PSYCHOLOG w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w

Transkrypt

PSYCHOLOG w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w
PSYCHOLOG
w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Tarnowskich Górach
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
1.
Pomoc psychologiczna (diagnoza, terapia) osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom oraz rodzinom
przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne.
WYMAGANIA
1.
2.
3.
Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku psychologa
Mile widziane kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CV
List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Dokumenty potwierdzające staż pracy
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa w
Punkcie Interwencji Kryzysowej” w pokoju 104 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Sienkiewicza 16, Tarnowskie Góry do dnia 22 lutego 2011r.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Podobne dokumenty