Direct AiR Transport - dart

Komentarze

Transkrypt

Direct AiR Transport - dart
Transport małymi
samolotami
mgr inż. Wojciech Miksa
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
System
Transportu
Małymi
Samolotami
Wykorzystanie samolotów 4 -19 miejscowych do
transportu pasażerów
Loty na żądanie lub rozkładowe
Zakłada się użycie samolotów na większą skalę, niż
air-taxi
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Dotychczasowe prace:
EPATS: 2007 – 2008. Analiza potencjalnego zapotrzebowania i wyzwań
przed wdrożeniem systemu w Europie.
STMS: 2008 – 2009. Analiza zapotrzebowania na podróże służbowe w
Polsce.
SAT-Rdmp: 2009 – 2012. Mapa drogowa rozwoju systemu.
DART: studium wykonalności wdrożenia transportu małymi samolotami
w oparciu o potencjał Aeroklubu Polskiego.
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Samoloty STMS:
• 4 -19 miejscowe
• Kategoria CS-23
Tłokowe
Turbośmigłow
e
Odrzutowe
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Możliwości obniżenia ceny przelotów przy
większej skali operacji:
-Zmniejszenie liczby pustych przelotów do
miejsca odebrania klienta i z punktu
docelowego klienta.
- Zwiększenie liczby pasażerów w samolocie i
podział kosztów przelotu na kilku klientów (w
air-taxi 1 klient wynajmuje samolot).
- Zwiększenie rocznego nalotu i w konsekwencji
zmniejszenie udziału kosztów stałych i kosztu
godziny lotu.
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Dlaczego małe samoloty?
Wartość czasu w podróży służbowej
$
¥
Każdy dodatkowy dzień delegacji generuje koszty:
- Nocleg (hotel, wyżywienie, diety)
- Stracony bezproduktywnie czas
Koszty straconego czasu pracy są większe niż tylko
wynagrodzenie pracownika.
To wartość dodana, którą wypracowują pracownicy
(bez wartości dodanej, nie byłoby dochodu firmy).
€
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Najkorzystniejszy środek transportu
Odległość podróży [km]
Wartoś
ć
Czasu
[€/godz
.]
3
200
300
500
700
900
1100
1300
5
Samochód
Samochód
Samochód
Samochód
Samochód
Samochód
Samochód
8
Samochód
Samochód
Tłokow Tłokow Tłokow Tłokow Odrz.
y
y
y
y
13
Samochód
Tłokow Tłokow Tłokow Tłokow Tłokow Odrz.
y
y
y
y
y
18
Samochód
Tłokow Tłokow Tłokow Tłokow Odrz.
y
y
y
y
Odrz.
22
Samochód
Tłokow Tłokow Tłokow Odrz.
y
y
y
Odrz.
Odrz.
Tłokow Tłokow Odrz.
y
y
Odrz.
Odrz.
Tłokow Tłokow Tłokow Tłokow Odrz.
Odrz.
Odrz.
Tłokow
33 EPATSSamochód
Źródło:
D2.1 V1, str. 26
y
64
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Dostępność
Sieć lotnisk, z których mogą operować samoloty:
Źródło: Krzysztof Piwek, prezentacja na konferencji
Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia w Krośnie, 19 IX
2014
Liniowe samoloty
pasażerskie:
15 portów lotniczych
Małe samoloty: potencjalnie ok.
175 lotnisk
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
Flight Path 2050 challenge:
„90% d2d 4h within Europe”
Pełna realizacja tego
wyzwania jest możliwa
tylko z zastosowaniem
małych samolotów.
Kick Off meeting, 18 kwietnia 2016
STMS – szansa rozwoju dla lotnisk regionalnych
Źródło: Krzysztof Piwek, prezentacja na konferencji Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia w Krośnie, 19 IX 2014
Dziękuję za uwagę
Więcej informacji:
http://epats.eu
http://sat-rdmp.eu

Podobne dokumenty