OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań by moja c

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań by moja c
……………………….. , dn. ………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań by moja córka/mój syn
…………….………………………………………………………………………...
brał(a) udział w turniej tenisa. Oświadczam również, że zapoznałam(em) się regulaminem turnieju.
………………………………………………….…
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podobne dokumenty