Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych za 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych za 2015 r.
Tabela. Wykaz eksploatowanych w roku 2015 oczyszczalni ścieków w województwie mazowieckim
L.p.
Nazwa
Nazwa zarządzającego
Adres zarządzającego
Rodzaj
Współrzędne
oczyszczalni geograficzne
1
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Białobrzegach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Budżetowy
w Białobrzegach
2
Areszt Śledczy w Grójcu
Oddział Zewnętrzny Stawiszyn
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BLOKI"
Gminna oczyszczalnia ścieków
w Smardzewie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BLOKI"
ul. Szlachecka 2 26-800 Sucha
inna:
osiedlowa
Gmina Radzanów
Smardzew 92A 26-807
Radzanów
gminna
3
4
5
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Gózd Stary gm. Stara Błotnica
6
Teresa Kucharczyk
Bar "U Jana"
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Gózd Stary
gm. Stara Błotnica
Teresa Kucharczyk
Bar "U Jana"
7
Gmina Stara Błotnica
8
9
ul. Rzemieślnicza 30 26-800
Białobrzegi
26-800 Stawiszyn
inna: miejskogminna
zakładowa
51° 39' 01''
20° 57' 49''
51° 36' 02''
20° 55' 48''
51° 37' 12''
20° 57' 00''
51° 33' 26''
20° 51' 50''
Stary Gózd 35 26-806 Stara
Błotnica
zakładowa
Siekluki 97 26-806 Siekluki
zakładowa
Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 26-806 Stara
Błotnica
gminna
Dom Pomocy Społecznej
w Niedabylu
Dom Pomocy Społecznej
Niedabyl 36a 26-804 Stromiec
inna: lokalna
Gmina Stromiec
Gmina Stromiec
ul. Piaski 4 26-804 Stromiec
gminna
Urząd Miejski
w Wyśmierzycach
Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków
typu SOTRALENTZ
przy Szkole Podstawowej w Chotumiu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wyśmierzycach
ul. Kopernika 19 26-811
Wyśmierzyce
inna: miejskogminna
51° 34' 57''
21° 00' 03''
51° 32' 52''
20° 59' 40''
51° 39' 49''
21° 04' 52''
51° 38' 57''
21° 05' 19''
51° 37' 48''
20° 49' 16''
Szkoła Podstawowa w Chotumiu
Chotum 06-452 Ościsłowo
inna:
przydomowa
52° 53' 18''
20° 28' 11''
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Sp. z o.o.
13
"CEDROB" S.A Zakład Ubojni Drobiu w Ujazdówku
"CEDROB" S.A Zakład Ubojni Drobiu w Ujazdówku
ul. Gostkowska 81 06-400
Ciechanów
Ujazdówek 2A 06-400
Ciechanów
14
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w
Glinojecku
15
Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Glinojecku
Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.
Zygmuntowo 38
06-450 Glinojeck
10
11
12
miejska
zakładowa
gminna
Szyjki 06-450 Glinojeck
zakładowa
52° 50' 31''
20° 17' 56''
zakładowa
52° 50' 14''
20° 17' 33''
Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.
Szyjki 06-450 Glinojeck
Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku
ul. Ks. Michalaka 10c 06-420
Gołymin-Ośrodek
ul. Ciechanowska 54 06-460
Grudusk
ul. Zygmunta Krasińskiego 25
06-406 Opinogóra Górna
/Oczyszczalnia ścieków bytowych/
17
Gmina Gołymin-Ośrodek
18
Gmina Grudusk
Zakład Komunalny w Grudusku
Jednostka Budżetowa Gminy Grudusk
19
Gmina Opinogóra Górna
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Opinogórze
21
Gmina Opinogóra Górna
22
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Warszawa
Gospodarstwo Skarbu Państwa w Krasnem
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie
Agencja Nieruchomości Rolnych
oddział Trerenowy w Warszawie
Plac Bankowy 2
23
Gmina w Regiminie
Gmina w Regiminie
20
24
25
26
27
28
29
30
31
Gmina Opinogóra Górna
Muzeum Szlachty Mazowieckiej
Zespół Placówek wDziarnie
Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie
Zespół Placówek w Gołotczyźnie
ul. Nowa 40 06-500 Mława
gminna
gminna
zakładowa
inna:
osiedlowa
ul. Nowa 40 06-500 Mława
gminna
ul. Plac Bankowy 2 00-095
Warszawa
inna:
osiedlowa
Regimin 22
06-461 Regimin
ul. Warszawska 6a 06-400
Ciechanów
ul. A. Bąkowskiej 17 06-430
Sońsk
Komory Dąbrowne 1 06-440
Gąsocin
gminna
zakładowa
zakładowa
Gmina Sońsk
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Komorach
Dąbrownych
Gmina Borowie
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
gminna
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Polna 77 08-400 Garwolin
miejska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Garwolinie
Gmina Garwolin
(Oczyszczalnia w m. Stary Puznów)
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Garwolin
w Woli Rębkowskiej
(Oczyszczalnia w Rębkowie)
Zakład Budowy i Eksploatacji
Urządzeń
Wodociągowo-Kanalizacyjnych
Sp. z o.o.
w Miętnem
(Oczyszczalnia w Woli Rębkowskiej)
52° 51' 33''
20° 37' 05''
52° 51' 11''
20° 32' 44''
52° 48' 25''
20° 17' 03''
ul. Płocka 20 06-450 Glinojeck
Pfeifer Langen Glinojeck S.A.
16
51° 33' 57''
21° 01' 56''
gminna
52° 48' 27''
20° 52' 26''
53° 03' 33''
20° 37' 07''
52° 54' 29''
20° 43' 00''
52° 54' 07''
20° 43' 10''
52° 51' 59''
20° 41' 57''
52° 57' 45''
20° 30' 44''
52° 56' 56''
20° 34' 89''
52° 47' 16''
20° 41' 09''
52° 48' 10''
20° 41' 41''
52° 44' 35''
20° 42' 34''
51° 56' 25''
21° 45' 45''
51° 53' 25''
21° 35' 08''
51° 55' 21''
21° 40' 27''
Odbiornik/km
RLM
Projektowana maksymalna
przepustowość [m3/d]
Projektowana średnia
przepustowość [m3/d]
Ilość ścieków w
2015 roku [m3/d]
Ilość ścieków w 2015
roku [damm3/rok]
Rodzaj oczyszczanych
ścieków
powiat/gmina/miejscowość/
komunalne
przemysłowe
x
Pilica/45,3/Wisła/457/
58417
4000
b.d.
1863,16
680
x
Pierzchnianka/Pilica/45,8/Wisła/457
b.d.
51,64
22,5
33,04
12,06
x
białobrzeski/Białobrzegi/Białobrzegi
rów mel./0,8/Pierzchnianka/2,3/Pilica/45,8
120
20
19
b.d.
b.d.
x
Rów Zacharzewski/0,8/Pierzchnianka/Pilica/
900
140
110
31,5
11,5
x
rów T-18/ziemia/
88
14,5
13,2
10,41
3,8
x
ziemia
10
10
8
1,9
0,633
x
białobrzeski/Stara Błotnica/Siekluki
Tymianka/16,855/Radomka/Wisła/
5250
716
b.d.
68
25
x
białobrzeski/Stara Błotnica/Stara Błotnica
białobrzeski/Białobrzegi/Stawiszyn
białobrzeski/Białobrzegi/Sucha
x
białobrzeski/Radzanów/Smardzew
białobrzeski/Stara Błotnica/Gózd Stary
rów mel./Dyga/8,65/Pilica/33,4
65
11,2
10,2
10,63
3882
x
białobrzeski/Stromiec/Niedabyl
Struga Stromiec/1,25/Dyga/8,74/Pilica/30,2
5166
460
460
209,8
76,59
x
białobrzeski/Stromiec/Stromiec
rów mel. D11/Korzeniówka/7,95/Pierzchnianka/
1333
240
240
37,53
13,7
x
białobrzeski/Wyśmierzyce/Wyśmierzyce
ziemia
211
6,2
5,4
1,85
0,675
x
ciechanowski/Ciechanów/Chotum
Łydynia/27,1/Wkra/48,4/Narew/6,1
60000
15000
12000
10480,5
3825
x
ciechanowski/Ciechanów/Ciechanów
Łydynia/17,4/Wkra/50,37/Narew/
b.d.
b.d.
3000
2658,71
959,79
Wkra/82,595
10083
1400
1100
554,36
202,34
rów melioracyjny/Wkra/85,13/
1800
6000
6000
1569,86
573
x
x
ciechanowski/Ciechanów/Ujazdówek
ciechanowski/Glinojeck/Garwarz Stary
x
ciechanowski/Glinojeck/Szyjki
rów melioracyjny/Wkra/85,13/
360
252
180
8,08
2,95
x
ciechanowski/Glinojeck/Szyjki
rów melioracyjny/0,84/Sona/28/Wkra/25,2
146
25
25
b.d.
b.d.
x
ciechanowski/Gołymin - Ośrodek/Gołymin
rów melioracyjny/0,88/Gruduszczanka/4,27/Łydynia/56,5
2500
390
300
156,16
57
x
ciechanowski/Grudusk/Grudusk
rów melioracyjny/4,745/Sona Zachodnia/12,9/Sona/34,2
75
15
15
1,8
0,66
x
rów melioracyjny/4,495/Sona Zachodnia/12,9/Sona/34,2
669
130
100
65,8
24
x
rów melioracyjny/Sona Zachodnia/13,5/Sona/34,2
117
19
19
13,6
5
x
rów melioracyjny/Łydynia/45/Wkra/48,4
130
25
25
b.d.
b.d.
x
ciechanowski/Regimin/Klice
rów melioracyjny RŁ-22/0,25
6017
791
670
25,6
9,36
x
ciechanowski/Regimin/Targonie
rów melioracyjny/Sona/27,4/Wkra/25,2
250
67
67
b.d.
b.d.
x
ciechanowski/Sońsk/Gołotczyzna
rów melioracyjny/Sona/27,1/Wkra/25,2
400
106
75
13,69
5
x
ciechanowski/Sońsk/Gołotczyzna
rów melioracyjny/4/Sona/23,6/Wkra/25,2
7558
720
650
227,12
82,9
x
ciechanowski/Sońsk/Komory Dąbrowne
Borowianka/5,426/Wilga/Wisła/
6600
550
530
175
64
x
Wilga/24,73/Wisła/451,1/
22400
7000
4700
4986,99
1820,25
x
ciechanowski/Opinogóra
Górna/Opinogóra Górna
ciechanowski/Opinogóra
Górna/Opinogóra Górna
ciechanowski/Opinogóra Górna/Pomorze
garwoliński/Borowie/Borowie
x
garwoliński/Garwolin/Garwolin
x
garwoliński/Garwolin/Wola Rębkowska
Gmina Garwolin
ul. Mazowiecka 16 08-400
Garwolin
gminna
Wilga/33,73/Wisła/
1500
200
150
82
31
x
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Garwolin
ul. Ogrodowa 17 08-410 Wola
Rębkowska
zakładowa
51° 53' 52''
21° 33' 05''
rów R-M/1,7/Wilga/28/Wisła/451,1
30000
2500
1500
1415,28
516,58
x
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń WodociągowoKanalizacyjnych Sp. z o.o.
w Miętnem
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
zakładowa
51° 53' 50''
21° 34' 05''
rów R-M/0,2/Wilga/22/Wisła/451,1
200
35
28
15,33
5,596
x
garwoliński/Garwolin/Wola Rękowska
garwoliński/Górzno/Górzno Kolonia
garwoliński/Garwolin/Stary Puznów
32
Gmina Górzno
(Oczyszczalnia ścieków w m. Górzno Kolonia)
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń WodociągowoKanalizacyjnych Spółka z o.o. w Miętnem
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
gminna
51° 50' 50''
21° 41' 22''
Mierżączka/11,375/Wilga/Wisła/
1099
130
120
62,2
22,7
x
33
Gmina Górzno
(Oczyszczalnia ścieków w Uninie)
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Spółka z o.o. w Miętnem
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
gminna
51° 55' 14''
21° 41' 31''
Wilga/35,25/Wisła/
1450
220
150
73,9
27
x
34
Miasto Łaskarzew
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń WodociągowoKanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem
miejska
51° 47' 11''
21° 34' 34''
Promnik/12,8/Wisła/441/
6000
1200
1000
545,2
199
x
gminna
51° 47' 37''
21° 36' 53''
ciek/15,6/Promnik/31/Wisła/
2200
280
220
87,95
32,1
x
Okrzejka/21,5/Wisła/441/
1000
100
24
13,7
5
x
Okrzejka/19,773/Wisła/
2805
450
420
1,123
0,409
x
garwoliński/Maciejowice/Maciejowice
Wilga/50,35/Wisła/
1200
150
120
90,1
32,9
x
garwoliński/Miastków Kościelny/Miastków
Kościelny
Kanał Parysowski/1,93/Rydnia/3/Świder/50,2
1600
202
160
55,6
20,3
x
garwoliński/Parysów/Parysów
K. Pilawski/4,188/K. Osiecki/K. Warszawicki/
9000
1560
1200
518
189
x
garwoliński/Pilawa/Pilawa
Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna "METROL"
w Maciejowicach
Gmina Maciejowice
(Oczyszczalnia gminna)
Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna “METROL”
w Maciejowicach
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
Rynek Duży im.Józefa
Piłsudskiego 32 08-450
Łaskarzew
ul. Kościuszki 57 08-480
Maciejowice
Gmina Maciejowice
Rynek 7 08-480 Maciejowice
gminna
Gmina Miastków Kościelny
Gmina Miastków Kościelny
Rynek 6 08-420 Miastków
Kościelny
gminna
39
Gmina Parysów
PHU HYDROMIX
Sebastian Piętka
Stara Huta 45 08-410 Garwolin
gminna
40
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Pilawie
(Oczyszczalnia w Pilawie)
Zakład Gospodarki Komunalnej
al. Wyzwolenia 2 08-440 Pilawa
miejska
35
36
37
38
Gmina Łaskarzew
(Oczyszczalnia ścieków w Nowym Pilczynie)
Gmina Łaskarzew
zakładowa
51° 41' 50''
21° 33' 45''
51° 41' 12''
21° 32' 28''
51° 53' 10''
21° 48' 35''
51° 58' 40''
21° 41' 04''
51° 57' 21''
21° 30' 50''
garwoliński/Górzno/Unin
x
garwoliński/Łaskarzew/Łaskarzew
x
garwoliński/Maciejowice/Maciejowice
garwoliński/Łaskarzew/Nowy Pilczyn
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Jednostka Wojskowa Nr 3090
w Pilawie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie
(Oczyszczalnia Ścieków w Trąbkach)
Gmina Sobolew
Sekcja Obsługi Infrastruktury 26 WOG k Pilawa
ul. Marsa 110 04-470
Warszawa
inna:
osiedlowa
brak danych
ziemia
b.d.
50
40
12,8
4,673
x
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie
al. Wyzwolenia 2 08-440 Pilawa
gminna
51° 57' 00''
21° 34' 00''
Kanał Parysowski/12/Rydnia/Świder/
4300
820
640
233
85
x
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń WodociągowoKanalizacyjnych Sp. z o.o.
w Miętnem
ul. Garwolińska 1 08-400
Garwolin
gminna
51° 44' 31''
21° 40' 25''
ciek Potok/ Okrzejka/ Wisła/
8683
790
790
342
125
x
Zesół Szkół w Gończycach
Gończyce 106 08-460 Sobolew
inna: szkolna
51° 46' 48''
21° 43' 34''
Promnik/6/Wisła/
60
25
15,6
5,9
2,17
x
garwoliński/Sobolew/Sobolew
Firma Turystyczno-Handlowa "TĘCZA"
Kazimierz Gugała
w Jabłonowcu
ul. Batorego 1/42 08-110
Siedlce
zakładowa
51° 40' 55''
21° 41' 50''
rów/0,2/Okrzejka/Wisła/441
250
52
40
6,9
2,528
x
garwoliński/Trojanów/Jabłonowiec
Gmina Trojanów
Trojanów 57 A 08-455
Trojanów
inna:
osiedlowa
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Życzynie
Życzyn 08-455 Trojanów
zakładowa
Gmina Wilga
(Oczyszczalnia w miejscowości Celejów)
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń WodociągowoKanalizacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Miętnem
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
gminna
Las Woda Sp. z o.o.
ul. Spokojna 1 08-470 Wilga
inna
Zakład Gospodarki Komualnej
w Żelechowie
“Waryński Origin” Sp. z o.o.
w Żelechowie
ul. Waisenberga 1 08-430
Żelechów
ul. Traugutta 52 08-430
Żelechów
Las Woda Sp. z o.o.
(oczyszczalnia w miejscowości OTW Wilga)
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Żelechowie
Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie
(Oczyszczalnia w Żelechowie)
miejska
zakładowa
Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.
Solec 39c 09-500 Gostynin
gminna
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp.z
o.o.
ul. Polna 2 09-500 Gostynin
miejska
ARION MED Sp.z o.o Szpital w Gostyninie-Kruku
ul. Kruk 5 09-500 Gorzewo
zakładowa
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza
Wilczkowskiego
ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin
zakładowa
56
Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie
Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie
Al. Ujazdowskie 9 00-583
Warszawa
zakładowa
57
Gmina Gostynin (oczyszczalnia w Lucieniu)
Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o.
Solec 39c 09-500 Gostynin
gminna
58
Oczyszalnia w Sierakowie (Gmina Gostynin)
Zespół Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Sierakówku
96-500 Sieraków
inna: szkolna
54
55
59
Gmina Gostynin (oczyszczalnia w Sokołowie)
Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.
Solec 39c 09-500 Gostynin
gminna
60
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
ul. Czarnów 5 09-541 Pacyna
zakładowa
61
Gmina Pacyna (oczyszczalnia w Luszynie)
Gmina Pacyna
62
Gmina Pacyna (oczyszczalnia w Pacynie)
Gmina Pacyna
63
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych
64
Gmina Sanniki (oczyszczalnia w Sannikach)
Gmina Sanniki
65
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sannikach
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sannikach
66
67
Gmina Szczawin Kościelny (oczyszczalnia w
Szczawinie Koscielnym)
Gmina Szczawin Kościelny (oczyszczalnia w
Trębkach)
68
Gmina Grodzisk Mazowiecki
69
Gmina Żabia Wola
70
Gmina Belsk Duży
71
72
"ALPEX" Sp. z o.o.
w Łęczeszycach
Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo Lokatorska
w Odrzywołku
73
Gmina Błędów
74
Gmina Błędów
75
Gmina Błędów (oczyszczalnia w Dańkowie)
Gmina Szczawin Kościelny
Gmina Szczawin Kościelny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Mszczonowie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Belsku Dużym
ul. Wyzwolenie 7 09-541
Pacyna
ul. Wyzwolenia 7 09-541
Pacyna
Skrzeszewy 26 09-541
Skrzeszewy
ul. Warszawska 169 09-540
Sanniki
ul. Warzawska 152 09-540
Sanniki
ul. Jana Pawła II 10 09-550
Szczawin Kościelny
ul. Jana Pawła II 10 09-550
Szczawin Kościelny
ul. Cegielniana 4 05-825
Grodzisk Maz
Spółdzielcza 105 96-320
Mszczonów
ul. Szkolna 9 05-622 Belsk Duży
gminna
gminna
zakładowa
gminna
zakładowa
gminna
gminna
miejska
gminna
gminna
"ALPEX” Sp. z o.o.
05-622 Łęczeszyce
zakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska
Odzrywołek 2118 05-622 Belsk
Duży
inna:
osiedlowa
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Błędowie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Błędowie
Gmina Błędów
(dawniej "Dańków" Spółka z o.o.
w Dańkowie)
ul. Sadurkowska 13 05-620
Błędów
ul. Sadurkowska 13 05-620
Błędów
ul. Sadurkowska 13 05-620
Błędów
gminna
gminna
gminna
76
Gmina Błędów
Gmina Błędów
Sadurkowska 13 05-620
Błędów
gminna
77
Gmina Chynów
"BIOWET” Zakłady Bioweterynaryjne
ul. Grójecka 6 05-651 Drwalew
zakładowa
78
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Chynowie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie
79
Gmina Goszczyn
Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2 05-610
Goszczyn
gminna
Zakład Produkcyjny "Kon-Vin” Sp. z o.o.
ul. Leśna 3 05-600 Głuchów
zakładowa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
ul. Niepodległości 9 05-600
Grójec
miejska
ul. Grójecka 1 05-600
Lesznowola
zakładowa
80
81
82
83
84
garwoliński/Sobolew/Sobolew
Zespół Szkół w Gończycach
Gmina Gostynin (oczyszczalnia w Białotarsku)
53
garwoliński/Pilawa/Trąbki
x
Firma Handlowo-Turystyczna "TĘCZA"
Kazimierz Gugała
w Jabłonowcu
Gmina Trojanów
(Oczyszczalnia Podebłocie)
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Życzynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie
Sp. z o.o.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Gostyninie
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora
Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
52
garwoliński/Pilawa/Pilawa
Zakład Produkcyjny "Kon-Vin" Sp. z o.o.
w Głuchowie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Grójcu
Dom Pomocy Społecznej
"Pod Topolami"
w Lesznowoli
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców
w Lesznowoli
Jednostka Wojskowa Nr 3411
w Ogrodzienicach
Dom Pomocy Społecznej
"Pod Topolami"
w Lesznowoli
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców
w Lesznowoli
Wojskowa Administracja Koszar
w Grójcu
85
Oczyszczalnia W Uleńcu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
86
Gmina Jasieniec
Zakład Usług Komunalnych
w Jasieńcu
87
Dohler Sp. z o.o.
Dohler Sp. z o.o.
88
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mogielnicy
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
05-650 Chynów
ul. Wojska Polskiego 143 05600 Lesznowola
Ogrodzienice 40 05-600 Grójec
ul. Niepodległości 9 05-600
Grójec
ul. Kasztanowa 1 05-604
Jasieniec
Kozietuły Nowe 66J 05-640
Mogielnica
ul. Mostowa 27 05-640
Mogielnica
gminna
inna:
zakładowa
inna:
zakładowa
gminna
gminna
międzyzakłado
wa
gminna
51° 38' 30''
21° 45' 30''
51° 40' 20''
21° 42' 50''
51° 52' 01''
21° 22' 42''
51° 50' 39''
21° 26' 12''
51° 48' 54''
21° 53' 37''
51° 48' 10''
21° 53' 53''
52° 26' 45''
19° 19' 38''
52° 26' 29''
19° 27' 15''
52° 27' 59''
19° 30' 02''
52° 24' 03''
19° 29' 46''
52° 30' 30''
19° 26' 22''
52° 29' 18''
19° 28' 20''
52° 21' 21''
19° 25' 20''
52° 22' 54''
19° 20' 47''
52° 17' 49''
19° 40' 16''
52° 16' 13''
19° 45' 29''
52° 17' 51''
19° 42' 55''
52° 16' 53''
19° 39' 39''
52° 19' 55''
19° 51' 38''
52° 20' 12''
19° 51' 27''
52° 21' 52''
19° 36' 09''
52° 19' 16''
19° 32' 07''
52° 07' 30''
20° 37' 55''
52° 01' 39''
20° 41' 58''
51° 49' 19''
20° 48' 27''
51° 47' 19''
20° 46' 40''
51° 50' 47''
20° 49' 50''
51° 45' 21''
20° 43' 29''
51° 46' 42''
20° 42' 29''
51° 45' 51''
20° 41' 28''
51° 49' 40''
20° 42' 23''
51° 54' 05''
21° 02' 00''
51° 55' 42''
21° 05' 26''
51° 43' 28''
20° 50' 59''
51° 54' 28''
20° 51' 15''
51° 52' 34''
20° 52' 38''
ziemia
220
44,04
35,34
6,52
2,38
x
garwoliński/Trojanów/Podebłocie
rów mel./1/Okrzejka/20/Wisła/441
110
100
37
10,14
3,7
x
garwoliński/Trojanów/Życzyn
Kanał Wilga-Wisła/12,92/Wisła/
1210
140
110
76,7
28
x
garwoliński/Wilga/Celejów
ziemia
200
b.d.
38,3
38,3
13,979
x
Żelechówka/2,3/Wilga/53,8/Wisła/451,1
16300
2000
1500
600
219,47
x
Żelechówka/3,9/Wilga/53,8/Wisła/451,1
142
50
40
3,81
1,39
Rakutówka/6,05/Lubieńka/Zgłowiączka/
542
100
75
15,1
5,5
x
Skrwa Lewa/18,8/Jez. Soczewka/Wisła/641,3
43500
7668
4800
2826
1031
x
Osetnica/2/Skrwa Lewa/Jez. Soczewka/
1543
400
400
b.d.
18,821
x
gostyniński/Gostynin/Gostynin-Kruk
Osetnica/13,5/Skrwa Lewa/Jez. Soczewka/
2457
455,5
392,4
135
49,16
x
gostyniński/Gostynin/Gostynin-Zalesie
ziemia
95
15
9
8,2
2,99
x
gostyniński/Gostynin/Lucień
Skrwa Lewa/0,3/Jez. Soczewka/Wisła/
500
426
150
47,7
17,4
x
gostyniński/Gostynin/Lucień
ziemia
14
6,79
5,66
5,66
2,07
x
gostyniński/Gostynin/Sieraków
garwoliński/Wilga/Wilga
x
garwoliński/Żelechów/Żelechów
x
garwoliński/Żelechów/Żelechów
gostyniński/Gostynin/Białotarsk
x
gostyniński/Gostynin/Gostynin
Skrwa Lewa/32,975/Jez. Soczewka/Wisła/
275
150
150
11
4
x
gostyniński/Gostynin/Sokołów
rów melioracyjny "R-F"/0,98/Przysowa/Słudwia/
34
50
36
11,13
4,06
x
gostyniński/Pacyna/Czarnów
rów melioracyjny/1,7/Przysowa/Słudwia/
400
43
30
21
7,5
x
gostyniński/Pacyna/Luszyn
rów melioracyjny/Przysowa/Słudwia/
200
72
30
36
13
x
gostyniński/Pacyna/Pacyna
rów melioracyjny "D"/Przysowa/Słudwia/
527
50
b.d.
