pSzenica ozima - Osadkowski SA

Transkrypt

pSzenica ozima - Osadkowski SA
Informacje podstawowe
NOWOŚĆ!
BRILLIANT
PAMIER
KEPLER
Hodowca
Lantmännen SW Seed
Lantmännen SW Seed
Lantmännen SW Seed
NICKERSON
klasa
A
A
A
A
rejestracja
2012 DE
2005 DE, 2009 CZ, LT, EE
2008 DE
2010 PL
plonowanie w wieloleciu a1, % wz
103*
100
102
102
OSTROGA
DANKO
A oścista
2008 PL
106
KREDO
JULIUS
MEISTER
NIKOL
KWS OZON
Saaten Union
KWS LOCHOW Polska
RAGT
NICKERSON
KWS LOCHOW Polska
A
A
B
B
B
2010 PL, 2009 DE
2008 DE, 2010 EE, 2011 LT, LV
2011 PL, 2010 DE
2008 CZ
2010 PL, 2010 BE
103
108
100
104
108
termin kłoszenia
średni
średni
śRednio późny
śRednio późny
późny
średni
średni
śRednio późny
bardzo wczesny
średni
termin dojrzewania
średni
średni
średni
późny
późny
średnio późny
średni
średni
bardzo wczesny
średni
MTZ [g]
wysoka – 44
niska – 39
średnia – 41
wysoka – 47
mrozoodporność
5,5
4
4
2,5
Wysokość roślin
średnia – 95
średnia – 92
niska – 89
niska – 85
odporność na porastanie
DOBRA
dobra
dobra
dobra
wysoka – 47
6
średnia – 96
BARDZO DOBRA
średnia
średnia – 41
wysoka
wysoka – 45
Bardzo wysoka – 47
wysoka – 45
2,5
5
1,5
4,5
4
niska – 85
średnia – 95
średnia – 90
średnia – 94
niska – 85
dobra
dobra
BARDZO DOBRA
średnia
dobra
BARDZO wysoka
średnia
BARDZO wysoka
średnia
BARDZO wysoka
bardzo dobra
dobra
bardzo dobra
dobra
średnia
Odporność na wyleganie
wysoka
wysoka
BARDZO wysoka
BARDZO wysoka
Zdrowotność
bardzo dobra
dobra
dobra
bardzo dobra
mączniak prawdziwy
***
***
***
***
*
***
**(*)
**
**(*)
**(*)
rdza brunatna
***
*
**
**(*)
***
***
**
**
**
**
DTR
**(*)
*(*)
*(*)
***
***
**(*)
**
**(*)
*(*)
**
bardzo dobra
septorioza liści
**
*(*)
**
**
**
**
**
**
**
*
septorioza plew
**
**
**
**
**
**
*(*)
*(*)
**
*
Fuzarioza kłosów
**
**
**(*)
**(*)
choroby podstawy Źdźbła
**
***
***
***
gęstość ziarna
średnia
wysoka
średnia
średnia
wyrównanie ziarna
dobre
średnie
dobre
dobre
zawartość białka
wysoka
wysoka
BARDZO wysoka
średnia
**(*)
***
**
*
**(*)
**
**
***
**
***
**
**
niższa
średnia
średnia
wysoka
średnia
Cechy jakościowe
średnia
bardzo dobre
dość wysoka
dobre
bardzo dobre
bardzo dobre
bardzo dobre
bardzo dobre
średnia
średnia
dość wysoka
średnia
średnia
liczba opadania
BARDZO wysoka
wysoka
BARDZO wysoka
BARDZO wysoka
średnia
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
BARDZO wysoka
sedymentacja
BARDZO wysoka
BARDZO wysoka
BARDZO wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
średnia
średnia
BARDZO wysoka
wymagania glebowe
średnie
mniejsze
średnie
średnie
średnie
mniejsze
średnie
mniejsze
mniejsze
średnie
tolerancja niskiego pH
średnia
średnia
niższa
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
niższa
odporność na suszę
dość wysoka
wysoka
dość wysoka
średnia
średnia
dość wysoka
średnia
wysoka
dość wysoka
średnia
późny siew
***
***
***
**
obsada w siewie optymalnym [szt./m2]
330–350
280–320
300–350
300–330
ilość wysiewu [kg]
150–180
130–150
140–160
160–190
tworzy piękny, zdrowy,
wyrównany łan
wysoki plon, wysoka
zdrowotność, grube
ziarno
Cechy szczególne
bardzo dobra zimotrwałość i zdrowotność
nadaje się do uprawy
na każdym polu
Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.
***
**
***
*
**
350–380
***
300–340
260–340
300–350
300–350
280–320
180–200
140–160
130–170
150–180
170–200
150–180
dobra zimotrwałość,
dorodne ziarno
wysoki plon, wysoka jakość, grube
ziarno
bardzo wczesna,
dobra zimotrwałość
niskie rośliny, grube
ziarno, wysoki plon
dobra zimotrwałość, dobra
jakość
efektowna, wysoko
plonująca
Cecha: *** – bardzo dobra, ** – dobra, * – średnia, () z zastrzeżeniem
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
ZEPPELIN
