Miejsce pod mobilny punkt sprzedaży świeżej ryby do wynajęcia!

Transkrypt

Miejsce pod mobilny punkt sprzedaży świeżej ryby do wynajęcia!
Miejsce pod mobilny punkt sprzedaży świeżej ryby do wynajęcia!
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia plac
pod ustawienie mobilnego punktu sprzedaży świeżej ryby, znajdujący się w Porcie Rybackim
przy schodach zewnętrznych Budynku Magazynowego 3 i 3’. W ofercie należy podać metraż
oraz proponowaną cenę jednostkową netto, nie niższą niż 100 zł/m².
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki, przesłać na adres: Zarząd Portu
Morskiego Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres:
[email protected] do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
W celu uzyskania szczegółowych informacji przed złożeniem oferty prosimy o kontakt
z pracownikami biura Portu Rybackiego osobiście lub telefonicznie (tel. 605 353 803 lub
94 35 178 58).
Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania należy kierować na podany
wyżej adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Podobne dokumenty