INTER- INVEST Świecie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 7A 86

Transkrypt

INTER- INVEST Świecie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 7A 86
Drzycim, dnia 26.02.2010 r.
TABLICA OGŁOSZEŃ /BIP
W
URZĘDZIE GMINY
W DRZYCIMIU
dotyczy: przetargu nieograniczonego na ”BUDOWĘ WIELOZADANIOWYCH BOISK SPORTOWYCH W
DRZYCIMIU – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej” – sprawa nr
02/01/10
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, złożonej przez
Firmę:
INTER- INVEST Świecie Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 7A
86-100 Świecie
za cenę:
525.013,60 zł /brutto/
/kwota słownie: pięćsetdwadzieściapięćtysięcytrzynaście zł 60/100 /
Jest to oferta z najniższą ceną spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert.
W postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
INTER-INVEST Świecie sp. z o.o.
cena
Liczba punktów w
kryterium cena
(100%)
Razem
Brutto: 525.013,60 zł
100,00 pkt
100,00 pkt
Brutto: 885.518,39 zł
59,29 pkt
59,29 pkt
Brutto: 681.617,36 zł
77,02 pkt
77,02 pkt
Brutto: 686.850,45 zł
76,44 pkt
76,44 pkt
Brutto: 648.985,15 zł
80,90 pkt
80,90 pkt
86-100 Świecie
1 ul. Wojska Polskiego 7A
INELL sp. z o.o.
87-100 Toruń
2 ul. Lubicka 17
Przedsiębiorstwo BudowlanoInżynieryjne PERFEKTA
86-300 Grudziądz
3 Wielkie Lniska 21
REMBUD Zakład Remontowo
Budowlany
86-302 Grudziądz 4
4 Mały Rudnik 5a
IZDEBSKI PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE
87-100 Toruń
5 ul. Wapienna 6/8
1
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
IZOBUD GARDEN
cena
Liczba punktów w
kryterium cena
(100%)
Razem
Brutto: 651.638,88 zł
80,57 pkt
80,57 pkt
Brutto: 690.538,09 zł
76,03 pkt
76,03 pkt
82,08 pkt
82,08 pkt
Józef Karpiński
86-100 Świecie
6 ul. Zamkowa 3
Zakład Remontowo – Budowlany
REM-BUD sp.j. Matczyński, Kosiński,
Rybicki
86-300 Grudziądz
7 ul. Dąbrowskiego 15
MALARSTWO-TAPECIARSTWO
Brutto: 639.655,26 zł
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Stosik Leszek
86-150 Osie
8 ul. Dworcowa 9a
Kryterium oceny ofert w postępowaniu była "cena".
Wójt Gminy Drzycim
/-/ Waldemar Moczyński
2

Podobne dokumenty