Agenda 6 Salonu Mediatora – 17 lipca 2013 roku

Transkrypt

Agenda 6 Salonu Mediatora – 17 lipca 2013 roku
Agenda 6 Salonu Mediatora – 17 lipca 2013 roku
Temat: „Wynagrodzenie i wydatki mediatora a faktyczne koszty prowadzenia
postępowania mediacyjnego”.
1. Prawo mediatora do wynagrodzenia i zwrotu wydatków w świetle
obowiązujących przepisów prawa – kpc, ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych, rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 30. 11.2005 r.
2. Wynagrodzenie za mediacje w sprawach karnych i nieletnich.
3. Jakie są faktyczne koszty prowadzenia postępowania mediacyjnego –
wysokość wynagrodzenia a wydatki mediatora.
4. Mediacja umowna a mediacja ze skierowania sądu – jaki stosunek
prawny łączy mediatora ze stronami i kto pokrywa koszty mediacji?
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 r. –
dlaczego konieczny jest projekt nowelizacji rozporządzenia?
6. Wynagrodzenie mediatora a wynagrodzenie pełnomocnika – konkurencja
czy współpraca?
7. Omówienie faktycznych problemów związanych z wypłatą
wynagrodzenia – sporządzanie dokumentacji finansowej, zaliczki,
opóźnienia w wypłacie itp.
8. Koszty mediacji, jeżeli nie doszło do zawarcia ugody.

Podobne dokumenty