Osłona przeciw przeładowaniu

Transkrypt

Osłona przeciw przeładowaniu
Art. Nr 110420
Zabezpieczenie przed przeładowaniem
W przypadku gdy ładunek całkowity przekroczy ładunek dopuszczalny generatora, osłona wyłączy urządzenie,
przełączając je na „OFF” i odetnie dopływ napięcia. Wyłącz podłączone do niego urządzenia i zmniejsz całkowity
ładunek generatora. Po włączeniu na pozycję „ON”, gniazdo wyjściowe zacznie funkcjonować normalnie, dzięki
czemu można spowrotem podłączyć urządzenia.
Paliwo
UWAGA: Paliwo jest bardzo łatwopalne i trujące.
• Upewnij się że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość benzyny.
• Zaleca się używanie tylko benzyny bezołowiowej
• Wskaźnik poziomu paliwa umieszczony obok zbiornika wskazuje pozostałą ilość paliwa (F=FULL (pełny bak),
E=EMPTY (pusty))
• Nie wlewaj benzyny ponad górny brzeg filtra paliwa. Przy wzroście temperatury może dojść do jego wycieku.
• Benzyna która się wyleje musi zostać natychmiast wytarta.
• Po uzupełnieniu paliwa, upewnij się że dokładnie zamknąłeś bak.
Olej silnikowy
Generator nie został wyposażony w olej silnikowy. Zanim zaczniesz go używać, uzupełnij olej, aby umożliwić
wystartowanie silnika. Sprawdź wymagany poziom oleju przed każdym użyciem otwierając pokrywkę oleju. Upewnij
się że olej jest w górnym poziomie filtra. W razie potrzeby uzupełnij olejem SAE10W-30 lub SAE10W-40. Jeśli poziom
oleju spadnie poniżej niskiego poziomu, silnik zostanie zatrzymany, a kontrolka oleju zostanie włączona. Silnik nie
wystartuje dopóki nie uzupełnisz oleju.
Uruchamianie silnika
Przed włączeniem silnika nie podłączaj żadnych urządzeń.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przełącz dźwignię paliwa na „ON”.
Przełącz dźwignię silnika na „ON”.
Przełącz dźwignię bezpieczeństwa na „OFF”.
Przesuń dźwignię ssania na N (ssanie nie jest potrzebne przy odpalaniu ciepłego silnika).
Pociągnij powoli zapłon do momentu zaskoczenia, następnie pociągnij energicznie.
Po odpaleniu silnika, pozwól mu się nagrzać przez ok. minutę, następnie cofnij dźwignię ssania na
poprzednią pozycję.
7. Podczas pracy silnika, przycisk bezpieczeństwa musi być w pozycji „ON”.
Przedział działania
Generator dostarcza 230 V/50 Hz AC i może być używany w miejscach pozbawionych zasilania sieciowego.
Za pomocą generatora, możesz obsługiwać lampy, urządzenia gospodarstwa domowego oraz narzędzia elektryczne,
jeśli łączny prąd wejściowy nie przekracza limitu wyjścia generatora. Używając urządzeń elektrycznych, zwróć uwagę
na współczynnik mocy 0,8-0,95. Oznacza on że urządzenia elektryczne mogą być używane tylko do napięcia 520 W.
Upewnij się że łączna konsumpcja mocy wszystkich konsumentów, nie przekracza maksymalnego ładunku
wyjściowego generatora.
UWAGA: Narzędzia i urządzenia, które zostały podłączone do transformatora lub adaptera, które są czułe na zmiany
napięcia, nie mogą być podłączane do generatora.
Łączenie urządzeń
Proszę sprawdzić czy wszystkie kable i wtyczki są w stanie idealnym.
Proszę pamiętać że urządzenia muszą być wyłączone przed podłączeniem do generatora.
Zawsze sprawdzaj czy moc pobierana urządzeń podłączonych nie będzie większa od mocy maksymalnej generatora.
•
•
•
•
Obróć kabel zasilający 2-3 razy wokół ramki.
Wystartuj silnik generatora
Podłącz urządzenie do gniazda AC.
Przesuń przełącznik przeładowania na pozycję „ON”. Włącz urządzenia.
Zatrzymanie silnika
• Wyłącz urządzenie elektryczne
• Odłącz urządzenie od generatora
• Ustaw przełącznik silnika na „STOP”
• Przełącz końcówkę paliwa na „OFF”
Konserwacja
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla prawidłowego działania i bezpieczeństwa.
Zanim wykonasz jakiekolwiek prace konserwacyjne, wyłącz generator!
Proszę przestrzegać poniższych instrukcji konserwacyjnych:
Element – przerwa Każdorazowo
przed użyciem
Świeca zapłonowa
Sprawdzanie oleju X
Wymiana oleju
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Przewód paliwowy X
System
X
wydechowy
Karburator
X
System chłodzenia
Zapłon
X
Mocowania
X
1 x po 20
godzinach
Po 50 godzinach
Po 100 godzinach
X
X
X
X
X
X
X
Podczas używania detergentów, dbaj abyś ich nie wdychał. Nie pal podczas czyszczenia i trzymaj je daleko
od ognia.
Świeca zapłonowa:
Świecę zapłonową można usunąć za pomocą załączonego klucza do świecy. Wyczyść elektrody używając specjalnej
