Katalog produktów Cennik DACHY

Komentarze

Transkrypt

Katalog produktów Cennik DACHY
www.scaladachy.pl
Katalog produktów
Cennik DACHY
GONTY BITUMICZNE
AKCESORIA
DACHÓWKI WŁÓKNO - CEMENTOWE
WEŁNA MINERALNA
Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku
Niniejszy cennik ma charakter informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych Kodeksu Cywilnego.
TruDefinition™ DURATION® Gonty BITUMICZN
Designer Colors Colle
™
TruDefi
nition
™
TruDefi
nition
Świat jest pełen
kolorów.
®
Aged Copper
®
DURATION
DURATION
Od samochodów, którymi jeździmy,
Ciepłe akcenty miedzi w
z chłodem szałwii nada
niewiarygodny wręcz w
Gont w kolorze Aged C
miarowości i ożywi dac
po sprzęt AGD, który kupujemy, możemy wybierać kolory, które nas otaczają.
Piękny dach Twojego domu może także sprawn
Piękny dach Twojego domu może także sprawn
Gonty
bitumiczne
Dobrze działający dach wymaga więcej niż tylko wyboru
Gonty
bitumiczne
Jeśli chcesz,
żeby Twój dom był
®
DobrzeKonieczne
działający jest
dachzastosowanie
wymaga więcej
niż tylko
wyboru
z opatentowaną technologią SureNail®
dobrze
dopasowany
z opatentowaną
technologią
SureNail
gontu.
Konieczne
jest
zastosowanie
dobrze
dopasowany
naprawdę ożywiony,
nie
zapominaj gontu.
produktowych. System Dachowy Owens Corning to zes
produktowych.
System Dachowy
Owens
Corning totrwa
zes
produktów umożliwiających
uzyskanie
maksymalnej
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
o tym, że kolory
dachu ułatwiają zgranie
produktów
umożliwiających
uzyskanie
maksymalnej
trwa
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
a jednocześnie gwarantujący najlepsze zabezpieczenie d
Wymiary
gontu:zewnętrznych,
337 x 1000 mm
akcentów
Wymiary
gontu: 337 x 1000 mm takich jak a jednocześnie gwarantujący najlepsze zabezpieczenie d
Szerokość
eksponowana:
143 mm
1 Produkty wen
kolor elewacji,
wykończenie,
a nawet
Szerokość
eksponowana:
143 mm
6
1
2
1 Produkty
® wen
Ilość pasków m22: 7
6
VentSure
. Produ
6
®
®. Produ
7
Ilość
pasków m : terenu.
urządzenie
VentSure
2
w zabezpieczeniu
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m22
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m
Waga
opakowania:
ok. 35TruDefi
kg
Gonty
bitumiczne
nition™ Dura-33
Waga
opakowania:
ok. 35 kg
3
Ilość opakowań
na palecie: 39
®
Ilość
opakowań
na palecie:
39 Collection mogą
Designer
Colors
tion
stanowić centralny element ułatwiający
MATERIAŁ
MATERIAŁ
w
zabezpieczeniuz
przedwczesnym
przedwczesnym
usuwanie ciepła zi
usuwanie
ciepła i
2
Jest to opatentow
2
2
Jest
to
opatentow
wentylacyjny o wy
wentylacyjny
o wy
cji, wyróżniający
s
cji,
wyróżniający
s
instalacji
pomiędz
Gonty
wykonaneestetyki
z najwyższej
jakości iasfaltu
instalacji
pomiędz
poprawę
domu
podnosić
jego
ciem dachu. Umoż
Gonty wykonane z najwyższej jakości asfaltu ®
i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas®®.
ciem
dachu.
Umoż
powietrza
w przes
wartośćmaty
dzięki
ożywionym,
wyjątkowym
i oryginalnej
z włókna
szklanego Fiberglas
.
4
powietrza
w przes
4
i wyrównanie
tem
4
ii wyrównanie
tem
barwom.
ZALETY
na
zewnątrz,
unie
ZALETY
5
i
na
zewnątrz,
unie
5
• Powierzchnia gontów o podwyższonej
5
sposób nagromad
• Powierzchnia
gontów
o
podwyższonej
sposób
nagromad
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach
System
ten
odprowadza
też
skropliny
powstające
pod dac
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
System
ten
odprowadza
też
skropliny
powstające
dac
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
sposób zapobiegając przedwczesnemu niszczeniupod
poszyc
sposób
zapobiegając
przedwczesnemu
niszczeniu
poszyc
• Odporność na obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę
• Odporność
2
do 210 km/hna obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę
Gont
to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosfery
do 210 km/h Sand Dune
Gont to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosfery
• Ograniczona gwarancja na porost mchu**
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową wa
• Ograniczona gwarancja
porost mchu**
Relaksującena
żółtobrązowe
barwy z ciemno3
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową wa
• Najwyższa klasa
odporności
ogniowejtonami łączą
jącą
gontem a poszyciem dachu przed zacinając
szarymi
i
bladoniebieskimi
siępomiędzy
• Najwyższa klasa odporności ogniowej
jącą
pomiędzy gontem a poszyciem dachu przed zacinając
Samouszczelniające membrany WeatherLock®®® zabez
• Energooszczędność
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock
zabez
• Energooszczędność
lodem i wodą. Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów
nar
i piękny. UV
• Odporność naelegancki
promieniowanie
lodem
i
wodą.
Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów
narn
dostawanie się wody do miejsc które mogą powodować
• Odporność naGony
promieniowanie
UV
w
kolorze
Sand
Dune
mają
w
sobie
ciepło
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
n
• Estetyka
uszkodzenia w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz
• Estetyka
popołudnia spędzonego na piaszczystej
plaży.
uszkodzenia
w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych
4
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych
Doskonałość w testach: Wyniki testów wykazują,
Pierwszy
krok do poprawnej instalacji gontu.
Doskonałość
w testach:
Wyniki
testów
wykazują,
Pierwszy krok do poprawnej instalacji gontu.
że gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Un
że
gonty
bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
przewyższają wymagania norm dotyczących
5
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Un
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
Wraz
z odpowietrzaczami kalenicowymi umożliwiają elimin
odporności ogniowej
i wiatrowej.
Wraz
z odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
elimin
odporności ogniowej i wiatrowej.
się wilgoci
na poddaszu dzięki
zapewnieniu
przepływu
pow
się wilgoci na poddaszu dzięki zapewnieniu przepływu pow
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
6 Gonty kalenicowe Owens Corning Hip & Ridge. Um
** Proszę
porównać
z ustaleniami
zawartymi
w gwarancji
(szczegóły,
ograniczenia
i warunki).
6
6 Gonty kalenicowe Owens Corning Hip & Ridge. Um
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
odpowietrzaczy
kalenicowych i nadają kalenicom atrakcyj
odpowietrzaczy
kalenicowych
i nadają kalenicom
atrakcyj
Hip & Ridge mają
kolory odpowiadające
kolorom gontów
Hip & Ridge mają kolory odpowiadające kolorom gontów
2
1
1
1
TruDefinition™
TruDefiBITUMICZNE
nition
DURATION
Gonty
BITUMICZNETruDefinition™ DU
GONTY
DO POKRYĆ
DACHOWYCH
Designer
Colors
Collection
TruDefinition™ DURATION® Gonty BITUMICZNE
®
™
DURATI
Designe
Designer Colors Collection
Colonial Slate
Colonial Slate
TruDefi
nition™™
TruDefi
Świat nition
jest pełen kolorów.
®
Aged Copper
®
DURATION
DURATION
Od
samochodów,
którymi
jeździmy,
Gonty bitumiczne TruDefinition
Gonty bitumiczne
zo
Colonial Slate
Ciepłe akcenty miedzi w połączeniu
z chłodem szałwii nadają temu gontowi
®
®
niewiarygodny wręcz wygląd.
Gont w kolorze Aged Copper doda trójwymiarowości i ożywi dach Twojego domu.
Colonial Slate
™
Duration Owens Corning wyróżniają
się boWyraźny
kontrast. Głęboka trójwymiaro
po sprzęt AGD, który kupujemy, może®
™ które nas otaczają.
gatą
paletąkolory,
kolorystyczną
kruszyw,
wyraźnym
i dodatkowym cie- ™
my wybierać
Piękny
dach Twojego
domu może takżekontrastem
sprawnie funkcjonować.
™
Piękny dach Twojego domu może także sprawnie funkcjonować.
Gonty
bitumiczne
Go
Dobrze działający dach wymaga więcej niż tylko wyboru odpowiedniego
Gonty
bitumiczne
Jeśli chcesz,
żeby
Twój dom był
niowaniem,
potęgującym
wrażenie
trójwymiarowości,
dzięki
Dobrze
działający jest
dach
wymaga więcej
niż tylko
wyboru odpowiedniego
z opatentowaną technologią
SureNail®®
zos
gontu. Konieczne
zastosowanie
dobrze
dopasowanych
systemów czemu zapewniają
z opatentowaną
technologią
SureNail
Konieczne
jest zastosowanie
dobrze
dopasowanych
naprawdę ożywiony,
nie
zapominaj gontu.
Ciepłe
akcenty
miedzi
w
połączeniu
produktowych.
System
Dachowy Owens
Corning
to zestawsystemów
kluczowych
aby
Od
samochodów,
którymi
jeździmy,
produktowych.
System
Dachowy
Owens
Corning
to
zestaw
kluczowych
produktów umożliwiających uzyskanie maksymalnej trwałości dachu,
dachowi
wyjątkowy
wygląd.
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
o tym, że kolory
dachu ułatwiają
zgranie
tró
produktów
umożliwiających
trwałości
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
z
chłodem
szałwii
nadają
temu
gontowi
a jednocześnie
gwarantującyuzyskanie
najlepszemaksymalnej
zabezpieczenie
domu.dachu,
Wymiary
gontu:zewnętrznych,
337 x 1000 mm
Dz
akcentów
po
sprzęt
AGD,
który
kupujemy,
może
Wymiary
gontu: 337 x 1000 mm takich jak a jednocześnie gwarantujący najlepsze zabezpieczenie domu.
niewiarygodny wręcz wygląd.
gon
Szerokość
eksponowana:
143 mm
1 Produkty wentylacyjne
kolor elewacji,
wykończenie,
a
nawet
Szerokość
eksponowana:
143
mm
6
1
Produkty
wentylacyjne
nie
1
®
®
my
wybierać
kolory,
które
nas otaczaj
Ilość pasków m222: 7
6
. Produkty
te pomagają
VentSure
6
®
Wykorzystana
do ich
produkcji
technologia
Sure
Nail
gwarantuje
wyjątkową
®. Produkty
7
Ilość
pasków m : terenu.
urządzenie
VentSure
te
pomagają
Gont
w
kolorze
Aged
Copper
doda
trójwypoł
2
w zabezpieczeniu dachu przed
TruDefi
nition
DURATION
Świat
jest pełen
kolorów. Gon
Aged
Copper
TruDefi
nition
TruDefi
Świat nition
jest pełen kolorów.
®
®
DURATION
DURATION
Od samochodów, którymi jeździmy,
Designer Color
po sprzęt
AGD, który kupujemy, możePowierzchnia krycia z paczki: > 3m
w zabezpieczeniuzniszczeniem
dachu przed
gon
™poprzez
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m
Jeśli chcesz,
żebyTwojego
Twój dom
był
miarowości
i ożywi dach
domu.
TruDefi
nition
przedwczesnym
zniszczeniem
Waga
opakowania:
35TruDefi
kg
a ok.
wysokiej
jakości,
niewrażliwy
na przedwczesnym
wietrzenie
mytrwałość,
wybierać
kolory,
które
nas
otaczają.
™poprzez
ws
usuwanie
ciepła
i wilgoci uszczelniacz
z poddasza.
Gonty
bitumiczne
nition™
DuraWaga
opakowania:
ok.
35 kg
Piękny
dach
Twojego
domukolorów.
możeasfaltowy
także sprawnie funkcjonować.
TruDefi
nition
usuwanie
ciepła
i wilgoci
z poddasza.
Ilość
opakowań
na
palecie:
39
Świat
jest
pełen
Jest
to
opatentowany
system
PięknyJest
dach
Twojego
domu
może
także
sprawnie
funkcjonować.
®na palecie:
naprawdę
ożywiony,
nie zapominaj Go
Gonty
bitumiczne
®
Ilość
opakowań
39 Collection
Designer
Colors
mogą
tion
toPonadto
opatentowany
system
TruBond
bardzo
dobrą
szczelność
pokrycia.
gonty
objęte
są
Ograwentylacyjny
o
wyjątkowej
konstruksą
Dobrze wentylacyjny
działający
dach
wymaga więcej
niż tylko wyboru odpowiedniego
Gonty
bitumiczne
JeśliMATERIAŁ
chcesz,
żeby
Twój
dom był
®
o wyjątkowej
konstrukcji,
wyróżniający
siędach
łatwością
stanowić
centralny
element
ułatwiający
®
Dobrze
działający
wymaga więcej
niż tylko
zw
okm/h
tym,
że wyboru
koloryodpowiedniego
dachu
ułatwiają zgran
cji,
wyróżniający
się
łatwością
MATERIAŁ
z opatentowaną
technologią
SureNail
instalacji
pomiędzy
kalenicą
a poszy-do 210dobrze
gontu.wiatr
Konieczne
jest
zastosowanie
dopasowanych
systemów
®
niczoną
Dożywotnią
na
podrywanie
przez
o
prędkości
oraz
Gonty
wykonane
z najwyższej
jakości iasfaltu
cie
instalacji
pomiędzy
kalenicą
a
poszypoprawę
estetyki
domu
podnosić
jego
z opatentowaną
technologią
SureNail
ciem
dachu. Umożliwia
onzastosowanie
przepływ którymi
gontu.
Konieczne
jest
dobrze
dopasowanych
systemów
Gonty wykonaneożywiony,
z najwyższej jakości asfaltu
naprawdę
nie
zapominaj
Od
samochodów,
jeździmy,
i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas .
ciem
dachu.
Umożliwia
on
przepływ
produktowych.
System
Dachowy Owens
Corning zewnętrznych,
to zestaw kluczowych
akcentów
takich jak trój
powietrza
w przestrzeni
poddasza
wartośćmaty
dzięki
ożywionym,
wyjątkowym
i oryginalnej
z włókna
szklanego Fiberglas
. odporności na
Ograniczoną
Gwarancją
porastanie
mchem.
powietrza
w
przestrzeni
poddasza
Są
produktowych.
System
Dachowy
Owens
Corning
to
zestaw
kluczowych
i wyrównanie
temperatury wewnątrz uzyskanie maksymalnej trwałości dachu,
produktów
umożliwiających
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
ii wyrównanie
temperatury
wewnątrz
barwom.
ZALETY
o tym,
że kolory
dachu ułatwiają zgranie
po
sprzęt
AGD,
kupujemy,
możekolor
elewacji,
wykończenie,
a nawetDo
na zewnątrz,
uniemożliwiając
wktóry
ten uzyskanie
ZALETY
produktów
umożliwiających
maksymalnej
trwałości
dachu,
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
i
na
zewnątrz,
uniemożliwiając
w
ten
wy
• Powierzchnia gontów o podwyższonej
a jednocześnie
gwarantujący
najlepsze zabezpieczenie domu.
sposób nagromadzenie
się ciepła
• Powierzchnia
gontów
oxpodwyższonej
sposób
nagromadzenie
się ciepła
Wymiary
gontu:na
337
1000
odporności
porastanie
mchem mm
op
a jednocześnie
gwarantujący
najlepsze
zabezpieczenie
domu.
w przestrzeniach
dachem.
urządzenie
terenu.
akcentów
zewnętrznych,
takich
jak
™
® pod
my
wybierać
kolory,
które
nas
otaczają.
odporności
na
porastanie
mchem mm
w
przestrzeniach
pod
dachem.
Wymiary
gontu:
337
x
1000
Piękny
dach
Twojego
dom
System
ten
odprowadza
też
skropliny
powstające
pod
dachem
zimą,
w
ten
Materiał:
Gonty
bitumiczne
TruDefinition
Duration
wykonane
są
z
najwyższej
jakości
asfaltu
i
oryGw
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
System
ten odprowadza
teżGonty
skropliny powstające
dachem zimą, w ten
• Ograniczona
Gwarancja Dożywotnia**
Piękny
dach
Twojego
dom
sposób zapobiegając
przedwczesnemu
niszczeniupod
poszycia.
bitumiczne
Szerokość
eksponowana:
143
mm
Op
sposób zapobiegając
przedwczesnemu®niszczeniu poszycia.
