System transportu palet

Komentarze

Transkrypt

System transportu palet
Systemy transportu palet
03 C AUTO PL TPP V7.qxd:C AUTOMATICOS G
7/11/11
16:14
Página 40
Ten system transportu zapewnia idealną
kombinację efektywności układnic z procesami
wejścia, wysyłki i manipulacji jednostkami
ładunkowymi. Omawiany zestaw komponentów
jest przeznaczony do transportowania,
akumulacji i/lub dystrybucji towarów do
określonych lokalizacji wymaganych przez
operacje logistyczne.
Systemy transportu palet
SPIS TREŚCI
Komponenty systemu transportu palet 42
Przenośnik rolkowy
Przenośnik łańcuchowy
Moduł transferowy z przenośnikami
rolkowym i łańcuchowym
Stół obrotowy (rolkowy lub łańcuchowy)
Przenośnik łańcuchowy wejścia
do magazynu i wyjścia z magazynu
Stanowisko kontroli rozmiarów i wagi palet
Winda paletowa
System sterowania
Rolkowy stół podnoszący
Przenośnik do półpalet
Wózek przenoszący
Wózek wahadłowy
Przenośnik rolkowy na poziomie posadzki
System automatycznego załadunku
i rozładunku ciężarówek
Układarka pustych palet
Depaletyzator warstwowy
System transportu podwieszanego
Monorail
Firma Mecalux dysponuje
szeroką gamą urządzeń
umożliwiających
transportowanie jednostek
ładunkowych. Dla ułatwienia
produkcji, montażu
i uruchomienia systemu
maksymalnie ujednolicono
ich wymiary oraz
poszczególne komponenty.
Wszystko to przyczynia się do
skrócenia terminów dostawy
i zmniejszenia kosztów
instalacji.
KOMPONENTY SYSTEMÓW
TRANSPORTU PALET
7
10
11
8
1
42 Systemy transportu palet
6
5
4
2
3
9
1
Przenośnik rolkowy (TR)
2
Przenośnik łańcuchowy (TC)
3
Moduł transferowy z przenośnikami
rolkowym i łańcuchowym (TM)
4
Stół obrotowy (TG)
5
Przenośniki łańcuchowe wejścia do
magazynu i wyjścia z magazynu
6
Winda paletowa
Systemy transportu palet
Przenośnik
rolkowy (TR)
Umożliwia przemieszczanie palet równolegle
do ich płóz.
Jest najbardziej odpowiedni do przenoszenia
palet wzdłużnie na duże odległości. Umożliwia
transport palet o różnych szerokościach dzięki
możliwości konfiguracji prowadnic.
Jego wytrzymała konstrukcja pozwala na
transport ciężkich ładunków. Umożliwia
również akumulację sekwencyjną kilku
ładunków o łącznej wadze do 4000 kg.
Przenośnik jest niezawodny w każdych
warunkach pracy. Wymienione w tabeli
danych technicznych warunki
środowiskowe odnoszą się do modelu
standardowego. Można je jednak zmienić,
dopasowując przenośnik do
odpowiedniej instalacji poprzez dodanie
odpowiednich zabezpieczeń.
DANE TECHNICZNE / Przenośnik rolkowy
7
Wózek wahadłowy (LZ)
8
Układarka pustych palet (AP)
9
Depaletyzator warstwowy (APC)
Standardowe długości
10
System transportu
podwieszanego Monorail (EV)
Prędkość transportu
11
Zabezpieczenia
i osłony
Dopuszczalny zakres temperatury
www.mecalux.pl
Nośniki ładunku
Europalety 800 / 1 000 mm
Maksymalny ciężar jednostki ładunkowej
1 340 / 2 676 / 3 010 mm
Stała 10 m/min - zmienna 20 m/min
Standardowe wysokości transportu
Hamulec
1 500 kg
600/900 mm
Od –30 °C do + 40°C
Opcjonalny
43
>>KOMPONENTY SYSTEMÓW TRANSPORTU PALET
Przenośnik łańcuchowy (TC)
Moduł transferowy z przenośnikami
rolkowym i łańcuchowym (TM)
Przenośnik paletowy umożliwia
przemieszczanie palet prostopadle do ich
płóz. Jest doskonałym uzupełnieniem
przenośnika rolkowego, ponieważ połączenie
obu typów urządzeń umożliwia wytyczanie
torów ze zmianą kierunku o 90º lub 180º.
Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnego
typu tras transportowych w zależności od
wymaganych procesów logistycznych.
Przenośnik może być wyposażony w dwa lub
trzy łańcuchy, zależnie od charakterystyk
ładunku.
Aby dokonać zmiany kierunku ruchu jednostek
ładunkowych przyjeżdżających przenośnikiem
rolkowym i wyjeżdżających łańcuchowym (lub na
odwrót) o 90º, potrzebna jest kombinacja
przenośnika rolkowego przymocowanego na stałe
do łoża i przenośnika łańcuchowego
umieszczonego na podnoszonej ramie.
Połączenie obu elementów w jeden jest
najbardziej efektywnym rozwiązaniem problemu
zmiany kierunku przemieszczania.
Moduł zawiera odbojnik
składany, który gwarantuje
odpowiednie ustawienie
palety przed jej
przestawieniem.
Wymienione w tabeli dane techniczne
odnoszą się do modelu standardowego.
W przypadku konieczności część z nich
można zmienić, dopasowując przenośnik do
odpowiedniej instalacji.
DANE TECHNICZNE / Przenośnik łańcuchowy
Nośniki ładunku
Europalety 800 / 1 000 mm
Maksymalny ciężar jednostki ładunkowej
Standardowe długości
Prędkość transportu
1 500 kg
1 300 / 2 000 / 2 700 mm
Stała 10 m/min - zmienna 20 m/min
Standardowe wysokości transportu
Dopuszczalny zakres temperatury
DANE TECHNICZNE / Moduł transferowy
650/950 mm
Od –30 °C do + 40°C
Hamulec
Opcjonalny
44 Systemy transportu palet
Nośniki ładunku
Europalety 800 / 1 000 mm
Maksymalny ciężar jednostki ładunkowej
Długość przenośnika rolkowego
Prędkość transportu
Stała 10 m/min - zmienna 20 m/min
Wysokości transportu (łańcuchy)
Szerokość przenośnika łańcuchowego
Dopuszczalny zakres temperatury
1 500 kg
1 385 mm
650 / 950 mm
1 250/1 450 mm
Od –30 °C do + 40°C
Systemy transportu palet
Stół obrotowy (rolkowy
lub łańcuchowy) (TG)
Przenośnik rolkowy lub łańcuchowy
z możliwością obrotu, pozwalający na
przekazywanie jednostek ładunkowych
między przenośnikami nieustawionymi
w jednej linii.
Stół obrotowy (rolkowy lub łańcuchowy)
umożliwia skierowanie palety pod
dowolnym kątem względem kierunku
wejścia.
DANE TECHNICZNE / Stół obrotowy
Nośniki ładunku
Maksymalne wymiary ładunku
1 500 kg
Długość
1 329 mm
Przybliżona średnica obudowy
1 900 mm
Prędkość transportu
Wysokości transportu
Szerokość przenośnika
Minimalny czas obrotu o 90º
Maksymalny obrót
Dopuszczalny zakres temperatury
www.mecalux.pl
Europalety 800 / 1 000 mm
Stała 10 m/min – zmienna 20 m/min
Rolki: 600 / 900 mm – łańcuchy: 650 / 950 mm
960/1 160 mm
4s
180º
Od –30 °C do + 40°C
45
>>KOMPONENTY SYSTEMÓW TRANSPORTU PALET
Przenośnik łańcuchowy
wejścia i wyjścia z magazynu
Stanowisko kontroli
rozmiarów i wagi palet (PIE)
W myśl ogólnej reguły, palety umieszczane
wewnątrz magazynu automatycznego są
pobierane przez chwytak widłowy węższą
stroną. Aby zwiększyć wydajność instalacji,
konieczne jest ustawienie przenośników
łańcuchowych przy wejściach i wyjściach
z korytarzy magazynu.
Będące elementem systemu
przenośnikowego stanowisko kontrolne
służy do sprawdzania wymiarów
jednostek ładunkowych na wejściu,
w odniesieniu do wyspecyfikowanych
założeń projektowych. Jest to pierwsze
stanowisko kontroli bezpieczeństwa
systemu transportu, wyposażone
dodatkowo w czytnik kodów kreskowych,
w celu identyfikacji produktu, a także
jego późniejszej rejestracji w systemie
Mecalux Easy.
Jest to przenośnik podobny do opisanego
wcześniej, jednak długość i liczba jednostek
może się zmieniać w zależności od potrzeb
akumulacji.
W celu zapewnienia prawidłowego działania
transportu palet i ich magazynowania
instalowane są dwa urządzenia kontrolujące
stan nośnika ładunku. Jedno z nich służy do
sprawdzania otworów manipulacyjnych
palety, a drugie – stanu płóz.
Standardowo przeprowadzana jest kontrola:
I
I
I
I
I
Wystającej części ładunku.
Szerokości ładunku.
Wysokości ładunku.
Ciężaru palety.
Kodu kreskowego na etykiecie (za pomocą
skanera).
W przypadku wykrycia nieprawidłowości
jednostka ładunkowa jest odrzucana, o czym
informuje komunikat na panelu operatorskim.
46 Systemy transportu palet
www.mecalux.pl
47
Systemy transportu palet
>>KOMPONENTY SYSTEMÓW TRANSPORTU PALET
Winda paletowa (EP)
Systemy sterowania
Jest to element służący do
transportowania jednostek
ładunkowych w pionie,
z wykorzystaniem systemu
napędowego oraz wózka
podnoszącego połączonego
z przeciwwagą. Stosowany
w instalacjach z systemami transportu
działającymi na różnych wysokościach.
Za samoczynne działanie komponentów
automatycznego magazynu odpowiadają
systemy elektryczne i elektroniczne. Są one
montowane w szafach sterowniczych obok
przełączników sterujących i zabezpieczających
silniki, a także równolegle do komponentów
elektronicznych zarządzających prędkościami
transportu.
Wspomniane komponenty i szafy sterownicze
rozmieszczane są w porozumieniu z Klientem
z myślą o ich optymalnej dostępności
i zabezpieczeniu.
Umożliwia wybranie różnych
konfiguracji np. systemu transportu
rolkowego lub łańcuchowego.
DANE TECHNICZNE / Winda paletowa
Nośniki ładunku
Maksymalny ciężar jednostki ładunkowej
Maksymalna liczba ładunków
Maksymalna prędkość podnoszenia
Minimalna wysokość dolnego poziomu
Regulator prędkości ruchu w pionie
Dopuszczalny zakres temperatur
Systemy podnoszenia
Dostęp dla obsługi technicznej
Drugi silnik (zapasowy)
48 Systemy transportu palet
Europaleta 800/1 000 mm
1 500 kg
2
60 m/min
600 mm
Przemiennik częstotliwości
Od –30 °C do + 40°C
Pasy z przeciwwagą
Platforma na wózku podnoszącym
z barierkami i drabiną dostępową
Opcjonalny
www.mecalux.pl
49
Systemy transportu palet
>>KOMPONENTY SYSTEMÓW TRANSPORTU PALET
Przenośnik do półpalet
Gdy jednostka ładunkowa ma wymiary
półpalety (600 x 800 mm), przenośniki
łańcuchowe muszą być wyposażone
w dwa centralne łańcuchy, zapobiegające
złemu pozycjonowaniu lub
przypadkowemu upadkowi palety.
Dwa centralne łańcuchy dają
ponadto możliwość jednoczesnego
transportu dwóch półpalet
równolegle. Transport półpalet
przenośnikiem rolkowym nie różni się od
transportowania większych jednostek
ładunkowych: zależy od ciężaru jednostki
ładunkowej oraz wytrzymałości rolek.
