ABB – Przekładniki napięciowe typu UMZ

Komentarze

Transkrypt

ABB – Przekładniki napięciowe typu UMZ
Przekładniki napięciowe
typu UMZ
Przekładniki typu UMZ służą do zasilania obwodów pomiarowych, jak i zabezpieczeniowych urządzeń elektrycznych
o najwyższym napięciu dopuszczalnym do 24 kV i częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, separując jednocześnie aparaturę
pomiarowo-zabezpieczeniową od strony wysokiego napięcia.
Przystosowane są one do pracy w warunkach wnętrzowych
klimatu umiarkowanego (N3) lub tropikalnego (T3).
Informacje ogólne
Przekładniki napięciowe produkowane są w trzech wersjach:
1) z jednym biegunem izolowanym, z lub bez podstawy
bezpiecznikowej (z możliwością jej demontażu): UMZ 12-1,
UMZ 17-1, UMZ 24-1,
2) z jednym biegunem izolowanym i przymocowaną na stałe
podstawą bezpiecznikową: UMZ 12-1F, UMZ 12-1P,
UMZ 17-1F, UMZ 17-1P, UMZ 24-1F, UMZ 24-1P,
3) z dwoma biegunami izolowanymi, z lub bez demontowanych podstaw bezpiecznikowych: UMZ 12, UMZ 17,
UMZ 24.
Rozróżnia się wykonania ze względu na:
– gabaryty,
– napięcie pierwotne (poziom izolacji),
– napięcie wtórne,
– określoną moc w klasie dokładności,
– współczynnik napięciowy.
Warunki pracy
Przekładniki mogą pracować na wysokości do 1000 m n.p.m.
w zakresie temperatur:
– o d 268 K (-5°C) do 313 K (+40°C), przy wilgotności względnej do 70 proc. (N3),
– o d 263 K (-10°C) do 328 K (+55°C), przy wilgotności
względnej do 90 proc. (T3).
Najniższa temperatura transportu i przechowywania wynosi
243 K (-30°C).
Budowa
Wszystkie przekładniki są transformatorami małej mocy,
pracującymi w warunkach zbliżonych do stanu jałowego,
przetwarzającymi napięcie wejściowe (pierwotne) na napięcie
wyjściowe (wtórne), przy zachowaniu odpowiednich
wymagań w klasie dokładności. Uzwojenia wtórne
i pierwotne oraz rdzeń są zalane całkowicie w żywicy
epoksydowej, która stanowi izolację główną i obudowę
przekładników. Dzięki temu wnętrza urządzeń są niewrażliwe
na warunki środowiskowe. Wyprowadzenia uzwojeń
wtórnych znajdują się w skrzynce zaciskowej, gdzie za
pomocą wkrętów dołączonych do przekładnika można
uziemić poszczególne wyprowadzenia uzwojeń wtórnych.
Biegun „N” uzwojenia pierwotnego w przekładnikach
jednobiegunowych jest uziemiony przez producenta
za pomocą śruby ze specjalnym łbem uniemożliwiającym
2 UMZ
jego przypadkowe odkręcenie. Skrzynka zaciskowa
wyposażona jest w dławiki uszczelniające Pg16.
Każde z trzech możliwych uzwojeń wtórnych może być
plombowane niezależnie. Przekładniki napięciowe typu UMZ
mogą być wykonane w wersji przełączalnej (przełączające
napięcie pierwotne po stronie wtórnej).
Zgodność z normami
Przekładniki produkowane są zgodnie zwymaganiami norm:
– PN-EN,
– IEC,
– inne (patrz rozdział Wykonania specjalne przekładników
napięciowych typu UMZ).
Sposób formułowania zamówienia
W zamówieniu należy podać:
– typ przekładnika (UMZ 12, UMZ 12‑1, UMZ 12‑1F,
UMZ 12‑1P, UMZ 17, UMZ 17‑1, UMZ 17‑1F, UMZ 17‑1P,
UMZ 24, UMZ 24‑1, UMZ 24‑1F, UMZ 24‑1P),
– numer rysunku wykonania przekładnika
(np. 1YMV442841R0001),
– normę,
– znamionowe napięcie pierwotne,
– znamionowe napięcie (napięcia) wtórne,
– częstotliwość,
– współczynnik napięciowy,
– moc znamionową,
– klasę dokładności (z określeniem typu uzwojenia: pomiarowe, dodatkowe),
– warunki klimatyczne,
– częstotliwość,
– inne parametry, które odbiegają od podanych w tabelach
na str. 4, lub są niestandardowe.
