowadziliśmy 20 minut, obie wygrane klasy mogły zaprezentować się
wiele zmian, by w końcu móc pochwalić się całkiem ponownie. Tym razem wszyscy byli bardziej rozluźnieni, a cały układ wyszedł idealnie. A my? Już zaczynaniezłym układem tanecznym.
Kiedy nadszedł dzień konkursu, od rana chodzili- my przygotowywać się do kolejnej konkurencji.
Marta Kośmider i Karolina Wilińska, 2M
śmy podenerwowani. Na przerwie po lekcji chemii
Zdjęcia: Ewa Serkowska
rzuciliśmy się do łazienki, by przebrać się odpowiednio
i przygotować. Całość kostiumu robiła napraw-
dę niemałe wrażenie.
Zdecydowaliśmy bowiem, że
zatańczymy do utworu Michaela Jacksona „Thriller”.
Wszyscy ubrani byli na czarno. Dziewczyny wpięły we
włosy czerwone kwiaty i założyły postrzępione spódniczki, a chłopcy na policzkach odbite mieli damskie
usta.
Po losowaniu kolejności, w jakiej mieliśmy wystąpić,
okazało się, że nasza klasa wchodzi na scenę jako
ostatnia. Nie pozostało nam więc nic innego, jak zacisnąć zęby i oglądać przedstawienia konkurencyjnych
klas. Gdy nadeszła nasza kolej, występujący byli tak
zdenerwowani, że praktycznie podskakiwali w miejscu. Weszliśmy na scenę i ukryliśmy się za kulisami.
9
Liga Klas
20.11.
Multilingwalna
Czternastka
Zwycięzcą okazała się klasa 1D, wyprzedzaDnia 20.11.2013 r. na godzinie wychowawczej odbyła się kolejna konkurencja Ligi Klas – Multilingwalna Czternastka, polegająca nie tyle na sprawdzeniu umiejętności z języków nauczanych w naszej
szkole (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
jąc klasę 1EF tylko jednym punktem. Konkurs był pełną emocji zabawą, dzięki której można było nabrać
zdrowego dystansu do własnej niewiedzy.
Wyniki:
1 miejsce – I E/F, 2. – I D, 3. – I B, 4. – I C, 5. – I A.
rosyjski), co na znajomości muzyki, sztuki, geografii
Alicja Stasik, I C
oraz historii tych państw.
Zdjęcia Ewa Serkowska
Z każdej klasy zostali wyłonieni przedstawiciele (od 3 do 5 uczniów), którzy musieli odpowiedzieć
na pytania (np. „Czyj pomnik znajduje się na Placu
Czerwonym w Moskwie?”). Sprawiały one trudność
zarówno uczniom Czternastki,
jak i nauczycielom.
Choć pierwsza runda nie dawała wielkiej nadziei,
wszystkim pierwszym klasom udało się przekroczyć w
punktacji magiczną cyfrę 0.
10
Liga Klas
11.12.
Liga Klas –
Żywy Obraz
11 grudnia 2013 roku na godzinie wychowawczej uczniowie
wrocławskiej
czternastki
zamienili
aulę
w scenę teatralną. Można było obejrzeć parodię amerykańskiego horroru w wykonaniu klasy 1A, porywający taniec życia (klasa 1B), niewyciągających wniosków z przeszłości ślepców (klasa 1C), mroczne konsekwencje nieposłuszeństwa (klasa 1D) oraz zaskakujący sąd ostateczny (klasa 1E/F).
I choć jury tylko jednej klasie, 1B przyznało pierwsze
miejsce, na wielkie brawa zasługują wszyscy aktorzy.
Alicja Stasik
11
Liga Klas
18.12.
Liga klas dla gimnazjum - Scenki
z komedii Aleksandra
Fredry
odegrała 1L. Jako jedyna zrobiła to na podstawie wiersza „Motyl” Aleksandra Fredry. Występ tej klasy był
najbardziej oryginalny. Na scenę wyszła prawie cała
klasa przebrana za tytułowe motyle, a w tle pojawiło
się mnóstwo kolorowych kwiatów. Jako ostatnia, co
nie oznacza, że najgorsza, wystąpiła klasa 1K. Ich inscenizacja przedstawiała fragment „Ślubów panieńskich” w nieco uwspółcześnionej wersji. Po naradzie
jury w składzie: .Marek Tybur, Edward Kalisz oraz.
Małgorzata Stasiak ogłosiło wyniki:
1 miejsce – 2K
2 miejsce – 2M
3 miejsce – 1K
4 miejsce – 1M
Dnia 18 grudnia w naszej szkole odbyła się
kolejna konkurencja w ramach Ligi Klas. Wzięły w
niej udział klasy pierwsze i drugie gimnazjum. Tym
razem uczniowie mieli za zadanie przedstawić krótką
inscenizację wybranego utworu Aleksandra Fredry.
Całe wydarzenie miało miejsce w auli,
gdzie wszystkie klasy zebrały się już podczas przerwy
o godzinie 12.45. Imprezę rozpoczęło dwoje licealistów, którzy pokrótce opowiedzieli zgromadzonym
o życiu i działalności Aleksandra Fredry. Następnie
zostało przeprowadzone losowanie. Zadecydowało ono
o kolejności występów poszczególnych klas. Jako
5 miejsce – 1L
6 miejsce – 2L
Uważam, że ocena jury była sprawiedliwa,
mimo iż nie wszyscy uczniowie byli zadowoleni z werdyktu. Każda klasa chce zdobyć jak najwięcej punktów, aby w przyszłym roku pojechać na jak najdłuższą
wycieczkę. Uczniowie, mimo że mają dużo nauki oraz
zajęć pozaszkolnych, bardzo angażują się w Ligę Klas,
dlatego rywalizacja odbywa się na wyrównanym poziomie. Mam nadzieję, że podczas przyszłych konkurencji występy będą tak samo efektowne, jak miało to
miejsce tym razem.
pierwsza wystąpiła 2K. Przygotowała ona scenkę z
Olga Niedorys 1K
komedii „Zemsta”. Publiczności bardzo podobał się ich
występ, co można stwierdzić po ciszy panującej wtedy
na sali. Zaraz po niej zaprezentowała się 1M. Następnie na scenę wyszła klasa 2M. Ich scenka składała się z
fragmentów „Ślubów panieńskich”, a występ był bardzo dopracowany. Dalej w kolejności była 2L. Obserwując ich przedstawienie, trudno było nie zauważyć,
że ta klasa nie poświęciła zbyt wiele czasu na próby
i zapamiętanie swoich ról. Mimo to publiczności zareagowała oklaskami, ponieważ występ rozluźnił trochę
zdenerwowanych uczniów. Piątą w kolejności scenkę
12
Sukcesy uczniów
Występ Marty Janik
II etap Olimpiady
Listopad/
Grudzień
Występ artystyczny uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV, Marty Janik uświetnił finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, który odbył się 7 grudnia 2013 r. w siedzibie Ossolineum. Jed-
Języka Łacińskiego
Informujemy, że Aleksandra Fedak 2D, Zofia Haber
2C i Maja Ślusarz 2 D zakwalifikowały się do II etapu
Olimpiady Języka Łacińskiego. Koordynatorem olimpiady jest prof. Adam Poznański.
nej z wykonanych przez nią piosenek można posłuchać na stronie konkursu. Uroczystość prowadzili rów-
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”
z języka francuskiego
nież uczniowie naszej szkoły - Joanna Reszewska
i Jakub Sierszuła.
Do finału konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” z ję
Stypendium Ministra Edukacji
Narodowej
-zyka francuskiego zakwalifikowali się następujący
uczniowie:

Agnieszka Dziedzic 3M
Z przyjemnością informujemy, że następujący ucznio-

Szymon Góral 3K
wie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV

Aleksandra Kochman 3K
otrzymali stypendium Ministra Edukacji Narodowej za Koordynatorka konkursu: Aleksandra Hojnor
wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym
2012/2013:
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”
z języka angielskiego
Grzegorz Bryl 3F, Maria Gajewska 3F, Stanisław Kierwiak 3F, Maciej Kucharski 2A, Martyna Siejba 2E,
Stanisław Wilczyński 3A, Daniel Danielski - absolwent, Michał Hadryś - absolwent, Roksana Kałużna absolwent, Michał Lisak - absolwent, Kajetan Ożarowski - absolwent, Tomasz Syposz - absolwent, Bartosz
Do finału konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” z ję
-zyka angielskiego zakwalifikowali się następujący
uczniowie:

Krzysztof Erdt 3K

Aleksandra Kochman 3K

Mieszko Komisarczyk 3K

Barbara Lorenz 3M
Z przyjemnością informujemy, że uczeń Wojciech La-

Filip Nowak 3K
soń 2D został zakwalifikowany na warsztaty badaw-

Hanna Sokolska 3K
cze w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii

Cezary Stępniewski 3M
Nauk w Warszawie.