1
•
Odporność
na
obciążenie
wiatrem
Produkty
wentylacyjne
kolor
elewacji,
wykończenie,
a
nawet
Dobrze
działający
dach
wymag
bitumiczne
Jeśli
Szerokość
eksponowana:
143 mm
Gonty Owens Fiberlass
Corning.Gonty
Podnoszą
trwałość
i estetykę
domu. żeby Twój dom był
• Odporność
obciążenie
ginalnej
maty
z wiatrem
włókna
szklanego
. chcesz,
zak
6
1
do 210 km/hna
®
Gonty
Owenslinia
Corning.
Podnoszą
trwałość atmosferycznymi.
i estetykę
domu.
Produkty
wentylacyjne
2
Gonty
bitumiczne
TruDefi
nition™
Dura
1
®
Dobrze
działający
dach
wymag
Gont
to
pierwsza
obrony
przed
czynnikami
do 210 km/h
z przed
opatentowaną
technologią SureNail
:Sand
7 Dune
Ilość pasków
m22gwarancja
6
tion
VentSure
te pomagają
gontu. Konieczne
jest zastosow
® ®. Produkty
6
Gont to pierwsza linia obrony
czynnikami atmosferycznymi.
•
Ograniczona
na
porost
mchu**
®
z
opatentowaną
technologią
SureNail
Membrany
Owens
Corning.
Stanowią
dodatkową
warstwę
zabezpiecza:
7
Ilość
pasków
m
®
urządzenie
terenu.
VentSure
. Produkty
te przed
pomagają
gontu.
Konieczne
jest zastosow
ną
• Ograniczona gwarancja
na porost mchu**
naprawdę
ożywiony,
nietion
zapominaj
Owens
Corning.
Stanowią
dodatkową
warstwę
zabezpieczaDesigner
Colors
Collection
mogą
2 Membrany
produktowych.
System
Dachow
w
zabezpieczeniu
dachu
•
Najwyższa
klasa
odporności
ogniowej
jącą
pomiędzy
gontem
a
poszyciem
dachu
przed
zacinającym
deszczem.
Powierzchnia
z paczki:
• Najwyższakrycia
klasa odporności
ogniowej > 3mjącą
poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
2
produktowych.
System Dachow
w
zabezpieczeniu
dachu przed
2 pomiędzy gontem amembrany
przed 1
Powierzchnia
krycia
z paczki:
> 3mSamouszczelniające
• Energooszczędność
produktów
umożliwiających
uz
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
przedwczesnym
zniszczeniem
poprzez
o WeatherLock
tym,obszarów
żezabezpieczające
kolory
dachu
ułatwiają
zgranie
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock
zabezpieczające
stanowić
centralny
element
ułatwiając
• Energooszczędność
lodem i wodą. Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów
narażonych
na przed 1
produktów
umożliwiających
uzn
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
przedwczesnym
zniszczeniem
poprzez
Waga
opakowania:
ok.
35
kg
• Odporność na promieniowanie
UV
lodem
i
wodą.
Umożliwiają
zabezpieczenie
narażonych
na
1
a
jednocześnie
gwarantujący
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
najpoważniejsze
usuwanie
ciepła
i
wilgoci
z
poddasza.
•
Odporność
na
promieniowanie
UV
3
Gonty
bitumiczne
TruDefi
nition™
DuraWaga opakowania:
ok. 35 kg
dostawanie
wody do
miejsc
które mogą
najpoważniejsze
Wymiary
gontu:
337
x 1000 mm poprawę
a
jednocześnie
gwarantujący
n
estetyki
domu
i
podnosić
jeg
• Estetyka
uszkodzeniasię
w dachu,
takie
jakakcentów
daszki,
kosze,powodować
lukarny oraz
okna
dachowe.
usuwanie
ciepła
i
wilgoci
z
poddasza.
zewnętrznych,
takich
jak
3
3
•
Estetyka
2
uszkodzenia w dachu, takieWymiary
jak daszki, kosze, gontu:
lukarny oraz okna
dachowe.
337
x 1000 mm
Ilość opakowań
na palecie: 39
Jest to opatentowany system
®
Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
2
2
Ilość
opakowań
na palecie:
39 Collection
Designer
Colors
mogą
tion
Jest to opatentowany
system
Produkty
Corning
do układania
warstw gontu.
Szerokość
eksponowana:
143 mmwartość
dzięki
ożywionym,
wyjątkowy
Pierwszy
krokOwens
do poprawnej
instalacji
gontu. pierwszych
o wyjątkowej
konstrukkolor
wykończenie,
a nawet
Pierwszy krok do poprawnej
instalacji
gontu. elewacji,
Szerokość
eksponowana:
143 mm wentylacyjny
6
Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
wentylacyjny
o
wyjątkowej
konstruk2
Produkty
do
wentylacji
okapów
Owens
Corning
Undereave.
:
7
Ilość
pasków
m
cji, wyróżniający się łatwością 66
barwom.
stanowić centralny element
ułatwiający
MATERIAŁ
Wraz z odpowietrzaczami
kalenicowymi umożliwiają eliminację
2
2: terenu.
Wraz
z odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
eliminację
gromadzenia
7gromadzenia
Ilość
pasków
m
cji,
wyróżniający
siękalenicą
łatwościąa poszyurządzenie
MATERIAŁ
się wilgoci
na poddaszu dzięki
zapewnieniu
przepływu
powietrza.
2
instalacji
pomiędzy
się wilgoci na poddaszu dzięki zapewnieniu przepływu powietrza.
Powierzchnia
krycia
z
paczki:
>
3m
Gonty
kalenicowe
Owens
Corning
Hip
&
Ridge.
Umożliwiają
ochronę
Gonty
wykonane
z
najwyższej
jakości
asfaltu
2
instalacji
pomiędzy
kalenicą
a poszypoprawę
estetyki
domu
i
podnosić
jego
2
Gonty
kalenicowe
Owens
Corning
Hip
&
Ridge.
Umożliwiają
ochronę
Powierzchnia
krycia
paczki: > 3mciem dachu. Umożliwia on przepływ
odpowietrzaczy®kalenicowych
i nadają kalenicom atrakcyjny
wygląd.zGonty
Gonty wykonane z najwyższej jakości asfaltu
1
odpowietrzaczy
kalenicowych
i nadają kalenicom
atrakcyjny
wygląd.
Gonty
i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas
.
ciem
dachu.
Umożliwia
on
przepływ
Hip & Ridge mają
kolory odpowiadające
kolorom gontów
TruDefi
nition™.
1
Waga
opakowania:
ok.
35
kg
1
®
Hip &wyjątkowym
Ridge mają
kolorombitumiczne
gontów TruDefinition™.
®. kolory odpowiadające
powietrza
w
przestrzeni
poddasza
3
Gonty
TruDefi
nition™
Durawartośćmaty
dzięki
ożywionym,
i oryginalnej
z włókna
szklanego Fiberglas
Waga
opakowania:
ok.
35
kg
4
powietrza
w
przestrzeni
poddasza
3
3
4
Ilość opakowań
na
palecie:
39
i wyrównanie temperatury wewnątrz
®
Ilość
opakowań
na 4palecie:
39 Collection
Designer
Colors
mogą
tion
ii wyrównanie
temperatury
wewnątrz
barwom.
ZALETY
na zewnątrz,
uniemożliwiając
w ten
ZALETY
5
i
na
zewnątrz,
uniemożliwiając
w ten
Sand
Dune
5
• Powierzchnia gontów o podwyższonej
5 element
sposób
nagromadzenie
się
ciepła
Sedona
Canyon
stanowić
centralny
ułatwiający
MATERIAŁ
Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
Dystrybutor:
• Powierzchnia
gontów
o
podwyższonej
sposób
nagromadzenie
się
ciepła
Scala
Plastics
Poland
Sp.
z
o.o.
MATERIAŁ
Dystrybutor:
odporności na porastanie mchem
Akcenty osmolonej dymem kory
w przestrzeniach
pod żółtobrązowe
dachem. barwy z ciemno
Relaksujące
Gonty
wykonane
z najwyższej
jakości iasfaltu
odporności na porastanie mchem
i piaskowca
dodadzą
wiejskiego ciepła
poprawę
estetyki
domu
jego
wpodnosić
przestrzeniach
dachem. tonami łączą si
szarymipod
i bladoniebieskimi
ten odprowadza
też skropliny
Gonty
wykonane
z najwyższej
jakościpowstające
asfaltu
Twojemu System
domowi.
® pod dachem zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
i
oryginalnej
maty
z
włókna
szklanego
Fiberglas
.
System
ten
odprowadza
też
skropliny
powstające
pod
dachem
zimą, w ten
®
na goncie bitumicznym,
który jest naturaln
Gonty w kolorze
Sedona
Canyon
bazują
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
®. poszycia.
sposób
zapobiegając
przedwczesnemu
niszczeniu
wartość
dzięki
ożywionym,
wyjątkowym
i ioryginalnej
maty
z włókna
szklanego Fiberglas
4
na spokoju
pięknie przyrody,
zapewniając przedwczesnemu niszczeniu poszycia.
sposób
zapobiegając
elegancki i piękny.
• Odporność na obciążenie wiatrem
4
4
zdumiewający
widok.
2
Gonty
Owens
Corning.
Podnoszą
trwałość
i
estetykę
domu.
• Odporność
na
obciążenie
wiatrem
barwom.
ZALETY
2
do 210 km/h
Gony w kolorze
Owenslinia
Corning.
trwałość atmosferycznymi.
i estetykę
domu. Sand Dune mają w sobie5c
2 Gonty
ZALETY
Gont
to pierwsza
obronyPodnoszą
przed czynnikami
do 210 km/h Sand Dune
popołudnia spędzonego na piaszczystej 5p
Gont
to pierwsza gontów
linia obrony
przed czynnikami atmosferycznymi.
• Powierzchnia
o podwyższonej
2
2
1
1
1
3
3
3
®
®
®
®
DURATION
DURATION
2
2
2
4
4
4
5
5
5
2
2
2
3
Relaksujące żółtobrązowe barwy z ciemno3
3
szarymi i bladoniebieskimi tonami łączą się
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
elegancki i piękny.
®
®
®
Gony w kolorze Sand Dune mają w sobie ciepło
popołudnia spędzonego na piaszczystej plaży.
Doskonałość w testach: Wyniki testów wykazują,
Doskonałość
w testach:
Wyniki
testów
wykazują,
że gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
że
gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają lub
przewyższają
wymagania
norm
dotyczących
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
odporności ogniowej
i wiatrowej.
odporności ogniowej i wiatrowej.
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
** Proszę
porównać
z ustaleniami
zawartymi
w gwarancji
(szczegóły,
ograniczenia
i warunki).
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Desert Tan
ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul.tel.
Wrzesińska
70, ,62-025
Wlkp.
Scala
Plastics
Poland
o.o.
61
43 67
300
fax.
61Kostrzyn
43Sp.
67 z100
tel. 61
67 300 , fax.
43
100
Magazyn
Południe:
tel./fax.
3267
267
21 84 Wlkp.
ul.43
Wrzesińska
70,61
62-025
Kostrzyn
Magazyn Południe: tel./fax.
32 267 21 84
[email protected]
, www.scaladachy.pl
tel.
61
43
67
300,
fax
61
43
67
100
[email protected] , www.scaladachy.pl
Magazyn
Południe:
ul. Wiejska
49 bud.SPRL
8, 42-250 Czeladź
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS SPRL
SPRL
CHAUSSÉE
LA
166
tel./faxDE
32
26HULPE,
72 184
CHAUSSÉE
DE
166
CHAUSSÉE
DE LA
LA HULPE,
HULPE,
166
B - 1170 BRUSSELS,
BELGIUM
[email protected],
www.scaladachy.pl
B
1170
BRUSSELS,
BELGIUM
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM
www.owenscorning.eu
r
y importe
Wyłączn
ntów
z USA go ing
rn
Co
s
Owen
www.owenscorning.eu
5
• Ograniczona gwarancja na porost mchu**
•3 Powierzchnia
o podwyższonej
Membrany Owens
Corning.
Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Ograniczona gwarancja
porost mchu**
nagontów
porastanie
mchem
Relaksującena
żółtobrązowe
barwy z ciemno3
Membrany
Owens
Corning.
Stanowią
dodatkową
warstwę
zabezpiecza3 odporności
odporności
na porastanie
mchem
• Najwyższa klasa
odporności
ogniowejtonami łączą
jącą
pomiędzy gontem
a poszyciem
dachu przed zacinającym
Systemdeszczem.
ten odprowadza też skr
szarymi
i bladoniebieskimi
• Najwyższa klasa
odporności
ogniowej
jącą
pomiędzy gontem
a poszyciem
dachu przed zacinającym
deszczem.
• się
Ograniczona
Gwarancja
Dożywotnia**
System
ten odprowadza
też skr
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock®®® zabezpieczające
przedprzedwcze
• Ograniczona Gwarancja
Dożywotnia**
• Energooszczędność
sposób zapobiegając
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
sposób
zapobiegając
przedwcze
• Energooszczędność
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock
zabezpieczające
przed
•
Odporność
na
obciążenie
wiatrem
lodem
i wodą. na
Umożliwiają
zabezpieczenie
narażonych
na
i piękny. UV
2 Gonty Owens
Corning. Pod
• Odporność
obciążenie
wiatrem obszarów
• Odporność naelegancki
promieniowanie
lodem
i wodą.
Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów narażonych
na
2
do 210
km/h
Gonty
Owens
Corning.
2 najpoważniejsze
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
• Odporność naGony
promieniowanie
UV
Gont
to
pierwsza
linia
obronyPod
pr
do
210
km/h
Sand
Dune
w
kolorze
Sand
Dune
mają
w
sobie
ciepło
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
najpoważniejsze
• Estetyka
Gont
to
pierwsza
linia
obrony pr
uszkodzenia
w
dachu,
takie
jak
daszki,
kosze,
lukarny
oraz
okna
dachowe.
•
Ograniczona
gwarancja
na
porost
mchu**
• Estetyka
3 Membrany
popołudnia spędzonego na piaszczystej
plaży.
uszkodzenia
w dachu,
takie jak
daszki,
kosze,
lukarny
oraz
okna dachowe.
Owens Corning
•4 Ograniczona
gwarancja
nado
porost
mchu**
Relaksujące
barwy
z ciemno3
Owens Corning
3 Membrany
Produkty Owens
Corningżółtobrązowe
układania
pierwszych
warstw
gontu.
•
Najwyższa
klasa
odporności
ogniowej
jącą
pomiędzy
a poszyc
4
Produkty
Owens
Corning
do
układania
pierwszych
warstw
gontu.
4
Doskonałość w testach: Wyniki testów wykazują,
szarymi
i bladoniebieskimi
siępomiędzy gontem
• Najwyższa
odporności
ogniowej
jącą
gontem a poszyc
Pierwszy
krok klasa
do poprawnej
instalacji
gontu.tonami łączą
Doskonałość
w
testach:
Wyniki
testów
wykazują,
Pierwszy
krok do poprawnej
instalacji
gontu.
Samouszczelniające
membr
że gonty bitumiczne Owens Corning spełniają lub
•
Energooszczędność
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
membr
że
gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają lub
Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Samouszczelniające
Undereave.
•55 Energooszczędność
przewyższają
wymagania
norm
dotyczących
lodem
i
wodą.
Umożliwiają
zab
elegancki
i
piękny.
Produkty
dona
wentylacji
okapów UV
Owens
Corning
Undereave.
•5 Odporność
promieniowanie
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
lodem
i
wodą.
Umożliwiają
zab
Wraz
z
odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
eliminację
gromadzenia
odporności ogniowej
i wiatrowej.
dostawanie
się
wody
do
miejsc
•
Odporność
na
promieniowanie
UV
Wraz
z
odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
eliminację
gromadzenia
odporności ogniowej i wiatrowej.
Gony
w
kolorze
Sand
Dune
mają
w
sobie
ciepło
dostawanie
się
wody
do
miejsc
się
wilgoci
na
poddaszu
dzięki
zapewnieniu
przepływu
powietrza.