Przykład zamówienia
Przekładnik napięciowy:
Nr rys.: Norma: Legalizacja: Przekładnia: Częstotliwość: Poziom izolacji: Współczynnik napięciowy:
Klimat: Uzwojenie wtórne: UMZ24-1
1YMV442841R0001
PN-EN 60044-2
TAK
20000:V3/100:V3/100:3 [V/V/V]
50 Hz
24/50/125 [kV/kV/kV]
1.9/8h
N3
a-n: Sn=10 [VA] kl. 0.2 It=2 [A]
da-dn Sn=25 [VA] kl. 3P It=3 [A]
Zabezpieczenie przekładników napięciowych typu UMZ
przed skutkami zjawiska ferrorezonansu
W przypadku:
– rozruchu nowo uruchamianej stacji zasilanej liniami o charakterze pojemnościowym bez przyłączonych odbiorów,
– w sieciach z izolowanym bądź z nieskutecznie uziemionym
punktem zerowym transformatora WN/SN po stronie średniego
napięcia,
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zjawiska ferrorezonansu zaleca się stosowanie z przekładnikami UMZ 12‑1,
UMZ 12‑1F, UMZ 12-P, UMZ 17‑1, UMZ 17‑1F, UMZ 17‑1P,
UMZ 24‑1, UMZ 24‑1F, UMZ 24‑1P urządzenia typu VT guard lub
rezystora tłumiącego.
VT guard lub rezystor tłumiący należy stosować we współpracy
z przekładnikami napięciowymi, włączony w układ otwartego
trójkąta jak pokazano na rys. 1. Dla napięcia wtórnego o wartości
100:3 V należy stosować rezystor o R=17Ω oraz mocy 600 W.
Dla napięcia o wartości 110:3 V, należy obciążyć obwód otwartego trójkąta rezystorem R=18 Ω o mocy 680 W. Urządzenie typu
VT guard można stosować również w przypadku wykorzystywania
układu otwartego trójkąta do zabezpieczeń ziemnozwarciowych,
gdzie należy włączyć je równolegle z zabezpieczeniem. Taki
sposób połączenia nie obciąża dodatkowo układu otwartego
trójkąta i nie wpływa na poprawną pracę zabezpieczenia ziemnozwarciowego.
L1
L2
L3
A
A
A
N
N
N
n
n
n
a
a
a
da da
da
dn
dn
Gwarancja
Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na zakupione
przekładniki, licząc od daty oddania ich do eksploatacji, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy.
Producent nie odpowiada za wady i uszkodzenia powstałe
w wyniku:
– nieprawidłowego transportu po odbiorze przekładników
przez zamawiającego,
– nieprawidłowego przechowywania, instalowania i eksploatacji przekładników,
– nieprawidłowego doboru parametrów przekładników do danego systemu elektroenergetycznego.
Zakres standardowych wykonań przekładników
napięciowych typu UMZ (nieprzełączalne)
Parametry standardowe dla wszystkich przekładników typu
UMZ:
Dopuszczalny prąd termiczny dla znamionowych napięć wtórnych Usn = 100 [V] i Usn = 110 [V]
– Przekładniki 1-jednobiegunowe:
2 [A] dla uzwojenia pomiarowego, 8 godz., U=1,9xUn
6 [A] dla uzwojenia dodatkowego, 8 godz., U=1,9xUn
– Przekładniki 2-biegunowe:
2 [A] ciągły, U=1,2xUn
dn
VT guard lub rezystor t³umi¹cy
Rys. 1. Sposób włączenia
urządzenia typu VT guard w układ
otwartego trójkąta
Rys. 2. VT guard
UMZ 3
Tabela 1. Przekładniki napięciowe dwubiegunowe (nieuziemione)
Typ przekładnika
UMZ 24
UMZ 17
UMZ 12
Znamionowy poziom izolacji
Zakres znamionowych napięć pierwotnych
[kV]
1,2/6/-
3,6/10/40
7,2/20/60
12/28/75
17,5/38/95
24/50/125
1,0
2; 2,5; 3
