osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej nr 47 w roku szkolnym

Transkrypt

osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej nr 47 w roku szkolnym
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Największymi naszymi sukcesami są:
- kilkunastu uczniów nominowanych do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska;
- troje finalistów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
- ok. 100 laureatów, finalistów i zwycięzców konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich;
- bardzo dobry wynik Sprawdzianu klas VI;
- w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty OBUT szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich badanych obszarach.
– korzystny dla szkoły wynik badania umiejętności matematycznych ucznia z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym „Lepsza szkoła” – badania
prowadzone są we wszystkich klasach IV-VI;
- wysokie wyniki uczniów naszej szkoły na tle populacji w Diagnozie z Nową Erą w klasach IV-VI z języka polskiego;
- bardzo dobre wyniki klasyfikacji uczniów:
a) 150 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem (63%), w tym 75 uzyskało średnią ocen powyżej 5,2;
1
b) 91 uczniów uzyskało ocenę wzorową zachowania, a 100 ocenę bardzo dobrą, łącznie 80% uczniów klas IV – VI to uczniowie z oceną bardzo dobrą
lub wzorową zachowania,
c) brak ocen nagannych zachowania i niedostatecznych z przedmiotów;
d) średnia ocen klas w klasyfikacji rocznej wyniosła powyżej 4,4 w każdej klasie, a średnia wszystkich klas na poziomie 4,8, co daje ponownie wyższy
wynik w stosunku do roku ubiegłego;
e) frekwencja szkoły wyniosła 91%.
I. UDZIAŁ W BADANIACH EDUKACYJNYCH
- Projekt badania wyników nauczania matematyki w klasach 4,5,6 – „Lepsza szkoła” prowadzonym od czterech lat przez Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe,
- Diagnoza z Nową Erą z języka polskiego,
- Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty OBUT
II. UDZIAŁ W PROJEKTACH / PROGRAMACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ZASIĘG PROJEKTU /
PROGRAMU
1.
powiatowy/regionalny
2.
PEŁNA NAZWA PROJEKTU/
PROGRAMU
NAZWA
ORGANIZATORA
OSOBY UCZESTNICZĄCE
W PROJEKCIE/PROGRAMIE
program miejski
„Czyste powietrze wokół nas”
PSSE Gdańsk
Grupa 0
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
PSSE Gdańsk
Uczniowie kl. IV-VI
2
powiatowy/ regionalny
3.
„Trzymaj Formę”
PSSE Gdańsk
Uczniowie kl. IV-VI
„Nie pal przy mnie, proszę”
PSSE Gdańsk
Uczniowie kl. I-III
Drogowy Rajd Edukacyjny
„Autochodzik” 2015/2016
Zarząd Dróg i Zieleni w
Gdańsku
Uczniowie kl. I b i I c
szkolny
Edukacyjny projekt zdrowotny
„Recepta na zdrowie”
Uczniowie kl. I-III +
wychowawcy
powiatowy/ regionalny
4.
powiatowy/ regionalny
5.
wojewódzki
6.
ogólnopolski
„Mali uczniowie idą do szkoły”
SP 47
Zespół promocji
zdrowia +SALVIT
PRIMA+ CENTRUM
POMOCY
UNICEF
7.
8.
ogólnopolski
„Mega Misja”
Fundacja Orange
Świetlica, uczniowie kl. 0 - I
9.
ogólnopolski
Projekt „ Lepsza Szkoła”
(matematyka)
Uczniowie kl. IV-VI
10.
ogólnopolski
„Wybieram wodę”
11.
ogólnopolski
12.
ogólnopolski
„Wzorowa Łazienka”
II edycja
„Godzina kodowania”
organizowana w ramach Tygodnia
Edukacji Informatycznej
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Polskie Towarzystwo
Dietetyki i Instytut
Promocji Zdrowia i
Dietoterapii
Domestos
3
Code Studio
Wydział Matematyki i
Informatyki w Toruniu
Uczniowie kl. 0-VI
Uczniowie kl. IA, kl. I-III
Dzieci z klas II i III chodzące na
świetlicę
Uczniowie klas IV, V, VI
13.