• Estetyka
uszkodzenia w dachu, takie jak
się
wilgoci na poddaszu
dzięki zapewnieniu
powietrza.
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
•6 Estetyka
popołudnia
naprzepływu
piaszczystej
plaży.
uszkodzenia
w dachu, takie jak
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
Gonty kalenicowe
Owensspędzonego
Corning Hip
& Ridge. Umożliwiają
ochronę
THE THE
PINKPINK
PANTHER™
& ©1964–2012
StudiosInc.
Inc. All
PANTHER TM
& ©1964-2012Metro-Goldwyn-Mayer
Metro-Goldwyn-Mayer Studios
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc.
All
Rights
Reserved.
The
color
and
the word
are registered
trademarks
OwensCorning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc. All
All ofof
Owens
OwensCorning.
Corning.
Rights
Reserved.
The color
PINKPINK
and the
word
PINKPINK
are registered
trademarks
Rights
Reserved.
of Owens
Owens Corning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
Owens Corning.
Corning.
Rights
Reserved. The
The color
color PINK
PINK and
and the
the word
word
PINK are
are registered
registered trademarks
trademarks of
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd
1 PINK
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
4
23.04.12 16:46
23.04.12 16:48
23.04.12
23.04.12 16:48
16:48
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 1
4 Produkty Owens Corning d
6
ochronę
6 Gonty kalenicowe Owens Corning Hip & Ridge. Umożliwiają
4
Produkty
Corning
4PRODUKTU:
SPECYFIKACJA
Doskonałość
w kalenicowych
testach: Wynikii nadają
testów
wykazują,
odpowietrzaczy
kalenicom atrakcyjny
wygląd.
Gonty
Pierwszy
krokOwens
do poprawnej
insd
Doskonałość
w
testach:
Wyniki
testów
wykazują,
odpowietrzaczy
kalenicowych
i
nadają
kalenicom
atrakcyjny
wygląd.
Gonty
Pierwszy
krok
do poprawnej ins
że gonty
bitumiczne
Owensodpowiadające
Corning spełniają
lub
Hip
& Ridge
mają kolory
kolorom
gontów
TruDefi
nition™.
5 TruDefi
Produkty
do wentylacji oka
Hip
& Ridge
mają
kolory
odpowiadające
kolorom
gontów
nition™.
że
gonty
bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
przewyższają
wymagania
norm
dotyczących
5
5 Produkty do wentylacji oka
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
Wraz
odpowietrzaczami
kalen
-Powierzchnia gontów o podwyższonej
odporności
Wymiary gontu: 337
xz 1000
mm
odporności
ogniowej
i wiatrowej.
Wraz
z odpowietrzaczami
kalenz
odporności ogniowej i wiatrowej.
się wilgoci
na
poddaszu
dzięki
na porastanie mchem
Szerokość
eksponowana:
143
mm
się wilgoci na poddaszu dzięki z
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
6 Gonty kalenicowe Owens
porównać
z ustaleniami
zawartymi
w gwarancji
(szczegóły,
ograniczenia
-Ograniczona Dożywotnia Gwarancja ** Proszę
Ilośći warunki).
pasków m²: 7
6
6 Gonty kalenicowe Owens
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
odpowietrzaczy
kalenicowych i
odpowietrzaczy
kalenicowych
i
-Odporność na obciążenie wiatrem do 210 km/h
Powierzchnia krycia
z Ridge
paczki:
>kolory
3m² odpow
Hip
&
mają
Sedona
Canyon
Hip
&
Ridge
mają
kolory
odpow
Scala
Plastics
Poland
Sp.
z
o.o.
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd
1
-Najwyższa klasa odporności ogniowej
opakowania:
ok.
35 kg
Dystrybutor:
Scala osmolonej
PlasticsWaga
Poland
Sp.kory
z o.o.
Dystrybutor:
Akcenty
dymem
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Wlkp.
-Energooszczędność
opakowań
na palecie: 39
ul.tel.
Wrzesińska
70,Ilość
Kostrzyn
Wlkp.
Scala
Plastics
Poland
o.o.
i piaskowca
dodadzą
wiejskiego
ciepła
61
43 67
300
,62-025
fax.
61
43Sp.
67 z100
tel. 61
43
67 300 , fax.
61
43
67
100
-Odporność na promieniowanie UV
Magazyn
Południe:
tel./fax.
32
267
21
84
ul.
Wrzesińska
70,
62-025
Kostrzyn
Wlkp.
Twojemu domowi.
Magazyn
Południe:
tel./fax.
32 43
2676721100
84
[email protected]
,
www.scaladachy.pl
tel.
61
43
67
300,
fax
61
-Wyjątkowa estetyka
Gonty
w kolorze Sedona
Canyon bazują
[email protected]
, www.scaladachy.pl
Magazyn
Południe:
ul. Wiejska
49 bud.SPRL
8, 42-250 Czeladź
Sedona
Ca
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
na spokoju
i
pięknie
przyrody,
zapewniając
Scala Plasti
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
Dystrybutor:
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS SPRL
SPRL
CHAUSSÉE
DE
LA
HULPE,
166
tel./fax
32
26
72
184
Scala osmo
Plasti
zdumiewający
Dystrybutor:
CHAUSSÉE
DE
LA
166
CHAUSSÉE
DE widok.
LA HULPE,
HULPE,
166
B
- 1170 BRUSSELS,
BELGIUM
Akcenty
ul. Wrzesińska
[email protected],
www.scaladachy.pl
B
BRUSSELS,
B -- 1170
1170
BRUSSELS, BELGIUM
BELGIUM
ul.tel.
Wrzesińska
Scala
Pla
www.owenscorning.eu
i piaskowca
do
61 43 67
3
www.owenscorning.eu
tel. 61
43
67 3
Magazyn
Połu
ul.
Wrzes
Twojemu
dom
PINKPINK
PANTHER™
& ©1964–2012
StudiosInc.
Inc. All
THE
PANTHER TM
& ©1964-2012Metro-Goldwyn-Mayer
Metro-Goldwyn-Mayer Studios
Magazyn
Połu
[email protected]
PINK
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc.
tel.kolorz
61 43
All
Rights
Reserved.
The
color
and
the word
are registered
trademarks
OwensCorning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc. All
All ofof
3PANTHER™
GONTY
BITUMICZNE
Owens
OwensCorning.
Corning.
hts
Reserved.
The color
PINKPINK
and the
word
PINKPINK
are registered
trademarks
Gonty
w
[email protected]
of Owens Corning. ©2012 Owens Corning.
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
w gwarancji
(szczegóły, ograniczenia i warunki).
ZALETY:
hts
Reserved.
hts
Reserved. The
The color
color PINK
PINK and
and the
the word
word
PINK are
are registered
registered trademarks
trademarks of Owens Corning. ©2012 Owens Corning.
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd
1 PINK
23.04.12 16:46
Magazyn
TruDefinition™
TruDefinition™ DURATION® Gonty BITUMICZNE
TruDefinition™ DU
TRUDEFINITION
DURATION,
DESIGNER COLORS COLLECTIONDURATI
Designer
Colors
Collection
™
Designe
Colonial Slate
Colonial Slate
TruDefi
nition™™
TruDefi
Świat nition
jest pełen kolorów.
®
Aged Copper
®
DURATION
DURATION
Od samochodów, którymi jeździmy,
Ciepłe akcenty miedzi w połączeniu
z chłodem szałwii nadają temu gontowi
niewiarygodny wręcz wygląd.
Gont w kolorze Aged Copper doda trójwymiarowości i ożywi dach Twojego domu.
po sprzęt AGD, który kupujemy, możemy wybierać kolory, Nazwa
które nas otaczają.
j.m.
Piękny dach Twojego domu
może takżeOpakowanie
sprawnie funkcjonować.
Piękny dach Twojego domu może także sprawnie funkcjonować.
Gonty
bitumiczne
Dobrze działający dach wymaga więcej niż tylko wyboru odpowiedniego
Gonty
bitumiczne
Jeśli chcesz,
żeby Twój dom był
Dobrze
działający
dach
wymaga
więcej
niż
tylko
wyboru odpowiedniego
z opatentowaną technologią SureNail®®
gontu. Konieczne jest zastosowanie dobrze dopasowanych
systemów
z opatentowaną
technologią
SureNail
Konieczne
jest zastosowanie
dobrze
dopasowanych
naprawdę ożywiony,
nie
zapominaj gontu.
produktowych.
System
Dachowy Owens
Corning
to zestawsystemów
kluczowych
produktowych.
System
Dachowy
Owens
Corning
zestaw kluczowych
™
®
produktów umożliwiających uzyskanie maksymalnejtotrwałości
dachu,
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
o
tym,
że
kolory
dachu
ułatwiają
zgranie
TruDefinition
Duration
produktów
umożliwiających
uzyskanie
maksymalnej
trwałości
SPECYFIKACJA PRODUKTU:
2
2 dachu,
a jednocześnie gwarantujący m
najlepsze
zabezpieczenie
domu.
3,05m
Wymiary
gontu:zewnętrznych,
337 x 1000 mm takich jak a jednocześnie gwarantujący najlepsze zabezpieczenie
domu./op
akcentów
Wymiary
gontu:
337 x 1000Colors
mm
Designer
Collection
Szerokość
eksponowana:
143 mm
1 Produkty wentylacyjne
kolor elewacji,
wykończenie,
a nawet
Szerokość
eksponowana:
143 mm
6
1
1 Produkty
® wentylacyjne
Ilość pasków m222: 7
6
. Produkty te pomagają
VentSure
6
®
®. Produkty te pomagają
7
Ilość
pasków m : terenu.
urządzenie
VentSure
2
w zabezpieczeniu
dachu przed
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m22
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m
Waga
opakowania:
ok. 35TruDefi
kg
Gonty
bitumiczne
nition™ Dura-33
Waga
opakowania:
ok. 35 kg
3
Ilość opakowań
na palecie: 39
®
Ilość
opakowań
na palecie:
39 Collection mogą
Designer
Colors
tion
stanowić centralny element ułatwiający
MATERIAŁ
MATERIAŁ
w
zabezpieczeniuzniszczeniem
dachu przedpoprzez
przedwczesnym
przedwczesnym
poprzez
usuwanie ciepła zniszczeniem
i wilgoci z poddasza.
usuwanie
ciepła i wilgoci
z poddasza.
2
Jest
to
opatentowany
system
2
2
Jest
to
opatentowany
system
wentylacyjny o wyjątkowej konstrukwentylacyjny
o wyjątkowej
konstrukcji, wyróżniający
się łatwością
cji,
wyróżniający
siękalenicą
łatwościąa poszyinstalacji
pomiędzy
Gonty
wykonaneestetyki
z najwyższej
jakości iasfaltu
instalacji
pomiędzy
kalenicą
a poszypoprawę
domu
podnosić
jego
ciem dachu. Umożliwia on przepływ
Gonty wykonane z najwyższej jakości asfaltu ®
i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas®®.
ciem
dachu.
Umożliwia on
przepływ
powietrza
w przestrzeni
poddasza
wartośćmaty
dzięki
ożywionym,
wyjątkowym
i oryginalnej
z włókna
szklanego Fiberglas
.
4
powietrza
w
przestrzeni
poddasza
4
i wyrównanie temperatury wewnątrz
4
ii wyrównanie
wewnątrz
barwom.
ZALETY
na zewnątrz, temperatury
uniemożliwiając
w ten
ZALETY
5
isposób
na zewnątrz,
uniemożliwiając
w ten
5
• Powierzchnia gontów o podwyższonej
5
nagromadzenie
się ciepła
• Powierzchnia
gontów
o
podwyższonej
sposób
nagromadzenie
się
ciepła
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach pod dachem.
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach
pod dachem.
System ten odprowadza też skropliny powstające
pod dachem
zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
System
ten odprowadza
też skropliny powstające
dachem zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
sposób zapobiegając
przedwczesnemu
niszczeniupod
poszycia.
sposób zapobiegając przedwczesnemu niszczeniu poszycia.
• Odporność na obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę domu.
• Odporność
2
do 210 km/hna obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę domu.
Gont
to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosferycznymi.
do 210 km/h Sand Dune
Gont to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosferycznymi.
• Ograniczona gwarancja na porost mchu**
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Ograniczona gwarancja
porost mchu**
Relaksującena
żółtobrązowe
barwy z ciemno3
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Najwyższa klasa
odporności
ogniowejtonami łączą
jącą
gontem a poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
szarymi
i bladoniebieskimi
siępomiędzy
• Najwyższa klasa
odporności
ogniowej
jącą
pomiędzy gontem a poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
Samouszczelniające membrany WeatherLock®®® zabezpieczające przed
• Energooszczędność
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock
zabezpieczające
• Energooszczędność
lodem i wodą. Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów
narażonych na przed
i piękny. UV
• Odporność naelegancki
promieniowanie
lodem
i wodą.
Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów narażonych
na
dostawanie
się wody
do miejsc
które mogą powodować
najpoważniejsze
• Odporność naGony
promieniowanie
UV
w
kolorze
Sand
Dune
mają
w
sobie
ciepło
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
najpoważniejsze
• Estetyka
uszkodzenia w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz
okna dachowe.
• Estetyka
popołudnia spędzonego na piaszczystej
plaży.
uszkodzenia
w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz okna dachowe.
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
4
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
Doskonałość w testach: Wyniki testów wykazują,
Pierwszy
krok do poprawnej instalacji gontu.
Doskonałość
w testach:
Wyniki
testów
wykazują,
Pierwszy krok do poprawnej instalacji gontu.
że gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
że
gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają lub
przewyższają
wymagania
norm
dotyczących
5
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
Wraz
z odpowietrzaczami kalenicowymi umożliwiają eliminację gromadzenia
odporności
ogniowej
i wiatrowej.
Wraz
z odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
eliminację
gromadzenia
odporności ogniowej i wiatrowej.
się wilgoci
na poddaszu dzięki
zapewnieniu
przepływu
powietrza.
się wilgoci na poddaszu dzięki zapewnieniu przepływu powietrza.
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
6 Gonty kalenicowe Owens Corning Hip & Ridge. Umożliwiają ochronę
** Proszę
porównać
z
ustaleniami
zawartymi
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
6
Gonty
kalenicowe
Owens
Corning
Hip
&
Ridge.
Umożliwiają
6
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
odpowietrzaczy kalenicowych i nadają kalenicom atrakcyjny wygląd.ochronę
Gonty
odpowietrzaczy
kalenicowych
i nadają kalenicom
atrakcyjny
wygląd.
Gonty
Hip & Ridge mają
kolory odpowiadające
kolorom gontów
TruDefi
nition™.
Hip & Ridge mają kolory odpowiadające kolorom gontów TruDefinition™.
Dystrybutor:
Dystrybutor:
1
1
1
Gonty bitumiczne z o
2
Wyraźny kontrast.
Głęboka
Cena
PLN mtrójwymiaro
Opakowanie
Świat jest
zbiorcze
Gonty bitumiczne TruDefinition™ Dura
tion® Designer Colors Collection mogą
stanowić centralny element ułatwiając
poprawę estetyki domu i podnosić jeg
wartość dzięki ożywionym, wyjątkowy
barwom.
Sand Dune
Sand Dune
Storm Cloud
4
GONTY BITUMICZNE
23.04.12 16:46
23.04.12 16:48
23.04.12
23.04.12 16:48
16:48
Desert Tan
Relaksujące żółtobrązowe barwy z ciemno
Sedona
Canyon tonami łączą si
szarymi
i bladoniebieskimi
na goncie bitumicznym, który jest naturaln
elegancki i piękny.
r
porte
yłączny im
[email protected],
www.scaladachy.pl
B - 1170
BRUSSELS, BELGIUM
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
4
Go
zos
aby
tró
Dz
gon
nie
poł
gon
ws
Go
są
zw
cie
trój
Są
Do
wy
op
Gw
Op
zak
tion
ną
my wybierać kolory, które nas otaczaj
Jeśli chcesz, żeby Twój dom był
naprawdę ożywiony, nie zapominaj
o tym, że kolory dachu ułatwiają zgran
akcentów zewnętrznych, takich jak
kolor elewacji, wykończenie, a nawet
urządzenie terenu.
