Dr Bogusława Filipowicz • doktor nauk humanistycznych w

Transkrypt

Dr Bogusława Filipowicz • doktor nauk humanistycznych w
Dr Bogusława Filipowicz
 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Doktorat obroniła w 2003 r. w Université de
Paris IV – Sorbonne, Francja. We Francji, na uniwersytetatch Paris IV – Sorbonne oraz
Université de Paris X – Nanterre, obecnie Université Paris Ouest, przygotowała dwie
specjalizacje: jest historykiem i antropologiem religii oraz historykiem i antropologiem prawa.
 Karierę zawodową, jako nauczyciel akademicki, rozpoczęła w 2002 r. na Uniwersytecie im. Ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadziła zajęcia zlecone w Ośrodku Badań nad Tradycją
Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.
 Od 1 października 2009 r. jest adiunktem w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań
Integralnokulturowych w IPSiR UW. Prowadzi zajęcia: z zakresu zagadnień z historii filozofii,
historii społecznej, historii i antropologii prawa, historii religii, antropologii kulturowej,
migracji oraz warsztaty na temat animacji pracy w grupach społecznych.
 Obszary zainteresowań: historia instytucji prawa i antropologia prawa w tym, historia kary w
starożytności; wzory i skrzyżowanie kultur; współczesne zagadnienia mniejszości narodowych
w Polsce; historia i antropologia religii; rodzina jako fundament społeczeństwa; problemy
rodziny ukazane w sztuce polskiej na przestrzeni wieków, Biblia jako literatura; historia
judaizmu.
Współpracuje z ośrodkami naukowymi, szczególnie we Francji.
Najważniejsze publikacje:
 Villes de refuge contre la vengeance (Nb 35) [w :] «Clémence et châtiment», Actes du colloque
organisé par l'Association Kubaba, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et l'Institut
Catholique de Paris, Institut Catholique de Paris 7-8 décembre 2006, Cahiers de KUBABA, s.
331-337, L'Harmattan, Paris 2009. (tł. Miasta ucieczki przeciw zemście).
 Recenzja w jęz. francuskim książki: Marek Kuryłowicz, Prawa antyczne z historii najstarszych
praw świata [Droits antiques. Cours consacrés aux droits le plus anciens du monde], Wyd.
UMCS, Lublin 2006, PJBR 8/2 (16), 2009, s. 186-191, Kraków – Mogilany.
 Nadzieja spełniona – dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich, [w:] „Fides et
Ratio” 1(1) 2010, s. 72-79, (Kwartalnik naukowy w wydawnictwie on-line o znaku
rejestracyjnym ISSN 2082-7067, pod. red. dr hab. Marii Ryś, prof. UKSW).




Mój bliźni i goj w Biblii hebrajskiej, [w :] (Złudne) obietnice wielokulturowości, pod red.
naukową doc. dr Jadwigi Królikowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2012, s. 218-229.
Famille – foundement d’une societé dans l’antiquité, [w:] Zborník príspevkov z o 14
medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2013 AKTUÁLNE OTÁZKY
SVETOVEJ EKONOMIKY POLITIKY, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
medzinárodných vzťahov, Bratislava – Smolenice 2013, s. 203-211.
Prawo karne w Syrii-Palestynie w starohebrajskich tekstach biblijnych, [w :] Z dziejów afektu
penalnego, pod red. naukową prof. dr hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2014, s. 131-163.
Tłumaczenia tekstów naukowych i literatury faktu z języka francuskiego na polski i polskiego
na francuski:
- Dominique de La Maisonneuve, Judaizm. Wiadomości podstawowe, tł. z jęz. francuskiego
Bogusława Filipowicz, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2010.
- Michel Mazoyer, Zbiór praw hetyckich: przypadek incestus w epoce hetyckiej, tł. z jęz.
francuskiego Bogusława Filipowicz, in: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza
racjonalności (Szkice i artykuły), książka pod red. Prof. dra hab. J. Utrat-Mileckiego,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 185-197.
- Michel Mazoyer, Zbiór praw hetyckich: przypadek incestus w epoce hetyckiej, tł. z jęz.
francuskiego Bogusława Filipowicz, in: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza
racjonalności (Szkice i artykuły), książka pod red. Prof. dra hab. J. Utrat-Mileckiego,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 185-197.
- Jarosław Utrat-Milecki, Pénologie, (art. z: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku,
Suplement, red. Tadeusz Pilch, Warszawa, Żak, 2010), [w:] Europejski Ośrodek Studiów
Penologicznych, Uniwersytet Warszawski.
- Anna Mieszkowska, Irena Sendlerowa. La mère des enfants de l’holocauste, trad. du polonais
par Bogusława Filipowicz, Editions du Rocher, Monaco 2012.
- Michel Mazoyer, Can Koray Zeynep, O „kodeksie”hetyckim, [w:] Z dziejów afektu penalnego,
pod red. naukową prof. dr hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014,
s. 102-130.
Prace badawcze w obszarach: 1. Instytucja rodziny jako filar życia społecznego w starożytności; 2.
Historii kary; 3. Żydowska mniejszość narodowa w Polsce. Udział w projekcie pt. „Kultury penalne.
Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna,
historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle
tendencji europejskich i światowych”. Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/03206.
Działalność społeczna: Członek Zarządu Celestynowskiego Towarzystwa Kulturalnego; Założyciel,
członek Zarządu i stały Sekretarz Stowarzyszenia „Koprówka”.