Kryteria doboru uczniów na wyjazdy zagraniczne w ramach projektu

Transkrypt

Kryteria doboru uczniów na wyjazdy zagraniczne w ramach projektu
Kryteria doboru uczniów na wyjazdy zagraniczne w ramach projektu
Erasmus +
„Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”.
Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt:

Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie

Kreatywność i kultura

Obywatelstwo europejskie, świadomość europejska i demokracja
Wymagania dotyczące uczniów:
1. Przynależność do tzw. grupy projektowej.
2. Zaangażowanie w działania projektowe.
3. Znajomość języka obcego -umiejętności komunikacyjne w języku angielskim
na poziomie bardzo dobrym
4. Ocena z zachowania - zachowanie co najmniej bardzo dobre
5. Pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe
6. Gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich.
7. Samodzielność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
8. Średnia ocen co najmniej: 4,5.
9. Dojrzałość emocjonalna pozwalająca dziecku na odnalezienie się w zaistniałych
okolicznościach (nowe miejsce, nowi ludzie, rozłąka z rodziną, konieczność
wyrażania potrzeb w obcym języku).
Rodziny przyjmujące uczniów ofiarują:

nocleg dla uczniów

pełne wyżywienie

dowóz do szkoły (o ile ich dzieci nie dojeżdżają transportem szkolnym)

w razie nagłej potrzeby:
- telefon do nauczyciela, opiekuna wyjazdu (do domu)
O doborze uczniów decyduje zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca
i pedagog.
UWAGA!!!
Rodzice dzieci wyjeżdżających muszą liczyć się z rewizytą – przyjęciem dzieci
ze szkół partnerskich w roku szkolnym – podczas spotkania w Polsce.

Podobne dokumenty