CENNIK PRODUKTÓW 2016

Komentarze

Transkrypt

CENNIK PRODUKTÓW 2016
Przyjazna TECHnologia
CENNIK PRODUKTÓW 2016
STEROWNIKI DO KOTŁÓW
REGULATORY POKOJOWE
STEROWNIKI DO INSTALACJI
Najczęściej kupowane STEROWNIKI W POLSCE
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
Przyjazna TECHnologia
Aktualizacja: 01.04.2016 r.
CENNIK KATALOGOWY 2016
Cennik ważny od 01.04.2016 do 31.12.2016
Wszystkie podane ceny to wartość netto (należy doliczyć 23% VAT)
UWAGA: Wszystkie sterowniki w standardzie posiadają tylko polską wersje językową.
Zamieszczone w cenniku zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia - kolor regulatora wybrany zostanie losowo
(dotyczy produktów dostępnych w wersjach kolorystycznych)
Zdjęcie
Model
Opis sterownika
Cena
katalogowa
STEROWNIKI DO POMPY
STEROWNIK DO POMPY
ST-19
Funkcje: sterowanie pompą CO, funkcja antystop.
83 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, potencjometr do ustawienia temperatury zadanej
STEROWNIK DO POMPY
ST-20
Funkcje: sterowanie pompą CO
79 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, potencjometr do ustawienia temperatury zadanej
STEROWNIK DO POMPY
ST-21
Funkcje: sterowanie pompą CO, możliwość pracy jako termostat, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie.
111 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, wyświetlacz LED
STEROWNIK DO POMPY
ST-21
CWU / BUFOR
Funkcje: sterowanie pompą, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie, sterowanie wyjściem beznapięciowym, możliwość
ustawienia delty załączenia pompy, zabezpieczenie przed wychłodzeniem zbiornika CWU
128 zł
Wyposażenie: 2x czujnik temperatury, wyświetlacz LED
STEROWNIKI DO KOTŁA ZASYPOWEGO
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-22
ST-22 Sigma
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i pompy CO
* dostępna w wersji SIGMA (automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej.
Zapobiega przed przebijaniem temperatury zadanej CO )
228 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, wyświetlacz LED, zabezpieczenie termiczne, dodatkowa podstawka umożliwiająca
łatwy montaż na kotle.
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-24
ST-24 Sigma
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i pompy CO
* dostępna w wersji SIGMA (automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej.
Zapobiega przed przebijaniem temperatury zadanej CO )
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, wyświetlacz LED, zabezpieczenie termiczne.
STEROWNIKI W POLSCE!
244 zł
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-28
ST-28 Sigma
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora, pompy CO, pompy CWU, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz)
* dostępna w wersji SIGMA (automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej. Zapobiega
przed przebijaniem temperatury zadanej CO)
301 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne.
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-81
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora, pompy CO, pompy CWU, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz)
356 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, wyświetlacz LCD, sterownik montowany w metalowej
obudowie nakotłowej
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-28
zPID
Funkcje: automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO i CWU, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)
445 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin,
zabezpieczenie temperaturowe (termik).
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-81
zPID
Funkcje: automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO i CWU, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)
500 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury
wylotu spalin, zabezpieczenie temperaturowe (termik).
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-88
zPID
Funkcje: automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO i CWU, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)
690 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, gałka impulsatora, czujnik temperatury CO, CWU, wylotu spalin, zabezpieczenie
termiczne.
STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
ST-880
zPID
Funkcje: automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO, CWU i pompy dodatkowej, sterowanie
pracą zaworu mieszającego, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacja RS (podgląd i edycja temperatur
sterownika głównego) lub z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), modułu ST-65 GSM, modułu ST-505
ETHERNET; możliwość sterowania dwoma zaworami dodatkowymi za pomocą modułów ST-61 v4 lub ST-431n; oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)
890 zł
Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, gałka impulsatora, czujnik temperatury
CO, CWU, zaworu i powrotu, wylotu spalin, czujnik zewnętrzny (bez przewodu), kabel zasilający, kable zasilający pompy,
posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, sterownik
montowany w metalowej obudowie nakotłowej
ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK CIĄGU
ST-322
ST-322
zPID
Funkcje: sterowanie przepustnicą, pompą CO i pompą CWU
Wyposażenie: przepustnica, czujnik temperatury CO i CWU, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne, dodatkowa
podstawka umożliwiająca łatwy montaż na kotle
365 zł
ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK CIĄGU
Funkcje: automatyczne sterowanie pracą przepustnicy, sterowanie pracą pompy CO i pompy CWU, oprogramowanie zPID
Wyposażenie: przepustnica, czujnik temperatury CO i CWU, czujnik wylotu spalin, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie
termiczne, dodatkowa podstawka umożliwiająca łatwy montaż na kotle.
541 zł
* Sterowniki do kotłów zasypowych z oprogramowaniem zPID sprzedawane są wyłącznie z wentylatorem (patrz tabelka na końcu cennika).
Podłączenie źle dobranego wentylatora może spowodować uszkodzenie sterownika głównego.
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
Przyjazna TECHnologia
STEROWNIKI DO KOTŁA Z PODAJNIKIEM
STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
ST-37n RS
ST-37nRS H
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-37RS H), sterowanie pompą CO i CWU,
możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM i ST-505 Ethernet (*opcja RS), możliwość sterowania dwoma dodatkowymi
zaworami za pomocą modułów ST-61 v4, ST-431n lub ST-431możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją
RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), sterowanie
tygodniowe (opcjonalnie).
568 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie), posiada
zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie
metalowej
STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
ST-40
ST-40H
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-40 H), sterowanie pompą CO, CWU,
podłogową i cyrkulacyjną , możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy –
włącz/wyłącz).