Piotr Stobierski 2L

Anna Tomasiewicz 2K

Jan Wodziński 2M
Kostka - absolwent.
Prestiżowe warsztaty PAN
13
Sukcesy uczniów
„zDolny Ślązak GimListopad/ nazjalista” - blok
Grudzień
przyrodniczy

Przemysław Mikluszka 3K

Ewa Newelska 3M

Filip Nowak 3K

Maciej Walkowiak 3K
Do finału konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
Olimpiada Chemiczna - etap
okręgowy
w bloku przyrodniczym zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Weronika Andrzejczak 3K

Krzysztof Jurdziński 3M

Filip Nowak 3K
Do etapu okręgowego 60. Olimpiady Chemicznej zakwalifikowali się:

Grzegorz Świątko 3D

Maciej Kucharski 3D
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” 
blok humanistyczny
Joanna Michalik 3D

Adrian Michoński 3D

Wojciech Lasoń 2D
jący uczniowie:

Bartosz Gąsiorkiewicz 2D

Małgorzata Droździk 2K

Łukasz Staniek 3D

Karolina Lisowska 3M

Jakub Geltz 2D

Iga Mamotiuk 3L

Tomasz Skrzypczak 1D

Ewa Newelska 3M

Filip Nowak 3K

Wojciech Winiarski 3M
Do finału konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista”
w bloku humanistycznym zakwalifikowali się następu-

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” blok matematyczno - fizyczny
Do fi-nału kon-kursu „zDolny Ślą-zak Gimnazjalista”
w bloku matematyczno-fizycznym za-kwa-li-fi-ko-wali
Koordynatorka: prof. Ludmiła Szterenberg
Olimpiada Języka Niemieckiego
- etap okręgowy
Do etapu okręgowego 36. Olimpiady Języka Niemieckiego zakwalifikowała się:

Michalina Parzych 2 B
Koordynator: prof. Anna Gajdis
się na-stę-pu-jący uczniowie:

Anadi Agrawal 2K

Krzysztof Erdt 3K

Krzysztof Jurdziński 3M

Mieszko Komisarczyk 3K

Krystyna Korzonek 2K

Arkadiusz Kozdra 2K

Maciej Mazurczuk 3K
XLV Olimpiada Języka Rosyjskiego — etap okręgowy
Do etapu okręgowego XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego zakwalifikował się:

Sergiusz Piasecki 3C
Koordynator: prof. Jadwiga Drabik
14
Sukcesy uczniów
14.12.
Finał IV Oławskich
Mistrzostw w Informatyce
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel akademicki kierunków
związanych z informatyką. Równolegle do Finału IV
Oławskich Mistrzostw w Informatyce odbywały się
prelekcje, w których również uczestniczyliśmy:
Wstęp do kryptografii i ochrony informacji – Jakub
Juszczakiewicz, członek Akademickiego Stowarzyszenia Informatycznego na PWr;
Google i możliwości wyszukiwania – Damian Fedorczuk, właściciel marki ENSOMEDIA
Mistrzem Oławy w Informatyce w kategorii II
(gimnazja) został
Tomasz Ponitka z klasy 2K,
a Wicemistrzem Oławy w Informatyce – Arkadiusz
Kozdra, również z klasy 2K.
Mateusz Maciejewski z klasy 1A w kategorii III
Otwarcie finału IV Oławskich Mistrzostw w
(szkoły ponadgimnazjalne) zajął 4. miejsce.
Edyta Pierz
Informatyce odbyło się 14.12.2013 r. w Auli Liceum
Ogólnokształcącego Nr I w Oławie o godz. 8:20. W
części A gimnazjaliści mieli po 5 minut na zaprezentowanie swojej strony internetowej, a licealiści – na zaprezentowanie własnego projektu informatycznego. W
zmaganiach wzięli udział następujący uczniowie Gimnazjum Nr 49:
Tomasz Ponitka z klasy 2K
Arkadiusz Kozdra z klasy 2K
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV reprezentował:
Mateusz Maciejewski z klasy 1A
Po ogłoszeniu wyników części A okazało się, że nasi
uczniowie przeszli do części B finału, w którym brało
udział jedynie po 15 osób z każdej kategorii, wyłonionych z 500 uczestników Mistrzostw z całej Polski.
Ogłoszenie wyników IV Oławskich Mistrzostw w Informatyce nastąpiło podczas części oficjalnej, która
odbyła się o godzinie 13:10. Rozpoczęła się ona wykładem Potęga algorytmów, który wygłosił prof. dr
hab. Maciej M. Sysło z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału
15
Sukcesy uczniów
19.12.
Gala Dolnośląskiego
Orła
W dniu 19 grudnia 2013 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się gala wręczenia Nagrody
Dolnośląskiego
Kuratora
Oświa-
ty ,,Orzeł Dolnośląski” dla wybitnego
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej województwa dolnośląskiego.
Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty, po raz pierwszy w tym
roku szkolnym wystąpiła z nową inicjatywą promującą twórczych i aktywnych
uczniów szkół
Nagrodą
ponadgimnazjalnych –
Dolnośląskiego
Kuratora
Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.
Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie w
każdym roku szkolnym wszechstronnego, wyróżniającego się ucznia z województwa dolnośląskiego. Do Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu nadesłano 29
zgłoszeń kandydatów do nagrody, wytypowanych przez dyrektorów szkół i społeczność uczniowską, a zweryfikowanych przez organy prowadzące. Wśród 5
finalistów znalazł się uczeń naszej szkoły
Maciej Kucharski.
Zwycięzcą został Seweryn Chojnacki,
uczeń Liceum Ogólnokształcącego w
Strzelinie, pozostali finaliści otrzymali
okolicznościowe dyplomy, tablicę pamiątkową i e-booki.
Maćkowi serdecznie gratulujemy sukcesu.
16
Wolontariat
19.11.
Na rzecz ofiar tajfuKiermasz dla dzieci z Zespołu
nu Haiyan - akcja hu- Placówek Opiekuńczo – Wychomanitarna klasy 1L
wawczych
„Dziecięcy Dom”
Wspaniałe wolontariuszki z klasy 3L postanowiły
zorganizować ze swoją klasą kiermasz ciast, z którego
dochód przeznaczono na potrzeby dzieci w Dziecięcym Domu.
Joanna Kowalska, Emilia Strzałka, Alicja Kosińska,
Maria Chojnacka to główne organizatorki wspaniałej
charytatywnej imprezy, która odbyła się w Zespole
Szkół Nr 14 we Wrocławiu w dniu 20.11.2013 roku
We wtorek w dniu 19.11.2013r. w Zespole Szkół Nr podczas przerw szkolnych. Udało się, ciasta były
14 klasa 1L wraz z wychowawczynią prof. Eweliną pyszne. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali
Śmiałek zorganizowała kiermasz ciast. Od godziny wypieki i przynieśli je do szkoły. Kwotę 400 złotych
17.00 do 20.00 podczas konsultacji z rodzicami mło- 33 grosze przeznaczyliśmy na środki pielęgnacyjne
dzież z 1L sprawnie uwijała się, częstując ciastem dla dzieci w tej placówce.
wszystkich darczyńców, którzy ofiarowali kwoty na Prof. Dominika Macalik wraz z prof. Marią Czaplińrzecz poszkodowanych dzieci na Filipinach. Główną ską przewiozły zakupione rzeczy do Dziecięcego Dokoordynatorką akcji w klasie była Wiktoria Bularz, mu we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2.
ale w kiermaszu pomagali jej koleżanki i koledzy.
Organizatorki akcji z klasy 3L
Jak wiemy, do tragedii doszło 8 listopada. Na skutek
Maria Czaplińska
huraganu, który spustoszył Filipiny, ucierpiało aż 4
mln dzieci. Huragan zniszczył wszystko: domy, szkoły, zakłady pracy. Mieszkańcom brakuje żywności i
wody. Uzbierane pieniądze w kwocie 728 złotych
zostały przekazane na konto, które specjalnie utworzono na rzecz ofiar katastrofy.
17
Wolontariat
Grudzień
Z przedświąteczną
wizytą w szpitalu
Uczniom klasy 2A za zakup odkurzacza, uczniom
klasy 2F za zakup kuchenki mikrofalowej, uczniom
klasy1B za nowe ręczniki i grę Monopol, prof. Sebastianowi Guzowi za telefon, wolontariuszom z gim-
Dnia 4 grudnia 2013 r. wychowankowie internatu:
Emmanuela Tomków, Mateusz Sołtys, Damian Trześniowski, Aleksander Ulatowski, Kamila Mazurek
oraz Marzena Ozimek odwiedzili małych pacjentów
przebywających w Szpitalu przy ul. Koszarowej,
Uczniowie przygotowali zagadki związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie
nazjum i liceum za przyniesienie wielu rzeczy i ubrań
potrzebnych wybranej przeze mnie rodzinie. Cieszę
się, ze mogę na Was liczyć. Jestem z Was dumna
Maria Czaplińska
Poniżej list, który otrzymałam — jest napisany do
mnie ale również Wy możecie się czuć jego adresatami.
poprawne odpowiedzi zostały odpowiednio nagrodzone - każdy z pacjentów za aktywne włączenie się w Drogi Darczyńco,
zabawę otrzymał słodycze od Świętego Mikołaja Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na
(Damian Trześniowski). Aktywni byli również rodzi- lepsze! Miłość wyraża się w trafionym prezencie, któce i personel ośrodka. W przerwie między poszcze- ry nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w
gólnymi pytaniami młodzi podopieczni szpitala mieli serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w
możliwość przypomnienia sobie zimowych piosenek nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się niereali kolęd. Niezawodny okazał się nasz kolega Olek, ne. Cieszymy się, że uczestniczyłeś w radości obdaroktóry nadawał właściwy rytm piosenkom przy dźwię- wanej
rodziny
ku gitary. Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń Wolontariusz,
podczas
który
dostarczenia
opiekował
się
paczki.
rodziną
przez Emanuelę Tomków. Nie brakowało ciepłego (oznaczonej numerem DOL-1586-047416), chciał
przekazać kilka słów od siebie:
słowa i uśmiechu na twarzy.
Przedsięwzięcie przyniosło radość zarówno dzie- Serdecznie Pani dziękuję za współpracę, za podarociom, jak i ich opiekunom. Miejmy nadzieję, że miłe wanie odrobiny szczęścia tej rodzinie. Prezenty, które
