1. Jeśli nie masz zainstalowanej podstawowej wersji programu

Transkrypt

1. Jeśli nie masz zainstalowanej podstawowej wersji programu
1. Jeśli nie masz zainstalowanej podstawowej wersji programu (wersja DEMO) pobierz ją i zainstaluj na swoim
komputerze (plik do pobrania odpowiedniej wersji programu znajduje się na stronie głównej programu TOTAL-OSP).
2. Po zainstalowaniu i uruchomieniu się programu pojawi się okno (rys. 1) w którym należy poprawnie
zarejestrować jednostkę OSP.
(Rys. 1 – okno rejestracji jednostki)
3. Następnie kliknij w górnym menu programu pole „Licencja”  „Wykup licencję”
4. Ukaże się nam okno z formularzem zakupu pełnej wersji programu (Rys. 2) w którym należy sprawdzić
poprawność danych oraz wcisnąć przycisk „Wyślij zamówienie”
(Rys. 2 Okno formularza zakupu pełnej wersji programu)
5. Na podany w formularzu zakupu licencji adres e-mail zostaną odesłane dane do wykonania przelewu oraz po
dokonaniu zapłaty odesłany zostanie klucz licencyjny uprawniający do korzystania z pełnej wersji programu.
6. Aby zarejestrować otrzymany klucz kliknij w programie w górnym menu pole „Licencja”  „Zarejestruj klucz
licencyjny” i wklej w puste pole bądź dokładnie przepisz (wraz z myślnikami) otrzymany klucz. Od tego momenty
po kliknięciu w przycisk „Zapisz” aplikacja TOTAL-OSP zacznie działać jako pełna wersja programu.
(Rys. 3 Okno rejestracji klucza licencji programu)

Podobne dokumenty