TC05 (przenośnik łańcuchowy
półpalet)
TR05 (przenośnik rolkowy
półpalet)
TM05 (moduł transferowy
półpalet)
Dwie półpalety przesuwają się
jednocześnie równolegle po
łańcuchach, zajmując całą szerokość
między osiami łańcuchów
zewnętrznych.
Półpalety przesuwają się po rolkach
o średnicy 60 mm, umieszczonych
bliżej siebie niż w przenośniku
europalet.
Moduł ten umożliwia transport
dwóch półpalet jednocześnie.
Przenośnik rolkowy
na poziomie posadzki (TRX)
Przenośnik ten umożliwia załadunek
i rozładunek palet na poziomie posadzki za
pomocą ręcznego wózka paletowego, dzięki
czemu użycie wózków widłowych staje się
zbędne.
80 mm. Ładunek podnoszony jest
automatycznie, aż do momentu wyrównania
poziomu z pozostałymi elementami systemu
transportującego, w celu ułatwienia
przemieszczania się ładunków.
Usytuowany przy stanowiskach wejścia
i wyjścia przejmuje ładunki na wysokości
Przenośnik rolkowy ma wbudowany
detektor pętli indukcyjnej służący jako
element bezpieczeństwa.
DANE TECHNICZNE /
Przenośnik rolkowy na poziomie posadzki (TRX)
Nośniki ładunku
Maksymalny ładunek na palecie
Dostępne długości
Wysokość transportu
Prędkość
Prowadzenie palety
Dopuszczalny zakres temperatury
50 Systemy transportu palet
Europalety 800/1000 mm
1500 kg
1300 mm
80 mm
10 m/min
Prowadnice
Od -30 °C do 40°C
Wózek wahadłowy
Dla uzyskania najlepszych osiągów
w aspekcie liczby cykli, przetransportowanych
ładunków lub osiąganych prędkości, wózki
wahadłowe mogą być używane w różnych
konfiguracjach i z różnymi systemami na pokładzie
(przenośniki rolkowe, łańcuchowe, chwytaki
widłowe itp). Opcjonalnie wózek wahadłowy może
transportować dwa ładunki jednocześnie.
Systemy transportu palet
Wózek wahadłowy należy do systemów
nieciągłego transportu jednostek
ładunkowych. Stanowi on korzystną
alternatywę w stosunku do przenośników,
w przypadku niewygórowanych wymagań
wydajnościowych. Wózek wahadłowy posiada
zawsze na pokładzie inny element transportu
(np. przenośnik rolkowy lub łańcuchowy).
Jeżeli istnieją takie wymagania instalacji,
szyny mogą być wbudowane w podłoże.
Rozwiązanie to nie tworzy barier wzdłuż trasy
i umożliwia swobodne poruszanie się
wózków widłowych.
DANE TECHNICZNE / Wózek wahadłowy
Nośniki ładunku
Europalety 800/1000 mm
Maksymalny ładunek na palecie
1500 kg
Maksymalna prędkość jazdy
Dopuszczalny zakres temperatury
Pozycjonowanie
80 m/min
Od -30 °C do 40°C
Dalmierz laserowy
Komunikacja
Podczerwień
Zasilanie
Styki ślizgowe
Wózek wahadłowy LZ
Wózek wahadłowy obsługujący jeden
ładunek (LZ-L1)
Wózek wahadłowy obsługujący dwa
ładunki (LZ-L2)
Podobnie jak wózek przenoszący, wózek
wahadłowy przeznaczony jest do
transportu poprzecznego ładunków.
Ciągły przepływ produktów możliwy jest
dzięki dużej prędkości przemieszczania.
W tym modelu wózka, w odróżnieniu od
poprzedniego, można skonfigurować
odległość między ładunkami, w zależności od
wymagań instalacji, dlatego element łączący
obie ramy zmienia się w zależności od
odległości między ładunkami. Ten model
wózka ma dużą nośność wynoszącą 2000 kg
(2 x 1000 kg).