wspomnienie pozostanie na długo w naszych pamię- dostali, były trafione i przyniosły wiele uśmiechu dzieciom, jak też ich mamie. Bardzo dziękuję za profesjo-
ciach.
Emanuela Tomków nalne podejście i chęci w niesieniu mądrej pomocy. Z
gorącego serca składam na Pani ręce ogromne po-
Szlachetna Paczka
dziękowania za pomoc, jaką wspólnie zanieśliśmy tej
rodzinie.
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Bardzo dziękujemy naszej Pani Darczyńcy. Cieszymy
Kochani,
się bardzo i naprawdę z całego serca! DZIĘ-
dziękuję Wam: uczniom, nauczycielom, rodzicom.
KUJEMY i życzymy ciepłych, spokojnych świąt
Ja wybrałam rodzinę, A Wy stworzyliście Szlachetną
Bożego Narodzenia spędzonych w gronie naj-
Paczkę.
bliższej rodziny.
Szczególnie dziękuję:
18
Wolontariat
Grudzień
Dolnośląska Gala
Wolontariatu
Alicję Bilską we wszystkich klasach i zaowocowała
kilkoma kartonami tych produktów. Najbardziej mnie
wzruszyły dziewczynki z 1k, które przyniosły paczki
tak ciężkie, że pod ich ciężarem nogi się uginały. Niezastąpiona była również pomoc Krzysztofa Kukły z
klasy 1c i Dominika Bystryka z klasy 1d. Przyniesione dary zostały spakowane przez Kamilę Kamińską,
Alicję Bilską i Dawida Hajnrycha. O transport zapakowanych rzeczy zatroszczył się Michał Stypułkowski i Dawid Hainrych. Wszystkie dary zostały zawiezione do holu TVP przy ul. Karkonoskiej 8 we Wrocławiu,
Maria Czaplińska
Podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu w dniu 5
grudnia 2013 roku o godz. 19.00 w Sali Koncertowej
Polskiego Radia Wrocław im. Jana Kaczmarka przy
ul. Karkonoskiej 10 zostały rozstrzygnięte konkursy
organizowane przez Regionalne Centrum wspierania
Inicjatyw Pozarządowych oraz Wrocławskie Centrum
Wolontariatu:
Nominowane uczennice z Zespołu Szkół Nr 14 podczas X edycji Konkursu Dolnośląski Wolontariusz
Roku 2013 to Maja Omieljaniuk z klasy 3C XIV LO
oraz wyróżniona Maria Kulak z klasy 3M G 49.
Odbyła się również I edycja Konkursu Dziennikarskiego „Pozytywne Pióro 2013”, nominowana w tej
kategorii była Małgorzata Stopa z klasy 3K G 49.
Miło było oklaskiwać nasze uczennice na scenie Sali
Koncertowej Polskiego Radia.
Koordynator wolontariatu: Maria Czaplińska
Paczki dla rodzin na Kresach akcja klasy 2a
W dniach 12-17 grudnia 2013 klasa 2a przeprowadziła akcję charytatywną „Paczki świąteczne dla rodzin
na Kresach”. Zbiórka żywności, słodyczy i środków
czystości została ogłoszona przez Agatę Tokarek i
19
Wycieczki i obozy
Obóz chemiczno –
Listopad biologiczny
4 – 8 listopada 2013
Dziadowej Kłodzie, Zespołu Szkół Publicznych im.
Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim, Gimnazjum im Rycerstwa Polskiego w Bolkowie, Gimnazjum nr 1 im M. Skłodowskiej-Curie w Górze, Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych
na Sybir w Bolesławcu, Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy i Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim.
W trakcie obozu uczniowie uczestniczyli w zajeciach
dydaktycznych i laboratoryjnych z chemii i biologii.
Do tematów zajęć należały między innymi: chemia -
W ramach działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych w dniach 4 – 8 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Nr 14 odbył się obóz
chemiczno – biologiczny dla gimnazjalistów. Wzięli
w nim udział uczniowie: z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie, Gimnazjum
Samorządowego nr 1 w Bolesławcu, Gimnazjum w
gęstość ciał nieregularnych, stężenia roztworów, odczyn roztworu, biologia - komórka roślinna, zwierzęca, plazmoliza, deplazmoliza. W czasie wolnym młodzież uczestniczyła w spektaklu teatralnym Teatru
Komedia „ Rodzina Kerwoodów”. Młodzież uczestniczyła ponadto w spotka-niach z przedstawicielami
wyższych uczelni – Uniwersytetu Wrocławskiego
i Politechniki Wrocławskiej. Poza tym uczniowie
zwiedzili wystawy w Centrum Poznawczym Hali StuDobroszycach, Gimnazjum Miejskiego im. Jana Paw- lecia oraz w Muzeum Narodowym i Współczesnym.
ła II w Jedlinie Zdrój, Zespołu Szkoły Podstawowej, Uczestnicy skorzystali również z szeregu zajęć sporGimnazjum i Przedszkola im. św. Huberta w Czerni- towych oferowanych przez Zespół Szkół Nr 14.
nie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, Gminnego Zespołu Szkół im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich, Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce, Zespołu Szkół Samorządowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie, Gimnazjum w
20
Wycieczki i obozy
Listopad Plener „Kolory Wlenia”
Od 2011 roku Zespół Szkół Nr 14 uczestniczy w Integracyjnym Plenerze Malarskim dla gimnazjów pod nazwą „Kolory Wlenia”, który odbywa się
w Gródku Wleńskim.
Plenery organizowane są przez Zespół Szkół
im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu koło Jeleniej
Góry. Warsztaty oraz plener prowadziła artystka malarka, nauczycielka Liceum Plastycznego w Jeleniej
Górze, Beata Kornicka – Konecka. Sponsorem było
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych.
Opiekę podczas pobytu pełnili opiekunowie grup oraz
nauczyciele szkoły we Wleniu. Plener odbywał się we
wrześniu 2012 r. oraz w październiku w 2011 i 2013
r. Zajęcia był prowadzone na zasadzie warsztatów i
konkursu. Prace, które powstawały podczas pleneru,
były oceniane przez jurorów. Nagradzano trzy najlepsze dzieła. Każdy uczestnik był zobowiązany zabrać
ze sobą własne przybory malarskie np. farby, pędzle,
palety, materiały rysunkowe (ołówki, piórko, pastele,
węgiel, tusz). Organizatorzy zapewnili: brystol, bloki
rysunkowe, podkładki. Zapewniono także miejsce do
zorganizowania wystawy poplenerowej (sztalugi, tablice, antyramy). Prace nagrodzone i wytypowane na
wystawę poplenerową pozostały własnością organizatorów.
W roku szkolnym 2013/2014 w plenerze
brali udział: Maria Balicka z klasy 3K, Joanna Kowalska z klasy 3L, Emilia Strzałka z klasy 3L, Michał
Syposz z klasy 2L. Trzecie miejsce zdobyła Emilia
Strzałka.
Celem pleneru było stworzenie możliwości
konfrontacji umiejętności plastycznych uczniów gimnazjów zrzeszonych w DSnRU, jak również przyjemność autentycznego obcowania młodzieży ze sztuką .
Barbara Witkiewicz
21
Wycieczki i obozy
Listopad Obóz matematycznoinformatyczny
25 - 29 listopada 2013
W dniach 25 - 29 listopada 2013 r. w Zespole Szkół
Nr 14 odbył się obóz matematyczno - informatyczny
dla gimnazjalistów w ramach działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych.
Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, Gimnazjum Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich
w Oleśnicy, Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu, Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Lubaniu, Gimnazjum Gminnego im.
Zagłębia Miedziowego w Kotli, Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Lwówku Śląskim.
W trakcie obozu, podczas zajęć teoretycznych z matematyki i praktycznych z informatyki w sali komputerowej, uczniowie omawiali następujące zagadnienia:

W trakcie obozu uczniowie uczestniczyli w zajęciach
dydaktycznych z matematyki i informatyki, poznawali
podstawy programowania i poznawali jego język.
Młodzież uczestniczyła ponadto
Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Gimnazjaliści zwiedzili Muzeum Sztuki Współczesnej oraz
Muzeum Narodowe, byli na spek-ta-klu Opery Wrocławskiej „Cosi fan tutte”. Uczestnicy skorzystali
również z szeregu zajęć sportowych oferowanych
przez Zespół Szkół Nr 14.
Potęgowanie i działania na potę-gach. Proste doFibonacciego;
Wstęp do programowania, idea działania procesora. Wprowadzenie języka programowania:
składnia,
zmienne,
proste
operacje
spotkaniach
z przedstawicielami wyższych uczelni – Uniwersytetu
wody z potęgowaniem, różne ciągi liczbowe, ciąg

w
ma-
tematyczne; programowanie strukturalne: instrukcje warunkowe i pętle. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
22
Wycieczki i obozy
Grudzień Obóz naukowy chemiczno-biologiczny,
2 - 6 grudnia 2013
Młodzież po zajęciach uczestniczyła w spektaklu operowym „Straszny Dwór” oraz w spotkaniach z przedstawicielami
wyższych
uczelni
wrocławskich
-
Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki. Uczniowie obejrzeli wystawy w Muzeum Narodowym
i Współczesnym, skorzystali również z szeregu zajęć
sportowych oferowanych przez ZS Nr 14.
W dniach 2 - 6 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Nr 14
odbyła się 2. edycja obozu chemiczno - biologicznego
dla gimnazjalistów w ramach działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych.
Wzięli w nim udział uczniowie z Gimnazjum Nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym, Gimnazjum w Świerzawie,
Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunc w Świdnicy, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku, Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu, Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ziembicach,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej,
Zespołu Szkół w Ruszowie.
W trakcie obozu podczas zajęć dydaktycznych i laboratoryjnych uczniowie realizowali tematy z chemii
i biologii.
Do tematów zajęć należały między innymi: chemia otrzymywanie gazów, chromatografia; biologia: czynności życiowe roślin (budowa liścia, łodygi korzenia),
transport, transpiracja, kiełkowanie.
23
Sport
Integracyjny Turniej
Listopad/
Goalballa
Grudzień
Turniej brydża sportowego
W dniach 6-7 grudnia 2013 roku odbyły się
zawody brydża sportowego w Miliczu. Imprezę zor-
W dniu 28.11.2013 r., odbył się w ZS Nr 14 - Integra- ganizował Józef Sławenta – nauczyciel miejscowego
cyjny Turniej Goalballa. W tym roku stratowało 6 gimnazjum. Nagrody ufundował i wręczył burmistrz
drużyn: 3 drużyny uczniów niepełnosprawnych z Dol- miasta Paweł Wybierała.
W piątek odbyły się I Drużynowe Mistrzostwa
nośląskiego
Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego Nr 13 dla Niewidomych i Słabowi- Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska w brydżu sportodzących oraz 3 drużyny uczniów pełnosprawnych z wym. W sobotę – turniej par w ramach Dolnośląskiej
IV LO, XI LO oraz ZS Nr 14. Impreza przebiegła w Ligi Szkolnej. Nasza szkoła wystawiła dwie drużyny
miłej atmosferze. Uczniowie innych klas naszej szko- złożone z doświadczonych graczy i drużynę debiutanły, mający w tym czasie lekcje WF, kibicowali uczest- tów, złożoną z uczniów pierwszych klas gimnazjum,
nikom, wyrażając jednocześnie swój podziw dla ich czyli łącznie 12 osób.
W konkurencji drużynowej złote medale zdo-
umiejętności. Poprzez wspólną sportową zabawę
i emocje nastąpiła pełna integracja osób niepełno- były nasze drużyny w składzie: Piotr Banaś, Jacek
Małas (obaj 3A), Filip Woźniak (3C) i Dawid Barzyk
sprawnych i pełnosprawnych.
Wyniki Turnieju
(1A). Drugie miejsce i srebrne medale zdobyła nasza
druga drużyna, występująca w składzie: Maria Chojnacka, Martyna Siejba (obie z klasy 2E), Marcin Sidorowicz (1A) i Mikołaj Gładki (3E). Na podkreślenie
zasługuje relatywnie wysokie miejsce debiutantów –
dziewiąte na piętnaście występujących drużyn.
Nasi zawodnicy nie zawiedli następnego dnia.
Członkowie zwycięskiego teamu zajęli pierwsze miejsce (Banaś i Barzyk) i drugie miejsce (Małas i Woźniak) w turnieju par. Oznacza to, że nasza szkoła zdobyła komplet złotych i srebrnych medali. Pozostałe
nasze pary uzyskały miejsca: 10, 11, 18, 25, ogółem
1 miejsce GR I DSOSW
startowało 28 par.
Impreza przebiegała w sportowej atmosferze,
2 miejsce GR II DSOSW
3 miejsce GR III DSOSW
organizację należy uznać za perfekcyjną.
4 miejsce XI LO
Marek Markowski
5 miejsce IV LO
6 miejsce ZS Nr 14
24
Sport
04.12.
Wrocławskie Święto
Siatkówki
dopingujący swoich kolegów, zostali zauważeni przez
organizatorów i wyróżnieni w konkursie na najlepszych i najgłośniej dopingujących swoją drużynę kibiców, zostawiając w pokonanym polu 7 pozostałych
Impreza promująca przyszłoroczne Mistrzostw
Świata w Siatkówce Mężczyzn w Polsce
szkół gimnazjalnych z naszego miasta! Po długich
i wyczerpujących pojedynkach reprezentacja naszego
gimnazjum ostatecznie zajęła 4 miejsce w Turnieju
i odebrała nagrody rzeczowe (gadżety Mistrzostw
Świata) oraz sprzęt sportowy dla szkoły (piłki do siatkówki, kosze na piłki oraz bony na zakup sprzętu
sportowego na 500 zł.). Ponadto należy wyróżnić
wszystkich wolontariuszy z naszej szkoły, którzy pracowali w tym dniu od godz. 8.00 rano, przygotowując
i obsługując 21 stanowisk sportowych w kuluarach
Hali Stulecia, specjalnie przygotowanych na ten
dzień. Poza szkołami gimnazjalnymi, wolontariusze
W dniu 4 grudnia 2013 roku odbyła się jedna z większych sportowych imprez tego roku, promująca przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Nasza szkoła została
wyróżniona przez Wrocławski Szkolny Związek
Sportowy dzięki długoletniej współpracy i jako jedna
z ośmiu wrocławskich szkół wzięła czynny udział
w promocji siatkówki we Wrocławiu.
Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, mając
pod opieką uczniów klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum, udali się o godz. 11.00 do Hali Stulecia. O godz. 12.00 odbyło się oficjalne rozpoczęcie
imprezy, po czym reprezentacja Gimnazjum nr 49
w składzie ośmioosobowym (4 dziewczyny, 4 chłop-
naszej szkoły mieli okazję pracować z przedszkolakami i dziećmi ze szkół podstawowych. Malując dzieciakom twarze, organizując wyścigi rzędów, przeprowadzając quizy siatkarskie, obsługując biuro zawodów i sklepik z gadżetami Mistrzostw, nasi uczniowie
wykonali świetną robotę, która została doceniona
przez organizatorów. Podczas podczas rozdania medali i nagród dla najlepszych szkół tego dnia w rywalizacji siatkarskiej przewodniczący Wrocławskiego
Szkolnego Związku Sportowego, Pan Bogdan Zawisza podziękował naszym wolontariuszom, potwierdzając, że bez ich pomocy, impreza nie byłaby łatwa
do opanowania i nie świeciłaby takim blaskiem.
ców) + nauczyciel i nauczycielka wychowania fizycznego rozpoczęli zmagania na parkiecie Hali Stulecia.
Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do dalszej fazy rozgrywek.
Emocji nie było końca, a pozostali uczniowie naszej
szkoły byli świetnie przygotowani do kibicowania
w barwach Argentyny (losowanie państwa na konferencji prasowej). Pomalowani, przebrani, świetnie
25
Sport
Grudzień
Mistrzostwa
G 49 i XIV LO
w short-track
3. Maria Michalik 1b - 43,47 s
Chłopcy:
1. Maciej Blicharski 3a, – 40,22 s
2. Michał Turniak 1d - 41,37 s
3. Michał Zapaśnik 2b - 41,48 s
Organizator zawodów: L. Zdziebło
Sędziowanie: L. Ralski, L. Zdziebło
Licealiada – piłka siatkowa
dziewcząt
Mecz odbył się 5.12.2012 r. o godz. 11.00 w I LO.
Siatkarki LO XIV w składzie:
1B – Karolina Kamińska
1C – Agata Jankowiak, Ala Lentka, WiktoriaR ajeW dniu 19.12.2013 r., na lodowisku szkolnym odbyły
się Mistrzostwa ZS nr 14 w short-track. W zawodach
