Stymulatory serca - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze

Transkrypt

Stymulatory serca - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Leczenie stałą elektrostymulacją
serca
Jarosław Król
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
zespoły chorobowe w których rozważamy
wszczepienie stymulatora
• bloki przedsionkowo-komorowe
• utrwalone migotanie przedsionków
• choroba węzła zatokowego
•
•
zespół wazo-wagalny
nadwrażliwość zatoki tętnicy szyjnej
• kardiomiopatia rozstrzeniowa
• kardiomiopatia przerostowa
• niewydolność serca po zawale, niska EF
• niewydolność serca, niska EF, szeroki QRS
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
objawy kliniczne
I kategorii
II kategorii
utraty przytomności,
stany przedomdleniowe,
zawroty głowy
(pełnoobjawowe i poronne
zespoły MAS)
upośledzenie tolerancji wysiłku,
niewydolność serca,
zaburzenia krążenia
mózgowego
(związane z przedłużającą się
bradykardią)
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
blok przedsionkowo-komorowy III°
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
migotanie przedsionków – pauzy
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
nadwrażliwość zatoki tętnicy szyjnej
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
zespół wazo-wagalny postać kardiodepresyjna
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
stymulatory
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
elektrody komorowa i
przedsionkowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
elektrody komorowa i przedsionkowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
lokalizacja elektrod
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
kod literowy
stymulowana
jama serca
jama serca
z której
odbierany
jest sygnał
A
V
D
0
A
V
D
odpowiedź
stymulatora
na własne
pobudzenie
0
I
T
D
funkcje
dodatkowe
R
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
najczęściej stosowane tryby stymulacji
VVI(R)
AAI(R)
stymulacja
jednojamowa
VDD(R)
DDI(R)
DDD(R)
stymulacja
dwujamowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
inne tryby stymulacji
stymulatory resynchronizujące (CRT-P):
komory – VVI(R)biV, DDD(R)biV
kardiowertery-defibrylatory (ICD):
ICD VVI
ICD DDD
stymulator resynchronizujący z funkcją
(CRT-D):
kardiowertera
ICD DDDbiV
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
przykładowy wpis do legitymacji stymulatora
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
stymulacja typu VVI
jednobiegunowa i dwubiegunowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
stymulacja typu AAI – prawidłowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
Chory ze stymulatorem
serca…, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Stymulacja typu VVI – prawidłowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
Chory ze stymulatorem
serca…, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Stymulacja typu DDD – prawidłowa
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
Chory ze stymulatorem
serca…, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
zbyt wolna praca stymulatora?
wyczerpujący się stymulator
zaburzenia sterowania („oversensing”)
niska częstość zaprogramowana
histereza
błąd przesuwu papieru w aparacie EKG
liczna ekstrasystolia
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
Chory ze stymulatorem
serca…, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
zbyt szybka praca stymulatora?
sterowanie części komorowej stymulatora
fizjologicznie przyspieszonym rytmem
przedsionka
włączona funkcja adaptacji częstości
do wysiłku fizycznego (R)
sterowanie części komorowej stymulatora
tachyarytmiami przedsionkowymi
częstoskurcz stymulatorowy
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
stymulatory jednojamowe
AAI, VVI
nieprawidłowa praca
„łatwiejsza” do
zauważenia
pracują z zadaną częstością i nie włączają się
przy własnym rytmie pacjenta
WYJĄTKI:
 funkcja R
 histereza
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
stymulatory dwujamowe
DDD, DDI, DDDR, DDIR, VDD
szereg sprzężeń zwrotnych
łączących część przedsionkową
i komorową stymulatora:
 maksymalna częstość synchronizowana
 sposób stymulacji po przekroczeniu
maksymalnej częstości synchronizowanej
 opóźnienie przedsionkowo-komorowe (dynamiczne)
 przełączenie trybu stymulacji
przy detekcji arytmii przedsionkowych
 refrakcje części przedsionkowej i komorowej
KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
II WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Podobne dokumenty