Kronika wydarzeń do roku 1979

Transkrypt

Kronika wydarzeń do roku 1979
Kronika wydarzeń do roku 1979
Kalendarium wydarzeń
1251 i 1254 Bolesław Wstydliwy zezwala Cystersom na sprowadzenie osadników do ich dóbr
podhalańskich. Wtedy przypuszczalnie powstał zalążek osady Nowy Targ.
1335 -1338 Przyjęcie dóbr cysterskich na Podhalu przez własność królewską.
przed 1346 Wzniesienie kościoła z kamienia.
1346 Przywilej na lokację miasta.
1487 Miasto otrzymuje od Kazimierza Jagiellończyka drugi jarmark i targ tygodniowy w
czwartki.
1533 Nowy Targ otrzymał przywilej zabraniający obcym kupcom omijać miasto.
1575 -1578 Powstanie pierwszego cechu tj. cechu szewskiego.
1601 Pożar miasta – spłonęły m.in. kościół parafialny i stare akta.
1656 Zniszczenie miasta i wymordowanie znacznej części jego mieszkańców przez
Szwedów.
1710 Spłonęło 41 domów i kościół parafialny – epidemia dżumy w mieście.
1767 Wzmianka o ratuszu i jego opis.
1772 Król Stanisław August nadaje miastu pod administrację Węgierską 4 jarmarki.
1784 13 VI - Wielki pożar strawił większość zabudowy miejskiej, w tym kościół parafialny i
dwór starościński. Dotknął około 2500 osób.
1784 Wytyczenie nowego (obecnego) planu miasta.
1823 W mieście powstaje pierwsza apteka.
1845 Wielka powódź w Nowym Targu i na Podhalu.
1854 Utworzenie powiatu nowotarskiego w obrębie obwodu sądeckiego, z 33 gminami.
1867 Utworzenie Sądu Powiatowego i oddzielenie spraw sądowych od administracyjnych.
1880 W mieście powstaje straż pożarna.
1884 Powstaje gmach sądu powiatowego.
1/5
Kronika wydarzeń do roku 1979
1884 Wybrukowano rynek.
1884-1886 Miasto buduje Ratusz.
1885 Powstaje orkiestra przy straży pożarnej.
1898 Wybudowano elektrownię miejską.
1898-1905 Założenie parku im. Adama Mickiewicza.
1899 Miasto posiada światło elektryczne (wcześniej niż Kraków).
1899 Oddano do użytku linię kolejową Chabówka – Zakopane.
1900 Wybudowanie cegielni.
1903-1907 Wystawiono gmach Gimnazjum.
1904 We wrześniu otwarto C. K. Gimnazjum w Nowym Targu.
1906 Miasto otrzymuje prasę.
1909 Powstaje pierwszy chór tzw. „Chór Ludowy”
1911-1912 Miasto otrzymuje kino.
1913 Oddanie do użytku bursy gimnazjalnej i gmachu Szpitala Powiatowego.
1913 Pierwsze popisy jazdy automobilem.
1919 Powstał Narodowy Komitet Obrony Spisza, Orawy i Podhala pod przewodnictwem
Kazimierza Przerwy Tetmajera.
1925 Powstaje tartak miejski.
1929 Wybudowano nową cegielnię.
1930 Wybudowano lotnisko.
1931-1932 Wybudowano stadion sportowy.
1933 Wybudowano budynek Prezydium P.R.N.
1933 Miasto gościło prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mościckiego.
1934 Odsłonięcie pomnika Władysława Orkana, ufundowanego przez Związek Podhalan w
2/5
Kronika wydarzeń do roku 1979
Ameryce Północnej.
1934 Wybudowano szkołę rolniczą.
1938 Wybudowano dom dziecka.
1939 Zarejestrowano w mieście 312 rzemieślników, w Nowym Targu istniało ponad 135
zakładów handlowych.
- 1 września około godziny 16:30 wojska niemieckie bez walki zajmują miasto.
1941 Powstała Konfederacja Tatrzańska, z siedzibą w Nowym Targu. Pod koniec 1941 roku
liczyła około 400 członków i około 100 żołnierzy tzw. dywizji górskiej.
1947 Odbudowa winiarni PZGS.
1950 Wybudowano Szkołę Podstawową Nr 1.
1951 Wybudowano szpital powiatowy.
1953 Wybudowano budynek lecznicy zwierząt.
1954 Wybudowano piekarnię mechaniczną.
1955 Rozpoczynają produkcję Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego.
1956 Wybudowano bursę im. Kostki Napierskiego.
1956 Wybudowano schronisko na Turbaczu.
1958 Rozbudowa ogrodu Miejskiego.
1959 Miasto otrzymuje pierwsze światła jarzeniowe.
1960 Oddanie do użytku wodociągów miejskich.
1961 Miasto otrzymuje wodę z wodociągu.
1961 Wybudowano budynek Hali Sportowej przy Al. Tysiąclecia.
1961 Rozbudowa lotniska.