W
gontów
Gony
wAkolorze
Sand Dune mają w sobie c
z US
rning
Owens Co
popołudnia
spędzonego na piaszczystej p
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM
www.owenscorning.eu
www.owenscorning.eu
THE THE
PINKPINK
PANTHER™
& ©1964–2012
StudiosInc.
Inc. All
PANTHER TM
& ©1964-2012Metro-Goldwyn-Mayer
Metro-Goldwyn-Mayer Studios
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc.
All
Rights
Reserved.
The
color
and
the word
are registered
trademarks
OwensCorning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc. All
All ofof
Owens
OwensCorning.
Corning.
Rights
Reserved.
The color
PINKPINK
and the
word
PINKPINK
are registered
trademarks
Rights
Reserved.
of Owens
Owens Corning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
Owens Corning.
Corning.
Rights
Reserved. The
The color
color PINK
PINK and
and the
the word
word
PINK are
are registered
registered trademarks
trademarks of
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd
1 PINK
Brutto
Od samochodów, którymi jeździmy,
Scala osmolonej
Plastics Poland
Sp.kory
z o.o.
Akcenty
dymem
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Wlkp.
ul.tel.
Wrzesińska
70, ,62-025
Kostrzyn
Wlkp.
Scala
Plastics
Poland
o.o.
i piaskowca
dodadzą
wiejskiego
ciepła
61
43 67
300
fax.
61
43Sp.
67 z100
tel.
61
43
67
300
,
fax.
61
43
67
100
Magazyn
Południe: tel./fax.
32 267
21 84 Wlkp.
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Twojemu
domowi.
Magazyn
Południe:
tel./fax.
32 43
2676721100
84
[email protected]
, www.scaladachy.pl
tel.
61
43
67
300,
fax
61
Gonty
w kolorze Sedona
Canyon bazują
[email protected]
, www.scaladachy.pl
Magazyn
Południe:
ul. Wiejska
49 bud.SPRL
8, 42-250 Czeladź
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
na spokoju
i pięknie
przyrody,
zapewniając
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
SPRL
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
SPRL
CHAUSSÉE
DE
LA
HULPE,
166
tel./fax 32widok.
26 72 184
zdumiewający
CHAUSSÉE
DE
166
CHAUSSÉE
DE LA
LA HULPE,
HULPE,
166
B - 1170 BRUSSELS,
BELGIUM
Pacyfic Wave
Netto
118,95
m2/pal AGD,36,00
44,28
po sprzęt
który kupujemy,
może
Sedona
Canyon
Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
Merlot
pełen kolorów.
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 1
Summer Harvest
Aged Copper
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd 1
TruDefinition™
TruDefinition™ DURATION® Gonty BITUMICZNE
TruDefinition DU
DURATI
TRUDEFINITION
DURATION
Designer
Colors
Collection
™
™
Designe
Colonial Slate
Colonial Slate
TruDefi
nition™™
TruDefi
Świat nition
jest pełen kolorów.
®
Aged Copper
®
DURATION
DURATION
Od samochodów, którymi jeździmy,
Ciepłe akcenty miedzi w połączeniu
z chłodem szałwii nadają temu gontowi
niewiarygodny wręcz wygląd.
Gont w kolorze Aged Copper doda trójwymiarowości i ożywi dach Twojego domu.
po sprzęt AGD, który kupujemy, możemy wybierać kolory, Nazwa
które nas otaczają.
j.m.
Piękny dach Twojego domu
może takżeOpakowanie
sprawnie funkcjonować.
Piękny dach Twojego domu może także sprawnie funkcjonować.
Gonty
bitumiczne
Dobrze działający dach wymaga więcej niż tylko wyboru odpowiedniego
Gonty
bitumiczne
Jeśli chcesz,
żeby Twój dom był
Dobrze
działający
dach
wymaga
więcej
niż
tylko
wyboru odpowiedniego
z opatentowaną technologią SureNail®®
gontu. Konieczne jest zastosowanie dobrze dopasowanych
systemów
z opatentowaną
technologią
SureNail
Konieczne
jest zastosowanie
dobrze
dopasowanych
naprawdę ożywiony,
nie
zapominaj gontu.
produktowych.
System
Dachowy Owens
Corning
to zestawsystemów
kluczowych
produktowych.
System
Dachowy
Owens
Corning
zestaw kluczowych
™
produktów umożliwiających uzyskanie maksymalnejtotrwałości
dachu,
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
o
tym,
że
kolory
dachu
ułatwiają
zgranie
TruDefinition
produktów
umożliwiających
uzyskanie
maksymalnej
trwałości
SPECYFIKACJA PRODUKTU:
2
2 dachu,
a jednocześnie gwarantujący m
najlepsze
zabezpieczenie
domu.
3,05m
Wymiary
gontu:zewnętrznych,
337 x 1000 mm takich
domu./op
akcentów
® jak a jednocześnie gwarantujący najlepsze zabezpieczenie
Wymiary
gontu: 337 x 1000
mm
Duration
Szerokość
eksponowana:
143 mm
1 Produkty wentylacyjne
kolor elewacji,
wykończenie,
a nawet
Szerokość
eksponowana:
143 mm
6
1
1 Produkty
® wentylacyjne
Ilość pasków m222: 7
6
. Produkty te pomagają
VentSure
6
®
®. Produkty te pomagają
7
Ilość
pasków m : terenu.
urządzenie
VentSure
2
w zabezpieczeniu
dachu przed
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m22
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m
Waga
opakowania:
ok. 35TruDefi
kg
Gonty
bitumiczne
nition™ Dura-33
Waga
opakowania:
ok. 35 kg
3
Ilość opakowań
na palecie: 39
®
Ilość
opakowań
na palecie:
39 Collection mogą
Designer
Colors
tion
stanowić centralny element ułatwiający
MATERIAŁ
MATERIAŁ
Gonty bitumiczne z o
2
Wyraźny kontrast.
Głęboka
Cena
PLN mtrójwymiaro
Opakowanie
Świat jest
zbiorcze
Gonty bitumiczne TruDefinition™ Dura
tion® Designer Colors Collection mogą
stanowić centralny element ułatwiając
poprawę estetyki domu i podnosić jeg
wartość dzięki ożywionym, wyjątkowy
barwom.
Sand Dune
Scala osmolonej
Plastics Poland
Sp.kory
z o.o.
Akcenty
dymem
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Wlkp.
ul.tel.
Wrzesińska
70, ,62-025
Kostrzyn
Wlkp.
Scala
Plastics
Poland
o.o.
i piaskowca
dodadzą
wiejskiego
ciepła
61
43 67
300
fax.
61
43Sp.
67 z100
tel.
61
43
67
300
,
fax.
61
43
67
100
Magazyn
Południe: tel./fax.
32 267
21 84 Wlkp.
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Twojemu
domowi.
Magazyn
Południe:
tel./fax.
32 43
2676721100
84
[email protected]
, www.scaladachy.pl
tel.
61
43
67
300,
fax
61
Gonty
w kolorze Sedona
Canyon bazują
[email protected]
, www.scaladachy.pl
Magazyn
Południe:
ul. Wiejska
49 bud.SPRL
8, 42-250 Czeladź
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
na spokoju
i pięknie
przyrody,
zapewniając
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
SPRL
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
SPRL
CHAUSSÉE
DE
LA
HULPE,
166
tel./fax 32widok.
26 72 184
zdumiewający
CHAUSSÉE
DE
166
CHAUSSÉE
DE LA
LA HULPE,
HULPE,
166
B - 1170 BRUSSELS,
BELGIUM
Onyx Black
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
4
Desert Tan
Chateau Green
porte
W
gontów
Gony
wAkolorze
Sand Dune mają w sobie c
z US
rning
Owens Co
popołudnia
spędzonego na piaszczystej p
23.04.12 16:46
23.04.12 16:48
23.04.12
23.04.12 16:48
16:48
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 1
Teak
Estate Gray
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd 1
5
GONTY BITUMICZNE
Desert Tan
Relaksujące żółtobrązowe barwy z ciemno
Quarry
Gray tonami łączą si
szarymi
i bladoniebieskimi
na goncie bitumicznym, który jest naturaln
elegancki i piękny.
r
yłączny im
[email protected],
www.scaladachy.pl
B - 1170
BRUSSELS, BELGIUM
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM
www.owenscorning.eu
www.owenscorning.eu
THE THE
PINKPINK
PANTHER™
& ©1964–2012
StudiosInc.
Inc. All
PANTHER TM
& ©1964-2012Metro-Goldwyn-Mayer
Metro-Goldwyn-Mayer Studios
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc.
All
Rights
Reserved.
The
color
and
the word
are registered
trademarks
OwensCorning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc. All
All ofof
Owens
OwensCorning.
Corning.
Rights
Reserved.
The color
PINKPINK
and the
word
PINKPINK
are registered
trademarks
Rights
Reserved.
of Owens
Owens Corning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
Owens Corning.
Corning.
Rights
Reserved. The
The color
color PINK
PINK and
and the
the word
word
PINK are
are registered
registered trademarks
trademarks of
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd
1 PINK
Go
zos
aby
tró
Dz
gon
nie
poł
gon
ws
Go
są
zw
cie
trój
Są
Do
wy
op
Gw
Op
zak
tion
ną
my wybierać kolory, które nas otaczaj
Jeśli chcesz, żeby Twój dom był
naprawdę ożywiony, nie zapominaj
o tym, że kolory dachu ułatwiają zgran
akcentów zewnętrznych, takich jak
kolor elewacji, wykończenie, a nawet
urządzenie terenu.
1
1
1
Terra Cotta
Brutto
Od samochodów, którymi jeździmy,
Sedona
Canyon
Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
Brownwood
Netto
118,95
m2/pal AGD,34,00
41,82
po sprzęt
który kupujemy,
może
w
zabezpieczeniuzniszczeniem
dachu przedpoprzez
przedwczesnym
przedwczesnym
poprzez
usuwanie ciepła zniszczeniem
i wilgoci z poddasza.
usuwanie
ciepła i wilgoci
z poddasza.
2
Jest
to
opatentowany
system
2
2
Jest
to
opatentowany
system
wentylacyjny o wyjątkowej konstrukwentylacyjny
o wyjątkowej
konstrukcji, wyróżniający
się łatwością
cji,
wyróżniający
siękalenicą
łatwościąa poszyinstalacji
pomiędzy
Gonty
wykonaneestetyki
z najwyższej
jakości iasfaltu
instalacji
pomiędzy
kalenicą
a poszypoprawę
domu
podnosić
jego
ciem dachu. Umożliwia on przepływ
Gonty wykonane z najwyższej jakości asfaltu ®
i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas®®.
ciem
dachu.
Umożliwia on
przepływ
powietrza
w przestrzeni
poddasza
wartośćmaty
dzięki
ożywionym,
wyjątkowym
i oryginalnej
z włókna
szklanego Fiberglas
.
4
powietrza
w
przestrzeni
poddasza
4
i wyrównanie temperatury wewnątrz
4
ii wyrównanie
wewnątrz
barwom.
ZALETY
na zewnątrz, temperatury
uniemożliwiając
w ten
ZALETY
5
isposób
na zewnątrz,
uniemożliwiając
w ten
5
• Powierzchnia gontów o podwyższonej
5
nagromadzenie
się ciepła
• Powierzchnia
gontów
o
podwyższonej
sposób
nagromadzenie
się
ciepła
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach pod dachem.
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach
pod dachem.
System ten odprowadza też skropliny powstające
pod dachem
zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
System
ten odprowadza
też skropliny powstające
dachem zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
sposób zapobiegając
przedwczesnemu
niszczeniupod
poszycia.
sposób zapobiegając przedwczesnemu niszczeniu poszycia.
• Odporność na obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę domu.
• Odporność
2
do 210 km/hna obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę domu.
Gont
to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosferycznymi.
do 210 km/h Sand Dune
Gont to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosferycznymi.
• Ograniczona gwarancja na porost mchu**
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Ograniczona gwarancja
porost mchu**
Relaksującena
żółtobrązowe
barwy z ciemno3
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Najwyższa klasa
odporności
ogniowejtonami łączą
jącą
gontem a poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
szarymi
i bladoniebieskimi
siępomiędzy
• Najwyższa klasa
odporności
ogniowej
jącą
pomiędzy gontem a poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
Samouszczelniające membrany WeatherLock®®® zabezpieczające przed
• Energooszczędność
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock
zabezpieczające
• Energooszczędność
lodem i wodą. Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów
narażonych na przed
i piękny. UV
• Odporność naelegancki
promieniowanie
lodem
i wodą.
Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów narażonych
na
dostawanie
się wody
do miejsc
które mogą powodować
najpoważniejsze
• Odporność naGony
promieniowanie
UV
w
kolorze
Sand
Dune
mają
w
sobie
ciepło
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
najpoważniejsze
• Estetyka
uszkodzenia w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz
okna dachowe.
• Estetyka
popołudnia spędzonego na piaszczystej
plaży.
uszkodzenia
w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz okna dachowe.
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
4
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
Doskonałość w testach: Wyniki testów wykazują,
Pierwszy
krok do poprawnej instalacji gontu.
Doskonałość
w testach:
Wyniki
testów
wykazują,
Pierwszy krok do poprawnej instalacji gontu.
że gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
że
gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają lub
przewyższają
wymagania
norm
dotyczących
5
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
Wraz
z odpowietrzaczami kalenicowymi umożliwiają eliminację gromadzenia
odporności
ogniowej
i wiatrowej.
Wraz
z odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
eliminację
gromadzenia
odporności ogniowej i wiatrowej.
się wilgoci
na poddaszu dzięki
zapewnieniu
przepływu
powietrza.
się wilgoci na poddaszu dzięki zapewnieniu przepływu powietrza.
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
6 Gonty kalenicowe Owens Corning Hip & Ridge. Umożliwiają ochronę
** Proszę
porównać
z
ustaleniami
zawartymi
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
6
Gonty
kalenicowe
Owens
Corning
Hip
&
Ridge.
Umożliwiają
6
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
odpowietrzaczy kalenicowych i nadają kalenicom atrakcyjny wygląd.ochronę
Gonty
odpowietrzaczy
kalenicowych
i nadają kalenicom
atrakcyjny
wygląd.
Gonty
Hip & Ridge mają
kolory odpowiadające
kolorom gontów
TruDefi
nition™.
Hip & Ridge mają kolory odpowiadające kolorom gontów TruDefinition™.
Dystrybutor:
Dystrybutor:
pełen kolorów.
TruDefinition™
TruDefinition™ DURATION® Gonty BITUMICZNE
TruDefinition DU
DURATI
SUPREME
Designer
Colors Collection
™
®
Designe
Colonial Slate
Colonial Slate
TruDefi
nition™™
TruDefi
Świat nition
jest pełen kolorów.
®
Aged Copper
®
DURATION
DURATION
Od samochodów, którymi jeździmy,
Gonty bitumiczne z o
Ciepłe akcenty miedzi w połączeniu
z chłodem szałwii nadają temu gontowi
niewiarygodny wręcz wygląd.
Gont w kolorze Aged Copper doda trójwymiarowości i ożywi dach Twojego domu.
2
Wyraźny kontrast.
Głęboka
Cena
PLN mtrójwymiaro
po sprzęt AGD, który kupujemy, możemy wybierać kolory, Nazwa
które nas otaczają.
j.m.
Piękny dach Twojego domu
może takżeOpakowanie
sprawnie funkcjonować.
Piękny dach Twojego domu może także sprawnie funkcjonować.
Gonty
bitumiczne
Dobrze działający dach wymaga więcej niż tylko wyboru odpowiedniego
Gonty
bitumiczne
Jeśli chcesz,
żeby Twój dom był
Dobrze
działający
dach
wymaga
więcej
niż
tylko
wyboru odpowiedniego
z opatentowaną technologią SureNail®®
gontu. Konieczne jest zastosowanie dobrze dopasowanych
systemów
z opatentowaną
technologią
SureNail
Konieczne
jest zastosowanie
dobrze
dopasowanych
naprawdę ożywiony,
nie
zapominaj gontu.
produktowych.
System
Dachowy Owens
Corning
to zestawsystemów
kluczowych
produktowych.
