Pisklaki - Wspólnota świętego Jana

Transkrypt

Pisklaki - Wspólnota świętego Jana
DĄB, Wspólnota św. Jana – 2013-06-18
ĆWICZENIE PRZYGOTOWAWCZE
Usiądę wygodnie, rozluźniając po kolei wszystkie części ciała. Następnie zamknę oczy i spróbuję
usłyszeć odgłosy, które mnie otaczają – aż do momentu, kiedy nie będę już słyszeć pojedynczych,
wyodrębnionych odgłosów, ale wszystkie naraz.
Pisklaki
Część wstępna medytacji /ok. 3 – 5 min./
Stanąć w obecności Boga:
Uświadomię sobie, że najbliższe chwile chcę spędzić
z Kimś, komu na mnie bardzo zależy. On tu jest obecny,
On chce do mnie teraz mówić...
Modlitwa przygotowawcza:
Poproszę, aby podczas tej modlitwy nie zależało mi na
tym, aby mi było przyjemnie, ale bym mógł prawdziwie
poznać wolę Boga wobec mnie
Prośba o owoc medytacji:
Poproszę o odwagę wołania z głębi serca.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
Obraz do medytacji:
Zobacz skrzydła
rozpostarte nad
pisklakami, które
ochraniają i
przygarniają.
Część właściwa medytacji /ok. 25 min./
1) Pragnienie
(1) Zobaczyć
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody
(2) Rozważyć
Poszukaj w swoim życiu pragnienia. Zobacz co jest nim w Twoim życiu. Zobacz za
czym tak naprawdę tęskni Twoje Ciało. Przyjrzyj się temu co nawadnia Twoje życie.
2) Cel
(1) Zobaczyć
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
(2) Rozważyć
Na co Twoje życie jest nakierowane? W co się wpatrujesz? Gdzie widzisz potęgę i
chwałę?
3) Uwielbienie
(1) Zobaczyć
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
(2) Rozważyć
Jak wyglądają Twoje słowa uwielbienia? Zatrzymaj się i spróbuj w swoim życiu
odnaleźć chwile i momenty które są uwielbieniem oraz wznoszeniem rąk.
4) Wołanie
(1) Zobaczyć
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
(2) Rozważyć
Jeżeli nie znalazłeś takich chwil, możesz skorzystać z pomocy. Stań w cieniu skrzydeł
i zawołaj radośnie lub tak jak teraz potrafisz w smutku, rozczarowaniu, zniechęceniu. Z
głębi serca.
ROZMOWA KOŃCOWA
Porozmawiam z Jezusem o tym, co w czasie tej medytacji (1) zobaczyłem i (2) rozważyłem.
Zakończę modlitwą „Ojcze nasz”.