11,75
4,29
x
gostyniński/Pacyna/Skrzeszewy
rów melioracyjny/3/Nida/18/Słudwia/6,3
870
250
200
81,9
29,9
x
rów melioracyjny/10/Nida/Słudwia/
b.d.
100
50
23673,97
8641
Osetnica/5,2/Skrwa Lewa/Jez. Soczewka/16,2
907
205
160
131,5
48
x
gostyniński/Sanniki/Sanniki
x
gostyniński/Sanniki/Sanniki
gostyniński/Szczawin Kościelny/Szczawin
Kościelny
rów melioracyjny/Przysowa/Słudwia/
146
17,6
13,5
6,15
3
x
Rokitnica/12/Utrata/Bzura/
147000
12600
10500
13286
4849
x
gostyniński/Szczawin Kościelny/Trębki
rów melioracyjny M-30/2,19/Mrowna/Rokitnica/
2340
371
250
b.d.
28,9
x
Kraska/28,6/Jeziorka/38,2/Wisła/493,7
1990
600
400
463
169
x
x
grójecki/Belsk Duży/Belsk Duży
rów - staw - rz. Dylówka/Mogielanka/Pilica/55,2
52000
1000
800
454,6
137,3
x
x
grójecki/Belsk Duży/Łęczeszyce
rów M-1/3,75/Molnica/10,9/Kraska/2,95
1042
36
24
13,1
48
x
grójecki/Belsk Duży/Odrzywołek
Mogielanka/20/Pilica/55,2/Wisła/457
300
50
b.d.
13,7
5
x
grójecki/Błędów/Bielany
starorzecze/Machnatka/Mogielanka/0,9
1580
230
190
112,33
41
x
grójecki/Błędów/Błędów
rów mel./Mogielanka/15,42/Pilica/55,2
271
30
b.d.
10,9
4
x
grójecki/Błędów/Dańków
x
grodziski/Grodzisk Mazowiecki/Grodzisk
Mazowiecki
grodziski/Żabia Wola/ Żabia Wola
grójecki/Błędów/Lipie
Machnatka/11,2/Mogielanka/21,9/Pilica/53,7
400
39
36
13,7
5
x
rów mel./0,0115/Jeziorka/6/Wisła/493,7
1760
240
b.d.
52
19
x
Czarna/16,2/Jeziorka/11,8/Wisła/470,5
1875
450
300
350
128
x
grójecki/Chynów/Sułkowice
rów D-13/Pilica/6/Wisła/457
1444
174
174
41,75
15,24
x
grójecki/Goszczyn/Goszczyn
x
grójecki/Chynów/Drwalew
Jeziorka/44,5/Wisła/493,7/
1500
700
b.d.
b.d.
b.d.
x
x
Molnica/6,8/Kraska/2,7/Jeziorka/38,2
40450
10500
5200
3872
1413,3
x
x
51° 54' 38''
20° 54' 25''
Jeziorka/45,3/Wisła/493,7/
175
52,81
47,3
17,1
6,24
x
51° 54' 20''
20° 55' 00''
rów mel./0,27/Kraska/1,5/Jeziorka/38,2
210
40
25
2,89
1,05
x
grójecki/Grójec/Lesznowola
brak danych
rów K-125/6/Kraska/20/Jeziorka/38,2
500
140
110
21,25
7,756
x
grójecki/Grójec/Ogrodzienice
51° 52' 39''
20° 47' 42''
51° 39' 20''
20° 30' 10''
51° 44' 28''
20° 45' 24''
51° 41' 19''
20° 43' 55''
grójecki/Grójec/Głuchów
grójecki/Grójec/Grójec
grójecki/Grójec/Lesznowola
ziemia
400
73
60
26
9,486
x
grójecki/Grójec/Uleniec
rów mel./0,7/Kraska/17,12/Jeziorka/38,2
2300
400
330
114,5
41,8
x
grójecki/Jasieniec/Jasieniec
rów M-10/1,2/Dylówka/11/Pilica/53,3
13650
4500
3500
1671
610000
Mogielanka/9,1/Pilica/55,2/Wisła/457
31000
2030
1850
616
225
x
x
grójecki/Mogielnica/Kozietuły Nowe
x
grójecki/Mogielnica/Mogielnica
89
90
91
Dom Pomocy Społecznej
w Tomczycach
Zakład Usług Komunalnych
(dawniej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o).
w Nowym Mieście
Dom Pomocy Społecznej
Tomczyce 40 05-640
Tomczyce
zakładowa
51° 37' 47''
20° 41' 51''
Pilica/Wisła/457/
182
50,9
42,5
3
1,09
x
grójecki/Mogielnica/Tomczyce
Zakład Usług Komunalnych
(dawniej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o.)
w upadłości
pl. O.H.Kożmińskiego 4a 26-420
Nowe Miasto
miejska
51° 36' 45''
20° 34' 40''
Pilica/78,8/Wisła/457/
2583
1500
1000
438
160
x
grójecki/Nowe Miasto nad Pilicą/Nowe
Miasto
Oczyszczalnia Szkoły Podstawowej
w Ciechlinie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. F. Kamińskiego
w Ciechlinie
Ciechlin 39A 05-652 Pniewy
inna: szkolna
51° 51' 50''
20° 40' 13''
ziemia
36
6,6
6
1
0,2
x
grójecki/Pniewy/Ciechlin
inna: szkolna
51° 53' 22''
20° 45' 41''
grójecki/Pniewy/Jeziora
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. o. Kazimierza Wyszyńskiego
w Jeziorze
92
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze
93
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jurkach
Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Jurki 32E 05-652 Pniewy
94
Gmina Pniewy - oczyszczalnia w Karolewie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie
Karolew 3 04-652 Pniewy
Jeziora 45A 05-652 Pniewy
inna:
zakładowa
międzyzakłado
wa
51° 54' 27''
20° 46' 58''
51° 54' 52''
20° 41' 19''
51° 55' 17''
20° 46' 28''
ziemia
36
6,6
6
0,8
0,3
x
rów R-A/0,2/Jeziorka/45/Wisła/493,7
88
51
40
6,4
2,34
x
grójecki/Pniewy/Jurki
ziemia
54
9,9
9
1,92
0,7
x
grójecki/Pniewy/Karolew
95
Zakład "PiastPol" w Kruszewie
oczyszczalnia ścieków
"Źródła PiastPol" s.c.
w Kruszewie
Kruszew 58 05-652 Kruszew
zakładowa
Kruszewka/2/Jeziorka/49,8/Wisła/493,7
35
46
31
26,3
10
96
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kruszewie
Kruszew 57A 05-652 Pniewy
inna:
osiedlowoszkolna
51° 55' 10''
20° 47' 07''
rów/0,1/Jeziorka/4,5/Wisła/493,7
75
10,7
9
2,74
1
x
97
"Pepsi-Cola General Bottles Poland"
Zakład w Michrowie
ul. Fort Wola 22 00-961
Warszawa
przemysłowa
51° 57' 07''
20° 48' 11''
rów R-1/2,75/Tarczynka/Jeziorka/30
5000
1200
600
1016
371
x
98
Concordia Salus Sp. z o.o.
Osieczek 8A 05-652 Pniewy
inna: lokalna
51° 53' 40''
20° 43' 33''
ziemia
250
33
30
25
9,12
x
grójecki/Pniewy/Osieczek
grójecki/Pniewy/Pniewy
"Pepsi-Cola General Bottles Poland”
Zakład
Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy
w Osieczku
CONCORDIA SALUS
99
Gmina Pniewy
Gmina Pniewy
Pniewy 2 05-652 Pniewy
zakładowa
100
Zarząd Gminy Miasta Warka
Zakład Usług Komunalnych
w Warce Sp. z o.o.
ul. Farna 2 05-660 Warka
gminna
Zarząd Powiatu Grójeckiego
ul. Piłsudskiego 59 05-600
Grójec
inna
101
Starostwo Powiatowe w Grójcu
oczyszczalnia w Nowej Wsi
Zakład Usług Komunalnych
w Warce
Zakład Usług Komunalnych
ul. Farna 2 05-660 Warka
miejska
103
Gmina Garbatka-Letnisko
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Skrzyńskich 1 26-930
Garbarka-Letnisko
gminna
104
Gmina Głowaczów
Gmina Głowaczów
ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów
gminna
Gmina Grabów
n/Pilicą
"BAKOMA-BIS" Sp.z o.o.
w Janikowie
Kozienicka Gospodarka Komunalna
(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kozienicach)
Gmina Grabów
n/Pilicą
ul. Pułaskiego 51 26-902
Grabów n/Pilicą
gminna
102
105
106
107
108
109
110
Kozienicka Gospodarka Komunalna
Kozienicka Gospodarka Komunalna
(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kozienicach)
Kozienicka Gospodarka Komunalna
(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kozienicach)
1,37
0,5
x
66
24
x
grójecki/Warka/Konary
Czarna/32,9/Jeziórka/Wisła/470,5
549
80
30
33,85
12,354
x
grójecki/Warka/Nowa Wieś
Pilica/22/Wisła/457/
99000
13480
9900
3731
1361
x
Struga Policka/1,1/Kanał GniewoszowskoKozienicki/3,2/Wisła/
3262
740
530
285
104
x
Starorzecze Radomki/0,55/Radomka/14,3/Wisła/431,9
2000
240
b.d.
197
72
x
kozienicki/Głowaczów/Głowaczów
Ciek od Grabowa/11,25/Pilica/Wisła/
2333
240
b.d.
197,2
72
x
kozienicki/Grabów nad Pilicą/Grabów
n/Pilicą
x
grójecki/Warka/Warka
kozienicki/Garbatka - Letnisko/Bąkowiec
Krypianka/7,8/Kanał Gniew.Kozienicki/4,3/Zagożdżonka/11
7200
1200
900
74
27
Zagożdżonka/12,5/Wisła/424,7/
48450
9155
7629
3370,46
1230,22
x
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15 26-900
Kozienice
gminna
51° 36' 58''
21° 31' 00''
kanał "Rusin”/3,8/Zagożdżonka/6,5/Wisła/424,7
1333
240
200
144,44
52,72
x
kozienicki/Kozienice/Majdany
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej)
ul. Przemysłowa 15 26-900
Kozienice
gminna
51° 38' 29''
21° 29' 42''
Zagożdżonka/1,6/Wisła/424,7/
4067
664
609
191,85
70,02
x
kozienicki/Kozienice/Nowa Wieś
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kozienicach)
ul. Przemysłowa 15 26-900
Kozienice
gminna
51° 41' 33''
21° 25' 27''
Radomka/2,43/Wisła/431,9/
1967
323
294
141,6
51,68
x
Wisła/426,7
15000
10800
b.d.
1784,64
651,4
Wisła/425,2
28000
4800
b.d.
2804,36
1023,59
Wisła/425,2
5800
1920
1600
294,48
107,49
Wisła/426
3400
566
b.d.
b.d.
45,93
x
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
Wisła/426
4800
806,4
b.d.
b.d.
47,8
x
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
Wisła/426
3500
566,4
b.d.
b.d.
42,34
x
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
Wisła/426
b.d.
796,8
b.d.
b.d.
9,95
x
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
K. Magnuszewski/6/Wisła/
1500
250
150
97
35
x
Wisła/453,6
1500
200
170
171
62
x
Wisła/392,1
2400
400
335
b.d.
b.d.
x
Wisła/392,45
1660
510
390
73,97
27
x
Wisła/539
550
90
90
27,03
9,87
x
legionowski/Jabłonna/Skierdy
Kanał Bródnowski Dolny/17,7/Kanał Żerański/5,5/Jez.
Zegrzyńskie/30,2
600
160
115
79
29
x
legionowski/Nieporęt/Michałów-Grabina
kozienicki/Kozienice/Janików
x
kozienicki/Kozienice/Kozienice
x
kozienicki/Kozienice/Ryczywół
x
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
x
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
Gmina Sieciechów
ul. Rynek 16 26-922 Sieciechów
gminna
"INSTALOR" Henryk Sacharczuk
INSTALOR Henryk Sacharczuk
ul. Pawia 97 05-101 Nowy Dwór
Mazowiecki
inna:
osiedlowa
Przedsiębiorstwo Instalacyjno Usługowe
"INTECH"
w Michałowie-Grabinie
Gmina Nieporęt
Przedsiębiorstwo Instalacyjno Usługowe
INTECH
Juliusz Sarat
ul. Osiedle Wojskowe 89/22 05127 Białobrzegi
inna:
osiedlowa
52° 21' 40''
21° 01' 12''
Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
ul. Podleśna 4b 02-126 Nieporęt
gminna
52° 24' 14''
21° 02' 02''
Kanał Żerański/13/Jez. Zegrzyńskie/30,2/Narew/
1900
422
380
200
73
x
legionowski/Nieporęt/Nieporęt
ul. Jana Kazimierza 578 05-126
Nieporęt
zakładowa
52° 22' 04''
21° 01' 39''
Kanał Bródnowski Dolny/18,37/Kanał Żerański/5,5/Jez.
Zegrzyńskie/30,2
372
55
55
13,7
5
x
legionowski/Nieporęt/Rembelszczyzna
Enea Wytwarzanie
114
Enea Wytwarzanie
Enea Wytwarzanie
115
Enea Wytwarzanie
Enea Wytwarzanie
116
Enea Wytwarzanie
Enea Wytwarzanie
117
Enea Wytwarzanie
Enea Wytwarzanie
118
Gmina Magnuszew
Gmina Magnuszew
Gmina
Magnuszew
BAG Usługi Komunalne
Leszek Pawlonka
Oczyszczalnia gminna w Zajezierzu
125
Operator Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
126
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
127
Zakład Działalności Pomocniczej PAN
w Warszawie
128
Zakład Działalności Pomocniczej PAN
w Warszawie
129
Gmina Wieliszew
Gmina Magnuszew
Świerże Górne 26-900
Kozienice
Świerże Górne 26-900
Kozienice
Świerże Górne 26-900
Kozienice
Świerże Górne 26-900
Kozienice
Świerże Górne 26-900
Kozienice
Świerże Górne 26-900
Kozienice
Świerże Górne 26-900
Kozienice
ul. Saperów 24 26-910
Magnuszew
ul. Saperów 24 26-910
Magnuszew
x
51° 40' 10''
21° 27' 51''
51° 39' 53''
21° 28' 13''
51° 40' 09''
21° 27' 53''
51° 39' 58''
21° 27' 43''
51° 39' 58''
21° 27' 35''
51° 40' 03''
21° 27' 43''
51° 39' 56''
21° 27' 36''
51° 46' 02''
21° 23' 10''
51° 50' 56''
21° 17' 02''
51° 33' 06''
21° 49' 34''
51° 33' 07''
21° 49' 33''
52° 24' 11''
20° 48' 57''
Enea Wytwarzanie
BAG Usługi Komunalne
Leszek Pawlonka
Polesie 58A 24-100 Polesie
Operator Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Woli Kiełpińskiej
Polska Akademia Nauk
Zakład Działalności Pomocniczej
w Warszawie
Polska Akademia Nauk
Zakład Działalności Pomocniczej
w Warszawie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
"Wieliszew" Spółka z o. o.
130
Gmina Ciepielów
Gmina Ciepielów
131
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
133
6
b.d.
51° 35' 55''
21° 33' 30''
Enea Wytwarzanie
132
9
137,7
miejska
Enea Wytwarzanie
124
60
1150
zakładowa
113
123
ziemia
kanał A/1/Wisła/462,55/
Janików 26-900 Kozienice
112
122
grójecki/Pniewy/Michrów
ul. Przemysłowa 15 26-900
Kozienice
Enea Wytwarzanie
121
grójecki/Pniewy/Kruszew
x
"BAKOMA-BIS” Sp. z o.o.
Enea Wytwarzanie
120
grójecki/Pniewy/Kruszew
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej)
111
119
51° 54' 29''
20° 44' 18''
51° 52' 28''
21° 14' 36''
51° 48' 57''
21° 04' 35''
51° 47' 29''
21° 12' 58''
51° 30' 38''
21° 43' 40''
51° 37' 08''
21° 19' 52''
51° 44' 28''
21° 12' 28''
51° 34' 25''
21° 36' 05''
x
Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w
w Lipsku
Lipsku
Podsiadło Adam
Nadlesnictwo Marcule
Michałów 27 B
zakładowa
zakładowa
międzyzakłado
wa
zakładowa
zakładowa
zakładowa
przemysłowa
gminna
gminna
zakładowa
kozienicki/Kozienice/Świerże Górne
x
kozienicki/Magnuszew/Magnuszew
kozienicki/Magnuszew/Mniszew
x
kozienicki/Sieciechów/Zajezierze
kozienicki/Sieciechów/Zajezierze
Wola Kiełpińska 05-140
Serock
inna: szkolna
52° 30' 27''
20° 59' 14''
ziemia
75
15,6
12
0,69
0,25
x
legionowski/Serock/Wola Kiełpińska
ul. Nowy Świat 72 00-330
Warszawa
inna:
osiedlowa
52° 26' 37''
20° 45' 56''
ziemia
300
110
110
17,94
6,54
x
legionowski/Wieliszew/Góra
ul. Nowy Świat 72 00-330
Warszawa
inna:
osiedlowa
52° 27' 08''
20° 46' 30''
Jezioro Góra/0,1/Narew/
150
42
42
1,62
0,59
x
legionowski/Wieliszew/Góra
Narew/4,8
1742
380
380
123,29
45
x
legionowski/Wieliszew/Janówek Pierwszy
kolektor zrzutowy/0,5/Iłżanka/17,3/Wisła/340,9
750
150
131
b.d.
34
x
lipski/Ciepielów/Ciepielów
ziemia -studnie chłonne
75
12,1
11
0,6
0,211
x
Krępianka/11,5/Wisła/331,9/
29167
2500,86
2500
1677
612
x
ziemia
4
3
0,6
0,4
0,2
x
ul. Modlińska 23A 05-135
Wieliszew
ul. Czachowskiego 1 27-310
Ciepielów
gminna
gminna
Huta 3 27-300 Lipsko
inna: lokalna
ul. Solecka 88 27-300 Lipsko
miejska
Michałów 27B 27-353
Rzeczniów
inna:
osiedlowa
52° 26' 32''
20° 47' 50''
51° 15' 09''
21° 34' 51''
51° 11' 13''
21° 33' 16''
51° 09' 20''
21° 40' 06''
51° 08' 55''
21° 22' 55''
lipski/Lipsko/Huta
x
lipski/Lipsko/Lipsko
lipski/Rzeczniów/Michałów
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Gmina w Rzeczniowie
Zakład Usług Komunalnych
w Siennie
Zakład Usług Komunalnych
w Solcu n/Wisłą
Gmina Huszlew
Łosickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe "KOM-GAZ" Sp. z o.o.
w Łosicach
(Oczyszczalnia w Łosicach)
Zakłady Mleczarskie "LAKTOPOL-A" Sp. z o.o.
w Łosicach
Łosickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe "KOM-GAZ" Sp. z o.o. w Łosicach
(Oczyszczalnia w Niemojkach)
POLFER Podzespoły Indukcyjne
Spółka Akcyjna
w Woźnikach
Gmina Olszanka
(Oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej w
Hadynowie)
Gmina Olszanka
Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej,
Urzędzie Gminy i Banku Spółdzielczym w Olszance
Gmina Platerów
(Oczyszczalnia w m. Hruszniew Kolonia)
Gmina Platerów
(Oczyszczalnia w Kisielewie)
Gmina Platerów
(Oczyszczalnia w m. Rusków)
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System
S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia
Hołowczyce
Gmina Sarnaki
(Oczyszczalnia ścieków w m. Klimczyce)
Gmina Sarnaki
(Oczyszczalnia gminna w Sarnakach)
Spółdzielnia Inwalidów "ELREMET" Zakład Pracy
Chronionej w Białej Podlaskiej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Relaks"
w Serpelicach
Gmina Sarnaki
(Oczyszczalnia Ścieków w Serpelicach)
Gmina w Rzeczniowie
Rzeczniów 196 27-107
Rzeczniów
gminna
Zakład Usług Komunalnych w Siennie
ul. Lipska 18 27-350 Sienno
gminna
Zakład Usług Komunalnych
w Solcu n/Wisłą
al. Kazimierza Wielkiego 5 27320 Solec n/Wisłą
gminna
51° 07' 52''
21° 26' 50''
51° 05' 03''
21° 28' 49''
51° 08' 38''
21° 45' 43''
52° 13' 40''
22° 48' 47''
kolektor/Krępianka/26/Wisła/331,9
800
240
170
77
28
x
Wolanka/5,2/Kamienna/27,4/Wisła/324,5
2127
302,5
251
256
93
x
Krępianka/3,6/Wisła/331,9/
3650
200
185
54,5
19897
x
lipski/Solec nad Wisłą/Solec n/Wisłą
rów melioracyjny/17,54/Złota Krzywula/Krzywula / Krzna/
1850
215
170
32,88
12
x
łosicki/Huszlew/Huszlew
52° 13' 00''
22° 43' 35''
Toczna/27,15/Bug/178,8/Narew/37,8
5507
1200
800
526
192
x
łosicki/Łosice/Łosice
ul. Czarkowskiego 8 08-200
Łosice
zakładowa
52° 13' 05''
22° 43' 00''
Toczna/28/Bug/178,8/Narew/37,8
46667
1400
1264
539,73
194
x
Łosickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe "KOM-GAZ" Sp. z o.o.w Łosicach
ul. Białostocka 37 08-200 Łosice
gminna
52° 15' 68''
22° 42' 01''
rów melioracyjny/Toczna/Bug/
2050
264
115
30
7
x
POLFER Podzespoły Indukcyjne
Spółka Akcyjna
Woźniki 25 08-200 Łosice
zakładowa
52° 14' 26''
22° 46' 26''
rów mel./Kałuża/0,86/Toczna/19,1
233
60
13,7
7,59
2,77
Szkoła Podstawowa w Hadynowie
Hadynów 1 08-207 Hadynów
inna: szkolna
52° 10' 08''
22° 40' 07''
ziemia
30
5,39
4,49
4,5
1,6
x
Gmina Olszanka
Olszanka 37A 08-207 Olszanka
gminna
52° 08' 48''
22° 40' 12''
Gmina Platerów
ul. 3-go Maja 5 08-210 Platerów
inna:
osiedlowa
08-206 Huszlew
ul. Białostocka 37 08-200 Łosice
Zakłady Mleczarskie “LAKTOPOL-A’ Sp. z o.o.
w Łosicach
gminna
Gmina Platerów
ul. 3-go Maja 5 08-210 Platerów
gminna
Gmina Platerów
ul. 3-go Maja 5 08-210 Platerów
gminna
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Oddział w Rembelszczyżnie
Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce
Klepaczew 45/46 08-221
Sarnaki
Gmina Sarnaki
Gmina Sarnaki
Spółdzielnia Inwalidów “ELREMET” w Białej Podlaskiej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Relaks"w
Serpelicach
Gmina Sarnaki
Gmina Stara Kornica
Gmina Stara Kornica
Tesco Polska Sp. z o.o.
w Warszawie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
"GEA-NOVA" Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp.
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
z.o.o. w Warszawie (dawniej PPHU "Zaplecze" )
ul. Berka Joselewicza 3 08-220
Klimczyce
ul. Berka Joselewicza 3 08-220
Sarnaki
Serpelice 128 08-220 Sarnaki
ul. Berka Joselewicza 3 08-220
Serpelice
Stara Kornica 191 08-205 Stara
Kornica
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
zakładowa
gminna
gminna
inna
gminna
gminna
ziemia
85
7,5
5
6
2,2
x
łosicki/Olszanka/Olszanka
450
84
60
23,2
8,47
x
łosicki/Platerów/Hruszniew Kolonia
rów "J" /rów "H"/1,97/Sarenka/0,8/Bug/193,4
1750
234
180
117,2
42,76
x
łosicki/Platerów/Kisielew
Toczna/Bug/Narew/
375
73
52
27,2
9,93
x
łosicki/Platerów/Rusków
52° 17' 00''
23° 00' 10''
Bug/Narew/37,8/
b.d.
37
25
1,65
0,6
x
łosicki/Sarnaki/Klepaczew
łosicki/Sarnaki/Klimczyce
52° 21' 26''
22° 50' 31''
52° 19' 00''
22° 52' 51''
Bug/
360
50,4
36
10,96
4
x
Sarenka/6,72/Bug/193,4/Narew/37,8
1500
300
300
164,4
60
x
łosicki/Sarnaki/Sarnaki
52° 18' 02''
23° 00' 40''
Bug/Narew/37,8/
150
85
35
7,03
2,567
x
łosicki/Sarnaki/Serpelice
52° 16' 39''
23° 03' 11''
52° 10' 47''
22° 55' 46''
52° 12' 40''
20° 53' 02''
Rosówka/2/Bug/
1600
292
240
43,83
16
x
łosicki/Sarnaki/Serpelice
rów melioracyjny/3,5/Klukówka/ Krzna/
1850
300
300
126
46
x
łosicki/Stara Kornica/Stara Kornica
K. Ożarowski/17,413/Utrata/35,495/Bzura/25,6
620
140
125
67,3
24,59
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Bemowo/Warszawa
ul. Rostafińskich 1 02-593
Warszawa
zakładowa
52° 19' 15''
21° 01' 10''
K. Żerański/3,88/J. Zegrzyńskie/30,2/
3000
800
760
79,6
29,07
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Białołęka/Warszawa
zakładowa
zakładowa
52° 18' 44''
20° 59' 48''
K. Żerański/2,388/J. Zegrzyńskie/30,2/Wisła/2,388
b.d.
30
b.d.
5,9
2,17
x
156
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
m. st. Warszawy S.A.
Zakład Czajka
ul. Czajki 4/6 03-154 Warszawa
miejska
52° 21' 08''
20° 57' 34''
Wisła/527,4
2100000
515000
435300
364276,97
132961,09
x
K. Żerański/4,96/J. Zegrzyńskie/30,2/Narew/
324
50
22
4,33
1579
x
K.Żerański/3,1/Zb.Zegrzyński/Narew/
b.d.
96
72
b.d.
b.d.
Prywatne Przedszkole "Śpiewające Brzdące" Agnieszka
Płuciennik
ul. Płochocińska 65 03-044
Warszawa
ul. Kupiecka 6 03-046
Warszawa
ul. Modlińska 15 03-216
Warszawa
ul. Estrady 75B 01-932
Warszawa
PGNiG Termika S.A.