szczotki. Sprawdź przerwę na świecę i dopasuj, w razie konieczności (wymagane 0.7-0.8mm). Jeśli będziesz musiał
wymienić świecę, użyj BPR4ES (NKG). Mocowanie świecy musi być solidne.
Olej silnikowy
Zawsze sprawdzaj poziom oleju przed przystąpieniem do użytkowania. Poziom oleju znajdować się w górnej części
filtra.
Wymiana oleju silnikowego
Po 20 godzinach działania, olej silnikowy musi zostać wymieniony po raz pierwszy. W przyszłości, wymieniaj olej co 6
miesięcy lub po 100 godzinach pracy.
•
•
•
•
•
•
•
Umieść generator na równej powierzchni i rozgrzej go na kilka minut. Wyłącz silnik.
Zdejmij przykrywkę wlotu oleju.
Umieść miskę olejową pod generatorem a następnie usuń zatyczkę tak, aby olej mógł spłynąć.
Załóż spowrotem zatyczkę odpływu oleju, wlewając olej silnikowy SAE10W-30 lub SAE10W-40 (0,6 L).
Załóż zatyczkę wlotu oleju.
Nie pozwól aby olej dostał się do ziemi lub rur. Stary olej zawsze zwracaj do dilera.
Dopilnuj aby żadne ciała obce nie wpłynęły do środka.
Filtr powietrza:
Usuń umieszczoną z przodu pokrywę filtra i wyjmij filtr powietrza. Przeczyść filtr środkiem czyszczącym, pozwól mu
wyschnąć i zastosuj odrobinę oleju (zaleca się użycie pianki olejowej do filtrów powietrza lub oleju silnikowego SAE
20). Ściśnij filtr ale go nie wyżymaj. Filtr powietrza powinien być zmoczony ale nie może być mokry. Włóż filtr na
miejsce i zamknij pokrywę. Upewnij się że filtr został umieszczony prawidłowo. Nie używaj generatora bez filtra!
Filtr paliwa:
1. Otwórz pokrywkę baku i wyjmij filtr paliwa. Wyczyść go środkiem chemicznym, pozwól wyschnąć i włóż na
miejsce. Upewnij się że pokrywka została założona poprawnie.
2. Usuń pokrywę silnika i przestaw dźwignię paliwa na „OFF”. Poluzuj pojemnik na paliwo za pomocą
załączonego klucza nasadowego. Następnie usuń uszczelkę i filtr.
3. Wyczyść pojemnik i filtr i pozwól im wyschnąć. Dokonaj inspekcji pojemnika i w przypadku znalezienia
jakichkolwiek uszkodzeń, wymień go na nowy. Umieść na miejscu uszczelkę, filtr i pojemnik.
Przewód paliwowy:
Sprawdź i wymień w razie uszkodzeń.
Osłona tłumika:
Uwaga: Silnik i tłumik mogą być bardzo gorące po użyciu. Unikaj dotykania silnika i tłumika podczas wykonywania
czynności konserwacyjnych.
Usuń osłonę tłumika i wyczyść ją z sadzy. Dokonasz tego używając podłużnej szczotki i lekko uderzając. Włóż osłonę
na miejsce.
Karburator:
Sprawdź poprawne funkcjonowanie zaworu przepustnicy.
System chłodzenia:
Sprawdź czy wiatrak nie ma uszkodzeń.
Rozrusznik:
Sprawdź czy rozrusznik działa bez zarzutów. W razie uszkodzenia linki, musisz ją wymienić w autoryzowanej stacji
serwisowej.
Mocowania i zabezpieczenia:
Sprawdź czy wszystkie mocowania są bezpiecznie zapięte.
Uwaga: W celu najlepszego działania i bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
Przechowywanie:
1. Długie przechowywanie wymaga zastosowania odpowiednich środków zapobiegających deprecjacji.
2. Opróżnij zbiornik na paliwo, zawór i karburator. Otwórz śrubę zaworu karburatora i przelej paliwo do
odpowiedniego pojemnika.
3. Wlej odrobinę oleju silnikowego do zbiornika, zamknij go i wstrząśnij generatorem, w celu pokrycia ścian baku
olejem. Nadmiar oleju musi zostać wylany.
4. Usuń świecę zapłonu, wlej łyżeczkę oleju do silnika i włóż świecę na miejsce.
5. Kilkukrotnie pociągnij rozrusznik przy wyłączonym zapłonie. W ten sposób pokryjesz komorę spalinową
olejem.
6. Do czyszczenia zewnętrznej części generatora, użyj suchej szmatki i inhibitora (do części metalowych).
7. Generator przechowuj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym, zdala zasięgu dzieci i osób
nieuprawnionych.
8. Generator musi stać w pozycji horyzontalnej.
Dane techniczne
Silnik:1 cylinder, 4 zawory
Chłodzony powietrzem
Max. wyjście:
Obroty:
Czas działania:
Paliwo:
Pojemność zbiornika:
Olej silnikowy
Świece:
Przerwa miedzy elektrodami:
Generator:
Napięcie:
Max. wyjście:
Waga:
Klasa bezpieczeństwa:
4,0 kW / 5,4 PS
3900 min-1
ok. 10 godzin
Benzyna bezołowiowa
12 L
0,6 L
SAE10W-30/40
BPR4ES
0,7-0,8 mm
230 V~/ 50 Hz
2,3 kW / 9,1 A
42 kg
IP23
2 lata gwarancji
Gwarancja urządzenia rozpoczyna się z dniem zakupu. Proszę zachować paragon jako dowód zakupu.
Gwarancja obejmuje:
• naprawę usterek działania
• wymianę wadliwych części
• specjalistyczny serwis i instalację
pod warunkiem że urządzenie nie zostało uszkodzone na skutek niewłaściwego użycia.

Podobne dokumenty