757 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, CWU, podłogowej, podajnika (zabezpieczenie),
posiada zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w
obudowie
STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
ST-80
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego, sterowanie pracą pompy CO
Wyposażenie: wyświetlacz LED, czujnik temperatury CO, czujnik podajnika (zabezpieczenie),
posiada zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu w kotle w
obudowie
372 zł
STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
ST-48
ST-48 H
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-48 H), sterowanie pompą CO, CWU,
podłogową i cyrkulacyjną , możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur
sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), modułu ST-65 GSM, modułu ST-505 ETHERNET;
możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów ST-61 v4, ST-431n
968 zł
Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, gałka impulsatora, czujnik temperatury CO,
czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury podłogowej, posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), czujnik
temperatury ślimaka (zabezpieczenie), jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na
kotle w obudowie
STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
ST-480
ST-480 H
Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-480 H), sterowanie pompą CO, CWU,
podłogową i cyrkulacyjną, sterownie siłownikiem zaworu mieszającego, możliwość podłączenia regulatora pokojowego
z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz),
możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM, możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET, możliwość sterowania dwoma
zaworami dodatkowymi za pomocą modułów ST-61 v4, ST-431n
1113 zł
Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury
CWU, podłogowej, czujnik temperatury zaworu i powrotu, czujnik zewnętrzny (bez przewodu), czujnik temperatury
podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), kabel zasilający, kable zasilające pompy,
jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie metalowej
STEROWNIKI DO KOMINKA
STEROWNIK DO KOMINKA Kolorowy wyświetlacz, dotykowe przyciski
ST-391
zPID
Funkcje: obsługa pompy obiegowej, sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej, sterowanie pracą pompy
bufora lub laddomatem, obsługa przepustnicy, stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od
wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy, oprogramowanie zPID, obsługa bufora (dwa czujniki),
możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub ST-505 Internet
Wyposażenie: czujnik spalin, czujnik podłogi / CWU, czujnik CO, czujnik bufora góra i dół, przepustnica 100mm (za
dodatkową opłatą 120 lub 150mm), kolorowy wyświetlacz
STEROWNIKI W POLSCE!
723 zł
STEROWNIK DO KOMINKA kolorowy dotykowy
ST-392
zPID
Funkcje: obsługa pompy obiegowej, sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej, sterowanie pracą pompy
bufora lub laddomatem, obsługa przepustnicy, stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od
wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy, oprogramowanie zPID, obsługa bufora (dwa czujniki),
możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub ST-505 Internet
857 zł
Wyposażenie: czujnik spalin, czujnik podłogi / CWU, czujnik CO, czujnik bufora góra i dół, przepustnica 100mm (za
dodatkową opłatą 120 lub 150mm) kolorowy dotykowy wyświetlacz
STEROWNIKI DO INSTALACJI
STEROWNIK DO INSTALACJI
ST-27i
Funkcje: sterowanie pompą CO, sterowanie dodatkową pompą CWU lub podłogową, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie
194 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury pompy dodatkowej, gałka impulsatora.
STEROWNIK DO INSTALACJI
ST-427i
Funkcje: sterowanie trzema pompami na podstawie pomiaru temperatur lub czasowo funkcja antystop, funkcja
antyzamarzanie, możliwość dowolnego ustawienia priorytetów pomp, możliwość podłączenia regulatora pokojowego
z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz)
272 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, trzy czujniki temperatury, gałka impulsatora
STEROWNIK DO INSTALACJI (moduł rozszerzający)
ST-61 v4
Funkcje: płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, zabezpieczenie
temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, możliwość współpracy z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd
i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz).
478 zł
Wyposażenie: czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik pogodowy.
STEROWNIK zaworu mieszającego (OBSŁUGA 1 siłownika)
ST-430
Funkcje: płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, zabezpieczenie
temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, możliwość współpracy z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną
(dwustanowy – włącz/wyłącz)
345 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik
pogodowy.
STEROWNIK zaworu mieszającego (OBSŁUGA 1 siłownika)
ST-431N
Funkcje: płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, możliwość sterowania
dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n, zabezpieczenie temperatury powrotu,
sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja
temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz). Możliwość podłączenia ST-505 Ethernet.
379 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik
pogodowy.
STEROWNIK DO INSTALACJI (obsługa: 3 siłowniki zaworu + solar)
ST-407N
Funkcje: płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi, trzema pompami zaworów mieszających, sterowanie pompą
CWU, sterowanie dwoma wyjściami beznapięciowymi konfigurowanymi, dwoma wyjściami napięciowymi konfigurowanymi,
obsługa najprostszego schematu solarnego. Posiada funkcję zabezpieczenia temperatury powrotu, sterowania pogodowego, sterowania tygodniowego, współpracuje z trzema regulatorami pokojowymi z komunikacją tradycyjną (dwustanowy
– włącz/wyłącz) oraz z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego).
Możliwość rozbudowy sterowania maksymalnie dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n.
Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub ST-505 ETHERNET
Wyposażenie: wyświetlacz dotykowy, 6 czujników temperatury do dowolnej konfiguracji, czujnik zewnętrzny, czujnik
kolektora (PT-1000).
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
945 zł
Przyjazna TECHnologia
STEROWNIK DO INSTALACJI (obsługa: 2 siłowniki zaworu)
ST-408N
Funkcje: płynne sterowanie dwoma zaworami mieszającymi, dwoma pompami zaworów mieszających, sterowanie pompą
CWU, sterowanie dwoma wyjściami beznapięciowymi konfigurowanymi, dwoma wyjściami napięciowymi konfigurowanymi.
Posiada funkcję zabezpieczenia temperatury powrotu, sterowania pogodowego, sterowania tygodniowego, współpracuje z
dwoma regulatorami pokojowymi z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz) oraz z regulatorem pokojowym
z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego). Możliwość rozbudowy sterowania maksymalnie
dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n. Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub
ST-505 ETHERNET
662 zł
Wyposażenie: wyświetlacz dotykowy, 5 czujników temperatury do dowolnej konfiguracji, czujnik zewnętrzny.
STEROWNIK DO INSTALACJI (obsługa: 3 siłowniki zaworu)
ST-409N
Funkcje: płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi, trzema pompami zaworów mieszających, sterowanie pompą
CWU, sterowanie dwoma wyjściami beznapięciowymi konfigurowanymi, dwoma wyjściami napięciowymi konfigurowanymi.