3,3; 5; 5.5; 6
6,3; 6,6; 10
10,5; 11; 12;
15; 16; 17,5;
12,5; 13; 13,2;
18; 20
[kV]
13,8; 14; 14,5
Oznaczenie zacisków pierwotnych
Częstotliwość znamionowa
Napięcie znamionowe
(uzwojenie wtórne pomiarowe)
Napięcie znamionowe
(uzwojenie wtórne do zabezpieczeń)
–
A-B
[Hz]
50 lub 60
[V]
100; 110
[V]
100; 110
Oznaczenie zacisków uzwojeń wtórnych
–
konfiguracja oznaczeń – patrz Schematy elektryczne przekładnikow napięciowych
Maksymalna liczba uzwojeń wtórnych
–
2
Dopuszczalna moc znamionowa
(sumaryczna)*/klasa (uzwojenie wtórne
[VA]/–
20/02; 50/05; 100/1.0; 150/3,0
[VA]/–
150/3P; 150/6P
pomiarowe)
Dopuszczalna moc znamionowa
(sumaryczna)*/klasa (uzwojenie wtórne
do zabezpieczeń)
Dopuszczalny prąd termiczny
[A]
Współczynnik napięciowy
–
Klasa izolacji
–
Masa przekładnika
4 UMZ
[kg]
przy jednym uzwojeniu: ... 2
przy dwóch uzwojeniach: ... 1
1,2/E
UMZ 12; UMZ 17
UMZ 24
≈ 19 ÷ 23
≈ 30 ÷ 35
Tabela 2. Przekładniki napięciowe jednobiegunowe (uziemiane)
Typ przekładnika
UMZ 24-1; UMZ 24-1F; UMZ 24-1P
UMZ 17-1; UMZ 17-1F; UMZ 17-1P
UMZ 12-1; UMZ 12-1F; UMZ 12-1P
Znamionowy poziom izolacji
Zakres znamionowych napięć pierwotnych
[kV]
1,2/6/-
3,6/10/40
7,2/20/60
12/28/75
17,5/38/95
24/50/125
1,0:√3
(2; 2,5; 3):√3
(5; 5,5; 6;
(10; 10,5;
(12; 12,5;
(16; 20; 22):√3
6,3; 6,6):√3
[kV]
11):√3 13; 13,2; 13,8;
14; 15):√3
Oznaczenie zacisków pierwotnych
Częstotliwość znamionowa
Napięcie znamionowe
(uzwojenie wtórne pomiarowe)
Napięcie znamionowe
(uzwojenie wtórne do zabezpieczeń)
–
A-N
[Hz]
50 lub 60
[V]
100:√3; 110:√3
[V]
100:3; 110:3
Oznaczenie zacisków uzwojeń wtórnych
–
konfiguracja oznaczeń – patrz Schematy elektryczne przekładnikow napięciowych
Maksymalna liczba uzwojeń wtórnych
–
3
Dopuszczalna moc znamionowa
(sumaryczna)*/klasa (uzwojenia wtórne
[VA]/–
20/02; 50/05; 100/1,0; 150/3,0; 150/3P; 150/6P
[VA]/–
100/3P; 100/6P
pomiarowe/zabezpieczeniowe do pracy ciągłej)
Dopuszczalna moc znamionowa/klasa
(uzwojenie wtórne dodatkowe do otwartego
trójkąta – praca dorywcza)
Dopuszczalny prąd termiczny
(uzwojenie wtórne pomiarowe)
Dopuszczalny prąd termiczny (uzwojenie
wtórne dodatkowe – do otwartego trójkąta)
przy jednym uzwojeniu: ... 2
przy trzech uzwojeniach: ... 1
przy dwóch uzwojeniach: ... 6
[A]
Współczynnik napięciowy
–
Klasa izolacji
–
Masa przekładnika
przy dwóch uzwojeniach: ... 2
[A]
[kg]
przy trzech uzwojeniach: ... 3
1,9/8h
E
UMZ 12-1; UMZ 12-1F; UMZ 12-1P;
UMZ 24-1; UMZ 24-1F;
UMZ 17-1; UMZ 17-1F; UMZ 17-1P;
UMZ 24-1P
≈ 19 ÷ 23
≈ 30 ÷ 35
Uwagi:
1*.Nie dotyczy wykonań z niestandardowymi współczynnikami
napięciowymi (różniącymi się od 1,9/8 h dla przekładników
uziemianych i od 1,2/- dla przekładników nieuziemionych),
częstotliwością mniejszą niż 50 Hz i niestandardowym poziomem izolacji.
Dopuszczalna moc znamionowa (sumaryczna) określa
maksymalną wartość mocy zsumowaną ze wszystkich
uzwojeń do pracy ciągłej (uzwojenia pomiarowe), jaką
można obciążyć przekładnik przy zachowaniu określonej
najdokładniejszej klasy dokładności.
2.W przekładnikach napięciowych wg rysunków:
1YMV442841R0012, 1YMV442841R0013,
1YMV442841R0040, 1YMV4402841R0013,
1YMV4402841R0014 i 1YMV4402841R0040 można wykonać
maksymalnie dwa uzwojenia wtórne w wersji nieprzełączalnej
lub jedno uzwojenie wtórne w wykonaniu przełączalnym.
Wykonania specjalne przekładników napięciowych typu
UMZ
Po uzgodnieniu z producentem możliwe są też wykonania:
– wg innych norm niż przywołane w rozdziale „Zgodność
z normami“ (VDE, ANSI, GOST, BS),
– o innych napięciach wtórnych z zakresu 100:√3 ÷ 400 V,
– o innych wartościach mocy znamionowej uzwojeń wtórnych
z zakresu 2.5÷200 VA, w zależności od klasy dokładności,
– o napięciach pierwotnych mniejszych od 1:√3 kV,
– o innych współczynnikach napięciowych,
– o innych poziomach napięć,
– o innych prądach termicznych,
– przekładniki przełączalne po stronie wtórnej.
UMZ 5
Schematy elektryczne przekładników napięciowych
Przekładniki: UMZ 12, UMZ 17 i UMZ 24
AA
A
aaa
BB
B
A
a
bbb
B
A
AB
B
ab
ab
b
Przekładnik napięciowy jednofazowy,
nieuziemiany z jednym uzwojeniem wtórnym
AA
A
1a
1a
1a
BB
B
A
B
A
AB
2a
2a
1b
1b
1b2a
2b
2b
2b
1a
1a
1b 2a 1a
1b 2a
2b 1b 2a
2b
Przekładnik napięciowy jednofazowy,
nieuziemiany z dwoma uzwojeniami wtórnymi
BB
B
A
AA
A
B
a1
a1
a1
2b
a2
a2
a2
a1
B
A
AB
bbb
a2a1 ba2
a1
B
ba2
b
Przekładnik napięciowy jednofazowy,
nieuziemiany, przełączalny po stronie wtórnej,
z jednym uzwojeniem wtórnym
Przekładniki: UMZ 12-1, UMZ 17-1 i UMZ 24-1
AA
A
NN
N
A
N
A
AN
N
aaa
nnn
a
a
n
an
n
AA
A
aaa
1a
1a
1a
Przekładnik napięciowy jednofazowy, uziemiany
z jednym uzwojeniem wtórnym
AA
A
BB
B
A
B
A
AB
B
aaa
bbb
a
a
b
ab
b
AA
A
NN
N
A
N
A
AN
N
an
an
n
aaa
6 UMZ
a
nnn
AN
AA
A
N
dn
2n
a1
a1
a1
1a1
1a1
1a1
Przekładnik napięciowy jednofazowy, uziemiany
z dwoma uzwojeniami wtórnym
BB
B
A
B
A
AB
NN
N
A
N
A
AN
nnn da1
da1
da1
a2
a2
a2
a1
a1
a1
n
a2
1a2
1a2
1a2 a2
1n
1n
1n 2a1
2a1
2a1
1a1
1a1
1a2 1a1
1a2
1n
AN
da2
da2
da2
da1
a2n
2a2
2a2
2a2
1a2
1n
2a1
AN
a1
a1
a1
1a1
1a1
1a1
N
dn
dn
dn
da2
da2
dn
da1
2n
2n
2nn da1
2n
2a2
2a2
1n 2a1
2a1
da2
dn
2n
2a2
dn
2n
Przekładnik napięciowy jednofazowy, uziemiany,
przełączalny po stronie wtórnej, z dwoma
uzwojeniami wtórnymi
AA
A
dn
2n
NN
N
BB
B
A
B
A
AB
a2
a2 bbb
a1
a1
a1 a2
a1 a2a1 b a2
a1
2b
N
da
da dn
nnn da
dn
dn
a1n
da n da
dn
2a
2ana da
1n
1n 2a
2n
2n
2nan dn
1a