System
Dachowy
Owens
Corning
zestaw kluczowych
produktów umożliwiających uzyskanie maksymalnejtotrwałości
dachu,
SPECYFIKACJA
PRODUKTU:
o
tym,
że
kolory
dachu
ułatwiają
zgranie
produktów
umożliwiających
uzyskanie
maksymalnej
trwałości
SPECYFIKACJA PRODUKTU:
®
2
2 dachu,
a
jednocześnie
gwarantujący
najlepsze
zabezpieczenie
domu.
Supreme
m
3,10m /op
Wymiary
gontu:zewnętrznych,
337 x 1000
mm
akcentów
Wymiary
gontu: 337 x 1000 mm takich jak a jednocześnie gwarantujący najlepsze zabezpieczenie domu.
Szerokość
eksponowana:
143 mm
1 Produkty wentylacyjne
kolor elewacji,
wykończenie,
a nawet
Szerokość
eksponowana:
143 mm
6
1
1 Produkty
® wentylacyjne
Ilość pasków m222: 7
6
. Produkty te pomagają
VentSure
6
®
®. Produkty te pomagają
7
Ilość
pasków m : terenu.
urządzenie
VentSure
2
w zabezpieczeniu
dachu przed
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m22
Powierzchnia krycia z paczki: > 3m
Waga
opakowania:
ok. 35TruDefi
kg
Gonty
bitumiczne
nition™ Dura-33
Waga
opakowania:
ok. 35 kg
3
Ilość opakowań
na palecie: 39
®
Ilość
opakowań
na palecie:
39 Collection mogą
Designer
Colors
tion
stanowić centralny element ułatwiający
MATERIAŁ
MATERIAŁ
Opakowanie
Świat jest
zbiorcze
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 4
4
Gonty bitumiczne TruDefinition™ Dura
tion® Designer Colors Collection mogą
stanowić centralny element ułatwiając
poprawę estetyki domu i podnosić jeg
wartość dzięki ożywionym, wyjątkowy
barwom.
Sand Dune
Onyxżółtobrązowe barwy z ciemno
Relaksujące
szarymi
i bladoniebieskimi tonami łączą si
Black
Desert Tan
Desert
Tan
na goncie bitumicznym, który jest naturaln
elegancki i piękny.
r
porte
yłączny im
[email protected],
www.scaladachy.pl
B - 1170
BRUSSELS, BELGIUM
W
gontów
Gony
wAkolorze
Sand Dune mają w sobie c
z US
rning
Owens Co
popołudnia
spędzonego na piaszczystej p
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM
www.owenscorning.eu
www.owenscorning.eu
THE THE
PINKPINK
PANTHER™
& ©1964–2012
StudiosInc.
Inc. All
PANTHER TM
& ©1964-2012Metro-Goldwyn-Mayer
Metro-Goldwyn-Mayer Studios
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc.
All
Rights
Reserved.
The
color
and
the word
are registered
trademarks
OwensCorning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
THE
PINK
PANTHER™
&
©1964–2012
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios
Inc. All
All ofof
Owens
OwensCorning.
Corning.
Rights
Reserved.
The color
PINKPINK
and the
word
PINKPINK
are registered
trademarks
Rights
Reserved.
of Owens
Owens Corning.
Corning. ©2012
©2012 Owens
Owens Corning.
Corning.
Rights
Reserved. The
The color
color PINK
PINK and
and the
the word
word
PINK are
are registered
registered trademarks
trademarks of
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd
1 PINK
Opakowanie
zbiorcze
Cena
netto
Cena
brutto
(z VAT)
rolka
(6,10 mb)
36 rolek/paleta
190,00
233,70
66 szt.
(30,5x30,5 cm),
krycie: 10 m
66 szt.
210,00
258,30
23.04.12 16:46
23.04.12 16:48
23.04.12
23.04.12 16:48
16:48
Nazwa handlowa
Opis
j.m.
Opakowanie
VentSure Roll
kalenicowy profil
wentylacyjny w rolce
rolka
Pro Edge
(gont kalenicowy)
TruDefinition Duration
Designer Colors
Collection TruDefinition
Duration
opakowanie
Leaflet-OCShingles-TruDefDURATION.indd 1
Leaflet-OCShingles-TruDefDurationDCC.indd 1
6
GONTY BITUMICZNE
Go
zos
aby
tró
Dz
gon
nie
poł
gon
ws
Go
są
zw
cie
trój
Są
Do
wy
op
Gw
Op
zak
tion
ną
my wybierać kolory, które nas otaczaj
Jeśli chcesz, żeby Twój dom był
naprawdę ożywiony, nie zapominaj
o tym, że kolory dachu ułatwiają zgran
akcentów zewnętrznych, takich jak
kolor elewacji, wykończenie, a nawet
urządzenie terenu.
1
1
1
Scala osmolonej
Plastics Poland
Sp.kory
z o.o.
Akcenty
dymem
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Wlkp.
ul.tel.
Wrzesińska
70, ,62-025
Kostrzyn
Wlkp.
Scala
Plastics
Poland
o.o.
i piaskowca
dodadzą
wiejskiego
ciepła
61
43 67
300
fax.
61
43Sp.
67 z100
tel.
61
43
67
300
,
fax.
61
43
67
100
Magazyn
Południe: tel./fax.
32 267
21 84 Wlkp.
ul. Wrzesińska
70, 62-025
Kostrzyn
Twojemu
domowi.
Magazyn
Południe:
tel./fax.
32 43
2676721100
84
[email protected]
, www.scaladachy.pl
tel.
61
43
67
300,
fax
61
Gonty
w kolorze Sedona
Canyon bazują
[email protected]
, www.scaladachy.pl
Magazyn
Południe:
ul. Wiejska
49 bud.SPRL
8, 42-250 Czeladź
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
na spokoju
i pięknie
przyrody,
zapewniając
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
SPRL
EUROPEAN
OWENS
CORNING
FIBERGLAS
SPRL
CHAUSSÉE
DE
LA
HULPE,
166
tel./fax 32widok.
26 72 184
zdumiewający
CHAUSSÉE
DE
166
CHAUSSÉE
DE LA
LA HULPE,
HULPE,
166
B - 1170 BRUSSELS,
BELGIUM
Akcesoria do gontów
Brutto
Od samochodów, którymi jeździmy,
Sedona
Canyon
Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
Brownwood
Netto
2
148,80m
/pal AGD,30,00
36,90
po sprzęt
który kupujemy,
może
w
zabezpieczeniuzniszczeniem
dachu przedpoprzez
przedwczesnym
przedwczesnym
poprzez
usuwanie ciepła zniszczeniem
i wilgoci z poddasza.
usuwanie
ciepła i wilgoci
z poddasza.
2
Jest
to
opatentowany
system
2
2
Jest
to
opatentowany
system
wentylacyjny o wyjątkowej konstrukwentylacyjny
o wyjątkowej
konstrukcji, wyróżniający
się łatwością
cji,
wyróżniający
siękalenicą
łatwościąa poszyinstalacji
pomiędzy
Gonty
wykonaneestetyki
z najwyższej
jakości iasfaltu
instalacji
pomiędzy
kalenicą
a poszypoprawę
domu
podnosić
jego
ciem dachu. Umożliwia on przepływ
Gonty wykonane z najwyższej jakości asfaltu ®
i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas®®.
ciem
dachu.
Umożliwia on
przepływ
powietrza
w przestrzeni
poddasza
wartośćmaty
dzięki
ożywionym,
wyjątkowym
i oryginalnej
z włókna
szklanego Fiberglas
.
4
powietrza
w
przestrzeni
poddasza
4
i wyrównanie temperatury wewnątrz
4
ii wyrównanie
wewnątrz
barwom.
ZALETY
na zewnątrz, temperatury
uniemożliwiając
w ten
ZALETY
5
isposób
na zewnątrz,
uniemożliwiając
w ten
5
• Powierzchnia gontów o podwyższonej
5
nagromadzenie
się ciepła
• Powierzchnia
gontów
o
podwyższonej
sposób
nagromadzenie
się
ciepła
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach pod dachem.
odporności na porastanie mchem
w przestrzeniach
pod dachem.
System ten odprowadza też skropliny powstające
pod dachem
zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
System
ten odprowadza
też skropliny powstające
dachem zimą, w ten
• Ograniczona Gwarancja Dożywotnia**
sposób zapobiegając
przedwczesnemu
niszczeniupod
poszycia.
sposób zapobiegając przedwczesnemu niszczeniu poszycia.
• Odporność na obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę domu.
• Odporność
2
do 210 km/hna obciążenie wiatrem
2 Gonty Owens Corning. Podnoszą trwałość i estetykę domu.
Gont
to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosferycznymi.
do 210 km/h Sand Dune
Gont to pierwsza linia obrony przed czynnikami atmosferycznymi.
• Ograniczona gwarancja na porost mchu**
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Ograniczona gwarancja
porost mchu**
Relaksującena
żółtobrązowe
barwy z ciemno3
3 Membrany Owens Corning. Stanowią dodatkową warstwę zabezpiecza• Najwyższa klasa
odporności
ogniowejtonami łączą
jącą
gontem a poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
szarymi
i bladoniebieskimi
siępomiędzy
• Najwyższa klasa
odporności
ogniowej
jącą
pomiędzy gontem a poszyciem dachu przed zacinającym deszczem.
Samouszczelniające membrany WeatherLock®®® zabezpieczające przed
• Energooszczędność
na goncie bitumicznym, który jest naturalnie
Samouszczelniające
membrany
WeatherLock
zabezpieczające
• Energooszczędność
lodem i wodą. Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów
narażonych na przed
i piękny. UV
• Odporność naelegancki
promieniowanie
lodem
i wodą.
Umożliwiają
zabezpieczenie
obszarów narażonych
na
dostawanie
się wody
do miejsc
które mogą powodować
najpoważniejsze
• Odporność naGony
promieniowanie
UV
w
kolorze
Sand
Dune
mają
w
sobie
ciepło
dostawanie
się
wody
do
miejsc
które
mogą
powodować
najpoważniejsze
• Estetyka
uszkodzenia w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz
okna dachowe.
• Estetyka
popołudnia spędzonego na piaszczystej
plaży.
uszkodzenia
w dachu, takie jak daszki, kosze, lukarny oraz okna dachowe.
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
4
4 Produkty Owens Corning do układania pierwszych warstw gontu.
Doskonałość w testach: Wyniki testów wykazują,
Pierwszy
krok do poprawnej instalacji gontu.
Doskonałość
w testach:
Wyniki
testów
wykazują,
Pierwszy krok do poprawnej instalacji gontu.
że gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają
lub
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
że
gonty bitumiczne
Owens
Corning
spełniają lub
przewyższają
wymagania
norm
dotyczących
5
5 Produkty do wentylacji okapów Owens Corning Undereave.
przewyższają
wymagania
norm dotyczących
Wraz
z odpowietrzaczami kalenicowymi umożliwiają eliminację gromadzenia
odporności
ogniowej
i wiatrowej.
Wraz
z odpowietrzaczami
kalenicowymi
umożliwiają
eliminację
gromadzenia
odporności ogniowej i wiatrowej.
się wilgoci
na poddaszu dzięki
zapewnieniu
przepływu
powietrza.
się wilgoci na poddaszu dzięki zapewnieniu przepływu powietrza.
** Proszę porównać z ustaleniami zawartymi
6 Gonty kalenicowe Owens Corning Hip & Ridge. Umożliwiają ochronę
** Proszę
porównać
z
ustaleniami
zawartymi
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
6
Gonty
kalenicowe
Owens
Corning
Hip
&
Ridge.
Umożliwiają
6
w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki).
odpowietrzaczy kalenicowych i nadają kalenicom atrakcyjny wygląd.ochronę
Gonty
odpowietrzaczy
kalenicowych
i nadają kalenicom
atrakcyjny
wygląd.
Gonty
Hip & Ridge mają
kolory odpowiadające
kolorom gontów
TruDefi
nition™.
Hip & Ridge mają kolory odpowiadające kolorom gontów TruDefinition™.
Dystrybutor:
Dystrybutor:
pełen kolorów.
SAD - Karpiówka
Nazwa
j.m.
Opakowanie
Opakowanie
zbiorcze
Gont SAD - Karpiówka
m2
3,0m2/op
108 m2/pal
Brązowy
Zielony
Cena PLN m2
Netto
Brutto
24,00
29,52
Czerwony
Gonty bitumiczne SAD na osnowie z welonu z włókien szklanych pokryte są naturalnym, ceramizowanym granulatem, który oprócz funkcji estetycznej chroni dachówkę przed działaniami promieni UV.
Zalety gontów bitumicznych:
•Doskonała izolacja dachu
•Odporne na warunki atmosferyczne
•Niższe koszty pokrycia dachu gontami
w porównaniu z innymi pokryciami dachowymi
•Prosty, bezpieczny montaż
•Niski ciężar pokrycia dachowego
•Tłumią hałas, np. podczas opadów deszczu
•Łatwy transport i przechowywanie
Zastosowanie:
•domki rekreacyjne
•garaże, werandy
•wiaty
•zadaszenia
•budownictwo mieszkaniowe
7
GONTY BITUMICZNE
SCALABIT i ScalaFix
Papa podkładowa SBS Scalabit 500 to wodoodporna membrana wykonana
z włókniny poliestrowej, pokrytej z jednej strony papą asfaltową modyfikowaną
SBS, która zapewnia doskonałą elastyczność i rozciągliwość membrany, odporność na starzenie termiczne oraz dobrą plastyczność przy niskich temperaturach.
Papa podkładowa SBS Scalabit SAND to specjalna wodoodporna papa podkładowa wykonana z włókniny poliestrowej, której wierzchnia strona pokryta jest
drobnoziarnistą posypką mineralną. SBS Scalabit SAND zapewnia wysoką jakość, żywotność oraz odporność na rozrywanie gwoździem.
Papa przeznaczona do wykonywania warstwy podkładowej pod nieciągłe pokrycia dachowe, np.gonty bitumiczne, blachy, dachówki.
Nazwa
Gramatura
[g/m2]
j.m
Opakowanie
Ilość
na palecie
Cena netto
Cena brutto
(z VAT)
Scalabit 500
500
m2
rolka 1m x 30mb
30
6,80
8,36
Scalabit SAND
1000
m
rolka 1m x 20mb
24
7,80
9,59
2
Grzebień okapowy
stanowi skuteczne zabezpieczenie przed przedostaniem się gryzoni, ptaków pod połać dachu.
Nazwa
Nr kat.
Kolor
Długość
Ilość w
kartonie
Ilość w
palecie
Cena
netto
Cena brutto
(z VAT)
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną
GOK-B
brązowy
1m
60
960
2,80
3,44
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną
GOK-CZA
czarny
1m
60
960
2,80
3,44
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną
GOK-C
ceglasty
1m
60
960
2,80
3,44
Grzebień okapowy prosty
GOP-B
brązowy
1m
100
6000
1,35
1,66
Grzebień okapowy prosty
GOP-CZA
czarny
1m
100
6000
1,35
1,66
Grzebień okapowy prosty
GOP-C
ceglasty
1m
100
6000
1,35
1,66
Gwóźdź
j.m
Cena 1 kg
Cena opakowanie
netto
Cena opakowanie
brutto (z VAT)
opakowanie 5 kg
8,50 netto
42,50
52,28
Nazwa
Gwoździe skrętne papowe 3.0 x 30
Szpachla dekarska ScalaFix Water Stop
Szpachla dekarska do izolacji przeciwwodnych, przeznaczona do stosowania przy każdej pogodzie na podłoża suche i mokre. Nie wymaga gruntowania, można stosować w połączeniu ze styropianem, styrodurem
i innymi materiałami termoizolacyjnymi.
Szpachla dekarska ScalaFix
Masa szpachlowa do izolacji przeciwwodnych i prac uszczelniających w budownictwie.
Szczególnie nadaje się do naprawy uszkodzeń i wypełniania ubytków w pokryciach
dachowych.
8
Nazwa
j.m
Opakowanie
Ilość
na palecie
Cena netto
Cena brutto
(z VAT)
ScalaFix Water Stop
szt.
3 kg
144
40,00
49,20
ScalaFix
szt.
5 kg
80
46,00
56,58
ScalaFix Water Stop (kartusz)
szt.
300 ml
-
12,20
15,01
AKCESORIA
WYWIETRZNIKI I KOMINKI
Wywietrzniki i kominki pod gont / papę
Nr kat.
Średnica kanału
wentylacyjnego
j.m.
