GG.6840.2.2.2014 Brodnica, dnia 08 marca 2016r. Na podstawie

Transkrypt

GG.6840.2.2.2014 Brodnica, dnia 08 marca 2016r. Na podstawie
GG.6840.2.2.2014
Brodnica, dnia 08 marca 2016r.
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do
publicznej wiadomości:
INFORMACJĘ
o wynikach I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym adaptowanym na siedzibę przychodni
psychologiczno-pedagogicznej, położonej w Brodnicy przy ul. Jagiellońskiej 1,
oznaczonej działką nr 1811 o pow. 0,0972 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW Nr TO1B/00003785/0. który odbył się w dniu 07 marca 2016r.w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Brodnicy
1.Cena wywoławcza nieruchomości : 400 000,00 zł .
2.Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak.
3.Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 (brak wpłat
wadium).
4.Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.
5.Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Podobne dokumenty