1a 2a 1a
2a1n 2a
1n
1n 2n
2n
A
AA
A
B
2a
2a
1b
1b
1b2a
2b
2b
2b
1a
1a 2a 1a
2a1b 2a
1b
1b 2b
2b
AA
A
aaa
1a
1a
1a
NA
da
da dn
nnnda
dn
dn
a1n
da n da
dn
2a
2a na da
1n
1n2a
2n
2n
2n an dn
1a
1a 2a 1a
2a 1n 2a
1n
1n 2n
2n
AA
A
1a
1a
1a
NN
N
A
A
NN
N
AN
A N
B
ba2
b
N
da2
da2 dn
dn
dn
da1
da1 da2
nnn da1
a2
a2
a2
da2
dn
da1
n da1
n da1
a1
a1
a1
a2
a2n da2
2n
2n
2n
1a2
1a2
1a2 a2
2a2
2a2
2a2
1n
1n
1n 2a1
2a1
2a1
2n
1a2 1a1
1a2
1a2
2a2
1a1
1a1
1n 2a1
1n 2a2
1n 2a1
2a1
da2
dn
2n
2a2
dn
2n
AA
N
N
A
N
a
na
a n
n
aa
nn
a
n
AA
a
1a
aa
1a
1a
N
N
A
AA
N
n ada a ndnda n dadn dn
1n1a2a 1a1n2n2a1n 2a2n 2n
da a dn
nn da
dn n da
dn
2a1a 2n
1n
1n 2a
2n1n 2a
2n
a1
1a1
a1
a1
1a1
1a1
BB
B
BA
AB
B
AA
BB
A
B
BB
a
ba
a b
b
1a
aa
bb
a
b
1a
1a
A
NA
A N
N
A
NA
AN
N
A
AN
AA
N
N
A
N
AA
N
N
A
N
AA
N
N A
a
na
a n
n
aa
nn
a
n
Przekładnik napięciowy jednofazowy, uziemiany
z jednym uzwojeniem wtórnym
AA
a
1a
aa
1a
1a
A
a1
1a 2a1a1b 2b
2a
1b
1b 2a2b 2b
2a1a 2b
1b
1b 2a
2b1b 2a
2b
dan
n a da a n dn
1a2a1a1n2n
2a
1n
1n
da a dn
nn da
dn n
2a1a 2n
1n
1n 2a
2n1n
dadn dn
2a2n 2n
da
dn
2a
2n
Przekładnik napięciowy jednofazowy, uziemiany
z dwoma uzwojeniami wtórnymi
a1
a1
a1
1a1
a1
a1
1a1
1a1
da2
dn
da1
2n
2a2
2a1
dn
dn
da1
2n
2n
2a1
A
AA
A
N
A
a1 a1na2 da1
n
da1
a2
a2 n da2
1a1 1a1
1a2
1a2 2a1
1a2
1n
1n 2a2
1n
2a1
da2
n
da1
a2
a2 a1nn da1
a2 da2
1a2
1a2 1a1
1a2 2a2
2a2
1n
1n 2a1
1n
2a1
Przekładniki z oprawami bezpiecznikowymi oraz w wykonaniach:
UMZ 12-1F, UMZ
17-1F,
UMZ
24-1F,
UMZ 12-1P,
UMZ
17-1P
i UMZ
24-1P
BA
B
BA
B
A
AB
A
AB
B
N
N
a2a1 b a1
a2
a2
a2 bba1
a1 a1na2 da1
a2
a2 n
1a2
1a2 2a1
1a21n
1a1 1a1
1n
da1
a2
a2 a1nn da1
a2
1a2
1a2 1a1
1a2
1n
1n 2a1
2a1
A
a2
b
a2
N
da2
da1
n
2a2
1n
2a1
da2
da2
n
2a2
2a2
1n
da2
dn dn
2n 2n
2a2
da2 dn
2a2 2n
b
b
N
N
da2
dn
da1
2n
2a2
2a1
dn
dn
da1
2n
2n
2a1
da2
dn dn
2n 2n
2a2
da2 dn
2a2 2n
Przekładnik napięciowy jednofazowy,
uziemiany, przełączalny po stronie wtórnej,
z dwoma uzwojeniami wtórnymi
Uwagi
Wyprowadzenie zacisku „N” poprzez podstawę mocującą przekładnika w następujących wykonaniach:
– przekładniki nieprzełączalne z trzema uzwojeniami wtórnymi,
– przekładniki przełączalne z dwoma uzwojeniami wtórnymi,
– przekładniki wg rysunków: 1YMV442841R0012, 1YMV442841R0013,
1YMV442841R0040, 1YMV440841R0013, 1YMV440841R0014 i 1YMV440841R0040
z dwoma uzwojeniami wtórnymi.
