Pytania mieszkancow - Tygodnik Regionalny ,,7dni__ nr 25 (423)

Transkrypt

Pytania mieszkancow - Tygodnik Regionalny ,,7dni__ nr 25 (423)
W związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nasi czytelnicy
zadają pytania prezesowi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Częstochowie, Robertowi Kalinowskiemu.
- Mieszkam w bloku i mam małą kuchnię i nie jestem w stanie postawić w niej więcej niż
jeden kosz. Segregować śmieci więc nie będę. Czy w związku z tym moje opłaty będą
wyższe?
- Tak, będzie się to wiązało się z wyższą opłatą ponoszoną przez zarządcę nieruchomości
np. spółdzielnię, która zapewne koszty te przeniesie na mieszkańców danej nieruchomości.
Mała kuchnia nie jest przeszkodą w segregacji odpadów. W takiej sytuacji rozwiązaniem może
być np. częstsze opróżnianie kosza połączone z segregacją już przy pojemnikach ustawionych
na nieruchomości. Niemniej jednak, zgodnie art. 6k. 1. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia niższych
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny. Z zapisu tego wynika, iż w przypadku gdy dany
mieszkaniec nie będzie prowadził segregacji odpadów, wówczas jego opłata będzie wyższa.
- Czy CzPK nie obawia się, że po wprowadzeniu w życie ustawy, część osób będzie
wyrzucać śmieci do lasów?
- Nie mamy takich obaw, a wprost przeciwnie. Zamierzeniem ustawodawcy było wprowadzenie
takich rozwiązań, które systemowo wyeliminują tego typu zachowania. Stąd też przyjęcie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatku śmieciowego”), którą każdy
mieszkaniec musi ponieść. W zamian ma zagwarantowane, że wszystkie jego odpady zostaną
z nieruchomości odebrane. Tym samym pozbywanie się odpadów poza systemem
(np. wywożenie do lasu) czy też podrzucanie ich do cudzych śmietników przestaje mieć
jakikolwiek wymiar ekonomiczny.
- Czy CzPK ma świadomość, że wprowadzenie ustawy wiąże się z postawieniem przy
każdym śmietniku strażnika miejskiego, bo mieszkańcy bloków nie będę przestrzegać
segregacji?
- Zdajemy sobie sprawę, że na pierwszy rzut oka prowadzenie segregacji w małych
mieszkaniach w „bloku” może wydawać się trudne. Jesteśmy jednak przekonani, że wszystkim
nam (także mieszkańcom nieruchomość wielolokalowych) leży na sercu ochrona przyrody
i troska o środowisko naturalne. Obecnie pracujemy nad akcją informacyjną i promocyjną,
w ramach której chcemy przedstawić konkretne rozwiązania i możliwości ułatwiające
prowadzenie selektywnej zbiórki w mniejszych mieszkaniach. Wierzymy, że to co przed laty
wprowadzono w krajach Europy Zachodniej i co do dziś funkcjonuje znakomicie, przyjmie się
także w naszym kraju i w naszej małej ojczyźnie, jaką jest Częstochowa.
Oczywiście możemy tu odwołać się do rozwiązań ustawowych: systemu kontroli, sankcji i tym
podobnych działań. Jesteśmy jednak pewni, że przysłowiowa „metoda kija” nie jest tu
rozwiązaniem. Wszyscy musimy nauczyć się postępowania z odpadami, znać konsekwencje
i koszty, które wiążą się z wrzuceniem do pojemnika odpadów zmieszanych. Wprowadzenie
ustawy postrzegamy jako szansę dla nas wszystkich, aby idea społeczeństwa obywatelskiego,
odpowiedzialnego za wspólne dobro, mogła ziszczać się również i w tym wąskim zakresie,
jakim jest segregacja odpadów.
Masz wątpliwości? Zapytaj prezesa! Pytanie wyślij na adres: [email protected]
Tygodnik Regionalny „7dni” nr 25 (423)

Podobne dokumenty