poprzez którego brokera? Jak wypełnić PIT-38 (cz. 1)

Komentarze

Transkrypt

poprzez którego brokera? Jak wypełnić PIT-38 (cz. 1)
ISSN 2080-4660
styczeń 2 0 1 5
nr 71
Nowości inwestycyjne • Bezpieczne pomnażanie majątku • Ochrona kapitału • Prawo i podatki
Temat numeru
Pozostałe porady w tym miesiącu:
Giełda
Analizy spółek
Inwestowanie za granicą
– poprzez którego brokera?
Action
Postanowiliśmy zbadać ofertę krajowych biur i domów maklerskich pod
kątem możliwości bezpośredniej inwestycji w akcje na rynkach światowych – zarówno europejskich, amerykańskich, jak również tych z Bliskiego
i Dalekiego Wschodu.
Obecnie w Polsce działa 9 biur i domów maklerskich, które dają możliwość
inwestowania na zagranicznych parkietach.
Przyglądając się prowizjom, jakie pobierają za handel na zagranicznych rynkach,
widać, że inwestowanie takie ma sens, w przypadku gdy jedna transakcja opiewa
minimum na około 50.000 zł.
Najszerszą paletę rynków mają DM Banku Handlowego oraz Saxo Bank, które
korzystają z tej samej platformy, a swoim klientom oferują USA, UE, Hong Kong,
Singapur, Toronto, Tokio i Johannesburg.
» ciąg dalszy na str. 4
Polecamy
Ruszamy z cyklem artykułów, który pozwoli uniknąć pułapek, jakie może napotkać
podatnik wypełniający zeznanie roczne PIT-38, czyli dotyczące przychodów
z kapitałów pieniężnych. Przepisać otrzymany z domu maklerskiego PIT-8C
i już? Nic bardziej błędnego! W pierwszym odcinku nowego cyklu wyjaśniamy
co tak naprawdę jest zawarte w PIT-8C, jaka główna zasada rządzi metodologią
obliczania przychodów i kosztów do PIT-38, oraz dlaczego koniecznie trzeba
zachowywać wszelkie dokumenty związane z inwestycjami.
» czytaj na str. 8
Finanse
Inwestowanie w fundusze (cz. 1):
fakty i mity
W okienku bankowym usłyszymy same peany na cześć funduszy inwestycyjnych.
Znajomy, który od lat inwestuje na giełdzie, nie zostawi na nich suchej nitki. Jaka
jest prawda o instrumentach zbiorowego inwestowania? Postaramy się ją pokazać
– ruszamy z cyklem tekstów poświęconych tym narzędziom inwestycyjnym.
AID71.indd 1
Producent AGD zanotował bardzo dobre ostatnie miesiące, pomimo trwającego kryzysu na
wschodzie Europy. Coraz lepsze wyniki finansowe zachęcają sektor finansowy do wskazywania
akcji Amiki jako tzw. top picks, czyli najlepszy
wybór do portfela.......................................... 13
Ciech
Chemiczny gigant — niedawno sprywatyzowany
— dość często zaliczany jest ostatnio do grona
tzw. top picks. Nic dziwnego — emitent jest
silny fundamentalnie, a do tego zmieniła się — na
plus — sytuacja techniczna kursu. .................. 14
Vindexus
Giełda Praw Majątkowych Vindexus to emitent,
który charakteryzuje się znacznym dysonansem
pomiędzy kursem waloru a prognozami co do
sytuacji finansowej spółki. Warto obserwować
kurs akcji tej firmy. Ostatnio ciążą mu doniesienia o ewentualnej emisji akcji. ....................... 15
Prawa poboru majątku
nie przyniosą
Jak wypełnić PIT-38 (cz. 1)
Amica
GIEŁDA
Podatki
Spółka przedstawia dość wysoką relatywną siłę
rynkową, połączoną z solidnymi podstawami
fundamentalnymi. Patrząc na wykres, znajdujemy się obecnie w korekcie, po mocniejszych
wzrostach. ..................................................... 12
» czytaj na str. 10
Oczywiście, jak od każdej reguły, i od tej są
wyjątki — np. na prawach poboru Boryszewa
można było swego czasu zarobić 70%. Ale
generalnie to narzędzie techniczne, które nie
daje wielkich możliwości spekulacyjnych. Posiadanie praw poboru niesie ze sobą za to pewne
zagrożenia — jakie?............................................ 6
INWESTYCJE ALTERNATYWNE
Szkocka daje zarobić
Jak umiejętnie lokować kapitał w pojedyncze
butelki, a jak w beczki? Które gatunki i roczniki
wybierać? Jakie stopy zwrotu można osiągnąć
na udanej inwestycji? ..................................... 11
RYNKI ZAGRANICZNE
Niemcy i Korea Płd. — potęgi
o różnych perspektywach
RFN przeżywa lekką stagnację, a do tego ustanawia co chwila nowe prawa socjalne. Przyszłość
DAX nie wygląda więc różowo. Zupełnie inaczej
sytuacja wygląda w Korei Płd. — to czarny koń
nadchodzących lat, z rekordowo — jak na kraj
rozwinięty — niskim zadłużeniem. Konsolidacja
na KOSPI nie powinna trwać wiecznie............ 16
1/7/2015 9:30:25 AM
AKTUALNOŚCI
Co inni myślą o…?
Czyli cytaty i porady dotyczace inwestycji
…podatku od zysków kapitałowych
„Zyski i straty uzyskane na transakcjach instrumentami finansowymi można między sobą kompensować. Oznacza to, że poniesiona
strata na instrumencie finansowym może obniżyć podstawę do
opodatkowania. Należy tu zaznaczyć, że nie możemy łączyć w ten
sposób wszystkich instrumentów finansowych. […] Natomiast nic
nie stoi na przeszkodzie aby pomniejszyć podstawę opodatkowania
wynikającą ze sprzedaży akcji czy obligacji o straty poniesione na
instrumentach pochodnych.”
