„Utopia – Plan B” Joan Clevillé Dance (Szkocja/Wielka Brytania

Transkrypt

„Utopia – Plan B” Joan Clevillé Dance (Szkocja/Wielka Brytania
„Utopia – Plan B”
Joan Clevillé Dance (Szkocja/Wielka Brytania)
„Czy marzysz o lepszym świecie? O czym marzysz?”
Zajęcia pozwalają poznać marzenia uczestników, stworzyć mapę skojarzeń jednostkowych
i zbiorowych. Uświadamiają uczestnikom siłę marzeń w kontekście zmiany rzeczywistości.
Uczniowie uzmysławiają sobie podczas zajęć w jakim świecie chcą żyć. Pogłębiona refleksja o
marzeniach umożliwia wypracowanie postawy obywatelskiej i społecznej refleksji oraz sprzyja
kształtowaniu tożsamości.
Metoda pracy
Ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne, dyskusja, rozmowa w parach, spektakl
teatralny , mapa skojarzeń, fragment spektaklu ze strony
https://www.youtube.com/watch?v=5t2ZC-OaOME, wywiad z artystą dotyczący spektaklu
(wersja angielskojęzyczna) https://www.youtube.com/watch?v=Hn5D5DD7HKY
Cele zajęć:

kształtowanie umiejętności prezentacji własnych przeżyć wynikających z kontaktu z
dziełem sztuki;

rozwijanie umiejętności rozpoznawania problematyki dzieła;

kształtowanie umiejętności uwzględnia w interpretacji potrzebnych kontekstów, np.
biograficznych, historycznych;

kształcenie umiejętności powiązania różnych elementów tworzących tekst kultury;

kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innej osoby oraz czytania
komunikatów werbalnych i niewerbalnych;

kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez prezentacje poglądów i budowanie
tożsamości uczestników;

kształtowanie postawy obywatelskiego i społecznego zaangażowania w losy świata
poprzez odkrywanie wspólnotowych pragnień i marzeń;

rozwijanie
świadomości
językowej,
większą swobodę wypowiedzi.
dzięki
której
uczniowie
zyskują
coraz
Przygotowanie do zajęć, środki dydaktyczne
Wspólne obejrzenie fragmentu spektaklu i wywiadu jako podsumowanie zajęć; kartki, flamastry,
płyta CD z muzyką, utwór „Imagine” J. Lenona
Przebieg zajęć
1
Wstęp
Uruchamiamy, siedząc w kręgu, skojarzenia na temat marzeń. Uczniowie wspólnie słuchają
utworu „Imagine”. Zapisują wymieniane w utworze marzenia. Tworzą mapę skojarzeń, każdy
uczestnik opowiada, które z nich są ważne dla niego. Rozmawiamy także o tym, czy marzenia
artysty wyrażone w piosence są nadal aktualne.
10 min
2
Ruchomy obraz skojarzeń.
Każdy z uczestników zajęć wybiera z piosenki jedno skojarzenie.
Do wybranego skojarzenia wymyśla gest, pozę lub ruch. Dzielimy zespół na dwie grupy.
Jedna grupa prezentuje, druga ją ogląda. Osoby oglądające wybierają spośród występujących
jedną osobę i uważnie ją obserwują.
Zamiana miejsc. Ci, którzy oglądali, wchodzą w sytuację występujących - pokazują działania
grupy wcześniejszej, a następnie swoje pomysły.
Druga grupa ogląda i powiela schemat działania.
Omawiamy ćwiczenie - proces wchodzenia w rolę i zamiany ról. Czy odnajdujemy się w
marzeniach innych, czy są one podobne do naszych?
10 min
3
Prosimy, aby uczestnicy zastanowili się chwilę nad swoimi marzeniami – wybrali 3 najważniejsze.
Jedna osoba wychodzi na środek, mówi i pokazuje gestem jedno ze swoich marzeń, dołącza
kolejna osoba i naśladuje jej gest. Przy każdym wypowiedzianym marzeniu dołącza kolejna
osoba i wszystkie naśladują gest mówiącego.
Gdy już pierwsza osoba powie wszystkie swoje marzenia, zamieniamy mówiącego, tak, aby
wszyscy, którzy chcą, mogli wypowiedzieć swoje marzenie.
15 minut
4.
Dzielimy uczestników na dwie grupy. Jedna z nich będzie prezentować marzenia, druga
przeszkody w rzeczywistości, które mogą powodować trudność w jego realizacji. Prezentacja
odbywa się poprzez słowo i gest.
10 minut
Rozmowa.
Jakie marzenia pojawiły się w pokazie. Jaki to obraz? Co widzieliście? Jakie macie skojarzenia,
co odkryliście dla siebie?
Jak czuliście się w sytuacji, kiedy pojawiła się przeszkoda? Czy chcieliście zrezygnować, czy
jednak powalczyć o wasze marzenie? Możemy przytoczyć cytat finałowy spektaklu „Co robisz,
kiedy rozpada ci się układanka z klocków, próbujesz jeszcze raz czy rezygnujesz?”
Jaka postawa według uczestników może przyczynić się do wprowadzenia zmian w świecie i w
swoim życiu? Jak sprawimy, by świat był lepszy?
WAŻNE
Chodzi o rozmowę; podzielenie się przemyśleniami. Zachęcamy wszystkich do zabrania głosu.
15 min
Zakończenie zajęć
Wspólne obejrzenie fragmentu spektaklu i rozmowy z artystą.
Rozmowa.
15 minut
Opracowała: Aleksandra Drzazga

Podobne dokumenty