UMZ 7
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 12 lub UMZ 17
250
110
143
44
208
220
94
125
227
Pg 16
100
30
M8
154
20
4
154
Tabliczka znamionowa
M10
176
325
100
148
165
12
10
270
300
nr rys. 1YMV442841R0005
M10
100
100
Typ UMZ 12 lub UMZ 17 z podstawami bezpiecznikowymi pionowymi
88
M10
110
100
78
250
100
600
154
176
4
20
12
143
165
94
125
148
Tabliczka znamionowa
208
250
270 100
300
M8
Pg 16
10
30
154
325
4
20
154
176
325
8 UMZ
300
10
148
94
270
nr rys. 1YMV442841R0035
125
165
2
ø1
630
Pg 16
30
M8
60 0
630
ø78
143
208
154
Tabliczka znamionowa
ø88
Typ UMZ 12 lub UMZ 17 z podstawami bezpiecznikowymi poziomymi
88
78
110
269
Tabliczka znamionowa
154
250
Pg 16
100
20
30
M8
154
4
94
148
176
325
max 351
322
135
165
135
10
12
62
125
M8
M8
162
222
max 251
nr rys. 1YMV442841R0025
78
Tabliczka znamionowa
88
250
100
M8
100
135
154
94
M8
20
4
M8
322
62
12
max 351
135
30
10
154
250
325
165
Pg 16
94
148
269
176
20
154
4
Tabliczka znamionowa
30
Pg 16
ø78
269
110
154
ø88
Typ UMZ 12 lub UMZ 17 z podstawami bezpiecznikowymi poziomymi
125
176
148
325
M8
165
10
max 351
162
135
222
62
max 251
322
135
ø12
125
M8
M8
162
nr rys. 1YMV442841R0026
222
max 251
UMZ 9
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 12-1 lub UMZ 17-1
250
110
154
220
208
Tabliczka znamionowa
143
M10
Pg 16
100
20
30
4
M8
154
176
325
148
94
270
125
165
12
10
300
nr rys. 1YMV442841R0001
M10
88
Typ UMZ 12-1 lub UMZ 17-1 z podstawą bezpiecznikową pionową
M10
78
143ø78
250
208
100
Pg 16
4
154
176
600
20
30
M8
143
148
94
165
125
12
Tabliczka znamionowa
100
300
208
250
270
10
Pg 16
M8
30
154
325
4
20
154
176
325
10 UMZ
300
10
148
94
270
nr rys. 1YMV442841R0030
125
ø1
2
165
630
154
Tabliczka znamionowa
60 0
630
ø88
Typ UMZ 12-1 lub UMZ 17-1 z podstawą bezpiecznikową poziomą
88
78
384
154
208
Tabliczka znamionowa
250
Pg 16
100
269
143
30
M8
4
154
20
94
176
325
max 301
272
12
148
125
M8
112
10
135
270
300
78
nr rys. 1YMV442841R0021
384
ø78
88
Typ UMZ 12-1 lub UMZ 17-1 z podstawą bezpiecznikową poziomą
ø88
208
176
325
max 301 M8
112
20
30
max 301
272
135
112
270
10
300
94
M8
135
148
ø1
2
125
94
176
325
148
4
154
M8
125
272
12
100
208
Tabliczka znamionowa
154
250
Pg 16
20
269
30
143
4
154
250
100
M8
154
Tabliczka znamionowa
269
143
Pg 16
384
10
270
nr rys. 1YMV442841R0020
300
UMZ 11
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 12-1F lub UMZ 17-1F
40
Tabliczka znamionowa
Pg 16
100
30
M8
202
154
250
240
75
25
276
4
20
154
176
325
max 473
min 453
300
270
10
94
125
148
12
58
135
nr rys. 1YMV442841R0010
25
40
276
75
Typ UMZ 12-1F lub UMZ 17-1F
154
Tabliczka znamionowa
Pg 16
100
30
M8
ø 75
250
202
240
ø 25
ø 40
276
176250
Tabliczka znamionowa
325
202
154
240
4
20
154
max 473
100
Pg 16
M8
10
154
20
4
270
12
30
min 453
176
94
max 473
125
148
325
min 453
135
94
2
10
270
135
nr rys. 1YMV442841R0011
12 UMZ
300
125
148
ø1
300
Typ UMZ 12-1F lub UMZ 17-1F bez puszki zaciskowej
154
30
100
14
11
115
144
4
M6
40
80
288
240
250
202
Tabliczka znamionowa
75
40
25
276
dot. wtopki M6
max 470.5
min 450.5
102
125
148
9
9
270
nr rys. 1YMV442841R0012
40
75
25
276
250
ø75
ø40
100
M6
288
202
115
144250
100
M6
min 450.5
4
14
11
max 470.5
40
80
dot. wtopki M6
30
154
40
80
4
14
11