DANE TECHNICZNE / Wózek wahadłowy LZ-L1
DANE TECHNICZNE / Wózek wahadłowy LZ-L2
Nośniki ładunku
Nośniki ładunku
Maksymalny ładunek na palecie
Maksymalna prędkość jazdy
Dopuszczalny zakres temperatury
Europalety 800/1000 mm
Półpalety 800 x 600 mm
1 x 1500 kg lub 2 x 500 kg
140 m/min
Od 0°C do + 40 °C
Maksymalny ładunek na palecie
Maksymalna prędkość jazdy
Dopuszczalny zakres temperatury
(opcja: od 0°C do -30°C)
Pozycjonowanie
Komunikacja
Zasilanie
www.mecalux.pl
Dalmierz laserowy
Podczerwień
Styki ślizgowe
Europalety 800/1000 mm
Półpalety 800 x 600 mm
2 x 1000 kg lub 2 x (2 x 500 kg)
120 m/min
Od 0°C do + 40 °C
(opcja: od 0°C do -30°C)
Pozycjonowanie
Komunikacja
Zasilanie
Dalmierz laserowy
Podczerwień
Styki ślizgowe
51
>>KOMPONENTY SYSTEMÓW TRANSPORTU PALET
System automatycznego
załadunku i rozładunku
ciężarówek
System służący do automatycznego
załadunku i rozładunku ciężarówek. Do jego
działania potrzebne są następujące elementy:
I
I
I
Stacjonarny system przenośnikowy
na rampie załadunkowej.
Stacjonarny system przenośnikowy
na rampie rozładunkowej.
Naczepa zaopatrzona w znajdujący się
na jej pokładzie system transportu.
Rampa załadunkowa i rozładunkowa
Składa się z sześciu sekcji. Każdą z nich
tworzą belki, po których przesuwają się
w odpowiednim prowadzeniu łańcuchy
transportowe typu duplex. Rampy mają
maksymalną długość 13,6 m. Wersja „do
załadunku” różni się od wersji „do rozładunku”
jedynie kierunkiem ruchu przenośników.
Naczepa
Naczepa jest wyposażona w przenośnik
z napędem, złożony z sześciu łańcuchów.
Zasilanie dostarczane jest z gniazdka
znajdującego się na zewnątrz rampy
załadowczej. Ten system zapewnia ciągły
transport ładunków z przenośnika rampy
do ciężarówki.
Niezawodność i bezpieczeństwo
systemu
Instalacja jest zabezpieczona przed
potencjalnymi uderzeniami lub otarciami,
mogącymi mieć negatywny wpływ na jej
działanie.
Zalety systemu:
I
I
Zewnętrzny system centrowania
podtrzymuje i ustawia prawidłowo naczepę
podczas przenoszenia ładunków.
I
I
I
I
DANE TECHNICZNE /
System automatycznego załadunku i rozładunku ciężarówek
Długość
12 000 mm
Całkowita szerokość
Wysokość transportu
Minimalna waga tara jednostki ładunkowej
Maksymalny ciężar w ruchu dla naczepy
Czas załadunku i rozładunku naczep o długości 12 m
52 Systemy transportu palet
2 400 mm
650/950 mm
1 000 kg
32 000 kg
4,5 min
Masowa obsługa ładunków.
Znaczna oszczędność czasu załadunku
i rozładunku.
Eliminacja wypadków podczas obsługi
ładunków.
Zmniejszenie liczby personelu i sprzętu.
Możliwość używania wózków widłowych
(zgodnie z typologią).
Możliwość przemieszczania ładunków
o łącznym ciężarze do 32 ton.
Systemy transportu palet
Układarka pustych palet (AP)
Depaletyzator warstwowy
Automatyczne systemy transportu, w których
wymagane jest dostarczanie lub akumulacja
pustych palet, korzystają z tzw. układarki
pustych palet.
Depaletyzator warstwowy jest urządzeniem
obsługującym towary całymi warstwami.
Oznacza to, że w przypadku stosowania palet
jednorodnych (z jednym produktem),
depaletyzator warstwowy zdejmuje
opakowania warstwa po warstwie i odkłada
je na innych paletach, przeznaczonych do
wysyłki.