wzięło udział 35 uczniów z gimnazjum i liceum.
Chłopcy, zarówno z G 49, jak i LO XIV, ścigali się na
dystansie 4 okrążeń, a dziewczęta jechały na łyżwach
3 okrążenia. Celem zawodów było propagowanie łyżwiarstwa wśród młodzieży oraz utworzenie reprezentacji szkoły na Mistrzostwa Dolnego Śląska. W każdym przejeździe startowało po 2 zawodników, którzy
mieli mierzony czas.
wicz, Natalia Witkowska
1D – Klaudia Kałuzińska, Ania Skowrońska, Maja
Ślusarz
1F – Dalia Alska
2D – Katarzyna Boryczka, Pamela Vat
z bardzo dobrym wynikiem 2:0 wygrały z XI LO. W
najbliższym czasie, 13.XII.2012 r., o godz. 12.00 w
XI LO czeka ich mecz z II LO, w większości grającymi siatkarkami Gwardii, a 18.12.2012 r., o godz.
10.00 mecz z I LO. Jeżeli siatkarki wygrają jeszcze
jeden mecz, czeka ich finał w II LO!
Najlepsze wyniki osiągnęli:
Gimnazjum - dziewczęta:
1. Anna Machowska, 3K - 41,44 s
2. Wiktoria Bednarska, 2M - 41,53 s
3. Maria Dobrzycka, 2M - 41,66 s
Chłopcy:
1. Paweł Głowacki, 2K - 45,28 s
2. Karol Bryła, 2M - 45,76 s
3. Michał Dziągwa 2m - 46,16 s
XIV LO - dziewczęta:
1. Naomi Szymczyk 1a - 35,44 s
2. Maria Chojnacka 1e - 37,69 s
26
Sport
Grudzień
IX Turniej Piłki Koszykowej o Puchar
Dyrektora ZS nr 14
we Wrocławiu
III miejsce - XIV LO ( D. Strzelczyk, W. Barański,
T. Kosmalski, K. Górecki, K. Udała, F. Lewandowski )
IV miejsce - I LO ( T. Iwaszczyszyn, R. Jarosiński,
W. Brożek, M. Gaweł, S. Bordalski, A. Wdowczyk)
Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Suska, który zdobył 57 punktów. Drugie miejsce zajął
K. Barancewicz - 37 pkt., trzecie - Bartek Langowski
25 pkt.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy,
a pierwsze 3 zespoły otrzymały puchary. Najlepszy
strzelec został nagrodzony również pucharem.
IX Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora
ZS nr 14 odbył się 14.12.13 r. w sali sportowej naszej
szkoły. W zawodach wzięło udział 4 drużyny : reprezentacja I LO, XIV LO, absolwenci 2007 oraz Oldboys. Mecze były rozegrane systemem "każdy z każdym". Odbyło się 6 spotkań, które sędziowali sędziowie związkowi.
Przy organizacji pomagali uczniowie : Piotr Banaś
i Maciej Blicharski z klasy 3a, którzy byli sędziami
stolikowymi. Uczestnicy uznali turniej za udany mimo różnych wyników końcowych.
Organizator: L. Zdziebło
Wygrała drużyna Absolwentów 2007, która grała w
składzie: B. Langowski, M. Suska, K. Barancewicz,
W. Foriasz, K. Mroczek, B. Vlacic.
II miejsce - Oldboys (A. Pełka, D. Karwelewski,
V. Barea, A. Wdańczyk, M. Spychała)
27
Sport
Grudzień
VII Międzyszkolny
Turniej Mikołajkowy
Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar
Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 14
wości. Trzy zespoły: XIV LO, III LO, II LO okazały
się równorzędne i każdy z nich miał na koncie
wszystkie mecze wygrane i jedną porażkę. Nasze
dziewczęta przegrały z III LO, II LO przegrało z nami, a siatkarki III LO oddały zwycięstwo II LO. Ostatecznie liczyły się małe punkty i zwycięską drużyną
zostało III LO.
Wyniki turnieju:
I miejsce – III LO
II miejsce – II LO
III miejsce - XIV LO
IV miejsce – GM 49
V miejsce – I LO
Oficjalne zakończenie VII Mikołajkowego Turnieju w
imieniu dyrektora szkoły pana Marka Łaźniaka poprowadziła Maria Czaplińska, gratulując zespołom bar-
dzo dobrej walki i wręczając puchary 3 pierwszym
W sobotę, 7 grudnia już od 8.15 przyjeżdżały zespołom. Każda drużyna otrzymała dyplom i mikodo szkoły drużyny dziewcząt z różnych szkół wro- łajkową paczkę słodyczy. Wszyscy byli zadowoleni.
cławskich, aby rozegrać coroczny Mikołajkowy Tur- Dziękujemy Dyrekcji ZS Nr 14 za wsparcie finansoniej o Puchar Dyrektora ZS Nr 14. A były to siatkarki we projektu. Dziękuję za pomoc w organizacji i przez I LO, II LO, III LO, nasze dziewczęta z XIV LO prowadzeniu turnieju Przemysławowi Lüdtke.
w składzie: Ania Skowrońska, Wiktoria Rajewicz,
Maria Czaplińska
Maja Ślusarz, Alicja Lentka, Karolina Bujak, Agata
Jankowiak, Natalia Witkowska oraz G 49 w połączeniu z LO XIV: Jagoda Polanowska, Emanuela Tomków, Karolina Jarosz, Anna Tomasiewicz i Agnieszka
Kinecka i Magda Wilczyńska.
Prof. Maria Czaplińska w imieniu Dyrekcji Zespołu
Szkół Nr 14 przywitała przybyłe zawodniczki,
a współorganizator, Przemysław Lüdtke otworzył
oficjalnie VII już Mikołajkowy Międzyszkolny Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 14 w piłce
siatkowej dziewcząt, życząc zespołom zdrowej rywalizacji i miłego sportowego wypoczynku w dniu wolnym od nauki.
Turniej „każdy z każdym” rozegrał się do
godziny 14.00 w atmosferze sportowej walki i życzli28
Internat
05.11.
Wieczornica z okazji
Uroczystości Wszystkich Świętych i Zadu
szek w internacie
ca muzyka pozwoliły nam wprowadzić się w refleksyjny nastrój. Wysłuchaliśmy kilkunastu wierszy,
które zostały przeczytane przez naszych wychowanków. Nikt przecież tak jak poeci nie potrafi wyrazić
tego, co chcielibyśmy powiedzieć, ale brakuje nam
odpowiednich słów. Wśród autorów, których wiersze
5 listopada w naszym internacie odbyła się usłyszeliśmy, znaleźli się między innymi ksiądz Jan
Wieczornica z okazji Uroczystości Wszystkich Świę- Twardowski, Halina Poświatowska, Ernest Bryll,
Agnieszka Osiecka. Odczytano także fragment poematu Jana Pawła II ,,Rozważanie o śmierci”, w którym nasz papież uświadamia ludziom, że śmierć jest
nieodłącznym elementem życia i nie warto ignorować
tego tematu. Jan Twardowski przypomniał nam, że
warto kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą... Powinniśmy też starać się być dobrymi ludźmi, aby ktoś
zachował pamięć o nas. Na zakończenie naszej wieczornicy Karolina Ciura zaśpiewała piosenkę brytyjskiej wokalistki Birdy „People help the people”,
w której artystka zwróciła uwagę na pomaganie sobie
nawzajem. To dobrze, że tego wieczoru mogliśmy się
zatrzymać choć na chwilę w tym naszym zagonionym
życiu.
tych i Zaduszek. Początek listopada to czas refleksji
nad życiem i przemijaniem. Kiedy pod nogami szeleszczą spadające liście, a słońce chyli się ku zachodowi, odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych.
Wtedy chyba najczęściej nachodzą nas myśli o śmierci, które staramy się szybko od siebie odgonić. Zagubieni w codziennej gonitwie często nie mamy czasu ,
by przez chwilę zastanowić się nad ostatecznością.
Podczas wieczornicy, przygotowanej przez
wychowanków internatu i wychowawców, mogliśmy
poświecić chwilę na zadumę nad sensem naszego
losu. Nastrojowy wystrój: świece i piękna, wzruszają29
Internat
16.12.
Wigilia w internacie
że wieczór ten z pewnością pozostanie na długo
w naszej pamięci. Ta wyjątkowa wspólna kolacja
dostarczyła nam wspaniałych duchowych przeżyć
i sprawiła, że więzi między nami zacieśniły się jesz-
16 grudnia br. o godz. 19.00 mieszkańcy internatu ZS
Nr 14 zgodnie z coroczną tradycją rozpoczęli świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia. Na uroczystości, którą poprowadzili Adam Żółkiewicz i Dawid
Hajnrych, zjawili się bardzo ważni dla naszej uczniowskiej społeczności goście: dyrektor oddziału regionu południowo - zachodniego Banku BGŻ, Andrzej Harendarz, opiekunka klasy BGŻ, Beata Leja,
wicedyrektor
szkoły,
Małgorzata
Drwię-
ga, kierowniczka internatu, Małgorzata Gniłka, Elżbieta Antczak - pedagog oraz ks. Marcin Kołodziej.
Po
przemówieniu
dyrektor
Małgorzaty cze mocniej.
Drwięgi mieliśmy przyjemność usłyszeć kilka kolęd
Pragniemy podziękować za tak cudownie spędzony
w instrumentalnym i wokalnym wykonaniu naszych czas wszystkim, którzy nawet w najmniejszym stopkoleżanek i kolegów: Karoliny Ciury, Anny Zarobnik, niu przyczynili się do zorganizowania Wigilii,
Dominiki Polesiak, Magdy Pogorzelskiej, Laury Gan- a przede wszystkim jesteśmy wdzięczni naszym
carz, Agaty Bartkowiak, Doroty Nowak, Darii Mar- wspaniałym wychowawcom, którzy stale są przy nas