30
202
154
ø25
276
Tabliczka znamionowa
240
Tabliczka znamionowa
240
Typ UMZ 12-1F lub UMZ 17-1F bez puszki zaciskowej
dot. wtopki M6
102
125
148
9
288
115
144
9
max 470.5
min 270
450.5
102
125
148
ø9
9
nr rys. 1YMV442841R0013
270
UMZ 13
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 12-1P lub UMZ 17-1P
max 308
min 270.5
263
0
37.5
265
154
202
250
30
100
M6
dot. wtopki M6
115
4
40
11
14
Tabliczka znamionowa
5
80
144
288
102
125
148
max 443
ø9
9
nr rys. 1YMV442841R0040
270
Typ UMZ 24
282
130
165
44
4
164.5
355
208
280
ø1
4
178
105
94
B
A
150
140
14 UMZ
278
20
30
M8
190
nr rys. 1YMV440841R0006
259
204
280
140
Pg 16
268
Tabliczka znamionowa
M10
ø15
ø 76
ø8
Typ UMZ 24
282
130
265
44
140
M8
30
Pg 16
278
280
268
259
204
Tabliczka znamionowa
M10
4
20
164.5
195
350
10
310
15
135
178
150
94
105
14
208
275
nr rys. 1YMV440841R0005
78
88
130
M8
Typ UMZ 24 z podstawami bezpiecznikowymi poziomymi
208
Pg 16
140
ø88
268
259
ø78
Tabliczka znamionowa
204
M8
329
130
282
30
M8
94
20
4
164.5
187
195
282
135
259
268
208
170
140
29.5
140
M8
105
150
178
30
14
204
354.5
10
15
Pg 16
329
350
Tabliczka znamionowa max 383.5
94
20
4
164.5
M8
187
195
max 383.5
189.5
max 218.5
350
194.5
354.5
10
170
15
140
29.5
178
105
B
A
150
ø1
4
135
M8
189.5
nr rys. 1YMV440841R0025
194.5
max 218.5
UMZ 15
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 24 z podstawami bezpiecznikowymi poziomymi
140
329
268
259
204
282
202
M8
30
Pg 16
Tabliczka znamionowa
88
78
130
94
4
20
164.5
187
195
350
max 218.5
189.5
194.5
140
178
150
105
M8
M8
14
29.5
135
170
15
10
354.5
max 383.5
nr rys. 1YMV440841R0026
M10
130
165
88
Typ UMZ 24 z podstawami bezpiecznikowymi pionowymi
ø88
78
Pg 16
140
268
282
208
30
M8
259
204
Tabliczka znamionowa
130
660
690
165
M10
14
690
660
ø78
105
15
282135
204
268
208
259
Tabliczka znamionowa
Pg 16
350
310
275
178
150
10
94
20
4
164.5
187
195
140
30
M8
20
4
164.5
187
195
350
10
310
275
16 UMZ
150
15
135
105
B
nr rys. 1YMV440841R0035
A
178
ø14
94
Typ UMZ 24-1
282
127
M10
268
280
94
150
204
Tabliczka znamionowa
210
Pg 16
140
164
20
4
30
M8
190
355
178
105
14
208
140
280
nr rys. 1YMV440841R0002
282
127
M10
280
268
208
280
Pg 16
140
164.5
140
M8
20
4
268
208
195
Pg 16
350
30
4
204
204
M10
282
210
30
127
210
Tabliczka
20 znamionowa
Tabliczka znamionowa
Typ UMZ 24-1
310
275
10
164.5
195
14
94
10
178
310
275
150
105
350
ø14
nr rys. 1YMV440841R0001
178
94
135
150
15
105
135
15
UMZ 17
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 24-1 z podstawą bezpiecznikową poziomą
88
78
384
282
204
Pg 16
M8
30
140
268
208
Tabliczka znamionowa
329
210
94
20
4
164.5
187
159
350
max 301
112
178
105
M8
150
14
272
135
15
10
275
310
nr rys. 1YMV440841R0020
384
20
30
329
268
282
164.5
187
204
208
195
4
Pg 16
140
M8
Tabliczka znamionowa
ø78
210
204
329
268
282
208
ø88
210
384
94
Tabliczka znamionowa
88
78
Typ UMZ 24-1 z podstawą bezpiecznikową poziomą
350
140
Pg 16
310
M8
10
15
30
275
20
14
4
164.5
187
105
M8
150
178
94
195
350
272
max 301
112
310
135
275
10
15
ø14
150
178
105
M8
272
nr rys. 1YMV440841R0021
18 UMZ
max 301
112
135
Typ UMZ 24-1 z podstawą bezpiecznikową pionową
M10
Tabliczka znamionowa
ø78
210
268
282
208
204
690
660
ø88
Pg 16
140
30
M8
4
20