ogólnopolski
„Czytająca szkoła”
14.
ogólnopolski
„Zdrowo jem, więcej wiem”
15.
ogólnopolski
„Planeta Energii”
16.
wojewódzki
17.
ogólnopolski
„Co ci chodzi po głowie” –
profilaktyka wszawicy
‘Bądź kumplem, nie dokuczaj”
18.
wojewódzki
,,Rowerowy maj” –III edycja
19.
szkolny
20.
szkolny
Program „Mamy zdrowe
kręgosłupy”
Projekt zdrowotny „Sportowa
Stylówa”
Fundacja ABC XXI
„Cała Polska czyta
dzieciom”
BOŚ – Fundacja
Patronat MEN i
Rzecznik Praw Dziecka
ENERGA
Uczniowie kl. I -VI
PSSE GDAŃSK
Uczniowie grupy 0, kl. I- III, kl.
IV-VI
Uczniowie kl. 0-6
IBE –patronat
Rzecznik Praw
Dziecka- patronat org.
Cartoon Network
URZĄD MIEJSKI w
Gdańsku, Wydział
Gospodarki
Komunalnej
SP 47
SP 47
Uczniowie kl. I
Uczniowie II e
Uczniowie kl. I – VI
Uczniowie kl. I - III
Dziewczęta klas IV, V, VI
LAUREACI
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z KLAS I-III
RODZAJ KONKURSU
1.
-ogólnopolski
PEŁNA NAZWA KONKURSU
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
4
NAZWA
ORGANIZATORA
ZKP i G nr 13
IMIĘ I NAZWISKO
LAUREATA
Nadia Michalik z kl. Ia
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
- miejski
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
„Jesień wokół nas” dla świetlic
Ul. Startowa 9 Gdańsk
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę na
Gdańską Choinkę
Wiktor Ołdakowski – If
3.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
Konkurs plastyczny
„ Symbol zimy – ozdoba świąteczna”
4.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
Miejski Konkurs Plastyczny na
najładniejszą ozdobę choinkową
5.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
Konkurs Recytatorski poezji Juliana
Tuwima
Fundacja Choinki
Gdańskiej
„Plama” – Gdański
Archipelag Kultury
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w
Gdańsku ul. AL.
Grunwaldzka 244
Fundacja Choinki
Gdańskiej oraz „Plama”
Gdański Archipelag
Kultury
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna ( Biblioteka
Manhattan)
6.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
„Jestem młodym Europejczykiem”
III Międzyszkolny konkurs wiedzy
Ogólnej dla uczniów klas II i III
SP nr 27
Kl. III –Zuzanna Borowczak,
Roksana Morawczyńska, Jan
Jankowski, Julia Rożek
Kl. II – Martyna Mioduszewska,
Oliwia Jaworowska, Michał
Buczak, Michał Wachowski
2.
FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
KL. I-III
5
Adam Szwajkowski – Ie
Wiktor Ołdakowski If
Julia Rożek IIIa – I miejsce
RODZAJ KONKURSU
(odpowiednie zaznaczyć)
7.
8.
9.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
PEŁNA NAZWA KONKURSU
NAZWA
ORGANIZATORA
V Wojewódzki Konkurs Czytelniczy 1
z 10 dla klas II - III
STO w Gdańsku
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Lato w lesie”
Towarzystwo
Przyjaciół Lasu
Warszawa
SP nr 21
VII Międzyszkolny konkurs „Kolęd i
pastorałek w tradycji polskiej kultury”
IMIĘ I NAZWISKO
FINALISTY
/z której klasy/
Igor Ziętara IIId
Nadia Michalik kl. I
Antonina Pomykała Ie
Zosia Szymańska Id
Nadia Michalik Ia
Patrycja Brzozowska Id
Maja Rogozińska Ib
I, II, III MIEJSCA ORAZ WYRÓŻNIENIA
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
UCZNIÓW KL. I-III
RODZAJ KONKURSU
10.