Zakład Elektrociepłowni Siekierki i Ciepłowni Kawęczyn
ul. Augustówka 30 02-981
Warszawa
PGNiG Termika S.A.
Zakład Elektrociepłowni Siekierki i Ciepłowni Kawęczyn
ul. Augustówka 30 02-981
Warszawa
Fal Nieruchomości s.c.
Fal Nieruchomości s.c.
H+H Polska Sp. z o.o.
H+H Polska Sp. z o.o.
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
PGNiG Termika S.A.
Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne
Prywatne Przedszkole Świewające Brzdące"
Agnieszka Płuciennik
PGNiG Termika S.A.
EC Siekierki
w Warszawie
PGNiG Termika S.A.
Zakład Elektrociepłowni Siekierki i Ciepłowni
Kawęczyn
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddział Terenowy Nr 1
w Warszawie
PGNiG Termika
łosicki/Łosice/Woźniki
łosicki/Olszanka/Hadynów
ciek "Oczka"/6,55/Toczna/19,8/Bug/178,8
ul. Płochocińska 19 03-191
Warszawa
158
łosicki/Łosice/Łosice
łosicki/Łosice/Niemojki
52° 14' 47''
22° 51' 16''
52° 19' 37''
22° 48' 50''
52° 19' 16''
22° 43' 17''
CERTUS
157
x
x
Certus
Technologie Budowlane
160
lipski/Sienno/Sienno
miejska
Gmina Huszlew
Łosickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe “KOM-GAZ” Sp. z o.o.
w Łosicach
155
159
lipski/Rzeczniów/Rzeczniów
x
zakładowa
zakładowa
zakładowa
inna:
przydomowa
52° 19' 28''
21° 01' 32''
52° 19' 03''
21° 00' 16''
52° 17' 43''
20° 59' 37''
52° 18' 10''
20° 52' 51''
Wisła/519,5
b.d.
9600
8400
4490,23
1638,94
rów melioracyjny L-1/
8
1,8
1,2
b.d.
b.d.
M. st. Warszawa/Dzielnica
Białołęka/Warszawa
x
x
x
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Białołęka/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Białołęka/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Białołęka/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Białołęka/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Bielany/Warszawa
zakładowa
52° 11' 24''
21° 05' 44''
kanał ujęciowy wody chłodniczej dla zakładu/Wisła/504,3/
b.d.
0
18192
b.d.
b.d.
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Mokotów/Warszawa
zakładowa
52° 11' 24''
21° 05' 44''
Kanał zrzutowy/Wisła/504,3/
b.d.
b.d.
960
b.d.
63,128
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Mokotów/Warszawa
ZZN WAM Sp. z o.o.
Oddział Energetyki Cieplnej
ul. 17 stycznia 48 02-146
Warszawa
inna:
osiedlowa
52° 16' 02''
21° 10' 57''
Rów Magenta/6,21/Długa/24/K. Żerański/8,9
5113
1800
1400
660
241
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Rembertów/Warszawa
Air Products Sp. z o.o.
AIR PRODUCTS Sp z.o.o
ul. Bukowiecka 71 03-893
Warszawa
zakładowa
52° 16' 06''
21° 04' 54''
K. Bródnowski/8,56/K. Żerański/5,5/J. Zegrzyńskie/30,2
73
12,9
11,7
b.d.
0,374
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Targówek/Warszawa
Polska Akademia Nauk
Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ZWAR"
w Warszawie
Polska Akademia Nauk
Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności
Biologicznej
ul. Prawdziwka 2 02-973
Warszawa
zakładowa
52° 07' 08''
21° 03' 07''
zbiornik retencyjny
250
30
20
5,5
2
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Ursynów/Powsin
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ZWAR"
ul. Lebiodowa 15 04-674
Warszawa
zakładowa
52° 12' 26''
21° 08' 51''
K. Zagoździański/1,01/K. Nowe Ujście/2/Wisła/505,2
249
500
438
178
65,5
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wawer/Warszawa
ziemia
48
14,3
7,2
b.d.
b.d.
x
ziemia
2
4,5
4,5
8,32
3,03
x
Europejskie Centrum Komuniakcji i Kultury
Fundacja "Pomocna Dłoń"
Dom Pomocy Społecznej
Jednostka Wojskowa Nr 1230
w Warszawie
Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i
Wielorodzinnych Sp. z o.o.
Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych CENREX-DOM
w Warszawie
52° 09' 13''
21° 12' 43''
52° 10' 38''
21° 08' 50''
ul. Olecka 30 04-984 Warszawa
zakładowa
Sekcja Obsługi Infrastruktury 26 WOG
Warszawa-Wesoła
Zespół Budowy
Domów Jednorodzinnych i WIelorodzinnych Sp. z o.o.
ul. Odrębna 10 04-867
Warszawa
ul. Okuniewska 29 05-076
Warszawa
ul. Jana Pawła II 25 05-077
Warszawa
inna:
przydomowa
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
brak danych
oczka wodne/
3500
1200
1200
244,32
89,175
x
52° 12' 45''
21° 12' 54''
K. Wawerski/10,92/K. Nowa Ulga/2,2/Wisła/507
17000
5448
3625
2084
761
x
Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych CENREX-DOM
ul. Vogla 31/41 02-990
Warszawa
inna:
osiedlowa
52° 09' 38''
21° 06' 25''
Wilanówka/4,31/Wisła/504,7/
b.d.
b.d.
20
9,46
3,4
x
miejska
52° 11' 18''
21° 06' 05''
Europejskie Centrum Komuniakcji i Kultury
Fundacja "Pomocna Dłoń" Dom Pomocy Społecznej
172
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
173
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie Spółka Akcyjna
Zakład Południe
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dział Remontów i Konserwacji
174
Medcom Sp. z o.o.
Medcom Sp. z o.o.
ul. Syta 190/192 02-987
Warszawa
ul. Nowoursynowska 166 02787 Warszawa
ul. Jutrzenki 78a 02-230
Warszawa
zakładowa
zakładowa
52° 09' 40''
21° 06' 18''
52° 11' 10''
20° 55' 31'
Wisła/511,35
580000
112000
80000
47597,8
17373,2
x
Wilanówka/4,51/Wisła/504,7/
80
25
17
3,53
1,3
x
ziemia
180
3,5
3
b.d.
1,8
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wawer/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wawer/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wesoła/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wesoła/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wilanów/Warszawa
x
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wilanów/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Wilanów/Warszawa
M. st. Warszawa/Dzielnica
Włochy/Warszawa
175
Gmina Karniewo
Gmina Karniewo
ul. Pułtuska 3 06-425 Karniewo
gminna
52° 50' 18''
20° 59' 08''
Pełta/19,2/Narew/68/
1224
240
b.d.
30
12
x
176
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z
o.o.
w Makowie Maz.
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o.
w Makowie Mazowieckim
ul. Przemysłowa 5 06-200
Maków Mazowiecki
miejska
52° 50' 49''
21° 05' 31''
Orzyc/22,53/Narew/83,5/
28000
5600
2800
1673
614
x
177
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy OHP
w Jaciążku
Jaciążek 64A
inna: ośrodek
szkolno
wychowawczy
52° 57' 01''
21° 04' 34''
Jaciążka/2,1/Orzyc/38,1/Narew/83,5
2000
12
9,2
3,23
1,18
x
06-210 Płoniawy - Bramura
gminna
Węgierka/8/Orzyc/28,1/Narew/83,5
3554
1387
1058
312,3
114
Różanica/1,75/Narew/118,8/
3750
500
500
301
Sikorka/Narew/
5000
540
360
134
Gminy
Płoniawy Bramura i Krasne
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Różanie
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
"GETMOR"
Zakład Mleczarski "POLINDUS" Sp. z o.o.
w Gąsewie
Ośrodek Szkolenia i Wychowawania w Jaciążku
jednostka organizacyjna Mazowieckiej Wojewódzkiej
Komendy OHP
Gminy
Płoniawy Bramura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Różanie
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
GETMOR
POLINDUS Sp.z o.o.
Zakład Produkcji Nr 1
Gmina Cegłów
Gmina Cegłów
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa
w Mieni
Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"
w Mieni
GRUPA INCO S.A. Warszawa
Zakład w Dębem Wielkim
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa
w Mieni
Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"
w Mieni
GRUPA INCO S.A.
WARSZAWA
186
Gmina Dębe Wielkie
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
187
Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze
Wiesław Kryński
Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze
Wiesław Kryński
ul. Wspólna 25 00-519
Warszawa
ul. Zielona 3 05-311 Dębe
Wielkie
ul. Warszawska 83 05-311
Dębe Wielkie
188
Gmina Dobre
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1 05-307 Dobre
gminna
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp.z o.o.
w Warszawie
ul. Ostrobramska 79 04-175
Warszawa
zakładowa
Zakład Komunalny w Halinowie
ul. Józefa Piłsudskiego 77 05074 Halinów
miejska
Gmina Jakubów
ul. Mińska 15 05-306 Jakubów
gminna
178
179
180
181
182
183
184
185
189
190
191
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. w
Warszawie
Zakład Dobre w Rudzienku
Zakład Komunalny
w Halinowie
Gmina Jakubów
(Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym)
Gmina Jakubów
(Oczyszczalnia w miejscowości Leontyna)
ul. Dolna 19 06-230 Różan
gminna
Chrzanowo 28 06-225 Rzewnie
zakładowa
ul. Mazowiecka 1 Gąsewo
zakładowa
ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów
gminna
Mienia 94 05-319 Cegłów
zakładowa
Mienia 300 05-319 Mienia
zakładowa
zakładowa
gminna
zakładowa
Gmina Jakubów
ul. Mińska 15 05-306 Jakubów
gminna
193
Dom Dziecka w Falbogach
Dom Dziecka w Falbogach
Falbogi 33 05-310 Kałuszyn
inna
194
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kałuszynie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Warszawska 37 05-310
Kałuszyn
miejska
ul. Rynek 6 05-334 Latowicz
192
52° 18' 02''
21° 40' 19''
52° 14' 24''
21° 21' 11''
52° 11' 17''
21° 42' 52''
52° 14' 12''
21° 36' 23''
52° 14' 40''
21° 49' 43''
52° 11' 56''
21° 48' 00''
52° 01' 27''
21° 47' 08''
195
Gmina Latowicz
Gmina Latowicz
196
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
(Jednostka Wojskowa Nr 1131
w Barczącej, Oczyszczalnia w Barczącej - koszary)
Sekcja Obsługi Infrastruktury w Barczącej
05-301 Barcząca
zakładowa
brak danych
197
Stołeczny Zarząd Infastruktury
(Oczyszczalnia w kompleksie Barcząca - lotnisko)
Sekcja Obsługi Infrastruktury w Barczącej
05-301 Barcząca
inna:
zakładowa
52° 09' 28''
21° 37' 21''
198
199
200
201
202
203
Gmina Mińsk Mazowiecki
Brzóze, ul. Szkolna 20 05-300
Szkoła Podstawowa w Brzózem
gminna
Szkoła Podstawowa Brzóze
Mińsk Mazowiecki
TIREST BEATA KNAAK
Grębiszew, ul.Kołbielska 32 05TIREST BEATA KNAAK
inna
(Oczyszczalnia w Grębiszewie)
300 Mińsk Mazowiecki
EKWOS Piotr Parasiewicz
Grębiszew, ul. Rozwojowa 79
EKWOS Piotr Parasiewicz
inna
Grębiszew
05-300 Mińsk Mazowiecki
Zespół Szkół Specjalistycznych im. Janiny
Zespół Szkół Specjalistycznych im. Janiny Porazińskiej w
Ignaców 8 05-300 Mińsk
inna: szkolna
Porazińskiej w Ignacowie
Ignacowie
Mazowiecki
Gmina Mińsk Mazowiecki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Chełmońskiego 14 05-300
inna:
(Oczyszczalnia osiedlowa w Janowie)
w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki
osiedlowa
Gmina Mińsk Mazowiecki
Marianka 42 05-300 Mińsk
(Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w
Szkoła Podstawowa w Mariance
inna: szkolna
Mazowiecki
Mariance)
204
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim
205
Gmina Mińsk Mazowiecki
Zespół Szkół w Starej Niedziałce
206
207
208
209
210
211
gminna
52° 56' 38''
21° 02' 04''
52° 53' 51''
21° 23' 22''
52° 50' 51''
21° 18' 47''
52° 58' 21''
21° 13' 21''
52° 08' 55''
21° 44' 45''
52° 09' 19''
21° 41' 13''
52° 07' 30''
21° 44' 30''
52° 11' 22''
21° 27' 18''
52° 11' 47''
21° 25' 28''
52° 11' 54''
21° 26' 02''
52° 19' 30''
21° 39' 27''
x
makowski/Płoniawy - Bramura/Kalinowiec
109,839
x
x
makowski/Różan/Różan
49
x
x
makowski/Rzewnie/Chrzanowo
x
makowski/Sypniewo/Gąsewo
makowski/Płoniawy - Bramura/Jaciążek
rów mel./Róż/25/Narew/123,5
2216
296
156
205
75
x
rów mel. R-25, R-0, R-A/0,8/Mienia/Świder/9,6
4500
600
500
254
92,61
x
miński/Cegłów/Cegłów
rów - Mienia/0,3/Świder/9,6/Wisła/492
433
96
80
51,3
18,73
x
miński/Cegłów/Mienia
rów R-18 do rów M-2/0,58/Mienia/Świder/9,6
166
25
21
17,32
6,32
x
rów mel.H/1,5/Mienia/Świder/9,6
143
37,79
34,35
9,6
3,5
x
x
miński/Cegłów/Mienia
x
miński/Dębe Wielkie/Dębe Wielkie
rów melioracyjny/0,32/Mienia/Świder/
4750
650
650
275,93
100,85
rów melioracyjny R-A/2,8/Mienia/Świder/
40000
b.d.
300
5
0,5
miński/Dębe Wielkie/Dębe Wielkie
rów melioracyjny/14,36/ Boruczanka/Rządza/
1591
232
175
153,4
56
x
miński/Dobre/Dobre
rów mel. A-1/2,1/Rządza/J. Zegrzyńskie/34,4
60
7,92
4,6
2,57
0,937
x
miński/Dobre/Rudzienko
Długa/29,63/K. Żerański/8,9/J. Zegrzyńskie/30,2
11400
1578
1214
1047
382
x
Mienia/45,97
442
65
50
46,57
17
x
miński/Jakubów/Jędrzejów Nowy
rów R-B/Czarna/Kanał Żerański/
1460
b.d.
150
30
4
x
miński/Jakubów/Leontyna
ziemia
40
6
6
5,61
2,047
x
Witkówka/14,35/Kostrzyń/17,2/Liwiec/67,7
5000
600
500
257,4
130,46
x
x
x
miński/Dębe Wielkie/Dębe Wielkie
miński/Halinów/Długa Kościelna
miński/Kałuszyn/Falbogi
x
miński/Kałuszyn/Kałuszyn
Świder/61,281/Wisła/
1667
300
300
129
47
x
miński/Latowicz/Latowicz
rów mel./Mienia/Świder/9,6
1800
305
300
64,56
23,562
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Barcząca
miński/Mińsk Mazowiecki/Barcząca
Srebrna/13,7/Mienia/Świder/
3000
250
b.d.
b.d.
b.d.
x
Długa/45,665/Kanał Żerański/
5
b.d.
6,7
0,72
0,26
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Brzóze
rów bez nazwy/5/Świder/
125
22,92
19
15,12
5,52
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Grębiszew
rów bez nazwy/
b.d.
19
19
6,78
1,355
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Grębiszew
Srebrna/15,995/Mienia/Świder/
15
20
8,8
4,93
1,8
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Ignaców
Srebrna/14,145/Mienia/20,6/Świder/9,6
274
50
38,57
23,87
8,71
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Janów
52° 09' 02''
21° 34' 30''
Mienia/32,179/Świder/
b.d.
10
7,44
0,97
0,36
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Marianka
82200
13570
11500
8015
2925
x
miejska
52° 09' 45''
21° 32' 05''
Srebrna/3,18/Mienia/20,6/Świder/9,6
inna: szkolna
52° 11' 51''
21° 35' 42''
rów mel. R-A/1,29/Srebrna/Mienia/20,6
5
b.d.
13,91
1,79
0,66
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Stara Niedziałka
rów R-K/ciek Wodynie/Świder/
940
110
b.d.
33,33
6
x
miński/Mrozy/Jeruzal
Witówka II/Witówka I/Kostrzyń/17,2/Liwiec/67,7
4200
756
600
449,32
164
x
miński/Mrozy/Mrozy
Świder/44/Wisła/
b.d.
11
5,23
3,24
1,182
x
miński/Siennica/Dłużew
miński/Siennica/Drożdzówka
Zespół Szkół w Starej Niedziałce
Stara Niedziałka,
ul.Mazowiecka 154 05-300
Mińsk Mazowiecki
Miasto i Gmina Mrozy
(Oczyszczalnia Jeruzal)
Miasto i Gmina Mrozy
(Oczyszczalnia Mrozy)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dom Plenerowy w Dłużewie
KAŚMIN S.C.
DOM SENIORA w Drożdżówce
Dom Pomocy Społecznej
w Kątach
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach
ul. Graniczna 1 05-320 Mrozy
gminna
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach
ul. Graniczna 1 05-320 Mrozy
gminna
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dom Plenerowy w Dłużewie
Dłużew 40 05-332 Siennica
inna
KAŚMIN s.c. DOM SENIORA
Drożdżówka 5a 05-332
Siennica
inna
Dom Pomocy Społecznej w Kątach
Kąty 22 Siennica
inna
Gmina Siennica
Gmina Siennica
ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica
gminna
Gmina Stanisławów
Rynek 32 05-304 Stanisławów
inna: szkolna
Rynek 32 05-304 Stanisławów
gminna
Zakłady Mięsne Stanisławów Sp. z o.o.
w Stanisławowie
215
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
216
Gmina Dzierzgowo
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dzierzgowie
Stanisławów 2 05-304
Stanisławów
ul. Wodociągowa 10 05-070
Sulejówek
ul. Jagiellońska 21 06-520
Dzierzgowo
217
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia
Ścieków
WOD-KAN Sp. z o.o.
w Mławie
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia
Ścieków
WOD-KAN Sp. z o.o.
w Mławie
ul. Płocka 106 06-500 Mława
miejska
214
x
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk
Mazowiecki
Gmina Stanisławów
213
makowski/Maków Mazowiecki/Maków
Mazowiecki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim
Gmina Stanisławów
(Oczyszczalnia w Pustelniku)
Gmina Stanisławów
(Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Retków)
Zakłady Mięsne Stanisławów Sp. z o.o.
w Stanisławowie
212
52° 13' 14''
21° 32' 37''
52° 07' 34''
21° 30' 07''
52° 07' 37''
21° 30' 50''
52° 10' 52''
21° 40' 35''
52° 11' 19''
21° 39' 27''
makowski/Karniewo/Karniewo
x
218
Oczyszczalnia w Gminie Radzanów
Gmina Radzanów
pl. Piłsudskiego 26 06-540
Radzanów
219
Gmina Strzegowo
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
Zakład Komunalny
06-445 Strzegowo
pl. Wolności 32 06-445
Strzegowo
x
miński/Mińsk Mazowiecki/Mińsk
Mazowiecki
52° 03' 48''
21° 50' 30''
52° 09' 53''
21° 48' 31''
52° 02' 59''
21° 35' 55''
52° 03' 26''
21° 40' 29''
52° 04' 03''
21° 37' 48''
52° 05' 10''
21° 36' 24''
52° 16' 39''
21° 27' 36''
52° 17' 45''
21° 30' 09''
52° 18' 30''
21° 33' 55''
52° 15' 45''
21° 17' 15''
53° 08' 42''
20° 39' 57''
ciek Piaseczna/3,6/Świder/Wisła/
125
23
23
30
11
x
rów R-A16/3/Sienniczanka/Swider/
28
7,8
6
b.d.
2,14
x
miński/Siennica/Kąty
rów K-1 km 0,4/Senniczanka/3,8/Świder/41,6/Wisła/492
4750
620
527
270
98,005
x
miński/Siennica/Siennica
miński/Stanisławów/Pustelnik
rów/Czarna/Kanał Żerański/
113
14,75
11,35
2,6
0,9
x
ciek naturalny Górznik/25,41/Rządza/J.Zegrzyńskie/
6000
500
b.d.
173,4
63,28
x
rów mel./4/Rządza/J. Zegrzyńskie/34,4
b.d.
430
344
112
41
x
x
rów D - Długa/22,73/Kanał Żerański/J.Zegrzyńskie/
20453
3600
2950
1826
667
x
x
Ożumiech/3,09/Tamka/Orzyc/
75
7,5
7,5
3,92
1,43
x
mławski/Dzierzgowo/Dzierzgowo
53° 05' 59''
20° 22' 22''
Seracz/13,624/Mławka/16,3/Wkra/113,5
60139
9840
8000
5167,1
1886
x
mławski/Mława/Mława
gminna
52° 55' 59''
20° 05' 56''
rów melioracyjny/Wkra/285/
b.d.
500
b.d.
b.d.
b.d.
x
mławski/Radzanów/Radzanów
gminna
52° 53' 39''
20° 17' 47''
Wkra/96,95
6500
930
780
348
127,17
x
mławski/Strzegowo/Strzegowo
zakładowa
miejska
zakładowa
miński/Stanisławów/Retków
miński/Stanisławów/Stanisławów
miński/Sulejówek/Sulejówek
220
221
222
223
224
225
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla
Osób Chorych na "SM"
w Dąbku
Oczyszczalnia
Gorzelni i Ubojni
Zakładu Przetwórstwa Rolnego DUNAJ
w m. Dunaj
Gmina Szreńsk
Gmina Szreńsk
Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Szydłowie
Oczyszczalnia ścieków w Grzebsku
Gmina Wieczfnia Kościelna
226
Gmina Wiśniewo
227
"L-N" Sp. z o.o.
Cybulice Małe
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób
Chorych na "SM”
Załad Przetwórstwa Rolnego DUNAJ Sp. z o.o.
w Dunaju
Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szreńsku
Dąbek 129 06-561 Stupsk
zakładowa
53° 00' 33''
20° 21' 01''
Dunaj 06-560 Konopki
zakładowa
52° 59' 25''
20° 21' 58''
pl. Kanoniczny 10 06-550
Szreńsk
pl. Kanoniczny 10 06-550
Szreńsk
gminna
gminna
Szkoła Podstawowa w Szydłowie
ul. Szkolna 2 06-516 Szydłowo
inna: szkolna
Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Stefana Roweckiego "Grota"
4 06-500 Mława
ul. Stefana Roweckiego "Grota"
4 06-500 Mława
ul. Wiosenna 23 05-152
Czosnów
inna:
osiedlowa
"L-N" Sp. z o.o
gminna
zakładowa
228
Gmina Czosnów
Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie
ul. Gminna 6 05-152 Czosnów
gminna
229
Skarb Państwa Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sekcja Obsługi Infrastruktury 26 WOG Kazuń Nowy
05-154 Kazuń Nowy
Kazuń Nowy 05-154 Kazuń
Nowy
zakładowa
Dom Pomocy Społecznej
ul. Jagodowa 2 05-092 Łomianki
zakładowa
Samorządowy Zakład Budżetowy
Leoncin
ul. Partyzantów 3 05-155
Leoncin
ul. Piłsudskiego 43 05-192
Cieksyn
ul. Piłsudskiego 43 05-192
Cieksyn
inna:
przydomowa
inna:
przydomowa
ul. Płońska 43 05-190 Nasielsk
zakładowa
230
231
Dom Pomocy Społecznej Sadowa
Gmina Leoncin
gminna
52° 59' 25''
20° 14' 30''
53° 00' 44''
20° 06' 54''
53° 04' 48''
20° 27' 02''
53° 13' 18''
20° 34' 56''
53° 02' 04''
20° 19' 36''
52° 23' 23''
20° 37' 23''
52° 24' 05''
20° 44' 07''
52° 25' 41''
20° 40' 26''
52° 20' 57''
20° 49' 27''
52° 24' 16''
20° 32' 04''
52° 34' 17''
20° 40' 00''
52° 34' 19''
20° 39' 45''
52° 34' 50''
20° 46' 31''
52° 35' 07''
20° 47' 03''
52° 25' 35''
20° 45' 22''
rów melioracyjny/Dunajczyk/9,8/Łydynia/46,8
257
50
35
21,9
8
mławski/Stupsk/Dąbek
x
Dunajczyk/10,9/Łydynia/46,8/Wkra/48,4
b.d.
258,5
258,5
b.d.
b.d.
Sewerynka/6,3/Mławka/13,8/Wkra/113,5
1140
175
150
21,9
8
x
rów melioracyjny/1,34/Mławka/9,05/Wkra/113,5
1080
256
187
52
19
x
mławski/Szreńsk/Szreńsk
Giedniówka/10,95/Łydynia/Wkra/
b.d.
16
14,5
2,98
1,09
x
mławski/Szydłowo/Szydłowo
mławski/Wieczfnia Kościelna/Grzebsk
x
mławski/Stupsk/Dunaj
mławski/Szreńsk/Miączyn Duży
rów melioracyjny/1,04/Orzyc/Wkra/
1216
190
150
21,9
8
x
rów melioracyjny/0,95/Sewerynka/13,29/Mławka/13,8
300
46,8
36
13,6
5
x
mławski/Wiśniewo/Kosiny Stare
Kanał Kromnowski/32,8/Bzura/6,3/Wisła/587,3
220
83
45
b.d.
b.d.
x
nowodworski/Czosnów/Cybulice Małe
Wisła/544,7
10670
1200
800
630,16
230,01
x
nowodworski/Czosnów/Czosnów
Wisła/550
1500
600
400
70,14
25,6
x
nowodworski/Czosnów/Kazuń Nowy
Wilczy Jar (rów)/Łasica/
150
30
24
14,02
5,17
x
Wisła/563,4
13816
467
467
185,62
67,751
x
nowodworski/Czosnów/Sadowa
ziemia
b.d.
6,71
b.d.
b.d.
b.d.
x
ziemia
b.d.
