Konferencja „Zdrowe miejsce pracy – dobre praktyki w

Transkrypt

Konferencja „Zdrowe miejsce pracy – dobre praktyki w
Konferencja „Zdrowe miejsce pracy – dobre praktyki w
eliminowaniu zagrożeń”
Uczestników procesu pracy, którym zależy na promowaniu zdrowych miejsc pracy,
zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Ośrodek Szkolenia
Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Odbędzie się ona
13 czerwca 2016 r.
Tematyka konferencji wynika z programu działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji
Pracy w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa w firmach i wspierania
zaangażowania wszystkich uczestników procesu pracy w tym zakresie.
Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką bezpiecznych i
zdrowych miejsc pracy, w szczególności do pracodawców, społecznych inspektorów pracy,
pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich zakładach.
Jej celem jest uświadomienie, że zdrowe miejsce pracy zależy od połączenia wysiłku
pracodawców oraz pracowników w tworzenie poprawnej organizacji pracy, służącej
ograniczaniu i eliminowaniu zagrożenia wypadkami oraz chorobami zawodowymi. Także,
inspirowanie do poszukiwania najlepszych rozwiązań na rzecz poprawy warunków pracy,
które warto czerpać z dobrych praktyk stosowanych już w polskich zakładach pracy, m.in.
przez dolnośląskich laureatów konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”.
Prelegentami konferencji będą inspektorzy pracy, przedstawiciele pracodawców i służby
bhp, ZUS oraz psycholog. Tematy ich wystąpień dotyczyć będą:
●
●
●
●
●
najczęściej występujących zagrożeń,
roli lidera w kształtowaniu bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy,
dobrych praktyk w eliminowaniu zagrożeń,
polityki zdrowotnej w firmie,
programu dofinansowania przedsiębiorstw na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
ZUS.
Szczegóły na stronie: http://www.ospip.pl

Podobne dokumenty