Chwytak teleskopowy
z elektromechanicznym systemem
podnoszącym odkłada stos pustych palet na
kolejnej palecie doprowadzonej
przenośnikiem. Urządzenie to może również
wykonać proces odwrotny, tzn. umieścić stos
palet na przenośniku i następnie podnieść go
pozostawiając ostatnią paletę (co umożliwia
wyprowadzenie na zewnątrz palety
znajdującej się na samym dole).
Oferowane są dwa typy depaletyzatorów:
1. Depaletyzator próżniowy pobiera całe
warstwy z wykorzystaniem chwytaka
podciśnieniowego, co umożliwia obsługę
produktów o różnych formach opakowań.
2. Depaletyzator z przyssawkami /
chwytakami mechanicznymi zabiera całe
warstwy, chwytając jednorodne i zwarte
produkty przyssawkami lub chwytakami
mechanicznymi.
Układarki przenoszą puste palety do
stanowisk, na których przygotowywane są
zamówienia lub przeciwnie, gromadzą
zbyteczne palety pochodzące z tych
stanowisk.
DANE TECHNICZNE / Depaletyzator warstwowy
DANE TECHNICZNE / Układarka pustych palet
Maksymalna wysokość stosów
Prędkość przenoszenia
14 palet
20 m/min
Maks. wysokość ładunku (z uwzględnieniem palety)
Dostępne długości
rolki: 1 340 mm -łańcuchy: 1 800 mm
Maksymalna prędkość ruchu w poziomie
Maksymalna wysokość ładunków
rolki: 2 213 mm - łańcuchy: 2 187 mm
Maksymalna prędkość ruchu w pionie
Wysokość transportu
Dopuszczalny zakres temperatury
www.mecalux.pl
rolki: 600/900/1 100mm
2 500 mm
Maksymalny ciężar warstwy
300 kg
120 m/min
30 m/min
Maksymalna liczba stanowisk depaletyzacji
20 m
łańcuchy: 650/950/1 150 mm
Maksymalna droga jazdy w poziomie
25 m
Od –30°C do +40°C
Maksymalna liczba cykli wejściowych
25 palet/h
Maksymalna liczba cykli wyjściowych
150 warstw/h
53
>>KOMPONENTY SYSTEMÓW TRANSPORTU PALET
System transportu
podwieszanego Monorail
Jest to alternatywny system transportu
towarów, który odbywa się za pomocą
indywidualnie sterowanych podwieszanych
wózków, przemieszczających się wzdłuż
szyny w formie dwuteownika. Jest ona
przymocowana do dachu hali lub
przytwierdzona do podłoża za pomocą
struktur portykowych.
Zalety:
I
I
I
I
I
I
I
Prosta obsługa.
Wysoki stopień niezawodności.
Duża zdolność adaptacji do
indywidualnych parametrów każdego
obiektu.
Instalacja i konserwacja niewpływająca
na pracę zakładu, niespowalniająca
bieżących działań.
Ekonomiczny system działający tylko
podczas transportowania ładunku.
Brak bariery fizycznej (możliwość
przechodzenia w poprzek instalacji).
Wózki autonomiczne pozwalające na ich
dodawanie i usuwanie z systemu, zależnie
od potrzeb.
3
1
4
Projekt systemu transportu podwieszanego
Monorail można dostosować do wszelkich
stref pracy zakładu, korzystając ze zwrotnic,
zakrętów oraz punktów wejścia i wyjścia.
System transportu podwieszanego Monorail
umożliwia zbalansowanie czasów cyklów
produkcyjnych.
1
Zwrotnica wejścia /
wyjścia
2
Zwrotnica
trójpozycyjna
3
Zwrotnica równoległa
4
Obrotnica
5
Obrotnica z dwoma
torami
2
5
2
Schematy działania zwrotnic
54 Systemy transportu palet
Systemy transportu palet
Podstawowe cechy konstrukcyjne
Scentralizowany system sterowania
systemu Monorail
Prowadzi podwieszane wózki od miejsca
początkowego do końcowego, mając podany
kod miejsca docelowego. Wybierana jest
zawsze droga najbardziej optymalna; puste
wózki są rozsyłane równolegle do różnych
punktów załadunku w obrębie trasy.