1,36
1,11
b.d.
b.d.
x
nowodworski/Nasielsk/Cieksyn
Nasielna/10,3/Wkra/18,8/Narew/6,1
700
120
120
21,09
7,7
x
nowodworski/Nasielsk/Nasielsk
Nasielna/11,75/Wkra/18,8/Narew/6,1
13000
2000
2000
1109,59
405
x
Wisła/543
22600
140
120
106
38,69
x
nowodworski/Leoncin/Michałów
232
Oczyszczlnia dla Zespołu Nr 3 w Cieksynie
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
233
Oczyszczalnia ścieków dla Przedszkola w Cieksynie
Przedszkole w Cieksynie
234
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nasielsku
Reckitt BENCKISER PRODUCTION
(POLAND) Sp. z o. o.
ul. Płońska 43 05-190 Nasielsk
miejska
ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki
zakładowa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Generała Berlinga 100 05101 Nowy Dwór Mazowiecki
miejska
52° 24' 56''
20° 44' 48''
Wisła/543,3
42000
8600
7000
3215
1174
x
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
ul. Dębe 77 05-140 Serock
gminna
52° 29' 45''
20° 53' 33''
Narew/19,6/Wisła/
40150
8250
8250
3378,13
1233,2
x
nowodworski/Pomiechówek/Dębe
Ośrodek Szkoleniowy NIK
Goławice Drugie
Goławice Drugie 05-180
Pomiechówek
zakładowa
52° 29' 47''
20° 42' 18''
Wkra/6,9
265
53
46
24,6
9
x
nowodworski/Pomiechówek/Goławice
Drugie
Orzechowo Nowe 05-180
Pomiechówek
zakładowa
52° 29' 38''
20° 49' 23''
Narew/14,45
52
10
8
10,95
4
x
nowodworski/Pomiechówek/Orzechowo
Nowe
Narew/10/Wisła/
9000
1100
1060
512,33
187
x
nowodworski/Pomiechówek/Pomiechówek
nowodworski/Pomiechówek/Stanisławowo
235
236
237
Gmina Nasielsk
Reckitt BENCKISER PRODUCTION
(POLAND) Sp. z o. o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim
238
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
239
Ośrodek Szkoleniowy NIK
Goławice Drugie
PERN "PRZYJAŹŃ" S.A. z/s w Płocku
Stacja Pomp Nr 2a
w Orzechowie Nowym
Komunalny Zakład Budżetowy
w Pomiechówku
nowodworski/Nasielsk/Cieksyn
nowodworski/Nasielsk/Nasielsk
x
nowodworski/Nowy Dwór
Mazowiecki/Nowy Dwór Mazowiecki
x
nowodworski/Nowy Dwór
Mazowiecki/Nowy Dwór Mazowiecki
240
PERN "PRZYJAŹŃ" S.A. Płock
Stacja Pomp ST- 2a
241
Gmina Pomiechówek
242
Dom Pomocy Społecznej "BETANIA"
Dom Pomocy Społecznej "BETANIA"
ziemia
b.d.
b.d.
9,25
b.d.
b.d.
x
ELKOM TRADE
Sp. z o.o. SKA
w Warszawie
Bożena Szok
Pensjonat Jaworowy Dwór
Trębki Nowe 100A
05-170 Zakroczym
Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
STATOIL FUEL&RETAIL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 86 02-603 Warszawa
Stacja Paliw nr 70668 ZAKROCZYM
ul. Kpt. T. Doranta 17
05-170 Zakroczym
ELKOM TRADE
Sp. z o.o. SKA
w Warszawie
Smoszewo 4 05-170
Zakroczym
zakładowa
52° 25' 34''
20° 29' 54''
Wisła/564,2
700
99
81
b.d.
b.d.
x
nowodworski/Zakroczym/Smoszewo
Bożena Szok
Pensjonat Jaworowy Dwór
Trębki Nowe 100a 05-170
Zakroczym
inna:
przydomowa
52° 27' 22''
20° 32' 18''
ziemia
64
12
7,51
b.d.
b.d.
x
nowodworski/Zakroczym/Trębki Nowe
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Zakroczymiu
ul. Parowa Okólna 3 B 05-170
Zakroczym
miejska
52° 25' 46''
20° 36' 10''
Wisła/556,5
11667
2360
1750
1065
389
x
nowodworski/Zakroczym/Zakroczym
STATOILFUEL&RETAIL POLSKA Sp. z o.o.
Stacja Paliw nr 70668 ZAKROCZYM
ul. Kpt Tadeusza Doranta 17 05170 Zakroczym
zakładowa
52° 26' 46''
20° 36' 40''
nowodworski/Zakroczym/Zakroczym
243
244
245
246
247
Gmina Baranowo
Gmina Baranowo
248
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Oddział Produkcyjny KURPIE w Baranowie
249
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Czarni
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Oddział Produkcyjny KURPIE w Baranowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im.Brata Z. Żebrowskiego
w Czarni
250
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czerwinie
251
Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie
252
253
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Goworowie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kadzidle
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Goworowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie
ul. Kupiecka 10 05-180
Pomiechówek
Stanisławowo 20 05-180
Pomiechówek
pl. Trzydziestolecia 7 06-320
Baranowo
ul. Niepodległości 32 06-320
Baranowo
Czarnia 36
07-431 Czarnia
ul. Przemyslowa 1 07-407
Czerwin
ul. Szkolna 16A 07-440
Goworowo
ul. Szkolna 16A 07-440
Goworowo
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
ul. Targowa 4 07-420 Kadzidło
w Kadzidle
gminna
inna:
przydomowa
gminna
zakładowa
inna: ośrodek
szkolno
wychowawczy
gminna
gminna
gminna
gminna
254
Gmina Lelis
Gmina Lelis
ul. Szkolna 37 07-402 Lelis
gminna
255
Gminna Jednostka Usług Komunalnych
w Łysych
Gminna Jednostka Usług Komunalnych
ul. Ostrołęcka 2 07-437 Łyse
gminna
256
Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import Eksport w Łysych
Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import - Eksport
w Łysych
ul. Kościelna 25 07-437 Łyse
zakładowa
257
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Myszyńcu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Myszyńcu
Gmina
Olszewo - Borki
ul. Dzieci Polskich 10 07-430
Myszyniec
ul. Władysława Broniewskiego
13 07-415 Olszewo Borki
258
Gmina Olszewo - Borki
259
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Laskowcu
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Laskowcu
ul. Mazurska 28 07-401
Laskowiec
260
Zakład Karny w Przytułach Starych
Zakład Karny w Przytułach Starych
ul. Przytuły Stare 13A 07-411
Przytuły Stare
261
Zakład Obsługi Rolnictwa
w Troszynie
Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszyn
ul. Polna 15 07-405 Troszyn
miejska
gminna
inna: dla
zakładu
poprawczego
inna: dla
aresztu
śledczego
gminna
52° 28' 15''
20° 45' 40''
52° 27' 50''
20° 43' 29''
53° 10' 35''
21° 18' 22''
53° 10' 41''
21° 17' 21''
53° 21' 26''
21° 11' 53''
52° 57' 07''
21° 44' 49''
52° 55' 16''
21° 37' 15''
52° 53' 45''
21° 32' 54''
53° 13' 53''
21° 26' 012'
53° 10' 23''
21° 33' 51''
53° 21' 43''
21° 33' 41''
53° 21' 23''
21° 34' 41''
53° 23' 14''
21° 21' 42''
53° 04' 44''
21° 25' 07''
ziemia
75
14,5
14,5
4,96
1,81
x
Płodownica/6,7/Omulew/18,6/Narew/154,6
4033
400
100
187
67
x
rów mel./Płodownica/7,8/Omulew/18,6
8825
2400
1875
1503,57
548,8
x
rów mel./Trybówka/7,4/Omulew/46,5
175
42
35
14,27
5,21
x
ostrołęcki/Czarnia/Czarnia
rów mel./Orz/32,5/Narew/107,3
2000
350
350
156
57
x
ostrołęcki/Czerwin/Czerwin
ostrołęcki/Baranowo/Baranowo
x
ostrołęcki/Baranowo/Baranowo
rowem melior."D"/Orz/16,83/Narew/107,3
300
30
20
8
3
x
ostrołęcki/Goworowo/Brzeźno
Orz/12,43/Narew/107,3/
2078
240
200
125
45
x
ostrołęcki/Goworowo/Goworowo
Piasecznica/22/Omulew/3,3/
7590
828
710
420,03
153,311
x
ostrołęcki/Kadzidło/Kadzidło
rów mel./Mała Rozoga/5/Narew/149,96
840
120
b.d.
72,9
26,62
x
ostrołęcki/Lelis/Lelis
rów mel./K. Kaczor/18,6/Szkwa/
4426
360
b.d.
164,4
60
x
rów mel./2,4/K. Kaczor/18,6/Szkwa/
135000
2500
2000
1900
693,59
x
Rozoga/42,3/Narew/154,2/
5333
400
b.d.
330
120
x
ostrołęcki/Łyse/Łyse
x
ostrołęcki/Łyse/Łyse
ostrołęcki/Myszyniec/Myszyniec
Jastrząbka/0,99/Omulew/4,4/Narew/147,5
3583
250
b.d.
66
22
x
53° 07' 03''
21° 39' 48''
Narew /155,8
267
42
40
13,7
5
x
ostrołęcki/Rzekuń/Laskowiec
53° 06' 16''
21° 42' 46''
rowem melioracyjnym/Czeczotka/Narew/148,6
2350
520
400
144,93
52,9
x
ostrołęcki/Rzekuń/Przytuły Stare
53° 02' 17''
21° 43' 14''
rów mel./Czeczotka/14,3/Narew/148,6
1072
200
130
131
48
x
x
x
ostrołęcki/Olszewo - Borki/Nowa Wieś
ostrołęcki/Troszyn/Troszyn
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
Ec.A
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
El "B"
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
Ec.A
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
El "B"
265
PGO Sp.z o.o. w Ostrołęce
PGO Sp.z o.o. w Ostrołęce
266
"STORA ENSO POLAND" S.A.w Ostrołęce
"STORA ENSO POLAND" S.A.
267
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
El.B - Instalacja odsiarczania spalin
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
El.B - Instalacja Odsiarczania Spalin
268
STORA ENSO NAREW Sp.z o.o.
STORA ENSO NAREW Sp.z o.o.
269
Gmina Andrzejewo
Gmina Andrzejewo
270
Gmina Boguty Pianki
Gmina Boguty Pianki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Broku
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Zakład w Małkinii
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Małkinii
Zespół Szkół
w Nurze
Miasto i Gmina Brok
pl. Kościelny 6 07-306 Brok
miejska
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Zakład w Małkini Górnej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Małkini
Zespół Szkół
w Nurze
ul. Jana III Sobieskiego 07-320
Małkinia
zakładowa
262
263
264
271
272
273
274
Zakład Oczyszczania Ścieków
ul. Chemiczna 2 07-410
Ostrołęka
ul. Elektryczna 5 07-401
Ostrołęka
ul. Elektryczna 5 07-401
Ostrołęka
ul. Krańcowa 1 07-401
Ostrołęka
ul. I Armii WP 21 07-401
Ostrołęka
ul. Elektryczna 5 07-401
Ostrołęka
ul. I Armii WP 21 07-401
Ostrołęka
ul. Warszawska 36 07-305
Andrzejewo
al. Papieża Jana Pawla II 45 07325 Boguty Pianki
ul. Nurska 144 07-320 Małkinia
miejska
zakładowa
zakładowa
zakładowa
zakładowa
zakładowa
zakładowa
gminna
gminna
gminna
ul. Łomżyńska 14 07-322 Nur
inna: szkolna
ul. Bociańskiego 1 07-310
Ostrów Mazowiecka
inna: dla JW i
warsztatów
technicznych
Jednostka Wojskowa
w Komorowie
Sekcja Obsługi Infrastruktury 26 WOG Komorowo
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Lubiejewie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp.z o.o.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Starym Lubiejewie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp.z o.o.
278
Gmina Stary Lubotyń
Gmina Stary Lubotyń
279
Gmina Wąsewo
Gmina Wąsewo
280
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zarębach Kościelnych
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zarębach Kościelnych
ul. Klonowa 4 07-300 Stare
Lubiejewo
ul. Bolesława Prusa 66 07-300
Ostrów Mazowiecka
Stary Lubotyń 42 07-303 Stary
Lubotyń
ul. Zastawska 13 07-311
Wąsewo
ul. Farna 20 07-323 Zaręby
Kościelne
281
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
w Celestynowie
Sekcja Obsługi Infrastruktury
Celestynów
ul. Wojska Polskiego 05-430
Celestynów
zakładowa
282
Piekarnia Oskroba S.A.
w Człekówce
Piekarnia Oskroba S.A
Człekówka 90 05-340 Kołbiel
zakładowa
283
Gmina Kołbiel
Gmina Kołbiel
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
gminna
PHU HYDROMIX Sebastian Piętka
Stara Huta 45 08-410 Garwolin
inna: szkolna
275
276
277
284
Szkoła Podstawowa
w Augustówce
Gmina Osieck
(Oczyszczalnia w miejscowości Pogorzel)
inna: szkolna
miejska
gminna
gminna
inna: szkolna
53° 04' 07''
21° 33' 24''
53° 06' 10''
21° 36' 10''
53° 06' 21''
21° 36' 37''
53° 05' 59''
21° 37' 49''
53° 04' 07''
21° 33' 41''
53° 06' 14''
21° 36' 38''
53° 06' 05''
21° 35' 57''
52° 49' 56''
22° 12' 13''
52° 42' 59''
22° 23' 52''
52° 42' 10''
21° 51' 00''
52° 42' 25''
22° 03' 30''
52° 41' 25''
22° 03' 00''
52° 40' 15''
22° 19' 30''
brak danych
52° 50' 26''
21° 52' 25''
52° 47' 23''
21° 53' 44''
52° 55' 21''
21° 54' 59''
52° 52' 25''
21° 39' 50''
52° 45' 30''
22° 07' 20''
52° 03' 21''
21° 25' 34''
52° 03' 10''
21° 26' 02''
52° 03' 25''
21° 29' 20''
51° 59' 04''
21° 29' 33''
51° 57' 39''
21° 24' 38''
Dopływ spod Starej Wsi/0,23/Narew/144,8/
150000
20000
20000
9960,115
3635,44
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
starorzecze Narwi/Narew/151/
b.d.
6720
b.d.
115
42
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
kanał zrzutowy/Narew/152/
b.d.
22300
b.d.
4082
1490
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
Narew /153,5
200
66
b.d.
5
1,83
x
Dopływ spod Starej Wsi/Narew/144,8/
160000
21000
18000
13488,41
4923,27
x
Narew/152
b.d.
221
b.d.
142
51
Dopł.spod Starej Wsi/Narew/
b.d.
9000
7500
5441,7
1986
x
rów melior.B-8/Brok Mały/Brok/
1770
250
200
51,83
18,91
x
ostrowski/Andrzejewo/Andrzejewo
Pukawka/11/Bug/
1500
220
175
56,38
20
x
ostrowski/Boguty Pianki/Boguty Pianki
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
x
Ostrołęka - grodzki/Ostrołęka/Ostrołęka
Turka/1,2/Bug/76,8/Narew/37,8
1469
400
400
109,6
39,998
x
ostrowski/Brok/Brok
rów mel. F i A/Starorzecze Bugu/96,4/
117
55
45
33,6
12,26
x
ostrowski/Małkinia Górna/Małkinia
rowem melioracyjnym "A"/1/Bug/99/Narew/37,8
11100
1800
1300
685
250
x
ostrowski/Małkinia Górna/Małkinia
rów mel./Bug/123/Narew/37,8
117
40,94
19,5
5,39
1,969
x
ostrowski/Nur/Nur
Wymakracz/31/Narew/104,1/
1500
700
450
137,26
50,098
x
ostrowski/Ostrów Mazowiecka/Komorowo
ostrowski/Ostrów Mazowiecka/Lubiejewo
Wymakracz/34/Narew/104,1/
1500
240
b.d.
22,7
8,3
x
Grzybówka /1,3/Brok/86,4/Bug/87,4
52000
9600
8000
4926
1798
x
rów mel.0-36/Orz/45/Narew/96,8
1276
254,4
212
83,75
30,57
x
rów mel./Czerna/11,75/Orz/10,3
4145
156
120
135,79
49,56
x
ostrowski/Wąsewo/Wąsewo
rów mel./Brok/26/Bug/87,4
70
20
b.d.
4,98
1,818
x
ostrowski/Zaręby Kościelne/Zaręby
Kościelne
rów mel./5,5/Antoninka/2,4/Świder/3,1
789
143
100
24,52
8,948
x
rów R-10/2
b.d.
b.d.
120
40
14,6
rów melioracyjny/1/Świder/
6000
1500
700
252,05
92
x
otwocki/Kołbiel/Kołbiel
rów melioracyjny/
27
4,95
4
2,07
0,755
x
otwocki/Osieck/Augustówka
x
ostrowski/Ostrów Mazowiecka/Ostrów
Mazowiecka
ostrowski/Stary Lubotyń/Stary Lubotyń
otwocki/Celestynów/Celestynów
x
otwocki/Kołbiel/Człekówka
PHU HYDROMIX Sebastian Piętka
Stara Huta 45 08-410 Garwolin
gminna
Kanał Osiecki/36,4/Wisła/
1710
200
150
105
38
x
286
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.w Otwocku
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Karczewska 48 05-400
Otwock
miejska
52° 05' 44''
21° 14' 12''
Jagodzianka/2,55/Wisła/488,7/
82750
19500
15500
12990
4741
x
287
Gmina Sobienie Jeziory
(Oczyszczalnia w miejscowości Piwonin)
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń WodociągowoKanalizacyjnych Sp. z o.o.
w Miętnym
ul. Garwolińska 3 08-400
Garwolin
gminna
51° 56' 04''
21° 17' 24''
Borówka/3/Wisła/
1680
200
150
110,49
40,3
x
Wisła/471,3
1333
260
260
17,88
2,5
Mienia/3,57/Świder/9,6/Wisła/492
11680
2000
1600
345
126
x
otwocki/Wiązowna/Emów
rów mel./K. Wawerski/K. Nowa Ulga/2,2
770
100
50
27,4
10
x
otwocki/Wiązowna/Zagórze
285
288
289
290
291
292
293
294
295
WIMAR Chłodnia Sp. z o.o.
w Radwankowie Szlacheckim
Gmina Wiązowna
(Oczyszczalnia w Emowie)
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Sp. z o.o.
w Zagórzu k/Warszawy, gm. Wiązowna
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Czaplinie
AUSTRIA JUICE POLAND
Zakład Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii
(dawniej Zarząd Zasobów Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z
siedzibą w Warszawie)
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Górze Kalwarii
APPOL Sp. z o.o. Sp. K.
w Potyczy
WIMAR Chłodnia Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w
Zagórzu k/Warszawy
Zagórze 05-462 Wiązowna
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Czaplinie
Czaplin 7 05-530 Góra
Kalwaria
ul. Pijarska 121 05-530 Góra
Kalwaria
AUSTRIA JUICE POLAND Sp. z o.o.
inna:
osiedlowa
gminna
LUX MED TABITA Sp. z o.o.
LUX MED TABITA Sp. z o.o.
298
BROWAR JABŁONOWO
L. Buksowicz, H. Buksowicz, W. Parol
Spółka Jawna
299
MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
303
304
305
306
307
Gmina Piaseczno
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia Św.Wincentego'a Paulo
w Łbiskach
Gmina Piaseczno
oczyszczalnia ścieków w Piasecznie
zakładowa
ul. Św. Antoniego 1 05-530
Góra Kalwaria
297
302
zakładowa
ul. Św. Antoniego 1 05-530
Góra Kalwaria
Saur Konstancja Sp. z o.o
Gmina Lesznowola
oczyszczalnia ścieków w Łazach
Stacja paliw LUKOIL
nr 23
w Łazach
GD Poland Investment Sp. z o.o.
w Wólce Kosowskiej
Gmina Lesznowola
Oczyszczalnia ścieków w Kosowie
Gmina Lesznowola
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o.
gminna
zakładowa
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Górze Kalwarii
APPOL Sp. z o.o. Sp. K.
w Potyczy
Saur Konstancja Sp. z o.o
301
przemysłowa
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Górze Kalwarii
296
300
Radwanków Szlachecki 10 08443 Sobienie - Jeziory
ul. Boryszewska 2 05-462
Wiązowna
BROWAR JABŁONOWO
L. Buksowicz, H. Buksowicz, W. Parol
Spółka Jawna
Jabłonowo
MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży
05-530 Potycz
zakładowa
ul. Domaniewska 39A 45 02672 Warszawa
ul. Długa 43 05-510 Konstancin Jeziorna
zakładowa
zakładowa
al. Krakowska 77 05-552 Wólka
Kosowska
zakładowa
ul. Puławska 45 lok 56 05-500
Piaseczno
inna:
osiedlowa
51° 57' 30''
21° 17' 39''
52° 09' 57''
21° 17' 34''
52° 11' 54''
21° 14' 59''
51° 56' 47''
21° 08' 33''
51° 59' 33''
21° 11' 20''
51° 56' 13''
21° 10' 49''
51° 59' 58''
21° 11' 27''
51° 54' 14''
21° 12' 26''
52° 06' 00''
21° 08' 25''
52° 04' 47''
21° 05' 13''
52° 03' 18''
20° 51' 51''
52° 05' 44''
20° 56' 14''
52° 04' 55''
20° 52' 07''
otwocki/Osieck/Pogorzel
x
otwocki/Otwock/Otwock
x
otwocki/Sobienie - Jeziory/Radwanków
Szlachecki
otwocki/Sobienie - Jeziory/Piwonin
Czarna/10,6/Wisła/
315
100
77
b.d.
b.d.
x
x
piaseczyński/Góra Kalwaria/Czaplin
Rów melioracyjny nr 42/9/Mała/13,9/Jeziorka/
23000
1810
1500
323
86718
x
x
piaseczyński/Góra Kalwaria/Góra Kalwaria
Czarna/8,81/Wisła/470,5/
943
326
250
130
43
x
piaseczyński/Góra Kalwaria/Linin
Wisła/478,1
23220
5640
4466
4080
1491
x
piaseczyński/Góra Kalwaria/Moczydłów
rów melioracyjny/0,9/Pilica/Wisła/
19666
500
470
278
101,47
x
Jeziorka/3,165/Wisła/493,7/
16000
6000
3875
3873
1413
x
Jeziorka/7,7/Wisła/493,7/
383
80
72
19,37
7,07
x
rów M/2/1/Utrata/5/Bzura/25,6
9744
180
175,5
175,5
64
x
Rów B/4,4/Raszynka/Utrata/
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
x
piaseczyński/Lesznowola/Lesznowola
rów R-25/3,55/Utrata/35,5/Bzura/25,6
5000
1200
900
667,4
243,6
x
piaseczyński/Lesznowola/Łazy
rów Nr 1/1,54
8
1,5
1,5
b.d.
0,58
x
Utrata/50,5/Bzura/26/Wisła/587,3
660
381
b.d.
b.d.
b.d.
x
x
piaseczyński/Góra Kalwaria/Potycz
piaseczyński/Konstancin Jeziorna/Konstancin - Jeziorna
piaseczyński/Konstancin Jeziorna/Konstancin - Jeziorna
x
piaseczyński/Lesznowola/Jabłonowo
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50 05-506 Łazy
gminna
LUKOIL Polska Sp. z o.o.
Stacja paliw LUKOIL nr 23
al. Krakowska 215 05-552
Lesznowola
zakładowa
GD Poland International Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 16 05-552
Wólka Kossowska
zakładowa
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Przyszłości 8 05-552 Łazy
gminna
rów"J"/15,2/Utrata/2/Bzura/25,6
6500
1050
800
932,9
340
x
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Przyszłości 8 05-552 Łazy
gminna
52° 06' 58''
20° 58' 37''
kanał tłoczony/Raszynka/13,7/Utrata/
8000
1660
1300
810,2
295
x
piaseczyński/Lesznowola/Zamienie
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o
ul. Żeromskiego 39 05-500
Wólka Kozodawska
gminna
52° 02' 09''
20° 56' 06''
Głoskówka/17,85/Jeziorka/Wisła/493,7
4100
840
700
238
86,86
x
piaseczyński/Piaseczno/Głosków
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. B. Chrobrego 80 05-502
Pęchery-Łbiska
zakładowa
52° 01' 32''
21° 00' 14''
rów "A"/2,97/Jeziorka/Wisła/493,7
175
70
36
19,1
7
x
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39 05-500
Piaseczno
gminna
52° 04' 21''
21° 02' 32''
K.Piaseczyński/1,056/Jeziorka/12,9/Wisła/493,7
163500
24000
20000
12589
4595
x
52° 05' 11''
20° 52' 44''
52° 03' 26''
20° 51' 23''
52° 03' 27''
20° 50' 29''
piaseczyński/Lesznowola/Łazy
piaseczyński/Lesznowola/Wólka
Kosowska
piaseczyński/Lesznowola/Wólka
Kosowska
piaseczyński/Piaseczno/Łbiska
x
piaseczyński/Piaseczno/Piaseczno
Wellnes Residential Park
Zalesie Dwór Sp. z o.o.
ul. Dworska 1 05-502 Piaseczno
zakładowa
52° 03' 00''
21° 00' 21''
kanał K/0,02/Jeziorka/19,32/Wisła/493,7
68
140
125
9,45
3,45
x
x
piaseczyński/Piaseczno/Piaseczno
McCormick Polska S.A.
ul. Malinowa 18/20 05-552
Wólka Kosowska
zakładowa
52° 02' 47''
20° 53' 08''
Struga/1,7/Głoskówka/Jeziorka/
2000
100
50
298
109,02
x
x
piaseczyński/Piaseczno/Stefanowo
Jeziorka/18,61/Wisła/493,7/
16400
2800
2800
1814
661,95
x
piaseczyński/Piaseczno/Wólka
Kozodawska
rów mel./1,6/Głoskówka/Jeziorka/
108
35
30
16,2
5,92
x
piaseczyński/Piaseczno/Złotokłos
piaseczyński/Prażmów/Prażmów
Wellnes Residential Park
Sp. z o.o.
McCormick Polska S.A.
(dawniej KAMIS-PRZYPRAWY S.A.)
w Stefanowie
Gmina Piaseczno
Oczyszczalnia w Wólce Kozodawskiej
Gmina Piaseczno
oczyszczalnia w Złotokłosie
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o.