Cena
netto
Cena
brutto
(z VAT)
Wywietrznik połaciowy pod gont / papę
WP-150-X*
Ø 150
1 kpl.
34,40
42,31
Kominek wentylacji grawitacyjnej
nieocieplony - pod gont / papę
o regulowanym kącie nachylenia
KPG-110-X*
Ø 110
1 kpl.
64,00
78,72
KPG-150-X*
Ø 150
1 kpl.
102,40
125,95
Kominek wentylacji grawitacyjnej
ocieplony - pod gont / papę
o regulowanym kącie nachylenia
KPGO-110-X*
Ø 110
1 kpl.
105,80
130,13
KPG0-150-X*
Ø 150
1 kpl.
141,90
174,54
ROZWIĄZANIA UNIWERSLANE - Wywietrzniki i kominki do pokryć płaskich
Wywietrzniki i kominki połaciowe przeznaczone są na istniejące pokrycia z gontów, pap, blach trapezowych,
płyt warstwowych, wszelkiego rodzaju blachy na rąbek stojący oraz wszystkich rodzajów blach płaskich.
Uniwersalność zastosowania na każdym rodzaju blachy.
Wywietrznik połaciowy do pokryć płaskich
Nr kat.
Średnica kanału
wentylacyjnego
j.m.
Cena
netto
Cena
brutto
(z VAT)
WPI-150X*
Ø 150
1 kpl.
59,50
73,19
KPI-110-X*
Ø 110
1 kpl.
86,50
106,40
KPI-150-X*
Ø 150
1 kpl.
124,50
153,14
KPIO-110-X*
Ø 110
1 kpl.
122,00
150,06
KPIO-150-X*
Ø 150
1 kpl.
158,00
194,34
Nr kat.
Średnica kanału
wentylacyjnego
j.m.
Cena
netto
Cena
brutto
(z VAT)
R-1
Ø 150/110
1 szt.
3,80
4,67
R-2
Ø 110/110
1 szt.
3,80
4,67
R-3
Ø 110/110
1 szt.
3,80
4,67
Kominek regulowany do pokryć płaskich
Kominek regulowany ocieplony
do pokryć płaskich
Redukcje
R-1
R-2
R-3
Rura przyłączeniowa Ø 110
Rura stanowi element podłączeniowy kominka z rurą kanalizacyjną.
Nr kat.
Średnica kanału
wentylacyjnego
j.m.
Cena
netto
Cena
brutto
(z VAT)
W-110-Cza
Ø 110
1 kpl.
11,20
13,78
X* - kolory: B-Brązowy 8017, Cza-Czarny 9005, G-Grafitowy 7024, Cze-Czerwony 3009, Z-Zielony 6020, C-Ceglasty 8004, CB-Ciemny Brąz 8019
9
AKCESORIA
300 x�600
struktura
300
x�600
łupka
struktura
15
1080
300
x�600
łupka
struktura
15
SVK.M6030.0.GC
1400Cennik
1080SVK.M6030.0.GC
1400
(GC)�-�niebiesko-czarny
(GC)�-�niebiesko-czarny
6,40(GC)�-�niebiesko
7,81 6,40
15
SVK.M6030.0.GC
1080
1400
łupka
DACHÓWKI WŁÓKNO-CEMENTOWE
a
u
i
*Włókno-cement
*
to materiał o szczególnych zaletach, który
staje
się
coraz bardziej
popularnym
struktura
struktura
struktura
15
15
SVK.M4530.1.GC
300 x�450
300
x�450
1440
990
1440SVK.M4530.1.GC
990 1440
(GC)�-�niebiesko-czarny
(GC)�-�niebiesko-czarny
5,40(GC)�-�niebiesko
6,59 5,40
15
SVK.M4530.1.GC
300
x�450
990
łupka
łupkana polskimłupka
materiałem
pokryciowym
rynku
- bez
względu na to czy mamy do czynienia z nowoczesną, czy tradycyjną architekturą. Jest odporny na
zmienne warunki atmosferyczne.
Charakteryzuje się również niezwykłą lekkością,
dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania ciężkich
®
i Montana®
konstrukcji
więźby dachowej.
struktura
struktura Ardonit
struktura
20
20
1620
840
1620wykoSVK.M4027.0.GC
840 1620
SVK.M4027.0.GC
270 x�400
270
x�400
(GC)�-�niebiesko-czarny
(GC)�-�niebiesko-czarny
3,95(GC)�-�niebiesko
4,82 3,95
20
840
SVK.M4027.0.GC
270
x�400 rozmiarów,
są płaskimi
płytkami niewielkich
łupka
łupka
łupka
nanymi z w pełni skompresowanego włókno-cementu.
®
Są one przygotowane na bazie cementuneptunus
portlandzkiego,
wysokiej jakości
włókien®ozdobne
pochodzenia orgamontana
tana�nie�są
niki�płytek�Montana�nie�są
ozdobne
ozdobne
* ścięte�narożniki�płytek�Montana�nie�są
nicznego, dodatków mineralnych i wody.
szonym i
zie�i
dź
ski
®
ardonit ® ardonit ®
donitPłytki
ardonit
pokryte są podwójną warstwą farby z żywic akrylowych na bazie wody, a składniki zapobiega-
wory, aby
®
szybciej
m innym
wilgoci w
atami- z
jące
powstaniu mchu
wchodzące w skład farby chronią dach przed grzybami, porostami czy mchem.
pka�z�gładkimi�krawędziami
rukturze
łupka�z�gładkimi�krawędziami
Płytki�o�strukturze
łupka�z�gładkimi�krawędziami
a dachu
odwójne,
chylenia
atomiast
Lekkie, płaskie płytki włókno-cementowe stosowane są zarówno do zadaszenia budynków, jak rów-
waga ilość / wagapłytek,
cena bądź
cenacena
ilość /Szeroki
waga
ilość
/które
nież jako
wykończenie
elewacji.
są dostępne
gładkiej,
wymiar
wymiar
j.m.
j.m. asortyment
numer�katalogowy
numer�katalogowy
powierzchnia
powierzchnia
kolor w wersjikolor
wymiar
j.m.
numer�katalogowy
kolor
1000szt.
netto
brutto
netto
paleta powierzchnia
paleta 1000szt.
paleta 1000szt.
ze strukturą, możliwość różnych opcji montażu oraz duża gama kolorów powoduje, że bez ograniczeń można kreować wygląd dachu, czy fasady.
200 x�400
200 x�300
struktura
200
x�400
łupka
struktura
200
x�300
łupka
Grafitowe płytki Montana® o porowatej strukturze i nie-
struktura
20 x�400
2160
200
łupka
struktura
20
650 2160SVK.A4020.0.GC
650 2160
SVK.A4020.0.GC
(GC)�-�niebiesko-czarny
(GC)�-�niebiesko-czarny
3,85(GC)�-�niebiesko
4,70 3,85
20
650
SVK.A4020.0.GC
równych,
karbowanych
brzegach
do złudzenia
przyłupka
struktura
25 x�300
2430
200
łupka
Oprócz płytek o różnych wymiarach w ofercie znajdują
się akcesoria wykończeniowe, nadające dachom elestruktura
25
510 2430SVK.A3020.0.GC
510 estetyczny
SVK.A3020.0.GC
3,10(GC)�-�niebiesko
3,78 3,10
(GC)�-�niebiesko-czarny
(GC)�-�niebiesko-czarny
25
2430
510
gancki,
i trwały SVK.A3020.0.GC
wygląd.
łupka
pominają naturalny łupek. Płytki z serii Ardonit® mają
gładkie brzegi oraz gładką lub strukturalną powierzchnię.
Powierzchnia płytek
ARDONIT
ARDONIT
MONTANA
Ardonit�ze�strukturą
Ardonit�ze�strukturą
Montana�ze�struktur
ą
Montana�ze�struktur
ą
Ardonit�ze�strukturą
ładkAardonit�gładkA
ardonit�gładk
Montana�ze
a
gładkai�gładkimi�krawędziami
z
strukturą
i
gładkimi
z
strukturą
i�gładkimi�krawędziami
i�karbowanymi�brzegami
i
i�karbowanymi�brzegami
i�gładkimi�krawędziami
i�karbowany
krawędziami
10
DACHÓWKI WŁÓKNO-CEMENTOWE
i karbowanymi
krawędziami
Cennik
ARDONIT® Płytki do obróbek dachowych
Płytki do obróbek
Płytki do
dachowych
obróbek dachowych
a
u
ki
Płytki do obróbek
Płytki do
dachowych
obróbek dachowych
dzie�i
źdź
ski
szonym i
wory, aby
jszybciej
m innym
wilgoci w
łatami- z
ia dachu
odwójne,
chylenia
atomiast
ARDONIT® ARDONIT®
Cena
PłytkiPłytki
do obróbek
Płytki
do
dachowych
obróbek dachowych
półokrągłe
ilość/
Waga
Cena
Wymiar
Powierzchnia j.m.
Kolor
brutto
ARDONIT®
ARDONIT®
(lewa/prawa)
paleta
1000 szt.
netto
półokrągłe
półokrągłe
(lewa / prawa)
(lewa / prawa)
(z VAT)
Płytki do obróbek
Płytki do
dachowych
obróbek dachowych
Płytki
do
obróbek
dachowych
półokrągłe półokrągłe
(lewa / prawa)
(lewa / prawa)
grafitowy
wymiar
powierzchnia
wymiar
powierzchnia
j.m
ilość
j.m/ paleta ilość
waga
/ paleta
1000szt.waga 1000szt. kolor
kolor cena netto
brązowy
1,95
2,40
gładka
30
4320
320
terracotta
Płytki do obróbek
Płytki
dachowych
do obróbek dachowych
4320ilość
320
4320 waga320
niebiesko-czarny
wymiar
powierzchnia
wymiar
powierzchnia
j.m
ilość
j.m/ paleta
waga
/ paleta
1000szt.
1000szt.
kolor niebiesko-czarny
kolor cena netto
ARDONIT®
gładka
gładka 30
30
brązowy brązowy 1,95
Płytki
do obróbek
dachowych 4320
320
4320 grafitowy
320niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
struktura
ARDONIT®
ARDONIT®
terracotta
brązowy
1,95 terracotta
2,40 1,95
30
4320
320
półokrągłe
(lewa
/
prawa)
Płytki
do
obróbek
Płytki
dachowych
do
obróbek
dachowych
gładka
gładka
30
30
brązowy
brązowy
łupka
Płytki do obróbek
Płytki
dachowych
do obróbek dachowych
struktura struktura 30
2400
30
320
2400 terracotta
320
półokrągłe (lewa
półokrągłe
/ prawa) (lewa / prawa)
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
terracotta 23%
terracotta 1,95
łupka
łupka
200 x 200
23%
200x 200 200x
200 struktura 30
struktura
2400
30/ paleta 320
2400
320
4320
320
4320
320
grafitowy
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
ARDONIT®
ARDONIT® wymiar
wymiarpowierzchnia
powierzchnia
ilość
waga
kolor
powierzchnia
wymiar
j.m
ilość / paleta
j.m
waga
ilość
1000szt.
/ j.m
paleta waga 1000szt.
kolor
kolor
cena1000szt.
netto
cena
cena
brutto
netto
cena
brutto
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1,95cena ne
łupka
łupka
Płytki do obróbek
Płytki
dachowych
do obróbek
- dachowych brązowy
1,95
2,40
gładka
30
4320
320
gładka
gładka
1,95
30
30
brązowy
brązowy
200x 200 200x 200
4320
320 4320
320
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
półokrągłe (lewa
półokrągłe
/ prawa) (lewa / prawa)
terracotta
4320
320
niebiesko-czarny
4320
320
4320
320niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
gładka
gładka
1,95
2,40
1,95
2,40
30
30
terracotta
terracotta
brązowy
brązowy
23%
23%
®
gładka
30 terracotta
brązowy
gładka
gładka
neptunus
30
30
brązowy
brązowy 1,95 1,9
terracotta
struktura
struktura
30 waga
2400
30
320
2400
320
wymiar
powierzchnia
wymiar
powierzchnia
j.m
ilość
/
paleta
j.m
waga
ilość
1000szt.
/
paleta
1000szt.
kolor
kolor
cena
netto
cena
cena
brutto
netto
cena
brutto
struktura
struktura
30
2400 30 320 2400
320
grafitowyniebiesko-czarny
niebiesko-czarny
terracotta
terracotta
niebiesko-czarnyniebiesko-czarny
1,95
2,40
1,95
2,40terracotta 1,95
struktura
łupka 4320
łupka3204320
łupka®
łupka
brązowy
1,95
2,40
30
4320 30niebiesko-czarny
320 3202400
niebiesko-czarny
200x montana
200
200x 200 łupka
struktura
320
struktura struktura
2400
30
320
2400
320
432030
32030
4320
320
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
terracotta
25
2100
25
720
2100
720
gładka
gładka
1,95
2,40
1,95 niebiesko-czarny
2,40
30
brązowy
brązowy
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1,95 1,9
gładka
gładka
1,95
2,40
1,95
2,40
30 łupka łupka
30
brązowy
brązowy
łupka
terracotta
terracotta
gładka
gładka
3,15
brązowy
brązowy
200x
200
terracotta
struktura
struktura
30
2400 30 320 25
2400
320terracotta
320
niebiesko-czarny
2100
25 4320
720
2100
720
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1,95
2,40
1,95terracotta
2,40
grafitowy
ardonit ®
struktura
struktura
30
2400
30
320
2400
320
terracotta
łupka
łupka
niebiesko-czarnyniebiesko-czarny
1,95
1,95
2,40
30niebiesko-czarny
200x 200
200x
brązowy
brązowy 2,40
3,15
3,87 3,15 1,9
20
720 niebiesko-czarny
gładkagładka
gładka3202160
brązowy
łupka200 gładka
łupka
4320
4320
320 2160
struktura
struktura
25
25
720
2160 terracotta
720 brązowy
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,15
25
2100
25
720
2100
720
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
terracotta
gładka
gładka
1,95
2,40
1,95
2,40
30
30
brązowy
brązowy
terracotta
terracotta
łupka
łupka
gładka
gładka
3,15
3,87
3,15
3,87
brązowy
brązowy
terracotta
terracotta
300 x 300 300
x 300
struktura
struktura
struktura 25 30 terracotta
2160
25 2400 720
2160320 720niebiesko-czarny
terracotta
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
struktura
struktura
30
2400 30 320 25
2400
320 25
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,15 1,9
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1,95grafitowy2,40
1,95
2,40
struktura
struktura
łupka
struktura
25
2160
25
720
2160
720
łupka
łupka
łupka
łupka
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,15
3,87
3,15
3,87
gładka
gładka
2100
720
2100
720
brązowy
brązowy
brązowy
3,15
3,87 3,15
20
2160
720
300łupka
x 300 300łupka
x 300 2100
25 720 25
2100 25
720 25 2100
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
720
niebiesko-czarny
300 x 300
300 x 300 łupka25
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
terracotta
terracotta
terracotta
25
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
gładka
gładka25
3,15
3,87
3,15
3,87
brązowy
brązowy
brązowy
gładkagładka
gładka72025
2100
720
2100
brązowy
gładka
3,15
3,87 brązowy 3,15 3,1
2100
2100
720
brązowy
brązowy
300 x 300gładka
struktura
struktura
2160
25
720
21603,15 720
7203,87
terracotta
terracotta
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
terracotta
terracotta
terracotta
struktura
struktura
grafitowy terracotta
terracotta 3,15
25
2160 25 720 2160
720
łupka
łupka
niebiesko-czarny
3,15
3,87
3,15
3,87
struktura
struktura
25
2160
25 720 2160 niebiesko-czarny
720
łupka
łupka
brązowy
3,15
3,87
gładka
20
2160
720
struktura
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,15
3,87
3,15
3,87
struktura
struktura 25 25 2160
25 2160 720
2160720 720
300 x 300
300
x 300
łupka
łupka
niebiesko-czarny
25
25
niebiesko-czarnyniebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,15 3,1
terracottaniebiesko-czarny
łupkałupka
gładka
gładka
3,15
3,87
3,15
3,87
2100łupka720 2100
720brązowy
brązowy
ARDONIT®
ARDONIT®
300
x
300
ARDONIT®
ARDONIT®
terracotta
25 terracotta
niebiesko-czarny
Płytki
doobróbek
obróbek
Płytki
do
dachowych
obróbek
dachowych
- - strukturaPłytki do
Płytki
dachowych
do
obróbek
- dachowych
grafitowy
struktura
25 gładka
2160 25 720 2160
720
struktura
3,1
2100
720
brązowy
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,15
3,87
3,15
3,87
ARDONIT®
ARDONIT®
ścięty narożnik
(uniwersalne)
ścięty
narożnik
(uniwersalne)
brązowy
3,15
3,87
20
2160
720
łupka
łupka
ścięty
narożnik
ścięty
(uniwersalne)
narożnik
(uniwersalne)
łupka
terracotta
terracotta
Płytki do obróbek
Płytki do
dachowych
obróbek dachowych
ARDONIT®
ARDONIT® (uniwersalne)
struktura
wymiar
powierzchnia
wymiar
powierzchnia
j.m
ilość / palecie
j.m
waga
ilość
1000szt.
