Wielopunktowy system smarowania

Komentarze

Transkrypt

Wielopunktowy system smarowania
Wielopunktowy system smarowania - smarownica automatyczna
SYSTEM MultiPoint seria LAGD 1000
NOWOŚĆ
Scentralizowany system smarowania do maksymalnie 20 punktów
Smarownica automatyczna SKF SYSTEM MultiPoint LAGD 1000
jest niezawodnym systemem centralnego smarowania
oferującym rozwiązanie smarowania łożysk i maszyn.
W LAGD 1000 jest stosowana pompa wysokociśnieniowa
i dozownik progresywny do smarowania od 6 do 20 punktów
smarowych. System jest dostarczany jako gotowy do użycia
zestaw. Wszystkie wymagane akcesoria są dołączone.
●
●
●
●
●
●
●
Smarownica jest odpowiednia do smarów o klasie konsystencji
od NLGI 000 do NLGI 2, oferuje dużą elastyczność w zakresie
typów smarów, które mogą być stosowane
Wytrzymała konstrukcja o współczynniku ochrony IP65,
jest odpowiednia do większości środowisk przemysłowych
Przezroczysty zbiornik umożliwia wzrokowe kontrolowanie
poziomu środka smarnego
Rozdzielacz progresywny zapewnia, że dokładnie taka sama ilość
smaru dociera do każdego punktu smarowego
Napełniany zbiornik smaru o pojemności jednego litra zapewnia
dłuższe okresy między uzupełnianiem zasobu smaru
Wiele opcji programowania, co umożliwia elastyczne dostosowanie
się do większości aplikacji
●
●
●
●
Alarm informujący o pustym zbiorniku, pomaga zmniejszyć ryzyko
związane z brakiem smarowania
Szeroki zakres temperatury umożliwia dostosowanie się do ciężkich
warunków pracy przez cały rok
Funkcja przełącznika cyklu (nie w przypadku wersji bateryjnej)
informuje operatora o zablokowanych wyjściach, tak więc można podjąć
odpowiednie działania
Dostępna jest wersja z zasilaniem bateryjnym, nie ma potrzeby
korzystania z zewnętrznego źródła zasilania, może być stosowana
prawie w każdym miejscu
System LAGD 1000 jest w pełni opisany w programie SKF DialSet 4.0
75
03_Re-lubrication_PL.indd 075
11.9.2008 9:54:32