312
Gmina Prażmów
Wodmar Michał Markowski
313
Gmina Prażmów
oczyszczalnia w w Uwielinach
Wodmar MIchał Markowski
314
DOEHLER Sp. z o.o. Zakład w Tarczynie
308
309
310
311
315
316
317
318
319
"Zielona Budka"
Zbigniew Grycan S.A.
Zakład Kotorydz
Urząd Miejski
w Tarczynie
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (oczyszczalnia w
Radziwiu)
Wodociągi Płockie Sp. z o.o (oczyszczalnia w
Górach)
Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna
DOEHLER Sp. z o.o.
Zakład w Tarczynie
ZIELONA BUDKA
Zbigniew Grycan S.A.
Zakład Kotorydz
ul. Żeromskiego 39 05-500
Wólka Kozodawska
ul. Żeromskiego 39 05-500
Piaseczno
ul. Spółdzielcza 13 05-504
Złotokłos
ul. Spółdzielcza 13 05-504
Złotokłos
ul. Dobrowolskiego 21 05-555
Tarczyn
ul. Piaseczyńska 18 05-555
Tarczyn
Urząd Miejski w Tarczynie
ul. Rynek 8a 05-555 Tarczyn
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ul. H.A. Gradowskiego 11 09402 Płock
ul. Antolka Gradowskiego 11 09400 Płock
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka akcyjna
gminna
gminna
gminna
gminna
zakładowa
zakładowa
gminna
miejska
miejska
ul. Chemików 7 09-411 m Płock
przemysłowa
ul. Ciechomicka 15 09-401
Płock
H.A. Gradowskiego 11 09-402
Płock
zakładowa
320
Dr Oetker Dekor Sp.z o.o.
Dr Oetker Dekor Sp. z o.o.
321
Wodociagi Płockie Sp. z o.o. (oczyszczalnia przy
stacji uzdatniania wody)
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
322
Przedsiębiorstwo "Mega-Tech" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo "Mega-Tech" Sp. z o.o.
ul. Sierpecka 1 09-400 Płock
zakładowa
323
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
"Petrobudowa" z siedzibą w Płocku
Mazovian Energy Partners sp z o.o.
ul. Padlewskiego 18 09-402
Płock
zakładowa
324
Gmina Bielsk (oczyszczalnia w Bielsku)
Gmina Bielsk
pl. Wolności 3A 09-230 Bielsk
gminna
325
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
Goślice 66 09-230 Goślice
zakładowa
326
Zakład Przemysłu Mięsnego "PEKLIMAR" Sp. z o.o.
Umienino-Łubki
PEKLIMAR Sp z o.o.
327
Gmina Bodzanów (oczyszczalnia w Bodzanowie)
Gmina Bodzanów
328
329
Gmina Bodzanów (oczyszczalnia w Nowym
Miszewie)
Gmina Brudzeń Duży (oczyszczalnia w Bądkowie
Kościelnym)
Gmina Bodzanów
Przedsiębiorstwo MELGOS spółka z o.o.
Umienino-Łubki 5 09-412
Proboszczewice
ul. Bankowa 7 09-470
Bodzanów
ul. Bankowa 7 09-470
Bodzanów
przemysłowa
zakładowa
gminna
gminna
ul. Ziejkowa 5 87-600 Gostynin
gminna
330
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROKICIE" w Rokiciu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROKICIE" w Rokiciu
ul. Rokicie 26 09-414 Rokicie
inna:
osiedlowa
331
Gmina Brudzeń Duży (oczyszczalnia w Siecieniu)
Przedsębiorstwa MELGOS spółka z o.o. w Gostyninie
ul. Ziejkowa 5 87-600 Gostynin
gminna
332
Katolickie Centrum Formacji
Katolickie Centrum Formacji
Sikórz 83a 09-413 Sikórz
gminna
333
Gmina Bulkowo (oczyszczalnia w Blichowie)
Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo
inna: szkolna
334
Gmina Bulkowo (oczyszczalnia w Bulkowie)
Gmina Bulkowo (oczyszczalnia Bulkowo)
ul. Szkolna 1 09-452 Bulkowo
gminna
335
Gmina Bulkowo, Szkoła Podstawowa w Nowych
Łubkach
Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo
inna: szkolna
336
Gmina Bulkowo (oczyszczalnia w Osieku)
Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo
337
Gmina Bulkowo (oczyszczalnia w Pilichowie)
Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo
338
Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.
Remondis Drobin Komunalna Sp. z o. o.
ul. Tupadzka 7 09-210 Drobin
miejska
339
Miasto i Gmina Drobin (oczyszczalnia w Krajkowie)
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudzkiego 12
09-210 Drobin
Łęg Probostwo 31/1 09-210
Drobin
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
340
Miasto i Gmina Drobin, Zespół Szkół w Łęgu
Probostwie
Zespół Szkół w Lęku Probostwie
341
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Psarach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność” w Psarach
Psary 1 09-209 Psary
inna:
osiedlowa
342
Zakłady Mięsne "OLEWNIK- BIS" Sp.z o.o.
Zakłady Mięsne "OLEWNIK- BIS” Sp. z o.o.
Świerczynek 10A 09-210
Drobin
przemysłowa
343
Miasto i Gmina Gąbin
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gąbinie
ul. Strażacka 4a 09-530 Gąbin
gminna
344
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
Koszalew 2 09-530 Gąbin
zakładowa
345
Gmina Łąck (oczyszczalnia w Łącku)
Gminny Zakład i Komunaly w Łącku
ul. Brzozowa 1 09-520 Łąck
gminna
346
Gmina Łąck
Gminny Zakład Komunalny w Łącku
Brzozowa 1 09-520 Łąck
gminna
347
Mała Wieś (oczyszczalnia w Chylinie)
Gmina Mała Wieś
348
Gmina Mała Wieś (oczyszczalnia szkolna w
Dzierżanowie)
Gmina Mała Wieś
349
Gmina Mała Wieś (oczyszczalnia Mała Wieś)
Gmina Mała Wieś
350
Mała Wieś (oczyszczalnia w Orszymowie)
Gmina Mała Wieś
351
Gmina Mała Wieś (oczyszczalnia w Podgórzu )
Gmina Mała Wieś
352
Gmina Mała Wieś (oczyszczalnia szkolna w
Święcicach)
Gmina Mała Wieś
353
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
354
Gmina Nowy Duninów (oczyszczalnia w Nowym
Duninowie)
Gmina Nowy Duninów
355
Gmina Radzanowo (oczyszczalnia w Woźnikach)
Gmina Radzanowo
Jana Kochanowskiego 1 09460 Mała Wieś
ul. Jana Kochanowskiego 1 09460 Mała Wieś
ul. Jana Kochanowskiego 1 09460 Mała Wieś
Jana Kochanowskiego 1 09460 Mała Wieś
ul. Jana Kochanowskiego 1 09460 Mała Wieś
ul. Jana Kochanowksiego 1 09460 Mała Wieś
Zakrzewo Kościelne 14 09-460
Mała Wieś
ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy
Duninów
ul. Płocka 32 09-451
Radzanowo
356
Gmina Słubice (oczyszczalnia w Słubicach)
Gmina Słubice
ul. Płocka 32 09-533 Słubice
gminna
357
PERN "PRZYJAŹŃ" S.A.
Baza Miszewko Strzałkowskie PERN "Przyjaźń" S.A.
Miszewko Strzałkowskie 09472 Miszewko Strzałkowskie
zakładowa
358
Gmina Słupno ( oczyszczalnia w Słupnie)
Gmina Słupno
ul. Miszewska 8A 09-472 Słupno
gminna
inna: szkolna
gminna
inna: szkolna
gminna
gminna
inna: szkolna
inna: szkolna
zakładowa
gminna
gminna
52° 02' 19''
21° 00' 11''
52° 00' 32''
20° 54' 22''
51° 56' 35''
20° 57' 10''
51° 58' 15''
21° 02' 52''
51° 58' 34''
20° 49' 12''
51° 59' 59''
20° 52' 16''
51° 56' 33''
20° 52' 53''
52° 32' 17''
19° 40' 06''
52° 30' 28''
19° 38' 59''
52° 34' 06''
19° 41' 24''
52° 29' 53''
19° 40' 47''
52° 32' 16''
19° 44' 17''
52° 34' 13''
19° 43' 20''
52° 35' 29''
19° 39' 02''
52° 39' 48''
19° 48' 25''
52° 36' 08''
19° 47' 48''
52° 40' 42''
19° 44' 01''
52° 30' 00''
20° 02' 00''
52° 29' 24''
19° 55' 33''
52° 40' 08''
19° 30' 42''
52° 36' 50''
19° 27' 50''
52° 36' 35''
19° 30' 40''
52° 38' 10''
19° 34' 36''
52° 33' 34''
19° 59' 55''
52° 32' 45''
20° 06' 21''
52° 34' 40''
20° 02' 01''
52° 32' 00''
20° 09' 00''
52° 33' 12''
20° 08' 49''
52° 44' 08''
20° 00' 10''
52° 40' 20''
19° 53' 14''
52° 42' 28''
19° 53' 25''
52° 41' 32''
19° 54' 07''
52° 43' 35''
19° 58' 42''
52° 24' 17''
19° 44' 37''
52° 23' 53''
19° 41' 39''
52° 27' 04''
19° 37' 59''
52° 27' 32''
19° 41' 12''
52° 26' 18''
20° 01' 33''
52° 29' 41''
20° 09' 56''
52° 27' 18''
20° 05' 51''
52° 27' 03"
20° 09' 33"
52° 24' 31''
20° 02' 20''
52° 29' 25''
20° 06' 07''
52° 25' 36''
19° 58' 59''
52° 34' 51''
19° 28' 35''
52° 35' 48''
19° 53' 59''
52° 22' 27''
19° 56' 22''
52° 31' 55''
19° 50' 28''
52° 29' 25''
19° 51' 27''
Jeziorka/34,55/Wisła/493,7/
70
24,3
13
3,5
1,3
x
rów mel. Z-8/1/0,195/Zielona/4,25/Jeziorka/
100
20
20
b.d.
2,8
x
Tarczynka/12,546/Jeziorka/30/Wisła/493,7
40000
6000
3300
1696
619
x
Rów "G 1"/2,25/Głoskówka/21/Jeziorka/
b.d.
82
40,8
0,98
0,361
x
piaseczyński/Tarczyn/Kotorydz
rów mel./1,5/Jeziorka/5/Wisła/493,7
357
37,5
25
25
9
x
piaseczyński/Tarczyn/Pawłowice
Wisła/633,5
4000
500
b.d.
139,17
16,7
x
Płock - grodzki/Płock/Płock
rów melioracyjny/1,75/Kanał Popłaciński/7,1/Wisła/641
2000
300
b.d.
85,58
10,27
x
Wisła/636,8
b.d.
100000
58800
42148
15384
rów melioracyjny/4,3/Wisła/
6868
225
160
71,23
26
rów/0,2/Wisła/
b.d.
1345
b.d.
83,36
30,43
Brzeźnica/7,725/Wisła/
80
17,5
16
7,42
2,701
x
Płock - grodzki/Płock/Płock
rów melioracyjny/4,5/Wierzbica/Skrwa/
1311
3290
838
293
107
x
Płock - grodzki/Płock/Płock
rów melioracyjny R-10/Sierpienica/Skrwa/
5042
1100
550
287,15
104,81
x
płocki/Bielsk/Bielsk
rów melioracyjny/0,2/Brzeźnica/Wisła/
500
96,2
74,9
45,9
16,75
x
płocki/Bielsk/Goślice
x
piaseczyński/Prażmów/Uwieliny
x
piaseczyński/Tarczyn/Drozdy
Płock - grodzki/Płock/Płock
x
Płock - grodzki/Płock/Płock
x
Płock - grodzki/Płock/Płock
x
Płock - grodzki/Płock/Płock
rów melioracyjny/Wierzbica/Skrwa/
6388
322
293
145
39,1
x
rów melioracyjny/0,08/Mołtawa/Wisła/
1750
230
200
68,5
25
x
rów melioracyjny/0,088/Mołtawa/Wisła/
1500
230
180
126
46
x
płocki/Bodzanów/Nowe Miszewo
Skrwa Prawa/27,61/Wisła/
1625
179
150
b.d.
43
x
płocki/Brudzeń Duży/Bądkowo Kościelne
x
płocki/Bielsk/Umienino
płocki/Bodzanów/Bodzanów
rów melioracyjny B-1/0,5/Wisła/651,3/
78
11,1
8,5
4,8
1,7
x
płocki/Brudzeń Duży/Rokicie
ciek bez nazwy/2,32/Wisła/
620
1000
80
b.d.
20
x
płocki/Brudzeń Duży/Siecień
ciek bez nazwy/16,8/Skrwa/Wisła/
620
100
80
b.d.
3,6
x
płocki/Brudzeń Duży/Sikórz
oczko wodne/Mołtawa/Wisła/
264
8
7,34
1,1
0,42
x
płocki/Bulkowo/Blichowo
rów RB/Żurawianka/Płonka/
1538
170
130
86,4
31,7
x
płocki/Bulkowo/Bulkowo Kolonia
płocki/Bulkowo/Nowe Łubki
rów melioracyjny R-A/4,055/Mołtawa/Wisła/
220
5,28
4,4
b.d.
1,23
x
rów meloracyjny A/5,15/Żurawianka/Płonka/
200
54
36
15,3
5,64
x
płocki/Bulkowo/Osiek
Żurawianka/Płonka/Wkra/
140
25,2
21
b.d.
b.d.
x
płocki/Bulkowo/Pilichowo
rów melioracyjny/Karsówka/Raciążnica/
2333
400
300
210
76,83
x
płocki/Drobin/Drobin
rów melioracyjny A/Sierpienica/Skrwa/
130
15,6
15
6,22
2,27
x
płocki/Drobin/Krajkowo
rów melioracyjny A/Sierpienica/Skrwa/
350
16,4
11,7
5,45
1,99
x
płocki/Drobin/Lęk Probostwo
Sierpienica/Skrwa/65,9/Wisła/645,4
130
50
7
b.d.
1,03
x
rów melioracyjny/Karsówka/Raciążnica/
b.d.
b.d.
320
b.d.
93,89
płocki/Drobin/Psary
x
płocki/Drobin/Świerczynek
Nida-Gąbinianka/6,98/Kanał Troszyński/Wisła/
4633
700
535
419
153
x
płocki/Gąbin/Gąbin
rów melioracyjny/Wielka Struga/Jez. Zdworskie/
175
63
50
30
11
x
płocki/Gąbin/Koszelew
bagienko/Jez. Łąckie Małe/Wielka Struga/623,3
3491
440
374
145,2
53
x
płocki/Łąck/Łąck
Kanał Wielka Struga/3,78/Wisła/
2143
240
200
30,14
11
x
płocki/Łąck/Zaździerz
Rów R-1/Ryksa/
30
4,125
3,75
0,18
0,07
x
płocki/Mała Wieś/Chylin
rów melioracyjny/Ryksa/Wisła/
165
33
30
8
3
x
płocki/Mała Wieś/Dzierżanowo
rów + Ryksa/2,5/Wisła/601,5/
1500
330
300
134
49
x
płocki/Mała Wieś/Mała Wieś
ziemia
30
5
b.d.
0,29
0,107
x
płocki/Mała Wieś/Orszymów
ziemia
33
6,2
5,6
0,7
0,25
x
płocki/Mała Wieś/Podgórze
rów/Ryksa/Wisła/
33
6,5
6
0,13
0,05
x
płocki/Mała Wieś/Święcice
rów melioracyjny/0,05/Kępa Polska/
132
55
17,15
16
5,6
x
płocki/Mała Wieś/Zakrzewo Kościelne
Wisła/632,4
1932
380
300
74,23
27
x
płocki/Nowy Duninów/Nowy Duninów
Mołtawa/34,295/Wisła/
1054
100
100
b.d.
33,7
x
płocki/Radzanowo/Wożniki
rów melioracyjny/2,067/Kanał Troszyński/632,3/Wisła/
1495
400
190
8200
30
x
Słupianka/12,25/Wisła/
b.d.
4128
b.d.
113,56
42
x
rów meliracyjny/1,5/Wisła/
12918
1610
1150
b.d.
227
x
płocki/Słubice/Słubice
x
płocki/Słupno/Miszewko Strzałkowskie
płocki/Słupno/Słupno
359
Gmina Słupno( Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
Święcieniec 09-472 Słupno
inna: szkolna
360
Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie
Dom Pomocy Społecznej im. bł. Abp. A.J.
Nowowiejskiego w Brwilnie
Brwilno 68 09-400 Płock
zakładowa
361
362
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.(oczyszczalnia w
Maszewie)
Gmina Stara Biała (oczyszczalnia w Nowych
Proboszczewicach)
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.
ul. H.A. Gradowskiego 11 09402 Płock
ul. Jana Kazimierza 1 09-411
Biała
miejska
gminna
52° 31' 34''
19° 55' 04''
52° 34' 23''
19° 36' 09''
52° 33' 48''
19° 36' 48''
52° 39' 09''
19° 43' 40''
52° 36' 34''
19° 36' 52''
52° 37' 49''
19° 59' 41''
52° 26' 16''
20° 13' 02''
52° 23' 20''
20° 11' 14''
52° 24' 21''
20° 19' 32''
363
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7 09-411 Płock
zakładowa
364
Gmina Staroźreby (oczyszczalnia w Starożrebach)
Gmina Staroźreby
ul. Płocka 18 09-440 Staroźreby
gminna
365
Gmina i Miasto Wyszogród
Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.
Gmina i Miasto Wyszogród
Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.
367
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku
ul. Szkolna 16 09-450
Wyszogród
ul. Szkolna 16 09-450
Wyszogród
Sielec 18A 09-150 Czerwińsk
nad Wisłą
inna:
osiedlowa
366
368
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla
Młodzieży
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży
w Wólce Przybojewskiej
Wólka Przybojewska 58a 09151 Grodziec
zakładowa
52° 24' 59''
20° 27' 57''
369
370
371
Gospodarstwo Rolne Jerzy Jędrzejak
Wróblewo
(z/s w Kucicach)
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żurawianka"
w Nacpolsku
Osiedlowa oczyszczalnia BIOCLERE dla osiedla w
m. Wróblewo
Wróblewo-Osiedle
gmina Naruszewo
372
Dom Pomocy Społecznej
373
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku
Sp. z o.o.
374
Zakład Mleczarski w Płońsku Sp. z o.o
z/s w Skarżynie
375
Gmina Raciąż
376
377
378
379
401
płocki/Stara Biała/Maszewo
płocki/Stara Biała/Nowe Proboszczewice
Wierzbice/17,3/Skrwa/Wisła/8
1370
200
150
139,49
50,91
x
rów odpływowy/0,7/Wierzbica/Skrwa/
1124
100
86
11,97
4,37
x
płocki/Stara Biała/Srebrna
Płonka/42,9/Wkra/
5700
750
600
b.d.
78
x
płocki/Staroźreby/Staroźreby
Struga/7/Wisła/584,2/
200
96
39
b.d.
2
x
płocki/Wyszogród/Gródkowo
Wisła/585,9
2625
1000
880
b.d.
127
x
płocki/Wyszogród/Wyszogród
rów melioracyjny/2/Wisła/577,5/
1490
195
150
109,58
40
x
płoński/Czerwińsk nad Wisłą/Czerwińsk
nad Wisłą
Wisła/588,5
100
50
22,6
12
4,4
x
płoński/Czerwińsk nad Wisłą/Wólka
Przybojewska
b.d.
b.d.
x
płoński/Dzierzążnia/Kucice
71
43,8
16
x
płoński/Naruszewo/Nacpolsk
ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Stefana Roweckiego "Grota"
4 06-500 Mława
inna:
osiedlowa
52° 33' 27''
20° 20' 12''
rów melioracyjny/0,17/Żurawianka
Prawa/3/Żurawianka/11,5
150
23,4
18
19,2
7
x
płoński/Naruszewo/Wróblewo
Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
Karolinowo 38 09-120 Nowe
Miasto
zakładowa
52° 41' 31''
20° 35' 58''
ziemia
70
14
10,5
7,18
2,62
x
płoński/Nowe Miasto/Karolinowo
ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk
miejska
52° 37' 46''
20° 23' 56''
Płonka/10,2/Wkra/39,2/Narew/6,1
66660
8670
8000
4438,3
1620
x
płoński/Płońsk/Płońsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku
Sp. z o.o.
Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Płońsku
z/s w Skarżynie
aleja Lipowa 6 09-100 Płońsk
zakładowa
52° 35' 59''
20° 20' 27''
Dopływ ze Skarzyna/3,5/Płonka/11,95/Wkra/39,2
3172
335
335
85
31
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie
ul. Stefana Roweckiego "Grota"
4 06-500 Mława
gminna
52° 48' 08''
19° 58' 27''
rów melioracyjny/3,05/Raciążnica/31/Wkra/45,4
729
125
125
65,7
24
x
Poradnia Rodzinna Zdrowie
Zakład Opieki Leczniczej
Kraszewo Czubaki (II)
POLMLEK Raciąż Sp. z o.o.
Zakład Mleczarski
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Poradni Rodzinnej
Zdrowie
Kraszewo Czubaki 23A 09-140
Raciąż
zakładowa
52° 49' 01''
20° 02' 35''
Raciążnica/37/Wkra/45,4/Narew/6,1
279350
48
48
45,42
16,58
x
POLMLEK Raciąż Sp. z o.o.
ul. Zawoda 48 09-140 Raciąż
zakładowa
52° 46' 53''
20° 07' 48''
Raciążnica/29/Wkra/45,4/Narew/6,1
32670
1500
1500
979
357
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Raciążu
Gminna Oczyszczalnia Ścieków BIOVAC
w Starym Gralewie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Raciążu
ul. Wolności 34 09-140 Raciąż
miejska
52° 46' 33''
20° 07' 53''
Raciążnica/29,2/Wkra/45,4/Narew/6,1
3250
419
292
305,9
111,67
x
płoński/Raciąż/Raciąż
Rokitnica/10,754/Raciążnica/Wkra/
925
133
100
16,4
6
x
płoński/Raciąż/Stare Gralewo
ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Dom Pomocy Społecznej
w Czubinie
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Budowlane " DomexBis" Sp. z o.o.
Gmina Brwinów
oczyszczalnia gminna w Parzniewie
Lyreco Polska S.A.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Płońsk
Leśniczówka Kroczewo
Kroczewo 1
Dom Pomocy Społecznej
w Czubinie
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Budowlane " Domex-Bis"
Sp. z o.o.
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
Lyreco Polska S.A.
Ptak S.A.
400
x
50
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
"GEA-NOVA" Sp. z o. o.
399
66336,62
50
Ptak S.A.(d. Maximus)
398
18182,52
100
Nadarzyn Industrial Park Sp. z o.o.
397
20000
666
395
396
24000
292
394
393
160000
Żurawianka/15/Płonka/13,2/Wkra/39,2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 'GEANOVA' Sp. z o.o.
392
płocki/Stara Biała/Brwilno
Wisła/638,8
Żurawianka Prawa/5/Żurawianka/11,5/Płonka/13,2
Centrum Mody Warszawa Sp. z o.o.
w Kajetanach
3M Poland Sp. z o.o.
w Kajetanach
Gmina Nadarzyn
oczyszczalnia w Kostowcu
Schenker Logistics
Oddział Warszawa
Gmina Nadarzyn
oczyszczalnia w Młochowie
Volvo Polska
Oddział Samochody Ciężarowe
Gmina Nadarzyn
oczyszczalnia w Nadarzynie
391
płocki/Słupno/Święcieniec
52° 30' 48''
20° 15' 05''
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Płońsk
Oczyszczalnia na terenie Leśniczówki Kroczewo
390
x
52° 34' 28''
20° 13' 26''
382
389
x
8,04
inna:
osiedlowa
381
388
b.d.
17,98
inna:
osiedlowa
ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
387
b.d.
27
ul. Wspólna 1 09-162
Naruszewo
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie
386
6,6
30
Kucice 09-164 Dzierzążnia
Oczyszczalnie w Uniecku
385
7,2
150
Gospodarstwo Rolne Jerzy Jędrzejak
Wróblewo
Gminna Oczyszczalnia Ścieków
w Sochocinie z/s w Kondrajcu
pow. Płońsk
384
gminna
b.d.
Wisła/639
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żurawianka”
w Nacpolsku
380
383
gminna
rów melioracyjny/Słupianka/Wisła/627,3
SCANIA Polska S.A.
w Starej Wsi
Gmina Nadarzyn
oczyszczalnia gminna w Walendowie
EVOBUS POLSKA SP. Z O.O.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
oczyszczalnia w Wolicy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w
m. st. Warszawy S.A.
w Warszawie
Zakład Pruszków
Hodowlano-Rolnicza Spółdzielnia
"Dawidy"
w Dawidach
Centrum Mody Warszawa Sp. z o.o.
3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach
Przedsibiortswo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
Przedsiebiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
Separator Service Sp. Z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o.
SCANIA Polska S.A.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o.
ul. Stefana Roweckiego 4 06500 Mława
ul. Stefana Roweckiego 4 06500 Mława
gminna
inna:
osiedlowa
52° 42' 59''
20° 07' 00''
52° 51'
40''20° 12'
ul. Nowa 40 06-500 Mława
gminna
52° 40' 48''
20° 29' 39''
Kroczewo 09-142 Załuski
inna:
przydomowa
52° 29' 18''
20° 32' 03''
Czubin 13 05-840 Czubin
zakładowa
ul. Turkusowa 5 05-806
Komorów
ul. Kościuszki 4a 05-840
Brwinów
ul. Sokołowska 33 05-806
Komorów
al. Katowicka 51 05-830
Kajetany
al. Katowicka 117 05-830
Nadarzyn
ul. Graniczna 4 05-830
Nadarzyn
Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
ul. Graniczna 4 05-830
Nadarzyn
ul. Okulickiego 4 05-500
Piaseczno
ul. Graniczna 4 05-830
Nadarzyn
ul. Gen. T. Kutrzeby 38 05-082
Stare Babice
ul. Żeromskiego 6 95-030
Rzgów
al. Katowicka 316 05-830 Stara
Wieś
ul. Graniczna 4 05-830
Nadarzyn
inna:
osiedlowa
gminna
zakładowa
zakładowa
zakładowa
gminna
zakładowa
gminna
zakładowa
gminna
zakładowa
zakładowa
zakładowa
gminna
x
płoński/Raciąż/Raciąż
rów melioracyjny/6,59/dopływ spod
Krzeczanowa/6,6/Wkra/89,4
1655
210
b.d.
