Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

Transkrypt

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
Oznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego (MPZP)
Położenie i opis
nieruchomości
Własność
Nr działki
Powierzchnia
( m2)
Rodzaj
użytku
PP - Obszar Przemysłowy
Działka położona przy ul.
Plebiscytowej
Gmina
Siemianowice
Śląskie
Obszar stanowi działka
nr: 57-779/38
1,7297 ha
Bz, Ba

Podobne dokumenty