szkołę mediacji rodzinnych

Transkrypt

szkołę mediacji rodzinnych
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
zaprasza na:
SZKOŁĘ MEDIACJI RODZINNYCH
wg standardów ENMA – Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, prawnicy, pracownicy sądów.
Liczba miejsc: grupa warsztatowa, 6-10 osób.
Liczba godzin: 60 godzin (6 dni po 10 godzin).
Miejsce: Białystok (do uzgodnienia).
Koszt udziału:

1200 złotych + VAT – indywidualnie.
 10000 złotych + VAT – grupa do 10 osób.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje i nabyte umiejętności
mediacyjne, spełniające wymogi prawne dla osób ubiegających się o wpis na listy mediatorów sądowych.
Zgłoszenia: [email protected]
Szczegółowe informacje: Marcin Szargiej, telefon: +48 792 518 315
Zapraszamy na strony internetowe: www.mediacje.org, www.mediacja.bialystok.pl.
Program szkolenia:
SESJA I
I dzień (10 godzin): Diagnoza konfliktu na rzecz możliwości prowadzenia mediacji. Interwencja rodzinna.
Mediacje a terapia, podobieństwa i różnice, mediacje terapeutyczne. Przygotowanie do mediacji – praca nad
motywacją.
II dzień (10 godzin): Kontakt terapeutyczny. Harmonizacja komunikacji stron w konflikcie rodzinnym. Mediacje wg
standardów ENMA.
SESJA II
III dzień (10 godzin): Mediacje wg standardów ENMA. Przebieg mediacji i reguły postępowania mediatora.
Określenie areny konfliktu i wysłuchanie stron. Ćwiczenia i trening mediacyjny, symulacje.
IV dzień (10 godzin): Rozmowy indywidualne – określanie potrzeb i propozycji stron. Rozmowy stron – proces
naprawczy, terapeutyczny, dystrybutywny. Ćwiczenia, trening mediacyjny, symulacje.
SESJA III
V dzień (10 godzin): Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin. Praca z mapą rodziny (genogram). Ćwiczenia i
trening mediacyjny, symulacje.
VI dzień (10 godzin): Konstruowanie ugód w sporach rodzinnych oraz planów wychowawczych. Ćwiczenia i
trening mediacyjny, symulacje.
Marcin Szargiej
Podlaski Oddział Regionalny
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Mediatorów Polskich.
- Mediacje-Szkolenia-Terapia Marcin Szargiej.
Partnerzy:
- Polski Instytut Mediacji sp. z o.o.
- Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.

Podobne dokumenty