Posiada funkcję zabezpieczenia temperatury powrotu, sterowania pogodowego, sterowania tygodniowego, współpracuje z
trzema regulatorami pokojowymi z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz) oraz z regulatorem pokojowym
z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego). Możliwość rozbudowy sterowania maksymalnie
dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n. Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub
ST-505 ETHERNET
868 zł
Wyposażenie: wyświetlacz dotykowy, 6 czujników temperatury do dowolnej konfiguracji, czujnik zewnętrzny.
STEROWNIKI DO INSTALACJI SOLARNYCH
STEROWNIK DO INSTALACJI SOLARNYCH
ST-21
SOLAR
Funkcje: sterowanie pracą pompy solarnej, nadzór i obsługa pracy systemu solarnego, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora, funkcja antystop
294 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LED, czujnik temperatury kolektora, czujnik temperatury
zasobnika ciepła, obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.
STEROWNIK DO INSTALACJI SOLARNYCH
ST-401N
Funkcje: płynne sterowanie pracą pompy solarnej, nadzór i obsługa pracy systemu solarnego, zabezpieczenie przed
przegrzaniem i zamarzaniem kolektora.
Wyposażenie: duży przejrzysty wyświetlacz LCD, czujnik temperatury kolektora, czujnik temperatury zasobnika ciepła,
obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.
372 zł
* dostępny również w obudowie tradycyjnej z impulsatorem
STEROWNIK DO INSTALACJI SOLARNYCH
ST-402N
PWM
Funkcje: płynne sterowanie pracą pompy solarnej sygnałem PWM, sterowanie pracą pompy lub zaworu, możliwość
podłączenia dodatkowego urządzenia: pompy cyrkulacyjnej, grzałki elektrycznej lub podania sygnału do kotła CO w celu jego
rozpalenia, nadzór i obsługa pracy systemu solarnego dla piętnastu konfiguracji układu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i
zamarzaniem kolektora.
433 zł
Wyposażenie: duży przejrzysty wyświetlacz LCD, dwa czujniki temperatury kolektora, dwa czujniki temperatury zasobnika ciepła, obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.
* dostępny również w obudowie tradycyjnej z impulsatorem
STEROWNIK DO INSTALACJI SOLARNYCH
ST-460
Funkcje: płynne sterowanie pracą pompy solarnej, sterowanie pracą pompy lub zaworu, możliwość podłączenia dodatkowego
urządzenia: pompy cyrkulacyjnej, grzałki elektrycznej lub podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia, nadzór i obsługa
pracy systemu solarnego dla piętnastu konfiguracji układu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora.
Wyposażenie: dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD, dwa czujniki temperatury kolektora, dwa czujniki temperatury
zasobnika ciepła, obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.
STEROWNIKI W POLSCE!
779 zł
STEROWANIE OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM
PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - SERIA 5
PRZEWODOWY Sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji)
Funkcje:
L-5
dawniej ST-265
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 regulatorów pokojowych:
– 3 regulatory pokojowe mają możliwość obsługi 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
– 5 regulatorów pokojowych, mających możliwość obsługi 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (do sterowania dodatkowym urządzeniem grzewczym)
213 zł
Przewodowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY do listwy L-5
ST-294 v1
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, przewodowa komunikacja z listwą L-5.
Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LED, Baterie 2xAAA, bez podświetlenia
90 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
Przewodowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY do listwy l-5
ST-290 v3
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc,
komunikacja przewodowa, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie,
przewodowa komunikacja z listwą L-5
145 zł
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V
Przewodowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY l-5 (3mm SZKŁO)
ST-292 v3
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc,
komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku
wykorzystania czujnika podłogowego), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie, przewodowa komunikacja z
listwą L-5
180 zł
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkła,
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY - Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).
STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
Dane techniczne:
Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Skok - 3,2 mm, Klasa - IP54.
Czas otwarcia - poniżej 5 min. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
Zasilanie: 230V 50Hz
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
M30 66 zł
M28 70 zł
Przyjazna TECHnologia
BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z ZAWOREM - SERIA 6
BEZPRZEWODowy Sterownik zaworów termostatycznych (6 sekcji + zawór lub 8 sekcji)
Funkcje: Możliwość obsługi max. 18 siłowników termostatycznych przy pomocy 6 regulatorów lub czujników pokojowych
C-6r, R-6, R-6 s lub R-6 k + zawór mieszający lub 8 regulatorów lub czujników pokojowych C-6r, R-6, R-6 s lub R-6 k
L-6
dawniej
ST-266 / ST-268
C-6 r
Biała lub Czarna
r - radiowy
– 3 regulatory lub czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
– 3 regulatory lub czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 6 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)
lub 5 regulatorów lub czujników pokojowych przy wyłączonej obsłudze zaworu mieszającego
606 zł
• możliwość obsługi zaworu mieszającego
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym)
• możliwość podłączenia bezprzewodowego zewnętrznego panelu sterującego M-6
BEZPRZEWODOWY Czujnik pokojowy
Czujnik dedykowany do sterownika L-6, zasilanie: Baterie 2xAAA
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
70 zł
BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (współpraca z L-6)
R-6
dawniej ST-290v4
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie, bezprzewodowa komunikacja z listwą
L-6
230 zł
Wyposażenie: komunikacja bezprzewodowa (wyłącznie z L-6), wbudowany czujnik pokojowy, podstawka pod sterownik,
baterie 2 x AA 1,5V
BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (współpraca z L-6)
R-6 s
Biała lub Czarna
dawniej ST-292v4
s - szklany
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie, bezprzewodowa komunikacja z listwą L-6
Wyposażenie: komunikacja bezprzewodowa (wyłącznie z L-6), wbudowany czujnik pokojowy, podstawka pod sterownik,
baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkła,
265 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DO LISTWY L-6 (montaż podtynkowy)
R-6 k
Biała lub Czarna
dawniej ST-2806
k - kolorowy
Regulator pokojowy typu R-6 jest przeznaczony do sterowania głowicą termoelektryczną za pośrednictwem listwy termostatycznej. Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia
(rozwarcie styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo. Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz
697 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-6 (montaż podtynkowy)
M-6
Biała lub Czarna
dawniej ST-2805
Zasada działania: Panel kontrolny typu M-6 przeznaczony jest do sterowania pracą podrzędnych regulatorów pokojowych.