11.
12.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
PEŁNA NAZWA
KONKURSU
III wojewódzki Konkurs
Prozy Dziecięcej klas II i III
NAZWA
ORGANIZATORA
SP nr 86
„Mój miś i jego przygody”
IX Edycja konkursu
plastycznego
II Wojewódzki Konkurs
Muzyczno-Plastyczny
SP nr 39
W Gdańsku
SP nr 52
im. T. Kościuszki
6
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
Jan Kosteczko - I miejsce
Anna Kobierzyńska- III miejsce
Aleksander Wąsowicz - wyróżnienie
Kinga Organiak IIId - wyróżnienie
I miejsce -Antonina Pomykała Ie
III miejsce – Karol Bryszkowski Ia,
-powiatowy/regionalny
„Pod skrzydłami aniołów”
13.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Międzyszkolny konkurs
plastyczny „Portret
niezwykłego św. Mikołaja”
SP nr 81 w Gdańsku
14.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
„Kartka bożonarodzeniowa”
SP nr 80
ul. Opolska 9 Gdańsk
I miejsce –Liliana Morawczyńska I a
„Międzyszkolny konkurs
piosenki zimowoświątecznej”
Szkoła Podstawowa nr
79 w Gdańsku
16.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wydział Nauk
Społecznych UG
17.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Konkurs plastyczny „ Moja
bezpieczna droga do szkoły”
w ramach Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej
„Psychologia Transportu”
Miejski Konkurs Plastyczny
„Aniołek najładniejszy”
18.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Międzyświetlicowy konkurs
plastyczny „Mój magiczny
Anioł”
SP nr 1
19.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Konkurs Recytatorski poezji
Juliana Tuwima
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna ( Biblioteka
Manhattan)
I miejsce - Ewa Sęktas i Łucja
Pokrywka IIId
Natalia Czachorowska, Oliwia Siwik,
Julia Pilawa IIa
O. Bańczyk II d – I miejsce
Z. Kamińska II c – II miejsce
W. Kopciuszuk II c – III miejsce
L. Dudek III d – III miejsce
W. Puzio – III miejsce
N. Czachorowska II c – I miejsce
W. Pozorska III c – I miejsce
K. Wietrzyński II c – II miejsce
O. Jaworowska II b – II miejsce
M. Mioduszewska II a –III miejsce
A. Majewska II c – II miejsce
I miejsce- Solomia Krutskevych III b
II miejsce Adam Szwajkowski I e
Wyróżnienia: Kinga Nows I b
Amelia Obiedzińska II b
Julia Rożek – I miejsce kl. III a
20.
-ogólnopolski
„Pisanki, jajka malowane”
Pałac Młodzieży w
15.
7
Gdańska Szkoła
Podstawowa oraz Filia
19 Woj. Biblioteki
Publicznej
Tymon Michalak Id
Wyróżnienie- Nadia Michalik Ia
III miejsce - Martyna Kuklińska Ie
III miejsce – Jakub Burdyński Ia
Nagrody : Natalia Hintz III b
21.
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-miejski
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
22.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
23.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
24.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
25.
