OD UBÓSTWA DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

Transkrypt

OD UBÓSTWA DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Stanisława Golinowska,
Zofia Morecka, Marta Styrc,
Ewa Cukrowska i Jacek Cukrowski
OD UBÓSTWA
DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
BADANIA. KONCEPCJA. WYNIKI. PROPOZYCJE
POLSKA, EUROPA I ŚWIAT
Opracowania PBZ
Warszawa 2008
1
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ..........................................................................................................................5
Rozdział I
PRZEGLĄD I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ NAD PRZYCZYNAMI,
ZAKRESEM, KORELATAMI I KONSEKWENCJAMI UBÓSTWA W POLSCE ...........9
Wprowadzenie.....................................................................................................................................9
Specyfika tematu ............................................................................................................................9
Cel badania, zadania badawcze i ich realizacja..............................................................................9
Część I. Zakres i charakter badań nad ubóstwem .............................................................................11
1. Obszar badawczy .....................................................................................................................11
2. Dobór bazy informacyjnej i jej charakter.................................................................................12
3. Skala badań i jej zmiany w czasie ............................................................................................14
4. Charakter badań nad ubóstwem ...............................................................................................15
5. Ośrodki badań nad ubóstwem ..................................................................................................19
Część II. Analiza wyników badań .....................................................................................................22
1. Definicje ubóstwa i jego pomiary ............................................................................................22
2. Zasięg ubóstwa.........................................................................................................................27
3. Głębokość ubóstwa, jej dynamika i zróŜnicowanie .................................................................41
4. Problemy trwałości ubóstwa ....................................................................................................46
5. Korelaty, mechanizmy i przyczyny ubóstwa ...........................................................................49
6. Konsekwencje ubóstwa ............................................................................................................59
Literatura ...........................................................................................................................................63
Rozdział II
BRYTYJSKIE, EUROPEJSKIE I GLOBALNE BADANIA NAD UBÓSTWEM
I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ......................................................................................72
Wprowadzenie...................................................................................................................................72
1. Badania nad ubóstwem w Wielkiej Brytanii .................................................................................73
2. Badania nad ubóstwem w Unii Europejskiej ................................................................................84
3. Badania nad ubóstwem w skali globalnej .....................................................................................92
Literatura ...........................................................................................................................................97
Rozdział III
MILENIJNE CELE ROZWOJU W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ
I WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW ...................................................................102
Literatura .........................................................................................................................................112
3
Rozdział IV
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE ................................................................................................113
Wprowadzenie.................................................................................................................................113
1. Korzenie debaty i polityki wobec wykluczenia społecznego ......................................................113
2. Wykluczenie społeczne a ubóstwo. Dlaczego wykluczenie społeczne? .....................................116
3. Wymiary wykluczenia.................................................................................................................118
4. O wykluczeniu społecznym w Polsce .........................................................................................119
5. Wykluczenie społeczne w projekcie „Polska Bieda III” .............................................................125
Literatura .........................................................................................................................................137
SŁOWO KOŃCOWE ..................................................................................................................141
4

Podobne dokumenty