ZGODA Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego

Transkrypt

ZGODA Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego
04-437 Warszawa, ul. Kramarska 6/317
Tel. +48 505 844 811 e-mail: [email protected], [email protected] www.earlystage.pl
ZGODA
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego Dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w dniu ………………………………………….zaraz po zajęciach j. angielskiego Early Stage. Biorę pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu.
………….…..………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

Podobne dokumenty