10,9
4
x
płoński/Raciąż/Unieck
rów melioracyjny/0,9/Wkra/44,9/
2853
312
230
104,1
38
x
płoński/Sochocin/Kondrajec
ziemia
b.d.
5
b.d.
b.d.
b.d.
x
płoński/Załuski/Kroczewo
pruszkowski/Brwinów/Czubin
52° 10' 42''
20° 39' 21''
52° 07' 24''
20° 47' 17''
52° 09' 05''
20° 43' 05''
52° 08' 19''
20° 52' 20''
52° 06' 08''
20° 49' 45''
52° 04' 57''
20° 48' 17''
52° 05' 13''
20° 50' 38''
52° 04' 09''
20° 47' 02''
52° 03' 10''
20° 46' 59''
52° 04' 19''
20° 46' 29''
52° 06' 23''
20° 48' 38''
52° 06' 00''
20° 49' 00''
52° 06' 35''
20° 49' 35''
52° 04' 55''
20° 47' 29''
52° 05' 13''
20° 50' 38''
52° 06' 48''
20° 51' 17''
52° 07' 36''
20° 51' 12''
Zimna Woda/19,405/Rokitnica/5,1/Utrata/34,3
Zimna Woda (Zw-13/1/2/3,5/Rokitnica/5,1/Utrata/34,3
rów Z10/0,243/Zimna Woda/Utrata/
Rokitnica/2,85/Utrata/34,3/Bzura/25,6
210
29,95
28
11,65
4,3
x
Zimna Woda/11,18/Rokitnica/4,125/Utrata/35,8
760
146
121,6
58,02
21,178
x
pruszkowski/Brwinów/Kanie
ZW 14 A/0,38/Zimna Woda/6,1/Rokitnica/3,875
200
66
40
41
15
x
pruszkowski/Brwinów/Parzniew
R-10/Raszynka/Utrata/
161
27,7
23
b.d.
b.d.
x
pruszkowski/Michałowice/Komorów
rów U-7/0,185/Utrata/56,566/Bzura/25,6
100
20
17
7,26
2,554
x
pruszkowski/Nadarzyn/Kajetany
Zimna Woda/16,8/Rokitnica/5,1/Utrata/34,3
300
35
30
5,3
0,79
x
pruszkowski/Nadarzyn/Kajetany
Zimna Woda/22,579/Rokitnica/5,1/Utrata/34,3
250
46
46
15
6
x
pruszkowski/Nadarzyn/Kostowiec
150
54
25,85
14,14
5,16
x
pruszkowski/Nadarzyn/Młochów
1900
200
200
186
68
x
pruszkowski/Nadarzyn/Młochów
173
27
13
8,9
2,14
x
pruszkowski/Nadarzyn/Młochów
Zimna Woda/14/Rokitnica/5,1/Utrata/34,3
9000
1500
1500
1079,5
394
x
pruszkowski/Nadarzyn/Nadarzyn
pruszkowski/Nadarzyn/Nadarzyn
ziemia
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
x
Z-48/49/Utrata/56,08/Bzura/
b.d.
b.d.
250
48,89
17,84
x
Zw-10/2; Zw-10/Zimna Woda/19,1/Rokitnica/5,1
140
24
22
10,4
3,8
x
Utrata/60,28/Bzura/25,6/Wisła/587,3
400
150
150
115
42
x
pruszkowski/Nadarzyn/Walendów
rów U-5/2,83/Utrata/Bzura/25,6
30
5,58
4,65
1,6
0,59
x
pruszkowski/Nadarzyn/Wolica
Utrata/Bzura/Wisła/
1500
350
350
137
50
x
pruszkowski/Nadarzyn/Wolica
al. Katowicka 46 05-830 Wolica
zakładowa
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4 05-830
Nadarzyn
gminna
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
m. st. Warszawie S.A.
Zakład Pruszków
ul. Domaniewska 23 05-800
Pruszków
miejska
52° 10' 02''
20° 46' 12''
Utrata/43,909/Bzura/25,6/Wisła/587,3
256670
60000
52000
32131,62
11728,04
x
zakładowa
52° 07' 31''
20° 58' 38''
rów R-65/0,5/Raszynka/9/Utrata/48,5
350
300
300
45
16
x
02-800 Dawidy
płoński/Raciąż/Kraszewo Czubaki
x
EvoBus Polska Sp. z o.o.
Hodowlano-Rolnicza Spółdzielnia
"Dawidy"
w Dawidach
płoński/Płońsk/Skarżyn
płoński/Raciąż/Koziebrody
pruszkowski/Nadarzyn/Nadarzyn
x
x
pruszkowski/Nadarzyn/Stara Wieś
pruszkowski/Pruszków/Pruszków
pruszkowski/Raszyn/Dawidy
402
403
404
Gmian Raszyn
Centrum Handlowe "Janki"
w Jankach
Inter Ikea Centre Polska S.A.
w Jankach
405
Instytut Badawczy Leśnictwa
406
Nadlesnictwo Chojnów
407
Sosnowa Dolina
408
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Raszyn" sp.
z.o.o.
Apsys Management Sp. z o.o.
Oddział w Jankach
Bio-Tech Sp. z o.o.
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
ul. Unii Europejskiej 3 05-090
Raszyn
ul. Mszczonowska 3 05-090
Janki
ul. Strużańska 22 05-126
Nieporęt
ul. Braci leśnej 3 05-090
Sękocin Stary
Nadleśnictwo Chojnów
ul. Klonowa 13 05-532 Pilawa
Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej "GeaNova" Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach
ul. Gen. T. Kutrzeby 38 05-082
Stare Babice
ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele
ul. Dolna 2 06-415 Czernice
Borowe
ul. Dolna 2 06-415 Czernice
Borowe
409
Gmina Czernice Borowe
Gmina Czernice Borowe
410
Gmina Czernice Borowe
Gmina Czernice Borowe
411
Nadleśnictwo Parciaki
Nadleśnictwo Parciaki
Budziska 1 06-323 Jednorożec
412
Gmina Jednorożec
Gmina Jednorożec
Oczyszczalnia w Olszewce
Gmina Jednorożcu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
w Przasnyszu
Gminny Zespół Usług Komunalnych w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14 06-323
Jednorożec
ul. Odrodzenia 14 06-323
Jednorożec
413
414
415
Gmina Gielniów
416
Gmina Klwów
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Przasnyszu
Gmina Gielniów
(dawniej Administrator Urządzeń Komunalnych)
Gmina w Klwowie
ul. Kacza 9 06-300 Przasnysz
pl. Wolności 75 26-434
Gielniów
Klwowska Wola 35 26-415
Klwów
ul. Warszawska 53 26-425
Odrzywół
Radomska 2A 26-414
Potworów
52° 08' 30''
20° 55' 08''
52° 08' 07''
20° 53' 52''
52° 08' 03''
zakładowa
20° 53' 46''
52° 06' 08''
zakładowa
20° 52' 57''
inna:
52° 02' 20''
osiedlowa
21° 05' 21''
inna:
52° 06' 47''
osiedlowa
20° 53' 00''
53° 15' 20''
gminna
20° 55' 07''
53° 01' 24''
gminna
20° 46' 16''
53° 02' 09''
gminna
20° 43' 43''
inna:
53° 09' 52''
osiedlowa
21° 05' 24''
53° 08' 24''
gminna
21° 03' 35''
53° 12' 55 21°
inna: szkolna
02' 30'
gminna
rów C (R-36)/0,15/Raszynka/7,04/Utrata/49,5
38250
6750
4500
2768
1010,29
x
x
pruszkowski/Raszyn/Falenty
zakładowa
rów R-4/1,191/Raszynka/Utrata/48,5
2000
220
160
101,37
37,3
x
x
pruszkowski/Raszyn/Janki
rów R-4/4,6/Raszynka/Utrata/48,5
758
69,5
150
95,9
35
x
rów U-5/5,2/Utrata/Bzura/25,6
247
48
37
b.d.
b.d.
x
x
pruszkowski/Raszyn/Sękocin Las
miejska
gminna
gminna
53° 00' 22''
20° 54' 42''
51° 24' 13''
20° 28' 45''
51° 32' 03''
20° 37' 20''
51° 31' 17''
20° 33' 46''
51° 30' 14''
20° 45' 47''
Rów u-5/3,5/Utrata/Wisła/
110
36,4
36,4
20,5
0,75
x
rów melioracyjny U5/4,48/Utrata/Bzura/
347
78
52
10,29
3,76
x
Orzyc/91/Narew/83,5/
15000
1800
1500
1465
535
x
23
b.d.
11,45
4,18
x
przasnyski/Czernice Borowe/Chojnowo
350
44
b.d.
28,57
10,43
x
przasnyski/Czernice Borowe/Czernice
Borowe
rowem melioracyjnym/0,88/Orzyc/Narew/
45
16
7,5
4,79
1,748
x
przasnyski/Jednorożec/Budziska
Kanał nr 25/Orzyc/110/Narew/
3503
620
b.d.
227,38
85,47
x
przasnyski/Jednorożec/Jednorożec
100
3,32
3,02
2,15
0,61
x
19200
6500
4000
2443
892
x
Gielniowianka/0,85/Brzuśnia/Drzewiczka/27,4
1500
502
386
b.d.
25,2
x
przysuski/Gielniów/Gielniów
Dopływ spod Kozieńca (potok od Podczaszej
Woli)/3,21/Drzewiczka/Pilica/
1667
97,5
75
24
9
x
przysuski/Klwów/Klwowska Wola
Drzewiczka/13,54/Pilica/78,6/Wisła/457
1400
225
150
150
54,6
x
przysuski/Odrzywół/Odrzywół
rurociąg/4/Potok od Potworowa/5,2/Wiązownica/
950
280
220
115
42
x
przysuski/Potworów/Grabowa
x
Gmina Odrzywół
Gmina Potworów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przysusze
"HORTEX-HOLDING" S.A w Płońsku
Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego
w Skrzyńsku
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców
Społem
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
ul. Targowa 52 26-400
Przysucha
miejska
51° 21' 13''
20° 38' 50''
rów mel./4/Radomka/87,2/Wisła/431,9
13300
2000
1550
1158
423
"HORTEX-HOLDING” S.A w Płońsku
Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego
ul. Przemysłowa 27 26-400
Skrzyńsko
zakładowa
51° 22' 22''
20° 38' 01''
Struga od
Pomykowa/9,7/Wiązownica/22,15/Radomka/59,3
104000
4800
4280
1476,8
539
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Dwór Zbożenna Sp. z o.o.
Korytków 57 26-225
Gowarczów
ul. Księdza Pajka 12 26-400
Przysucha
ul. Kochanowskiego 88 26-432
Wieniawa
inna: szkolna
Dom Pomocy Społecznej
w Ołdakach
Ołdaki 06-126 Gzy
Gmina Obryte
421
422
Młodzierzowy Ośrodek Wychowawczy
423
Gmina Wieniawa
424
Dom Pomocy Społecznej
w Ołdakach
425
426
Gmina Obryte
Oczyszczalnia ścieków
w Gródku Rządowym
Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Pułtusku
Zakład Mleczarski Winnica Sp. z o.o.
431
Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gładczynie
432
433
Gmina Zatory
Wodociągi Miejskie
w Radomiu
XELLA VdB Radom Sp.z o.o.
(dawniej Zakłady Wapienno-Piaskowe "Silikaty"
w Radomiu)
0,74
0,27
x
przysuski/Przysucha/Zbożenna
rów mel./Jabłonica/18/Szabasówka/1,2
84
5
4,7
5
1,8
x
przysuski/Wieniawa/Pogroszyn
Radomka/78,4/Wisła/431,9/
72
6,69
5
4,86
1,75
x
przysuski/Wieniawa/Wieniawa
zakładowa
52° 43' 23''
20° 54' 53''
rów melioracyjny/Przewodówka/10,5/Pełta/1,99
130
45,22
b.d.
18,3
6,7
x
pułtuski/Gzy/Ołdaki
Gródek Rządowy 07-215
Obryte
gminna
52° 43' 22''
21° 18' 33''
rów melioracyjny/Dopływ z Zambsk
Kościelnych/6,3/Narew/82,1
680
100
77
29
10,6
x
pułtuski/Obryte/Gródek Rządowy
Dom Pomocy Społecznej
w Obrytem
Obryte 188 07-215 Obryte
zakładowa
52° 42' 47''
21° 14' 21''
Dopływ z Psar/10,8/Narew/65/
1300
250
163
236
86
x
pułtuski/Obryte/Obryte
Gmina Obryte
Psary 07-215 Obryte
gminna
52° 42' 43''
21° 11' 47''
rurociąg PCV/Dopływ z Psar/7/Narew/65
440
53,4
45
23
8,4
x
pułtuski/Obryte/Psary
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Pułtusku
ul. Wyszkowska 2 06-102
Pułtusk
miejska
52° 41' 35''
21° 05' 45''
Narew/62/Wisła/
19500
5400
4100
2733,75
997,82
x
pułtuski/Pułtusk/Pułtusk
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40 06-500 Mława
gminna
52° 40' 09''
20° 46' 47''
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-NOVA Sp. z o.o.
Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gładczynie
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
gminna
Gładczyn 07-214 Zatory
inna:
osiedlowa
Zakład Usług Komunalnych w Zatorach
ul. Jana Pawła II 106 07-217
Zatory
gminna
Wodociągi Miejskie
ul. Filtrowa 4 26-600 Radom
miejska
Centrum Edukacyjno-Wychowawcze
Gmina Wieniawa
gminna
XELLA VdB Radom Sp.z o.o.
ul. Witosa 62 Radom
zakładowa
Gmina Gózd
Gmina Gózd
ul. Radomska 7 26-634 Gózd
gminna
436
Gmina Gózd
oczyszczalnia w Klwatce Królewskiej
Gmina Gózd
ul. Radomska 7 Gózd
gminna
437
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Chwałowice 247
27-100 Chwałowice
inna: szkolna
Szpital Rejonowy
ul. Bodzentyńska 17 27-100 Iłża
zakładowa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Iłży
ul. Jakubowskiego 12 27-100
Iłża
gminna
Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II
Jasieniec Dolny 52 27-100 Iłża
438
439
440
Szpital Rejonowy
w Iłży
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Iłży
Caritas Diecezji Radomskiej
Dom Interwencji Kryzysowej
441
Nadleśnictwo Marcule
Nadleśnictwo Marcule
442
oczyszczalnia w Seredzicach
Krejmer Dariusz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec"
w Zębcu
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jedlińsku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
oczyszczalnia ścieków w Jedlińsku
Zespół Szkół Publicznych
w Wierzchowinach
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Batalionów Chłopskich
w Zawadach Starych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
w Starachowicach
Seredzice Zawodzie 57 27-100
Iłża
ul. Iglasta 5 27-200
Starachowice
Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec”
Zębiec 27-200 Starachowice
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jedlińsku
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jedlińsku
Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Ogrodowa 51A 26-660
Jedlińsk
ul. Ogrodowa 51A 26-660
Jedlińsk
Wierzchowiny 30 26-660
Wierzchowiny
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadach Starych
Zawady Stare 30A 26-660
Jedlińsk
443
444
445
446
447
448
przysuski/Przysucha/Skrzyńsko
12,5
435
434
przysuski/Przysucha/Przysucha
x
15,5
Oczyszczalnia w Ostrzeniewie
430
x
56
Gmina Świercze
429
przasnyski/Przasnysz/Przasnysz
ziemia
Oczyszczalnia w Psarach
428
x
51° 21' 48''
20° 42' 08''
51° 19' 16''
20° 48' 22''
51° 21' 38''
20° 48' 45''
inna: lokalna
Gmina Obryte
427
przasnyski/Jednorożec/Olszewka
Orzyc
Węgierka/21,45/Orzyc/28,1/Narew/83,5
Gmina Odrzywół
420
przasnyski/Chorzele/Chorzele
249
Gmina Potworów
419
pruszkowski/Raszyn/Słomin
x
rowem melior./Węgierka/Orzyc/
418
gminna
pruszkowski/Raszyn/Sękocin Las
rów melioracyjny/Węgierka/Orzyc/
417
gminna
pruszkowski/Raszyn/Janki
Marcule 1 27-100 Iłża
inna:
zakladowa
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
zakładowa
zakładowa
gminna
gminna
inna: szkolna
inna: szkolna
52° 38' 48''
20° 57' 13''
52° 40' 09''
21° 10' 10''
52° 36' 28''
21° 10' 08''
51° 27' 41''
21° 11' 42''
51° 27' 36''
21° 09' 49''
51° 22' 38''
21° 22' 22''
51° 23' 34''
21° 18' 27''
51° 11' 17''
21° 18' 04''
51° 09' 56''
21° 14' 11''
51° 10' 43''
21° 15' 21''
51° 06' 13''
21° 10' 40''
51° 05' 35''
21° 13' 00''
51° 08' 55''
21° 10' 45''
51° 09' 41''
21° 05' 45''
51° 05' 10''
21° 13' 29''
51° 31' 24''
21° 06' 53''
51° 31' 25''
21° 06' 53''
51° 34' 31''
21° 11' 40''
51° 32' 49''
21° 07' 44''
rów/Kolnica/24,49/Sona/
6000
600
450
134,2
49
x
Niestępówka/11,55/Narew/57,2/
9550
836
674
497,49
181,58
x
Prut/1,5/Narew/50,9/
683
86
86
52,6
19,2
x
Prut/3,5/Narew/50,9/
5000
500
400
76,7
28
x
Pacynka/1,3/Mleczna/4,4/Radomka/35
360000
40320
36550
35290
12880,8
x
pułtuski/Świercze/Ostrzeniewo
x
pułtuski/Winnica/Winnica
pułtuski/Zatory/Zatory
pułtuski/Zatory/Zatory
x
Radom - grodzki/Radom/Lesiów
x
Radom - grodzki/Radom/Radom
ziemia
300
59,1
b.d.
b.d.
b.d.
Gzówka/12,01/Pacynka/9,3/Mleczna/4,4
3350
600
460
b.d.
b.d.
x
radomski/Gózd/Gózd
Pacynka/15,4/Mleczna/4,4/Radomka/35
2986
956
478
260,27
95
x
radomski/Gózd/Klwatka Królewska
rów mel./0,5/Struga Malenie/Iłżanka/
250
115,3
b.d.
11,3
4,14
x
Iłżanka/53,5/Wisła/340,9/
556
141,5
114,5
35,6
9
x
Iłżanka/48,95/Wisła/340,9/
14000
2150
1700
781
285
x
radomski/Iłża/Iłża
Małyszyniec/5,95/Iłżanka/57,2/Wisła/340,9
72
12,38
10,8
3,2
1,18
x
radomski/Iłża/Jasieniec Dolny
rów B/ziemia/
40
6,5
4,5
4
1,5
x
radomski/Iłża/Marcule
ziemia
18
3
0,48
b.d.
b.d.
x
radomski/Iłża/Seredzice Zawodzie
x
Iłżanka/62,1/Wisła/340,9/
63
13
13
1,25
0,455
ziemia
2000
126,8
112
8
1,9
Tymianka/2,5/Radomka/39,7/Wisła/431,9
4583
720
600
375,066
136,9
x
radomski/Iłża/Chwałowice
x
radomski/Iłża/Iłża
radomski/Iłża/Trębowiec
x
radomski/Iłża/Zębiec
radomski/Jedlińsk/Jedlińsk
Tymianka/2,22/Radomka/Wisła/
4583
720
600
b.d.
b.d.
x
radomski/Jedlińsk/Jedlińsk
rów mel./Tymianka/Radomka/39,7
77
17
12
1,23
0,45
x
radomski/Jedlińsk/Wierzchowiny
rów R-3/0,165/Tymianka/1,6/Radomka/39,7
250
6
5,5
1,07
0,392
x
radomski/Jedlińsk/Zawady Stare
449
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych
w Jedlni Letnisko
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych
w Jedlni Letnisko
ul. Płużańskiego 30 26-630
Jedlnia Letnisko
zakładowa
450
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43 26-630 JedlniaLetnisko
gminna
451
Oczyszczalnia w Rożkach
Departament Specjalistyczny Wydział Sieci WN Radom
ul. Średnia 49 26-600 Radom
zakładowa
452
Gmina Pionki
Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6a 26-670 Pionki
gminna
453
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze
w Pionkach Sp. z o.o.
454
Gmina Przytyk
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze
w Pionkach
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku Sp. z o.o.
455
456
457
458
459
460
oczyszczalnia komunalna
dla gminy Przytyk
Wspólnota Mieszkaniowa "GĘBARZÓW 13/14"
(dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Warszawie Gospodarstwo Skarbu
Państwa)
Zakłady Przetwórstwa Spożywczego
"MAKÓW" Sp. z o.o.
w Makowie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Skaryszewie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wierzbicy
Zakład Mleczarski "FIGAND" S. C.
w Kolonii Wawrzyszów
ul. Leśna 3 26-670 Pionki
zakładowa
gminna
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.
ul. Rynek 34 26-650 Przytyk
gminna
Gospodarstwo Gruntów Marginalnych
i Mieszkaniowe Zasoby Własności Rolnej
Skarbu Państwa
ul. Wiślana 12 26-900 Kozienice
inna:
osiedlowa
51° 18' 48''
21° 10' 22''
Zakłady Przetwórstwa Spożywczego
"MAKÓW" Sp. z o.o.
ul. Lipowa 91 26-640 Maków
zakładowa
51° 20' 52''
21° 15' 02''
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Mleczarski "FIGAND” Sp.Jawna
Leszek Figarski i wspólnicy
Usługi Wodociągowo-Kanalizacyjne "ADMAR-u" Sp. z
o.o. (Publiczna Szkoła Podstawowa)
Zakrzew Kolonia
Usługi Wodociągowo-Kanalizacyjne
"ADMAR-U" Sp. z o.o.
ul. Piaseckiego 15 26-640
Skaryszew
ul. Kościuszki 73 26-680
Wierzbica
Kolonia Wawrzyszów 29 26625 Wolanów
gminna
gminna
zakładowa
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie
462
Gmina Zakrzew
463
Gmina Zakrzew
Przedszkole Samorządowe
464
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Siedlcach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Siedlcach
ul. Leśna 8 08-110 Siedlce
miejska
465
Gmina Domanice
Gmina Domanice
Domanice 52 08-113 Domanice
gminna
Dom Pracy Twórczej "Reymontówka"
w Chlewiskach
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kotuniu
Dom Pracy Twórczej “Reymontówka”
w Chlewiskach
Chlewiska 08-130 Kotuń
zakładowa
467
468
Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
469
DROSED SUROWIEC Spółka z o.o
(Zakład Wylęgu Drobiu w m. Kisielany Kuce)
470
Gmina Mokobody
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
ZAKŁADY MIĘSNE - MOKOBODY
Sp. z o.o. w Mokobodach
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mordach
Gmina Paprotnia
(Oczyszczalnia w Hołubli)
Gmina Przesmyki
Zespół Szkół w Łysowie
Gmina Przesmyki
(Zespół Szkół w Przesmykach)
"NASZ DRÓB" Spółka z o.o.
w Ujrzanowie
Gmina Skórzec
(Oczyszczalnia Skórzec)
Gmina Skórzec
(Oczyszczalnia Żelków)
Gmina Suchożebry
(Oczyszczalnia w m.Przygody)
Zakład Mięsny MOŚCIBRODY
Spółka z o.o. w Mościbrodach
Gmina Wiśniew
Gmina Wodynie
(Oczyszczalnia Jedlina)
Gmina Wodynie
(Oczyszczalnia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w
Seroczynie)
Gmina Wodynie
(Oczyszczalnia w Woli Wodyńskiej)
Gmina Zbuczyn
(Oczyszczalnia "Krzesk" w Tęczkach)
Gmina Zbuczyn
(Oczyszczalnia w Zbuczynie)
51° 25' 20''
21° 19' 53''
51° 20' 01''
21° 01' 38''
51° 28' 02''
21° 20' 45''
51° 28' 58''
21° 29' 02''
51° 26' 30''
20° 50' 11''
51° 28' 31''
20° 55' 45''
ul. Rynek 34 26-650 Przytyk
461
466
51° 26' 41''
21° 18' 56''
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
Dom na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach
DROSED SUROWIEC Sp. z o.o.
Zakład Wylęgu Drobiu w m. Kisielany Kuce
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie
ZAKŁADY MIĘSNE - MOKOBODY
Sp. z o.o.
Zakrzew 58D 26-652 Zakrzew
Zakrzew 52 26-652 Zakrzew
Kolonia
Zakrzew Kolonia 26-652
Zakrzew
ul. Weterynaryjna 28 08-130
Kotuń
Kisielany Żmichy 52 08-124
Mokobody
Kisielany Kuce 08-124
Mokobody
ul. Gdańska 118 07-100
Węgrów
inna: szkolna
inna: lokalna
gminna
gminna
inna: szkolna
zakładowa
gminna
ul. Zielona 4 08-124 Mokobody
zakładowa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy
gminna
Związek Komunalny "PAPROTNIA"
ul. Jana Pawła II 20 08-107
Paprotnia
gminna
Zespół Szkół w Łysowie
Łysów 89 08-109 Przesmyki
inna: szkolna
Zespół Szkół w Przesmykach
ul. Narutowicza 17 08-109
Przesmyki
gminna
"NASZ DRÓB" Sp. z o.o. w Ujrzanowie
Ujrzanów 77 08-110 Siedlce
zakładowa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu
ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec
gminna
Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu
ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec
gminna
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Suchożebrach
Zakład Mięsny MOŚCIBRODY
Spółka z o.o. w Mościbrodach
ul. A.Ogińskiego 11 08-125
Suchożebry
gminna
Mościbrody 53 08-112 Wiśniew
przemysłowa
Gmina Wiśniew
Gmina Wodynie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Seroczynie
Gmina Wodynie
Gmina Zbuczyn
Gmina Zbuczyn
487
Gmina Gozdowo (oczyszczalnia w Gozdowie)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
488
Gmina Gozdowo (oczyszczalnia w Lelicach)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
489
Gmina Mochowo (oczyszczalnia w Cieślinie)
Gmina Mochowo
490
Gmina Mochowo (oczyszczalnia w Ligowie)
Gmina Mochowo
491
Gmina Rościszewo (oczyszczalnia w Rościszewie)
Gmina Rościszewo
492
Gmina Sierpc (oczyszczalnia w Dziembakowie)
Gmina Sierpc
493
Gmina Sierpc (oczyszczalnia w Miłobedzynie)
Gmina Sierpc
494
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"EMPEGEK" Sp. z o.o.