/ palecie 25
waga 1000szt. 2160
cena720
netto
cenacena
brutto
netto
cena brutto
ścięty narożnik
ścięty
(uniwersalne)
narożnik
niebiesko-czarny
3,1
Płytki do obróbek
Płytki
dachowych
do obróbek
- dachowych wymiar
powierzchnia
wymiar łupka
powierzchnia
j.m
ilość
j.m
/
palecie
ilość
waga
/
palecie
1000szt.
waga
1000szt.
cena netto
4320
320 4320
320
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
ścięty narożnik (uniwersalne)
ścięty narożnik (uniwersalne)
gładka
gładka
30
30
brązowy
1,95
brązowy
2,40
1,95
2,40
4320ilość
320
4320 waga320
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
200 x 200
200 x 200 powierzchnia
terracotta
terracotta
wymiar
wymiar
powierzchnia
j.m
ilość
j.m/ palecie
waga
/ palecie
1000szt.
1000szt.
cena netto
ARDONIT® wymiar powierzchnia
wymiar
powierzchnia
j.m
j.m
waga
ilość
1000szt.
/ palecie
cena netto
cenacena
brutto
netto
cena brutto
struktura
struktura
30 ilość / palecie
2400
30
320
2400 waga 1000szt.
32030
gładka
gładka
1,95
30
brązowy
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1,95
2,40
1,95
2,40 brązowy
Cena
Płytki
donarożnik
obróbek dachowych - łupka
320
4320
320niebiesko-czarny
Ścięty
ilość/
Waga niebiesko-czarny
Cena
niebiesko-czarny
320
4320
3204320
niebiesko-czarny
200 x Powierzchnia
200 200łupka
x 200 4320
terracotta
terracotta
Wymiar
j.m.
Kolor
brutto
gładka
1,95
2,40
1,95
2,40 brązowy 1,95
30
30
brązowy
brązowy
ścięty
narożnik (uniwersalne) gładka
gładka
gładka
(uniwersalne)
paleta
1000
netto
30
30
struktura
struktura
30
2400
30 szt. terracotta
320
2400
320 brązowy
(z VAT)
200 x 200
200 x 200
terracotta
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
200
x 200 200
x30200 2400łupka
terracotta
terracotta 1,95
struktura
struktura
30 320 2400
320
łupka
niebiesko-czarnyniebiesko-czarny
1,95
2,40
1,95
2,40
łupka
łupka
struktura
struktura 30
2400
30
320
2400
320
wymiar
powierzchnia
j.m
ilość / palecie waga 1000szt. niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1,95cena ne
grafitowy
łupka
łupka
brązowy
1,95
2,40
gładka
30
4320
3204320
320
niebiesko-czarny
terracotta
gładka
1,9
30
brązowy
200 x 200
200 x 200
terracotta
grafitowy
struktura
brązowy
struktura
320
1,95
2,40
30
4320 30
3202400
łupka
niebiesko-czarny
1,9
terracotta
łupka
gładka
300 x 300
300 x 300
11
gładka
struktura
struktura
łupka
łupka
20
25
2025
2160
720
2100
720
2160
2160
720
DACHÓWKI WŁÓKNO-CEMENTOWE
720
grafitowy
brązowy
niebiesko-czarny
terracotta
brązowy
terracotta
grafitowy
brązowy
niebiesko-czarny
terracotta
3,15
3,87
4,40
5,41
4,403,15
5,41
3,87
Cennik
ARDONIT® Dachówki włókno-cementowe
a
u
i
Dachówki włókno-cementowe ARDONIT
ARDONIT
Dachówki
włókno-cementowe
Dachówki
ARDONIT
Dachówkiwłókno-cementowe
włókno-cementowe ARDONIT
Dachówki włókno-cementowe ARDONIT
Wymiar
Dachówki włókno-cementowe
ARDONIT
Powierzchnia
wymiar
powierzchnia
j.m
wymiar
powierzchnia
j.m
wymiar
powierzchnia
j.m
wymiar
powierzchnia
j.m
wymiar
powierzchnia
j.m
wymiar
powierzchnia
600 x 300
600 x 300
600
300
600 x 600
300
600x xx300
300
600 x 300
j.m
ilość / paleta
gładka
gładka
gładka
gładka
gładka
gładka
gładka
600 x 300
600
300
600
600x xx300
300
600 x 300
600 x 300
600 x 300
gładka
ilość/
Waga
paleta
1000
szt.
ilość / paleta
waga 1000szt.
kolor
ilość/ paleta
/ paleta waga
waga1000szt.
1000szt.
ilość
kolor
kolor
ilość / paleta
ilość / paleta
Kolor
kolor
kolor
waga 1000szt.
waga 1000szt.
cena netto
cena netto
cena netto
cena brutto
kolor
niebiesko-czarny
1080
1470
5,65
niebiesko-czarny
1080
1470
5,65
niebiesko-czarny
1080
5,65
1080 1470
niebiesko-czarny grafitowy
1080
1470 1470
5,65
niebiesko-czarny
1080
1470
5,65
waga 1000szt.
15
1080
gładka
gładka
gładka
gładka
gładka
gładka
Cena
cena netto
cena brutto netto
cenanetto
netto cena
cenabrutto
brutto
cena
j.m.
niebiesko-czarny
1470
5,65
1080
1460 niebiesko-czarny
1080
1460
niebiesko-czarny
1080
1460
niebiesko-czarny
1080
1460
niebiesko-czarny
brązowy
1460
niebiesko-czarny
brązowy
brązowy
15 14601080
1080
14605,65
brązowy
niebiesko-czarny terracotta
brązowy
terracotta
terracotta
terracotta
brązowy
terracotta
1080
cena brutto
cena brutto
6,95
6,95
6,95
6,955,65
6,95
Cena
brutto
(z VAT)
6,95
6,95
5,65
5,65
5,65
5,65
6,95
6,95
6,95
6,95
6,955,65
6,95
2160
650
3,80
2160
650
3,80
2160
650
3,80
2160
650
3,80
3,80
3,80
4,67 grafitowy
20 65021602160 650 niebiesko-czarny
650
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
4,67
4,67
4,67
4,67
4,673,85
4,74
6,95
5,65
grafitowy
terracotta
400 x 200
gładka
400
200
gładka
400
gładka
400x xx200
200
gładka
400 x 200
gładka
400 x 200
gładka
400
x 200
gładka
2160
zie�i
dź
ski
neptunus ®
450
x 300
gładka
® gładka
450
x montana
300
gładka
450
300
gładka
450
450 x 300
gładka
450x xx300
300
gładka
450 x 300
1440
gładka
niebiesko-czarny
151440
144010401040
1040
niebiesko-czarny
1440
1040
niebiesko-czarny
1440
1040
4,80
5,90
niebiesko-czarny
1440 niebiesko-czarny
1040
4,80
grafitowy
4,80
4,80
4,80
4,80
5,90
4,60
5,90
5,90
5,90
5,90
5,66
1260
1260
niebiesko-czarny
151080
1080
12604,85
1080
1260
1080
1260
1080
1260 niebiesko-czarny
5,97
4,85
grafitowy
4,85
4,85
5,97
4,85
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
6,00
15 1470 1080
niebiesko-czarny 1470
7,38
6,00
7,38
Cena
netto
Cena
brutto
(z VAT)
1440
1040
niebiesko-czarny
szonym i
wory, aby
szybciej
ardonit ®
gładka
400400x400x10
x 400x400x10
400
x 10
400x400x10
400x400x10
400x400x10
400x400x10
m innym
wilgoci w
atami- z
a dachu
odwójne,
chylenia
atomiast
600 x 300
600
x 300
gładkagładka
gładka
gładka
gładka
gładka
1080
gładka
1080
gładka
wymiar
wymiar
powierzchnia
600
x 300 powierzchnia
gładka j.mj.m
wymiar
powierzchnia gładka
j.m
600
300
gładka
600
600x xx300
300
gładka
600 x 300
gładka
Dachówki włóknocementowe
400
400x x200
200
400 x 200
ARDONIT
gładka
gładka
gładka
1080
ilość
1000szt.
ilość/ /paleta
paleta waga
waga1080
1000szt.
ilość / paleta
waga 1000szt.
1080
1080
1080
1080
2160
2160
2160
650
650
650
1260
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,85
4,74
2430
510
2430
510
MONTANA
Dachówki włókno-cementowe
300 x 200
gładka
2430
510
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
3,10
3,10
3,10
3,81
3,81
3,81
niebiesko-czarny
MONTANA
MONTANA
Wymiar
MONTANA
wymiar
wymiar
wymiar
**
*
Powierzchnia
powierzchnia
powierzchnia
powierzchnia
600
600xx
x300
300
600
300
600 x 300
struktura
struktura
struktura
łupka
łupka
łupka
450
450xx
x300
300
450
300
450 x 300
struktura
struktura
struktura
łupka
łupka
łupka
400
400x x270
270
400x
x 270
400
240
struktura
struktura
struktura
łupka
łupka
łupka
j.m
j.m
j.m
j.m.
ilość/
paleta
ilość
ilość/ /paleta
paleta waga
waga1000szt.
1000szt.
ilość / paleta
waga 1000szt.
struktura
15
15
15
łupka
1080
1080
1080
15
1400
1400
1400
struktura
15
15
15
łupka
1440
1440
1440
15
990
990
990
1620
1620
1620
15
840
840
840
15
struktura
15
15
łupka
kolor
kolor
kolor
Waga
1000 szt.
cena
cenanetto
netto
cena netto
Kolor
cena
cenabrutto
brutto
cena brutto
7,38
7,38
7,38
7,38
7,38
6,40
6,40
niebiesko-czarny
1080
niebiesko-czarny1400 6,40
niebiesko-czarny
7,87
7,87
grafitowy
7,87
6,40
7,87
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny990
1440
niebiesko-czarny
5,40
5,40
5,40
6,64
grafitowy
6,64
6,64
5,40
6,64
3,95
3,95
3,95
4,86
4,86
4,86
grafitowy
3,95
4,86
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny840
1620
* ścięte narożniki płytek Montana nie są ozdobne
12
grafitowy
kolor
cena
cena
kolor
cenanetto
netto
cenabrutto
brutto6,00
1470
kolor
cena netto
cena brutto
1470
6,00
1470
6,00
1470 niebiesko-czarny
6,00
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
niebiesko-czarny
1470
6,00
niebiesko-czarny
3,85
4,74
3,85
4,74
Dachówki włóknocementowe ARDONIT
Dachówki
włóknocementowe
ARDONIT
Dachówki
ARDONIT
Dachówkiwłóknocementowe
włóknocementowe
ARDONIT
300
Dachówki włóknocementowe
ARDONITgładka
300x x200
200
gładka
Dachówki
Dachówkiwłóknocementowe
włóknocementowe
Dachówki włóknocementowe
4,85
4,85
DACHÓWKI WŁÓKNO-CEMENTOWE
Płaska prostokątna kalenica typu B
Kalenica półokrągła uniwersalna
wymiar użytkowa:
waga
netto 18,50
cena brutto 22,76
długość
użytkowa:
ilość na mb: 3,03 długość
1,42cena
33 cm ilość/m: 2,33
43
cm
Kalenica półokrągła uniwersalna
ilość na mb: 3,03 długość użytkowa:
1,42
18,50
22,76
33 cm
Początkowy
kalenicy
półokrągłej
Akcesoria zelement
włókno-cementu
Akcesoria
do
dachówek
włókno-cementowych
*dla
dachów
o nachyleniu:
15°
do 65°
a
długość od
użytkowa:
1,48
38,50
47,36
u
ki
33
cm
Akcesoria z włókno-cementuPoczątkowy element kalenicy prostokątnej typu
Początkowy element kalenicy półokrągłej
wymiar
cena netto
cena brutto
długość użytkowa:
1,48waga
38,50
47,36
Końcowy element kalenicy półokrągłej
B
długość
użytkowa:
38,50
47,36
wymiar
waga
cena netto
cena brutto
33
cm
Kalenica
półokrągła
uniwersalna
43 cm
Płaska
prostokątna
kalenica
typu
B
Kalenica półokrągła uniwersalna
ilość na mb: 3,03 długość
użytkowa:
1,42 2,00
22,76
Ilość 18,5046,50
Końcowy element kalenicy
półokrągłej
długość
ilość na
mb: 3,03 długość użytkowa:
1,42użytkowa:
18,50
22,76
Akcesoria z włókno-cementu
Wymiar57,20
38,50
47,36
Końcowyilość/m:
element
prostokątnej
typu
B
33 cm
na
mb
33 cm2,33kalenicy
43 cm
Płaska prostokątna kalenica typu
B
wymiar
waga
cena netto
cena brutto
Kalenica
zaokrąglona
u
góry
typu A
długość
użytkowa:
2,00
57,20
Kalenica półokrągła
3,03 46,50długość użytkowa:
33 cm
Kalenica półokrągła uniwersalna
ilość na
mb: 3,03kalenicy
długość użytkowa:
1,422,33 18,50
22,76cm
Początkowy
element
półokrągłej
Kalenica
ilość/m:
43
długość
użytkowa:
użytkowa:
1,48
38,50
47,36
33 cm od 15° długość
*dla
dachów
o
nachyleniu:
do
65°
Początkowy
półokrągłejelement
Początkowy
półokrągła element kalenicy
33 cm długość użytkowa:
1,482,33
38,50
47,36 33 cm
długość
użytkowa:
ilość/m:
43 cm
kalenicy
półokrągłej
Początkowy
element
kalenicy
prostokątnej
typu
Końcowy element
kalenicy półokrągłej
33 cm
38,50
47,36
Początkowy element kalenicy półokrągłej
długość
38,50
47,36
*dla dachów
o nachyleniu:
odużytkowa:
15°
długość
użytkowa:
2,10
66,50
81,80
B do 65° 1,48
Płaska prostokątna
kalenica typu
B33
cm
Końcowy element kalenicy
półokrągłej
Końcowy
element
długość
użytkowa:
2,00 43 cm 46,50
57,20
długość
użytkowa:
33 cm
38,50
47,36
Początkowy
element
Końcowy
element kalenicy
półokrągłej kalenicy prostokątnej typu
ilość/m:
2,33 półokrągłej
43 cm
38,50
47,36
kalenicy
*dla
nachyleniu:
30° i 45° 2,10
Płaska
prostokątna
kalenica
typu
B dachów otypu
Płaska prostokątna
kalenica
typu B
długość
użytkowa:
66,50
81,80
B kalenicy
Końcowy
element
prostokątnej
B
długość użytkowa:
2,00
46,50
57,20
długość
użytkowa:
2,00
46,5066,50
57,2081,80
43
cm
prostokątna
kalenica
2,33
cmPłaska
Początkowy
element
kalenicy
zaokrąglonej
typu
*dla
dachów oilość/m:
nachyleniu:
od 15°u43
do
65°
Kalenica
zaokrąglona
góry
typu
A
Płaska
prostokątna
ilość/m:
2,33 o nachyleniu:
43 cm od 15°
typu
B
dla
dachów
2,33
długość
użytkowa:
43 cm
Początkowy
element
kalenicy prostokątnej
typu typu B
A użytkowa:
użytkowa: 57,20
Końcowy
element
kalenicy
prostokątnej
1,82 długość46,50
kalenica
*dla dachów o nachyleniu:
od 15°typu
do 65° B
do 65° długość użytkowa: długość
66,50
81,80
B
2,10
66,50
81,80
ilość/m:
43 cm
43 cm
Początkowy element kalenicy prostokątnej typu
43 cm2,33
Kalenica Bzaokrąglona u góry
typu A
długość użytkowa:
2,10
66,50
81,80
Początkowy
element
*dlaKońcowy
dachów
o nachyleniu:
od
doB 65°
