bardzo dobra zimotrwałość i wyróżniająca

Transkrypt

bardzo dobra zimotrwałość i wyróżniająca
PROFIL AGROTECHNICZNY
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH: średnia
Mrozoodporność: bardzo dobra
Odporność na suszę: dość wysoka
Wymagania glebowe: średnie
MTZ: średnia – 44 g
Gęstość ziarna: średnia
Wyrównanie ziarna: dobre
Zawartość białka: wysoka
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: bardzo wysoka
ZDROWOTNOŚĆ
6
Zdrowotność
choroby podstawy źdźbła
1
mączniak prawdziwy
3
rdza brunatna
4
DTR
4
septorioza liści
4
septorioza plew
4
fuzarioza kłosów
ocena BSA Niemcy*
PSZENICA OZIMA
ZEPPELIN
Rejestracja: Niemcy 2012 Hodowla: Lantmännen SW Seed
ZALETY
bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dzięki znakomitej zdrowotności
i bardzo dobrej zimotrwałości
• bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, również w niesprzyjających warunkach
• podwyższona zawartość białka oraz bardzo wysoka liczba opadania
• dobra zdrowotność liści i kłosów, szczególnie wysoka odporność na mączniaka
• wysoka mrozoodporność potwierdzona badaniami urzędowymi i praktyką rolniczą w 2012 r.
• wysoka odporność na wyleganie
• nadaje się do opóźnionego siewu po kukurydzy
*Skala BSA Niemcy: 1 – bardzo wysoka, 9 – bardzo niska
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
3
wysoka
podwyższona odporność
genetyczna
PLONOWANIE
71,1 73,0
78,8 80,0
71,6
78,5
84,0
74,2
•
A2
Plonowanie odmiany
Zeppelin, dt/ha, % wzorca,
badania COBORU, 2013 r.,
wyniki CCA Dolny Śląsk
102% wzorca
A1
ZYBISZÓW
101% wzorca
102% wzorca
A2
107% wzorca
A1
111% wzorca
MIEJSCE W PŁODOZMIANIE
103% wzorca
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
BARDZO DOBRA ZIMOTRWAŁOŚĆ I WYRÓŻNIAJĄCA ODPORNOŚĆ
NA CHOROBY GWARANTUJĄ WYSOKI PLON ŚWIETNEJ JAKOŚCI
średnia
A1
A2
A1, A2 – poziomy
intensywności uprawy
WZORZEC
Uprawa po pszenicy
+
ZEPPELIN
NAROCZYCE
Plonowanie odmiany Zeppelin, dt/ha,
% wzorca, badania COBORU, 2013 r.,
wyniki CCA Dolny Śląsk
Uprawa po kukurydzy
+++
Późny siew
+++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
Klasa: A
niska
PSZENICA OZIMA
59
PSZENICA OZIMA
58