Adrian Mackiewicz, „Poradnik inwestora na koniec roku.
Co z podatkiem giełdowym?”, www.sii.org.pl (16.12.2014)
„Obniżka podatku od zysków kapitałowych wydaje się obecnie
raczej nie do przeprowadzenia, bo Polska zobowiązała się, że
do końca przyszłego roku zredukuje deficyt poniżej 3% PKB –
powiedział prezes GPW Paweł Tamborski podczas konferencji
»Profesjonalny inwestor«. Stwierdził za to, że warto przymierzyć
się do wprowadzenia progresywnego podatku Belki”.
wyborcza.biz (24.11.2014)
„– Prawda, że to niewiarygodne? – pytał Boris Johnson w programie Diane Rehm Show w publicznym radiu WAMU. Opowiadał
w nim, że amerykańska skarbówka żąda, by zapłacił podatek od
zysków kapitałowych w związku ze sprzedażą swojego domu
w dzielnicy Islington w Londynie. – Uważam, że to absolutnie
oburzające – dodał. […] Jak opisuje »Washington Post«, problemy
burmistrza Londynu wynikają z tego, że ma podwójne obywatelstwo – brytyjskie i amerykańskie. Urodził się w Nowym Jorku
i mieszkał w USA do piątego roku życia, tym samym stając się
Amerykaninem. Dziennik podaje, że amerykańskie obywatelstwo
niesie za sobą poważną uciążliwość. USA to – obok Erytrei – jeden
z zaledwie dwóch krajów, w których obowiązek płacenia podatków
związany jest z obywatelstwem, a nie z miejscem zamieszkania.
Na tym świecie pewne są tylko śmierć
i podatki. Tak powiedział swego czasu
genialny Amerykanin Benjamin Franklin. To powiedzonko jest jednym z najsłynniejszych na świecie. I słusznie, bo
jest niezwykle trafne.
Skoro podatki są pewnikiem, trzeba się z nimi jak
najlepiej zapoznać. Dlatego w tym numerze ruszamy
z cyklem tekstów poświęconych podatkowi od zysków
kapitałowych, a precyzyjniej rzecz ujmując – od przychodów z kapitałów pieniężnych.
Ostrzegam – zdziwicie się Państwo, jak skomplikowany
jest polski system podatkowy w odniesieniu do podatku
Belki. PIT-8C przepisany do PIT-38 i już? Nie ma nic
łatwiejszego? Nie ma nic bardziej błędnego!
Piotr Rosik
redaktor naczelny
2 | Zajrzyj na www.serwis-inwestora.pl
AID71.indd 2
Gdyby Johnson mieszkał w USA, nie musiałby – jako Brytyjczyk
– płacić podatków w Wielkiej Brytanii”.
Marta Urzędowska, „Amerykanie żądają, by burmistrz
Londynu zapłacił podatek za dom sprzedany w Wielkiej Brytanii”, wyborcza.pl (29.11.2014)
…inwestowaniu w whisky
„Kolekcjonerskie butelki whisky zazwyczaj wypuszczane są na rynek
w limitowanych edycjach. Ich dostępność w naturalny sposób z czasem spada i nie ma fizycznej możliwości wznowienia ich produkcji.
Według danych Whisky Highland, indeks IGS1000, śledzący ceny
tysiąca butelek o największym potencjale inwestycyjnym, wzrósł
w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad 160%! W ciągu dwóch ostatnich lat wśród najlepiej zarabiających whisky zwiększyła się liczba
trunków przynajmniej 30-letnich. Tendencje te najlepiej pokazują, jak
duże znaczenie na rynku whisky ma wiek. Dobrych, starych butelek
whisky jest bardzo mało i z tego powodu popyt na nie jest spory”.
„Inwestycja w whisky. Ile kosztowała rekordowa
butelka?”, life.forbes.pl (11.12.2014)
„Inwestowanie w alkohole – temat ostatnio na czasie. O ile niektórzy mogli tu i ówdzie usłyszeć o inwestowaniu w wino, to
o inwestowaniu w whisky słyszałeś pewnie mniej. A temat jest
w tym roku naprawdę gorący, nawet w Polsce. Głównie za sprawą
takich sprzedaży jak ta: whisky Macallan z serii fine & rare rocznik
1961 została sprzedana za około 740 funtów, co dało wzrost około
700% na przestrzeni 5 lat. Wow? Ale czy nie jest to zwyczajnie
szum medialny, zrobiony z okazji jeden na milion? Niestety – jak
życie uczy – jest. W każdym razie, jeżeli jesteś pasjonatem alkoholi i znasz się na tym, co pijesz, może faktycznie będzie warto
zainwestować w whisky i wina”.
kurylko.blogspot.com (29.11.2014)
n
Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk
Redaktor naczelny: Piotr Rosik
Wydawca: Weronika Wota
Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski
Opracowanie graficzne: Piotr Fedorczyk
Skład i łamanie: 6AN Studio
Druk: Paper&Tinta
ISSN: 2080-4660
Nakład: 1500 egz.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: [email protected]
NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy
XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł
„Pieniądze & Inwestycje” są chronione prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest
zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Pieniądze
& Inwestycje” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu
przepisów rozporządzenia ministra finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).
Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich
kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i nasi Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji.
styczeń 2015 | nr 71
1/7/2015 9:30:26 AM

Podobne dokumenty