CV - Standardowe

Transkrypt

CV - Standardowe
PIOTR BARAŃSKI
ul. Przemysłowa 46a/40, 61 -541 Poznań
tel. 794 420 520
portfolio: www.pbaranski.pl
e-mail: [email protected]
data i miejsce urodzenia: 1987 -08-14, Krotoszyn
WYKSZTAŁCENIE
2009-10-01 – 2011-07-08
Uniwersytet
w Poznaniu
im.
Adama
Mickiewicza
 Kierunek: Kulturoznawstwo
 Tytuł: magister
2006-10-01 – 2009-07-15
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
w Poznaniu
 Kierunek: Socjologia
 Tytuł: licencjat
2003-09-01 – 2006-04-28
I Liceum Ogólnokształcące
Kołłątaja w Krotoszynie
im.
Hugona
DOŚWIADCZENIE
2011-03-01 – obecnie
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
 Dział:
Promocji
Gospodarski)
i
Wydawnictw
(Poradnik
 Stanowisko: Specjalista (Sekretarz redakcji)
 Zakres obowiązków:
skład
i
łamanie,
kompletowanie artykułów, edytorstwo, korekta,
kolportaż, sporządzanie umów, prowadzenie
korespondencji, bieżąca praca dla Działu
2009-10-02 – 2010-09-30
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej
w Krotoszynie
 Prace wolontarystyczne
2009-10-02 – 2010-06-02
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie
 Dział: Pracownia Komputerowa
 Stanowisko: Stażysta
 Zakres obowiązków:
archiwizacja
danych,
zarządzanie
dokumentacją,
pomoc
przy
prowadzeniu terapii, opieka nad uczestnikami
SZKOLENIA
Ukończone szkolenia i warsztaty w załączeniu.
UMIEJĘTNOŚCI
 Znajomość języków:
angielski (podst.), niemiecki (podst.)
 Znajomość obsługi komputera:
środowisko Windows (Word, Excel), programy
DTP (InDesign), programy graficzne (Photoshop,
Corel),
zaawansowana
obsługa
Internetu
(dodatkowo
znajomość
HTML,
CSS,
web
accessibility)
 Prawo jazdy kat. B
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Piotr Barański  ul. Przemysłowa 46a/40, 61-541 Poznań  tel. 794 420 520  portfolio: www.pbaranski.pl  e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty