O jubileuszu KGW w Osieku

Komentarze

Transkrypt

O jubileuszu KGW w Osieku
O jubileuszu KGW w Osieku
8 marca gromkim chórem odśpiewano członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku sto lat. To podwójne święto
wszystkich kobiet. W sobotnie popołudnie sympatyczne panie z KGW obchodziły swój wielki jubileusz – 60 – lecie istnienia
organizacji wiejskiej. W części oficjalnej zebranych i zaproszonych gości powitała prezes koła Teresa Luranc.
Z kolei głos zabrał wójt, który krótko przedstawił historię działalności koła. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1918 r. Do powstającego koła zapisało się wówczas 137 kobiet. Jak długo koło istniało i kto był w zarządzie źródła nie podają, ale w 1935 r. ponownie
powstaje KGW, które istnieje do wybuchu II wojny światowej.
Dokładne dane o KGW pochodzą dopiero z okresu powojennego tj. z roku 1948. Początkowo istniało pod nazwą Ligii Kobiet, a
w 1950r. otrzymało obecną nazwę. Założycielką była ówczesna sekretarz Gminnej Rady Narodowej p. Helena Jakimiak. Panie
organizowały różne kursy, konkursy, wycieczki, wystawiały sztuki teatralne, a nawet przyjmowały Koło Gospodyń z NRD i Finlandii. Członkinie Koła pomagały przy budowie domu kultury, Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Otworzyły Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni pod kierownictwem Heleny Koim. Pełniły wiele
funkcji społecznych i zawodowych na stanowiskach w Gromadzkiej
Radzie Narodowej, gminnej spółdzielni, spółdzielni mleczarskiej i
kasie oszczędnościowo-pożyczkowej.
Kolejnymi przewodniczącymi były panie: Anna Marszałek, Maria
Rusin, Stefania Jekiełek i Helena Gros, która funkcję tę pełniła od
1953r. do 1973.
11 grudnia 1973r. na zebraniu, w którym udział wzięło 221 członkiń,
na przewodniczącą wybrano Marię Płonkę, zastępcą została Barbara
Woszczyna, sekretarzem została Aniela Tobiczyk, skarbnikiem Teresa Luranc i członkami zarządu panie: Genowefa Uroda, Genowefa
Kawczak i Danuta Jurczyk. W okresie tym Koło prowadziło własną
wypożyczalnię sprzętu kuchennego i punkt „Praktyczna Gospodyni”. W 1974 r. przy Kole działały dwie sekcje: hodowli bydła i
trzody chlewnej oraz hodowli drobiu. KGW organizuje zabawy, a
uzyskany dochód przeznaczyły na Dzień Dziecka w SP nr 1 i SP nr
2 w Osieku.
W grudniu 1974 r. zostaje wybrany nowy zarząd i w wyniku jego nacisku GS uruchamia magiel elektryczny. W 1977r. ponownie
do władz KGW wybrano Helenę Gros, Koło liczy wówczas 280 członkiń, a majątek koła wynosił 303.889 zł. Rok- 1979, przewodniczącą zostaje Helena Płonka, zarząd przeznacza kwotę 2 tys. zł na sanatorium w Rabce i 1 tys. zł na tablicę pamiątkowa
ZBOWID Osiek.
20 maja 1983 na zabraniu ogólnym uchwalono założenie przy
KGW zespołu śpiewaczego „Osieczanki”, nad którym patronat
objął GS „Samopomoc Chłopska”. KGW postanowiło współfinansować kwotą 10 tys.zł utworzenie przy OSP orkiestry dętej.
W 1984 r. Koło dofinansowało też zespół „Osieczanki” kwotą
10 tys. zł, oraz budowę szpitala Pomnika Matki- Polki w Łodzi
kwotą 2 tys. zł . W okresie 16- letniej kadencji przewodniczącej Heleny Płonki odnotowano wiele osiągnięć i sukcesów w
aktywizacji życia społecznego, kulturalnego i zawodowego w
naszej gminie. Kolejne kadencje już pod przewodnictwem Teresy Luranc, potwierdzają opinie o dobrej i pożytecznej pracy
KGW w Osieku.
Już na stałe w kalendarz prac pań z KGW wpisało się organizowanie dożynek wiejskich. Jak wszystkim wiadomo tego
rodzaju uroczystość ma specyficzny charakter i pewne tradycje.
KGW współpracuje z lokalnymi władzami, zarówno świeckimi
jak i kościelnymi oraz z działającymi na terenie gminy organizacjami.
Nie podlega wątpliwości, że KGW jest nośnikiem pewnych norm obyczajowych. Poza tym to właśnie panie z Koła stoją na
straży tradycji i podtrzymują pewne zwyczaje, o których inni już dawno zapomnieli.
W dowód wdzięczności wójt wręczył symboliczne wiązanki kwiatów członkiniom najbardziej zaangażowanym w pracę na
rzecz KGW, oraz najstarszej członkini pani Annie Klęczar.
Niech te kwiaty będą wyrazem mojej wdzięczności dla was wszystkich za pracę, jaką włożyłyście panie dla dobra naszej
wspólnoty osieckiej. Życzę wam Drogie Panie szczęścia, zdrowia i zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, które
sobie stawiacie.
Kwiaty i dyplomy odebrały panie: Teresa Luranc, Ludwika Klęczar, Teresa Górowicz, Ludwika Jędrzejowska, Jadwiga Żmuda,
Genowefa Uroda, Danuta Jurczyk i Anna Kantyka.
Życzenia dla wszystkich pań złożyli starosta oświęcimski Józef Kała, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny. Po wstępnych ceremoniach wystąpił chór „Osieczanie” pod dyrekcją Stanisława Grabowskiego, ze swoim repertuarem pięknych pieśni
tradycyjnych i kameralnych, a Helena Klęczar uraczyła nas humorystyczną gawędą. Było miło i wesoło, całość zakończyła się
R. Ć.
bardzo smacznym obiadem, wybornym ciastem i wspólnym śpiewaniem. 2
Aktualnośći
Stół wielkanocny 2008
VII Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” odbył
się15 marca w sali konferencyjnej na „Kocierzu”. Zorganizowany został przez
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Patronat nad imprezą
objęło Starostwo Powiatowe w Wadowicach, gminy powiatu wadowickiego i
gmina Osiek. Gościem honorowym był wojewoda małopolski Jerzy Miller.
Wszystkich przybyłych gości witała kapela podwórkowa Wujka Jaśka z Andrychowa.
Z Gminy Osiek na imprezę przybyli: wójt Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, zastępca przew. Bogdan Sobecki, kierownik biblioteki w Osieku Krystyna Dusik. Jury, którego przewodniczącym był Jan Zwoliński- Członek Zarządu do Spraw Rolniczych przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie, a zarazem
redaktor Radia Jedynki, miało bardzo dużo pracy.
Oceniano estetykę stołu, oryginalność potraw, najładniejszy stroik i koszyk wielkanocny i najpiękniejszą palmę. W imprezie uczestniczyło 19 Kół Gospodyń Wiejskich, między innym KGW Głębowice.
Na stołach królowały: jajka zapiekane, panierowane, faszerowane, pasty jajeczne
różnokolorowe, pieczenie z jajkami, golonka w piwie, ruloniki z niespodzianką,
szynka w galarecie, szynka z kością, schabowy z niespodzianką, galantyna drobiowa, pasztet z dzika, różne sosy, np. chrzanowy, tatarski, sałatki warzywne i owocowe i wiele jeszcze smakowitość, nie sposób wszystkiego popróbować ani obejrzeć.
Ech, pyszna ta nasza kuchnia regionalna, królowała na nich chyba setka zapewne
doskonałych potraw, nie mówiąc o różnorakich nalewkach.
Zanim przystąpiono do degustacji smakołyków ks. prałat Stanisław Czernik
odczytał modlitwę dziękczynną i poświęcił potrawy.
KGW Głębowice zdobyło następujące nagrody za stół i oryginalną potrawęGrand Prix (główna nagroda), za najładniejszy koszyk wielkanocny -wyróżnienie i za nalewkę mandarynkową- II nagrodę.
Panie z KGW Głębowice wiedzą, co to tradycja, wiedzą jak przyrządzić staropolskie wędliny, jak je owędzić, podgotować, doprawić. Grand Prix to zasłużona
nagroda za te wspaniałości, za smaczną szynkę z kością, pachnącą czosnkiem kiełbasę i nalewkę z dzikiej czereśni, ale przede wszystkim za nalewkę mandarynkową i
diabelski sos. Nasze Panie wiedzą, co rośnie w lasach, starych ogrodach i umieją to
wykorzystać. Sam Jan Zwoliński z całą ekipą oceniającą wydał taki werdykt.
Nagrodami były: komplet garnków ze stali, patelnia, podgrzewacz ze stalową
pokrywą, pościel, komplet ręczników frotte, ścierek, komplet noży różnych.
Wójt złożył podziękowania dla Pań z Koła za zdobyte nagrody oraz też za promocję Gminy Osiek poza granicami powiatu oświęcimskiego.
Zaprosił Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich na stół wigilijny do Osieka.
Na zakończenie konkursu uczestnicy odśpiewali wspólnie z chórem ze Spytkowic Łęgu pieśń kościelną „Barkę”.
Jakoś to będzie
Stare dowody straciły ważność 31 marca tego roku. Te osoby, które nie wymieniły książeczkowych dowodów osobistych (w gminie Osiek jest takich osób 48)
znajdują się w nieciekawej sytuacji, ponieważ nie będą mogły załatwić żadnych formalności w urzędach, zwłaszcza w tych, w których trzeba okazać dokument tożsamości (odebranie listu poleconego, załatwienie spraw bankowych, wzięcie pożyczki,
sprzedaż lub kupno mieszkania, itp.)
A co dalej?
Konsekwencje prawne za wykroczenie polegające na uchylaniu się od wymiany dowodu osobistego, reguluje art.55 ustwy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 139, poz.993 z późn. zm.), zgodnie
z którym kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego
podlega karze ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo karze grzywny.
Na pocieszenie napiszę, że rzadko takie osoby są karane ustawą, największą karą
będzie uniemożliwienie załatwienia spraw osobistych.
R.Ć.
XV SESJA RADY GMINY
OSIEK 29 LUTEGO 2008
Po powitaniu przez przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego,
stwierdzeniu prawomocności obrad i
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji
głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak. Poinformował o pracy między sesjami.
Odbyto kolejne spotkanie z dyrektorem
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu p. Janusem, w
sprawie przebudowy przepompowni na
Łazach i remontu zbiorników. Przyjęto
oświadczenie tj. UG Osiek, UG Oświęcim i PWK Oświęcim o wspólnym staraniu się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej
w Grojcu, przepompowni na Łazach i
zbiorników grojeckich.
7 stycznia odbyło się spotkanie z
burmistrzem Kęt p. Romanem, Olejarzem
w sprawie:
-dofinansowania przebudowy ulicy Jazowej,
-opłaty z tytułu utrzymania punktów
świetlnych przez ENION,
-podłączenia do sieci kanalizacyjno- sanitarnej Bielan i Łęk 5 budynków przy ulicy
Bielańskiej,
-wspólnego projektu przebudowy drogi
powiatowej nr 04-121 tj. ulicy Bielańskiej
i ulicy Włosieńskiej,
-budowy składowiska odpadów w Kętach.
Doszło do kolejnego spotkania z przedstawicielami firmy „Farmutil” w sprawie
wydania zgody na remont samochodów
w pomieszczeniach na Włosieni. Wydano
dla firmy decyzję negatywną.
Zrezygnowaliśmy z firmy wadowickiej
prowadzącej obsługę BHP w Gminie i jej
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1250 szt.
Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak - red.
Projekt okładki- Adam Borkowski,
Małgorzata Boba - sekretarz redakcji
Zdjęcia- Rozalia Ćwiertnia
Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Stanisław Kusak. „Echa szkolne” - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik,
Magdalena Kramarczyk, Bogumiła Handzlik, Ewa Studzińska
Korekta - Maria Zięba
Adres redakcji: 32 - 608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 8458 - 155, e-mail: [email protected]
Konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
Dyżury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 - 12.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową: www.echaosieka.iaw.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść listów i jakość zdjęć prezentowanych nie odpowiadamy.
3
Aktualności
jednostkach. Firma w 2007r. realizowała
umowę za kwotę 8.400 zł, a w tym roku
zaproponowała wzrost o 14.292 zł. Od 2
stycznia obsługę prowadzi p. Krzysztof
Kolber za kwotę 7.200 zł brutto.
Czyniliśmy starania o złożenie wniosku
o środki zewnętrzne na odrestaurowanie
pomnika św. Nepomucena w Głębowicach. Nie jest to jednak możliwe z uwagi
na fakt, że pomnik ten nie jest w rejestrze
zabytków, tylko w ewidencji, a ta forma
wpisu nie podlega dofinansowaniu z powiatu oświęcimskiego.
9 stycznia odbyło się spotkanie wójtów,
burmistrzów z powiatu i prezydenta z
wojewodą Jerzym Millerem w Starostwie
Powiatowym. Na spotkaniu poruszane
były tematy unijne:
- zmian w karcie nauczyciela,
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- podziału środków unijnych.
Gmina przejęła budynek Ligii Obrony
Kraju pod potrzeby świetlicy środowiskowej.
Odbyły się kolejne spotkania Stowarzyszenia Doliny Karpia, podczas których
postanowiono zwołać walne zebranie
Stowarzyszenia Związku ze zmianą ustawy o stowarzyszeniach, która pozwala
gminom być jego członkami.
Podczas walnego zebrania konieczne będzie dokonanie zmiany statutu stowarzyszenia w sprawach dotyczących:
- utworzenia Lokalnej Grupy Działania,
- przygotowanie nowych wyborów do
władz stowarzyszenia.
Gmina prowadzi działania mające na celu
złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dalszej budowy
kanalizacji sanitarnej II etapu zadania 1
i część zadania 3 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 7,1 gospodarka wodnościekowa. Koszt tego etapu inwestycji to
kwota 4.488.575 zł , a długość budowanej
sieci to 7.780 mb. Kwota ta jest dwukrotnie niższa od kwoty kosztorysu inwestorskiego opracowanego wraz z projektem w
2005r. (szerzej o tym na stronie 25).
Dużym utrudnieniem we wspomnianym
wniosku jest wskaźnik koncentracji (120
osób na kilometr sieci kanalizacyjnej).
Wniosek o dofinansowanie II etapu musi
być złożony do 14 marca tego roku. Finansowanie projektu wynosi 70:30%
SP ZOZ (Ośrodek Zdrowia) złożył do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych wniosek na
doposażenie Poradni Rehabilitacyjnej w
krioterapię, bieżnię i zestaw urządzeń do
elektroterapii, laseroterapii i magnetotera-
Ochotnicza Straż Pożarna w Głębowicach
23 lutego w sali Domu Ludowego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
za 2007 r., otworzył je prezes OSP Jerzy Obstarczyk. Przywitał wszystkich zebranych, szczególnie druhny i druhów, a także zaproszonych gości.
W prezydium zasiedli druhowie: przewodniczący zebrania Jan Kuwik, naczelnik
OSP Stanisław Szczelina, prezes OSP w Osieku Marian Sobecki, wójt Jerzy Mieszczak, naczelnik OSP w Osieku dh. Grzegorz Leśniak, prezes Oddziału Gminnego
ZOSP i prezes OSP w Głębowicach Jerzy Obstarczyk, komendant Oddziału Gminnego ZOSP Mirosław Szczepaniak, protokolant Jerzy Matonóg. Sprawozdanie z działalności OSP w Głębowicach przedstawił prezes Jerzy Obstarczyk.
OSP liczy 53 członków czynnych, 11 honorowych, 17 wspierających i 11 członków Młodzieżowej Drużyny Koedukacyjnej. W roku sprawozdawczym odbyli 7 posiedzeń zarządu i 4 zebrania, młodzieżówka odbyła 5 spotkań. Strażacy organizowali,
bądź brali udział w obchodach i uroczystościach na terenie gminy i wsi np. Gminne
Obchody Dnia Strażaka, Dożynki Wiejskie, brali udział w akcjach ratowniczych i
pomocowych.
Do najbardziej zaangażowanych strażaków należą: Stanisław Szczelina, Zdzisław
Szczelina, Julian Obstarczyk, Damian Kasperek, Zbigniew Szostak, Czesław Tyran,
Stanisław Żabiński, Robert Tyran, Jerzy Obstarczyk, Marcin Kozub, Wojciech Kuwik. W Gminnych zawodach pożarniczych drużyn MDP i OSP zajęli I miejsce, przeprowadzili szkolenia, w których udział wzięło 5 członków z OSP i 6 z MDP.
Strażacy wykonywali prace przy porządkowaniu i remontowaniu placu zabawowego, pomieszczeń OSP w remizie strażackiej, czyszczeniu i wymienianiu rynien,
malowaniu dachu na kościele, wykonywali prace konserwacyjne pomieszczeń OSP,
pracowali przy rozbiórce stodoły u p. Lichańskiego, pomagali przy wycince drzew
na cmentarzu i na ulicy Ogrodowej. Łącznie przepracowali 600 godzin na kwotę
5.400zł. Większość prac została zrealizowana dzięki zaangażowaniu i poświęceniu
niektórych druhów. Druhowie OSP prowadzą kronikę związkową, zorganizowali dla
strażaczek Dzień Kobiet, brali udział uroczystościach gminnych i kościelnych, zorganizowali turniej wiedzy pożarniczej, wykonywali ćwiczenia ewakuacyjne i pogadanki o tematyce ochrony przeciwpożarowej, brali udział w szkoleniach i naradach
organizowanych przez zwierzchnie struktury OSP. Współpracują z innymi organizacjami społecznym na terenie wsi i gminy.
W trakcie zabrania przyjęto sprawozdanie finansowe skarbnika za 2007 r. i komisji rewizyjnej, która udzieliła absolutorium zarządowi OSP, zatwierdzono plan
działalności i plan finansowy na 2008r.
Na zebraniu podjęto uchwały:
1. Przyjęcie w poczet druhów chłopców ze szkoły podstawowej, są nimi : Bartosz
Płachta, Kamil Kubiczek, Dominik Lichański, Mateusz Lichański, Patryk Krawczyk,
Patryk Wądrzyk, Mikołaj Klimczyk i Maciej Nowak
2. Jawnego głosowania podczas obrad.
3. Zakupienia umundurowania oraz dresów dla nowo przyjętych chłopców.
4. Wystąpienie do Zarządu Głównego ZOSP, oraz Rady Gminy w Osieku w sprawie
dotacji na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Głębowicach w roku
2009.
Druh Jerzy Obstraczyk poinformował zebranych, że OSP jest w trakcie uruchamiania „Internetowego Centrum Edukacyjno- Oświatowego” w ramach projektu
Zarządu Głównego OSP. Będzie zamontowanych sześć komputerów na użytek
nie tylko strażaków, ale i wszystkich mieszkańców wsi. Będziemy organizować
kursy szkoleniowe posługiwania się komputerem powiedział dh. Jerzy Obstarczyk.
Wójt wyraził słowa uznania dla pracy strażaków i zaangażowania, pochwalił przyjęcie młodzieży w szeregi strażackie, życzył owocnej współpracy i przyobiecał wsparcie. dh. Edmund Kalfas członek zarządu Głównego OSP w Krakowie, przedstawił
kalendarz strażackich imprez, wręczył dla Sylwii Kawczak i Jerzego Obstraczyka
dyplomy z podziękowaniem za pomoc i wsparcie udzielone przy organizowaniu Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Polance Wielkiej. Na tym zebranie
zakończono.
R. Ć.
4
Aktualności
Drogowe inicjatywy
Znaczący zakres robót drogowych
zaplanowano w Osieku na 2008r., a dla
niektórych rozstrzygnięto już przetargi.
-Na terenie Osieka wykona się remont
ulicy Browarnej tj. drogi wojewódzkiej
na odcinku 1150 m od skrzyżowania z
ulicą Główną w stronę serpentyny do
połączenia z nową nawierzchnią. Wykonana zostanie nakładka asfaltobetonowa,
poszerzone pobocza, będziem ono przygotowywane pod ewentualny chodnik w
przyszłości. Zadanie to współfinansowane będzie z województwem. Koszt całości wyniesie około 1 miliona zł. Rada
Gminy uchwaliła, że z budżetu będzie
dotacja w wysokości do 250. 000 zł.
-W porozumieniu z gminą Kęty będzie
remontowany odcinek drogi gminnej
ulicy Zaolszynie w Łękach. Tam dotacja gminna sięgnie kwoty do 30. 000
zł. Wykonana zostanie nowa nakładka
asfaltobetonowa oraz odnowione rowy i
pobocza.
-Rada Gminy uchwaliła dotację finansową w kwocie 200.000 zł dla powiatu
oświęcimskiego na remont drogi powiatowej i mostu ulicy Bielańskiej w
Osieku. Całość opiewa na kwotę 1,6
ml. zł. W ramach zadnia zostanie przebudowany most na rzece Macocha, oraz
położona nowa nakładka asfaltobetonowa na odcinku od granicy z gminą Kęty
do skrzyżowania ul. Bielańskiej z ulicą
Spacerową, Włosieńską i Czereśniową.
Oprócz tego będą ścięte pobocza, odnowione rowy i zamontowane ekrany energochłonne.
-Kontynuowany będzie remont drogi
nr 1859 Osiek- Malec- Nowa Wieś w
Osieku ulica Karolina, od p. Bąbacza do
p. Jureckiego w kierunku centrum wsi.
Dotacja do tej drogi powiatowej wyniesie do 150.000 zł . Zostanie wykonany
chodnik po stronie wiaty autobusowej,
nowa zatoka autobusowa, odwodnienie
pasa drogowego i nakładka asfaltobetonowa na remontowanym odcinku drogi.
-To nie koniec zamierzeń, bowiem do
remontu tegorocznego dodać należy remont krzyżówki ulicy Głównej z ulicą
Wiśniową na Górnym Osieku, w ramach
którego będzie wykonany chodnik do
mostu, peron przystankowy, przejście
dla pieszych i nowa nakładka asfaltobetonowa na remontowanym odcinku.
-Wójt zapewnił, że będzie składany w
maju przez Zarząd Powiatu wniosek do
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego w ramach „Drogi Powiatowe” na remont drogi powiatowej nr K
(dawna 04-106). Wniosek będzie opiewał na kwotę orientacyjną od 11 do 12
ml. zł i obejmie swym zakresem ulicę
Oświęcimską w Głębowicach. Wniosek
ten będzie współfinansowany przez gminę Osiek.
Dobre wiadomość dla kierowców.
Przetarg na opracowanie Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej ogłosił krakowski
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt budowy nowej drogi o długości 70 km szacuje się
na 2 mld zł. Już w drugiej połowie 2008
r. można będzie poznać dokładniej warianty przebiegu drogi, napiszemy o tym.
Na koniec 2009r. planowane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a na 2011 rok
spodziewane jest wydanie pozwolenia
na budowę. Budowa realizowana będzie w latach 2012-2014 na odcinku 70
km od drogi ekspresowej S1 BielskoBiała przez północną obwodnicę Kóz,
południową obwodnicę Kęt, północną
obwodnicę Andrychowa, południową
obwodnicę Wadowic i północną obwodnicę Kalwarii Zebrzydowskiej do drogi
ekspresowej S7 (węzeł Głogoczów).
R.Ć.
Nadal paszporty
Po wejściu Polski do Strefy Schengen, aktualny dowód osobisty zastępuje paszport, ale nie pozwala na wjazd
do niektórych europejskich krajów
np. do Irlandii, Wielkiej Brytanii.
Paszport potrzebny jest też do
przekraczania zewnętrznej granicy UE.
Mieszkańcy naszej gminy podobnie jak
mieszkańcy całego powiatu mogą składać wnioski o paszporty w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na
ulicy Wyspiańskiego w biurze paszportowym na parterze.
Biuro paszportowe czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od
godz. 8:00 do 15:00, z wyjątkiem wtorku
od godz. 8:30 do 16:30.W biurze trzeba
być pół godziny wcześniej przed zamknięciem z powodu licznych kolejek.
Dobrze jest wcześniej zadzwonić i zapytać jakie dokumenty potrzebne są przy
załatwianiu wniosku o paszport, żeby
nie narażać się na kilkakrotne wyjazdy
do Starostwa. Podaję numer kontaktowy
biura paszportów w Oświęcimu 033/844
19 73.Paszport trzeba załatwiać osobiście, nie ma żadnych pośredników. Na
miejscu w gminie wszelkich informacji
dotyczących paszportów udziela Barbara Hałat pod numerem telefonu /033 84
58 261
R.Ć.
5
pii. Wniosek opiewa na kwotę 29.690 zł,
finansowanie to 50:50%
Planujemy również złożyć wniosek na dofinansowanie budowy stadionu z działania
G 2 B tj. Odnowa Centrów Wsi w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata2007-2013. Dofinansowanie 70:30%, termin składania
wniosków prawdopodobnie maj - czerwic
2008r.
Z firmy Mlekowita została zorganizowana dostawa mleka dla wszystkich dzieci
szkół podstawowych. Mleko finansowane jest w ramach programu przez Agencję
Rynku Rolnego ze środków unijnych.
Odbyto spotkanie z marszałkiem województwa Markiem Sową w sprawach:
- boiska sportowego,
- kontynuacji przebudowy drogi wojewódzkiej 949- Tarniówka,
- kanalizacji sanitarnej.
Przeprowadzono przetarg na dostawę kamienia łamanego. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Wygrała firma z Osieka
p. Mariana Kocemby, oferująca dostawę
kamienia za kwotę 93.696 zł.
Zlecono opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu drogowego na ulicy
Wiśniowej, wraz z projektem przebudowy skrzyżowania ulicy Głównej. Koszt
opracowania wyniesie 1200 zł.
Odbyłem spotkanie z Edwardem Kopciem z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Oddział w Oświęcimiu, w sprawie remontu
części potoku Osieckiego.
Zorganizowano spotkanie z firmą
KAZ- BUD Bieruń w sprawie zakończenia budowy sali gimnastycznej przy SP nr
2 w sierpniu tego roku.
Prowadzone są rozmowy z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wydania decyzji – zgody,
na pobór żwiru z rzeki Soły. Mamy już
wstępną zgodę z RZGW z Żywca administratora Soły. Czekamy na wydanie warunków z Krakowa.
Wójt wziął udział w forum wójtów.
O tym szerzej na stronie 13.
27. lutego byliśmy z zastępcą w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Krakowie na spotkaniu z dyrektorem p. Grzegorzem Stechem w sprawie dalszego remontu drogi
nr 949. Złożyliśmy dwa pisma, jedno dotyczyło remontu odcinka od Zabrzezinia
do skrzyżowania z ulicą Główną, drugie
natomiast zaprojektowania tej drogi od
skrzyżowania (jak wyżej) do Tarniówki
z poszerzeniem jezdni po stronie północnej, budowy ciągu pieszo- rowerowego i
przebudowę trzech obiektów mostowych.
Finansowanie projektu 50:50%.
Zdrowie
Przyjęliśmy do pracy społecznie użytecznej i robót publicznych 8 pracowników.
Pracę rozpoczęli od generalnego sprzątania rowów przy wszystkich drogach w
gminie.
Od 3 marca firma Stan-Bruk rozpoczyna przebudowę i poszerzenie chodnika
przy ulicy Głównej wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku
od budynku UG do ulicy Sobótkowej.
Wójt powrócił do zapytania radnej Elżbiety Klęczar złożonego na sesji 30 października 2007r. , dotyczącego ryczałtu na
samochody dla pielęgniarek środowiskowych. Odpowiedzi w tej sprawie udzieliła
dyrektor SP ZOZ w Osieku Iwona Grygoruk. O tym więcej na stronie 7.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do
podjęcia uchwał w sprawach:
-Przystąpienia Gminy Osiek do Stowarzyszenia Dolina Karpia i wyznaczenia przedstawiciela na Walne Zebranie
Członków. Została podana jedna kandydatura wójta Jerzego Mieszczaka. Za zamknięciem listy i przyjęciem kandydata
głosowało 15 radnych.
-Uchwalenia Programu Reintegracji Zawodowej i Społecznej długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Osiek, zagrożonych wykluczeniem społecznym na
lata 2008-2012. Na terenie gminy Osiek
na 31. grudnia 2007r. Zarejestrowanych
bezrobotnych było 243 osoby w tym 163
kobiety i 80 mężczyzn poinformowała
Radę kierownik GOPS w Osieku Maria
Kufel. Zarejestrowani bezrobotni:
od 12 do 24 miesięcy - 31 osób
powyżej 24 miesięcy- 76 osób
Wiek:
Od 25 lat do 34 – 58 osób
Powyżej 35 lat – 71 osób
-Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiek, położonych
na terenie sołectwa Osiek
Wójt poinformował, że celem oddania w
użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości jest budowa zespołu obiektów
o charakterze sportowo- rekracyjnym i
budynku towarzyszącego z przeznaczeniem na rzemiosło produkcyjne (przez
Przesilenie wiosenne
Medycyna nie definiuje terminu „przesilenie wiosenne”. Wielu z nas doświadcza
jednak na przełomie zimy i wiosny szeregu nieprzyjemnych objawów.
PRZESILENIE WIOSENNE TO:
• ogólne poczucie zmęczenia
• senność
• stany depresji lub melancholii
• niechęć do podejmowania
aktywności fizycznej i umysłowej
• obniżona odporność organizmu
• podatność na infekcje
• odczuwanie niewielkich wzrostów
temperatury jako dużo wyższych
Tłumaczone jest wieloma czynnikami:
• małą dawką promieni słonecznych
• dietą ubogą w witaminy i mikroelementy
• mróz i szybko zapadający zmierzch nie sprzyjają aktywności fizycznej
• ciśnienie atmosferyczne i skład powietrza, a głównie jego wilgotność
• działanie szyszynki gruczołu dokrewnego odpowiedzialnego za wydzielanie hormonów wpływających na metabolizm – funkcja ta zależna jest od natężenia
naturalnego światła
• winowajcą może być prekursor serotoniny, aminokwas zwany tryptofanem gdyż
serotonina bierze udział między innymi w regulacji nastroju
Każdy chyba mógłby podać jakiś sposób na zwalczenie objawów wiosennego
zmęczenia. Przeważnie jest to popijanie w ciągu dnia mocnej kawy, herbaty lub kieliszek alkoholu. Poprawia to samopoczucie, umożliwia koncentrację, ale jest to poprawa
chwilowa i zawsze kosztem naszych sił biologicznych. Cóż więc powinniśmy zrobić?
Po pierwsze przyjrzyjmy się naszej diecie.
Po okresie zimy, gdy jest ona uboga w świeże produkty roślinne, zaczynamy zjadać
dużą ilość nowalijek. Organizm reaguje na to procesem odtruwania, uwalniane z tkanek
toksyny przechodzą do krwiobiegu. Aby proces przebiegał sprawnie musimy dostarczyć organizmowi odpowiednich ilości witamin i mikroelementów, a głównie wapnia
i magnezu.
MAGNEZ.
Jest on zwany pierwiastkiem życia, ponieważ warunkuje przeszło 300 procesów
zachodzących w komórkach naszych organizmów. Niedobór magnezu przyczynia się
do poczucia ospałości i zmęczenia oraz może utrudniać podejmowanie aktywności,
której w okresie przesilenia szczególnie nam potrzeba.
WAPŃ.
Ma działanie wzmacniające oraz usprawniające pracę mięśni i układu nerwowego.
Nie można zapomnieć również o takich pierwiastkach jak cynk i selen.
CYNK.
Substancja mająca istotne znaczenie dla funkcjonowania układu immunologicznego. Powoduje wzrost odporności organizmu i rzadsze zapadanie na przeziębienia i
grypy oraz szybsze i łatwiejsze ich leczenie.
SELEN.
Zapobiega szkodliwej działalności wolnych rodników.
W okresie wczesnej wiosny, gdy brak jest jeszcze nowalijek zaleca się spożycie sałatek
z dodatkiem pielęgnowanej w domu rzeżuchy, gryki, młodych pędów zbóż. Pamiętajmy też o wzbogaceniu naszego jadłospisu o słodką i kiszoną kapustę, chrzan, czosnek
i cebulę. Witaminy i mikroelementy znajdziemy również w sokach, naparach, konfiturach. Możemy wykorzystać jeszcze dostępność owoców cytrusowych, a szczególnie
kiwi. Jest to skarbnica witamin, soli mineralnych, a także glikozydów nasercowych
regulujących pracę serca oraz wpływających tonizująco i uspokajająco.
Gdy oprócz zmęczenia ulegniemy wiosennemu przeziębieniu należy wypić napar
z czarnego bzu bogatego w witaminę C lub z suszonej aronii. Rozgrzewająco działa
napar lipy słodzony miodem. Wspomagać odporność możemy również przy pomocy
preparatów z ECHINACEI (jeżówki wąskolistnej). Zapobiegnie ona podatności na infekcje i pomoże je zwalczać.
Utracone siły, chęć do życia i humor może też poprawić aromatyczna kąpiel ziołowa. Nie powinna ona trwać dłużej niż 15-20 min., w temp. wody 28-30 °C. Po takiej
kąpieli dobrze jest wziąć zimny prysznic.
Ważnym elementem walki z wiosennym zmęczeniem jest ruch i aktywność fizyczna.
Odpoczywajmy aktywnie, przebywajmy na słońcu to zawsze daje lepsze efekty niż „relaks na kanapie” lub - co gorsza - kawa i papieros.
Lek. med. Renata Lech
6
Zdrowie
Programy zdrowotne przeznaczone dla
mieszkańców naszej gminy
Przedstawiamy Państwu krótkie opracowanie dotyczące działań z zakresu
profilaktyki zdrowotnej, podejmowanych na terenie naszej gminy przez Ośrodek Zdrowia.
W 2007r. zrealizowano następujące programy profilaktyczne w zakresie ochrony
zdrowia:
- 26 stycznia- Doppler naczyń szyjnych, kręgowych i kończyn dolnych.
- 30 stycznia- Komputerowe badanie wzroku (wady wzroku i wczesne wykrywanie
jaskry).
- 1 marca- badanie słuchu.
- 15 marca USG piersi plus konsultacja onkologiczna.
- 18 czerwca- mammografia piersi u kobiet ( wiek 50-69).
- 6 lipca Doppler naczyń szyjnych, kręgowych i kończyn dolnych.
- 10 lipca- Konsultacje urologiczne.
- 14 sierpnia- Komputerowe badanie wzroku.
- 1 października- Badanie densytometryczne kości w kierunku osteoporozy.
- 27 października- Konsultacje okulistyczne w kierunku jaskry.
- 8 listopada- USG piersi i tarczycy.
- 9 listopada- Doppler naczyń szyjnych, kręgowych oraz kończyn dolnych.
- 13 listopada- Kompleksowe badanie wzroku.
- 10 grudnia-Densytometria kości ( w kierunku osteoporozy).
Ryczałt i zlecenia
dr SP ZOZ Iwona Grygoruk
Ryczałt
Wspomniałam
i zlecenia w sprawozdaniu z sesji z 29 lutego 2008 r., że wójt poinformow sprawozdaniu
z sesji
z 29 lutego
2008
r., że wójt
poinformował,
na sesji 30się
wał,Wspomniałam
iż na sesji 30
października
ubiegłego
roku
radna
Elżbieta
Klęczar iżzwróciła
października Czy
ubiegłego
roku radna Elżbieta
Klęczar zwróciła
się z Osiek
zapytaniem:
Czy pielęgniarki
z zapytaniem:
pielęgniarki
środowiskowe
w gminie
otrzymują
ryczałt
środowiskowe w gminie Osiek otrzymują ryczałt samochodowy na przejazd do pacjentów?
samochodowy
na
przejazd
do
pacjentów?
Informuje,
że
były
zgłaszane
skargi
Informuje, że były zgłaszane skargi od mieszkańców, że pielęgniarki nie chcą dojeżdżać do od
mieszkańców,
pacjentów. że pielęgniarki nie chcą dojeżdżać do pacjentów.
SP ZOZ
zrobiłwykaz
wykaz wizyt
u pacjentów
za miesiące:
sierpień, wrzesień,
SP ZOZ
zrobił
wizytdomowych
domowych
u pacjentów
za miesiące:
sierpień,październik
wrzesień,
2007 r. lekarzy
październik
2007i pielęgniarek.
r. lekarzy i pielęgniarek.
Imię i
nazwisko
Ilość
Ryczałt w km
zadeklaro
wanych
2837
300 km
Wizyty
domowe
sierpień
19
Wizyty
domowe
wrzesień
20
Wizyty
domowe
październik
22
Dni urlopu
w tych
miesiącach
24 dni
Iwona
Grygoruk
Władysław 1806
240 km
7
8
9
2 dni
Klęczar
Piotr
1138
Brak umowy
1
_
1
11dni
Watoła
Jolanta
403
Umow. cyw.
3
Jezierska
praw.
Adam
441
Umowa cyw.
Kucharski
praw.
Ewa
2957
300 km
125
113
106
3dni
Czerw
Ewa
2844
300 km
49
118
112
15dni
Wądrzyk
Agata
1251
200 km
61
59
71
6dni
Kuwik
Bogusława 3330
300 km
28
35
27
10dni
Szypuła
Ocenę pozostawiam czytelnikom.
Ocenę
pozostawiam czytelnikom.
Wyjaśnienia dyrektor SP ZOZ p. Iwony Grygoruk w sprawie zleceń z prywatnych
gabinetów
Wyjaśnienia
dyrektor SP ZOZ p. Iwony Grygoruk w sprawie zleceń z prywatlekarzy.
zwracały
się do mnie, że nie będą wykonywać zleceń z prywatnego gabinetu
nychPielęgniarki
gabinetów
lekarzy.
lekarza p. Władysława
ponieważ
prowadzą
działalności
gospodarczej
i nie
Pielęgniarki
zwracały Klęczara,
się do mnie,
że one
nie nie
będą
wykonywać
zleceń
z prywatnego
mogą potem tych wizyt rozliczyć. Natomiast wszystkie zlecenia wystawiane przez lekarzy z
gabinetu
lekarza p. Władysława Klęczara, ponieważ one nie prowadzą działalności
pieczątką Ośrodka Zdrowia realizują i będą realizować zgodnie z zaleceniami. Dyrektor dodała
gospodarczej
i nie
mogą potem
tychkażdy
wizytpierwszy
rozliczyć.
Natomiast
zlecenia
jeszcze, że dla
bezpieczeństwa
pacjenta
zastrzyk
powinien wszystkie
być wykonany
w
gabinecie w
obecności
lekarza.
Jeśli tak się
nie dzieje,
to pielęgniarka
bierze
całkowitą
wystawiane
przez
lekarzy
z pieczątką
Ośrodka
Zdrowia
realizują
i będą
realizować
odpowiedzialność
za pacjenta.
zgodnie
z zaleceniami.
Dyrektor dodała jeszcze, że dla bezpieczeństwa pacjenta każR.Ć.
dy pierwszy zastrzyk powinien być wykonany w gabinecie w obecności lekarza. Jeśli
tak się nie dzieje, to pielęgniarka bierze całkowitą odpowiedzialność za pacjenta.
R.Ć.
7
Adama Klęczara –firma „ AKSAM”)
-Realizacji inwestycji wieloletniej: „Budowa oświetlenia ulicznego w Głębowicach- Łazy i Głębowice - Górka”.
-Realizacji inwestycji wieloletniej: „Budowa budynku gospodarczego z szaletami
na cmentarzu komunalnym w Osieku”
-Realizacji inwestycji wieloletniej: „Budowa oświetlenia ulicznego w Osieku
przy ulicy Głównej i Browarnej.” (wartość budowy: 119.820 zł)
-Realizacji inwestycji wieloletniej: „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Osieku”, wykonanie przewidziane na lata 2008-2010.
(wartość inwestycji: 700.000 zł)
Zmian planu budżetu gminy na 2008r.
Wszystkie uchwały Rada Gminy podjęła jednomyślnie.
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym:
O złożeniu oświadczeń majątkowych za
2007r. do 30 kwietnia.
O przedłożeniu przez przewodniczących
komisji Rady na następnej sesji sprawozdań za 2007r. i planów na 2008r.
Zmiany w budżecie przedstawiła skarbnik gminy pani Krystyna Pytlik, więcej
na str. 26.
Z kolei radni zgłaszali zapytania i wnioski:
Radny Henryk Kramarczyk:
- prosi o poszerzenie ulicy Browarnej na
odcinku serpentyny, postawienia doraźnie
znaków ograniczających prędkość.
- o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie remontu nawierzchni na ulicy Starowiejskiej od p. Władysława Jekiełka do
kościoła.
- zapytał o z remont ulicy Bugaj.
Radny otrzymał od wójta odpowiedź pisemną.
Radny Stanisław Kusak:
Zaproponował zrobienie parkingu za p.
Roznerem na gminnych gruntach,
Czy właściciel cegielni wcześniej płacił
podatki do gminy?
Zadał retoryczne pytanie, dlaczego nie
został powołany honorowy komitet w
związku z obchodami 100 rocznicy konsekracji nowego kościoła?
Wójt: nie planuje się w chwili obecnej budowy parkingu za kioskiem p. Roznera,
pan Rudziński płacił podatek rolny, nie
płacił podatku od nieruchomości, gdyż
od budynków będących w bardzo złym
stanie technicznym, zgodnie z ustawą
nie pobiera się podatku. Obchodami 100
rocznicy konsekracji naszego kościoła
zajmuje się ks. proboszcz wraz z Towarzystwem Miłośników Osieka.
Radny Bogdan Sobecki:
Aktualności Kulturalne
Prosi o rozpoczęcie działań zmierzających do komunalizacji cmentarza w Głębowicach.
Pyta o generalny remonte dróg w Głębowicach.
Odpowiada wójt: Komunalizacja cmentarza uzależniona jest od decyzji wojewody przyznającej Gminie część gruntów
cmentarza oraz od pozytywnej decyzji
Diecezji Bielsko-Żywieckiej na przejęcie
jej gruntów przez Gminę w części cmentarza. Nie planuje się w tym roku generalnych remontów dróg gminnych w Głębowicach, a jedynie poziomowe remonty
cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowej,
gdyż będzie konieczne dofinansowanie
przebudowy ul. Oświęcimskiej, planowanej przez powiat.
Sołtys Grzegorz Klęczar:
Prosi o przeprowadzenie rozmów z wójtem gminy Wieprz w sprawie remontu
dróg: Granicznej, Modrzewiowej, Leśnej
Olszynowej w Głębowicach.
Prosi, by położyć asfalt na ulicy Zielonej
do firmy p. Babińskiego.
Prosi o powiększenie parkingu przy kościele w Głębowicach, utwardzenie drogi
do LKS.
Proponuje, by wykupić teren pod budowę
sali gimnastycznej.
Prosi o remont ulicy Kulturowej, Słonecznej, jaśminowej, Starowiejskiej
(połączeń z Osiekiem).
Odpowiada zastępca wójta Marek Jasiński :
Droga do p. Babińskiego jest drogą prywatna, przemysłową, gmina nie ma obowiązku remontu tej drogi.
Odpowiada wójt: Nie będzie wykupu
gruntu pod budowę sali gimnastycznej,
gdyż jedna z współwłaścicielek nie wyraża na to zgody, w miarę posiadanych
środków parking przed kościołem będzie powiększany, droga do LKS będzie
utwardzona, rozmowy z panią wójtem
Gminy Wieprz są trudne, do dnia dzisiejszego remonty na wymienionych drogach
granicznych wspólnych z Gminą Wieprz
przeprowadza tylko Gmina Osiek.
Radny Jerzy Obstarczyk:
Dlaczego w uchwale realizacji inwestycji
wieloletnich nie ma ujętych remontu dróg
gminnych w Głębowicach?
Brak jest w dalszym ciągu uzupełnienia
oświetlenia
Radny otrzymał odpowiedź pisemną.
Radna Elżbieta Klęczar:
Czy przewiduje się remont ulicy Grunwaldzkiej?
Kiedy będą odbierane przedmioty wielkogabarytowe?
Odpowiada wójt:
Wręczono nagrody w kulturze
Podczas gali, która miała miejsce
29 lutego w Oświęcimskim Centrum
Kultury, starosta Józef Kała w imieniu
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu wręczył tegorocznym laureatom nagrody
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrodzonymi zostali: Helena Klęczar, znana ludowa gawędziarka z Osieka oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Hajduki” z Oświęcimia.
Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z wnioskami, wyłoniła laureatów,
którymi w szóstej edycji nagród w kulturze zostali: Helena Klęczar nominowana
przez Urząd Gminy w Osieku oraz Zespół
Pieśni i Tańca “Hajduki” zgłoszony przez
Oświęcimskie Centrum Kultury.
Nagrody wręczył laureatom starosta
oświęcimski Józef Kała. Z jego rąk okolicznościowe statuetki odebrała Helena
Klęczar, a w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Hajduki” wyróżnienie przyjął Marian
Cisowski. Przyznane nagrody obok rangi
honorowej i prestiżowej mają także wymiar finansowej gratyfikacji. Nasza laureatka otrzymała gratyfikację w kwocie 2
tys. zł.
Tuż po zakończonej ceremonii wręczania
nagród podziękowania laureatce Helenie
Klęczar złożył wójt Jerzy Mieszczak.
Już na zakończenie imprezy odbyły
się prezentacje laureatów, które dopełniły
uroczystość. Przed publicznością wstąpiła ze swoją jedną z popisowych gawęd
Helena Klęczar.
Helena Klęczar to długoletnia działaczka Koła Gospodyń Wiejskich
w Osieku oraz była członkini chóru
„Osieczanie”. Jest utalentowaną gawędziarką ludową. Tematy gawęd bierze
z życia codziennego, opisuje zwyczaje
regionalne, ważne wydarzenia mające
miejsce na wsi. Wszystko to opowiada
piękną gwarą osiecko- góralską, jaką
już rzadko można spotkać w naszym
regionie. Helena Klęczar wraz z chórem „Osieczanie” brała udział do roku
1993 w koncertach, konkursach i przeglądach. Już w 1984 na Przeglądzie
Zespołów Folklorystycznych w Brennej
dostrzeżono jej talent, czego potwierdzeniem było pierwsze miejsce w kategorii
gawędziarzy. Nasza laureatka była na
przestrzeni lat współtwórcą wielu sukcesów chóru. Pomimo, że Helena Klęczar
już nie jest członkinią zespołu, nadal bierze udział w koncertach i z powodzeniem
prezentuje swoje gawędy i bawi publiczOpracowała R.Ć.
ność.
KADRY
Agnieszka Rusin
W wyniku zakończenia procedury naboru na
stanowisko
pracownika
ds.
ochrony
środowiska w
Urzędzie Gminy w Osieku
została wybrana Agnieszka Rusin zamieszkała w Osieku.
Po przeprowadzeniu testów pisemnych
i rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 13
marca 2008 roku Agnieszka Rusin została wybrana na stanowisko ds. ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Osieku. Agnieszka Rusin podczas testów
pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej
wykazała, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę i predyspozycje do
wykonywania pracy na stanowisku ds.
ochrony środowiska.
8
Marek Piechociński
W ó j t
Gminy Osiek
informuje,
że w wyniku
zakończenia
procedury
naboru
na
stanowisko
specjalisty ds.
zarządzania
kryzysowego
i obronnych
w Urzędzie Gminy w Osieku został wybrany Marek Piechociński zamieszkały w
Osieku.
Uzasadnienie: W czasie rozmowy wykazał się dobrymi predyspozycjami potrzebnymi do wykonywania zadań na
przyszłym stanowisku pracy. Posiada
bardzo dobre doświadczenie zawodowe z
zakresu zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych ,oraz niezbędne kwalifikacje i
wiedzę do realizacji zadań specjalisty ds.
zarządzania kryzysowego o obronnych.
Aktualności
Spotkanie u starosty
Władze powiatu na czele ze starostą Józefem Kałą spotkały się z przedstawicielami samorządów gmin i miast
ziemi oświęcimskiej. Uczestnicy podczas cyklicznego spotkania zapoznali się z oceną
bezpieczeństwa na terenie powiatu,
jak i wspólnie planowanymi w tym
roku remontami dróg powiatowych.
Starosta zwrócił się także o wsparcie finansowe, prowadzonego samodzielnie przez powiat, kosztownego
remontu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Oświęcimiu.
Ocenę stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego zaprezentował komendant
KPP w Oświęcimiu Janusz Barcik. Szef
powiatowej policji zwrócił uwagę na
bardzo dobre wyniki pracy organów
ścigania. W latach 2006-2007 nastąpił wyraźny spadek ogólnej liczy przestępstw dokonanych w naszym powiecie.
Głównym punktem spotkania było
omówienie kwestii wspólnie prowadzonych inwestycji na terenie powiatu oświęcimskiego. Starosta Józef Kała zwrócił
się z oficjalną propozycją do przedstawicieli samorządów o wsparcie finansowe
realizowanej od zeszłego roku bardzo
kosztownej, niemal pięciomilionowej
inwestycji, której celem jest remont połączony z przebudową Oddziału Ane-
stezjologii
i Intensywnej Terapii
szpitala powiatowego
w Oświęcimiu. Zebrane z gmin
ś r o d k i
w wysokości 432 tys. zł zostaną przeznaczone na
zakup i montaż kolumn anestezjologicznych, do których będzie podłączone każde z ośmiu łóżek oddziału
Burmistrzowie, wójtowie oraz
wiceprezydent Oświęcimia wyrazili także zainteresowanie kontynuacją programu usuwania szkodliwego azbestu z terenu naszego powiatu.
Innym ważnym zagadnieniem
poruszonym na spotkaniu były wspólnie finansowane remonty dróg powiatowych na terenach gmin i miast.
Podczas spotkania podjęto temat
działań powiatowych, które będą miały na celu obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na zakończenie spotkania wicestarosta Józef Krawczyk przedstawił zagadnienie wprowadzanej przez powiat
rekrutacji uczniów do szkół ponad gimnazjalnych drogą elektroniczną.
Na razie nie planujemy inwestycji na drodze Grunwaldzkiej
Zbiórka zależy od ustalenia terminu z Komaxem, prawdopodobnie w czerwcu.
Sekretarz Gminy Helena Banasiak zgłosiła uwagę formalną do wniosków złożonych przez Radnych. Te wnioski powinny
być zwrócone Radnym z powodu braków
formalnych (żaden wniosek nie zawierał
źródła finansowania, o czym stanowi statut gminy).
Na tym sesję zakończono.
R.Ć. A.K.
XVI sesja Rady Gminy
Osiek, 4.kwietnia
2008 r.
Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu przez radnych protokołu
z ostatniego posiedzenia (jedna osoba
wstrzymała się od głosowania) i informacji wójta Jerzego Mieszczaka na temat
realizacji wniosków i uchwał oraz pracy
międzysesyjnej przystąpiono do sprawozdań kierowników jednostek budżetowych Gminy. Jako pierwszemu głosu
udzielono wójtowi, który zdał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok
2007 i dokonanych przez kierowników
jednostek organizacyjnych gminy umorzeń wierzytelności oraz odroczeń i rozłożeń na raty.
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor
R.Ć.
Gminny Ośrodek Pomocy informuje
Od 1 lipca 2008 r. przyjmowane
są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku
rodzinnego.
Przypominamy, iż świadczenia rodzinne
przyznawane są na okres zasiłkowy, w
tym przypadku do 31.08.2008 r. Warunkiem ich pobierania po tym terminie jest
złożenie stosownego wniosku i spełnienie ustawowych przesłanek.
Wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego wydawane są w GOPS w pok.
nr 13.
Ponadto informujemy, że w przypadku,
gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
rodzinne, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia
rodzinne przysługujące za m-c wrzesień
wypłaca się do dnia 30 września.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od 1 sierpnia do dnia
30 września, świadczenia rodzinne za
miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31
października.
ODOWĄZUJĄCE STAWKI:
ZASIŁEK RODZINNY
48,00 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do ukończenia 5 r. ż.
64,00 zł miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 18 r. ż.
68,00 zł miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 18r. ż. do ukończenia 24 r.ż.
DODATKI
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka- 1000
zł jednorazowo
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka -170,00 zł miesięcznie, w
przypadku dziecka niepełnosprawnego
-250,00 zł miesięcznie
Dodatek z tyt. wychowywania dziecka
9
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Osieku Iwona
Grygoruk. Dyrektor Grygoruk udzieliła
odpowiedzi na pytania radnej Elżbiety
Klęczar.
Następnie głosu udzielono dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w
Osieku Krystynie Czerny. Do ważniejszych zadań, które szkoła zrealizowała
zaliczyć należy: udział uczniów w wielu
konkursach zakończonych sukcesami,
zajęcie w rankingu szkół podstawowych
III miejsca w sukcesach sportowych,
organizowanie uroczystości gminnych i
udział w nich i wiele jeszcze innych.
Gimnazjum: prowadzą zajęcia pozalekcyjne na różnych kółkach przedmioto-
Aktualności
wych, turnieje, konkursy, realizowali
program „Super Szkoły” (o tym w dodatku), uzyskali w wynikach z egzaminu
gimnazjalnego wynik wysoki z części
humanistycznej i wynik wyżej średniej
z części matematyczno-przyrodniczej.
(Było jeszcze wiele cennych inicjatyw
tej szkoły, ale nie sposób wszystko zamieścić.)
Kolejno głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku Roman Rułka.
Do najważniejszych zaliczył: współpracę
z organizacjami działającymi na terenie
gminy i powiatu, udział w wielu konkursach z wysokimi osiągnięciami. Organizowali uroczystości o zasięgu lokalnym,
zakupili wiele sprzętu sportowego w
ramach własnych środków wypracowanych przez Radę Rodziców.
Z kolei głos oddano dyrektor Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Głębowicach Urszuli Babińskiej. Przedstawiła
realizację programu szkoły przyjętego
w ubiegłym roku szkolnym. Mieli osiągnięcia w wielu konkursach, bogaty
kalendarz imprez o zasięgu środowiskowym, prowadzą zajęcia pozalekcyjne na
kilku kółkach przedmiotowych.
Następnie sprawozdanie zdała kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kufel. Podkreśliła w sprawozdaniu, że 1/8 społeczeństwa Gminy Osiek
objęta jest pomocą w formie pracy socjalnej oraz ustawy o pomocy społecznej, łącznie 204 rodziny czyli 1003 osoby. Główna przyczyną przyznawania
pomocy przez GOPS jest ubóstwo (63
rodziny), bezrobocie (51 rodzin) i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (51 rodzin).
Sprawozdanie z realizacji przyjętych zadań w ubiegłym roku przedstawiła kierownik Biblioteki Publicznej Krystyna
Dusik. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór w ilości 32 847 woluminów.
W ubiegłym roku zakupiono 982 książki na kwotę 19 267 zł. W ciągu roku ze
zbiorów korzystało 1227 czytelników.
Biblioteka prowadzi różne formy pracy: uroczystości gminne, koncerty, wystawy, różne warsztaty, spotkania, akcje
profilaktyczne, konkursy. Przy bibliotece działają orkiestry, chóry, dziecięce
zespoły taneczne, klub „Centrum”, wydawanie gazety „Echa Osieka”.
Z kolei głosu udzielono kierownik
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Justynie Kryście. Ważniejszymi
zadaniami zakładu było wykonywanie
usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
administrowanie cmentarzem i domem
pogrzebowym. Wójt umorzył w 2007r.
w rodzinie wielodzietnej 80,00 zł miesięcznie
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
- do ukończenia przez dziecko 5 r. ż.69,00 zł miesięcznie
- powyżej 5 r. ż. – 80,00 zł miesięcznie
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na dojazdy -50,00 zł miesięcznie
- na zamieszkiwanie w internacie,
bursie lub stancji – 90,00 zł
miesięcznie
Zasiłki rodzinne i dodatki przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 504,00
zł lub kwoty 583 zł (w przypadku, gdy
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Ponadto:
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi -153,00 zł
miesięcznie
Świadczenie pielęgnacyjne wynosi
-420,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia
się dziecka – 1000 zł (jednorazowo)
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od dnia 01.09.2008 r. wchodzi w życie
ustawa o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2007 nr 192 poz.
1378).
W związku z powyższym GOPS w Osieku informuje, że na dziecko na które drugi rodzic nie płaci alimentów, wypłacane
będą świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości zasadzonych alimentów, ale nie więcej niż 500,00 zł.
Uprawnione do nich będą rodziny w
których dochód na osobę nie przekracza
725,00 zł netto. Dziś do zaliczki alimentacyjnej uprawnia dochód nie wyższy
niż 583,00 zł.
Maria Kufel
Targi edukacyjne
W inauguracji IX Powiatowych Targów Edukacyjnych obok tłumu młodzieży
wzięło udział wielu zaproszonych gości.
Wśród nich na uroczystość przybyli członkowie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu,
prezydium Rady Powiatu w Oświęcimiu
na czele z przewodniczącym Andrzejem Kacorzykiem, radni powiatowi, a wśród nich
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu Rady Bożena
Sobocińska, skarbnik
powiatu
Katarzyna
Wanat, dyrektor Delegatury Małopolskiego
Kuratorium Oświaty
w Wadowicach Halina
Cimer, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu oświęcimskiego oraz powiatów ościennych, wizytatorzy kuratorium oświaty,
dyrektorzy szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, nauczyciele, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych oraz uczniowie szkół z powiatu
oświęcimskiego.
Z Osieka w targach edukacyjnych uczestniczyła dyr. Krystyna Czerny wraz z gimnazjalistami. Podziękowania od SP ZOZ w Osieku
Dyrekcja SP ZOZ w Osieku serdecznie dziękuje firmie „ Aksam”z Osieka,
a zwłaszcza właścicielowi Adamowi i Beacie Klęczarom za zakup zestawu komputerowego.
10
Organizacje
III powiatowy zjazd Ludowców
III powiatowy zjazd PSL odbył
się 7 marca w Osieku, wzięło w nim
udział wielu zaproszonych gości. W
obradach uczestniczyli posłowie na
Sejm RP- Wiesław Woda, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie oraz poseł Bronisław Dutka,
przewodniczący Sejmowej Komisji
Samorządu i Polityki Regionalnej.
Wśród delegatów byli też wójtowieOsieka, Jerzy Mieszczak, Przeciszowa
Józef Klimczyk, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Edward Baścik,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Oświęcimiu Jan Klęczar, przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Franciszek Frączek.
Zjazd Ludowców i wybory poprowadził
Jan Klęczar z Kęt.
Ustępujący Józef Kała zdał sprawozda-
nie z pracy zarządu powiatowego PSL z
czteroletniej kadencji.
Przede wszystkim skupił się na ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i
pracy z tym związanej. Po sprawozdaniu,
którego udzieliła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Syska, zarząd
otrzymał absolutorium. Przystąpiono do
wyborów nowego prezesa PSL. Jedynym
kandydatem na to stanowisko był obecny prezes Józef Kała. W tajnym głosowaniu otrzymał 65 głosów przy jednym
sprzeciwie. Tym samym objął prezesurę
na kolejną czteroletnią kadencję.
Nowo wybrany prezes podziękował
wszystkim delegatom i przyobiecał, że
będzie się starał jak najlepiej wykonywać powierzone obowiązki.
Powiatowy zarząd liczy 25 osób w tym
12 w wyborach bezpośrednich. Wybrano
sześciu nowych członków zarządu powiatowego PSL. Zostali nimi: Edward
Ganobis, Mariusz Jarosz, Maciej Kaco-
rzyk, Jan Marszałek, Henryk Wójcik i
Jan Senkowski. Z kolei nastąpił uroczysty moment wręczenia nowym członkom
koła legitymacji członkowskich, otrzymali je Jadwiga Depta, Jerzy Sobecki i
Mariusz Jarosz.
W międzyczasie w dyskusji głos zabrali
uczestnicy zjazdu Antoni Kozak, który
poprosił posłów, aby rozważyli możliwość zmiany waloryzacji rent i emerytur z procentowej na kwotową –bardziej
sprawiedliwą. Edward Ganobis zwrócił
uwagę posłów na temat podatku vat w
budownictwie, obecny nie jest korzystny ani dla budowlańców, ani dla inwestorów. Edward Baścik poinformował
wszystkich zebranych, że w niektórych
państwach unijnych nie trzeba rejestrować ciągników wykorzystywanych do
prac polowych, może i u nas dałoby się
taki sposób wprowadzić.
Józef
Klimczyk zwrócił
uwagę na niesprawiedliwy podział
unijnych pieniędzy na miejscowości peryferyjne
województwa małopolskiego. Jerzy
Mieszczak zwrócił się też z prośbą
do posła Bronisława Dutki jako do
Przewodniczącego Samorządowej
Komisji Regionalnej w Sejmie o poparcie w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy
dla mniejszych samorządów.
Poseł Wiesław Woda podał kalendarz
ważniejszych imprez 11 maja obchody
Święta Ludowego, 28 czerwca Wojewódzki Zjazd PSL na terenie Akademii
Rolniczej w Krakowie, jesienią Kongres
podsumowujący działalność PSL w koalicji rządzącej.
Podziękował wójtowi Jerzemu Mieszczakowi za przygotowanie dobrych warunków do pracy podczas powiatowego
zjazdu PSL.
Na zakończenie obrad wybrano delegatów na zjazd wojewódzki PSL, są nimi:
Józef Kała, Edward Baścik, Jerzy Mieszczak, Tadeusz Kot ( zastępujący Halinę
Syskę), Jan Klęczar, Franciszek Jarosz,
Józef Klimczyk, Stanisław Orlanka i Jan
Kasperczyk. Na tym obrady zjazdu zaR. Ć.
kończono.
11
zaległości z tytułu dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków w kwocie 78
zł 33 gr. W 2007r. zostało podłączonych
do sieci kanalizacyjnej 53 odbiorców, za
zaległe opłaty za miejsce na cmentarzu
zostało wyegzekwowane 82 tys. zł.
Skarbnik Krystyna Pytlik odczytała
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie, opinia była pozytywna.
Po dyskusji podjęto uchwałę w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium, którą Rada przegłosowała
jednomyślnie. Z kolei radni Rady Gminy
przystąpili do podejmowania uchwał w
sprawach:
- Zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej
- Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu oświęcimskiego
na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między
jednostkami samorządu terytorialnego,
to jest na aktualizację rejestrów gruntów,
do kwoty 15.000 zł.
- Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu oświęcimskiego
na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między
jednostkami samorządu terytorialnego,
to jest na utrzymanie warsztatów Terapii
Zajęciowej w Chełmku, którego uczestnikami są mieszkańcy Gminy Osiek, do
kwoty 3.000 zł.
- Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla gminy Kęty na realizację
zadania pod nazwą: remont drogi gminnej ul. Zaolszynie w Łękach, do kwoty
30.000 zł.
- Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu oświęcimskiego
na remont drogi powiatowej Nr 1859 K
relacji Osiek-Malec-Nowa Wieś, ul. Karolina w Osieku, do kwoty 150.000 zł.
- Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 949
w miejscowości Osiek odcinek 050 km
1+867 do odcinka 070 km 0+ 684 ( stary
kilometraż km8+800-9+900), do kwoty
250.000 zł.
- Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu oświęcimskiego
na remont drogi powiatowej i mostu przy
ulicy Bielańskiej w Osieku, do kwoty
200.000 zł.
- Udzielenia pomocy w formie dotacji
dla powiatu oświęcimskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumienia (umowy)
między jednostkami samorządu terytorialnego to jest na zakup sprzętu i wyso-
Organizacje
kospecjalistycznej aparatury medycznej
niezbędnej w funkcjonowaniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, w
kwocie 21.701 zł, czyli 2.70 zł od jednego mieszkańca.
- Zmian planu budżetu gminy na
2008r.,więcej na stronie 26.
Przed przystąpieniem do składania wniosków i zapytań przewodniczący Rady
Gminy przedstawił krótką charakteryzację planu pracy z ubiegłego roku i plan
pracy Rady na 2008r.
Podobnie zrobili przewodniczący poszczególnych komisji działających przy
Radzie Gminy.
Wole wnioski i zapytania radnych:
Adam Majda: prosi o cząstkowy pozimowy remont ulicy Starowiejskiej.
Odpowiada wójt: Dowiem się w ZDP w
Oświęcimiu jak wygląda plan remontów
cząstkowych na drogach powiatowych.
Bogdan Sobecki: prosi o postawienie
tablicy ogłoszeniowej w okolicy ulicy
Grunwaldzkiej, dokończenie remontu
przystanku w centrum Głębowic
i zakupienie tabliczek z napisem „zakaz
wysypywania śmieci”.
Odpow. wójt: przystanek będzie dokończony, tablicę postawimy.
Henryk Kramarczyk: prosi o uzupełnienie płyt styropianu w gablotach i konserwację zamków. Jak będzie z oświetleniem na ul. Browarnej, chociaż koło
przystanku proszę o lampę?
Odpow. wójt: lampy będą w tym roku na
Browarnej i w Głębowicach.
Stanisław Baścik: pyta o zagospodarowanie kawałka chodnika bez kostek w
pobliżu baru „Centralna”
Odpow. wójt: zasiejemy trawą dla ozdoby.
Jerzy Czerny: Jest uskok na chodniku, który może przeszkadzać przechodniom.
Odpow. wójt: Będą zamontowane barierki odgradzające parking od chodnika.
Elżbieta Kleczar: pyta kiedy będzie robiony dalszy ciąg chodnika w stronę Dolinki na ul. Głównej?
Odpowiada wójt: plan chodnika zrobiony jest do drogi p. Cieciakowej i do tego
miejsca będzie zrobiony. W chwili obecnej będziemy preferować te inwestycje,
na które możemy pozyskać środki zewnętrzne, gdy spłacimy długi w 2010r.
można myśleć o dalszych chodnikach.
Na zakończenie Jerzy Czerny
przypomniał o składaniu oświadczeń
majątkowych przez radnych w terminie
do końca kwietnia.
R.Ć
Na tym sesję zakończono.
KGW Głębowice
Miniony rok był dla Gospodyń
z Głębowic bardzo pracowity. Odbyły 16 posiedzeń zarządu, na co dzień
współpracują ze wszystkimi organizacjami wsi.
Były organizatorkami, lub brały czynny
udział w wielu ważnych uroczystościach
wiejskich, między innym 25-lecia kapłaństwa proboszcza ks. Krzysztofa Błachuta, czy dożynek wiejskich. Uczestniczyły w konkursach organizowanych
przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. O sobie też nie
zapominały, wyjeżdżały na spotkania,
koncerty, wycieczki, a nawet do opery. Spotykają się raz w miesiącu z koleżankami z Andrychowa, przy okazji
uczestniczą w spotkaniach z władzami
miasta, przedstawicielami banku spółdzielczego, lekarzami, pielęgniarkami,
są rozmowy o ubezpieczeniach w KRUS
i agroturystyce. Panie z Koła z Głębowic
mogą pochwalić się dobrze wyposażoną
kuchnią, do której sprzęt zakupiła Gmina
Osiek. Do najbardziej pracowitych Pań
zaliczyć należy: Marię Sala, Marię Leśniak, Marię Kasperek, Renatę Leśniak,
Danutę Matonóg, Celinę Mrozik, Wiesławę Górkiewicz, Barbarę Górkiewicz,
Zenobię Kowalską, Marię Kuwik, Ewę
Blarowską, Marię Szczelina, Celinę Jasińską, (od redakcji: Helenę Matyjasik).
Na zebraniu sprawozdawczym prezes
KGW podziękowała za wspaniałą współpracę panom: Adamowi Sali i Damianowi Kasperkowi, Stanisławowi Szczelinie
i Bogdanowi Sobeckiemu za pomoc.
Nowym prezesem KGW w Głębowicach
została ponownie (przez aklamację) wybrana Helenę Matyjasik. G r a t u l a c j e
nowej prezes złożyli przedstawiciele lokalnej władzy.
R.Ć.
Spółka Wodna w Głębowicach
Sprawozdanie za rok 2007
Spółka Wodna swoją działalnością obejmuje obszar sołectwa Głębowice tj.
1207 ha, w tym 772 ha zmeliorowane, 5630 mb rowów melioracji głównej i około 5000 mb rowów dzikich. W roku 2007 zgłoszono 32 usterki na urządzeniach
melioracyjnych, członkowie spółki wpłacili na remonty i usuwanie usterek kwotę
11.722zł.
Koszty realizacji zadań związanych z remontami i usuwaniem usterek wyniosły
za rok 2007 kwotę 8.810 zł. Prowadzenie księgowości, sporządzenie bilansu, rachunku zysku i strat za 2007 r. wyniósł 1.230zł. Koszty prowadzenia rachunku w BS
Oświęcim kasa Osiek -295 zł, środki pozostałe na rachunku bankowym na 02.01
2008 r. wyniosły 2.126 zł, w kasie spółki pozostało 44 zł.
Ściągalność składek za 2007 r. wyniosła 99%. Prace i wydatki w roku 2007związane z remontami wykonywanymi koparką wyniosły 2.058 zł, ręczne, w oparciu o
umowę o dzieło, to usunięcie 8 wybić, remont 30 wylotów, układanie koryt, wykaszanie rowów, wycinka samosiejek i inne prace związane z remontami wyniosły
4.200 zł. Koszty materiałów zużytych do remontów to kwota 1.251zł, w tym: 10 szt.
rury PCV 110- 6 mb, 10 szt. kolanka PCV 110, peszel 100- 170 mb, peszel 80-50mb,
peszel 50-50mb,1szt. rury 160- 6mb.
Pragnę serdecznie podziękować zarządowi spółki, komisji rewizyjnej za poświęcony czas na społeczne prowadzenie działalności Spółki Wodnej, a także wszystkim
członkom za okazaną pomoc przy remontach i terminowe wpłaty. Pragnę zapewnić
wszystkich członków, u których nie zdążono wykonać zgłoszonych usterek, że będą
wykonane w bieżącym roku.
17 lutego 2008 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym został wybrany nowy
zarząd i komisja rewizyjna na kolejną kadencję tj. na lata 2008-2012.
Zarząd:
Przewodniczący: Bogdan Sobecki
Zastępca: Grzegorz Klęczar
Sekretarz: Jerzy Matonóg
Członkowie: Jan Brońka, Antoni Górkiewicz
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jan Kuwik
Członkowie; Edward Brońka, Kazimierz Górkiewicz
Bogdan Sobecki
12
Informacje
Nowe projekty
Ważne dla osób, które chcą odejść
z rolnictwa i rozpocząć pracę zarobkową lub pozarolniczą działalność
gospodarczą korzystając z Funduszy
Europejskich w latach 2007-2013.
Wójt Gminy Osiek informuje, że
Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu realizuje projekt promocyjno-informacyjny pt. "Pozarolnicza przedsiębiorczość".
W ramach realizacji tego projektu został
uruchomiony portal internetowy www.
DotacjeDlaRolnikow.pl. Serwis ten za-
wiera informacje na temat dostępnych
programów wsparcia w nowej perspektywie finansowej oraz przykłady dobrych
praktyk.
Kolejnym etapem projektu jest pozyskanie i zaproszenie partnerów z różnych
sektorów do obustronnej wymiany banerów reklamowych na portalach internetowych oraz informowanie o realizowanych projektach i promowanie Państwa
na naszym portalu: www.DotacjeDlaRolnikow.pl.
W celu pozyskania szczegółowych in-
formacji odnośnie dotacji, proszę skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 800
360 (czynna od lutego do września 2008
r. w godz. 8:00-16:00).
Ponadto na portalu internetowym www.
DotacjeDlaRolnikow.pl dostępna jest
do pobrania prezentacja multimedialna
oraz broszura informacyjna.
Można również odwiedzić punkt doradczy, który znajduje się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu przy ul. Barskiej 15.
Wójt Gminy Osiek
Forum wójtów
27 lutego wójt Jerzy Mieszczak uczestniczył w spotkaniu „Forum Wójtów”, podczas którego omawiano wiele tematów,
między innymi:
- sprawę regulacji karty nauczyciela,
- finansowania OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi,
- omawiano program Natura 2000,
- finansowanie oświaty,
- uregulowania stanu prawnego dróg ( drogi rolne i leśne- przeniesienie tytułu własności na rzecz gminy i tym samym zwolnienie
podatników z podatków za ten areał).
Uczestnikami spotkania byli: marszałek Marek Sowa, zastępca wojewody Stanisław Sorys, minister skarbu RP Aleksander
Grad, zastępca szefa kancelarii premiera RP, Adam Leszkiewicz, wice szef klubu PO poseł Jarosław Gowin, posłowie: Tadeusz
Arkit, Jerzy Czerwiński, Bronisław Dutka, Zbigniew Musiał, Edward Siarka, Beata Szydło i Wiesław Woda. Najważniejszym tematem forumu był niesprawiedliwy podział środków unijnych ( jeszcze za poprzedniego rządu) i nierealne wskaźniki, dotyczące
naboru do programu gospodarka wodno- ściekowa (wskaźnik koncentracji – 120 osób) na kilometr bieżący kanalizacji.
Nie wypalaj
Wójt
Szanujmy swoich braci mniejszych
Prawdziwa zmorą przedwiośnia, zwłaszcza na wsiach, jest wypalanie traw na polach, łąkach, w okolicach domów, ogrodach, przydrożnych rowach. Nawet nie zdajemy
sobie z tego sprawy, że oprócz niszczenia trawy, robimy nieodwracalne szkody, zabijamy drobne zwierzęta, giną ssaki, płazy i ptaki, które w suchych trawach uwiły gniazda.
Zmiana kierunku wiatru potrafi stać się przyczyną nieszczęścia, bowiem może spowodować pożary zabudowań, lasów i wszystkiego, co tam żyje. Gęsty dym ogranicza
widoczność kierowców i może być przyczyną wypadków drogowych. Watro przypomnieć, że wypalanie traw jest niezgodne z prawem.
Mówi o tym ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr92, poz. 880),
art. 131 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze
aresztu albo grzywny.
Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138), paragraf 36 mówi, że „w lasach i na terenach śródleśnych , na obszarze łąk, torfowisk
i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących
wywołać niebezpieczeństwo pożaru”.
Przytoczę jeszcze jeden przepis, bowiem nie bez znaczenia jest fakt, że rolnik spalając na swych gruntach materiały organiczne (czyli suche trawy, chwasty słomę czy siano) może stracić prawo do dopłat z UE, a jeśli takiego prawa nie nabył, naraża
się na wysoką karę pieniężną. Mówi o tym ustawa z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 40) oraz wydane do niej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (dz. U. nr 65, poz. 600), które nie pozostawia
żadnych wątpliwości, co do jednego z wymogów będących podstawą uzyskania dopłaty. Przytoczę treść załącznika: „Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub
strefie oczeretów i trzcin. Przestrzeganie zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.”
Naprawdę nie warto niszczyć, narażać się na niebezpieczeństwo i ryzykować.
R.Ć.
13
Parafia
Trzecia rocznica śmierci papieża Jana Pawła II
w osieckim Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła
Trwać na czuwaniu
Drugiego kwietnia 2005 roku o
godzinie 2137 Jan Paweł II odszedł
do Domu Ojca. W trzecią rocznicę
śmierci Wielkiego Papieża Polaka parafianie wiernie zebrali się w swojej
świątyni o godz. 2000 , żeby uczestniczyć we Mszy św. w intencji Jego rychłej beatyfikacji oraz podziękować
za Jego 27-letni pontyfikat. Po Mszy
św. trwaliśmy na modlitewnym czuwaniu, które trwało aż do czasu wybicia godziny śmierci Jana Pawła II.
W kolejną już rocznicę tego wydarzenia uczciliśmy pamięć Sługi Bożego
Jana Pawła II zadając sobie pytanie –
Czego nas nauczył? Nas, zwanych pokoleniem JP2.
Wspominając tamte chwile kiedy umierał Ojciec Święty, wszyscy modliliśmy
się o cud z nadzieją, że Bóg nas wysłucha.
Stała się rzecz niezwykła. W jednej
chwili padliśmy na kolana, zjednoczyliśmy się na modlitwie, jak nigdy wcześniej. Jeden obok drugiego, trzymając
się za ręce, błagając Boga, aby nie zabierał nam naszego ukochanego Ojca
Świętego. Cały świat trwał zjednoczony na czuwaniu, pomimo wszelkich podziałów.
Na chwałę Pana
Od początku nowego roku
szkolnego rozpoczęła swą działalność schola parafialna przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła
w Osieku.
31 marca jej członkowie wzięła
udział w Festiwalu Piosenki Religijnej w Polance Wielkiej - Pieśnią szukam mojego Pana.
Obecnie o oprawę Mszy św. w
kościele parafialnym św. Andrzeja
dba 25-osobowy chór dziewcząt z
Górnego i Dolnego Osieka, oraz
8-osobowa grupa muzyczna.
Zależy nam, żeby dźwięki harmonijki ustnej, gitary basowej, skrzypiec,
akordeonu i kilku gitar wraz z głosami
dziewcząt docierały do serc parafian,
sprawiając nie tylko przyjemność, ale
przede wszystkim niosły ewangelizacyjne przesłanie. Bo taki też jest cel
scholi – by wiernym przychodzącym do
Kiedy podano informację o śmierci
Papieża polały się łzy. Czuliśmy jak pękają nam serca, nie wiedzieliśmy,
co będzie dalej. Godnie i pięknie
świat pożegnał Ojca Świętego,
dając świadectwo wiary i przywiązania. Jan Paweł II otworzył
nasze serca na Chrystusa, otworzył
drzwi kościołów, do których niejeden wbiegł jak Syn Marnotrawny.
Miłosierny Bóg przyjmował nas
wszystkich, Nas – swoje dzieci. Tak
było trzy lata temu. Wielkie emocje
popychały nas wtedy do wielkich
przyrzeczeń, szczytnych postanowień. Byliśmy gotowi przemienić
siebie i świat wokół. Ale czas płynął.
Oderwani na chwilę od rzeczywistości,
zatopieni w modlitwie i cierpieniu po
śmierci Ojca Świętego powoli wracaliśmy do codzienności.
Rutyna zwykłego dnia pochłaniała
nas coraz bardziej, i coraz dalej odchodziliśmy od naszych obietnic, złożonych podczas tych niepowtarzalnych
narodowych rekolekcji.
Drogi Parafianinie - czy udało Ci
się je zrealizować?
Żyjmy słowem Jana Pawła II
Drodzy Parafianie… patrząc na
Schola Parafialna
przykład życia Jana Pawła II, uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest
Haft krzyżykowy praca Filemony Płonka
powołany do wspólnoty życia z Bogiem. I dlatego nikt nie osiągnie pełni
człowieczeństwa, jeżeli nie zjednoczy
się z Chrystusem i nie pozwoli ogarnąć
się Jego miłosierną miłością, która gładzi wszystkie grzechy.
Bardzo serdecznie dziękuję scholi
parafialnej za oprawę liturgiczną i przygotowanie czuwania modlitewnego.
Dziękuję Wam, kochani Parafianie za
Waszą obecność i za Wasze modlitwy.
Bóg Wam zapłać.
Ks. Grzegorz Majda
Zapraszam wszystkich chętnych,
dzieci i młodzież. Każdego, kto pragnie śpiewać na chwałę Pana, by przyłączył się do nas. Byśmy wspólnie mogli wywyższać imię Pana, a przy tym
pomnażać swoje talenty. Spotkania
scholi odbywają się w każdą sobotę od
godz. 900 - 1100 w Domu Parafialnym
– zapraszam.
Ks. Grzegorz Majda
kościoła, łatwiej było się modlić i zanurzyć w atmosferze liturgii Mszy Świętej.
Kiedy muzyka sprawia przyjemność, a
ma swój cel i przesłanie, wtedy potrafi
zrobić wiele dobrego. Mamy nadzieję, że ta radość wspólnego śpiewania
udzieli się wszystkim tym, którzy nas
słuchają i wprowadzi choć trochę dobrego do życia każdego Parafianina.
14
Wspomnienie
- 22 marca minęła 18. rocznica odejścia
po nagrodę do Pana ks. Kazimierza
Kubienia proboszcza parafii Głębowice w latach 1974-1990.
- 3 marca minęła 1. rocznica mianowania przez papieża bp. Kazimierza Nycza z pobliskiej Starej Wsi na Arcybiskupa, Metropolitę Warszawskiego.
[email protected]
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Pogoda była wprost idealna
24 września odbyła się dwudniowa wycieczka w Tatry. Podróż była męcząca, ale się opłacało. Po dotarciu na miejsce
zostaliśmy podzieleni na trzy grupy: Świstaki, Niedźwiedzie i Kozice.
Ja należałam do Kozic, a opiekunem była p. Dorota Stelmach. Wędrowaliśmy Doliną Kościeliską do schroniska Na Hali Ornak.
Szło się bardzo przyjemnie, gdyż w Dolinie Kościeliskiej jest szeroka droga i nie ma tam dużych wzniesień. Pogoda dopisywała. Była wprost idealna do chodzenia po górach. Temperatura wynosiła ok. 18°C, świeciło słońce, powiewał lekki wiaterek. Po
drodze dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy od przewodnika. Gdy doszliśmy do schroniska, mogliśmy odpocząć, zjeść,
porozmawiać z kolegami z innych grup. Wracając ze schroniska, poszyliśmy do Wąwozu Kraków. Po całym dniu maszerowania
każdy był wyczerpany i zmęczony. Nocowaliśmy w pensjonacie Topór w Murzasichle. Jedzenie było dobre i warunki mieszkalne
też.
Drugi dzień był bardziej męczący. Szliśmy trasą z Kuźnic, dalej Doliną Jaworzynki na Halę Gąsienicową. Wchodziliśmy na wysokość ok. 1600 m. n.p.m. Odwiedziliśmy obserwatorium meteorologiczne, a dokładniej ogród, w którym były różne przedmioty
obserwatorskie. Później poszyliśmy do schroniska Murowaniec, które znajdowało się niedaleko obserwatorium. Mogliśmy tam
kupić coś ciepłego do jedzenia, odpocząć, uzupełnić zapiski, które mieliśmy prowadzić. Dalej poszyliśmy nad Czarny Staw Gąsienicowy, gdzie było pięknie. Wracając z Hali Gąsienicowej, szliśmy Grzbietem Boczań. Zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni
zeszyliśmy na dół, gdzie czekał na nas ciepły posiłek oraz nagrody. Po ciężkim dniu wróciliśmy do domu.
Sara Babrała kl.II c
Kraków mienił się w kolorach lamp
Co za dzień! Byłam na wycieczce w Krakowie, zorganizowanej w ramach projektu Unii Europejskiej pt. Super szkoły.
Było cudownie... Nigdy jej nie zapomnę...
Na początku wydawało mi się, że będzie strasznie nudno. Nie przepadam za wyjazdami do teatru. Początkowy plan był taki:
zwiedzanie teatru im. Juliusza Słowackiego, obiad, spacer po rynku, spektakl Miarka za miarkę.
Wysiadłam z autokaru obok budynku. Szok! Teatr był prześliczny. Te kolory architektur... Weszłam do środma. Było jeszcze
ładniej. Pani przewodnik zaprowadziła nas do Sali, gdzie za kilka godzin miało się odbyć przedstawienie. Zobaczyłam cudowny
żyrandol. Przede mną wisiała piękna kurtyna namalowana przez Henryka Siemiradzkiego. Następnie podążyłam w stronę saloniku poezji. Bardzo żałowałam, że nie przyjechaliśmy tutaj dzień później. Miałabym szansę zobaczyć wieczorek poetycki, a może
nawet wziąć w nim udział.
Kolejnym etapem wycieczki był obiad. Z niecierpliwością czekałam na posiłek, był pyszny, może nawet lepszy od tego, który robi
moja mama. Najwspanialszy był deser­szarlotka. Cudowny smak!
Następnie spacer po Rynku. Kupiłam ziarno dla ptaków i je karmiłam. Poczułam się, jakbym znowu miała 6 lat. Wesoła, zadowolona biegałam z koleżanką za gołębiami. Ktoś mógł pomyśleć, że jesteśmy głupie, dziecinne, ale my się po prostu dobrze
bawiłyśmy.
Na dworze zaczęło się ściemniać. Za niecałą godzinę miał odbyć się spektakl. Wraz moją grupą podążyłam w stronę teatru. Było
jeszcze piękniej. Cały Kraków mienił się w kolorach lamp. Dotarłam na miejsce. Przed budynkiem zaczęli się gromadzić ludzie.
Wszyscy byli odświętnie ubrani. Wybiła godz. 18.45. Weszłam na salę. Okazało się, że mieliśmy zarezerwowane najlepsze miejsca. Obok mnie usiadły koleżanki.
Usłyszałam dzwonek. Na sali powoli wygasały światła. Po chwili było już zupełnie ciemno. Tylko zza kurtyny dochodziła jasność.
Rozpoczęło się. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, że jestem w teatrze i za moment zobaczę gwiazdy znane mi z ekranu
telewizyjnego.
Nagle na scenę wszedł Andrzej Młynarczyk, wcielający się w rolę Claudio. Następnie ujrzałam Radosława Krzyżowskiego,
dobrze mi znanego z serialu Na dobre i na złe. Oprócz nich występowała też Ania Cieślak oraz Bartek Kasprzykowski. Podczas
przedstawienia myślałam tylko o tym, żeby dostać się do garderoby i zdobyć ich autografy, aby następnego dnia móc pochwalić
się w szkole swoim koleżankom. Niestety, nie udało się.
Spektakl się skończył. Opuściliśmy budynek. Byłam bliska załamania. Być tak blisko sławnych osób i nawet nie zdobyć ich podpisów! Szłam do autokaru. Ostatni raz przechodziłam przez rynek. Patrzyłam na ludzi przechodzących. Miałam cichą nadzieję, że
może któryś z nich okaże się Anią Cieślak lub Andrzejem Młynarczykiem. Aż tu nagle niespodzianka! Koło pomnika stał Radosław Krzyżowski. Od razu wyciągnęłam notes. Aktor złożył podpis z piękną dedykacją. Na dodatek pozwolił zrobić sobie zdjęcie.
Niczego więcej do szczęścia mi nie trzeba było. Wesoło weszłam do autobusu i wróciłam do domu.
15
Agnieszka Sobecka kl. IIa
Oczarowanie Zamkiem Królewskim
Dzisiaj wszystkie trzecie klasy mojego gimnazjum wyjechały na trzydniową wycieczkę do Warszawy. W autobusie
siedziałam z moją dobrą koleżanką. Obie byłyśmy bardzo podekscytowane tym wyjazdem. Po raz pierwszy miałam okazję
zwiedzić stolicę naszego kraju.
Po kilkugodzinnej podróży, która minęła szybko i wesoło, dotarliśmy do Warszawy. Nie tylko ja, ale również wszyscy moi
koledzy byli pod wrażeniem. Widok ogromnych hoteli i biurowców zapierał dech w piersiach.
Najpierw pojechaliśmy na lotnisko "Okęcie" im. Fryderyka Chopina.
Z tarasu widokowego podziwiałam ogromne startujące, lądujące lub po prostu stojące samoloty. Wysoko na niebie te wielkie
maszyny wyglądają tak, jakby miały tylko pół metra długości. Duże zainteresowanie wzbudziło już samo wejście na taras przez
bramkę z czujnikiem metalu.
Następnie zwiedziliśmy Zamek Królewski. Jego wnętrza zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Oryginalne, lśniące podłogi,
ciekawe i piękne malowidła na ścianach tworzą niepowtarzalny klimat. Przewodnik oprowadził nas po całym zamku. Oczarowani
jego ogromem pojechaliśmy na kolację.
Jest wieczór, siedzę w pokoju i nie mogę zasnąć. Dzień był pełen wrażeń.
Wszyscy opowiadają o tym, co podobało im się najbardziej. Cieszę się, że to dopiero pierwszy dzień wycieczki. Przede mną jeszcze dwa dni, w czasie których na pewno nie będę się nudzić.
Aleksandra Rusin kl. IIIe
Lubię górskie wędrówki
Dzisiaj rano wyruszyliśmy na szkolną wycieczkę w Tatry zorganizowaną w ramach projektu Super Szkoła. Dzień zapowiadał się pięknie. Było ciepło i świeciło słońce. Podróż trwała 3,5 godziny. Około godziny jedenastej byliśmy w Kirach.
Po raz pierwszy w życiu byłam w Tatrach i ujrzałam tak olbrzymie góry.
Po wyjściu z autobusu, u wylotu Doliny Kościeliskiej, przewodnicy tatrzańscy, którzy mieli się nami opiekować ( razem z
nauczycielami) podzielili nas na trzy grupy. Rozdali nam identyfikatory, materiały edukacyjne i wyruszyliśmy w trasę: Doliną
Kościeliską na Halę Ornak.
Podczas wędrówki mierzyliśmy temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Słuchając tego, co mówią przewodnicy,
orientowaliśmy mapę, rozpoznawaliśmy szczyty górskie. Zdobyliśmy wiele cennych informacji. Nad strumieniem z kryształowo
czystą wodą chwilę odpoczęliśmy.
Trasa była długa. Podziwiałam wspaniałe widoki. Było cudownie! Lubię górskie wędrówki, więc droga upłynęła mi całkiem
spokojnie.
Wreszcie dotarliśmy na Halę Omak. Było tam wielu turystów, liczne szkolne wycieczki i oczywiście śliczne, górskie schronisko. Na hali odpoczęliśmy po długiej wędrówce, zjedliśmy to, co nam jeszcze zostało i ruszyliśmy w drogę powrotną. Zwiedziliśmy jeszcze Wąwóz Kraków. Muszę przyznać - robi wrażenie!
A w ogóle - mieliśmy szczęście! Tak wspaniała pogoda nie zdarza się często, a my wędrując ogrzewaliśmy się w promieniach
słonecznych.
Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się do pensjonatu do Murzasichla. Po zakwaterowaniu w przytulnych pokoikach zjedliśmy
(upragnioną) obiadokolację. Wieczorem przy ognisku piekliśmy kiełbaski i dobrze bawiliśmy się.
Po cudownie spędzonym dniu udaliśmy się do swoich pokoi i poszliśmy spać. Trzeba było nabrać sił na jutrzejszą, dalszą
wyprawę w Tatry.
Magdalena Grabowska kl. III b
Sen o Warszawie
Trzeci dzień wycieczki dobiega końca. Siedzę w autokarze słuchając piosenki Cara Mia. Rozmyślałam o tym, co działo się
podczas naszej wyprawy.
Wspominam ile ciekawych miejsc zwiedziłam i co mi się najbardziej podobało. Najczęściej w moich myślach pojawia się Muzeum Powstania Warszawskiego.
Już przed wejściem wiedziałam, że to miejsce wzbudza w ludziach wiele emocji. Z opowieści osób, które wcześniej odwiedziły
to miejsce, wynikało, że wchodząc tam, można wyobrazić sobie zupełnie inny świat. I tak było. Mijając wejściowe drzwi, usłyszeliśmy bicie serca. Idąc dalej, podziwialiśmy m.in.: zdjęcia, ubrania powstańców, broń. Zbieraliśmy kartki, na których było
opowiedziane krok po kroku Powstanie Warszawskie. Chodząc tunelami, przy zgaszonym świetle, można było poczuć się jak
prawdziwy uczestnik "walczącej Warszawy". Jednak to nie było do końca to samo... my wiedzieliśmy, że na końcu kanału, najpierw zobaczymy naszych opiekunów, a później wrócimy do naszych domów. Ci, którzy żyli w tamtych czasach, nie mieli takiej
pewności. Nie wiedzieli nawet, czy cało wyjdą z tunelu. Ale i tak osobiście poczułam dreszczyk emocji.
Oprócz muzeum podobał mi się także spektakl "Koty" w Teatrze Muzycznym Roma. To była moja pierwsza wizyta w takim miejscu. Nigdy wcześniej nie obcowałam z takim rodzajem sztuki. Spodziewałam się czegoś wspaniałego, ale widowisko przerosło
moje najśmielsze oczekiwania. Idealnie dobrana muzyka, cudowne stroje, choreografia, scenografia, skończywszy na doskonałej
grze aktorów. Patrząc na przedstawienie zapomniałam o bożym świecie. Wpatrzona w scenę nie zauważyłam, co dzieje się wokół
mnie. Dopiero przerwa wybudziła mnie z transu. Ale przecież po przerwie nastąpiła druga część ...
Nie umiem powiedzieć, co mi się najbardziej podobało, oba miejsca były nadzwyczajne i rewelacyjne. Wycieczkę do Warszawy
będę wspominać długimi latami. I na tym skończę mój pamiętniku, bo właśnie dojechaliśmy do naszej małej ojczyzny- Osieka.
Zaraz będę już w swoim domu. Mam nadzieję, że przyśni mi się Warszawa ... Natalia Juras kl. IIIa
16
SZKOŁY GMINY OSIEK NAJLEPSZE W POWIECIE
Projekt „Super Szkoły” naszej gminy to pozyskanie dla Gimnazjum kwoty 140 tys. zł, dla SP Nr2 98 tys. i dla Głębowic ponad
130tys. zł w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju zasobów Ludzkich ogłoszonym przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
„ Odważ się być mądrym” prezentacja
multimedialna gimnazjlistów.
Uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium, spotkali się na gali podsumowującej realizowany program
„ Super Szkoła”.
To jedyna gmina w powiecie oświęcimskim,
która otrzymała dla trzech szkół pieniądze z
Unii Europejskiej na działalność edukacyjną i zakup sprzętu medialnego dla młodzieży szkolnej. Jesteśmy z tego powodu bardzo
dumni, podkreślił wójt Jerzy Mieszczak na
wstępie. Podziękowania należą się pani dyrektor Wandzie Nikliborc i wszystkim nauczycielom.
28 marca gimnazjaliści podsumowali całoroczną pracę programem artystycznym
ilustrowanym prezentacją multimedialną.
Prezentacji przyglądała się wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Barbara
Grabowska. Była zachwycona. Zespół wokalno – instrumentalny kierowany przez
Bernadetę Stawowczyk- Zemanek, piękny śpiew Magdy Błazenek ( laureatka
„Talentów Małopolski”, zakwalifikowała
się do konkursu wojewódzkiego) Kasi
Zakrzewskiej, Natalii Michalak, taneczny
duet Żanety Drabczyk i Krzysztofa Luranca i brać gimnazjalna w scenkach rodzajowych cieszyli oczy i uszy wszystkich
uczestników, a docenieniem ich były rzęsiste brawa ponad 300 uczniów- kolegów.
Pokazali, że są bardzo zdolną młodzieżą i
należy się z tego tylko cieszyć, podziękował
za wszystko na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny.
SP nr 2 też zakończyła projekt „ Super
Szkoły” , którym kierowała nauczycielka Joanna Zygmunt. W uroczystości zakończenia oprócz przedstawicieli Samorządu udział wzięła Renata Łuszczek wizytator kuratorium Oświaty w Krakowie, która
powiedziała, że zazdrości dzieciom, że chodzą do takiej szkoły, ja tej przyjemności nie miałam. Powtórzę, powiedział wójt, że
jesteśmy dumni z naszych szkół, które są na wysokim poziomie, a nasza kadra dyrektorska i nauczycielska jest wzorowa, a Unia
Europejska wcale nie jest taka straszna, żeby sobie z nią nie poradzić. Dyrektor szkoły Roman Rułka podziękował wszystkim
zaangażowanym w projekt: nauczycielom, wójtowi Jerzemu Mieszczakowi , księgowej Krystynie Pytlik, rodzicom i dzieciom. Na
zakończenia prowadząca projekcję multimedialną Joanna Zygmunt zaprosiła wszystkich uczestników do zwiedzania szkoły ale
przede wszystkim do obejrzenia prac wykonanych przez dzieci szkolne i na tradycyjne ciastko z kawą.
ZSP Głębowice -to trzecia szkoła ,która brała udział w programie ”Super Szkoła”. Dyrektor Urszula Babińska powitała
zaproszonych gości, rodziców i młodzież szkolną.
Powiedziała, że to był program który miał na celu polepszyć warunki nauki, trafne ukierunkowanie w wyborze przyszłej szkoły średniej. Nie inaczej jak w poprzednich szkołach, było w Głębowicach. To wszystko co działo się przez rok w naszej szkole zawdzięczamy nauczycielom, rodzicom ale przede wszystkim przychylności Samorządu. Wesoło, kolorowo i bajkowo było ostatniego marca w sali WDK w Głębowicach. Po podziękowaniach głos
zabrali: wójt i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny wyrażając podziw dla wszystkich nauczycieli zaangażowanych w dodatkową pracę, na rzecz dzieci naszych szkół. Polecam obejrzeć na stronie internetowej gminy, podaję adres:
R.Ć.
[email protected] fotoreportaż z projektu ” Super szkoły”.
17
GIMNAZJUM W SUPER SZKOLE
W ramach preorientacji zawodowej wszyscy trzecioklasiści wzięli udział 06.03.2008r. w sesjach grupowych Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej z Krakowa na temat ścieżki
kształcenia ,,Jak trafnie wybrać zawód?’’.
W ramach projektu sfinansowano koszty przejazdu do szkół ponadgimnazjalnych w Oświęcimiu :
a) 5.03.2008r. do Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
rzało ok. 150 osób. Zespół brał udział w konkursie „Talenty
Małopolski”/12.03.2008 r./ Solistka Magdalena Błazenek zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, uczennica Natalia
Michalak i Zespół Pieśni Muzyki Renesansu otrzymali honorowe wyróżnienia.
W pierwszym tygodniu marca zakończono warsztaty języka
angielskiego prowadzone metodą Callana. W ramach przeław Oświęcimiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. W wyjeździe uczestniczyło 52 trzecioklasistów.
b) 17.03.2008r. do PZS nr 2 w Oświęcimiu i PZS nr 4 w Oświęcimiu. W wyjeździe uczestniczyło 54 uczniów. W czasie wyjazdów uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą lokalową
i ofertą edukacyjną odwiedzanych szkół.
W ramach preorientacji zawodowej 04.03.2008r. odbyło się
godzinne spotkanie z E. Górską przedstawicielem PZS nr4 w
Oświęcimiu połączone z prezentacją multimedialną przedstawiająca ofertę edukacyjną na rok szkolny 2008/2009. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy trzecie.
Zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia zespołu cheerleaders, zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze. Zajęcia prowadzą
przeszkoleni w ramach studium neurostymulacji nauczyciele.
Zgodnie z harmonogramem realizowane są zajęcia kółka plastycznego.
17.03.2008r. i 19.03.2008 odbyły się trzygodzinne warsztaty bi-
bułkarstwa.
Na zajęciach zespół wokalno-instrumentalny przygotowywał
repertuar na inscenizację wielkopostną, galę podsumowującą
i konkurs piosenki religijnej, który odbył się 03.04.2008r. w
Bielsku-Białej. Ponadto zespół wystąpił ze spektaklem ,,Miłość
nigdy nie ustaje” w PZS nr 6 w Brzeszczach. Spektakl obej-
18
mywania barier językowych za zgodą TOZCH rozszerzono
działanie z Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej do
Dni Języków Obcych. Kontynuowano obchody Dni Języków Obcych zapoczątkowane w lutym. Odbył się konkurs na
scenkę teatralną w języku angielskim i niemieckim. W tym
samym dniu odbywał się quiz wiedzy o języku oraz kulturze
Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
Odbywały się konkursy plastyczne na temat: ,,Stany Zjednoczone- kraj różnic i kontrastów”. W tym samym dniu odbywały się konkursy pięknego czytania w języku angielskim.
Odbył się apel podsumowujący Dni Języków Obcych zwycięzcom wręczono nagrody.
W ramach przeciwdziałania patologiom i realizacji szkolnego
programu profilaktycznego ,,Nałogom nie” uczniowie klas
pierwszych i drugich /110 osób/ uczestniczyli 27.03.2008 r.
w programie profilaktyczno-wychowawczym ,,Pomóż mi”.
Obejrzeli spektakl teatralny Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego w Krakowie oraz uczestniczyli w spotkaniu
prowadzonym przez pedagoga i policjanta po spektaklu.
28.03.2008 r. odbyła się gala podsumowująca projekt „Super
Szkoła – Odważ się być mądrym”.
SPEŁNIAMY MARZENIA Z SUPER SZKOŁĄ SP 2 OSIEK
W marcu ubiegłego roku, tak jak ponad 100 innych szkół
z kilku powiatów województwa małopolskiego, przystąpiliśmy
do napisania projektu Super Szkoła. Nasza praca zyskała akceptację i uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 98 tysięcy
złotych.
Aby dzieci rozwijały swoje zainteresowania i pasje, utworzyliśmy kółka zainteresowań. Powstały kluby: matematyka,
informatyka, taneczny, aktora, plastyka i ekopodróżnika. Nasi
turyści mieli okazję zdobyć szczyty górskie widziane z okien
szkoły: Hrobaczą Łąkę, Magurkę, Żar, Leskowiec, a w czasie
rajdów rowerowych przejechali Osiek wzdłuż i wszerz. Młodzi
malarze poznawali nowe techniki malarskie w czasie plenerów
organizowanych na terenie naszej miejscowości, ale i również
w muzeach: Fałata i Wyspiańskiego. Warsztaty w Stryszawie
pozwoliły im się przekonać, że siano też może być dobrym materiałem plastycznym. Wykonali z niego zajączki, kurki i koguciki. Mogli też według własnych pomysłów, w Fabryce Bombek
Choinkowych w Krakowie, pomalować ozdoby choinkowe.
Poznali również techniki animacji filmowej w Studio Filmów
Rysunkowych w Bielsku. Występy dziewczyn z klubu tanecz-
nego gromadziły zawsze liczną publiczność w czasie występów
szkolnych i gminnych. Prezentowały one swoje układy choreograficzne na powiatowym konkursie Talenty Małopolski. Nie
próżnowali też przyszli aktorzy. Mogliśmy obejrzeć ich w przedstawieniach pt.: W Królestwie Surowca Wtórnego, Żyj zdrowo
i kolorowo!, Casting. Dla najmłodszych wykonali inscenizację
utworów Chotomskiej. Dodatkową atrakcją były wyjazdy do
teatrów: Groteska i Banialuka. Po spektaklach dzieci uczestniczyły w warsztatach teatralnych i nagrywały słuchowisko
19
w rozgłośni Radia Bielsko. Uczniowie o umysłach ścisłych
spotykali się na zajęciach klubów matematyka i informatyka.
Ciekawym doświadczeniem dla młodych informatyków były
wspólne zajęcia z rodzicami. Techniki pamięciowe, sporządzanie notatek, czy jak przygotować się do powtórek, to tematy warsztatów Strategie uczenia się. Aby pokazać dzieciom,
że matematyka jest ciekawym przedmiotem Stowarzyszenie
Nauczycieli Matematyków zorganizowało Matematyczny
Czar Par. Kilkoro uczniów z klas młodszych uczestniczyło
w zajęciach Gimnastyki mózgu prowadzonych metoda Dennisona. Dla 30 maluchów wyjazdy na basen stały się czasem
intensywnej nauki pływania. Nie obyło się również bez wyjazdów i wycieczek edukacyjnych. Dzieci zwiedziły Warsza-
wę i jej najważniejsze zabytki. Miały okazję przyglądać się
obradom sejmu i poznać pracę posła. Największe wrażenie
wywarł na nich pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego.
W Krakowie przemierzyli Szlak królowej Jadwigi, podziwia-
jąc zabytki i miejsca związane z patronka szkoły. Odwiedzili
także Muzeum Archeologiczne i Muzeum Książąt Czartoryskich. W Kopalni Soli w Wieliczce nie tylko przeszli trasą
turystyczną, ale również poszukiwali skarbu ukrytego przez
Skarbnika.
W ankiecie ewaluacyjnej uczniowie napisali, że dzięki
projektowi szkoła zmieniła się na lepszą, a dyrektor i nauczyciele przekonali się, że warto podejmować nowe i trudne wyzwania, jeśli mają one służyć uczniom.
Roman Rułka, Joanna Zygmunt, Magdalena Kramarczyk
ROK W „SUPER SZKOLE” W GŁĘBOWICACH
31 marca 2008 r. w WDK w Głębowicach nastąpiło uroczyste zakończenie i podsumowanie realizacji „Super Szkoły”.
Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni goście.
Pani dyrektor Urszula Babińska, rozpoczynając uroczystość, podkreśliła ogromne zaangażowanie wszystkich pra-
cowników naszej szkoły w realizację tego dzieła. Niejednokrotnie była to praca społeczna, kosztem własnego wolnego
czasu i rodziny, dla niektórych całkowicie darmowa. Włożo-
ny trud zaprocentował rozwojem talentów i zainteresowań
uczniów, przyczynił się do wyrównywania szans edukacyjnych. Podejmowane w ramach projektu zadania nauczyły
dzieci wiary we własne możliwości. Rzeczywiście efekty ich
pracy okazały się imponujące.
W ostatni dzień marca naprawdę było co oglądać! Bez przesady
można powiedzieć, że na scenie zaprezentowała się cała szkoła. Mali aktorzy po raz kolejny pokazali klasę, co jest niewątpliwą zasługą pracy koła teatralnego i udziału w warsztatach
teatralnych. Taniec i inscenizowane piosenki, przypominające
najciekawsze momenty z „Super Szkoły”, zostały pomysłowo
włączone w „Magazyn szkolnych reporterów – Szalone oko
kamery w Super Szkole”. Zebrani mogli także obejrzeć ciekawe, a przy tym często zabawne prezentacje, wykorzystujące
filmy i zdjęcia wykonane podczas wyjazdów edukacyjnych,
na lodowisku i basenie. Natomiast „gwoździem programu”
okazał się spektakl Kopciuszek, samodzielnie przygotowany przez chłopców z kl. IV. Diamentowy pantofelek został tu
zastąpiony starym, znoszonym adidasem, a Kopciuszek – w
męskich skarpetkach, spodenkach i koszulce gimnastycznej –
nie mógł znaleźć przodu sukienki, mimo gorącego dopingu
publiczności.
Dzięki funduszom, które uzyskaliśmy na realizację tego
projektu, uczniowie mogli zmierzyć się w licznych konkur-
sach, otrzymywali takie nagrody, na jakie często nie stać ich
rodziców. Szkoła wzbogaciła się natomiast o szereg pomocy
dydaktycznych, kamerę, cyfrowy aparat i dyktafon, tablet oraz
sprzęt do prezentacji multimedialnych. Pracowali w 9 kołach
pozalekcyjnych, gdzie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz nabywania i doskonalenia nowych umiejętności.
Spróbowali nowych ról i doskonale się w nich sprawdzili. Efekty
ich pracy pod okiem nauczycieli – opiekunów mogliśmy obejrzeć w listopadzie na Święcie Kultury Regionalnej, na wystawach i prezentacjach podsumowujących rok z „Super Szkołą”,
a przede wszystkim są dostępne na stronie internetowej naszej
szkoły: www.zspglebowice.iap.pl , która jest także „dzieckiem”
projektu „Super Szkoła”. Tu można też przeczytać o każdym
wyjeździe, konkursie i imprezie, organizowanych w ramach realizacji projektu. Koło reporterskie przygotowało obszerne podsumowanie swojej działalności: gazetę – kronikę.
Nowa strona internetowa naszej szkoły
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głębowicach ma już swoją
stronę internetową. Zaprojektowała ją i założyła pani Bożena
Wandor, było koło informatyczne.
Oto adres, pod który na pewno warto zajrzeć: www.zspglebowice.iap.pl
Znajdziecie tu wiele ciekawych informacji o Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głębowicach. Zapoznacie się z podstawową dokumentacją oraz bieżącymi wydarzeniami z życia szkoły.
Zamieszczamy tu również informacje o naszych uczniach oraz o
nauczycielach.
Na stronie znajdują się też dane o naszym patronie Janie Pawle
II, historii szkoły i przeszłości Głębowic.
W witrynie prezentujemy wykaz osiągnięć naszych uczniów i
koła zainteresowań.
Jeśli jesteś rodzicem, koniecznie odwiedź Dział dla rodziców! A jeśli jesteś uczniem – szukaj w swoim dziale tego, co
może Ci się przydać w trakcie nauki w szkole podstawowej. Zamieściliśmy tam interesujące linki oraz mnóstwo przykładowych
testów dla szóstoklasistów. W dziale Linki między innymi zebraliśmy najwartościowsze adresy w sieci, są podzielone na bardzo
czytelne kategorie.