43
cm 15°
element
kalenicy prostokątnej
typu
długość
użytkowa:
57,20
43 cm
66,50 1,82
81,80 A- 46,50długość użytkowa:
Końcowyprostokątnej
element
kalenicy
typu
kalenicy
typu B zaokrąglonej
Końcowy elementKalenica
kalenicy prostokątnej
typu
zaokrąglona
u Bgórykalenicy
typu A
ilość/m: 2,33
43
81,80cm
dzie�i
Początkowy
element
prostokątnej
typu66,50
*dla
dachów
o
nachyleniu:
30°
i
45°
źdź Kalenica zaokrąglona u góry typu A
długość użytkowa:
1,82
46,50
57,20
®2,10
ski
długość
użytkowa:
66,50
81,80
B użytkowa:
Płytka
długość
1,82element
46,50
57,20
ilość/m:
2,33wentylacyjna
43 cm
Końcowy
Początkowy
kalenicy
zaokrąglonej
typu
ilość/m:element
2,33
43 cm
długość użytkowa: 43 cm
43
cm
600
x
300
kalenicy
prostokątnej
typu
B
Kalenica
*dla dachów
o nachyleniu: 30° iA45°
długość użytkowa:
1,90
66,50
81,80
®
*dla
dachów
o nachyleniu:
30° i 45° prostokątnej typu B
zaokrąglona
450 x 300
*dla dachów o nachyleniu:
30° i 45°
Końcowy
element
kalenicy
43
cm
66,50
81,80
Początkowy
element
kalenicy
zaokrąglonej
typu
Kalenica
zaokrąglona u góry
Początkowy
element
Początkowy
element
kalenicy
zaokrąglonej
typu
u kalenicy
góryzaokrąglonej
typu
A typu
2,33400 x długość
270 *naużytkowa:
zapytanie 43 cm
szonym i
A
użytkowa:
1,90 dachów
66,50 o nachyleniu:
81,80 1,90
Kalenica
zaokrąglona
u góry
typu
A A dla
AAdługość
długość
użytkowa:
66,50i 45°
typu
30°
długość
1,9081,80
66,50
81,80
Końcowy
element
kalenicy
zaokrąglonej
typu
A użytkowa:
wory, aby
43 cm
43 cm długość użytkowa:
®
1,82
46,5066,50
57,2081,80
43 cm
Końcowy element kalenicy zaokrąglonej typu A
jszybciej
66,50
81,80
Płytkaelement
wentylacyjna
Końcowy
kalenicy zaokrąglonej
typu ilość/m:
A
Początkowy
element
2,33
43
cm
Dachówka
do
obróbki
krawędzi
dachu
66,50
81,80
Płytka wentylacyjna
długość
43 cm
Końcowy
element kalenicy
zaokrąglonej
typu
A 129,50 600
x 300
1,80
129,50 użytkowa:
159,29
600 x 300
1,80
159,29
kalenicy
prostokątnej
typu
A
Płytka wentylacyjna
m innym
66,50
81,80
450 x 300
1,40x 300
124,50
153,14
wilgoci w
600
1,80
129,50
159,291,40
450
x 300
124,50
153,14
400 x 270 *na zapytanie
1,07
Płytka wentylacyjna
łatami- z
450 x 300
1,40
124,50
153,143,5 11 x 19 x 40
ilość/mb:
400 x 270
*na zapytanie
1,07
*dla dachów
o nachyleniu: 30°Końcowy
i 45° 400 xelement
270 *na
zapytanie
1,07
600
x 300
1,80 - 129,50długość 159,29
użytkowa: 43 cm
Dachówka doPłytka
obróbki krawędzi
dachu
wentylacyjna
kalenicy
prostokątnej
typu
A
ia dachu
450
x
300
1,40
124,50
153,14
Początkowy
element
kalenicy
zaokrąglonej typu29,50
odwójne,
ilość/mb:
3,5 11
x 19 dachu
x 40
36,29
Dachówka
do obróbki
Dachówka
do krawędzi
obróbki
krawędzi dachu
chylenia
400długość
x 270
*naużytkowa:
zapytanie układana
1,071,90
Dachówka
krawędziowa
jest na - 66,50
A
600- 81,80
x 300
atomiast
Dachówka krawędziowa układana jest na
ilość/mb: 3,5 11 x 19 x 40
29,50
36,29
43
cm
Płytka wentylacyjna
powierzchnie
płytki
powierzchnie płytki
ilość/mb: 3,5 11 x 19 x 40
29,50450 x 300
36,29
Dachówka do obróbki krawędzi dachu
400 x 270 (na zapytanie)
Dachówka
krawędziowa
układana
jest na
Pozostałe akcesoria
Końcowy
element
kalenicy
zaokrąglonej
typu A
66,50
81,80
powierzchnie płytki
Dachówka
do obróbki
krawędzi dachu.
Pozostałe
akcesoria
układana
jestx na
ilość/mb:
3,5
11
19 x #ARG!
40
29,50
36,29
Dachówka
doDachówka
obróbki krawędziowa
Płytka wentylacyjna
Grzebień z polipropylenu
na zapytanie
Dachówka
krawędziowa
układana jest na
3,5
11 x 19 x 40
Pozostałe akcesoria
powierzchnie
płytki
krawędzi
dachu
600 x 300
1,80
129,50
159,29
powierzchnie płytki.
szer.22
cm
68,00
83,64
450
x
300
1,40
124,50
153,14
Dachówka krawędziowa układana jest na
TAŚMA WENTYLACYJNA
rolka 5m
Grzebień
z polipropylenu
na zapytanie
#ARG!
Pozostałe
akcesoria
400 x 270 *na zapytanie
1,07
Grzebieńpłytki
z polipropylenu
powierzchnie
2,00
46,50
57,20
2,10
66,50
81,80
Cennik
neptunus
montana
Waga
Cena
netto
Cena brutto
(z VAT)
1,42
18,50
22,76
1,48
38,50
47,36
1,48
38,50
47,36
2,00
1,90
46,50
2,10
66,50
1,82
2,10
1,80
1,40
1,82
1,07
66,50
46,50
Dachówka
do obróbki krawędzi dachu szer.22 cm
Pozostałe
akcesoria
rolka 5m
Grzebień z polipropylenu
haczyk kalenicy
145,00
185,00
178,35
227,55
83,64
Pozostałe
akcesoria
ilość/mb: 3,5 11 x 19 x 40
3,80
4,67
TAŚMAinox
WENTYLACYJNA
black
Haczyki do montażu płytek:
Grzebień
z polipropylenu
* wbijany
nit talerzykowy
* wbijany
z garbem krawędziowa
Dachówka
TAŚMA WENTYLACYJNA
* zawijany
gwóźdź
430,00
szer.22 cm
miedźjest na
układana
rolka
155,00
189,10 5m
powierzchnie płytki
szer.22
cm
haczyk kalenicy
Haczyki do montażu płytek:
TAŚMA
WENTYLACYJNA
rolka 5m
Pozostałe
akcesoria
* wbijany
Haczyki
do
montażu
płytek:
nit
talerzykowy z polipropylenu
Grzebień
* wbijany
* wbijany z garbem inox black
gwóźdź
Taśma
wentylacyjna
22 cm
* wbijany
z garbem szer.
miedź
* zawijany
Haczyki
do
montażu
płytek:
Grzebień
z polipropylenu
* zawijany
* wbijany
inox black
Haczyki
do montażu płytek:
* wbijany
z garbem
miedź
haczyk
kalenicy
haczyk kalenicy
wbijany,
wbijany z garbem, zawijany
* zawijany
szer.22 cm
TAŚMA WENTYLACYJNA
rolka 5m
kalenicy miedziany
nit talerzykowy
haczykHaczyk
kalenicy
nit talerzykowy
Nit talerzykowy
gwóźdź
Haczyki
do montażu płytek:
nit talerzykowy
Gwóźdź
* wbijany miedziany
* wbijany z garbem
gwóźdź
* zawijany
gwóźdź
66,50
145,00
185,00
3,80
178,35
227,55
j.m.
4,67
430,00
-
155,00
189,10
rolka
5m
kg
kg
szt.
kg
inox black
miedź
kg
na zapytanie
#ARG!
68,00
83,64
Kolor
83,64
68,00
inox black miedź 145,00
178,35
185,00227,55
na zapytanie
#ARG!
145,00 inox black
178,35
185,00
227,55
3,80
4,67
68,00 miedź 83,64
3,80 430,00- 4,67
155,00
189,10
430,00
145,00
178,35
185,00
227,55
155,00
189,10
3,80
nit talerzykowy
430,00
gwóźdź
155,00
129,50 81,80 159,29
124,50
153,14
46,50 57,20
-
Nit
talerzykowy
Haczyk
wbijany
Haczyk
wbijany
z garbem
DACHÓWKI WŁÓKNO-CEMENTOWE
Haczyk
zawijany
81,80
1,90
66,50
81,80
1,80
1,40
1,07
129,50
124,50
-
159,29
153,14
-
-
29,50
36,29
Cena netto
340,00
145,00
185,00
3,80
430,00
155,00
Haczyk
kalenicy
81,80
66,50
66,50
4,67
189,10
81,80
1,90
szer.22
29,50cm
36,29
rolka
5m #ARG!
na zapytanie
haczyk kalenicy
Gwóźdź
13
68,00
57,20
66,50 57,20 81,80
ardonit
Haczyki do montażu płytek:
* wbijany
inox black
* wbijany z garbemTAŚMA WENTYLACYJNA miedź
* zawijany
81,80
29,50
36,29
na zapytanie
#ARG!
68,00
83,64
Cena brutto
(z VAT)
145,00
NA
ZAPYTANIE178,35
185,00
418,20
178,35
3,80
227,55
227,55
4,67
4,67
430,00
528,90
155,00
189,10
189,10
Wełna szklana ze względu na swoje właściwości stała się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dachów skośnych.
Wełna jest materiałem niepalnym, stabilnym wymiarowo, dźwiękochłonnym, odpornym na korozję biologiczną oraz posiada
najważniejszą cechę, jest doskonałym izolatorem cieplnym.
Wełnę mineralną stosuje się do ocieplania prawie wszystkich elementów
budynku, które wymagają izolacji (termicznej/akustycznej):
•
•
•
•
•
•
•
dachów skośnych (np. poddasza użytkowe),
stropodachów wentylowanych (poddasza nieużytkowe),
dachów płaskich niewentylowanych,
ścian zewnętrznych
ścian zewnętrznych wykonanych w technologii szkieletowej,
ścian działowych,
podłóg na stropie drewnianym,
Ocieplenie poddasza jest niezwykle ważną kwestią w czasie budowy domu, ponieważ przez źle zaizolowany
i ocieplony dach możemy tracić nawet 25% ciepła. Poza tym nieprawidłowo wykonana izolacja może spowodować
zawilgocenie i zagrzybienie poddasza oraz drewnianej konstrukcji dachu.
Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność przegrody dachowej należy zastosować odpowiednią ilość wełny. Nowe warunki
techniczne wynikające z regulacji UE zaostrzają wymagania dla izolacyjności przegród, podając równocześnie planowane
zmiany w perspektywie roku 2020. Spełnienie warunków dotyczących przegród polega na przyjęciu określonych rozwiązań
konstrukcyjnych, zapewniających odpowiednią izolacyjność.
Element
U max do 2013
U max 2014
U max 2017
U max 2021
Ściany zewnętrzne
0,30
0,25
0,23
0,20
Dachy
0,25
0,20
0,18
0,15
Podłogi na gruncie
0,45
0,30
0,30
0,30
Okna
1,70
1,30
1,10
0,90
Okna połaciowe
1,70
1,50
1,30
1,10
Drzwi i bramy
2,60
1,70
1,50
1,30
Planowane graniczne wartości współczynników przenikalności cieplnej dla przegród
Opór cieplny przegrody:
R = d/ λ [m2 · K/W]
gdzie:
d - grubość przegrody lub warstwy [m]
λ - obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody [W/m·K]
Przykładowo przy zastosowaniu ocieplenia o grubości 15 cm i współczynniku przenikalności cieplnej lambda 0,039
uzyskamy opór cieplny wełny R=3,85 [m²K/W]. (uwaga: po uwzględnieniu mostków cieplnych dachu opór całej przegrody
będzie niższy)
R = 0,15/0,039 = 3,85 [m²K/W]
Decydując się na ocieplenie (np. poddasza) taką samą grubością wełny (15 cm), ale o lambda=0,035 uzyskujemy zdecydowanie wyższy współczynnik oporu cieplnego R=4,21 [m²K/W]. Domy wznoszone według tradycyjnych norm budownictwa cechują się zapotrzebowaniem energii na poziomie od 90 do 120 kWh/(m²/rok). Wzrost kosztów paliwa służącego do
ogrzewania budynków powoduje, że coraz bardziej zwraca się uwagę na dobre ocieplenie całego domu a w szczególności
poddasza. Regularnie rośnie zainteresowanie budową domów energooszczędnych, w których zapotrzebowanie na energię wynosi od 30 do 70 kWh/(m²/rok). W tym przypadku niezbędna wartość oporu cieplnego R nie może być niższa niż
6 [m²K/W]. Taką wartość możemy uzyskać stosując wełnę np. o grubości 25 cm i współczynniku lambda 0,039.
Opór cieplny tak zailozowanej przegrody wynosi R=6,41 [m²K/W]. Dla porównania, decydując się na zastosowanie izolacji
o lepszym współczynniku lambda 0,035, przy tej samej grubości izolacji, uzyskujemy współczynnik R=7,14 [m²K/W].
14
WEŁNA MINERALNA
Euro-Roll 39
Parametry wełny Superglass
Cena
Grubość
(mm)
Długość
(m)
Szerokość
(mm)
m2
w rolce
Współczynnik R
m2K/W
Ilość rolek
na palecie
Cena netto
m2
Cena brutto
m2
50
15,00
1200
18,00
1,25
24
4,30
5,29
100
7,50
1200
9,00
2,55
24
8,60
10,58
150
5,00
1200
6,00
3,80
24
12,90
15,87
200
3,75
1200
4,50
5,10
24
17,20
21,16
Euro-Roll 35
Parametry wełny Superglass
Cena
Grubość
(mm)
Długość
(m)
Szerokość
(mm)
m2
w rolce
Współczynnik R
m2K/W
Ilość rolek
na palecie
Cena netto
m2
Cena brutto
m2
50
11,00
1200
13,20
1,40
24
6,70
8,24
100
5,50
1200
6,60
2,85
24
13,40
16,48
150
4,25
1200
5,10
4,25
24
20,10
24,72
Euro-Roll 32
Parametry wełny Superglass
Cena
Grubość
(mm)
Długość
(m)
Szerokość
(mm)
m
w rolce
Współczynnik R
m2K/W
Ilość rolek
na palecie
Cena netto
m2
Cena brutto
m2
50
7,00
1200
8,40
1,55
24
11,50
14,15
100
3,70
1200
4,44
3,10
24
23,00
28,29
2
FOLIA PAROIZOLACYJNA
Przeznaczona jest do wykonywania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian,
stropów. Stanowi niezbedną ochronę dachu przed wilgocią.
Jej rola polega na blokowaniu pary wodnej napierajacej na izolacje termiczne z wnętrza
pomieszczeń. Charakteryzuje się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia. Wraz z wełną mineralną i membraną paroprzepuszczalną tworzy
szczelny system dachowy.
15
Nazwa
Grubość
j.m
Opakowanie
Cena m2
netto
Cena rolka
netto
Cena brutto
(z VAT)
Folia paroizolacyjna
0,2
m2
rolka 2m x 50mb
1,00
100,00
123,00
WEŁNA MINERALNA
www.scaladachy.pl
Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 61 43 67 300, fax.61 43 67 100
Magazyn Południe:
ul. Wiejska 49, bud. 8, 41-250 Czeladź
tel./fax 32 26 72 184
[email protected]
www.scaladachy.pl
www.superglass.com.pl

Podobne dokumenty