kowskiej, Adama Żółkiewicza i Filipa Borkowskie- i pomagają nam w każdej sytuacji.
go.
Następnie ks. Marcin Kołodziej odczytał
Olga Hromiak
fragment Pisma Świętego, po czym wszyscy przystąpili do łamania się opłatkiem i składania życzeń.
W tej świątecznej atmosferze zasiedliśmy do stołów,
by wspólnie spędzić ten wieczoru. Każdy element
uroczystości oraz panujący wówczas nastrój sprawiły,
30
Projekty
Listopad
The Don Juan
Legend Days
interpretacjami tej postaci i odpowiadali na pytania,
czy był to buntownik łamiący wszelkie ówczesne normy obyczajowe, niepoprawny egocentryk, skupiony
tylko na własnych doznaniach, a może antybohater?
Mając do dyspozycji niespełna dwa miesiące intensywnych prób odbywanych po całodziennych zajęciach lekcyjnych i trwających do późnych godzin wieczornych w auli, główni aktorzy znakomicie opanowali swoje role, a tancerze trudne układy choreograficzne. Było to możliwe dzięki wybitnie utalentowanym uczennicom – Izie Dorywale oraz Ani Szagdaj.
Porywające sceny taneczne w kostiumach z epoki to
efekt ich wizji spektaklu. Dodać należy, że każda pró-
Projekt edukacyjny “The Don Juan Legend ba miała przebieg symultaniczny – to znaczy, że aktoDays”, podobnie jak wszystkie poprzednie projekty rzy ćwiczyli swoje kwestie na scenie, a równocześnie
teatralno-muzyczne w reżyserii Pani Agnieszki Sma- odbywały się często żmudne próby taneczne w innej
rzewskiej, miał swój wielki finał 18 listopada 2013 r., wyznaczonej przestrzeni, na przykład w holu pod
po ponad dwóch miesiącach prób i ćwiczeń na de- aulą. Zasługą dwóch zapracowanych choreografek
skach szkolnej sceny teatralnej. Obejrzeliśmy spektakl było kierowanie tymi próbami od początku do końca,
teatralno-muzyczny zatytułowany „Don Juan”, w któ- co, jak nam się wydaje, ogromnie pomogło wykorzyrym wystąpił zespół ponad sześćdziesięciu młodych, stać czas pozostały do prób generalnych, a następnie
bardzo zaangażowanych aktorów – na co dzień do premiery.
uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 14. Pierwowzo- W głównej roli wystąpił Michał Skorupski. Jego borem literackim historii uwodziciela z Sewilli była hater przechodzi ewolucję od awanturnika po człoopowieść hiszpańskiego twórcy, Tierso de Moliny, wieka pełnego ludzkich uczuć, który w efekcie, niktóry spisał ją w 1630 roku. Do przeniesienia mitu czym w antycznej tragedii, ginie w momencie odkryDon Juana na deski sceniczne naszej szkoły posłużył cia sensu swojego burzliwego życia pełnego poszukipani Agnieszce Smarzewskiej francuski musical „Don wań istoty idealnej. Michał z dużą wrażliwością akJuan” w reżyserii Felixa Graya. Nie było to łatwe torską ukazał tę przemianę.
zadanie, gdyż tekst oryginalny w języku francuskim
należało przetłumaczyć na język polski, by dokonać
translacji na język angielski, w którym spektakl został
zaprezentowany. Nieoceniona okazała się pomoc Pani
Aleksandry Hojnor, romanistki, która podjęła się tego
zadania.
Aby zrozumieć istotę oraz złożoność psychologiczną postaci legendarnego Don Juana, młodzi
adepci od września 2013 zapoznawali się z różnymi
31
Projekty
Należy też wyrazić uznanie pozosta-
Listopad
łym aktorom, a w szczególności
Justynie Loryś, ukochanej Don Juana, która znakomicie wczuła się
jącą postać zranionego w swej dumie i uczuciach
zdradzonego męża.
Uświetnieniem całego spektaklu był występ czołowych artystów scen warszawskich: Damiana Aleksandra, Krzysztofa Rymszewicza, Jerzego Grzechnika, Edyty Krzemień i Marty Moszczyńskiej, a ich
wokalne umiejętności dodały przedstawieniu klimatu
gorącej hiszpańskiej Sewilli.
w tę rolę, a także Magdalenie Pogorzelskiej – za rolę
Elwiry, żony Don Juana, postaci pełnej temperamentu, inteligencji, ale i cierpienia. Dialogi tych dwóch
kobiet na scenie należały do najciekawszych elemen-
Oprócz
licznie
przybyłych
nauczycieli,
tów dramatu. W spektaklu zadebiutował w jednej z uczniów, ich rodziców oraz kolegów i koleżanek z
innych szkół spektakl mieli okazję podziwiać zaproszeni goście: kierownik Działu Wspomagania Edukacyjnego Wydziału Edukacji, pani Ewa Szczęch, poseł
na Sejm Rzeczpospolitej, pani Ewa Wolak oraz dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol, Konrad Imiela. Po
spektaklu odbyło się spotkanie podsumowujące
projekt z udziałem zaproszonych gości.
Ewa Serkowska
głównych ról Jan Skorupski, który stworzył przekonu32
Koło strzeleckie
Listopad
Żołnierska Pamięć
2013
Wyróżnienie dla drużyny
ratowniczej za udział
w XI Wrocławskiej Olimpiadzie
Pierwszej Pomocy 2013
„Żołnierska Pamięć 2013” – uroczyste
spotkanie kończące akcję
W dniu 16.11.2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym
nr I odbyła się XI Wrocławska Olimpiada Pierwszej
Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych 2013. Wzięły w
niej udział reprezentacje 20 szkół ponadgimnazjalnych miasta Wrocławia. Nasza drużyna, która startowała w składzie: Bartłomiej Ludwig, Anna Kowalska
z klasy 1C,
otrzymała
wyróżnienie za udział w
Olimpiadzie Pierwszej Pomocy. Pokonanie kolejnych
stacji wymagało dużych umiejętności w zakresie
pierwszej pomocy. Nasza drużyna bardzo dobrze sobie poradziła z takimi zadaniami, jak pomoc i wspoW dniu 12.11.2013 r. w Klubie Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we Wrocławiu
odbyło się uroczyste spotkanie kończące tegoroczną
akcję „Żołnierska Pamięć 2013”. W spotkaniu udział
wzięli dyrektorzy wrocławskich szkół uczestniczących w tej akcji. Naszą placówkę reprezentowała wicedyrektor Anna Maćkowska.
W zastępstwie komendanta Centrum przybyłych gości
powitał podpułkownik Aleksander Wlizło , który wręczył wicedyrektor Annie Maćkowskiej pisemne podziękowanie wraz z pamiątkowym ryngrafem. Na-
maganie psychiczne osoby, która chce popełnić samobójstwo, opatrywanie skręceń i zwichnięć w czasie
zajęć na lekcji WF, ćwiczenia praktyczne na fantomach, pomoc poszkodowanym w przypadku wstrząsu. Drużyny były oceniane przez ratowników z Grupy
Ratownictwa PCK. Po zakończeniu Olimpiady Pan dr
Piotr Babiak omówił dokładnie błędy popełniane
przez poszczególne drużyny ratownicze. Następnie
Pani Dyrektor I LO we Wrocławiu wręczyła nagrody
i pamiątkowe dyplomy startującym drużynom ratowniczym.
Czesław Zadrożny – koordynator akcji
stępnie głos zabrał kierownik Klubu Centrum Wojciech Osypiuk, który podsumował tegoroczną akcję
i przedstawił nowe formy współpracy na następny
rok. W trakcie pobytu zaproszeni goście zwiedzili
Muzeum Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych oraz
Salę Tradycji. W księdze pamiątkowej dokonano pamiątkowych wpisów.
Czesław Zadrożny – koordynator akcji „Żołnierska Pamięć 2013”
33
Koło strzeleckie
11.11.
Pierwsze miejsce
w Radosnej Paradzie
Niepodległości
storii Polski, walkę Solidarności o wolność, niepodległość i suwerenność narodu polskiego. Przebrani
byliśmy za robotników, którzy nieśli flagi Solidarności, transparenty z hasłami o wolność i niepodległość.
Śpiewaliśmy piosenki z tego okresu, a pogłos haseł
i piosenek roznosił się po całym placu, wzmocniony
przez przenośny sprzęt nagłaśniający, który udostępnił nam ksiądz Marcin Kołodziej. Grupa uczniów
przebrana była również za ZOMO i niosła na ramionach zbudowany duży zielony czołg. Tuż po godz.
12.00 Radosna Parada Niepodległości wyruszyła
z wrocławskiego
centrum.
Prezydent
Wrocławia
i Wojewoda Dolnośląski, jadąc bryczką, otwierali
długi kolorowy korowód. Nasza reprezentacja ulokowała się na czele Parady. Szliśmy ulicami Kazimierza
Zgodnie z tradycją licząca ponad 90 osób reprezentacja uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIV spotkała się na wrocławskim Rynku, aby oddać hołd bohaterom walk o odzyskanie niepodległości oraz wziąć
udział we wspólnej Radosnej Paradzie Niepodległości, manifestując w ten sposób przywiązanie do chlubnej historii.
W tym roku Radosna Parada Niepodległości odbyła
się 11 listopada 2013 na wrocławskim Rynku z udzia-