W przypadku zastosowania regulatorów pokojowych R-6 k ma możliwość zmiany temperatury zadanej każdego z nich a także
blokady trybu pracy. Po podłączeniu regulatorów pokojowych dwustanowych (np. R-6 lub R-6 s), użytkownik ma możliwość
podglądu stanu zaworu (otwarty/zamknięty). Po podączeniu czujników C-6 r użytkownik ma mozliwość zmiany temperatury
zadanej. Czytelny duży wyświetlacz graficzny z podświetlanym ekranem kolorowym ułatwia odczyt i zmianę parametrów
regulatora. Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Zasilanie 230V 50Hz
697 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY - Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).
STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
Dane techniczne:
Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Skok - 3,2 mm, Klasa - IP54.
Czas otwarcia - poniżej 5 min. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
Zasilanie: 230V 50Hz
STEROWNIKI W POLSCE!
M30 66 zł
M28 70 zł
PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 7
PRZEWODOWY Sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji)
L-7
dawniej ST-263
C-7 p
Funkcje:
• możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 czujników pokojowych C-7 p:
– 3 czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
– 5 czujników pokojowych ma możliwość obsługi 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym)
• możliwość podłączenia panelu sterująceg M-7 z komunikacją RS
• możliwość podłączenia ST-507 Ethernet lub ST-5060 RS do sterowania instalacją poprzez Internet
• możliwość podłączenia modułu zaworu ST-61v4 lub ST-431n
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
Biała lub Czarna
PRZEWODOWY Czujnik pokojowy
Czujnik dedykowany do sterownika L-7
p - przewodowy
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
478 zł
43 zł
PRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-7 (montaż podtynkowy)
M-7
Biała lub Czarna
Zasada działania: Sterownik odpowiada za kontrolę i podgląd parametrów całego zestawu do sterowania ogrzewaniem
podłogowym.
Główne funkcje: zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawienia Harmonogramów, temperatury zadanej), możliwość
wł/wył strefy, ustawienie Daty i Godziny w całym zestawie, dobór jasności wyświetlacza, wygaszacz ekranu, budzik,
blokada ekranu Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
597 zł
Moduł INTERNET DEDYKOWANY DO STEROWNIKÓW L-7, L-8
ST-507
Funkcje sterownika: zdalna kontrola pracy listw montażowych do zaworów termostatycznych, edycja zadanych
temperatur w każdej strefie, możliwość definiowania harmonogramów tygodniowych, podgląd historii temperatur każdej
ze stref, personalizacja widoku panelu głównego, powiadomienia mailowe o alarmach
Wyposażenie sterownika: zasilacz 5V DC, trójnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika głównego
523 zł
Uwaga: Moduł z nowym interfejsem na daną chwilę obsługuje tylko sterowniki L-7 i L-8 pozostałe sterowniki, które
posiadają obsługę modułu ST-507 wyświetlane są na na starszym interfejsie. Logowanie do aplikacji www.emodul.eu
WiFi RS
ST-5060 RS
Moduł WiFi - INTERENT
Funkcje sterownika: takie same jak ST-505 i ST-507
535 zł
Łączność z internetem poprzez sygnał WiFi
SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY - Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).
STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
Dane techniczne:
Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Skok - 3,2 mm, Klasa - IP54.
Czas otwarcia - poniżej 5 min. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
Zasilanie: 230V 50Hz
M30 66 zł
M28 70 zł
STEROWNIK zaworu mieszającego (OBSŁUGA 1 siłownika)
ST-431N
Funkcje: płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, możliwość sterowania
dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n, zabezpieczenie temperatury powrotu,
sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja
temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz). Możliwość podłączenia ST-505 Ethernet.
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik
pogodowy.
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
379 zł
Przyjazna TECHnologia
BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 8
Możliwość sterowania także ogrzewaniem grzejnikowym
BEZPRZEWODowy Sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji)
Funkcje:
L-8
dawniej ST-2640
C-8 r
Biała lub Czarna
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 czujników pokojowych C-8 r lub regulatorów
pokojowych R-8 b oraz R-8 z lub R-8 k
- 3 czujniki pokojowe mają możliwość obsługi aż 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
- 5 czujników pokojowych mających możliwość obsługi aż 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)
• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym)
• możliwość podłączenia bezprzewodowego panelu sterującego M-8
• możliwość podłączenia ST-507 Ethernet lub ST-5060 RS do sterowania instalacją poprzez Internet
• możliwość podłączenia modułu zaworu ST-61v4 lub ST-431n
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
BEZPRZEWODowy Czujnik pokojowy – REJESTRACJA
Czujnik dedykowany do sterownika L-8, zasilanie: Baterie 2xAAA
r - radiowy
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
C-8 zr
BEZPRZEWODowy Czujnik temperatury zewnętrznej
z - zewnętrzny
r - radiowy
Czujnik dedykowany do sterownika L-8, zasilanie: Baterie 2xAAA
R-8 b
Biała lub Czarna
b - baterie
R-8 z
Biała lub Czarna
z - zasilanie
606 zł
70 zł
70 zł
BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (współpraca z L-8)
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania.
Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia
100 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (współpraca z L-8)
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania.
Zasilanie: 230V 50Hz, Wyświetlacz LED
125 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY DO LISTWY L-8 (montaż podtynkowy)
R-8 k
Biała lub Czarna
k - kolorowy
Zasada działania: Sterownik odpowiada za kontrolę i podgląd parametrów w zarejestrowanej strefie;
Główne funkcje: Rejestracja regulatora, Zmiana parametrów strefy, w której jest zarejestrowany ( ustawienia Harmonogramu,zmiana zadanej temp., zmiana histerezy, kalibracja), możliwość wł/wył strefy, ustawienie daty i godziny, dobór
jasności wyświetlacza, wygaszacz ekranu, budzik, blokada ekranu, wybór języka.
Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz
697 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-8 (montaż podtynkowy)
M-8
Biała lub Czarna
Zasada działania: Sterownik odpowiada za kontrolę i podgląd parametrów całego zestawu do sterowania ogrzewaniem
podłogowym.
Główne funkcje: Rejestracja, wykorzystanie wbudowanego czujnika do pomiaru temperatury dla strefy w której został
zarejestrowany, zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawienia Harmonogramów, temperatury zadanej), możliwość
wł/wył strefy, ustawienie Daty i Godziny w całym zestawie, dobór jasności wyświetlacza, wygaszacz ekranu, budzik,
blokada ekranu Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
STEROWNIKI W POLSCE!
697 zł
WiFi RS
ST-5060 RS
Moduł WiFi - INTERENT
Funkcje sterownika: takie same jak ST-505 i ST-507
535 zł
Łączność z internetem poprzez sygnał WiFi
Moduł INTERNET DEDYKOWANY DO STEROWNIKÓW L-7, L-8
ST-507
Funkcje sterownika: zdalna kontrola pracy listw montażowych do zaworów termostatycznych, edycja zadanych
temperatur w każdej strefie, możliwość definiowania harmonogramów tygodniowych, podgląd historii temperatur każdej
ze stref, personalizacja widoku panelu głównego, powiadomienia mailowe o alarmach
Wyposażenie sterownika: zasilacz 5V DC, trójnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika głównego
523 zł
Uwaga: Moduł z nowym interfejsem na daną chwilę obsługuje tylko sterowniki L-7 i L-8 pozostałe sterowniki, które
posiadają obsługę modułu ST-507 wyświetlane są na na starszym interfejsie. Logowanie do aplikacji www.emodul.eu
SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY - Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).
STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
Dane techniczne:
Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Skok - 3,2 mm, Klasa - IP54.
Czas otwarcia - poniżej 5 min. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
Zasilanie: 230V 50Hz
M30 66 zł
M28 70 zł
BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY (BIAŁY, SZARY I GRAFITOWY)
STT-868
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorem pokojowym ST-2807 lub WiFi 8S oraz listwami montażowymi do zaworów
termostatycznych.
197 zł
Dane techniczne: Wyjście – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz;
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V
STEROWNIK zaworu mieszającego (OBSŁUGA 1 siłownika)
ST-431N
Funkcje: płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, możliwość sterowania
dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n, zabezpieczenie temperatury powrotu,
sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja
temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz). Możliwość podłączenia ST-505 Ethernet.
379 zł
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik
pogodowy.
BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO STEROWANIA
OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM POPRZEZ INTERENT
Moduł WIFI DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI TERMOELEKTRYCZNYMI
Funkcje realizowane przez sterownik
WiFi 8S
Sterownanie maxymalnie 8 różnymi strefami przy pomocy:
• wbudowanego czujnika temperatury
• jeden czujnik zewnętrzny przewodowy C-7p
• możliwość podłączenia dodatkowych 6 bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulotorów pokojowych R-8 b lub R-8 z
543 zł
• wyjście przekaźnikowe NO/NC (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, który załączany jest według potrzeby
dogrzania pomieszczenia)
• do każdej strefy istnieje możliwość podłącznienia do 6 szt. bezprzewodowych siłowników termoelektrycznych STT-868
Nadzór przez aplikację webową www.emodul.eu
C-8 r
Biała lub Czarna
r - radiowy
BEZPRZEWODowy Czujnik pokojowy – NOWA komunikacja
Czujnik dedykowany do sterownika L-8, zasilanie: Baterie 2xAAA
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
70 zł
Przyjazna TECHnologia
BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY (BIAŁY, SZARY I GRAFITOWY)
STT-868
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorem pokojowym ST-2807 lub WiFi PK oraz listwami montażowymi do zaworów
termostatycznych.
197 zł
Dane techniczne: Wyjście – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz;
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V
BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM
REGULATOR DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI TERMOELEKTRYCZNYMI (montaż podtynkowy)
ST-2807
Biała lub Czarna
Funkcje: Bezprzewodowa kontrola siłowników termoelektrycznych. Bezprzewodowy regulator pokojowy do obsługi
siłowników termoelektrycznych STT-868 (maksymalnie 6 szt). Regulator ma za zadanie utrzymać na stałym poziomie
temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy siłowników. Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm).
Posiada zasilanie 230V 50Hz
697 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY (BIAŁY, SZARY I GRAFITOWY)
STT-868
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorem pokojowym ST-2807 lub WiFi PK oraz listwami montażowymi do zaworów
termostatycznych.
197 zł
Dane techniczne: Wyjście – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz;
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V
PRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE dwustanowe (włącz/wyłącz)
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
ST-294 v1
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania.
Wyposażenie: wbudowany czujnik temperatury, wyświetlacz LED, bez podświetlenia, zasilanie: Baterie 2xAAA
90 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
ST-290 V3
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc,
komunikacja przewodowa, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie
145 zł
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3mm SZKŁO)
ST-292 V3
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc,
komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku
wykorzystania czujnika podłogowego), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkła, dostępne wersje kolorystyczne: czarna i biała
180 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY
ST-282
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod
PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, 6 trybów pracy: tryb ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/
noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb przeciwzamarzania, tryb tygodniowy
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wykonawczy
(komunikacja)
STEROWNIKI W POLSCE!
520 zł
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY (2mm SZKŁO)
ST-283
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod
PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, 6 trybów pracy: tryb ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/
noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb przeciwzamarzania, tryb tygodniowy
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wykonawczy
(komunikacja), dostępne wersje kolorystyczne: czarna i biała
597 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE dwustanowe (włącz/wyłącz)
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
ST-294 v2
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania.