Gdańsku
Roksana Morawczyńska III b
Wyróżnienie: Nikola Kostrzewa III a
Konkurs recytatorski
wiersze J. Tuwima
Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
II miejsce: Anna Kobierzyńska II e
Międzyświetlicowy
Konkurs Plastyczny
„Wiosna, wiosna, ach to
ty…”
I Wojewódzki Konkurs
Kreatywny Projektant 2016
– „Zabytki Gdańska z
klocków Lego”
„My znad Bałtyku”
ZKP i G nr 23
III miejsce – Piotr Maślanka II c
SP 86
I miejsce: Alan Kalinowski III a i
Mateusz Karczewski III a
SP 52
Wyróżnienie: Dominik Subiel – II c
III Wojewódzki Konkurs
Wiedzy „Gdańsk w
legendzie”
SP 47
I miejsce – Julia Rożek IIIA
Wyróżnienie – Zuzanna Borowczak IIIC
SP nr 42 w Gdańsku
II miejsce - Iga Hoffmann
26.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
„Latarnia morska”
27.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
28.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
VI Trójmiejski konkurs
SP nr 65 w Gdańsku
plastyczny dla uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych „ PISANKA”
Międzyszkolny Konkurs
SP nr 50 w Gdańsku
Ortograficzny „ Mistrz
Ortografii dla klas III.
8
II miejsce – Nadia Wilewska
Jan Jankowski - III a (wyróżnienie)
29.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Międzyświetlicowy
Konkurs Recytatorski
„A może…morze”
SP 19
Anna Kobierzyńska IIe – I miejsce
30.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Gdański konkurs talentów
„ Mały Skarb”
Pałac Młodzieży
Zuzanna Pazderska kl. IF
Konkurs Plastyczny
„Pisanki, kraszanki”
Wiktor Ołdakowski, Lila Pietniun oraz
Bartosz Buczak z kl. 0 – I miejsce
Jakub Sęk – II miejsce
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Gdański konkurs talentów
„ Mały Skarb”
Gdańska Szkoła
Podstawowa
Filia nr 19
Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
Pałac Młodzieży
Wielki Maraton Czytelniczy
„Poznajcie Nowych
Przyjaciół” kl. I –III
WiMBP w Gdańsku
SP 82, Zespół Szkół
STO w Gdańsku SP 27
Martynka Mioduszewska kl. II A
34.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Gdański Konkurs
Recytatorski „Liryka dla
smyka”
Pałac Młodzieży
I miejsce - Anna Kobierzyńska II e
35.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Międzyszkolny konkurs
Plastyczny „Mój baśniowy
przyjaciel”
SP nr 65 w Gdańsku
I miejsce - Sola Krutskevych
Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „A gdy wiosna
buchnie majem, cały świat
się majem staje…”
SP nr 45 w Gdańsku
I miejsce- Sola Krutskevych
31.
32.
33.
36.
9
III miejsce -Zofia Sobiecka, Lila
Pietniun, Julia Grabowska z kl. 0
37.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Konkurs Plastyczny „ i
zagrały organy”
Stowarzyszenie
Przyjaciół Kościoła Św.
Trójcy „ Dziedziniec” i
oo. Franciszkanie z
kościoła św. Trójcy
Pałac Młodzieży
III miejsce -Patryk Siedorow III b
III miejsce- Natalia Hintz III b
Wyróżnienia: Roksana Morawczyńska
III b, Małgorzata Gruca III d
38.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Konkurs Recytatorski
„Liryka dla Smyka”
39.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wojewódzki Konkurs
Plastyczny pt. „Rowerem
bezpiecznie” dla kl. IV -VI
Pałac Młodzieży w
Gdańsku PORD
II miejsce – Natalia Banachowska
40.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Ogólnopolski Konkurs
Edukacyjny „Planeta
Energii”
Energa
I miejsce: Klasa II e – 24 osoby
41.
- ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
II Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny „Złote Pióro”
dla klas 2-3
SP 27 w Gdańsku
42.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Ogólnopolski Konkurs
Literacko-Plastyczny „A
gdy wiosna buchnie majem,
cały świat się majem
staje…”
SP nr 45 w Gdańsku
Kategoria klas II
I m-ce Konrad Kryński kl.IIe
II m-ce Stanisław Urban kl.IIc
Kategoria klas III
III m-ce Jan Jankowski kl.III
wyróżnienie Kinga Organiak kl.IIId
Część plastyczna
Kategoria kl.II-III
Solomiia Krutskevych I m-ce III c
Maria Wyrwicz II m-ce II a
Michał Buczak III m-ce II c
Weronika Mach wyróżnienie II a
Stanisław Urban wyróżnienie II c
Część literacka
Kategoria klas III
Zuzanna Borowczak III m-ce III c
10
I miejsce – Julia Rożek III a
II miejsce – Aleksandra Rożek I e
43.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wojewódzki Konkurs
Plastyczny "Jem owoce i
warzywa, bo to dobrze na
mnie wpływa"
44.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wojewódzki Konkurs
Plastyczny „Bałtyk w
legendach zaklęty”
45.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
XI Wojewódzki Konkurs
Plastyczny "Bezpieczne
wakacje"
46.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wojewódzki konkurs
plastyczny „Bałtyk w
legendach zaklęty”
Firma Salvit Prima w
Gdańsku pod
patronatem:
*Agencji Rynku
Rolnego
*Pomorskiego Kuratora
Oświaty
*Urządu
Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego
*Wojewody
Pomorskiego
SP nr 45 w Gdańsku
Pałac Młodzieży w
Gdańsku
Pomorski Ośrodek
Ruchu Drogowego w
Gdańsku
SP 45
11
Julia Grabowska z IIc nagroda główna
w kategorii: Tematyka
Piotr Maślanka IIc - wyróżnienie
Blanka Pomykała IIc - wyróżnienie
Stanisław Urban IIc - wyróżnienie
Kategoria klas II
Michał Buczak IIc - II m-ce
Zofia Gajger IId - wyróżnienie
Kategoria klas III
I miejsc Kinga Bach IIIa
Solomiia Krutskevych IIIc - III miejsce
W kategorii kl. I i II:
II miejsce – Michał Buczak
Wyróżnienie – Zofia Gajger
W kategorii kl. III:
I miejsce – Kinga Bach
LAUREACI
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z KLAS IV-VI
ZASIĘG KONKURSU
1.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-miejski
2.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
PEŁNA NAZWA
KONKURSU
NAZWA
ORGANIZATORA
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
Ogólnopolski Konkurs
„Z poprawną polszczyzną
na co dzień”
Centrum Edukacji
Humanistycznej
„Logos”
Karolina Wachulska IV d
„Lingwistyczna jesień w
poezji”
Szkoła Podstawowa
„Lingwista” Gdańsk
II miejsce – Łucja Pokrywka
Wyróżnienie –Oliver Tyszko, Ania
Kobierzyńska
3.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
XV Międzyszkolny
Konkurs Fotograficzny
„OLIWA”
ZKP i G nr 17 w
Gdańsku
Karolina Wachulska IV d
Antoni Pawłowski V a
4.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
SP nr 21 Gdańsk
III miejsce: J. Plichta VI a, A. Romejko
VI a, Z. Dejewska VI c,
W. Krygier VI c
5.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
VII edycja Konkursu
Międzyszkolnego „Kolędy i
pastorałki w tradycji kultury
polskiej”
Wojewódzki Konkurs
Mitologiczny - finał
SP 47
Aleksandra Pesta – VI c
6.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
Archidiecezjalny Konkurs
recytatorski Poezji i Prozy
Religijnej „ Od
Społeczne Gimnazjum
w Karczemkach
Weronika Targońska - I miejsce
VI c
12
Bogurodzicy do
współczesności
7.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
XI MEGAOLIMPIADA
WIEDZY –
matematyka
Gimnazjum
„Lingwista”
Laureatka -Paulina Mosakowska kl. V a
- matematyka
8.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
XI MEGAOLIMPIADA
WIEDZY –
język polski
Kuratorium Oświaty,
Gimnazjum
„Lingwista”
Laureatka -Aleksandra Pesta kl. VI c
- j. polski
9.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
XI MEGAOLIMPIADA
WIEDZY –
przyroda
Szkoła Podstawowa
„ Lingwista”
Laureatka -Karolina Wachulska
kl. IV d
-przyroda
10.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-miejski
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-miejski
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
-miejski
Gdański Mistrz Ortografii
Pałac Młodzieży
Laureatka – Aleksandra Pesta – 6 c
Wielki Maraton Czytelniczy
WiMBP
SP 82 Gdańsk
Aleksandra Pesta 6 c
Konkurs literacki na baśń
morską „Morskie
opowieści”
Pałac Młodzieży w
Gdańsku
Natalia Domitrz – 6 c
11.