Wielkiego w stronę Galerii Dominikańskiej i z powrotem na Rynek. Po zakończeniu Parady Niepodległości uczniowie wszystkich szkół zebrali się na Placu
Gołębim, gdzie śpiewano wspólnie patriotyczne piosenki. Byliśmy najciekawiej przebrani i zajęliśmy
Pierwsze miejsce w Radosnej Paradzie Niepodległości. Parada okazała się wspaniałą lekcję patriotyzmu
i historii nie tylko dla uczniów czternastki, ale i młodzieży innych szkół.
Koordynator Parady Niepodległości
łem przedstawicieli władz województwa, miasta Wro-
Czesław Zadrożny
cławia oraz uczniów wrocławskich szkół. Pokazaliśmy na wrocławskim Rynku ważne wydarzenia z hi34
Ocalić od zapomnienia
Listopad
“Ocalić
od zapomnienia”
slajdami dowiodło, że akcja się powiodła i wspomnienia o byłych pedagogach przetrwają w pamięci kolejnych pokoleń czternastkowiczów.
30 października delegacje RSU pojechały
odwiedzić groby zmarłych nauczycieli znajdujące się
na Cmentarzu Osobowickim i Grabiszyńskim. Jakub
Geltz z Alicją Radzyniak zapalili symboliczne znicze
na grobach prof. Marii Mendychowskiej i prof. Tadeusza
Englendera, natomiast Klaudia Kałuzińska
z Justyną Palutkiewicz odwiedziły miejsca pochówku
prof.
Aleksandra
Aszkiełowicza,
prof.
Michała
Onyszkiewicza, prof. Stanisława Stareka, prof. Piotra
Tomaszewskiego oraz prof. Romana Skawińskiego.
Dzień Wszystkich Świętych to czas, w któ- Przedstawiciele internatu złożyli kwiaty na grobach
rym przypominamy sobie o tych, którzy już odeszli. zmarłych wychowawców — Krzysztofa BrzozowJak co roku, Rada Samorządu Uczniowskiego prze- skiego i Andrzeja Skuta. Uczniowie pamiętali rówprowadziła akcję „Ocalić od zapomnienia”, mającą na nież o nauczycielach spoczywających na Cmentarzu
celu pielęgnowanie pamięci o zmarłych nauczycie- Kiełczowskim — prof. Wiktorze Buko, prof. Macieju
lach.
Bąku, prof. Zdzisławie Słomianie. Znicz zapłonął
Przygotowania do przeprowadzenia akcji także na grobie zmarłego w 2010 roku ucznia LO
rozpoczęły się już w połowie października. Przez dwa XIV, Piotra Miszczyka.
tygodnie członkowie RSU, Jakub Geltz, Klaudia Kałuzińska i Alicja Radzyniak zbierali wspomnienia
o zmarłych nauczycielach. W tym celu rozmawiali
z przedstawicielami grona pedagogicznego oraz szukali informacji w kronice szkoły. Zebrane informacje
oraz zdjęcia zmarłych umieszczono w ostatnim tygodniu października na szkolnym rzutniku. Duże zainteresowanie uczniów wyświetlanymi w czasie przerw
35
Kalendarium wydarzeń
Listopad
04.11.2013
Obóz chemicznó-biólógiczny ZS14
Kónkurs „zDólny Slązak Gimnazjalista” - język angielski
Olimpiada Języka Łacinskiegó, etap szkólny
05.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
13.11.2013
Międzyszkólne zawódy w kószykówce chłópców, ZS14
Wyjscie dó Muzeum Naródówegó i Panóramy Racławickiej w ramach
„Szkóły w Miescie”, kl. 2 A
Olimpiada Wiedzy Ekónómicznej, etap szkólny
3 cz. akcji Samórządu uczniówskiegó „Znam swóje prawa i óbówiązki”
w klasach pierwszych
Uróczystósc z ókazji Swięta Niepódległósci
Spótkanie z pólicjantem M. Litwinem „Odpówiedzialnósc nieletnich
w swietle praw karnegó”
Olimpiada J. Niemieckiegó, etap szkólny
Naródówe Swiętó Niepódległósci (dzien wólny ód zajęc dydaktycznych)
Radósna Parada Niepódległósci
Kónkurs „zDólny Slązak Gimnazjalista”, blók matematycznó-fizyczny, etap
pówiatówy
3. częsc akcji Samórządu uczniówskiegó „Znam swóje prawa i óbówiązki”
w klasach pierwszych
Spótkanie w czytelni z Sylwestrem Rózyckim, aktórem Teatru Arka
Liga Klas - kónkurs na układ taneczny – Cha Cha
14.11.2013
16.11.2013
Kónkurs „zDólny Slązak Gimnazjalista” - język francuski, etap pówiatówy
Wyjscie w ramach prójektu „Szkóła w miescie” dó Hali Stulecia i ZOO, klasa
1M
Olimpiada Pierwszej Pómócy Przedmedycznej, I LO Wrócław
Rejónówe eliminacje kónkursu Ojczyzna Pólszczyzna, ZS14
Zawódy kószykówki dziewcząt, Gimnazjada, ZS14
Olimpiada języka Angielskiegó
18.11.2013
19.11.2013
Kónkurs „zDólny Slązak Gimnazjalista” bl. przyródniczy, etap pówiatówy
Spektakl teatralnó-muzyczny kónczący prójekt „Dón Juan Legend Days” w
wykónaniu uczniów ZS14
Kónkurs „zDólny Slązak Gimnazjalista”, blók humanistyczny, etap
pówiatówy
Uróczyste wręczenie nagród z ókazji Radósnej Parady Niepódległósci
Szkóleniówe pósiedzenie rady pedagógicznej
Etap szkólny Olimpiady Infórmatycznej Gimnazjalistów
20.11.2013
Kónkurs języka niemieckiegó Deutschfreund
Liga Klas - Multilingwalna czternastka, kl. I LO
36
Kalendarium wydarzeń
Listopad
Dzien Zyczliwósci
Etap szkólny kónkursu ó prawach człówieka, czytelnia
Cwiercfinały Gimnazjady dziewcząt w kószykówce, ZS14
21.11.2013
Kónkurs „zDólny Slązak Gimnazjalista” - język niemiecki, etap pówiatówy
Spótkanie z kószykarzem Adamem Wójcikiem i Jackiem Antczakiem –
autórem biógrafii ó Adamie Wójciku
Wielki Turniej Edukacji Medialnej, etap I, czytelnia
Finały Gimnazjady w kószykówce dziewcząt
22.11.2013
Ogólnópólski Kónkurs Języka Niemieckiegó dla Gimnazjalistów
Olimpiada Wiedzy ó Pólsce i Swiecie Współczesnym, etap szkólny
23.11.2013
25.11.2013
Olimpiada Chemiczna, etap szkólny
Międzynaródówy Dzien Infórmacji Geógraficznej
zDólny Slązak Gimnazjalista j. angielski etap pówiatówy
Uróczystósc wręczenia stypendium Prezesa RM
Uróczystósc wręczenia stypendium MEN
26.11.2013
Próbny egzamin maturalny z matematyki
I etap szkólny Kónkursu Liga Naukówa
28.11.2013
29.11.2013
Próbny egzamin maturalny z j. óbcegó
I etap szkólny Kónkursu Liga Naukówa
Próby egzamin maturalny z przedmiótu dódatkówegó
Olimpiada Wiedzy Teólógicznej, etap szkólny
Grudzień
02.12.2013
Obóz chemicznó-biólógiczny
Olimpiada Wiedzy ó Prawie, etap szkólny
Prójekt „Szkóła w Miescie” kl. 2B , Muzeum Naródówe
03.12.2013
Specjalne pósiedzenie Rady Pedagógicznej
Impreza prómująca Mistrzóstwa Swiata w siatkówce męzczyzn w Pólsce
04.12.2013
Kónkurs Ortógraficzny w Języku Angielskim
Olimpiada Wiedzy ó Panstwie i Prawie, etap szkólny
Spótkanie z Kórnelem Mórawieckim, czytelnia
37
Kalendarium wydarzeń
Grudzień
05.12.2013
Olimpiada Przedsiębiórczósci, etap szkólny
Zawódy w kószykówce dziewcząt, Gimnazjum
06.12.2013
Zawódy brydza spórtówegó w ramach Dólnósląskiej Ligi Szkólnej, Milicz
07.12.2013
IV Międzyszkólny Mikółajkówy Turniej ó Puchar Dyrektóra ZS 14
09.12.2013
Obóz matematycznó-infórmatyczny
Akcja charytatywna „Albertówka” – zbiórka mydeł dla bezdómnych, kl. 2 K
Próbny egzamin gimnazjalny, częsc humanistyczna
10.12.2013
Olimpiada Bankówa, etap szkólny, internat
Olimpiada Artystyczna, etap szkólny
Próbny egzamin gimnazjalny, częsc matematycznó-przyródnicza
Kónkurs órtógraficzny w języku angielskim dla uczniów Gimnazjum
11.12.2013
Etap próbny internetówy Kónkursu Liga Naukówa
Warsztaty „stres przed maturą” , kl. 3B, 3C, 3D
Liga Klas – Kónkurs Teatralny- Obraz
Kónkurs Ojczyzna Pólszczyzna
12.12.2013
Próbny egzamin gimnazjalny, częsc językówa
13.12.2013
Olimpiada Prómócji Zdrówia PCK
Wycieczka klasy 1EF, Warszawa
14.12.2013
16.12.2013
Pódsumówanie Dni Infórmatyki, wręczenie nagród najlepszym
uczestnikóm Oławskich Mistrzóstw w Infórmatyce, LO I , Oława
Zajęcia z realióznawstwa i kómunikacji w ramach prójektu „Enter Yóur
Future” realizówanegó we współpracy z órganizacją studencką AIESEC
Uróczysta kólacja wigilijna dla wychówanków internatu
17.12.2013
Klasyfikacyjne pósiedzenie rady pedagógiczne dla klas III LO
Etap regiónalny Kónkursu Liga Naukówa, częsc humanistyczna
18.12.2013
Etap ustny Kónkursu Ojczyzny Pólszczyzny dla zakwalifikówanych uczniów
Prógram prófilaktyczny Stóp substancjóm psychóaktywnym
Liga Klas – kónkurs teatralny „Sceny z Fredry”
19.12.2013
20.12.2013
Gala Finałówa nagródy Orzeł Dólnósląski, nóminówany Maciej Kucharski,
uczen LO XIV
Etap regiónalny Kónkursu Liga Naukówa, częsc matematyczna
Spótkanie wszystkich klas w auli, Wigilijne kólędówanie , spótkania
wigilijne w klasach
38

Podobne dokumenty