Wyposażenie: wbudowany czujnik temperatury, wyświetlacz LED, bez podświetlenia, zasilanie: Baterie 2xAAA
175 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
ST-290 v2
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc,
komunikacja bezprzewodowa, funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie
285 zł
Wyposażenie: chwilowe podświetlenie wyświetlacza, bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja), zasilacz z odbiornikiem
sygnału, podstawka pod sterownik, wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3mm SZKŁO)
ST-292 v2
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc,
sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego), funkcja Optimum Start,
funkcja grzanie / chłodzenie
Wyposażenie: panel przedni z 3mm szkła, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, bezprzewodowy czujnik zewnętrzny
(opcja), zasilacz z odbiornikiem sygnału, podstawka pod sterownik, wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V
320 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY bezprzewodowy
ST-282
+
ST-262
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod
PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, 6 trybów pracy: tryb ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/
noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb przeciwzamarzania, tryb tygodniowy
620 zł
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wykonawczy
(komunikacja), zestaw komunikacji bezprzewodowej ST-262
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY (2mm SZKŁO, montaż podtynkowy)
ST-283 C
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod
PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, 6 trybów pracy: tryb ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/
noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb przeciwzamarzania, tryb tygodniowy, możliwość montażu podtynkowego
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wykonawczy
(komunikacja). Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm)
730 zł
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY bezprzewodowy (2mm SZKŁO)
ST-283
+
ST-262
Biała lub Czarna
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod
PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, 6 trybów pracy: tryb ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/
noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb przeciwzamarzania, tryb tygodniowy
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wykonawczy
(komunikacja), zestaw komunikacji bezprzewodowej ST-262
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
730 zł
Przyjazna TECHnologia
PRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE Z KOMUNIKACJĄ RS
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS (szkło 3mm)
ST-296
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, podgląd temperatury zewnętrznej (przy współpracy z modułem zaworu), sterowanie zaworem mieszającym
(dostępne tylko z modułem zaworu), tygodniowy program ogrzewania, blokada rodzicielska, automatyczna regulacja
jasności ekranu
Wyposażenie: wyświetlacz graficzny, panel przedni z 3mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, wbudowany czujnik
jasności, kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła
310 zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS
ST-298
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, podgląd temperatury zewnętrznej (przy współpracy z modułem zaworu), sterowanie zaworem mieszającym
(dostępne tylko z modułem zaworu), tygodniowy program ogrzewania, blokada rodzicielska, automatyczna regulacja
jasności ekranu
Wyposażenie: wyświetlacz graficzny, wbudowany czujnik pokojowy, wbudowany czujnik jasności, kabel komunikacyjny
RS do sterownika kotła
273 zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS
ST-280
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
Wyposażenie:kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz 12V DC oraz kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła, port USB
556 zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS (szkło 2mm)
ST-281
Biała lub Czarna
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, panel przedni z 2mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz
12V DC oraz kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła, port USB.
610 zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
BEZPRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE Z KOMUNIKACJĄ RS
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS bezprzewodowy (szkło 3mm)
ST-296
+
ST-260
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, podgląd temperatury zewnętrznej (przy współpracy z modułem zaworu), sterowanie zaworem mieszającym
(dostępne tylko z modułem zaworu), tygodniowy program ogrzewania, blokada rodzicielska, automatyczna regulacja
jasności ekranu
Wyposażenie: wyświetlacz graficzny, panel przedni z 3mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, wbudowany czujnik
jasności, zestaw do komunikacji bezprzewodowej ST-260
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
STEROWNIKI W POLSCE!
490 zł
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS bezprzewodowy
ST-298
+
ST-260
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, podgląd temperatury zewnętrznej (przy współpracy z modułem zaworu), sterowanie zaworem mieszającym
(dostępne tylko z modułem zaworu), tygodniowy program ogrzewania, blokada rodzicielska, automatyczna regulacja
jasności ekranu
452 zł
Wyposażenie: wyświetlacz graficzny, wbudowany czujnik pokojowy, wbudowany czujnik jasności, zestaw do komunikacji
bezprzewodowej ST-260
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS bezprzewodowy
ST-280
+
ST-260
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
Wyposażenie:kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, kabel komunikacyjny RS do sterownika
kotła, port USB
656zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS (szkło 2mm, montaż podtynkowy)
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB, możliwość instalacji podtynkowej
ST-281 C
Biała lub Czarna
Wyposażenie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, panel przedni z 2mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz
12V DC oraz moduł do komunikacji bezprzewodowej, port USB
Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz
775 zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATOR POKOJOWY z komunikacją RS bezprzewodowy (szkło 2mm)
ST-281
Biała lub Czarna
+
ST-260
Funkcje sterownika: sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą
CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
Wyposażenie:kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, panel przedni z 2mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, zestaw do
komunikacji bezprzewodowej ST-260, port USB
775 zł
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, ST-407n, ST-408N, ST-409N,
ST-431N
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
REGULATORY POKOJOWE DEDYKOWANE DO KOTŁÓW GAZOWYCH
Regulator pokojowy z komunikacją OpenTherm
ST-2801
Biała lub Czarna
OpenTherm
Funkcje realizowane przez sterownik: inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej, inteligentne sterowanie zadaną temperaturą kotła CO, zmiana zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury zewnętrznej (sterowanie pogodowe), podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania pokojowego oraz bojlera, wyświetlanie informacji o
alarmach urządzenia grzewczego, dostęp do wykresów temperatury urządzenia grzewczego, budzik, blokada rodzicielska
Wyposażenie sterownika: duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz, wbudowany czujnik pokojowy, montaż
podtynkowy
* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny.
W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
749 zł
Przyjazna TECHnologia
MODUŁY DODATKOWE / AKCESORIA
CZUJNIK POZIOMU PELLETU
ST-67
Czujnik ST-67 przeznaczony jest do kontroli poziomu biopaliw stałych (pellet, owies, kukurydza itp.) zarówno w
zasobnikach kotłów opałowych jak i we wszelkiego rodzaju silosach zbożowych, gdzie maksymalny rozstaw czujników
pomiarowych nie przekracza 3,5m. Aby kontrola przebiegała poprawnie konieczne jest dostarczenie do zbiornika wyłącznie
suchego paliwa. Zasada działania urządzenia oparta jest na ustaleniu poziomu biopaliwa stałego za pomocą odpowiednio
rozstawionych czujników pojemnościowych.