Wózki podwieszane
z wyposażeniem do obsługi ładunków
Zespół napędowy, identyczny dla wózków
pojedynczych i podwójnych, składa się
z ramy z kilkoma zawiesiami, w zależności od
transportowanych ładunków. Do
przemieszczania wózka wzdłuż szyny jezdnej
wykorzystywany jest pojedynczy
motoreduktor z możliwością zmiany kierunku.
Do transportu stosowane są różne typy
wyposażenia: stałe, ruchome
i wahadłowe.
Wózki można adaptować lub wyposażyć
w systemy takie jak np. Pick-To-Light.
Szyna z zasilaniem elektrycznym
Dostarcza zasilanie do silników miedzianymi
przewodami.
www.mecalux.pl
Sterowanie ruchem wózków bez użycia
czujników
Komunikacja realizowana z wykorzystaniem
szynoprzewodów pozwala na błyskawiczne
określenie, w dowolnym momencie, pozycji
każdego wózka w systemie. Brak
zewnętrznych czujników sygnalizujących
pozycje wózków stanowi istotną zaletę
oferowanego systemu.
Zwrotnice i skrzyżowania
Urządzenia typu zwrotnice i skrzyżowania
umożliwiają zmiany torów jazdy wózków,
skracanie tras oraz budowę stref
konserwacyjnych.
Stacja diagnostyczna
Aby uniknąć problemów z ciągłością
przepływów towarowych w systemie, zaleca
się stosowanie automatycznych stacji
diagnostycznych, kontrolujących
poszczególne fazy transportu. Stacja wykrywa
również awarie oraz monitoruje poziom
zużycia krytycznych elementów.
Uzupełniające elementy konstrukcyjne
Podnośniki pionowe
Umożliwiają pokonywanie różnic poziomów
w ramach tego samego odcinka trasy,
zapewniając systemowi komunikację
w pionie.
Elementy centrujące
Po stronie wózka – silniki liniowe
przemieszczające po szynie sekcję toczną. Po
stronie zawiesia – elementy mechaniczne
blokujące zawiesie w odpowiednim
położeniu.
DANE TECHNICZNE / System transportu podwieszanego Monorail
Ładowność pojazdu pojedynczego / podwójnego
Maksymalna prędkość transportu
Promień skrętu
250 kg /2 000 kg
100 m/min
Od 1 000 mm
55
Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.mecalux.pl
lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]
BIURA HANDLOWE
GLIWICE
ul. Wyczółkowskiego 125,
44-109 Gliwice
tel. (+48) 32 331 69 66
fax (+48) 32 331 69 67
e-mail: [email protected]
WARSZAWA
tel. (+48) 22 654 56 81
fax (+48) 22 654 56 82
e-mail: [email protected]
KRAKÓW
tel. (+48) 12 686 38 70 (71)
fax (+48) 12 686 17 89
e-mail: [email protected]
WROCŁAW
tel. (+48) 71 793 88 29
fax (+48) 71 793 88 31
e-mail: [email protected]
GDYNIA
tel. (+48) 58 761 80 80
fax (+48) 58 761 80 81
e-mail: [email protected]
POZNAŃ
tel. (+48) 61 665 97 87
fax (+48) 61 665 97 88
e-mail: [email protected]
MECALUX JEST OBECNY W PONAD 70 KRAJACH NA ŚWIECIE
Oddziały: Argentyna - Belgia - Brazylia - Chile - Czechy - Francja - Hiszpania - Holandia - Kanada - Meksyk - Niemcy
Panama - Peru - Polska - Portugalia - Słowacja - Turcja - USA - Urugwaj - Wielka Brytania - Włochy
MK-104637-07/12 - ©MECALUX, SA
CENTRUM PRODUKCYJNE

Podobne dokumenty