12.
FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
KL.IV-VI
13
ZASIĘG KONKURSU
PEŁNA NAZWA
KONKURSU
NAZWA
ORGANIZATORA
IMIĘ I NAZWISKO FINALISTY
1.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
Wielkie wędrówki śladami
Wikingów
Szkoła Podstawowa im.
św. Jana de La Salle
Zuzanna Dejewska 6 c
Aleksandra Pesta 6 c
Michał Wawrzynowicz 6 c
2.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
XV Międzyszkolny
Konkurs Fotograficzny
„OLIWA”
ZKPiG nr 17 w
Gdańsku
Karolina Wachulska IV d
3.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
X Ogólnopolski Konkurs
„Ratujemy Życie”
Wiktor Andryjenko IVc
Wiktoria Puzio IVc
Oliver Tyszko IVc
4.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
Wojewódzki Konkurs
Kuratoryjny Języka
Polskiego
WSG w Bydgoszczy,
Zespół Szkół nr 22 w
Bydgoszczy,
Gimnazjum nr 24 w
Bydgoszczy, Straż
Miejska w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w
Gdańsku
Finaliści:
Aleksandra Pesta VIc
Mateusz Skorupiński VIc,
Liwia Cheda VIa
I, II, III MIEJSCA ORAZ WYRÓŻNIENIA
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
UCZNIOWIE KL.IV-VI
ZASIĘG KONKURSU
NAZWA KONKURSU
NAZWA
14
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
ORGANIZATORA
SP nr 44 w Gdańsku
5.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Gdańsk - miastem
przyjaznym dla
niepełnosprawnych
6.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Mistrzostwa Gdańska w
Bowlingu kl. VI
7.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
8.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Archidiecezjalny Konkurs
Społeczne Gimnazjum
recytatorski Poezji i Prozy
w Karczemkach
Religijnej „ Od Bogurodzicy
do współczesności
„Liga Matematyczna”
SP 47
2015/2016
9.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
IV Wojewódzki konkurs
„Baśnie i legendy
kaszubskie”
SP 82
I miejsce: Kaja Kuklińska IV d
II miejsce: Maja Grabowska IV d
Wyróżnienie : Karolina Wachulska IV d
10.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
SP 80
III miejsce – Zuzanna Szymańska V A
11.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wojewódzki Konkurs
Wiedzy Prozdrowotnej
„ Jestem zdrowy i
bezpieczny”
VII Konkurs Turystyczny
„Gdańsk Wierszem Pisany”
GOKF w Gdańsku
II miejsce – Gabriela Kuźniarska VI B
Wyróżnienie – Aneta Galic VI B
12.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
XXXIX Turniej Wiedzy
Pożarniczej 2016
Związek Ochotniczy
Straży Pożarnej RP,
Zarząd Miejski
I miejsce – Kacper Jurewicz VI A
GOKF Gdańsk
15
I miejsce – Zuzanna Dejewska 6c
II miejsce – Aleksandra Pesta 6c
III miejsce - Amelia Dudek 5b
III miejsce- Trzeciak Kamila VIb,
Kuźniarska Gabrysia VIb, Pawlak Julia
VIb, Targońska Weronika VIc,
Dąbrowska Julia VIc, Domitrz Natalia
VIc
Weronika Targońska – I miejsce
kl. VI c
III miejsce – Michał Wawrzynowicz
VI c
w Gdańsku
Krajowa Izba Radców
Prawnych, Kuratorium
Oświaty
13.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Krajowy Konkurs Centrum
Edukacji Prawnej
14.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-miejski
„Morskie opowieści” –
Miejski Konkurs na baśń
morską
Pałac Młodzieży
15.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
XI Wojewódzki Konkurs
Poetycki „Czyste
środowisko”
Kuratorium Oświaty,
SP 81 w Gdańsku
16.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Archidiecezjalny Konkurs
Wiedzy Biblijnej
„św. Łukasz
„Panowanie Mieszka I
w Komiksie”
Katolicka Agencja
Informacyjna
17.