Wszystkim sympatykom naszej szkoły i miejscowości polecamy wizytę w dziale Galeria i Fotoreportaże - gdzie można
obejrzeć prace plastyczne, wspomnienia z imprez szkolnych i
wycieczek oraz miejsca, które odwiedziliśmy w czasie wyjazdów edukacyjnych „Super Szkoły”.
To tylko wybrane fragmenty tej witryny – znajdziecie tu o wiele
więcej. Serdecznie zapraszamy!
20
„Bo nie ważne gdzie Rasta dorasta…”
Rozpoczynamy cykl artykułów na temat ruchów społeczno-religijnych. Pierwszy, który opiszemy, jest rastafarianizm, ze
względu na popularność wśród młodzieży z naszych okolic.
Korzenie Rastafari.
Czym jest życie w kulturze rasta? Ruch ten zapoczątkowany został w latach trzydziestych na Jamajce w środowisku ruchu walki o uprawnienie rasowe. Wtedy głównie
rastafarianizm opierał się na wierze w Jah (Boga), który objawił się m.in. cesarzowi
Ras Tafari Makkonenie. Rastafarianie nosili kiedyś długie kolorowe szaty, na głowie
mieli włosy zaplecione w dredy, które miały odstraszyć złe moce.
Rasta dzisiaj.
Dzisiejszy rastafarianizm objawia się bardziej przez muzykę i zgodnym z naturą trybem życia. Większość rastafarian jest wegetarianami. Nawołują do tolerancji i
miłości. Są przeciwni przemocy. Angażują się w wiele akcji ekologicznych, walczą o
dobre traktowanie ludzi i zwierząt. Dziś rasta nadal noszą dredy, jednak nie zawsze mają one dla nich taką symbolikę jak kiedyś.
Teraz bardziej traktują to jako symbol Rasta. Ich ubiór często zawiera kolor zielony, żółty i czerwony. Są to barwy flagi Etiopii.
Te kolory mają dla nich szczególne znaczenie, zielony oznacza Afrykę i spokojny kraj, żółty to zagarnięte złoto przez kolonistów
i dawne bogactwo Afryki, a czerwony oznacza krew przelaną podczas walki z najeźdźcą.
„O reggae, reggae, reggae…”
Większość obecnych kapel grających reggae w naszych okolicach wychowało się na muzyce i tekstach Boba Marleya, który
jest często nazywany prorokiem reggae. Większość tych zespołów sięga do korzeni Rasta. W naszych okolicach koncertują takie kapele jak: Volte-Face, 3R Salam Soundsystem, Analogia Snu oraz Agreggat. Usłyszeć ich możemy często w Brzeszczach i
Oświęcimiu. Charakterystyczne dla tej muzyki są afrykańskie bębny, które nadają jej żywy rytm, oraz instrumenty dęte. Bardzo
istotny jest też tekst, który niesie ze sobą przesłanie nawiązujące do miłości, życia w zgodzie z naturą i samym sobą. Potępiają
Babilon, symbol zła i określa każdą strukturę władzy i pieniądza wyzyskującą ludzi. Śpiewają również o Syjonie, który jest symbolem dobra. Często rozważają to jak by wyglądało życie w świecie pozbawionym zła.
Paulina
„Patologia Instytucji”
Na terenie Osieka rozwija się zespół punk-rockowy „Patologia Instytucji”, w skład, którego wchodzą: perkusista Bartłomiej Urbańczyk (18 lat)absolwent szkoły muzycznej w Oświęcimiu; (obecnie kształci się w kierunku
technika żywienia, interesuje się muzyką, grą na instrumencie ,archeologią
oraz II wojną światową); gitarzysta Marcin Dusik (20 lat)- uczeń oświęcimskiego technikum; (w wolnym czasie dorabia na budowie, do swoich zainteresowań zalicza muzykę i gitarę elektryczną); basista Krzysztof Szala (17
lat)- uczeń pierwszej klasy liceum im. S. Konarskiego o profilu matematyczno- fizycznym, (pociąga go muzyka i piłka ręczna); gitarzysta Łukasz Spadek (17 lat)- uczęszcza do technikum żywienia w Oświęcimia, (interesuje się
sportem, muzyką oraz gastronomią); wokalista Krzysztof Szypuła (16 lat)chodzi do klasy usportowionej osieckiego gimnazjum, (pasjonuje się muzyką
i sportem).
Zespół istnieje od 2006 roku, jednak skład kapeli często się zmieniał, w
obecnym grają od roku. Sam pomysł na założenie kapeli zrodził się na przeglądzie zespołów rockowych w Polance Wielkiej.
Próby odbywają się głównie w garażach. Wiele zespołów rockowych i punkowych tak zaczynało. Chłopcy starają się grać jak
najczęściej, co najmniej dwa-trzy razy w tygodniu. Prócz tego każdy indywidualnie ćwiczy w domu.
Młodzi artyści grają typowego punka bez ska. Inspirują się na takich wykonawcach jak Włochaty, Dezerter, KSU, The Analogs.
Jeśli chodzi o rodzaj muzyki, jakiej słuchają, to nie ograniczają się do jednego stylu. Są otwarci na różne gatunki muzyczne.
Mają już za sobą trzy występy na żywo. Pierwszy koncert odbył się w barze „Smyk” na Przecznicy, następnie zagrali w gospodach „Centralna” w Osieku i „Parkowa” w Polance Wielkiej. Zespół planuje wystąpić na tegorocznych Dniach Osieka.
Kapela intensywnie pracuje nad nowym materiałem, chcą nagrać demo. Mają już kilkanaście swoich kawałków.
Niestety w rozwijaniu swoich talentów przeszkadza im brak dobrego sprzętu. Chodzi głównie o lepsze nagłośnienie, na którego zakup nie stać ich z własnej kieszeni .Poszukują również miejsca do grania ,takiego jak np. sala WDK.
Chłopcy wiążą dalsze plany z „Patologią Instytucji”. Są zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć, ale nie chcą spocząć na
laurach, tylko rozwijać się dalej. Życzymy im powodzenia.
21
Ola i Natalia
Zielony kącik
1.Segreguj śmieci (wiele z rzeczy, które wyrzucasz można
ponownie użyć po recyklingu).
2.Zamiast plastikowych siatek na zakupy, kup bawełnianą torbę,
która jest ekologiczna i będzie Ci służyć przez wiele lat.
3.Nie wyrzucaj śmieci na ulicę. Jeśli w pobliżu nie ma kosza,
schowaj papierek do kieszeni.
4.Nie wypalaj traw, ponieważ niszczysz życie wielu owadów i zwierząt.
5.Nie wyrzucaj plastyku i szkła, ponieważ można je oddać do przeróbki
w każdy trzeci piątek miesiąca.
Jak wyglądały śluby zaraz po wojnie?
Do ślubu jechało się na wozach ciągniętych przez konie. Siedzenia były ze słomy owinięte kocami. Z panią młodą jechali drużbowie, a z panem młodym dróżki.
Pani młoda miała długą, białą suknię. Na głowie wianek z mirtu (chyba, że była w ciąży lub wdową, to bez wianka) i oczywiście
długi welon. „Ja swój miałam owinięty na ręce”.- wspomina pani Franciszka Rusin. Pan młody był pod krawatem, w ciemnym
stroju.
Wesele odbywało się w domu, raczej skromne. Nie zapraszało się dzieci. Wszyscy zbierali się w domu, do wieczora grała harmoszka i wszyscy goście się bawili. Ważną rzeczą dla pani młodej, by miała posag. Czasami panna młoda w posagu dostawała np. krowę czy pole. Ale przeważnie młodzi żenili się nie dla posagu,
a z miłości. Przewozili na wozie wszystkie te rzeczy, a jeśli była krowa, to ciągnęli ją za wozem. Potem budowali
własny dom. Podczas budowy domu, para młoda mieszkała zazwyczaj w domu rodziców pani młodej i lub pana młodego.
Ola
OGŁOSZENIA
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
Ogłasza nabór „dzikich drużyn” do Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej (WLPN Osiek 2008). Turniej odbędzie się w dniach od
30 czerwca do 13 lipca 2008 roku na boisku przy ulicy Sobótkowej (San Siro). Liga zorganizowana będzie w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwsza to roczniki 1997 – 1995, natomiast druga kategoria wiekowa to roczniki 1994 – 1992. Listy zgłoszeniowe
oraz regulamin można odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku, w Szkole Podstawowej nr. 2 w Osieku u p. Magdaleny
Kramarczyk, oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Głębowicach u p. Moniki Luranc.
Termin składania zgłoszeń upływa 6 czerwca 2008 roku.
08.marca2008 r. członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku wzięli udział w „Świątecznej zbiórce żywności”
organizowanej przez Stowarzyszenie szansa” w Oświęcimiu i Bank Żywności w Krakowie. Prawie 300 kg żywności (w tym
mąka, ryż, cukier, kasza, makaron, olej, czekolada, kisiel, galaretka, budyń, lukier, cukier waniliowy, aromat do ciasta) zostały
przekazane 60 rodzinom, podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
O nas !
Od dwóch miesięcy z dodatkiem Echa Młodzieży wspułpracuje stała grupa młodych dziennikarek, które przygotowały obecny
numer.
Aleksandra Rusin – uczennica trzeciej klasy gimnazjum. Uczy się grać na saksofonie w Amatorskiej Orkiestrze Dętej w Osieku.
Jej głowne zainteresowania to muzyka i ....
Paulina Wysogląd – uczennica trzeciej klasy gimnazjum w Osieku oraz szóstej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu, gdzie uczy się gry na skrzypcach. Interesuje się muzyką.
Natalia Ptaszek – uczennica trzeciej klasy gimnazjum. Bardzo lubi zwierzęta, szczególnie rybki akwariowe i koty. Interesuje się
plastyką.
Paulina Wysogląd – uczennica trzeciej klasy gimnazjum w Osieku. Uczy się grać na trąbce w Amatorskiej Orkiestrze Dętej w
Osieku. Oprucz tego uczy się grać na djembe. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze.
22
Spotkania
Spotkanie z miłośnikami
W 5 numerze EO zamieściłam
pierwszą część „ Tajemnic Beskidu
Małego”
Zanim Szanowni Czytelnicy przeczytacie drugą część informuję o spotkaniu z miłośnikami lotnictwa. Osiek
odwiedził andrychowianin Zbigniew
Kubień autor „Tajemnic…”członek
Stowarzyszenia Klubu Lotników
„Loteczka” we Wrocławiu, wielki miłośnik lotnictwa.
Jego pasja wykracza daleko poza
powierzchowne zajmowanie się tym tematem. Do Osieka przyjechał, żeby zaszczepić nutkę poszukiwawczą, większe
zainteresowanie się dziejami- lotnictwa
w czasie II wojny światowej. Kubień
drukował bardzo dużo artykułów w Nowinach Andrychowskich, czym wzbogacił historię regionu, mającego dla
lotnictwa polskiego duże znaczenie. W
spotkaniu oprócz wójta i wice- wójta,
przewodniczącego Rady Gminy, kierownik biblioteki i Stanisława Mrozika wziął
udział Tomasz Płonka – nagradzany wielokrotnie modelarz, który zobowiązał się
zrobić model latającej fortecy wielkości
około 1 metra.
I tutaj prośba do wszystkich Czytelników, Mieszkańców, ludzi zainteresowanych poznawaniem historii regionu, Osieka, aby przeglądnąć swoje
rodzinne pamiątki i być może znajdziecie Państwo cokolwiek związanego
z historią II wojny światowej, a bliżej
być może macie Państwo wiadomości
na temat samolotu „Latającej Fortecy” ( wiadomości własne, przekazane
ustnie przez rodziców, znajomych,
znane z opowieści), który w 1945 r.
spadł w okolicach lasu karolińskiego.
Serdecznie zapraszamy do redakcji.
II część tajemnic Beskidu Małego i nie
tylko.
Zakończyłam poprzedni atrykuł w
numerze 5/ 98 pytaniem:
A co się dalej działo z
dzielną załogą Latającej Fortecy z Osieka?
Niestety nie są znane
szczegóły losów feralnej, ale i szczęśliwej załogi.
Podczas przesłuchania Amerykanie
byli bici przez Rosjan, którzy sądzili, że
lotnicy są niemieckimi szpiegami. Po 60
dniach żmudnej i niebezpiecznej wędrówki przez Kraków, Lwów, Kijów, Odessępowrócili szczęśliwie do Włoch.
Co działo się na macierzystym
lotnisku naszej Fortecy we Włoszech?
Jeszcze tego samego dnia- 23 marca
1945r – założono zaginionej załodze
MARC Nr 13276. MARC to Missing
Air Crew Report- czyli raport o zaginionej załodze. Przesłuchano załogi Fortec,
które wróciły szczęśliwe po zakończeniu
niebezpiecznej misji. Starano się zebrać
jak najwięcej informacji o zaginionych
załogach, a było ich wiele.
Od opisywanych wydarzeń minęło
ponad 60 lat. Ucichł tumult na wojennym niebie, ryk lotniczych silników.
Trafione celnie samoloty spadły, uszkodzone lądowały awaryjnie, całe zaś doleciały do swoich baz. Znikły smugi kondensacyjne na wojennym niebie i czarne
warkocze smolistego dymu palących się
maszyn. Zgaszone czasze spadochronów
ratowniczych były już bezużyteczne na
zbombardowanej ziemi.
Została tylko coraz słabsza pamięć
23
o minionych wydarzeniach, trochę zakurzonych dokumentów, oraz pożółkłych
zdjęć. Historia Latającej Fortecy z Osie-
ka mogłaby być treścią doskonałej książki wojenno- historycznej, a nawet treścią
sensacyjnego filmu.
Próby odtworzenia wojennej historii latającej Fortecy „ BIG STUFF”
z Osieka byłaby niemożliwa, gdyby
nie wszechstronna pomoc wielu moich
przyjaciół pisze Zbigniew Kubień z Andrychowa - tak z kraju jak i z zagranicy. Bardzo serdecznie pragnę im za to
podziękować, a są to Michał Mucha z
Poznania, Szymon Serwatka z Bad-Soden w Niemczech, Wiesław Bączkowski
z Warszawy, Peter Kassak ze Słowacji,
Stanisław Mrozik z Osieka, Krzysztof
Wojtowicz z Bulowic.
Myślę dodaje p. Kubień, że władze Osieka powinny nawiązać kontakt z rodzinami lotników amerykańskich, którzy ponad 60 lat temu wylądowali w Osieku.
Być może nadejdzie taki dzień, że rodziny amerykańskich lotników usiądą przy
wspólnym stole i spotkają się z mieszkańcami Osieka.
R. Ć.
Informacje
Informacje
Redakcja do Czytelników
Szanowni Czytelnicy i Mieszkańcy Gminy. Dodatek w postaci spisu telefonicznego gminy Osiek na pewno się ukaże w
naszej gazecie. Pozwolenia od TP SA nie
otrzymaliśmy, brak jest jakichkolwiek
wyjaśnień z ich strony, dlatego postanowiliśmy, że podpisy do spisu zbiorą panie inkasentki wystawiające rachunki za
wodę w Osieku, natomiast w Głębowicach sołtys. Tym samym Redakcja chce
uciąć spekulacje i plotki związane z tymi
podpisami, które krążą po wsiach.
Proszę nie robić przeszkód, można wpisywać numery telefonów komórkowych,
firmy wg. życzenia. D z i ę k u j e m y!!
Redakcja
Wójt informuje
O obowiązku zapewnienia w
okresie
wiosenno-letnim
należytej
dbałości o utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości,
dróg itp., w celu nie dopuszczania do
masowego wylęgu owadów much,
meszek, kuczmanów, (miniaturki komarów od 1-4mm), komarów itp.
W okresie tym wszyscy administratorzy
i właściciele posesji winni przestrzegać:
- systematycznego opróżniania i dezynfekowania pojemników na śmieci,
- likwidowania miejsc mogących stanowić podłoża wylęgu komarów, takich jak:
zastoiska, rozlewiska, moczary, kałuże,
- likwidowania naczyń z wodą deszczową np. : beczek, wiader na działkach
pracowniczych i w gospodarstwach,
udrażniania
rynien
i
rowów
przydrożnych,
- likwidowania zbędnych zarośli i roślinności w miejscach bytowania komarów tj.
zagajnikach, ogrodach, parkach, zbiornikach wodnych, z terenów wzdłuż brzegów
rzek itp., oraz regularnego koszenia traw,
- dezynsekcję na otwartych przestrzeniach należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć równowagi biologicznej środowiska. Zabiegi takie
należy zlecać specjalistycznym firmom.
- wiosną i jesienią należy przejrzeć strychy, piwnice, pomieszczenia gospodarcze, domki weekendowe, altanki działkowe, w celu likwidacji zimujących
komarów.
Systematyczne i jednoczesne przestrzeganie w/w zasad jest warunkiem skutecznego zapobiegania masowemu wylęgowi zwłaszcza komarów, które są dużą
uciążliwością dla mieszkańców, toteż
sumienne wypełnianie tych obowiązków
jest koniecznością.
Kronika kryminalna
8 marca Osiek, ul. Główna. Policjanci zatrzymali Stefana N. lat 66, który jechał rowerem w stanie nietrzeźwym-1,97 promila, ponadto kierował pojazdem pomimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów.
Wypadek drogowy, śmiertelny
W niedzielę 30.03.2008 r. w Babicach na ul. Śląskiej doszło do wypadku drogowego,
w którym kierująca samochodem marki Fiat Seicento 45-letnia mieszkanka Osieka,
potrąciła pieszego 69-letniego mieszkańca Babic, który prawdopodobnie wszedł na
jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Pieszy został przewieziony do szpitala,
jednakże w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Sprawę prowadzi Sekcja Ruchu
Drogowego KPP Oświęcim.
20 kwietnia 2008r. mieszkaniec Przeciszowa powiadomił o dokonanej na jego szkodę
kradzieży telefonu komórkowego wartości 950zł. przez nieznanego sprawcę. W wyniku podjętych czynności bezpośrednio po zgłoszeniu Policjanci ustalili i zatrzymali
sprawcę Łukasza J. 19 letniego mieszkańca Osieka. Telefon odzyskano.
Wandalizmu ciąg dalszy
Obwieszczenie wójta
Deratyzacja
W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się wszystkich administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych
budynków instytucji itp. o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania w terminie
20 kwietnia do 20 maja br.
Odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób:
Należy zużyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu wg podanych norm:
1/ na każde 100 m powierzchni użytkowej lokalu - 250 g
2/ w gospodarstwach rolnych do 1 ha - 250 g
3/ w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha - 500 g
Do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę.
Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
Wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach,
gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając ostrzeżenie "UWAGA TRUCIZNA" uzupełniając ją w miarę spożywania przez szczury.
W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do
miejsc, w którym wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym
czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe i spalić je lub zakopać na głębokości 1
m w odległości 20 m od źródeł wody do picia, przy czym trzeba pamiętać o zabezpieczeniu rąk, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.
W dniu 20 maja 2008 r. zebrać wszystkie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta oraz trutki i następnie spalić je lub zakopać w sposób określony powyżej.
24
Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak
Informacje
Wieści (drogowe) z powiatu
Drogi to obszar najściślejszej współpracy pomiędzy naszą gminą i powiatem. Stan prawie 30 km dróg, które utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ogromnie wpływa na ocenę starostwa i władz powiatu wśród mieszkańców
Osieka i Głębowic.
Do powiatu należą główne ciągi komunikacyjne w obu miejscowościach gminy. Po tych trasach porusza się zdecydowana
większość pojazdów osobowych, dostawczych, a także rolniczych. Drogi powiatowe przechodzą obok najważniejszych budynków publicznych: szkół i przedszkoli, urzędu gminy, domów kultury i biblioteki oraz zabytkowego drewnianego kościoła.
Jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Henryk Adamski – „w pierwszym kwartale b.r. realizowane były prace uzupełniające przy ul. Głównej w zakresie budowy chodnika dla pieszych i położenia nakładki asfaltobetonowej na jezdni w dwóch
warstwach: wiążącej i ścieralnej.” Najważniejsze, iż dzięki tym pracom centrum Osieka jest bardziej estetyczne, znacznie bezpieczniejsze i bardziej przyjazne zarówno dla pieszych jak i kierowców.
Od kilku lat remontowany jest ciąg drogowy Osiek – Malec – Nowa Wieś na terenie gminy Osiek oznaczony jako ul. Karolina.
Dzięki pomocy finansowej gmin Kęty i Osiek w tym roku wykonane będą kolejne prace. Jeszcze na terenie gminy Kęty nową
nawierzchnią połączone zostaną dwa wcześniej wyremontowane odcinki w rejonie zakładu produkcyjnego firmy Aksam.
Na terenie gminy Osiek wyremontowany będzie 200 metrowy odcinek na wysokości pastwisk i dawnych zabudowań Zakładu
Hodowli Zarodowej.
Dyrektor Adamski informuje, że jeszcze w lutym zostało podpisane porozumienie pomiędzy powiatem oświęcimskim i gminą
Osiek obejmujące realizację i współfinansowanie (po 50% gmina i powiat) tego zadania. „W miesiącu marcu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego” – dodaje
Adamski. Prace obejmą między innymi: ścinanie poboczy, oczyszczanie rowów, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę
krawężników, dobudowę chodnika dla pieszych, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na zatoce autobusowej wraz z
peronem, położenie nowej nakładki asfaltobetonowej w dwóch warstwach: wiążącej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 4 cm
z masy modyfikowanej oraz odbudowę poboczy i wjazdów do posesji. Wszystkie te prace będą wykonane do trzech miesięcy od
momentu podpisania umowy z wykonawcą.
Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze przed końcem lata do Malca, Nowej Wsi i Kęt będzie można jeździć znacznie lepszą
drogą, zaś chodnik pozwoli na spokojniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się dorosłym i przede wszystkim dzieciom. Jedyną
ujemną stroną remontu dla mieszkańców Karoliny może okazać się zwiększenie szybkości jadących tym traktem pojazdów, a
przecież i obecnie Karolina oraz inne ulice Osieka nie są wolne od osób jeżdżących nierozważnie szybko, zwłaszcza na motocyklach.
Andrzej Kacorzyk
Zasiłek dla bezrobotnych
Więcej o prawie 50%.
Informacja pochodzi z Gazety Prawnej z 17 marca 2008r.
Resort pracy chce, aby bezrobotni otrzymywali wyższe zasiłki. Będą jednak musieli wykazać się aktywnością na rynku pracy.
Zasiłek wzrośnie do kwoty 788,2 zł. Będzie aż o 46 proc. wyższy niż obecnie. Jego aktualna wysokość to 538,3 zł. Ministerstwo
planuje równocześnie, że po trzech miesiącach zasiłek zostanie obniżony do 563 zł, tj. do wysokości 50 proc. minimalnej płacy.
Bezrobotni pobieraliby go w tej wysokości do końca okresu zasiłkowego. Ten wynosi w zależności od miejsca zamieszkania od
6 do 18 miesięcy. Resort pracy chce też zdyscyplinować i aktywizować bezrobotnych. Te osoby, które odmówią udziału w zaproponowanych im szkoleniach zawodowych, zostaną zarówno pozbawione prawa do zasiłku, jak i skreślone z listy bezrobotnych.
R.Ć.
Poprawki do projektu
Szersze wyjaśnienie wójta do sesji z 29. lutego 2008 r.
Kwota kosztorysu na realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Osieku jest dwukrotnie niższa od kwoty kosztorysu inwestorskiego, opracowanego wraz z projektem w 2005 r.
Gdy przekonałem się, że coś jest nie tak z projektem opracowanym w
2005r. poleciłem przeanalizowanie kosztorysu całego projektu fachowcowi, który stwierdził, że kosztorys II etapu został mocno zawyżony,
między innymi przez wprowadzenie umocnień wykopów szalunkami
pogrążanymi, co spowodowało drastyczny wzrost kosztów do 28 milionów 112 tys. zł. Zaś biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów i robocizny za ostatnie dwa lata, jest to nawet do około 35 mln zł.
Obecnie po korekcie koszt całego II etapu kanalizacji sanitarnej wynosi
20 milionów 843 tys. zł.
Wójt
25
Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla pani
Dyrektor Krystyny Czerny, dyrekcji
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Radzie Rodziców obu szkół, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych oraz wszystkim sponsorom
składają Bożena i Mariusz Szumera z
Asią i Ewusią
Informacje
Azbest w gminie
Zmiany budżetowe na 2008r
Gmina Osiek od 2003 roku realizuje program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, który pochodzi z
rozbiórki pokryć dachowych i elewacji
budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych.
W okresie od 2003 r.-31.12.2007 r. zebrano następujące ilości azbestu:
2003 r.- 19,94 Mg
2004 r.- 30,98 Mg
2005 r.- 32,30 Mg
2006 r.- 33,28 Mg
2007 r.- 35,25 Mg
Gmina pokrywała koszty transportu
i deponowania azbestu na składowisku
w wysokości 50 % ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz korzystała z
dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Oświęcimiu w wysokości 50% wartości
umowy. Zbiórkę azbestu przeprowadzała firma, która miała podpisaną umowę
z gminą na wykonywanie w/w usługi.
Postawą wystawienia faktury za usługę
było dostarczenie karty przekazania i
potwierdzenie przyjęcia odpadu – należy
zachować ją przez okres pięciu lat.
W 2008 roku Gmina sporządziła
inwentaryzację azbestu. Z szacunków
wynika, że jeszcze około 420 właścicieli
nieruchomości posiada azbest, co stanowi około 46 412 m². tj. około 650 ton.
Do 2032 roku mamy czas na usunięcie
azbestu z naszych posesji.
Na sesji Rady Gminy odbytej 29 lutego tego roku zmiany do budżetu przedstawiła skarbnik gminy Krystyna Pytlik.
Plan wydatków budżetu gminy, po dokonanych zmianach, wynosi 16.085.053zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
492.306 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 318.766 zł oraz przychodami pochodzącymi z
zaciągniętych kredytów w wysokości 173.540 zł.
Zwiększenie wydatków przeznaczone zostaną między innymi na:
- dotację drogi powiatowe Osiek- Malec- Nowa Wieś- Karolina,
- dotacje na drogi gminne- ulica Zaolszynie,
- dotację celową na aktualizację rejestru gruntów, kwota: 15.000 zł,
- dotację do zakupu systemu alarmowego dla OSP, kwota: 20.000 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Zmiany budżetu po sesji z 4 kwietnia 2008 r.
Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.605.370,80 zł,
a wydatki 17.311.447,80 zł. Różnica między dochodami w kwocie 1.706.077zł zostanie pokryta nadwyżkami środków pieniężnych wynikający z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 630.464,36 zł oraz przychodami z zaciągniętych
kredytów w wysokości 1.075.612,64 zł.
Krystyna Pytlik
Renata Gros
Starosta przypomina
W związku ze wzrostem liczby pożarów i zatruć gazami spalinowymi na
terenie naszego województwa Starosta
Oświęcimski przypomina o przepisach o
ochronie przeciwpożarowej.
Przynajmniej raz w roku właściciel lub zarządca nieruchomości
powinien zadbać o przeprowadzenia
kontroli – przez osoby uprawnione
- stanu technicznego instalacji gazo-
wych oraz przewodów kominowych.
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do przeprowadzania rozpoznania i kontroli
z zakresu ochrony pożarniczej oraz
mogą nakładać grzywny w przypadku łamania przepisów w tym zakresie.
Pełną treść informacji Starosty
Oświęcimskiego znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy.
R.Ć.
Podwyżki
Rada Gminy zabezpieczyła w budżecie na 2008r środki na podwyżki pensji
zasadniczej dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi, średnio po około
10 %.
Zakaz uprawy maku
i konopi
KOMUNIKAT
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego, w dniach od 05 do 19 maja 2008r., zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie przeciw wściekiźnie lisów wolno żyjących.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę
doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów.
W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
*nie wchodzić na teren lasu,
zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty.
*W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub
do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
* Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza
weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji.
*Nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na
smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
26
Informuje się, iż w roku 2008
na terenie Gminy Osiek, podobnie
jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku
i konopi na tzw. „potrzeby własne”.
Jednocześnie podaje się do wiadomości,
że zgodnie z art.50 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485) Wójt Gminy
jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym
zostaną przeprowadzane lustracje pól pod
kątem wystąpienia nielegalnych upraw.
Wójt Gminy
Jerzy Mieszczak
Kącik Poetycki
Imieniny
Kącik poetycki
5 marca
Oliwia
Imię pochodzenia łacińskiego, znaczy oliwa- owoc, oliwka. Kobieta o tym
imieniu obdarzona jest wieloma pozytywnymi cechami charakteru: jest osobą
pogodną, sprawiedliwą dostojną, posłuszną. Lubi pracować i tworzyć. Ma zdolności artystyczne, kocha męża i dom, jednak nie przepada za dziećmi.
Kazimierz Klęczar
Pobożnisie
Oczy w górę wzniesione
niby tam szukają natchnienia
klepaniem paciorków usta rozmodlone
to pobożnisia domena
Z ludźmi podle postępują
Boga też pragną oszukać
Bóg obłudy nie daruje
chociaż długo może zwlekać
Bóg do czasu jest cierpliwy
drwić z siebie nie pozwala
przyjdzie czas kary straszliwej
gdy cierpliwości wyczerpie się miara
Za postępowanie podłe, fałszywe
pobożnisiami piekło każe wybrukować
tam jest ich miejsce właściwe
tam wiecznie będą pokutować
17 marca
Patryk
Zwykle imię to wskazuje na duży otwarty umysł, zdolności do nauki języków
obcych i nauk ścisłych. Osoby o tym imieniu cierpią, jeśli popełnią jakieś błędy. Utrzymują silne związki z rodziną, chłopcy najczęściej idą śladami swoich
ojców.
16 kwietnia
Bernadeta
Imię pochodzenia francuskiego. Noszą je kobiety szlachetne, niezwykle religijne, wrażliwe na troski innych osób. Posiadają wyostrzone poczucie odpowiedzialności. Są i wrażliwe na sztukę, ujawniają w późniejszym wieku swoje
talenty artystyczne. Bardzo cenią osobistą wolność.
Rafał Kasperek
Kochać
Miłować a kochać dwa pojęcia,
Można wracać do wspólnego zdjęcia.
Przecież to nie tylko oto chodzi,
Człowiek, człowiekowi niechcący zaszkodzi.
Lecz kochamy na wiele sposobów
Niestety czasami dla własnych zasobów.
A co się tyczy miłości,
Czasami robimy to z litości.
Kochać, no pewnie kochamy,
Gdy otworzymy serce bramy.
Tak jak nasz Lolek,
On rozbił z tymi skarbami
Bez dna worek oczywiście treningowy.
Do niesienia pomocy nasz papież
Santo Subito zawsze jest gotowy.
24 kwietnia
Grzegorz
Mężczyzna o tym imieniu zachodzi w życiu wysoko. Ma poczucie własnej wartości. Niestety, jego sukcesom towarzyszy trudne do zniesienia zarozumialstwo
( na szczęście nie u wszystkich).
Przysłowia
Marzec
Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
Marzec: czy słoneczny, czy płaczliwylistopada obraz żywy.
Kwiecień
Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami.
Ferie w Klubie
Wszyscy marzą o zimowych feriach białych i mroźnych, pełnych zabaw na
świeżym powietrzu. Tegoroczna aura nie była jednak łaskawa dla oczekujących zimowych atrakcji dzieci i młodzieży.
Różnorodna oferta Klubu Centrum przy Gminnej Bibliotece Publicznej skierowana
była do uczniów o różnych zainteresowaniach. Były więc warsztaty dziennikarskie
dla przyszłych reporterów prowadzone przez Adama Hałatka i Artura Kwaśniaka,
których wiedzą językoznawczą wsparła Anna Woszczyna.
Zajęcia taneczne i aerobik dla młodzieży zainteresował wyłącznie dziewczęta, natomiast chłopcy preferowali tenis stołowy i grę „Piłkarzyki”. Wszyscy chętnie oglądali
ciekawe filmy i wspaniale bawili się przy przebojach muzyki rozrywkowej i karaoke,
które poprowadził pan Aleksander Piasecki.
Przy tej okazji przekonaliśmy się, że rosną w Osieku talenty muzyczne na miarę debiutu w Opolu lub co najmniej na Dniach Osieka.
Z. P.
27
SP 1 OSIEK
NAJMILSZA
JAGIELLONKA
Wkrótce odbędzie się uroczystość
wręczenia szkole sztandaru, dlatego
obecny rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 jest ROKIEM JAGIEŁŁY.
10 marca odbyły się wybory NAJMILSZEJ JAGIELLONKI. Każda klasa
przedstawiła swoją JAGIELLONKĘ.
Kandydatki brały udział w różnych konkurencjach, które nawiązywały do epoki
Jagiellonów:
pokazie tańca dworskiego
konkursie strojów średniowiecznych
obieraniu cebuli
kręceniu młynkiem
Tytuł NAJMILSZEJ JAGIELLONKI
zdobyła Marta BĄBACZ z kl. VI c.
Milszymi Jagiellonkami zostały Katarzyna KLĘCZAR z kl. IV b i Aleksandra
KLĘCZAR z kl. VI a.
Wybory zorganizowała Rada Uczniowska wraz z opiekunami.
M. Gunia
KONKURSY
„Wie to każda mądra główka, jak
się pisze trudne słówka”
Jak bezbłędnie pisać wiedzą uczniowie
klas II i III, którzy zwyciężyli w szkolnym etapie konkursu ortograficznego:
„ORTOGRAFIK”.
„ORTOGRAFIKAMI” zostali:
Julia Płonka kl. IIa, Aleksandra Kowalczyk kl. IIa, Sławomir Pacocha kl. IIb,
Oliwia Płonka kl. IIb
Olga Jurecka kl. IIIa, Marcin Płonka kl.
IIIa, Aleksandra Płonka kl. IIIb,
Agnieszka Kawczak kl. IIIb
Uczniowie będą reprezentować naszą
szkołę w etapie międzygminnym.
Ciekawym, ale trudnym konkursem
sprawdzającym wiedzę trzecioklasistów
są
„ASY Z TRZECIEJ KLASY”.
Ośmioro najlepszych uczniów klas trzecich – O. Jurecka, M. Jarosz, K. Kusak,
M. Płonka,
P. Tomala, Ż. Dziedzic, S.
Gołba, A. Płonka - zakwalifikowało się
do etapu rejonowego, który odbył się 2
kwietnia w Polance Wielkiej.
Do etapu powiatowego, który odbędzie
się 29 kwietnia w Brzeszczach zakwalifikowali się:
Sebastian Gołba, Aleksandra Płonka,
Krzysztof Kusak i Marcin Płonka.
Gratulujemy, dla nas są już „ASAMI”,
czy zostaną „ASAMI” POWIATU ?
KONKURS PLASTYCZNY
„ŚREDNIOWIECZE – EPOKA
KRÓLÓW, DAM I RYCERZY” to
temat konkursu adresowanego dla
uczniów klas I –VI ze szkół gminy
Osiek.
Celem konkursu było rozwijanie
zdolności plastycznych, zainteresowań sztuką i modą historyczną, pogłębienie wiedzy historycznej.
Komisja przyznała nagrody w dwóch
kategoriach wiekowych.
Uczniowie klas I-III:
I miejsce: Krzysztof Huczek ZSP –
Głębowice i Aleksandra Płonka ZSP
nr 1 - Osiek
II miejsce: Paulina Płonka ZSP nr 1
- Osiek i Przemysław Wandor ZSP
– Głębowice
III miejsce: Julia Babińska ZSP –
Głębowice i Julia Konarczak ZSP nr
1 – Osiek
Wyróżnienia : Paulina Depta SP nr 2
– Osiek, Magdalena Nowak ZSP – Głębowice
Mateusz Wilk ZSP nr 1 –
Osiek,
Uczniowie klas IV-VI:
I miejsce: Karolina Jurecka ZSP – Głębowice i Dawid Obstarczyk ZSP Głębowice
II miejsce: Aleksandra Klęczar ZSP nr
1 - Osiek
III miejsce: Patrycja Marszałek ZSP nr
1 – Osiek
Wyróżnienia : Daria Płonka ZSP – Głębowice i Monika Mitoraj ZSP nr 1 –
Osiek,
Wręczenie nagród odbędzie się w czasie
uroczystości Dnia Patrona Szkoły.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom za ciekawe prace, zaangażowanie i liczny udział w konkursie.
MAŁOPOLSKIE TALENTY
W przeglądzie „Małopolskie Talenty 2008” w Oświęcimiu zaprezentowały się
zespoły taneczne „Rytm” i „Kraina Tęczy”.
Zatańczyły też na Festiwalu Tańca w Brzeszczach, konkursie pod patronatem burmistrza Brzeszcz.
Celem imprezy była popularyzacja tańca, promocja aktywności i sprawności fizycznej a hasłem:
3 X R Radość - Roztańczenie -Rywalizacja
„Tęczowa Kraina” zajęła III miejsce w kategorii Miniatura Taneczna,
„Rytm” III miejsce w kategorii Cheerleaders /9-13 lat/.
„PIĘKNA I BESTIA”
25 stycznia, w naszej szkole odbyło
się przedstawienie w języku angielskim pt.
“Beauty and the Beast”( tłum. Piękna i Bestia) Przygotowała je pani M. Gunia wraz
z uczniami z klasy VI a, którzy uczęszczają na kółko języka angielskiego. 7 lutego wzięli oni udział w I Podbeskidzkim
Przeglądzie Teatrzyków w j. angielskim
w Bielsku-Białej, organizowanym przez
wydawnictwo MM Publications. Jest to pierwszy taki konkurs w naszym regionie.
Dzieci pomimo tremy dobrze opanowały swoje role wygłaszane w języku angielskim
i wczuły się w grane postaci .
Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Osieku zakupiła pięć nowych
komputerów do „ starej pracowni”.
Uczniowie są zachwyceni! Dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują rodzicom, a szczególnie przewodniczącej pani Bożenie Płonce. Zakupu i
instalacji podjął się pan Maciej Fudala
pracownik UG w Osieku. Dziękujemy!
28
SP 2 OSIEK
Marcowe wyjazdy z Super Szkołą
10.03. uczniowie klas I – III wyjechali do teatru Groteska. Najpierw obejrzeli spektakl Bajka o Kopciuszku i złych
siostrach. Po nim wzięli udział w warsztatach teatralnych. Poznali rodzaje kukiełek używanych w czasie przedstawienia.
Mogli również sami nimi poruszać i odegrać krótkie scenki. Sprawiło im to wielką frajdę.
12.03. klasy V – VI udały się do Krakowa do Muzeum Książąt
Czartoryskich i Muzeum Archeologicznego.
Najpierw wzięli udział w dwóch lekcjach muzealnych: Pradzieje Małopolski i Bogowie Starożytnego Egiptu. Poznali narzędzie
człowieka pierwotnego, sposoby zdobywania pożywienia, broń, a
nawet biżuterię. Widzieli, jak grzebano zmarłych w dawnych czasach. Podziwiali również okazały posąg boga Słowian – Światowida.
Największe wrażenie wywarła jednak lekcja dotycząca starożytnego
Egiptu. Prawdziwe mumie, a także sposób ich wykonania i wyposażenie wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczestników. Wiedzę
na temat starożytnego Egiptu uporządkowała prelekcja filmu Autopsja mumii.
Wizyta w Muzeum Książąt Czartoryskich uczniowie obejrzeli wystawę malarstwa, gdzie najwięcej uwagi poświęcili dziełu
Leonarda da Vinci Dama z gronostajem. Następnie zobaczyli ekspozycję broni z różnych okresów historycznych oraz zbiory sztuki starożytnej, m.in. grecką porcelanę, papirusy egipskie z pismem hieroglificznym.
Wyjazd poszerzył wiedzę uczniów dotyczącą dorobku kulturalnego społeczeństw
starożytnych i cywilizacji nowożytnych.
Pożegnanie z Super Szkołą
Wszystko co dobre, szybko się kończy! Tymi słowami można podsumować nasz
udział w Super Szkole. 28.03.08r.
zaproszeni goście i rodzice zgromadzili się na uroczystym zakończeniu projektu.
Najpierw, w czasie prezentacji
multimedialnej, zapoznali się z
działaniami, które miały miejsce
w szkole. Dokładnie omówili je
pan dyrektor Roman Rułka i koordynator projektu Joanna Zygmunt.
Później zebrani mogli zobaczyć
przedstawienie Casting, w czasie
którego w nieco kabaretowy sposób ukazaliśmy przebieg przedsięwzięcia. Zgromadzeni nie szczędzili braw młodym aktorom, a i śmiechy dochodzące z publiczności świadczyły o tym, że spektakl
się podobał.
Kolejnym punktem programu był występ magika. Zainteresował on nie tylko najmłodszych. Po programie artystycznym można
było podziwiać prace uczestników klubu plastyka, zdjęcia i albumy z wycieczek i rajdów naszych turystów, a także wziąć udział
w zajęciach gimnastyki mózgu w specjalnie na tę okazję przygotowanej sali. Rada Rodziców przygotowała również pyszne ciasto
i kawę.
Mamy nadzieję, że udział uczniów w tym projekcie pozwolił im rozwinąć swoje zainteresowania i poszerzył wiedzę na różne
M.K.
tematy.
„Cuda Mistrza z Nazaretu”, spektakl przygotowany przez
uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum w Osieku pod opieką siostry Ewy
i siostry Katarzyny
29
SP Głębowice
Konkursy „SUPER SZKOŁY”
W ramach projektu SUPER
SZKOŁA 19. marca odbył się szkolny
etap konkursu recytatorskiego o tematyce wiosennej - „ Przyszła wiosna”. I
miejsce zajęła Julia Babińska,
II - Angelika Babiarczyk, III – Martyna
Kuźma. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Obstarczyk, Klementyna Wysogląd,
Wojciech Kuwik.
W konkursie plastycznym ”Jan Paweł II
na pielgrzymim szlaku” nagrody otrzymali następujący uczniowie: Karolina
Obstarczyk, Martyna Kuźma, Jakub Siwek, Julia Babińska, Aleksandra Szałajko, Magdalena Nowak, Dagmara Tyran,
Magdalena Kawczak, Natalia Lekka,
Klaudia Noszka, Marek Leśniak, Przemysław Szypuła, Przemysław Wandor,
Anna Matonóg, Celestyna Leśniak, Karol Lach, Kinga Sala, Janusz Kiszczak,
Monika Sala.
W festiwalu piosenki religijnej „ Śpiewam Panu, gdy idę ulicą”, który odbył
się w naszej szkole 26. marca wzięli
udział przedstawiciele
wszystkich klas oraz
przedszkolaki i zerówka. Każdy zaprezentował swój utwór. Jury
wyłoniło zwycięzców:
I miejsce: Artur Matyjasik, Aleksandra Matyjasik, Dawid Obstarczyk, II miejsce: Julia
Babińska, Magdalena
Nowak, Anna Matonóg, Karolina Siwek,
Norbert Nowak.
Zorganizowany został
szkolny turniej tenisa
stołowego. Mistrzami
szkoły zostali: Mateusz Nowak kl. VI i
Klementyna Wysogląd kl. V
Konkurs „ ASY z III klasy”
2. kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej odbył się Międzygminny Konkurs „ ASY z III klasy”. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Siwek,
Anna Matonóg i Angelika Kuś. Do etapu powiatowego w Brzeszczach zakwalifikował się Jakub Siwek.
