02. Płyty Prawdy

Transkrypt

02. Płyty Prawdy
PŁYTY PRAWDY
W Polsce ruszyła inicjatywa o nazwie – PŁYTY PRAWDY –
najlepsze i najciekawsze filmy i artykuły, które powinny
znaleźć się w kolekcji każdego Polaka.
W skrócie polega ona na nagrywaniu i
rozpowszechnianiu zebranych wnikliwie materiałów
filmowych i publikacji z zakresu systemu politycznego,
walutowego, naukowego oraz z dziedziny zdrowia, które
celowo nie są poruszane przez media głównego nurtu.
Jak wszyscy wiedzą, to media mają decydujący wpływ
na rozwój świadomości w społeczeństwie.
Uważamy, że informacje, którymi chcemy się
z Państwem podzielić są na tyle ważne, aby
wiedziała o nich szeroka rzesza ludzi.
Za pomocą tej akcji, pragniemy dotrzeć do każdego,
kto ma otwarty na wiedzę umysł, a przede
wszystkim do dojrzałych emocjonalnie osób, które są
w stanie obiektywnie wykorzystać zdobyte
informacje i którym sprawy patriotyzmu i dobra
społecznego nie są obojętne, a są na tyle bliskie,
aby móc wreszcie skonfrontować się z nimi.
Nie chcemy tu nikogo do niczego
przekonywać, ani tym bardziej zmuszać.
Zależy nam na tym, aby tego typu
informacje dotarły do społeczeństwa.
Chodzi przede wszystkim o dogłębną,
osobistą analizę i wypracowanie własnego
zdania na zawarte na płytach tematy.
Żyjemy w czasach, w których wróg działa w różnorodnych strukturach i
systematycznie przystępuje do masowej i skoordynowanej ofensywy, mającej na
celu wprowadzenie w życie swych utopijnych i zagrażających ludzkości planów.
Jedynym prawdziwie skutecznym działaniem jest podjęcie wojny informacyjnej,
a także organizowanie się w silne grupy.
Wiadomości, które zdobędziesz mają być dla ciebie arsenałem informacyjnym do
podjęcia pokojowego i rozsądnego boju o wolność ojczyzny i świadomość jej
mieszkańców, w taki sposób, by umieć bronić swoich interesów na arenie
międzynarodowej i wewnątrz państwa.
Nagannym jest fakt, że ludzie przestali
zadawać pytania, skupiając się na
skutkach, zamiast na przyczynach,
a naszym zadaniem jest odwrócić ten
negatywny proces. Nie uczmy się bierności,
kiedy widzimy, że jesteśmy jawnie
atakowani i rozkradani, przez zaplanowane
działania grup powołanych do likwidacji
suwerennych państw, w tym Polski.
Gwarantujemy, że odbiór prezentowanych na płytach filmów i
artykułów nie będzie zmarnowanym czasem.
W materiałach staraliśmy się umieścić między innymi
odpowiedzi na takie pytania jak: w jaki sposób
powstaje pieniądz i dlaczego mamy obecnie kryzys
ekonomiczno-gospodarczy, dlaczego na świecie oraz
w kraju stale rośnie liczba zachorowań, dlaczego
obecna polityka polega na prowadzeniu strategii
centralizacji, o co chodzi w akcjach stabilizacyjnych
w Iraku i Afganistanie, komu zależy, by ustawicznie
obniżała się u nas kultura społeczna, polityczna
i duchowa oraz wyjaśnić takie tematy jakimi są:
Genetycznie Modyfikowane Organizmy, Nowy
Porządek Świata, CODEKS ALIMENTARIUS, Monsanto, System Rezerwy
Federalnej, Chip RFID, Wewnętrzna Robota, Bilderberg i tym podobne.
Polaków oszukuje się programowo i czyni z nich niewolników we własnym kraju.
Sprawy zaprezentowane w materiale nie są rzeczami wyssanymi z palca, lecz
wszelkie zawarte na nośnikach informacje są odpowiednio udokumentowane
i układają się w logiczną całość, a forma ich jest czytelna dla odbiorcy.
Chcemy przedstawić informacje, o których zapewne nigdy by nie usłyszano
z ogólnie dostępnych źródeł przekazu.
Materiał zawarty na nośnikach kodowany jest w formacie pozwalającym na
uruchomienie na każdym odtwarzaczu DVD z obsługą DivX.
Na przygotowanych obrazach płyty,
umieszczona została informacja
o możliwości zrobienia ich kopii i przy
wykorzystaniu efektu domino, materiał
może dotrzeć do wielu odbiorców, nawet
tych, którzy w ogóle nie korzystają
z dobrodziejstw Internetu.
Przyłącz się do akcji, nagraj swoje kopie i rozpowszechniaj w swojej okolicy.
Płyty możesz podarować swoim bliskim, znajomym, przechodniom na ulicy bądź
anonimowo pozostawić przykładowo w publicznej bibliotece, uczelni lub
powrzucać do skrzynek na listy, tak samo jak robią to kolporterzy.
Zapraszamy więc do zapoznania się z naszymi
materiałami, które rzucają nowe światło na
system społeczny w jakim żyjemy.
To tylko fragment, gorzka prawda przejmująco
i prosto ujęta. Cała płyta dotyka wszystkiego,
co świat i Polskę dziś boli i niszczy.
Tu nie zatrzyma nas antypolska cenzura.
Redakcja: Płyty Prawdy

Podobne dokumenty