495
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"EMPGEK " Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Sierpcu
496
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Siedlecka 13 08-112
Wiśniew
ul. Siedlecka 43 08-117
Wodynie
ul. Osiedlowa 17 08-116
Seroczyn
ul. Siedlecka 43 08-117
Wodynie
ul. Jana Pawła II 1 08-106
Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1 08-106
Zbuczyn
ul. Krystyna Gozdawy 12 09-213
Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 12 09-213
Gozdowo
Mochowo 20 09-214 Mochowo
Mochowo
ul. Armii Krajowej 1 09-204
Rościszewo
ul. Biskupa Floriana 4 09-200
Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4 09-200
Sierpc
ul. Konstytucji 3-ego Maja 48 09200 Sierpc
ul. Żeromskiego 2A 09-200
Sierpc
ul. Narutowicza 64 08-200
Sierpc
gminna
gminna
inna:
osiedlowa
gminna
gminna
gminna
gminna
gminna
gminna
gminna
gminna
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
miejska
zakładowa
zakładowa
Gzówka/2/Pacynka/9,3/Mleczna/4,4
180
30
26
8,49
3,1
x
radomski/Jedlnia - Letnisko/Jedlnia
Letnisko
rów mel./Pacynka/10,22/Mleczna/4,4
4520
611
470
537
196
x
radomski/Jedlnia - Letnisko/Jedlnia
Letnisko
rów melioracyjny/Oronka/Szabasówka/
b.d.
16,8
8,4
3,923
1,432
x
radomski/Kowala/Rożki
Leniwa/10,375/Radomka/22,2/Wisła/431,9
1150
250
177
157
57
x
radomski/Pionki/Jedlnia Kościelna
Zagożdżonka/28,95/Wisła/424,7/
72000
12000
10000
3280
1200
x
Radomka/64,6/Wisła/431,9/
1880
365
282
258
94,46
x
x
radomski/Pionki/Pionki
radomski/Przytyk/Wólka Domaniowska
Radomka/Wisła/
2450
300
250
129
47
x
radomski/Przytyk/Zameczek
rów mel./0,32/Kobylanka/Modrzejowica/7,1
85
18,3
14,04
b.d.
b.d.
x
radomski/Skaryszew/Gębarzów
14000
700
161
168
61,316
x
Kobylanka/7,2/Modrzejowica/6,9/Iłżanka/31,2
4667
800
520
573
209
x
Szabasówka/22,4/Radomka/69,8/Wisła/431,9
8500
1300
980
542,46
198
x
x
radomski/Wierzbica/Wierzbica
rów mel./5/Szabasówka/Radomka/69,8
b.d.
60
b.d.
53
19,36
x
x
radomski/Wolanów/Kolonia Wawrzyszów
51° 26' 24''
21° 00' 30''
rów mel./Bosak/7,198/Starorzecze Radomki
"SOSNOWICA"/2,41
181
29
b.d.
7,56
2,76
x
Bosak/8,618/Radomka/Wisła/
7
1,4
1,1
1,5
0,55
x
radomski/Zakrzew/Zakrzew
Bosak/8,49/Radomka/2,41/Wisła/431,9
43
4,8
4,3
3,86
1,41
x
radomski/Zakrzew/Zakrzew-Kolonia
51° 25' 55''
20° 59' 26''
51° 26' 25''
21° 00' 10''
52° 11' 19''
22° 15' 23''
52° 02' 32''
22° 10' 18''
52° 09' 18''
22° 04' 42''
52° 10' 40''
22° 03' 01''
52° 13' 54''
22° 10' 05''
52° 14' 08''
22° 12' 05''
52° 15' 50''
22° 06' 35''
52° 15' 43''
22° 06' 44''
52° 12' 40''
22° 30' 10''
52° 16' 38''
22° 25' 00''
52° 17' 36''
22° 40' 57''
52° 16' 02''
22° 35' 16''
52° 07' 35''
22° 20' 02''
52° 06' 28''
22° 08' 12''
52° 08' 49''
22° 11' 18''
52° 15' 10''
22° 15' 08''
52° 06' 28''
22° 17' 40''
52° 04' 04''
22° 17' 24''
52° 02' 32''
21° 56' 11''
52° 00' 21''
21° 55' 10''
52° 02' 07''
22° 01' 02''
52° 03' 04''
22° 37' 12''
52° 05' 0'' 22°
25' 29''
52° 43' 33''
19° 40' 39''
52° 44' 07''
19° 46' 47''
52° 42' 56''
19° 30' 55''
52° 49' 20''
19° 29' 26''
52° 53' 34''
19° 46' 31''
52° 48' 51''
19° 44' 44''
52° 50' 29''
19° 37' 35''
52° 51' 38''
19° 39' 20''
52° 51' 34''
19° 39' 54''
52° 51' 44''
19° 37' 50''
x
radomski/Skaryszew/Maków
Pacynka/17,2/Mleczna/4,4/Radomka/35
51° 18' 17''
21° 15' 55''
51° 14' 47''
21° 02' 21''
51° 23' 02''
20° 53' 54''
radomski/Skaryszew/Skaryszew
radomski/Zakrzew/Zakrzew
rów “Strzała”/3/Liwiec/90,2/Bug/42,7
175000
30000
24000
18097
6605,24
x
rów mel.R-C 25/0,5/Kostrzyń/Liwiec/67,7
1648
215
215
114,45
41,79
x
siedlecki/Domanice/Domanice
ziemia
333
20
16,4
2,8
1,025
x
siedlecki/Kotuń/Chlewiska
Świdnica/11/Kostrzyń/15,2/Liwiec/67,7
3700
480
480
266
97
x
siedlecki/Kotuń/Kotuń
Liwiec/96,798/Bug/
88
22
17
1,77
0,65
x
siedlecki/Mokobody/Kisielany
x
Siedlce - grodzki/Siedlce/Siedlce
rów mel.B1/0,5/Liwiec/Bug/42,7
b.d.
65
55
59,97
21,89
rów melioracyjny R-A/86,35/Liwiec/Bug/
2625
250
250
111,63
40,744
ciek "Świnka"/0,24/Rów B/Liwiec/
12500
360
300
5,9
2,152
rówR-57 “Mordy”/9/Liwiec/Bug/42,7
14000
1330
990
224,65
82
x
siedlecki/Mordy/Mordy
Kanał Tarkowski/7,048/Liwiec/Bug/
8500
700
600
298,44
108,93
x
siedlecki/Paprotnia/Hołubla
x
x
siedlecki/Mokobody/Kisielany Kuce
siedlecki/Mokobody/Mokobody
x
siedlecki/Mokobody/Mokobody
zbiornik ziemny chłonny/ziemia/
73
5,8
2,1
1,37
0,5
x
siedlecki/Przesmyki/Łysów
rów melioracyjny/Kołodziejka/Bug/
137
11
2,82
3,95
1,44
x
siedlecki/Przesmyki/Przesmyki
rów mel./0,48/Muchawka/Liwiec/89,2
9571
293
293
226
82,415
Skórczyk/3/Kostrzyń/41,58/Liwiec/67,7
4027
546
400
317,91
116
x
rów meloracyjny/1/ Świdnica/Kostrzyń/
1486
222
150
83,84
30
x
siedlecki/Skórzec/Żelków
Sosna/5,2/Liwiec/Bug/
1667
300
250
134
49
x
siedlecki/Suchożebry/Przygody
x
siedlecki/Siedlce/Ujrzanów
siedlecki/Skórzec/Skórzec
x
siedlecki/Wiśniew/Mościbrody
stawy hodowlane/Muchawka/Liwiec/
b.d.
480
400
158
49
Myrcha/Muchawka/17,83/Liwiec/89,2
1333
200
150
110,03
40,16
x
Ciek Wodynie/1/Świder/Wisła/
3382
340
170
9,32
34,03
x
siedlecki/Wodynie/Jedlina
rów mel./1,5/Świder/Wisła/492
333
69
57
17,5
2,1
x
siedlecki/Wodynie/Seroczyn
Witka/3/Kostrzyń/Liwiec/
1400
150
b.d.
1,15
4,2
x
siedlecki/Wodynie/Wola Wodyńska
Kanał Maciejowicki/3,13
984
b.d.
b.d.
9,9
3,61
x
siedlecki/Zbuczyn/Tęczki
rów mel. R-19/15/Zbuczynka/Muchawka/18,2
1666
300
250
192,5
70,25
x
siedlecki/Zbuczyn/Zbuczyn
sierpecki/Gozdowo/Gozdowo
siedlecki/Wiśniew/Wiśniew
rów melioracyjny/28,26/Wierzbica/Skrwa/
1500
200
200
115,78
42
x
rów melioracyjny/2,304/Sierpienica/Skrwa/
1500
200
200
59,02
22
x
rów melioracyjny RB/0,6/Skrwa/Wisła/645,4
2125
150
150
65
25
x
Rów/6,826/Głowienica/64,15/Skrwa Prawa/
708
100
80
33
12
x
sierpecki/Mochowo/Ligowo
Kanał Pszczele/4,2/Skrwa/Wisła/
1280
270
200
52
19
x
sierpecki/Rościszewo/Rościszewo
rów melioracyjny/0,3/Sierpienica/Skrwa/
350
46
36
18
6,6
x
sierpecki/Sierpc/Dziembakowo
rów melioracyjny R1/0,25/Skrwa/Wisła/
300
45
35
6
2
x
sierpecki/Sierpc/Miłobędzyn
Sierpienica/3,5/Skrwa/
97084
6412
5510
4288
1565
x
Sierpienica/37,96/Skrwa/Wisła/
60000
2500
2500
1651
603
Sierpinica/0,666/Skrwa/Wisła/
854
60
53
11
4
sierpecki/Gozdowo/Lelice
x
sierpecki/Sierpc/Sierpc
x
x
sierpecki/Mochowo/Cieślin
sierpecki/Sierpc/Sierpc
sierpecki/Sierpc/Sierpc
inna:
osiedlowa
52° 51' 57"
19° 37' 58"
52° 52' 29''
19° 38' 37''
52° 55' 42''
19° 35' 24''
52° 45' 50''
19° 51' 11''
52° 50' 02''
19° 53' 00''
52° 19' 45''
20° 15' 48''
52° 17' 25''
20° 05' 25''
inna:
osiedlowa
52° 17' 57''
20° 02' 04''
497
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Siepcu
Narutowicza 64 09-200 Sierpc
zakładowa
498
Zespół Szkół w Studzieńcu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Studzieńcu
Studzieniec 30 09-200 Sierpc
zakładowa
499
Gmina Szczutowo (oczyszczalnia w Bliżnie)
Gmina Szczutowo
500
Gmina Zawidz (oczyszczalnia w Majkach Małych)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu
501
Gmina Zawidz (oczyszczalnia w Zawidzu)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu
Kościelnym
ul. Lipowa 5A 09-227
Szczutowo
ul. Mazowiecka 24 09-226
Zawidz Kościelny
ul. Mazowiecka 24 09-226
Zawidz Kościelny
502
Gmina Brochów (oczyszczalnia w Janowie)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Brochów 125 05-088 Brochów
503
504
Giżyce 37
Placówka Opiekuńczo- Wychowacza w Giżycach
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Giżycach
96-521 Giżyce
Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy
w Warszawie, Filia w Łodzi (gospodarstwo w
ul. Północna 27/29 91-420 Łódź
Warszawa, Filia w w Łodzii (Gospodarstwo w Brzozowie)
Brzozowie)i
gminna
gminna
gminna
505
Gmina Iłów (oczyszczalnia w Iłowie)
Gmina Iłów
506
Gmina Młodzieszyn (oczyszczalnia w Młodzieszynie)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie
507
gmina Nowa Sucha (oczyszczalnia w Kozlowie
Biskupim)
Gmina Nowa Sucha
508
Gmina Nowa Sucha (oczyszczalnia w Rokotowie)
Gmina Nowa Sucha
509
Gmina Rybno (oczyszczalnia w Rybnie)
Gmina Rybno
Długa 20 96-514 Rybno
gminna
510
Mars Polska
Mars Polska
Kożuszki Parcel 42 96-500
Sochaczew
zakładowa
511
Jednostka Wojskowa 4938 Sekcja Obsługi
Infrastruktury w Sochaczewie
Jednostka Wojskowa 4938 w Radomiu Sekcja Obsługi
Infrastruktury w Sochaczewie
Sochaczew 96-500 Sochaczew
zakładowa
512
Zakład Usług Komunalnych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w
Sochaczewie
Boryszew S.A., Oddział Boryszew ERG w
Sochaczewie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w
Sochaczewie
513
514
515
516
517
ENERGOP Spółka z o.o.
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG S.A.
Przedsiąbiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
"GEA-NOVA" Sp. z o.o.
ENERGOP Spółka z o.o.
Gmina Sochaczew (oczyszczalnia w Żelazowej Woli) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
ul. Płocka 2 96-520 Iłów
gminna
ul. Wspólna 42 96-512
Młodzieszyn
Nowa Sucha 59A 96-513 Nowa
Sucha
Nowa Sucha 59A 96-513 Nowa
Sucha
ul. Rozlazłowska 7 96-500
Sochaczew
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 Sochaczew
ul. 15 Siierpnia 106 96-500
Sochaczew
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
ul. Inżynierska 32 96-502
Sochaczew
ul. Warszawska 115 96-500
Sochaczew
ul. Połczyńska 97A 01-303
Warszawa
gminna
gminna
gminna
gminna
miejska
zakładowa
zakładowa
zakładowa
międzyzakłado
wa
gminna
zakładowa
518
Bakoma Sp. z o.o.
Bakoma Sp.z o.o.
519
Gmina Teresin (oczyszczalnia w m.Granice)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
al. XX-lecia 13 96-515 Teresin
gminna
520
Gmina Teresin (oczyszczalnia w Pawłowicach)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
al. XX-lecia 13 96-515 Teresin
gminna
Gminna Teresin (oczyszczalnia w Szymanowie)
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
al. XX-Lecia 13 96-515 Teresin
gminna
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczecia NMP,
Dom Zakonny
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jabłonnie Lackiej
"REAL" S.A. Siedlce
Chłodnia Morszków w Morszkowie
Zgromadzenie Siósrtr Niepokalanego Poczecia NMP,
Dom Zakonny
ul. Szkolna 2 96-516
Szymanów
ul. Kubusia Puchatka 1 08-304
Jabłonna Lacka
521
522
523
524
525
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie
526
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kosowie Lackim
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jabłonnie Lackiej
inna
gminna
“REAL” S.A. Siedlce
ul. Brzeska 76 08-102 Siedlce
Dom Pomocy Społecznej
w Wirowie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kosowie Lackim
Wirów, ul. al. Jana Pawła II 2
08-304 Jabłonna Lacka
ul. Parkowa 2 08-330 Kosów
Lacki
ul. Jana Pawła II 20 08-107
Paprotnia
zakładowa
Sawice Wieś 19 08-307 Repki
zakładowa
527
Gmina Repki
Związek Komunalny "Paprotnia"
528
SAWIMED Spółka z o.o.w Warszawie
Zakład Sawice Wieś 19
SAWIMED Sp. z o.o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Rehabilitacją Sawice
Wieś
zakładowa
inna
gminna
Gmina Sabnie
(Oczyszczalnia w Sabniach)
Gmina Sabnie
Zespół Szkół w Sabniach
Gmina Sabnie
Szkoła Podstawowa w Zembrowie
REAL S.A.
Zakład Produkcji Koncentratów
Bachorza
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych
Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim
Gmina Sterdyń
(Oczyszczalnia w miejcowości Lebiedzie)
Gmina Mirowie
Gmina Mirowie
Zakład Garbarski "MAT-2" S.J.
Guzów
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Orońsku
Zakład Garbarski Beata Żaczek i Spółka "MAT-2"
Spółka Jawna
ul. Kosowska 75 08-300
Sokołów Podlaski
ul. Gdańska 118 07-100
Węgrów
Mirów Stary 27 26-503 Mirów
Stary
Guzów Kolonia 1A 26-505
Orońsko
Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8 26-505 Orońsko
gminna
538
Gmina Orońsko
Gmina Orońsko
Szkolna 8 26-505 Orońsko
gminna
539
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Szydłowcu
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu
540
TAB Koncentraty Sp. z o.o.
TAB Koncentraty Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 11 26-500
Szydłowiec
ul. Tomcia Palucha 37 lok 3 02495 Warszawa
541
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Błoniu Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5 05-870 Błonie
gminna
542
Suszarnia Warzyw Jaworski (spółka akcyjna)
Suszarnia Warzyw Jaworski Sp.jawna
ul. Łódzka 41 05-870 Błonie
zakładowa
ul. Mokre Łąki 8 05-080 Izabelin
gminna
529
530
531
532
533
534
535
536
537
543
544
545
Gmina Izabelin
Gmina Kampinos
oczyszczalnia gminna
Gmina Kampinos
oczyszczalnia w Łazach
Gmina Sabnie
ul. Główna 73 08-331 Sabnie
gminna
Zespół Szkół w Sabniach
ul. Słoneczna 1 08-331 Sabnie
Szkoła Podstawowa w Zembrowie
ul. Zembrów 08-331 Sabnie
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
REAL S.A.
Zakład Produkcji Koncentratów
Bachorza
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z
o.o. w Sokołowie Podlaskim
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie
Bachorza 3A 08-300 Sokołów
Podlaski
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Mokre Łąki"
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno Ściekowej GEANOVA Sp. z o.o.
Przedsibiorstwo Gospodarki Widno Ściekowej GEANOVA Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
zakładowa
miejska
gminna
gminna
zakładowa
miejska
zakładowa
gminna
gminna
52° 19' 46''
20° 01' 39''
52° 18' 18''
20° 12' 57''
52° 11' 54''
20° 11' 18''
52° 09' 40''
20° 10' 12''
52° 14' 14''
20° 06' 20''
52° 13' 23''
20° 19' 53''
brak danych
52° 14' 38''
20° 15' 17''
52° 14' 18''
20° 13' 32''
52° 12' 22''
20° 13' 02''
52° 12' 57''
20° 14' 22''
52° 11' 53''
20° 11' 51''
52° 15' 26''
20° 18' 32''
52° 10' 44''
20° 22' 25''
52° 12' 05''
20° 23' 39''
52° 13' 47''
20° 27' 50''
52° 09' 46''
20° 22' 20''
52° 9' 45''
20° 22' 41''
52° 29' 05''
22° 27' 20''
52° 28' 17''
22° 23' 45''
52° 26' 30''
22° 32' 35''
52° 36' 30''
22° 09' 15''
52° 23' 16''
22° 23' 51''
52° 19' 31''
22° 27' 19''
52° 29' 50''
22° 18' 32''
52° 30' 08''
22° 18' 16''
52° 31' 32''
22° 18' 09''
52° 23' 40''
22° 18' 05''
52° 25' 09''
22° 14' 20''
52° 35' 12''
22° 17' 35''
51° 11' 57''
21° 02' 27''
51° 20' 00''
20° 58' 15''
51° 19' 45''
20° 55' 28''
51° 18' 20''
20° 57' 26''
51° 14' 16''
20° 50' 34''
52° 11' 01''
20° 34' 21''
52° 11' 47''
20° 36' 16''
52° 12' 04''
20° 31' 03''
52° 17' 44''
20° 47' 08''
52° 15' 17''
20° 28' 25''
52° 16' 13''
20° 23' 45''
ziemia
4
1
b.d.
0,37
0,82
x
sierpecki/Sierpc/Sierpc
Skrwa/76/Wisła/
2000
100
73
14
5
x
sierpecki/Sierpc/Studzieniec
rów melioracyjny/0,8/Kanał Blizno/
1980
b.d.
273
159
58
x
sierpecki/Szczutowo/Blizno
Sierpienica/Skrwa/Wisła/
143
15
14
b.d.
0,9
x
sierpecki/Zawidz/Majki Małe
rów melioracyjny/0,8/Raciążnica/Wkra/45,4
1280
251
192
b.d.
44,3
x
Bzura/14,1/Wisła/587,3/
9000
810
600
294
107
x
staw
50
16
7
6,5
1,6
x
sochaczewski/Giżyce/Giżyce
rów/kanał Brzozów/Wisła/
180
39
31
9,21
3,363
x
sochaczewski/Iłów/Brzozów
Jeżówka/6,11/Wisła/595,1/
2330
240
200
104,1
38
x
sochaczewski/Iłów/Iłów
Kanał Mistrzewicki/4,05/Bzura/Wisła/
4300
765
600
96
35
x
sochaczewski/Młodzieszyn/Młodzieszyn
Bzura/37,17/Wisła/
2000
250
200
b.d.
82,2
x
sochaczewski/Nowa Sucha/Kozłów
Biskupi
Pisia/Bzura/Wisła/
800
120
34
b.d.
3,43
x
sochaczewski/Nowa Sucha/Rokotów
rów melioracyjny/1,072/Witonia/Bzura/
1391
521,6
400
6,54
9
x
rów melioracyjny U6/6,6/Utrata/Wisła/
30000
1200
970
501
183
sierpecki/Zawidz/Zawidz Kościelny
x
sochaczewski/Brochów/Janów
sochaczewski/Rybno/Ryybno
x
sochaczewski/Sochaczew/ Kożuszki
Parcel
Pisia/0,1/Bzura/Wisła/
440
400
300
102,12
37,271
x
sochaczewski/Sochaczew/Bielice
Utrata/0,08/Bzura/Wisła/
36800
7800
6000
3703
1352
x
sochaczewski/Sochaczew/Sochaczew
sochaczewski/Sochaczew/Sochaczew
Bzura/27,6/Wisła/587,3/
2445
400
286
146
53
x
Bzura/30/Wisła/587,3/
22000
1950
b.d.
1354
494,33
x
rów melioracyjny B6/stawy/
240
96
80
28
10,22
x
Bzura/35,17
53
100
40
46,3
16,88
Utrata/5,42/Bzura/Wisła/
160
24
12
11
4
x
rów melioracyjny P-30/Pisia/Bzura/
47000
1920
b.d.
1075
392,213
x
Teresinka/4,64/Utrata/Bzura/
1400
4800
2106
1244,62
454,28
x
sochaczewski/Teresin/Granice
Utrata/16,66/Bzura/Wisła/
333
46
35,2
17,1
6,24
x
sochaczewski/Teresin/Pawłowice
rów bez nazwy/2,45/Pisia Gągolina/Pisia/
333
90
60
b.d.
13,47
x
rów meliraacyjny/Pisia/
292
70
50
b.d.
b.d.
x
sochaczewski/Teresin/Szymanów
sokołowski/Jabłonna Lacka/Jabłonna
Lacka
sochaczewski/Sochaczew/Sochaczew
x
x
sochaczewski/Sochaczew/Sochaczew
sochaczewski/Sochaczew/Sochaczew
sochaczewski/Sochaczew/Żelazowa Wola
x
sochaczewski/Teresin/Elżbietów
sochaczewski/Teresin/Szymanów
rów mel. A/5/Turna/Bug/145,8
1330
200
200
150
55
x
rów mel./8/Turna/2,5/Bug/145,8
1330
1300
1000
185,8
67,8
x
Bug/Narew/37,8/
205
50
37
17,25
6,3
x
Kosówka/12/Bug/101,5/Narew/37,8
9660
1500
1410
671
244,95
x
Ciek od Repek/3/Myśla/1,575/Bug/166,1
750
160
150
108,77
39,7
x
sokołowski/Repki/Repki
ciek Zanioski/6,31/Myśla/10,6/Bug/
150
24
15
7,8
2,86
x
sokołowski/Repki/Sawice Wieś
Cetynia/13,38/Bug/131,7/Narew/37,8
23
4,5
4
1,8
0,66
x
sokołowski/Sabnie/Sabnie
Cetynia/16/Bug/
62
8,9
6,65
2,76
1,01
x
sokołowski/Sabnie/Sabnie
Cetynia/14/Bug/
39
4,8
4
0,92
0,34
x
sokołowski/Sabnie/Zembrów
x
sokołowski/Jabłonna Lacka/Morszków
x
sokołowski/Kosów Lacki/Kosów Lacki
sokołowski/Jabłonna Lacka/Wirów
rów C-8/6/Liwiec/Bug/42,7
9400
624,96
520,8
219,8
80,22
x
x
sokołowski/Sokołów Podlaski/Bachorza
Kościółek/1,67/Cetynia/33,7/Bug/131,7
83000
12500
10000
5551
2026,2
x
x
sokołowski/Sokołów Podlaski/Sokołów
Podlaski
Buczynka/19,325/Bug/110,1/Narew/37,8
1500
350
253
152,4
55,6
x
ziemia
23
10
b.d.
3,52
1,28
x
rów mel./Garlica/9,45/Szabasowka/2,2
600
100
60
b.d.
3,52
x
Garlica/3,7/Szabasówka/2,2/Radomka/69,8
1250
250
200
54,1
20
x
rów/Oronka/4,2/Szabasówka/
2920
400
b.d.
64
23
Korzeniówka/12,6/Kobyłka/10,2/Szabasówka/9,2
20000
4500
3500
1640
598
U-5/7,22/Utrata/34,22/Bzura/
58333
1000
1000
26,9
9,82
Rokitnica Nowa/3,3/Utrata/28,7/Bzura/25,6
53040
6400
4800
4604
1680
ziemia
b.d.
300
250
22,93
2,064
Rów Truskawa/5,5/Kanał Zaborowski/17,1/Kanał Łasica/
15000
2750
2200
1500
547
x
warszawski zachodni/Izabelin/Truskaw
rów UK/0,375/Utrata/18/Bzura/25,6
2400
696
400
215,62
78,7
x
warszawski zachodni/Kampinos/Kampinos
kanał OL-2/0,37/Rów Olszowiecki/3,7/
300
30
30
20,2
7,37
x
warszawski zachodni/Kampinos/Łazy
sokołowski/Sterdyń/Lebiedzie
szydłowiecki/Mirów/Mirów
x
szydłowiecki/Orońsko/Guzów
x
x
szydłowiecki/Orońsko/Orońsko
x
x
szydłowiecki/Szydłowiec/Szydłowiec
x
warszawski zachodni/Błonie/Bieniewice
x
szydłowiecki/Orońsko/Łaziska
x
warszawski zachodni/Błonie/Błonie
x
warszawski zachodni/Błonie/Bramki
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. "Dzieci Warszawy"
w Dziekanowie Lesnym
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. "Dzieci Warszawy"
w Dziekanowie Leśnym
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.