SP 14 Bydgoszcz
Stanisław Zglinicki – 6 c
Udział w III etapie w Warszawie –
zwycięzca etapu szkolnego i
wojewódzkiego
Nagrodzona praca Natalii Domitrz z 6 c
Julian Pawłowski V c
Wyróżnienie:
- za wiersze
- za ilustrację.
Julian Pawłowski kl. V c - II miejsce
Michalina Sitarska kl. V c-wyróżnienie
Julia Plichta VI a
Gulia Lenti VI a
( wyróżnienie)
I, II, III MIEJSCA ORAZ WYRÓŻNIENIA
W KONKURSACH PLASTYCZNYCH
UCZNIOWIE KL.IV-VI
ZASIĘG KONKURSU
NAZWA KONKURSU
NAZWA
ORGANIZATORA
16
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
18.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
„Kocham Polskę” –
I ogólnopolski Konkurs
plastyczny
ZSO nr 7
Ul. Witosa 23
Katowice
Natalia Semblewska kl. 5 b
- wyróżnienie
19.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/ regionalny
SP nr 80
I miejsce – Zuzanna Dejewska 6c
20.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
III wojewódzki konkurs na
plakat propagujący XVII
Międzyszkolny konkurs
Pianistyczny im. F. Chopina
Wojewódzki konkurs
plastyczny „ Mity pędzlem i
ołówkiem
SP nr 47
21.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Miejski konkurs plastyczny
„Rowerowy maj na
koszulce”
Konkurs plastyczny
„Pisanki, kraszanki”
Urząd Miejski
II miejsce- Franciszek Jankowski 5b
III miejsce – Oskar Ołdakowski 5c
Wyróżnienie – Amelia Korczak 4b i
Julia Jakubowska 5b
III miejsce: Sandra Jodczyk VI c
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Wojewódzki Konkurs
plastyczny pt. „Rowerem
bezpiecznie” dla kl. IV -VI
22.
23.
Filia nr 19
Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
Pałac Młodzieży w
Gdańsku PORD
I miejsce - Lila Pietniun
oraz Bartosz Buczak z kl. 0
II miejsce – Natalia Banachowska
I, II, III MIEJSCA
W KONKURSACH SPORTOWYCH
UCZNIOWIE KL.IV-VI
ZASIĘG KONKURSU
NAZWA KONKURSU
NAZWA
ORGANIZATORA
17
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
24.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Turniej Piłki Koszykowej
dla szkół podstawowych
Gimnazjum nr 3
I miejsce: zespól dziewcząt kl. VI
III miejsce: zespół dziewcząt kl. V
III miejsce: zespól chłopców kl. V i VI
25.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
Czwartki Lekkoatletyczne
LECHIA GDAŃSK
II EDYCJA WIOSNA 2016
KL LECHIA GDAŃSK
26.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
II Otwarte Mistrzostwa
Gdańska Szkół w wyścigach
Łodzi Smoczych na basenie
GOKF Gdańsk
MOSiR Gdańsk
27.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
„Lekkoatletyczne
pożegnanie zimy”
Klub Sportowy AZSAWFiS Gdańsk
II miejsce Weronika Targońska - bieg
60m
I miejsce Wawrzyniak Alan - bieg 300m
II miejsce Masiulaniec Julia - bieg 600m
I miejsce Ramczykowski Dorian - bieg
na 1000m
III miejsce Pawłowski Antoni – bieg na
1000m
III miejsce Wiśniewska Weronika chód sportowy 1000m
