Kurs dla dorosłych M1 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia

Transkrypt

Kurs dla dorosłych M1 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa
w Mokrzeszowie
Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice,
tel. (74) 850-87-36, 850-87-96, tel./fax. 850-87-00
NIP 884-10-15-760
www.mokrzeszow.edu.pl
[email protected]
BEZPŁATNY
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
M1- UŻYTKOWANIE POJAZDÓW, MASZYN, URZADZEŃ
I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE
Zawód: mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych (kurs M1 - Użytkowanie
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i w ramach
dalszego kształcenia kurs M2-Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów maszyn
i urządzeń stosowanych w rolnictwie).
Zakres kursu:

użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

stosowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie

nauka jazdy ciągnikiem ( kat. T)

nauka jazdy samochodem ( kat. B)

obsługa kombajnu zbożowego
Czas trwania kursu:

2 semestry ( zakończenie kursu - czerwiec)
Formy zajęć: zajęcia stacjonarne (piątek, sobota), e-learning
Korzyści:

otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
zakresie kwalifikacji M1- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie,

otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie
kwalifikacji M1- Użytkowanie pojazdów,
maszyn, urządzeń
i narzędzi
stosowanych w rolnictwie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację
zawodową.
Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum,
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej
Uczelni.
Uwaga: Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie: mechanik
– operator pojazdów i maszyn rolniczych należy dodatkowo ukończyć kwalifikacyjny kurs
zawodowy w zakresie kwalifikacji M2 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów maszyn
i urządzeń stosowanych w rolnictwie (czas trwania - jeden semestr).
Kształcenie w zawodzie: technik agrobiznesu uznane jest za wykształcenie średnie
rolnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące
działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r., poz. 109).

Podobne dokumenty