zboża ozime
pSzenica OZIMA
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
zboża ozime
32
Odmiana
33
zboża OZIMe
jęczmień ozimy
Odmiana
NICKELA
SCARPIA
żyto ozime
HELLVUS
GONELLO
żyto ozime
BRASETTO
DAŃKOWSKIE
AMBER
pszenżyto ozime
CULTIVO
ADVERDO
MAESTOZO
Informacje podstawowe
HodowLa
Lantmännen SW Seed
Saaten Union
Dieckmann
KWS Lochow Polska
KWS Lochow Polska
Danko
Lantmännen SW Seed
Lantmännen SW Seed
Danko
typ ODMIANY
browarna dwurzędowa
pastewna wielorzędowa
HYBRYDOWA
HYBRYDOWA
HYBRYDOWA
LINIOWA
krótkosłomA
krótkosłomA
tradycyjnA
rejestracja
2006 PL
2007 PL
2007 DE
2009 PL
2009 PL
2010 PL
2007 DE
2012 DE
2011 PL
100
102
114
116
97
105*
105
termin kłoszenia
średni
średni
średni
średni
średni
wczesny
średni
średni
bardzo wczesny
termin dojrzewania
średnio wczesny
wczesny
średni
średni
średni
średnio wczesny
średnio późny
średni
bardzo wczesny
plonowanie poziom a1/a2
COBORU, w wieloleciu
CCA, w wieloleciu
105
114
wysokość roślin
bardzo niska
średnia
średnia
niska
średnia
średnia
bardzo niska
niska
średnia
MTZ [g]
bardzo wysoka – 48,8
wysoka – 46
bardzo wysoka – 41
średnia – 33
średnia – 34,6
średnia – 32,3
wysoka – 51
wysoka – 42,2
wysoka – 45,8
zawartość białka
średnia
średnia
wysoka
niska
niska
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
42
***
*
**
**
**
**
***
*(*)
**
rdza brunatna
nd
nd
**
**
**
**
***
***
***
septorioza liści
nd
nd
**
**
**
*
**
**
**
choroby podstawy źdźbła
nd
nd
**
**
**
***
***
**
***
rynchosporioza
**
**
*
*
*
*
**
**
***
plamistość siatkowa
**
**
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
PROFIL AGROTECHNICZNY
mrozoodporność
średnia (4,5)
dobra (5)
dobra
bardzo dobra
brak danych
brak danych
dobra (5)
bardzo dobra (5,5)
dobra (4,0)
odporność na wyleganie
bardzo dobra
średnia
bardzo dobra
dobra
średnia
średnia
bardzo dobra
bardzo dobra
dobra
odporność na suszę
dość wysoka
dość wysoka
dość wysoka
wysoka
średnia
średnia
dość wysoka
dość wysoka
wysoka
odporność na niskie pH
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
wymagania glebowe
mniejsze
mniejsze
mniejsze
mniejsze
średnie
mniejsze
mniejsze
średnie
mniejsze
odporność na porastanie
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
wysoka
wysoka
wysoka
przydatność
słodownie,
przemysł paszowy
przemysł paszowy
przemysł młynarski
i gorzelnie
przemysł młynarski
i gorzelnie
konsumpcja, pasza,
etanol, substrat do
biogazu
młynarsko-piekarskie,
pasza
przemysł paszowy
przemysł paszowy
przemysł paszowy
wczesny
280–330
270–300
190–200
160–180
160–180
220–270
250–280
250–280
280–320
optymalny
330–350
300–350
200–220
180–220
180–200
280–300
280–330
280–330
320–360
opóźniony
350–380
320–380
220–260
220–250
200–250
340–360
330–380
330–380
360–420
Ilość wysiewu (kg/ha lub j.s./ha)
140–180
130–170
1,8–2 j.s.
1,8–2 j.s.
1,8–2 j.s.
90–110
150–180
150–180
140–170
Cechy szczególne
NAJNIŻSZA odmiana
zarejestrowana
w Polsce, bardzo
wyrównane
i grube ziarna
wysoko plonująca,
wczesna odmiana
duże ziarno,
bardzo dobra
odporność na
wyleganie
wysoki plon,
dobra odporność
na stres
mocne i elastyczne
źdźbło
sztywna słoma,
dobra jakość
ziarna
wysoka
zdrowotność
i mrozoodporność
najwyżej plonujące
pszenżyto
w Niemczech
bardzo wczesna,
idealna na
słabe gleby
Termin siewu (obsada roślin szt./m 2)
Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.
* wyniki niemieckie 2012 r., nd – nie dotyczy
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
mączniak prawdziwy
zboża ozime
zboża ozime
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
zdrowotność
Cecha: +++ – bardzo dobra, ++ – dobra, + – średnia
( ) – z zastrzeżeniem
43

Podobne dokumenty