Spółka akcyjna

Transkrypt

Spółka akcyjna
Spółka akcyjna
2016-01-11 12:13:45
2
Spółka akcyjna
Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która zostaje założona z kapitałem podstawowym (kapitałem
zakładowym) składającym się z akcji o uprzednio określonej ilości i wartości nominalnej oraz w której
zobowiązania członka (akcjonariusza) wobec spółki akcyjnej ograniczają się do pokrycia wartości nominalnej lub
wartości emisyjnej akcji.
Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki akcyjnej – za wyjątkiem określonym w ustawie.
Spółka akcyjna może działać w formie prywatnej lub publicznej:
■
■
spółka akcyjna jest spółką prywatną, czyli spółką, której akcji nie ma w obrocie publicznym (na giełdzie).
spółka akcyjna jest spółką publiczną, jeżeli jej akcje są dostępne w obrocie publicznym na giełdzie papierów
wartościowych.
Z uwagi na to, że nie ma możliwości pozyskiwania akcjonariuszy drogą ogłoszeń publicznych, nie ma możliwości
założenia publicznej spółki akcyjnej. Należy w pierwszej kolejności założyć prywatną spółkę akcyjną, która
dopiero w przyszłości może podjąć decyzję o przekształceniu się w publiczną spółkę akcyjną.
Kapitał zakładowy publicznej spółki akcyjnej nie może być mniejszy od 20.000.000 forintów, a kapitał zakładowy
prywatnej spółki akcyjnej nie może być mniejszy od 5.000.000 forintów.
Koszty procedury założenia spółki (w 2015 roku):
■
■
■
■
rejestracyjna opłata skarbowa 100.000,- Ft (prywatna spółka akcyjna), 600.000,- Ft (publiczna spółka akcyjna)
opłata za publikację 5.000,- Ft
składka w Izbie Gospodarczej 5.000,-Ft;
koszty wykonywania uwierzytelnionych tłumaczeń odpisów z rejestru gospodarczego zagranicznych osób
prawnych.
Stan prawny na dzień 30 listopada 2015 roku
Zespół Adwokacki BALÁZS & KOVÁTSITS
Dr. TamásBALÁZS
http://www.bakolegal.com/lengyel/
3

Podobne dokumenty