„Kronika Warszawy” 2016, nr 1 - Archiwum Państwowe w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

„Kronika Warszawy” 2016, nr 1 - Archiwum Państwowe w Warszawie
Archiwum Państwowe w Warszawie
„Kronika Warszawy” 2016, nr 1
„Kronika Warszawy” 2016, nr 1 (153), ss. 199 + 1 nlb., ISSN 0137-3099
Numer otwiera „Kalendarz warszawski”, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od września
2015 r. do lutego 2016 r.
Tuż po nim opublikowane zostały materiały z debaty poświęconej rewitalizacji Pragi,
która odbyła się w Muzeum Warszawskiej Pragi 3 lutego 2016 r. Wśród artykułów
składających się na dział „Artykuły i materiały” uwagę zwracają teksty Bożeny
Wierzbickiej („Hanna Szwankowska — varsavianistka. Szkic biografii”), Janusza
Sujeckiego („Stalowa 25 — kamienica pod prawosławnym krzyżem”) i Katarzyny
Chudyńskiej-Szuchnik („Rzemieślnicy skarbem Pragi”). O wydarzeniach w
Warszawie sprzed 100 lat przypomina fotofelieton Małgorzaty Sikorskiej („Rok
1916”), w którym autorka przedstawia fotografie archiwalne z zasobu Archiwum
Państwowego w Warszawie. W dziale „Recenzje i omówienia” można zapoznać się z
interesującymi artykułami Agnieszki Witkowskiej-Krych („Marek Olkuśnik,
»Wyjechać z miasta. Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku
na przełomie XIX i XX wieku«, Polskie Wydawnictwo Historyczne oraz Wydawnictwo
Neriton, Warszawa 2015”), Adama Lisieckiego („Janusz Sujecki, »Piątka z panoramy
Pragi«, Warszawa 2015”), Joanny Rolińskiej („Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński,
»Plan Warszawy 1939. Plan miasta stołecznego Warszawy«, Instytut Kartograficzny
imienia E. Romera, Wydawnictwo S.A. Książnica-Atlas Lwów (seria: „Ze zbiorów
kartograficznych Muzeum Warszawy”), Warszawa 2015”) i Aleksandry
Stępień-Rolińskiej („»Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich
odbudowanych po 1945 roku. Kreacja i konserwacja«, Warszawa 2015”). Swego
rodzaju uzupełnieniem tego działu jest informacja o nowościach wydawniczych
poświęconych Warszawie opracowana przez Hannę Macierewicz („Varsaviana”). W
tomie zamieszczono również wspomnienia o warszawiakach, którzy zmarli w
okresie od września 2015 r. do lutego 2016 r. („Pro memoria”)
1

Podobne dokumenty