Sandra Wolna- doktorantka w Zakładzie Komunikowania

Transkrypt

Sandra Wolna- doktorantka w Zakładzie Komunikowania
Sandra Wolna- doktorantka w Zakładzie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w
Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze związane
są z komunikowanie politycznym, dyplomacją publiczną i cyfrową, mediami oraz
stosunkami międzynarodowymi. W okresie studiów (2010-2015) działała aktywnie w Kole
Młodych Politologów Uniwersytetu Wrocławskiego, a także udzielała się w ramach
wolontariatu na rzecz promocji Wydziału Nauk Społecznych. Obecnie jest odpowiedzialna za
promocję Central European Journal of Communication.

Podobne dokumenty