728 zł
Moduł INTERNET
ST-505
Funkcje przy współpracy z nowszymi sterownikami: zdalna kontrola pracy kotła przez internet, podgląd na wszystkie
urządzenia instalacji , możliwość edycji wszystkich parametrów sterownika głównego (z zachowaniem struktury i kolejności menu), podgląd historii temperatur, podgląd historii zdarzeń (alarmów i zmian parametrów), możliwość przypisania
dowolnej ilości haseł (o różnych uprawnieniach - menu, zdarzenia, statystyka), edycja temperatury zadanej na regulatorze
pokojowym, możliwość obsługi wielu modułów z jednego konta administracyjnego, powiadomienia mailowe o alarmach,
opcjonalnie powiadomienia SMS o alarmach (wymagany abonament)
500 zł
Funkcje przy współpracy ze starszymi sterownikami: zdalna kontrola pracy kotła przez internet, interfejs graficzny
z animacją na ekranie komputera domowego, możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych, zarówno dla pomp jak
i dla zaworów mieszających, możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych na regulatorze pokojowym RS, podgląd
temperatur na czujnikach, podgląd historii temperatur, podgląd historii i rodzaju alarmu, wersja na urządzenia mobilne do
pobrania w Google Play
WiFi RS
ST-5060 RS
Moduł WiFi - INTERENT
Funkcje sterownika: takie same jak ST-505 i ST-507
535 zł
Łączność z internetem poprzez sygnał WiFi
Moduł WIFI - do sterowania dowolym urządzeniem grzewczym poprzez interent
Funkcje realizowane przez sterownik
WiFi PK
ST-5061
• wyjście przekaźnikowe NO/NC (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, który załączany jest według potrzeby
dogrzania pomieszczenia)
• wbudowany czujnik temperatury
• jeden czujnik zewnętrzny przewodowy C-7p
• możliwość wyboru czujnika do pracy modułu (wbudowany, zewnętrzny lub dwa równocześnie)
543 zł
Nadzór przez aplikację webową www.emodul.eu
Moduł GSM
ST-65
Funkcje: współpraca ze sterownikami z komunikacją RS, kontrola temperatur czujników przez wiadomości sms, powiadomienia sms oraz telefonicznie (rozmowa przychodząca) o alarmach kotła, możliwość zmiany temperatur zadanych przy
pomocy, telefonu komórkowego, zabezpieczenie modułu kodem autoryzacji
500 zł
Wyposażenie: zasilacz, kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła, antena GSM
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO
STZ-120
Siłownik zaworu mieszającego
Siłowniki z 3-punktowym sygnałem sterującym w wersji 230 V AC (50 Hz).
Do siłownika jest zamontowany przewód przyłączeniowy o dł.1,5 m.
Czas obrotu 120 s.
300 zł
* W standardzie przyłącze do zaworów ESBE i AFRISO.
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO
STZ-120A
Siłownik zaworu mieszającego
Siłowniki z 3-punktowym sygnałem sterującym w wersji 230 V AC (50 Hz).
Do siłownika jest zamontowany przewód przyłączeniowy o dł.1,5 m.
Czas obrotu 120 s.
* W standardzie przyłącze do zaworów AFRISO i ESBE.
STEROWNIKI W POLSCE!
350 zł
BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY (BIAŁY, SZARY I GRAFITOWY)
STT-868
Zasada działania: Bezprzewodowe siłowniki termoelektryczne typu STT-868 pozwalają na wygodne i efektywne
zarządzanie temperaturą w poszczególnych strefach grzewczych budynku. System sterujący pracą siłownika termostatu
pozwala na uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego oraz sprzyja znacznym oszczędnościom energii. Siłownik tego typu
pozwala na współpracę zarówno z systemami grzewczymi jak I chłodniczymi. Urządzenie jest kompatybilne z regulatorem
pokojowym ST-287 oraz listwami montażowymi do zaworów termostatycznych (ST-266, ST-268).
200 zł
Dane techniczne:
Wyjście – nakrętka z gwintem M30x1,5
Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V
ZESTAW DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI RS
ST-260
ST-262
Zestaw składa się z dwóch modułów (do komunikacji z regulatorem pokojowym):
Moduł V1 przeznaczony jest do sterowników z komunikacją RS posiadających własne zasilanie.
Moduł V2 przeznaczony jest do urządzeń z komunikacją RS bez własnego zasilania (np. w regulatorze ST-280 zastępujemy
zasilacz).
