Olsztyn, 27.11.2009r. WT.2370-16/09 Do

Transkrypt

Olsztyn, 27.11.2009r. WT.2370-16/09 Do
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16
TEL. (0-89) 52-29-500, FAX (0-89) 52-29-505
Olsztyn, 27.11.2009r.
WT.2370-16/09
Do Wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na przedmiot zamówienia: „Dostawa pakietów oprogramowania”
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. –
otrzymane od wykonawcy pytanie i odpowiedź na nie:
PYTANIE WYKONAWCY
Aktualnie większość oprogramowania komputerowego sprzedawane i dystybuowane jest pod
postacią CSD – Klient otrzymuje tylko kod legalności oprogramowania przesyłany pocztą
elektroniczną. Równolegle część producentów proponuje Klientom produkty tzw. pudełka –
zawierające kody licencyjne, nośnik oraz podstawową dokumentację [są to produkty bardziej
korzystne dla Klienta]. Państwa organizacja ma prawo do korzystania z atrakcyjnych cenowo
licencji rządowych. Licencje te nie są jednak oferowane w postaci tzw. pudełek.
Uwzględniając powyższe czy akceptują państwo ofertę na licencje rządową oprogramowania
Microsoft Office w wersji OPEN – klient otrzymuje kody legalizacyjne, dokumentację oraz nośnik
elektroniczny (do pobrania ze strony producenta)?
Nadmieniam, że powyższe sposoby licencjonowania nie naruszają, ani nie ograniczają praw
Klienta do korzystania z oprogramowania [np. jak licencje OEM]. Problemem może być
zarządzanie licencjami w organizacji.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pakietów oprogramowania licencjonowanych w trybie
OPEN, tzn. powiązania licencji z Zamawiającym. Zakupione oprogramowanie przeznaczone
będzie dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu całego województwa
warmińsko-mazurskiego, nie zaś tylko dla KW PSP Olsztyn.
podpisał
Warmińsko-Mazurski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
Zastępca K-ndta Wojewódzkiego
bryg. mgr inż. Mariusz Mierzejewski

Podobne dokumenty