Dyrekcja W ZALESIU ZALESIE 141 21

Transkrypt

Dyrekcja W ZALESIU ZALESIE 141 21
Fundacja Przyjazny Świat Dziecka
ul. Okopowa 56lok.1
01-042 Warszawa
Warszawa, 11.06. 2014 r.
Dyrekcja
ZESPÓŁU SZKÓŁ W ZALESIU
IM. KS.STANISŁAWA BRZÓSKI
ZALESIE 141
21-400 ŁUKÓW
Zarząd Fundacji "Przyjazny Świat Dziecka" dziękuje dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły za
udział
w akcji
"Przywróćmy
zaangażowanie
Dzieciom
Uśmiech". Dziękujemy również
i koordynowanie akcji. Fundacja liczy na
dalszą
pani Annie Karsuskiej za
równie
efektywną współpracę
z
Państwa szkołą.
Fundacja potwierdza odbiór 750kg makulatury z
2013/2014. Fundacja
przebywającym
środki
uzyskane ze
Zespołu Szkół
sprzedaży
w Zalesiu w roku szkolnym
makulatury przeznacza na pomoc dzieciom
w rodzinnych domach dziecka.
Prezes Zarządu
Krzysztof Karaś

Podobne dokumenty