ZESTAW DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI DWUSTANOWEJ
Uniwersalny zestaw do komunikacji wszystkich modeli regulatorów dwustanowych
180 zł
180 zł
CZUJNIKI DODATKOWE
Czujnik temperatury zewnętrznej
ST-291r
Czujnik dedykowany do sterowników :
- ST-290 v2 , ST-292 v2
- L-6
70 zł
Czujnik temperatury zewnętrznej pogodowy - przewodowy
ST-291p
Czujnik dedykowany do sterowników wyposażonych w obsługę zaworu mieszającego
np. ST-430, ST-431n, ST-880 zPID, ST-480
czujnik temperaturyPODŁOGI NTC
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 2.5 zł netto
43 zł
43 zł
czujnik temperatury typu KTY
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 2.5 zł netto
Rezystancja przy 25°C: 2kΩ
Dokładność: 1%
Zakres pracy: -25÷90°C
43 zł
Czujnik bimetaliczny – (termik)
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 2.5 zł netto
Temperatura zadziałania 85°C|
Dokładność: +/- 3°C
Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe
43 zł
Czujnik temperatury SOLARA typu PT1000
(silikonowa izolacja przewodu) 1,5m
Rezystancja przy 0°C: 1kΩ
Dokładność: +/- 0,3°C
Zakres pracy: -25÷180°C (chwilowo)
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
75 zł
Przyjazna TECHnologia
Czujnik temperatury ZASOBNIKA typu PT1000 (stosowany w instalacjach solarnych)
długość przewodu 1,5m
50 zł
Rezystancja przy 0°C: 1kΩ
Dokładność: +/- 0,3°C
Zakres pracy: -25÷95°C
Czujnik temperatury SPALIN typu PT1000
(izolacja przewodu z włókna szklanego) 0,25m
Rezystancja przy 0°C: 1kΩ
Dokładność: +/- 0,3°C
Zakres pracy: -25÷480°C
140 zł
Fotokomórka – czujnik ognia
(polwinitowa izolacja przewodu) 0,25m
50 zł
Zastosowanie: kotły na pellet
Hallotron (czujnik Hall’a)
(polwinitowa izolacja przewodu) 2,5m - Dopłata za każdy mb. 2.5 zł netto
50 zł
Zastosowanie: kotły z podajnikiem tłokowym
Kontrakton
(polwinitowa izolacja przewodu) 2,5m - Dopłata za każdy mb. 2.5 zł netto
50 zł
Zastosowanie: kotły z podajnikiem tłokowym
Termostat bezpieczeństwa – (STB)
Temperatura zadziałania: 90÷110°C
Dokładność: +/- 3÷5°C
Prąd maksymalny: 16A
Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe
WENTYLATORY
STW-70
HMSK
STW-60
EMSK
WPA-117
WPA-120
WPA-140
Wentylator nadmuchowy do kotłów o mocy 25-50 kW
(moc pobierana – 70W) dawniej RV-12
Wentylator nadmuchowy do kotłów do 35 kW
(moc pobierana – 60W) dawniej RV-14
Wentylator nadmuchowy do kotłów CO
(moc pobierana - 34 W)
Wentylator nadmuchowy do kotłów CO
(moc pobierana - 83W / 75W )
Wentylator nadmuchowy do kotłów CO
(moc pobierana - 100W)
STEROWNIKI W POLSCE!
50 zł
STEROWNIKI Z OPROGRAMOWANIEM zPID
ZESTAWY Z WENTYLATOREM
ST-22 + STW-60 EMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
400 zł
ST-24 + STW-60 EMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
417 zł
ST-28 + STW-60 EMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
457 zł
ST-22 + STW-70 HMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
440 zł
ST-24 + STW-70 HMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
457 zł
ST-28 + STW-70 HMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
495 zł
ST-22 + WPA 117
STEROWNIK + WENTYLATOR
440 zł
ST-24 + WPA 117
STEROWNIK + WENTYLATOR
457 zł
ST-28 + WPA 117
STEROWNIK + WENTYLATOR
495 zł
ST-28 zPID + WPA117
STEROWNIK + WENTYLATOR
646 zł
ST-28 zPID + WPA120
STEROWNIK + WENTYLATOR
651 zł
ST-28 zPID + STW-70 HMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
651 zł
ST-81 zPID + WPA117
STEROWNIK + WENTYLATOR
668 zł
ST-81 zPID + WPA120
STEROWNIK + WENTYLATOR
673 zł
ST-81 zPID + STW-70 HMSK
STEROWNIK + WENTYLATOR
673 zł
ST-880 zPID + WPA117
STEROWNIK + WENTYLATOR
1100 zł
ST-880 zPID + WPA120
STEROWNIK + WENTYLATOR
1100 zł
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
Przyjazna TECHnologia
Tablela wspólpracy sterowników (sterownik główny z rozszerzeniem)
•
•
•
•
•
•
•
ST-401
ST-402 PWM
ST-460
ST-28
ST-28 SIGMA
ST-81
ST-880 zPID
ST-37n RS
ST-48
ST-480
•
•
•
•
•
•
•
•
STZ-120, A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ST-392 zPID
ST-61v4
•
•
•
•
•
•
•
ST-390 zPID
ST-5060 WiFi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ST-505 Eth
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ST-65 GSM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ST-280
•
•
•
•
•
•
ST-296
•
•
•
•
•
•
ST-283
STEROWNIK GŁÓWNY
ST-409n
•
•
•
•
•
•
ST-282
ST-408n
•
•
•
•
•
•
ST-281
ST-407n
ST-292 v3
ST-431n
ST-292 v2
ST-430
ST-290 v3
ST-427i
ST-290 v2
MODEL ROZSZERZENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Współpraca konkretnych modeli wraz z modułami rozrzerzającymi uzależniona jest od wersji programowej sterownika głównego jak i daty
produkcji. Przed zakupem rozszerzenia prosimy o sprawdzenie czy posiadany już sterownik obsługuję dany moduł.
STEROWNIKI W POLSCE!
Tablela wspólpracy sterowników do ogrzewania podłogowego
(sterownik główny z rozszerzeniem)
L-8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ST-507
M-8
M-7
M-6
R-8 k
R-8 z
R-8 b
R-6 k (ST-2806)
R-6 g (ST-292v4)
•
R-6 (ST-290v4)
ST-294 v1
•
STT-230/2
L-7
•
ST-5060 RS
L-6
ST-292 v3
C-8r
C-7p
L-5
ST-290 v3
STEROWNIK
GŁÓWNY
C-6r
MODEL ROZSZERZENIA
•
•
•
•
•
•
Współpraca konkretnych modeli wraz z modułami rozrzerzającymi uzależniona jest od wersji programowej sterownika głównego jak i daty
produkcji. Przed zakupem rozszerzenia prosimy o sprawdzenie czy posiadany już sterownik obsługuję dany moduł.
W ofercie zestawy pormocyjne:
- STEROWNIK + REGULATOR POKOJOWY dwustanowy
- STEROWNIK + REGULATOR POKOJOWY rs
- STEROWNIK + moduł gsm
- STEROWNIK + moduł ethernet
- STEROWNIK + siłownik zaworu
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]
Przyjazna TECHnologia
STEROWNIKI W POLSCE!
Przyjazna TECHnologia
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz koło Andrychowa
tel. +48 33 330 00 07 | fax. +48 33 845 45 47
[email protected] | www.techsterowniki.pl
Wydrukowano: 04-2016
TECH Sp. J. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych,
wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu wszelkie informacje,
w szczególności zaprezentowane fotografie, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne
nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”),
a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | [email protected]

Podobne dokumenty