164.5
187
195
350
15
135
nr rys. 1YMV440841R0030
178
94
105
4
150
275
ø1
310
10
Tabliczka znamionowa
ø75
ø40
ø25
Typ UMZ 24-1F
208
204
252
300
65
Pg 16
140
30
M8
4
164.5
20
94
195
350
10
310
275
15
356
178
150
105
ø14
135
min 396
nr rys. 1YMV440841R0010
max 416
UMZ 19
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 24-1F
208
204
252
65
30 0
Tabliczka znamionowa
75
40
25
356
Pg 16
30
140
4
164.5
324
178
15
94
105
150
275
14
157
min 396
187
max 416
25
nr rys. 1YMV440841R0011
65
204
znamionowa
PgTabliczka
16
140
30
20
204
94
208
M8
Pg 16
164.5
140
4
252
208
M8
252
300
30 0
Tabliczka znamionowa
65
195
10
310
275
20
94
164.5
14
15
4
30
350
195
105
178
10
310
275
150
350
15
ø14
135
356
min 396
nr rys. 1YMV440841R0012
20 UMZ
max 416
150
max 416
178
356
min 396
105
135
ø40
ø75
40
ø25
75
Typ UMZ 24-1F
40
75
25
Typ UMZ 24-1F
65
208
204
30 0
252
Tabliczka znamionowa
M6
293
126
146
4
40
80
11
14
30
140
dot. wtopki M6
270
117
105
178
150
9
12
356
min 396
max 416
40
75
25
nr rys. 1YMV440841R0013
Typ UMZ 24-1F
Tabliczka znamionowa
ø75
208
204
ø25
140
65
Tabliczka
znamionowa
293
204
270
208
dot. wtopek M6
140
293
12
256
min 396
4
126
146
117
150
178
M6
105
40
80
11
14
30
9
126
146
4
M6
11
14
40
80
252
300
30
ø40
252
30 0
65
dot. wtopek M6
270
ø9
117
150
178
105
max 416
12
356
min 396
nr rys. 1YMV440841R0014
max 416
UMZ 21
Szkice wymiarowe
Typ UMZ 24-1P
max 415
min 377.5
37.5
370
5
30 0
140
M6
11
40
126
14
4
30
252
204
Tabliczka znamionowa
282
80
dot. wtopek M6
146
293
117
105
178
150
127
max 550
9
12
nr rys. 1YMV440841R0040
22 UMZ
270
15
94
80
Formularz zapytania*/zamówienia*
przekładnika napięciowego
Dane klienta
Nazwa firmy:
Adres, kraj:
Osoba do kontaktu:
E-mail:
Tel./Fax:
Nr zapytania:*
Data zamówienia:
Nr oferty:*
Data dostawy:
Nr zamówienia:*
Dane przekładnika napięciowego
Dane ogólne przekładnika i strony pierwotnej
Typ:
Przekładnia:
–
Klimat:**
–
Nr rysunku:
–
Test rutynowy:**
–
[V]
Norma:
 T3
–
Częstotliwość:
[Hz]
Poziom izolacji:
[kV]
Współczynnik nap.:**
–
 N3
 TAK
 NIE
 1,2/-
Ilość:
szt.
 1,9/8 h
 2,5/8 h
 Inne: ……………
Dane strony wtórnej
Typ uzwojenia
Usn
Sn
Kl.
It
(Praca ciągła/
[V]
[VA]
[-]
[A]
UWAGI
Praca dorywcza)***
I
UZWOJENIE
II
UZWOJENIE
III
UZWOJENIE
* Niepotrzebne skreślić.
** Zaznaczyć właściwe.
*** Określić w przypadku przekładników jednobiegunowych.
Uwaga:
– w spółczynnik 1,2/- dla wykonań standardowych
przekładników napięciowych dwubiegunowych,
– w spółczynnik 1,9/8 h dla wykonań standardowych
przekładników napięciowych jednobiegunowych,
– w spółczynnik 2,5/8 h i inne dla wykonań specjalnych
przekładników napięciowych.
UMZ 23
ABB Sp. z o.o.
Oddział w Przasnyszu
ul. Leszno 59
06-300 Przasnysz
tel.: 29 75 33 229, 75 33 378, 75 33 045
fax: 29 75 33 380, 75 33 328
www.abb.pl
ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji
zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku
zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym
dokumencie.
Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom
trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.
© Copyright 2011 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone
3405PL386-W2-pl. Wydanie 08.2011
Więcej informacji

Podobne dokumenty