548
Lindab Sp. z o.o.
Lindab Sp. z o.o.
549
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
w Broniszach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
"GEA-NOVA" Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
546
547
550
551
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Duchnicach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ściekowej
GEA-NOVA Sp. z o. o.
oczyszczalnia w Józefowie
ul. Konopnickiej 65 05-092
Łomianki
ul. Rolnicza 244 05-092
Łomianki
ul. Kolejowa 311 05-092
Sadowa
zakładowa
miejska
zakładowa
52° 20' 28''
20° 51' 02''
52° 20' 08''
20° 54' 33''
52° 21' 30''
20° 49' 51''
rów bez nazwy/Wisła/
b.d.
660
480
174
63,61
x
warszawski zachodni/Łomianki/Dziekanów
Leśny
Wisła/526,5
26600
5170
4240
2746
1257
x
warszawski zachodni/Łomianki/Łomianki
ziemia
70
2,15
1,95
2,87
0,8
x
K. Ożarowski/16,135/Utrata/35,495/Bzura/25,6
2600
640
640
841
307
x
x
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Bronisze
warszawski zachodni/Łomianki/Sadowa
zakładowa
52° 13' 08''
20° 50' 17''
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Ożarowska 28/30 05-850
Duchnice
zakładowa
52° 12' 00''
20° 48' 00''
rów u 7/4/5,2/Utrata/Bzura/
400
200
170
45
16,3
x
x
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Duchnice
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-NOVA Sp. z o. o.
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
gminna
52° 11' 35''
20° 41' 35''
rów U-2/2,29/Utrata/37/Bzura/25,6
61670
5040
3860
1094,41
399,46
x
x
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Józefów
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
ul. Starościńska 5 02-516
Warszawa
ul. Nowowiejska 137 05-860
Płochocin
ul. Zaborowska 1 05-860
Święcicie
Rów O-16/9/0,38/Utrata/
2752
445,8
371,5
99,65
36,37
x
Kanał Ożarowski/17,413/Utrata/
43000
610
610
336
122,6
x
K. Ożarowski/5,3/Utrata/35,495/Bzura/25,6
180
102
34
32
11,68
x
Kanał Ożarowski/3,07/Utrata/Bzura/
150
16,2
14,3
6,74
2,46
x
552
J.W. Construction S.A.
Przedsibiorstwo Gospodarki Widno Ściekowej GEANOVA Sp. z o.o.
553
BIOTON S.A
BIOTON S.A.
554
Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej
w Pilaszkowie
Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej
w Pilaszkowie
555
Remo-Car sp. Z o.o.
Remo-Car sp. Z o.o.
Jednostka Wojskowa Nr 2370
w Borzęcinie
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"EKO-BABICE" Sp. z o.o.
w Starych Babicach
JW. 4938 w Radomiu Sekcja Obsługi Infrastruktury w
Sochaczewie
ul. Lubelska 150 26-600 Radom
zakładowa
brak danych
rów Z-5/K. Łasica/23,8/Bzura/
153
28
25
5,4
0,2
x
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"EKO-BABICE" Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36 05-082 Stare
Babice
gminna
52° 15' 20''
20° 49' 43''
rów Z-7/5,05/K. Zaborowski/5,1/Łasica/23,8
44000
8500
6000
2789,87
1018,3
x
warszawski zachodni/Stare Babice/Stare
Babice
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa “TUR”
w Turnie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Węgrowie
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie
ul. Gdańska 118 07-100
Węgrów
gminna
Korycianka/3,5/Liwiec/
3000
300
250
62,64
22,864
x
węgrowski/Korytnica/Korytnica
rów mel. D/ rów R-17/2,6/Liwiec/Bug/42,7
381
62,41
48
32,8
12
x
węgrowski/Korytnica/Turna
rów mel./Liwiec/Bug/42,7
b.d.
15,4
14
b.d.
b.d.
x
węgrowski/Liw/Liw
rów A - rów B/Liwiec/Bug/
900
150
120
94,1
34,3
x
węgrowski/Liw/Starawieś
556
557
558
Gmina Korytnica
559
Spółdzielnia Mieszkaniowa "TUR"
w Turnie
560
Osiedle Mieszkaniowe w Liwie
561
Gmina Liw
(Oczyszczalnia w Starejwsi)
Samorządny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Łochowie
Turna 47/5 07-120 Korytnica
ul. Gdańska 69 07-100 Węgrów
ul. Gdańska 118 07-100
Węgrów
zakładowa
zakładowa
zakładowa
inna:
osiedlowa
inna:
osiedlowa
gminna
52° 14' 11''
20° 46' 43''
52° 13' 25''
20° 52' 00''
52° 14' 06''
20° 40' 40''
52° 12' 45''
20° 41' 23''
52° 25' 00''
21° 51' 09''
52° 26' 25''
21° 55' 15''
52° 22' 15''
21° 58' 00''
52° 27' 04''
21° 56' 25''
52° 32' 23''
21° 43' 24''
x
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Kręczki-Kaputy
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Macierzysz
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Pilaszków
warszawski zachodni/Ożarów
Mazowiecki/Święcice
warszawski zachodni/Stare
Babice/Borzęcin
rów B5/3/Kanał Łojewski/10/Bug/58,1
11500
1755
1300
824,7
301
x
węgrowski/Łochów/Łochów
ul. Gdańska 118 07-100
Węgrów
gminna
52° 27' 51''
22° 05' 37''
Miedzianka/10/Liwiec/Bug/
3554
360
360
138,21
50,4
x
węgrowski/Miedzna/Miedzna
Trzorzowa 2 07-106 Miedzna
przemysłowa
52° 29' 03''
22° 01' 23''
rów B-4 - rów/1/Miedzanka/Liwiec/
23833
650
650
328
21,11
Kuźnica 1 07-140 Sadowne
gminna
Nowa Treblinka/6,78/Bug/
2500
320
250
95,89
35
x
ul. Węgrowska 22 07-104
Stoczek
gminna
rów melioracyjny/23,31/Ugoszcz/Bug/
2472
490
400
123,29
45
x
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Węgrowie
ul. Szamoty 42 B 07-100
Węgrów
miejska
52° 24' 18''
22° 00' 35''
Czerwonka/0,37/Liwiec/49,2/Bug/42,7
39767
5050
4108
3483,72
1271,56
x
x
węgrowski/Węgrów/Węgrów
Gmina Dąbrówka
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce
ul. T. Kościuszki 14 05-252
Dąbrówka
gminna
52° 29' 27''
21° 18' 14''
rów "M"/13,75/K. Marianowski/5,16/Starorzecze Bugu/
3570
300
215
255
93
x
x
wołomiński/Dąbrówka/Dąbrówka
569
INTER EUROPOL
Piekarnia Szwajcarska Spółka z o.o.Sp. J.
w Markach
(Oczyszczalnia w zakładzie w m. Małopole, gm.
Dąbrówka)
INTER EUROPOL
Piekarnia Szwajcarska Spółka z o.o.Sp. J.
w Markach
przemysłowa
52° 27' 53''
21° 18' 13''
rów M2/6/Zalew Zegrzyński/
2740
b.d.
300
63
3,79
x
wołomiński/Dąbrówka/Małopole
570
Dom Konferencyjny w Ślężanach, gm. Dąbrówka
Dom Konferancyjny w Ślężanach
Bug/16,2/Narew/Wisła/
b.d.
b.d.
11,69
b.d.
b.d.
x
wołomiński/Dąbrówka/Ślężany
Gmina Jadów
(Oczyszczalnia w Nowym Jadowie)
Zakłady Mięsne "JADÓW" Sp. z o.o.
Wójty 53
Gmina Klembów
(Oczyszczalnia w Klembowie)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w
Rasztowie
Gmina Klembów
(Oczyszczalnia w Woli Rasztowskiej)
PIT- RADWAR S.A. w Warszawie
(Oczyszczalnia w Kobyłce)
Wspólnota Mieszkaniowa
"Zielone Przedmieście A-B"
w Markach
Obiekt Szkoleniowo Konferencyjny
w m. Krubki Górki, gm. Poświętne
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie
Zakłady Mięsne "JADÓW" Sp. z o.o.
Wójty 53
rów B/0,77/Osownica/2,03/Liwiec/
3450
577
460
395,2
144
x
wołomiński/Jadów/Nowy Jadów
Wspólnota Mieszkaniowa
"Zielone Przedmieście A-B"
(Administrator CERTUS ADM
Obiekt Szkoleniowo-Konferencyjny w Krubki Górki gm.
Poświętne, Właściciel Witold Modzelewski
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Radzyminie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Radzyminie
"COCA-COLA" HBC Polska Sp. z o.o.w Warszawie
Filia w Radzyminie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tłuszczu
(Oczyszczalnia Miejska)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tłuszczu
(Oczyszczalnia osiedlowa KOS-2 w Tłuszczu)
Koleje Mazowieckie Spółka z o.o.
(Oczyszczalnia ścieków w Tłuszczu
ul. Pilińskiego)
“COCA-COLA” HBC Polska Sp. z o.o.w Warszawie
Filia w Radzyminie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Tłuszczu
562
Samorządny Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie ul. Myśliwska 4 07-130 Łochów
inna:
osiedlowa
563
Gmina Miedzna
564
INDYK MAZOWSZE Sp. z o.o., Ubojnia Drobiu w m.
Tchórzowa 2, gm. Miedzna
565
Gmina Sadowne
566
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Stoczku
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich
w Węgrowie
INDYK MAZOWSZE Sp. z o.o.
Tchórzowa 2,
gmina Miedzna
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sadownym
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Stoczku
567
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Węgrowie
568
571
572
573
574
575
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny w
Rasztowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Klembowie
ul. Słoneczna 22 05-270 Marki
Ślężany, ul. Kasztanowa 05252 Dąbrówka
ul. Gdańska 118 07-100
Węgrów
miejska
zakładowa
gminna
ul. Wójty 53 05-280 Jadów
zakładowa
ul. Strażacka 8 05-205 Klembów
gminna
Rasztów, ul C.K. Norwida 2 05205 Klembów
zakładowa
ul. Strażacka 8 05-205 Klembów
gminna
52° 38' 32''
21° 51' 32''
52° 33' 29''
21° 54' 29''
52° 31' 47''
21° 14' 56''
52° 29' 37''
21° 38' 42''
52° 28' 20''
21° 38' 45''
52° 24' 10''
21° 20' 10''
52° 24' 38''
21° 16' 04''
52° 26' 32''
21° 16' 46''
52° 20' 55''
21° 10' 40''
x
rów mel./0,51/Borówka/1,61/Osownica/
2333
120
100
58
15
x
rów melioracyjny nr-18/ Rządza/26,05/Jez.
Zegrzyńskie/0,5
4453
600
500
315,07
115
x
węgrowski/Miedzna/Tchórzowa
węgrowski/Sadowne/Sadowne
węgrowski/Stoczek/Stoczek
x
wołomiński/Jadów/Wójty
wołomiński/Klembów/Klembów
rów mel. RA-1/
200
36
36
19,45
7,1
x
wołomiński/Klembów/Rasztów
rów L/30,5/Rządza/16,4/Jez.Zegrzyńskie/
395
70
55
13,92
5,08
x
wołomiński/Klembów/Wola Rasztowska
ul. Poligonowa 30 04-051
Warszawa
zakładowa
rów A i rów D/1,7/Czarna/11,55/K. Żerański/13,5
310
200
120
119
24,843
x
ul. 11 Listopada 5A 05-270
Marki
inna:
osiedlowa
52° 19' 24''
21° 06' 10''
Długa/6,7/Kanał Żerański/Jez. Zegrzyńskie/
140
24
24
30,1
11
x
wołomiński/Marki/Marki
Krubki Górki 13 A 05-326
Poświętne
zakładowa
52° 17' 46''
21° 23' 09''
rów R-19/Rządza/Jez. Zegrzyńskie/
100
b.d.
30
7,14
1
x
wołomiński/Poświętne/Krubki Górki
ul. Komunalna 2 05-250
Radzymin
gminna
52° 25' 41''
21° 08' 60''
Beniaminówka/10,31/K. Żerański/16,55/J.
Zegrzyńskie/30,2
70000
5940
4400
1971,6
719,632
x
ul. Przemysłowa 2 Radzymin
zakładowa
52° 25' 50''
21° 09' 40''
Beniaminówka/11,3/K. Żerański/16,55/J. Zegrzyńskie/30,2
41667
3000
2500
1234,07
450,436
ul. Szkolna 6 05-240 Tłuszcz
miejska
52° 25' 33''
21° 26' 00''
rów D-14/0,75/Cienka/8,45/Rządza/24,6
5273
1154
874
657,5
240
x
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Tłuszczu
ul. Szkolna 6 05-240 Tłuszcz
inna:
osiedlowa
52° 25' 20''
21° 24' 42''
Cienka/7,43/Rządza/24,6/J. Zegrzyńskie/34,4
215
55,4
39,6
10,95
4
x
wołomiński/Tłuszcz/Tłuszcz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-NOVA Spółka z o.o.
ul. Kutrzeby 38 05-082 Stare
Babice
zakładowa
52° 26' 06''
21° 26' 37''
rów melioracyjny C 10/Cienka/Zalew Zegrzyński/
2
15
10
6,86
2,5
x
wołomiński/Tłuszcz/Tłuszcz
584
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołominie
(Oczyszczalnia "Krym" w Leśniakowiźnie)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołominie
ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin
miejska
52° 18' 57''
21° 15' 18''
Czarna Struga/3,178/Długa/16,35/K. Żerański/8,9
79500
24000
14000
7628,77
2784,5
x
585
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonce
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonce
ul. Przemysłowa 4 05-220
Zielonka
inna:
osiedlowa
52° 18' 52''
21° 09' 35''
Długa/11,014/K. Żerański/8,9/J. Zegrzyńskie/30,2
3400
980
680
293,15
107
x
wołomiński/Zielonka/Zielonka
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brańszczyku
ul. Bielińska 25 07-221
Brańszczyk
gminna
52° 37' 48''
21° 35' 26''
rów mel./Bug/47,2/Narew/37,8
2300
310
220
258,24
94
x
wyszkowski/Brańszczyk/Brańszczyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brańszczyku
ul. Bielińska 29 07-221
Brańszczyk
gminna
52° 38' 15''
21° 34' 43''
Struga/34,97/Bug/Narew/
1082
460
350
164
60
x
wyszkowski/Brańszczyk/Trzcianka
576
577
578
579
580
581
582
583
586
587
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
w Brańszczyku
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brańszczyku
Oczyszczalnia ścieków w Trzciance
PIT - RADWAR S.A.
x
wołomiński/Kobyłka/Kobyłka
x
wołomiński/Radzymin/Radzymin
x
wołomiński/Radzymin/Radzymin
x
wołomiński/Tłuszcz/Tłuszcz
x
wołomiński/Wołomin/Leśniakowizna
588
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brańszczyku
Oczyszczalnia ścieków w Udrzynku
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brańszczyku
ul. Bielińska 25 07-221
Brańszczyk
gminna
589
Gmina Długosiodło
Gmina Długosiodło
ul. Kościuszki 2 07-210
Długosiodło
gminna
590
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rząśniku
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rząśniku
ul. Jesionowa 3 07-205 Rząśnik
591
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
w Popowie
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
w Popowie
ul. Nadbużańska 41 07-203
Somianka, Popowo Parcele
592
Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy
Caritas Diecezji Płockiej
w Popowie
Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy Caritas
im.bł.abpa A.J.Nowowiejskiego
Popowo Letnisko
aleja Centralna 6 07-203
Somianka
593
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Somiance
594
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wyszkowie
595
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "MLEKS" Sp.z o.o.
w Wyszkowie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Somiance
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wyszkowie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
"MLEKS" Sp.z o.o.
w Wyszkowie
596
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "FISZOR"
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "FISZOR"
597
Gmina Zabrodzie
Gmina Zabrodzie
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
611
612
613
614
615
616
300
100
50
b.d.
b.d.
x
wyszkowski/Somianka/Popowo
wyszkowski/Wyszków/Rybienko Stare
ul. Komunalna 2 07-200
Wyszków
zakładowa
52° 36' 30''
21° 27' 27''
Struga/Brok/Bug/
b.d.
100
b.d.
48,3
17,636
x
x
wyszkowski/Wyszków/Wyszków
ul. Matki Wincenty
Jaroszewskiej 5 07-230 Gaj
inna: ośrodek
szkolno
wychowawczy
52° 31' 24''
21° 24' 35''
rów mel./Fiszor/Bug/22,4
150
120
100
22,36
8,162
x
wyszkowski/Zabrodzie/Gaj
Fiszor/10,16/Bug/22,4/Narew/37,8
2170
300
250
234,09
85,44
x
wyszkowski/Zabrodzie/Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230
Zabrodzie
ul. Partyzantów 28 26-713
Kazanów
gminna
gminna
ul. Elewatorska 13 19-203
Grajewo
zakładowa
zakładowa
ul. Podłęczna 10 26-700 Zwoleń
miejska
Fabryka Wyrobów Metalowych "BRAT-MET” Sp. z o.o.
ul. Chopina 33 26-700 Zwoleń
zakładowa
Zakład Komunalny w Bieżuniu
ul. Leśna 25 09-320 Bieżuń
miejska
Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lubowidzu
Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
w Żurominie
ul. Stefana Roweckiego "Grota"
4 06-500 Mława
inna:
osiedlowa
ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz
gminna
ul. Stefana Roweckiego "Grota"
4 06-500 Mława
ul. Szpitalna 125 09-300
Żuromin
Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie
Dział Techniczny
ul. Lidzbarska 42 09-300
Żuromin
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105 96-320
Mszczonów
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
ul. Marsa 110 04-470
Warszawa
Studzieniec 96-330 Puszcza
Mariańska
ul. Łubieńskich 11 96-317
Guzów
Dawtona Frozen Sp.z o.o.
drenaż odcieków/Bug/Narew/
x
ul. Traugutta 19 26-700 Zwoleń
Dawtona Frozen Spółka z o.o
52° 32' 39''
21° 08' 51''
x
gminna
619
wyszkowski/Somianka/Popowo
x
inna: szkolna
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
wyszkowski/Rząśnik/Rząśnik
x
23
Tczów 124 26-706 Tczów
Sekcja Obsługi Infrastruktury 26 WOG k. Puszcza
Mariańska
x
23
1307
Barycz Nowa 1 26-700 Zwoleń
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
94
63
63
Gmina Tczów
Jednostka Wojskowa - Puszcza Mariańska
257
85
3580
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Baryczy
618
350
200
b.d.
Gmina Tczów
617
400
1000
4500
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Barycz
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL (dawniej Rolnicza
Spółdzielnia Mleczarska "ROLMLECZ")
w Zwoleniu
Zakład Garbarski "MALTAN" - C. Malinowski
w Zwoleniu
Zakład Usług Komunalnych
w Zwoleniu
Fabryka Wyrobów Metalowych "BRAT-MET" Sp. z
o.o.
w Zwoleniu
Gmina Puszcza Mariańska
5830
rów mel./Bug/12/Narew/37,8
300
gminna
Gmina Puszcza Mariańska
Dopływ z Zambsk Kościelnych/Narew/81/
52° 31' 51''
21° 10' 00''
6000
ul. Prusa 11 26-701 Policzna
Gmina Mszczonów (oczyszczalnia w Grabcach
Józefpolskich)
Gmina Puszcza Mariańska (oczyszczalnia w
Bartnikach)
Gmina Puszcza Mariańska (oczyszczalnia w Puszczy
Mariańskiej)
wyszkowski/Długosiodło/Długosiodło
2580
Gmina Policzna
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
w Żurominie
Spółdzielnia Mleczarska
w Żurominie
wyszkowski/Brańszczyk/Udrzynek
x
44250
zakładowa
Gmina Lutocin
x
105
Bug/32/Narew/37,8/
Gródek 26 26-720 Policzna
Gmina Lubowidz
53
287,67
dopływ spod Sitna/Bug/17/Narew/37,8
Dom Pomocy Społecznej
Gmina Kuczbork Osada
144
500
52° 34' 40''
21° 25' 47''
gminna
609
120
550
52° 33' 29''
21° 17' 46''
ul. Prusa 11 26-760 Policzna
Miasto i Gmina Bieżuń
261
gminna
Gmina Kazanów
Zakład Garbarski "MALTAN"
Spółka Jawna
Zakład Usług Komunalnych
w Zwoleniu
770
3750
miejska
Wójt Gminy Policzna
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie
Tuchełka/2,3/Bug/
Wymakracz/8,5/Narew/104,1/
Somianka 13A 07-203
Somianka
Gmina Kazanów
Gmina Policzna
52° 45' 57''
21° 35' 06''
52° 43' 00''
21° 22' 20''
ul. Komunalna 1 07-200
Wyszków
Oczyszczalnia gminna
w Czarnolesie
Dom Pomocy Społecznej
w Gródku
608
610
gminna
inna: dla
ośrodka
wypoczynkowe
go
inna: dla
ośrodka
hotelowo konferencyjne
go
52° 39' 24''
21° 41' 39''
gminna
miejska
zakładowa
miejska
gminna
gminna
zakładowa
zakładowa
zakładowa
620
Gmina Wiskitki (oczyszczalnia w Guzowie)
Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1 96-315 Guzów
gminna
621
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów"
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5 96-300 Żyrardów
miejska
52° 30' 48''
21° 25' 18''
51° 17' 22''
21° 29' 06''
51° 25' 42''
21° 42' 08''
51° 27' 49''
21° 40' 22''
51° 27' 18''
21° 38' 12''
51° 19' 54''
21° 25' 36''
51° 18' 31''
21° 39' 13''
51° 21' 24''
21° 34' 54''
51° 36' 24''
21° 20' 58''
51° 21' 11''
21° 35' 50''
51° 21' 38''
21° 35' 47''
52° 57' 06''
19° 54' 15''
53° 05' 24''
19° 58' 44''
53° 07' 27''
19° 50' 23''
52° 58' 18''
19° 45' 29''
53° 03' 25''
19° 54' 00''
53° 04' 14''
19° 53' 58''
51° 59' 00''
20° 29' 52''
52° 00' 20''
20° 16' 19''
51° 58' 59''
20° 19' 57''
brak danych
51° 59' 43''
20° 23' 16''
52° 06' 59''
20° 19' 56''
52° 07' 25''
20° 19' 49''
52° 03' 46''
20° 25' 31''
wyszkowski/Somianka/Somianka
Iłżanka/26,1/Wisła/340,9/
110
124
110
998
36
x
zwoleński/Kazanów/Kroczów Większy
potok "Osiek"/1,5/Zwolanka/Zagożdżonka/11
1100
142
110
43,8
16
x
zwoleński/Policzna/Czarnolas
ziemia
106
21,35
16,3
11,737
4,284
x
zwoleński/Policzna/Gródek
rów mel./Policzanka/15,97/Zagożdżonka/
1250
180
b.d.
227
83
x
zwoleński/Policzna/Policzna
Potok Podmostecki/0,195/Tczówka/7,83/Modrzejowianka/
1200
156
120
151,3
55,21
x
zwoleński/Tczów/Tczów
ziemia
30
4,99
3,56
b.d.
1,3
x
zwoleński/Zwoleń/Barycz
x
Zwolenka/30,241/Wisła/346,8/
50000
1800
1455
264
96
rów/Zwolenka/23,28/Wisła/346,8
b.d.
220
160
68
25
x
zwoleński/Zwoleń/Zwoleń
x
Zwoleńka/23,3/Wisła/346,8/
18330
2535
1950
1686
615
x
zwoleński/Zwoleń/Zwoleń
x
Zwolenka/24,48/Wisła/346,8/
b.d.
47,44
11,86
22,4
8,18
x
zwoleński/Zwoleń/Zwoleń
zwoleński/Zwoleń/Zwoleń
Wkra/134,49
3330
455
350
91,57
33,425
x
żuromiński/Bieżuń/Bieżuń
rów melioracyjny/Miłotka/6,2/Przylepnica/3,2
3117
530
400
63
23
x
żuromiński/Kuczbork - Osada/Zielona
Wkra/166,55
4750
660
520
96,9
35,39
x
żuromiński/Lubowidz/Lubowidz
rów melioracyjny/2,5/Chraponianka/
1268
171
130
57,5
21
x
żuromiński/Lutocin/Lutocin
Luta/25,68/Wkra/125,98/Narew/6,1
11321
3600
2500
1332
486
x
żuromiński/Żuromin/Żuromin
Miłotka/10/Przylepnica/3,2/Mławka/9,6
15955
556
396,9
172,6
63
Okrzesza/7,25/Pisia/Bzura/
13300
1800
1400
1242,82
453,63
x
x
Korabiewka/7/Rawka/Bzura/
4000
640
480
221,56
80,87
x
Korabiewka./9,6/Rawka/Bzura/
759
162
121
135,32
49,32
x
staw chłonny (ziemia)
2000
b.d.
35
6,64
2,424
x
rów melioracyjny/1/Sucha/Bzura/
375
100
86
57,47
21
x
zbiornik ziemny
b.d.
1000
1000
13
1,2
rów SN3/5,1/Sucha/Bzura/
16600
2550
2000
140
51
x
Pisia Gągolina/35/Pisia/Bzura/
52800
18000
14000
7619,27
2781
x
żuromiński/Żuromin/Żuromin
żyrardowski/Mszczonów/Grabce
Józefpolskie
żyrardowski/Puszcza Mariańska/Bartniki
żyrardowski/Puszcza Mariańska/Puszcza
Mariańska
żyrardowski/Puszcza Mariańska/Puszcza
Mariańska
żyrardowski/Puszcza
Mariańska/Studzieniec
x
żyrardowski/Wiskitki/Guzów
x
żyrardowski/Żyrardów/Żyrardów
żyrardowski/Wiskitki/Guzów

Podobne dokumenty