Konkurs „ ORTOGRAFIK ”
CO SŁYCHAĆ W NASZYM
ZESPOLE ?
Przed Świętami Wielkanocnymi w
naszej szkole odbył się uroczysty apel.
Najpierw zaprezentowało się przedszkole w inscenizacji o tradycjach wielkanocnych. Natomiast w drugiej części
uczniowie klasy IV przypomnieli mękę
Chrystusa, przedstawiając teksty biblijne
dotyczące Wielkiego Tygodnia.
2. kwietnia w III rocznicę śmierci
Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej mszy św.,
odprawionej przez naszego księdza
proboszcza Krzysztofa Błachuta. Pani
dyrektor sięgnęła wspomnieniami do
ważnego wydarzenia, jakim było nadanie imienia Jana Pawła II naszemu zespołowi, prezentując zdjęcia z tej ważnej
uroczystości. W rocznicę śmierci umiłowanego Jana Pawła II dziękowaliśmy za
to, że dane było nam żyć w tym samym
czasie.
To był dla nas bardzo ważny dzień.
Nasza szkoła gościła w dniu 9. kwietnia uczestników Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „ ORTOGRAFIK ”. Zawitali do nas uczniowie z gminy Osiek,
Polanka Wielka oraz gminy Zator.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II - Martyna Kuźma, Magdalena
Nowak oraz z klasy III - Jakub Siwek i Przemysław Wandor. Do etapu finałowego w
Bulowicach awansowały Martyna Kuźma – I miejsce, Magdalena Nowak – II miejsce
.
Sponsorzy konkursu: Burmistrz miasta Zator, Wójt gminy Polanka Wielka, Wójt
gminy Osiek, Firma AKSAM Osiek, Grupa MASPEX Wadowice, Piekarnia Elżbieta
Marczyński Głębowice.
Serdecznie dziękujemy.
Przedszkole przy ZSP Głębowice
30. marca przedszkolaki wzięły udział w Festiwalu Piosenki Religijnej w Polance Wielkiej. Młodsza grupa „Pupilki” zajęła zaszczytne I miejsce.
ES.BH.
CZĘŚCI ZAMIENNE
POLAR, ZELMER, ARDO
MPM PRODUKT,
MASTERCOOK,
AMICA, WHIRLPOOL,
BOSCH
INDESIT, ARISTON I INNE
30
Anna MIODOŃSKA
WIEPRZ 47
tel. 875-50-28
2 000 różnych części
3 km od centrum Wieprza
w stronę Andrychowa
NISKIE CENY!
Gimnazjum
Gimnazjum Osiek
Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursach i turniejach:
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w eliminacjach miejsko-gminnych gimnazjaliści /Michał Domasik, Konrad Matlak, Bartosz Zajas/ zajęli IV miejsce.
Przemysław Jędrzejowski został finalistą etapu wojewódzkiego konkursu biologicznego i geograficznego.
Konkurs Religijny „Jonasz,” do dalszego etapu zakwalifikowały się Katarzyna Baścik i Paulina Wysogląd.
Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Lista osób biorących udział: Jacek Górkiewicz, Krzysztof Socała, Konrad Matlak, Katarzyna Baścik, Kamil Płonka.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Katarzyna Baścik, Jacek Górkiewicz.
Konkurs matematyczny, biologiczny, języka angielskiego i języka niemieckiego organizowany przez Powiatowy Zespół Nr 9 im.
M. Dąbrowskiej w Kętach, który odbył się 8 kwietnia 2008 r. o godz. 1100. Wzięło w nim udział 11 gimnazjalistów. W konkursie
z języka angielskiego Katarzyna Majda zajęła III miejsce, natomiast w konkursie biologicznym Przemysław Mąkina zajął IV
miejsce.
VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Teatrze – etap II
Lista osób biorących udział: Katarzyna Majda, Łukasz Pyza, Aleksandra Rusin.
Zespół wokalno-instrumentalny wystąpił w Przeglądzie Piosenki Religijnej w Bielsku-Białej.
Zespół cheerleaders wystąpił na Festiwalu Tańca Cheerleaders w Brzeszczach.
Powitanie wiosny w przedszkolu
Ośrodek szkolenia Kierowców
NAUKA JAZDY BLACK
Krzysztof Czarny
32-608 Osiek, ul. Przecznica 120A
KURSY KIEROWCÓW na kat. B
Z A P E W N I A M Y:
*Atrakcyjną cenę kursu
*Kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego
*Miłą atmosferę i bezstresową naukę jazdy
*Jazdę w mieście egzaminacyjnym Tychy lub Bielsko
*Możliwość wpłat w ratach ( od 1 do 12 rat )
*Plac manewrowy i wykłady
*Krótki czas trwania kursu
* Materiały do nauki GRATIS!
*Lekarz- GRATIS!
*Uczniowie –zniżka!
Informacja tel.: 0693 449 272 lub www.osk-black.ovh.org
Serdecznie zapraszamy
31
Ogłoszenia
Sprzedam pole orne 1,45 ha
Nr tel. 0 606 687 394
Poszukuję opiekunki do dzieci,
wiek dzieci 6,10,14 lat.
Praca w Osieku ulica Zaolszynie 37
Telefon 0 695 988 695
Warunki pracy (dorywcza) i wynagrodzenia są do uzgodnienia
Sport
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA 2008 r.
12. 04. 08 r.(sobota) na stadionie w Osieku juniorzy starsi
i młodsi rozegrali mecze drugiej kolejki I Ligi Małopolski
Zachodniej z Kalwarianką. Juniorzy starsi po dobrym
meczu wygrali 3 : 1, a juniorzy młodsi też odnieśli zwycięstwo 1 : 0.
Seniorzy pokonani ?
Natomiast w meczu seniorów w klasie „A” w Oświęcimiu
z miejscową „Sołą” drużyna Osieka odniosła porażkę 1: 2.
Spotkanie stało na dobrym poziomie. W pierwszej połowie
nasza drużyna miała przewagę, lecz nie potrafiła to udokumentować zdobyciem bramki. Po przerwie drużyna Soły
uzyskała lekką przewagę zdobywając dwie bramki. Kontaktową bramkę zdobył Seweryn Jaromin. Sędzia spotkania p.
Korczyk nie podyktował ewidentnej jedenastki za zagranie
ręką w polu karnym przez zawodnika Soły. Jak z tego widać
sędziowanie, ustawianie meczy, i dziwna sytuacja na naszym
meczu daje dużo do myślenia, że może nie jest wszystko tak
jak należy, nawet tu na dole.
Stanisław Kusak
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SPORT W GIMNAZJUM
SUKCES PIŁKARZY RĘCZNYCH Z
GIMNAZJUM W OSIEKU
Podwójne zwycięstwo na Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej
dziewcząt i chłopców, odnieśli na swoim parkiecie, uczniowie Gimnazjum w
Osieku. Zawody odbyły się 15.04.08,
na sali gimnastycznej w Osieku.
Rywalizowało 8 najlepszych drużyn z
powiatu /eliminacje rozgrywane były w
pażdzierniku 2007 r./.
Gospodarze zagrali w składzie:
Łukasz Pyza - kapitan, Radosław Mitoraj, Daniel Kolasa, Krzysztof Szypuła,
Tomasz Musiał, Damian Walus, Maciej
Klęczar, w bramce – Przemysław Walczyk. Najwięcej bramek zdobyli: Ł.Pyza, R. Mitoraj, K. Szypuła i D. Kolasa
Bardzo dobrze spisał się w bramce P.
Walczyk. Drużynę prowadził p. Jan Bulkiewicz.
Dziewczęta z Osieka wystąpiły w
składzie: Żaneta Drabczyk, Katarzyna Majda, Justyna Wandor, Aleksandra
Noga, Justyna Kwaśniak, Barbara Płonka, Izabella Kubińska, Anna Klęczar, w
bramce: Paulina Graca. Jako zawodniczki rezerwowe zagrały: Natalia Ptaszek,
Sabina Kasprzycka, Paulina Tolarczyk i
Paulina Wysogląd.
Z drużyny dziewcząt najlepiej zagrały:
Ż. Drabczyk, P. Graca, A. Noga, . Wandor, K. Majda i kapitan zespołu J. Kwaśniak. Zespól prowadziła p. Magdalena
Jasińska.
Obie drużyny będą reprezentować
nasz powiat na zawodach rejonowych.
Życzymy powodzenia!
14.
Nazwa Imprezy
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Dzikich Drużyn
Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej
Mistrzostwa Gminy Osiek w
Tenisie Stołowym
Udział w Turnieju „Piłkarska
Kadra Czeka”
Powiatowe Biegi Przełajowe
Gminna Spartakiada
Lekkoatletyczna
Powiatowa Spartakiada LKS
Powiatowy Turniej Juniorów
w Piłce Nożnej
Turniej Dzikich Drużyn w
Piłce Nożnej
Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Oldboi
Udział Drużyny Piłki
Siatkowej w Rozgrywkach
Ligowych
Towarzyskie Sparingi
Piłkarskie
Udział Drużyn Piłkarskich w
Rozgrywkach Ligowych
Mistrzostwa Osieka w
Szachach
SIATKÓWKA
8.03.08 w Osieku odbył się Turniej Siatkówki Dziewcząt z udziałem
12 drużyn z powiatu oświęcimskiego.
Zwyciężył zespół z Kęt przed siatkarkami z Chełmka. Drużyna z Gimnazjum
w Osieku , w składzie : Kamila Bliźnik,
Patrycja Walczyk, Magdalena Mieszczak, Karolina Żmudka, zajęły 3 m. Drugi zespół gospodarzy, w składzie: Anna
Kramarczyk, Justyna Żmuda, Agnieszka
Hałat, Michalina Sikora, Marta Wolas i
Sylwia Nowak, zajęły 5 miejsce. Drużyny siatkarek prowadziła p. Magdalena
Jasińska. Zawody sędziowali absolwenci
Gimnazjum: Marcin Łysek i Michał Noworyta, a także uczennice gimnazjum:
Katarzyna Majda, Justyna Wandor i
Aleksandra Noga.
Medale dla zawodniczek ufundowała Rada Rodziców z Gimnazjum w
Osieku.
Serdeczne podziękowania należą się
panu Mariuszowi Kusakowi, który ofiarował drożdżówki dla uczestniczek zawodów. Nagrodę dla najlepszej siatkarki
z Osieka otrzymała Patrycja Walczyk.
19.kwietnia.2008r. w Oświęcimiu odbędzie się uroczysty finał Oświęcimskiej
Ligi Siatkówki Chłopców.
Drużyna z osieckiego gimnazjum zagra
z zespołem z Brzeszcz. Zapraszamy kibiców z Osieka, a w szczególności rodziny zawodników, na godz. 9.00 na salę
gimnastyczną PZnr 2 w Oświęcimiu.
32
Organizator
LKS- Osiek
Finansujący
LKS- Osiek
Data
Marzec 2008
Rada Powiatowa Rada Powiatowa
LZS
LZS
LKS-Osiek
LKS-Osiek
Kwiecień 2008
Rada Powiatowa Rada Powiatowa
LZS
LZS
Rada Powiatowa Rada Powiatowa
LZS
LZS
LKS-Osiek
LKS-Osiek
Maj 2008
Rada Powiatowa Rada Powiatowa
LZS
LZS
Rada Powiatowa Rada Powiatowa
LZS
LZS
LKS-Osiek
LKS-Osiek
Rada Powiatowa Rada Powiatowa
LZS
LZS
Komitet
LKS-Osiek
organizacyjny
Kwiecień 2007
Maj 2008
Czerwiec 2008
Lipiec 2008
Lipiec 2008
Lipiec 2008
Wrzesień 2008
Cały rok
LKS-Osiek
LKS-Osiek
Cały rok
Podokręg Piłki
Nożnej w
Oświęcimiu i
Wadowicach
LKS-Osiek
LKS-Osiek
Cały rok
LKS-Osiek
Listopad 2007
CHEERLEADERS
5.kwietnia 2008r. byliśmy na Festiwalu
Tańca w Brzeszczach. Zespół „Flash”
z Osieka zajął V miejsce w kategorii
cheerleaders 14-19 lat. Tancerze wystąpili w składzie: Justyna Dusik, Judyta
Boba, Sara Babrała, Klaudia Frej, Patrycja Boryska, Natalia Cieciak i Rikardo
Pawłowski. Chłopcy tańczyli również
w kategorii solistów. Zespół wystąpił w
strojach ufundowanych przez Radę Rodziców z Gimnazjum w Osieku.
Drużynę cheerleaders prowadzi p.
Magdalena Jasińska.
Magdalena Jasińska
29.03.2008 r. odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze członków stowarzyszenia LKS „Brzezina” w Osieku. Na
zebraniu sprawozdanie merytoryczne z
działalności za 2007 r. odczytał prezes p.
S. Kusak. Podczas spotkania został zatwierdzony plan imprez sportowych na
2008 r., który powyżej podajemy i odbyła się szeroka dyskusja na temat budowy
nowego boiska.
Sport
Piłka nożna
Rozpoczęły się rozgrywki rundy
wiosennej w piłce nożnej podokręgu
Oświęcim klasy A oraz I ligi juniorów
starszych i młodszych małopolski zachodniej.
Pierwsi rozpoczęli juniorzy 5. kwietnia
w Makowie Podhalańskim remisując 0:0.
Juniorzy młodsi przegrali 0:2 . Juniorzy starsi mieli zdecydowaną przewagę,
lecz jej nie wykorzystali. W niedzielę 6.
kwietnia w meczu inauguracyjnym rundy
wiosennej spotkały się w Osieku drużyny Bulowic i Osieka. Nasi byli zdecydowanymi faworytami i jak to się często
zdarza, faworyci nie zawsze wygrywają.
Była optyczna przewaga, której nie mogli udokumentować strzeleniem gola,
los jednak się nie odwrócił i pod koniec
meczu nasi z rzutu karnego wbili zwycięskiego gola. Wywalczyli 1:0. Zdobywcą
zwycięskiej bramki był Mariusz Luranc.
Miejmy nadzieję, że w następnym meczu
będzie znacznie lepiej powiedział nam
prezes LKS.
Halowy Turniej Piłki
Nożnej
„Dzikich Drużyn”
Tradycyjne, jak co roku 16. marca
rozgrywamy turniej „ Dzikich Drużyn”
w hali sportowej w Osieku.
Patronat nad imprezą objął
LKS „ Brzezina” Osiek.
W turnieju udział wzięło 5
drużyn F.C- Żule, F.C.- Dezerter, Orkiestra, San- Siro,
oraz Dzieci Ulicy. Oto wynik eliminacji:
Żule- F.C. Dezerter 2:2 (
dogrywka- karne 2:4),
Orkiestra- San Siro 5:1
W ścisłym finale :
Dezerter- Dzieci Ulicy 6:1
Orkiestra – Dzieci Ulicy
5:4
Orkiestra- Dezerter 4:0
Zwycięzcą całego turnieju została drużyna Orkiestra
Drugie miejsce wywalczyli Dezerterzy,
a trzecie Dzieci Ulicy.
Wszystkie trzy drużyny otrzymały puchary oraz piłki, które wręczył im wójt
wraz z przewodniczącym Rady Gminy.
Wszystkie mecze sędziował Krzysztof
Sporysz. Już teraz zapraszamy na rozgrywki w przyszłym roku.
Międzynarodowy
Turniej w Halowej
Piłce Nożnej
16. i 17. lutego w Łękawicy k/Żywca rozegrano
Międzynarodowy Turniej w
Halowej Piłce Nożnej o puchar Wójta Gminy Łękawica.
W pierwszym dniu rozegrano
turniej juniorów rocznik 1995
i młodsi. Startowało osiem
drużyn w dwóch grupach. W
pierwszej Łękawica, Brzeszcze, Rekord Bielsko- Biała II,
Koszarawa Żywiec. W drugiej
grupie Gilowice, Rekord bielsko- Biała I, Osiek oraz druży-
33
na ze Słowacji Vavrecka. Nasi startowali po
raz pierwszy w turnieju
międzynarodowym
i
spisali się rewelacyjnie.
Już w pierwszym meczu
pokonali Gilowice 4:0 ,
w drugim zremisowali z
Rekordem Bielsko- Biała I 1:1,by w następnym
meczu pokonać Słowaków 1:0. W rundzie półfinałowej Osiek po bardzo wyrównanym meczu
minimalnie przegrał 2:3
, jak się potem okazało
przegraliśmy z późniejszym zwycięzcą
turnieju Łękawicą. Nasi chłopcy wznieśli się na wyżyny i powalczyli o trzecie
miejsce pokonując Rekord Bielsko- Biała 3:2. Jest to wielki sukces naszych młodych piłkarzy LKS Osiek.
Dzień drugi turnieju
W drugim dniu powalczyli juniorzy
starsi .W pierwszej grupie byli Ślemień,
SMS Żywiec, LKS Osiek oraz Łękawica.
Druga to BKS Bielsko- Biała, Brzeszcze,
Tokarnia oraz słowacka Vavrecka.
W pierwszym meczu drużyna Osieka
pokonała gospodarzy – faworytów wynikiem 5:2, w drugim Ślemień 4:2, w trzecim pokonali SMS Żywiec 3:0.W półfinale, po bardzo zaciętej walce, przegrali
z późniejszym zwycięzcą Tokarnią 2:3.
O trzecie miejsce przegrali z wcześniej
pokonanymi Łękawicą 1:4. W końcowej
klasyfikacji zajęliśmy 4 miejsce. Grę piłkarzy ogólnie należy ocenić bardzo dobrze, tak pod względem sportowym, jak
i tym, że pokazaliśmy się z dobrej strony
na arenie międzynarodowej.
Liczymy, że w przyszłym roku ponownie zostaniemy zaproszeni na rozgrywki
turniejowe do Łękawicy, a wówczas nasi
młodsi piłkarze na pewno spiszą się lepiej, czego im serdecznie życzymy.
Stanisław Kusak
Informuje się mieszkańców Gminy
Osiek, że w dniu 2 maja 2008 roku
Urząd Gminy w Osieku, Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Osieku,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osieku, będzie nieczynny.
(Dzień 2 maja 2008 roku jest dniem
wolnym dla pracowników Urzędu
Gminy w Osieku w zamian za 3 maja
2008 roku - dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela art.130 § 2 Kodeksu Pracy)
Kronika
Witamy wśród nas
c.d. Styczeń
Mitoraj Patrycja
Piwowarczyk Natalia Agnieszka
Garwacki Bartłomiej Sebastian
Luty
Czachowska Milena Anna
Kramarczyk Konrad Albin
Kinal Łucja Marta
Biesik Milena
Płonka Małgorzata Magdalena
Szypuła Kacper Jan
Siwek Kacper Jacek
Marzec
Klimczak Jakub Edward
Jurczyk Ewa
Szyszka Jakub Kacper
Mrozik Kamil
Durańczyk Wojciech
Jedliński Fabian Józef
Wanat Kamila
Janiczek Julia Elżbieta
Niemiec Iga
Kwiecień
Serafin Sandra
Zięciak Wojciech Marek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Głębowice
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Głębowice
Osiek
Na ślubnym kobiercu
c.d. Styczeń
Wojnar Adam, Osiek i Płonka Ewa, Rzyki
Luty
Kolasa Dawid, Polanka Wielka i Kwaśniak Adrianna, Osiek
Połącarz Rafał, Osiek i Zdebska Anita, Libiąż
Marzec
Hałat Bogusław, Osiek i Węgrzyn Izabela, Zaborze
Pędziwiatr Rafał, Osiek i Przeczek Karolina, Jawiszowice
Kwiecień
Jekiełek Bogusław, Osiek i Walkosz Marta, Libiąż
Lewczak Mirosław, Polanka Wielka i Gabryś Barbara, Osiek
Pyda Sławomir, Polanka Wielka i Kramarczyk Natalia, Osiek
Koledzy i koleżanki z Gimnazjum
pożegnali Natalkę Dubińską
Serdeczne podziękowania za okazane
współczucie, msze święte intencyjne, złożone wieńce i kwiaty oraz wszystkim, którzy
tak licznie towarzyszyli w ostatniej drodze
śp. Stefanii Kuźma
Pożegnaliśmy
Luty
Górkiewicz Jerzy Adam
Gregorczyk Waleria
Luranc Tadeusz
Matonóg Stanisława
Targowski Sylwester
Górkiewicz Adam
Marzec
Pieczka Emilia
Kuźma Stefania
Kobiałka Mirosław Józef
Pawlusiak Rozalia
Klęczar Maria
Kwiecień
Domasik Zofia
Dubińska Natalia Anna
Poznański Mieczysław
Jekiełek Zofia
Siwek Stefania Karolina
Głębowice, ul. Kulturowa 35
Osiek, ul. Główna 48
Osiek, ul. Ogrodowa 6/10
Głębowice, ul. Śmietanówka 15
Osiek, ul. Starowiejska 52
Głębowice, ul. Leśna 4
-
65 lat
80 lat
49 lat
70 lat
71 lat
67 lat
Osiek, ul. Starowiejska 70
Osiek, ul Główna 140
Głębowice, ul. Świerkowa 7
Osiek, ul. Zaolszynie 32
Osiek, ul. Zielona 23
-
84 lat
86 lat
44 lata
83 lata
82 lata
Głębowice, ul. Modrzewiowa 3
Osiek, ul. Starowiejska 399
Osiek, ul. Starowiejska 339
Osiek, ul. Główna 383
Głębowice ul. Plebańska 12
-
83 lata
15 lat
72lata
76 lat
62 lata
34
składa Rodzina
TANIE NAGROBKI
solidnie, gwarancja
Raty
nieoprocentowane
Zbigniew Kasperczyk
Polanka Wielka, ul. Południowa 132
Tel. 033 8458 014 0509 327 258
GALERIA
35
GALERIA
36