ANKIETA NA TEMAT SŁÓW McQUAIG WORD SURVEY®

Transkrypt

ANKIETA NA TEMAT SŁÓW McQUAIG WORD SURVEY®
ANKIETA NA TEMAT SŁÓW McQUAIG
WORD SURVEY®
Komentarze ogólne
1. Wypełniając ten formularz na temat samego siebie wskażesz,
co i w jaki sposób chciałbyś wykonywać w swojej pracy.
2. To nie jest egzamin – nie ma tu odpowiedzi dobrych czy
złych.
3. Choć ankieta nie jest wypełniana na czas, zwykle zajmuje 15
- 20 minut.
4. W razie braku pewności co do znaczenia wyrazu czy frazy,
można posłużyć się słownikiem.
Form MWSPolish/06-B
Jak wypełniać tę ankietę:
W ankiecie jest 21 grup słów lub stwierdzeń: Oceń, na ile każdy z tych
wyrazów lub stwierdzeń najlepiej Cię opisuje. (Pierwsza odpowiedź,
która przyjdzie Ci do głowy jest prawdopodobnie najlepsza.)
A
ZACHOWANIE, KTÓRE OPISUJE MNIE NAJLEPIEJ
B
DRUGIE W KOLEJNOŚCI ZACHOWANIE, KTÓRE OPISUJE
MNIE NAJLEPIEJ
C
TRZECIE W KOLEJNOŚCI ZACHOWANIE, KTÓRE
OPISUJE MNIE NAJLEPIEJ
D
ZACHOWANIE, KTÓRE OPISUJE MNIE W NAJMNIEJSZYM
STOPNIU
W każdym zestawie powinno być tylko jedno A, jedno B, jedno C i
jedno D.
Na przykład:
Prawidłowo
konkurencyjny
pozytywny
spokojny
skłonny do współpracy
B
A
C
D
Nieprawidłowo
B
konkurencyjny
D
pozytywny
B
spokojny
skłonny do współpracy A
The McQuaig Institute®, Toronto, Canada.
©Copyright 1966-2006. The McQuaig Institute of Executive Development Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawo do powielania tego formularza lub jego części, w jakiejkolwiek postaci
®Zarejestowany znak towarowy The McQuaig Institute of Executive Development Ltd.
Form MWSPolish/06-B
THE McQUAIG WORD SURVEY®
IMIĘ I NAZWISKO
DATA :
Oceń poniższe słowa lub stwierdzenia według następującego kryterium:
“Jak Twoim zdaniem inni ludzie postrzegają Cię w Twojej obecnej roli”:
1.
4.
o silnej woli
pełen spokoju
3.
opanowany
bezpieczeństwo przede wszystkim
ostrożny
wola zwycięstwa
łatwo ulegający wpływom
nieugięty
lubiący ludzi
obdarowujący innym
5.
sprawca zmian
motywujący innych
6.
stwarzający nacisk
łatwo zaprzyjaźniający się
stabilny
utalentowany towarzysko
niezawodny
wdzięczny
powściągliwy
plastyczny
niewzruszony
zachowawczy
8.
dobrego serca
9.
nieustraszony
elastyczny
przedsiębiorczy
zawierający przyjaźnie
bojowy duch
krasomówca
przewidywalny
szczęśliwy
niezachwiany
oddany
lubiany przez innych
11.
niezmienny
12.
doceniający
metodyczny
wiara w innych
uparty
ulegający innym
ogromna chęć walki
ekstrawertyk
wytrwały
wpływający na innych
nieśpieszny
człowiek czynu
13.
16.
wiarygodny
niezawodny
7.
10.
2.
pełen entuzjazmu
14.
płynny mówca
15.
niewzruszony
elokwentny
nieskrępowany/dobre samopoczucie
doceniający
mało uczuciowy
wyrozumiały wobec innych
indywidualista
perfekcjonista
ogromna motywacja
osobowość plus
wykonujący polecenia
17.
bardzo ambitny
18.
towarzyski
naciskający na wyniki
uprzejmy
łatwy do zadowolenia
zabawny
pogodny
skłonny do pomocy
zwolennik status quo
przestrzegający zasad
przejmujący dowództwo
19.
wierny
20.
staranny
21.
systematyczny
skłonny do przygód
wyrazisty
lider
żywy
wolny i swobodny
dobrotliwy
stały
bierny wykonawca
Po dokonaniu oceny, przejdź na następną stronę.
Form MWSPolish/06-B
oportunista
THE McQUAIG WORD SURVEY®
Część druga
IMIĘ I NAZWISKO
Oceń poniższe słowa lub stwierdzenia według następującego kryterium:
„jaki jesteś naprawdę”
1.
nieustraszony
2.
lubiany przez innych
3.
niezmienny
zawierający przyjaźnie
metodyczny
wiara w innych
przewidywalny
ulegający innym
ogromna chęć walki
oddany
wytrwały
wpływający na innych
4.
dobrego serca
7.
o silnej woli
6.
wiarygodny
przedsiębiorczy
pełen entuzjazmu
opanowany
krasomówca
niezawodny
ostrożny
niezachwiany
łatwo ulegający wpływom
nieugięty
niewzruszony
8.
staranny
9.
oportunista
doceniający
skłonny do przygód
wyrazisty
indywidualista
żywy
wolny i swobodny
osobowość plus
stały
bierny wykonawca
płynny mówca
10.
5.
11.
wierny
12.
wykonujący polecenia
nieskrępowany/dobre samopoczucie
systematyczny
naciskający na wyniki
wyrozumiały wobec innych
lider
zabawny
ogromna motywacja
dobrotliwy
zwolennik status quo
13.
bardzo ambitny
14.
towarzyski
15.
zachowawczy
uprzejmy
łatwy do zadowolenia
elastyczny
pogodny
skłonny do pomocy
bojowy duch
przestrzegający zasad
przejmujący dowództwo
szczęśliwy
16.
doceniający
człowiek czynu
18.
motywujący innych
elokwentny
stabilny
ekstrawertyk
mało uczuciowy
wdzięczny
nieśpieszny
perfekcjonista
niewzruszony
pełen spokoju
19.
17.
uparty
20.
obdarowujący innych
21.
sprawca zmian
bezpieczeństwo przede wszystkim
stwarzający nacisk
łatwo zaprzyjaźniający się
wola zwycięstwa
utalentowany towarzysko
niezawodny
lubiący ludzi
powściągliwy
plastyczny
DZIĘKUJEMY
Distributed under Licence by THE HOLST GROUP
European Head Office: 31 Market Place · Henley on Thames · Oxon · RG9 2AA · UK
Telephone: +44 (0) 845 456 4000 · Fax: +44 (0) 845 456 4001 [email protected] www.holstgroup.co.uk
Form MWSPolish/06-B

Podobne dokumenty