I miejsce Płotka Błażej - chód sportowy
1500m
II miejsce Reyer Jakub - chód sportowy
1500m
III miejsce Kikoła Marcel - chód
sportowy 1500m
II miejsce Cheda Liwia - skok w dal
Julia Masiulaniec
Julia Dąbrowska
Kamila Trzeciak
Stanisław Zglinicki
Jakub Maczyński
Jakub Rejer
Błażej Płotka
Jacek Sobczak
II miejsce – bieg 600 m Julia
Masiulaniec
18
VII miejsce – bieg na 60 m Liwia Cheda
28.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
II Runda Mistrzostw
Gdańska w Mini Piłkę
Nożną Chłopców kl V-VI
GOKF i SP 86
29.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
Turniej piłki nożnej w
Gimnazjum nr 3 – „Lubimy
pływać i w piłkę grać”
Gimnazjum nr 3
30.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
Gdańskie Ergowiosła
Mistrzostwa Szkół
Podstawowych
Międzyszkolne Zawody
Pływackie „Lubimy pływać
i w piłkę grać”
Sekcja Wioślarska
Klubu Sportowego AZS
AWF i S Gdańsk
ZSO nr7 oraz GOKF w
Gdańsku
31.
Awans do III rundy zespołu w składzie:
Antoni Pawłowski, Alan Wawrzyniak,
Dorian Ramczykowski, Jakub Reyer,
Jakub Hałka, Kacper Jaszewski, Marceli
Kikoła, Krzysztof Maślanka, Wiktor
Rachwał
I miejsce drużyny w składzie: Antoni
Pawłowski, Dorian Ramczykowski,
Jakub Reyer, Kacper Jaszewski, Marceli
Kikoła, Alan Wawrzyniak, Jakub Hałka,
Mateusz Kolas
Kamila Trzeciak VI b – II miejsce
Rocznik 2003
Delfin: II miejsce Julia Ossowska
Kraul 50m: I miejsce Liwia Cheda, III
miejsce Julia Dąbrowska
Grzbiet 25m: II miejsce Liwia Cheda,
III miejsce Julia Masiulaniec
Żabka 25m: I miejsce Julia Dąbrowska,
II miejsce Natasza Matuszak, III miejsce
Weronika Targońska
Rocznik 2004
Kraul 50m: I miejsce Alan Kocięda, I
19
miejsce Gabriela Kuźniarska
Grzbiet 25m: I miejsce Jakub Majewski,
III miejsce Alan Kocięda, I miejsce
Julia Glaza, III miejsce Kornelia
Kuklińska
I miejsce Punktacja Ogólna
I miejsce sztafeta dziewcząt
32.
-ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
Turniej Piłki Ręcznej
dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych
Gimnazjum nr 3
33.
- ogólnopolski
-wojewódzki
-powiatowy/regionalny
- miejski
Smocze Łodzie
Olsztyński Klub
Sportów Wodnych
(OKSW) przy
współpracy z
Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Olsztynie,
Wodnym Centrum
RekreacyjnoSportowym “Aquasfera
GALERIA
WARMIŃSKA’” oraz
Urzędem Miasta
20
III miejsce sztafeta chłopców
III miejsce drużyny dziewcząt w
składzie: Wiktoria Baczyńska, Julia
Dąbrowska, Sandra Jodczyk, Natalia
Kowalska, Sara Krzeptowska, Gabriela
Kuźniarska, Julia Masiulaniec, Julia
Pawlak, Weronika Targońska, Kamila
Trzeciak - bramkarz
I miejsce w kategorii OPEN i MIXT:
Jakub Moczyński, Stanislaw Zglinicki,
Jakub Reyer, Jacek Sobczak, Błażej
Płotka, Kamila Trzeciak, Julia
Masiulaniec, Julia Dąbrowska, Gabriela
Kuźniarska
Olsztyna
21