28-koniec negocjcji-TAMARIS

Transkrypt

28-koniec negocjcji-TAMARIS
Temat: Odstąpienie od negocjacji z Grupą Wortmann
Raport bieŜący nr 28/2008
Data: 2008–06-17
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. informuje, Ŝe odstępuje od negocjacji z Grupą Wortmann
KG z siedzibą Detmold.
Kluczowym elementem sukcesu zarówno w branŜy odzieŜowej jak i obuwniczej jest
dostosowanie kolekcji do rynku, na którym się działa, w związku z tym, zidentyfikowany w
czasie negocjacji niewielki wpływ „MONNARI TRADE” S.A na kolekcję Tamaris jest
powodem odstąpienia od negocjacji.
W związku z zawarciem umowy inwestycyjnej ze spółką ROY S.A., o której Spółka
informowała w raporcie bieŜącym nr 27/2008, wszystkie pozyskane przez „MONNARI
TRADE” S.A. lokalizacje dla marki Tamaris w liczbie 35 na lata 2008 i 2009, zostaną
przeznaczone na salony firmowe marki ROY.

Podobne dokumenty