1962 Oddanie do użytku sztucznego lodowiska na stadionie lodowym.
1962 Wybudowano zajezdnię PKS.
1963 Wybudowano budynek spółdzielni ogrodniczej.
3/5
Kronika wydarzeń do roku 1979
1964 Oddanie do użytku Zasadniczej Szkoły Metalowej.
1964 Wybudowano masarnię PSS Orkan.
1965 XIV Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu z udziałem 1876 kajakarzy w
tym 297 z zagranicy.
Jubileusz z okazji 10-lecia istnienia Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego. W okresie
10 lat istnienia zakład wyprodukował 37 milionów par butów.
1966 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają pierwszy Tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
Powstaje Muzeum Regionalne PTTK Ziemi Nowotarskiej.
1967 Udział w telewizyjnym turnieju miast. W ramach turnieju na niedzickim Zamku spotkały
się drużyny z Nowego Targu i Nowego Sącza. Rozegrano 24 konkursy m. in. pieczenie barana,
gawędy o zamku, przenoszenia wody, kowalstwa, mielenia na żarnach, strzyżenia owiec,
przyśpiewek, rywalizacji drwali, wyścigi konne. Ostatecznie Nowy Targ uległ Nowemu Sączowi
10:13.
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (do Nowego Targu dotarły puste ramy
bowiem obrazu nie wypuszczono z Jasnej Góry) przy Kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły. W
uroczystościach udział wzięło ok. 45 tys. wiernych.
1968 Uroczyste otwarcie przy NZPS Zasadniczej Szkoły Skórzanej i Technikum Przemysłu
Skórzanego dla Pracujących.
1969 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają drugi Tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
Nadanie Państwowemu Domowi Dziecka na Kowańcu imienia „Bohaterów Września 1939 r.”
oraz odsłonięcie obelisku „Bohaterom Września” z udziałem władz lokalnych, a także gen.
Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
1970 z okazji Dnia Zwycięstwa nadanie imienia „Konfederacji Tatrzańskiej” Szkole
Podstawowej nr 5.
1971 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Powiatowego Domu Kultury.
Nowotarskie „Szarotki" zdobywają trzeci tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
1972 Z taśmy produkcyjnej NZPS „Podhale” schodzi milionowa para obuwia.
Nowotarskie „Szarotki” zdobywają czwarty tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
1973 Uruchomienie wyciągu narciarskiego na Długiej Polanie.
Nowotarskie „Szarotki” zdobywają piąty tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
1974 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają szósty tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
Uroczyste oddanie do użytku Powiatowego Domu Kultury.
1975 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają siódmy tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
4/5
Kronika wydarzeń do roku 1979
Nadanie imienia Stanisława Staszica dla Zespołu Szkół Mechanicznych.
1976 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają ósmy tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
Oddanie do użytku budynku dworca PKS.
Odbywa się I Jarmark Podhalański.
1977 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają dziewiąty tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
Oddanie do użytku: węzła komunikacyjnego przy Alei Tysiąclecia, mostu na Białym Dunajcu,
Domu Towarowego, Zakładu Mleczarskiego.
1978 Nowotarskie „Szarotki” zdobywają dziesiąty tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
Porządkowanie i estetyzacja miasta.
Uruchomienie nowych organów w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1979 Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu w czasie pierwszej pielgrzymki do
kraju.
Nowotarskie „Szarotki” zdobywają jedenasty tytuł Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie.
5/5

Podobne dokumenty