Ihr Stadtplan

Transkrypt

Ihr Stadtplan
Stadtplan von Misdroy
01803 / 48 48 33 (9 Ct/Min., vom Handy max. 42 Ct/Min.)
www.travelnetto.de
Direkt buchen - direkt sparen
Fischrestaurants
Fischereihafen
MORZE BAŁTYCKIE
Kaffee Berg
Travel
netto
Seenotrettungsstation
ba
k
a
czn
sty
y
tur
S
Ve lavia
sti
na
Ry
a
ow ni
lud Marti
a
Vill
Konzertmuschel
ser
vat
Ksią
ięst
Zu
m
Zwy
c
a
kow
a
Kole
j
owa
bu
Taxi
leś
n
a
ida
rin
na
Marina
a po
Nationalpark-Museum
j
a
P
ja r
óż
ska
a
jow
e
Kol
Taxi
f
nho em
Bah Za tor
now
omy
polna
śliw
s
ka
myśliw
niepod
P
Tennis
ległośc
i
Sportowa
alna
pias
tow
sk
Komu
n
wskie
dąbro
wa
ejo
Kol
marii
Stadion
orla
no
rw
skie
mor
gryf
skiego
ale
nationalparK wolin
Tennis
Wolin
tin
tet
a
e, S
wsk
nd
mü
ine
now
om
yśli
ki
dzicz
a wo
adam
|
Sw
Golden Tulip
ein
gryfa pomor
Baginski & Chabinka
plac neptuna
go
a
e
z
zec
kojn
ünd
Post
Ma
owa
plaż
r
pop
nem
Grunwald
orskiego
gryfa pom
markt
m
u
tr
en
kaufsz
ow
a
Carmen
Misdroy
Międzyzdroje
lip
ika
b
wki
dąbro
Swi
lik
Bie
Kopern
mickiewicza
Kora
a
soł
we
wa
wczaso
Cicha
b
Spo
awy
arsz
ww
teró
oha
Trofana
Polizei
rybacka
Morskie Oko
P
Swinemünde
Świnoujście
Krasick
iego
ntr
e
a
jow
o
Zdr
Krótka
La Spezia
KurparK
wi
se
ora
Aur
żąt
de
ena
Stella Maris Neptun
nationalparK
wolin
Rathaus
Kulturhaus
Wachsfigurenkabinett
m
pro
Tennis
Wisentreservat
pom
a
wa
Seebrücke
ich
orsk
utt
i
szk
tra
ug
ka
1000
m
pro
erg
ciu
Koś
Abfahrt Adler-Schiffe
lb
Ko
ors
pom
Chopin
P
Amber Baltic
s
o
Wiener Café iazd tilu
kieg
pols
gw Nau
stwa
a
ń
a
d
p
Promenade der Stars ena
ia
-lec
Ihr
Stadtplan
3 01803 / 48 48 33 (9 Ct/min., vom Handy max 42 Ct/min.)
3 www.travelnetto.de
Stadtplan von Swinemünde
01803 / 48 48 33 (9 Ct/Min., vom Handy max. 42 Ct/Min.)
www.travelnetto.de
AHL
Travel
netto
MORZE BAŁTYCKIE
BEC
Mühlenbake
K
Żero
msk
iego
Wo
jsk
a Po
lski
Intermarché
ser
gar
ser
gar
AHL
ego BECK
Mat
ejki
Kai
Kai
ten
Stadion
Freilichtbühne
ten
2
Radisson
Park Avangard Uzdrowisk
owa
Panorama Avangard
Laguna
Orzesz
kowej
Westbatterie
Fort Zachodnie
a
Interferie Sp
Ostbatterie
Fort Gerharda
Maris
ol
Camp
ing
Sienkie
wicza
Jedynak
Willa Atena
Polizei
Leuchtturm
Engelsburg
Fort Aniola
Narutowicza
Mc Café
Bahnhof
Rathaus
Kulturhaus
Post
Wieża Aussichtspunkt
Kurna Chata Lutherkirche
Wy
sp
iań
Paderewskiego
ski
eg
rego
ton
o
-go
Lis
top
ada
Ha
mp
11
P
Ko
n
sty
Holdu Pruskiego
tuc
ji 3
-go
Ma
iu
W
E
|
OL
IN
P
Mieszka I
Krankenhaus
YACHTHAFEN
P
Travel
pl. Wolności
Bohaterów Wr
Armii
Krajo
wej
Gäste
Information
Coffeebar
Hafenrundfahrten
Abfahrt Adler-Schiffe
nw
ald
PK
HR
FÄ
HW
Einkaufszeile
ca
szi
Sta
C
NA
P
zka
i
szk
Neptun Post
Monte
Cassino
r
erw
eh
ria C
orso
Gale
Feu
Ma
tejk
i
Kaufland
P
Piastowska
Gru
11
ada
istop
-go L
P
śc
Ko
HANDELSHAFEN
wa
hto
Jac
P
ja
P
KURPARK
LENNÉ
Bolesła
wa Chro
b
Taxi
P
Baltic Molo
Rezy
den
t
Gold
P
Fe
Dre niks
Słowai Inseln
ckiego
kowa
Uzdrowis
Bolesła
wa Chro
b
P
rkt
Alga
P
Ma
P
rego
P
Einka
Neue Prom ufszeile
enade
Cieszk
owskie
go
niu
szk
i
Stadion
Hochseilgarten
Tennis
Mo
tgera
Pows
ta
n
tka
Konzertmuschel
Kurm ńców Ślaskic
ittelh h
aus
Villa
Tren
a
m
tows
kieg Park
o
Delfi
Sobo
Grot
Taxi
ykow
Lisa
Atol
za
now
a
Molo
Energ
et
Anna
kiew
ic
Piłsudskiego
Sien
Fisch Delfin
Prome
nade
Admira
l
Rybnic
Swiato
Kasprowzanka
wid
icza
Barba
rka
Taxi
Post
Słow
ackie
go
P
Giercz
ak
lia
skiego
Einka
ufszeil
e
Einka
ufszeil
e
Żerom
Prusa
Rezyd
ent
Fam
i
Bur
szty
Pod Kogutem
West
Baltic
Spa
j
Pola
Herk ris II N Antares
owow
ules
iejskie
go
is III
opn
ickie
Sky
Kon
P
Dünen
weg
Hallenbad
Pola
r
Orkan
a
Mał
acho
wsk
iego
HUNDESTRAND
MARINEHAFEN
Altes Rathaus P
ześnia
Magiczna Spiczarnia
Taxi
|
netto
ława
e Władys
Wybrzeż
FUSSG
P
ÄNGER
STADT
FÄHRE
, FAHR
RAD, S
WINEM
Ü
NDER
l
ina
m
r
e
hrt
Fä
PKW
f
f
ho
hn hnho
a
b
a
s
Bu rcowa B
o
Dw
Taxi
Gäste-Information
ul. Dubois 23, 78-100 Kołobrzeg
Tel. aus Deutschland: 01803 / 48 48 33
Tel. aus Polen:
094 / 351 33 00
www.travelnetto.de
[email protected]